Westerse vrouwen: stop met dragen van hoofddoek “uit respect voor de Islam”

Zweedse ministers op staatsbezoek aan Iran – Foto: stuff

Westerse politica’s, vrouwelijke prominenten en feministen moeten nu eens stoppen met het dragen van een hoofddoek uit respect voor de Islam. Dit verklaarde Masih Alinejad, Iraanse vrouwenrechten-activiste en initiatiefneemster van de  Witte Woensdagbeweging tegen de verplichte hijab, in een video die momenteel op social media circuleert. De bewering dat de hijab een “deel is van mijn cultuur”, is gewoonweg beledigend, benadrukte Alinejad.  Masih Alinejad hekelde Westerse politica’s, die in eigen land militeren tegen het “seksisme” van figuren als de Amerikaanse President Donald Trump, maar bij bezoeken aan het Midden-Oosten, World Hijab Day of bij de recente aanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland een hoofddoek dragen. 

Nieuw-Zeelandse Premier Jacinda Ardern bezoekt Moslimgemeenschap na aanslagen in Christchurch – Foto: the Spin off

Westerse vrouwen verraden hun zusters in de Islamitische wereld

“Vrouwen in Iran staan alleen in hun strijd tegen de hijab”, aldus Alinejad die zich momenteel in ballingschap bevindt in New York. Ze betreurde dat een delegatie Nederlandse politica’s tijdens een bezoek aan Iran braafjes een hoofddoek droegen, terwijl op hetzelfde moment een activiste in Teheran gearresteerd werd omdat ze van haar hijab in het openbaar een vlag gemaakt had. Ook had Alinejad geen goed woord voor de voornamelijk vrouwelijke Zweedse regering, die voor een iconische foto poseerde om te protesteren tegen het voornamelijk mannelijke kabinet van Donald Trump, maar toch met hoofddoek op economische missie naar Iran vertrok. Door toe te geven aan de Iraanse wet op de hoofddoek, sturen deze vrouwen de boodschap dat we allemaal gelijk zijn, maar dat “mannen gelijker zijn dan vrouwen,” aldus Alinejad. 

Toen de Islamitische Revolutie in Iran uitbrak in 1979, hadden Iraanse vrouwen in de steden voor een groot deel de Westerse kledingstijl aangenomen. Van strenge hoofddoeken en lange, verhullende kleding was er op dat moment nauwelijks sprake. Hierin werd snel verandering gebracht door het nieuwe fundamentalistische regime, dat vrouwen en meisjes vanaf 13 jaar verplichtte om de strengste Islamitische kledingvoorschriften te volgen. Tot vandaag riskeren Iraanse vrouwen, die zich niet aan de regels houden, mishandeling door de religieuze politie, geldboetes of een gevangenisstraf. In het kader van de Witte Woensdagbeweging posten Iraanse vrouwen foto’s van zichzelf zonder hoofddoek. Zij zijn niet de enigen om hun ongenoegen te uiten tegen het Iraanse regime, dat de repressie vorig jaar aanzienlijk verhoogde. In 2018 registreerde Amnesty International niet minder dan 7000 politieke arrestaties in Iran. 

Koningin Maxima bij staatsbezoek aan Saudi Arabië – Foto Stop de bankiers

Waarom een aversie tegen blanke”seksisten”, maar blinde aanvaarding van de Islam?

Men kan zich uiteraard de vraag stellen, wat machtige, hooggeschoolde vrouwen bezielt om Westerse “seksisten” aan de schandpaal te nagelen, maar zich tegelijkertijd “aan te passen” aan een patriarchale cultuur als de Islamitische? Uiteraard speelt politieke correctheid een rol, maar misschien ligt de oorzaak ook bij onze oerinstincten. Tot in de recente geschiedenis, was de wereld überhaupt geen veilige plek voor vrouwen, en hadden ze er belang bij om hun lot te verbinden aan dat van een man, die hen de hoogste graad van bescherming kon bieden. Deze was uiteraard niet de kwetsbare, gevoelige Westerse man van vandaag, maar een sterke, viriele macho, die potentiële gevaren efficiënt kon neutraliseren en liefst ook zo hoog mogelijk op de sociale ladder stond.  Dit fenomeen noemt men de hypergamie, of de neiging om een partner te zoeken die qua status hoger staat dan zichzelf. Deze hypergamie komt ook tot uiting bij bezettingen en oorlogen, waarbij een bepaalde categorie vrouwen relaties zal aanknopen met de vijand. Als overwinnaar van een oorlog, komt een bezetter als sterker en dus aantrekkelijker over dan de plaatselijke mannen. Vroeger werden vrouwen die aanpapten met de vijand, zoals bv Nazi-liefjes tijdens WO II, door de maatschappij verstoten. Nu is de situatie echter anders. Progressieve ideologieën hebben de voorkeur voor een partnerkeuze binnen de eigen groep nog verder afgebouwd. De deur staat dus open, om de vrije loop te laten aan de oerdriften. En deze gaan niet meteen in de richting van verwijfde, “gevoelige” blanke mannen, die zich verhullen in dure aftershave en ditto huidverzorgingsproducten. Tijd misschien voor bepaalde dames om wakker te worden en zich te bezinnen over de waarde van vaderlandsliefde en cultureel zelfrespect? Anders zou het wel eens een heel foute richting kunnen uitgaan….

Een paar interessante video’s rond dit thema:

Duitse politica over multiculturele maatschappij:

Angela Merkel verbiedt man om met Duitse vlag te zwaaien:

Islamitische oproep tot gebed tijdens vrouwenmars tegen Donald Trump in Berlijn:

Vrouwen geïnterviewd over Islam tijdens vrouwenmars:

World Hijab Day in Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=DHDQ5Xx9e6Y

Vrouwen protesteren tegen hijab in Iran:

Beelden van Iran voor de Islamitische Revolutie:

https://www.youtube.com/watch?v=jpxWzXopukE

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

13 commentaren op “Westerse vrouwen: stop met dragen van hoofddoek “uit respect voor de Islam”

 1. ☩JMJ☩

  De mohammedanen doen alsof zij zedigheid van klederdracht en meer specifiek het dragen van een hoofddoek uitgevonden hebben, terwijl Christelijke vrouwen dat reeds droegen lang voordat Mohammed van vervloekte gedachtenis in de schoot van zijn moeder zat. In het Christendom was een hoofddoek dragen buiten de context van het publieke gebed nooit verplicht, maar het was wel een consistent en lofwaardig gebruik dat teruggaat tot de dagen van Eva, de proto-moeder. Tijdens het bijwonen van de H. Liturgie is het echter verplicht voor vrouwen om het hoofd te bedekken, ten teken van het patriarchaal gezag waaraan zij volgens de natuurorde onderworpen zijn.

  Sint Paulus: “Omnis autem mulier orans, aut prophetans non velato capite, deturpat caput suum : unum enim est ac si decalvetur.” [1 Cor. 11, 5] – “Iedere vrouw echter biddende of profetiserende met het hoofd ongesluierd ontaardt haar hoofd : want het is hetzelfde als ware zij kaalgeschoren.”

  Solascriptura-protestanten beweren altijd dat Katholieken ontrouw zijn aan de H. Schrift; hier is echter een klassiek voorbeeld van een door de Apostelen verplicht gebruik dat bewaard gebleven is in de Katholieke Kerk (bij de Latijnse Mis ziet men nog vrouwen die dit apostolisch gebod eren door het dragen van mantilla’s of hoofdsjaals) en hetgeen bij de westerse protestanten virtueel onbestaand is.

  Betreffende zedigheid van kledij gaven vele clerici in de twintigste eeuw tot aan het Concilie trouwens nog altijd richtlijnen over hoe lang rokken minstens moesten zijn etc. om aan de eisen van de Christelijke moraal te voldoen. Het nudisme dat in moderne kledingstijlen geïncorporeerd zit is niet een vrucht van het Christendom, maar een giftige vrucht van de Verduistering die haar boze principes van maatschappelijke ontwrichting en zelfvernietiging nog steeds aan jong en oud tracht op te dringen. Het is geen zicht wanneer sommige Christenen het barbaars concept van halfnaakte vrouwen in het dagdagelijkse publieke leven verdedigen, het een “Christelijke waarde” noemende.

  Citaat Katharina Gabriels: “En deze gaan niet meteen in de richting van verwijfde, “gevoelige” blanke mannen, die zich verhullen in dure aftershave en ditto huidverzorgingsproducten.”

  Ha! “Ne klot zeep” en water moeten inderdaad volstaan voor mannen (geen soja eten is misschien ook geen slecht idee).

  Terug spartaanser gaan leven, en ook zich fysiek beginnen oefenen, want gelijk de zaken nu draaien zal het mij verwonderen als er, afgezien van een mirakel, geen brandhaarden van oorlog gaan ontstaan door de chaos die de politiekers hier aan het zaaien zijn. Dan zullen de tijden voorbij zijn waarin janetten in alle rust crèmekes kunnen gaan kopen in de winkel om op hun bakkes te smeren.

  In Texas schieten ze slangen dood in hunnen hof, en hier begint men tegenwoordig bijna te krijsen als er een spinneke in een hoek hangt. Dat gaat hier nogal wat zijn als het oorlog wordt.

 2. Die Nieuw Zeelandse premier mevrouw Ardern, toont haar hand op de borst met gespreide vingers, als een maçonnieke klauw, die op vele klassieke schilderijen van historische prominenten terug te vinden is.
  We weten nu ook dat de schietpartij een maçonnieke opzet was, met drie schutters, waarvan 2 konden ontkomen door “vertraging” van de politie aankomst. Alle prominente posten in Nieuw Zeeland, in de regering, justitie, ambtenarij, politie, leger en marine en luchtmacht, massa media, zijn in maçonnieke (vrijmetselaar) handen. Zelfstandige beroepen bieden geen kans als men profaan is, dus niet lid van een loge. De advocatuur biedt ook geen uitkomst, die staat onder controle via de flessenhals ingang. Het idyllische eiland met 5 miljoen inwoners is een maçonnieke burcht. Australië staat/stond op hetzelfde niveau, althans zo stond het bekend, evenals het moederland Engeland.

 3. nabrander.
  De schutter is lid van een Australische loge, hij toont op een foto zijn hand met duim en wijsvinger tegen elkaar, en de drie overige vingers gespreid als waaier ; het duivelse 666 symbool.
  Enkele agenten van het arrestatie team maakten dezelfde geste.

  Nog een opmerking terzijde :
  de directeur van Airbus, de Duitser Tom Enders, recent gefotografeerd in de Figaro (ik meen voor zijn afscheid), demonstreerde met gestrekte arm dezelfde rechterhand met het maçonnieke 666 gebaar. Ook bij Airbus dus, waarschijnlijk geen carrière als men geen lid is van de loge.

  1. Inderdaad beste Jules,
   et staat allemaal beschreven sinds eeuwen voor wakkere zielen in de Openbaringen. Maar wie leest ze en wie berijpt ze en wie past ze toe?
   Ziehier dan:
   ev 13:1 (12-18) Hij ging staan aan het strand van de zee. (13-1) Toen zag ik uit de zee een Beest opstijgen met tien horens en zeven koppen; op zijn horens tien kronen en op zijn koppen godslasterlijke namen.
   Rev 13:2 Het Beest, dat ik zag, geleek op een panter; zijn poten waren als berenpoten, zijn muil als de muil van een leeuw.
   Rev 13:3 De Draak gaf hem zijn kracht en zijn troon, en grote macht. Doch één van zijn koppen zag ik als ten dode gewond; maar toch, zijn dodelijke wonde genas. En heel de wereld liep in verbazing het Beest achterna.
   Rev 13:4 Ze aanbaden den Draak, omdat hij macht aan het Beest had gegeven; maar ook het Beest aanbaden ze, en ze zeiden: Wie is gelijk aan het Beest, En wie kan het bestrijden?
   Rev 13:5 Ook had het een bek gekregen, om grootspraak en godslastering uit te braken; en het was hem gegeven, dit te doen twee en veertig maanden lang.
   Rev 13:6 En het opende zijn bek tot het lasteren van God, om zijn Naam te vervloeken, zijn Woontent en allen die in de hemel verblijven.
   Rev 13:7 Ook werd hem toegestaan, strijd te voeren tegen de heiligen, en ze te overwinnen. En er werd hem macht gegeven over alle stammen en volken, talen en naties;
   Rev 13:8 en aanbidden zullen hem alle bewoners der aarde, wier naam niet staat geschreven sinds de grondvesting der wereld in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is.
   Rev 13:9 Wie oren heeft, die hore!
   Rev 13:10 Wie tot gevangenis wordt veroordeeld, ga de gevangenis in; wie met het zwaard doodt, moet zelf met het zwaard worden gedood. Hier geldt slechts het geduld der heiligen en hun geloof.
   Rev 13:11 Toen zag ik een ander beest oprijzen uit de aarde. Het had twee horens als die van het Lam, maar het sprak als de Draak.
   Rev 13:12 Heel de macht van het eerste Beest oefent het uit onder diens ogen. Het doet de aarde, en die er op wonen, het eerste Beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was;
   Rev 13:13 het verricht grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel op aarde doet vallen voor de ogen der mensen.
   Rev 13:14 En de bewoners der aarde verleidt het door de tekenen, die het in staat was te doen ten overstaan van het Beest; het zegt tot de bewoners der aarde, dat ze een beeld moeten maken voor het Beest, dat door het zwaard was gewond, maar bleef leven.
   Rev 13:15 Zelfs was het bij machte, een geest te geven aan het beeld van het Beest, zodat het beeld van het Beest begon te spreken. En al wie het beeld van het Beest niet aanbaden, liet het doden.
   Rev 13:16 En aan allen, kleinen en groten, aan rijken en armen, aan vrijen en slaven laat het een merkteken geven op rechterhand of voorhoofd,
   Rev 13:17 zodat niemand kan kopen of verkopen, zo hij dat teken niet draagt, de naam van het Beest of het getal van zijn naam.
   Rev 13:18 Hier komt de wijsheid van pas! Die doorzicht heeft, berekene het getal van het Beest. Want het is het getal van een mens; zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
   Laus tibi Christe+
   Ave Maria+

   1. Nog een nabrander op verderop hierboven.
    Nav. het Brexit uitstel drama, lieten de Britse PM, mevrouw May en de Poolse EU president, zich omstandig fotograferen, met een duidelijke verwijzing naar hun maçonnieke handdruk, de duim van beide handen gedrukt op één van de nokkels van de uitgestoken andere hand.
    Terughoudendheid ontbreekt, ze deinzen nergens meer voor terug. Het Brexit drama is kennelijk een maçonnieke onderonsje, van uitstel tot afstel. Het Britse volk wordt voor de gek gehouden, en wij ook.

    Ik heb de tekst uit de Apocalyps vele malen gelezen, beste Peter. Met kennis van de macht der vrijmetselarij en daarachter het georganiseerde internationale jodendom, lukt het nauwelijks de plaatjes nauwkeurig op elkaar te leggen. Dat gaat wel op de grote lijn, de Boze tegen de Geest Gods. Maar een wereldse oplossing ontbreekt, want het is een strijd tegen de duivel, vanaf de beginne. Het gaat dus om een hemelse aangelegenheid. Onze hoop is met St. Paulus te vinden in de brief aan de Efeziërs, 6 : 10-17.
    “Weest sterk in de Heer en in zijn sterke kracht ! Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag, en pal te blijven staan, na alles te hebben volbracht. Op dan ! Uw lendenen omgord met de waarheid, en het pantser der gerechtigheid om ; de voeten geschoeid met bereidwilligheid voor de blijde Boodschap van vrede ; het schild des geloofs steeds voor U uit, om al de vurige pijlen van de Boze te kunnen smoren ; grijpt naar de helm van het heil en het zwaard van de Geest : en dit is het woord van God.”

    1. Bedankt beste Jules,
     ben helemaal mee en akkoord dat dit een Hemelse aangelegenheid is en wij ons moeten voorbereiden.

    2. Beste Jules, u schrijft: “Dat gaat wel op de grote lijn, de Boze tegen de Geest Gods. Maar een wereldse oplossing ontbreekt, want het is een strijd tegen de duivel, vanaf de beginne. Het gaat dus om een hemelse aangelegenheid.
     Alles staat in detail beschreven beste Jules, ook wat de handlangers van Satan gedaan hebben en nog doen. Echter komt het erop neer om het ganse te kunnen ontcijferen. Alles staat erin, maar men moet de sleutel hebben om het te begrijpen. Hierover zou ik wel een heel dik boek kunnen schrijven, maar …
     Onze hoop is met St. Paulus te vinden in de brief aan de Efeziërs, 6 : 10-17.
     De goede raad van Sint Paulus in deze brief is heel belangrijk, daar het gaat over het geloof en stemt overeen met wat Jezus zegt: Rev 2:15 zó hebt gij er ook, die de leer der Nikolaieten volgen, die hetzelfde beoogt.
     Rev 2:16 Bekeer u dus! Zo niet, dan kom Ik schielijk op u af; en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond.
     Rev 2:17 Wie oren heeft, die hore wat de Geest zegt tot de kerken: Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna geven; en Ik zal hem schenken een witte steen, en op die steen zal een nieuwe naam staan geschreven, die niemand kent, dan die hem krijgt.
     Rev 2:18 Schrijf aan den engel der kerk te Tuatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam, wiens voeten zijn als glanzend koper.
     Rev 2:19 Ik ken uw werken, uw liefde, geloof, dienstvaardigheid en standvastigheid; ook uw latere werken, talrijker nog dan de eerste.
     Rev 2:20 Maar Ik heb tégen u, dat ge de vrouw Izebel laat begaan, die zich profetes noemt, en door haar leer mijn dienaars verleidt, om ontucht te plegen en afgodenoffers te eten.
     Rev 2:21 Ik heb haar tijd gegeven, om tot inkeer te komen; maar ze wil zich niet bekeren van haar ontucht.
     Rev 2:22 Zie, haar werp Ik op het bed; die overspel met haar plegen, breng Ik in grote verdrukking, wanneer ze zich niet van haar werken bekeren;
     Rev 2:23 haar kinderen zal Ik doen omkomen door de dood. Dan zullen alle kerken weten, dat Ik het ben, die nieren en harten doorgrond, en dat Ik ieder van u naar uw werken vergeld.
     Rev 2:24 Aan de anderen van Tuatira, aan hen, die deze leer niet aanvaarden en de diepte van Satan niet kennen, zoals men dat noemt; aan u zeg Ik: Ik leg u geen andere last op;
     Rev 2:25 houdt slechts vast wat ge hebt, totdat Ik kom.
     Rev 2:26 Wie overwint, en ten einde toe mijn werken volbrengt, hem zal Ik macht over de heidenen geven;
     Rev 2:27 met ijzeren staf zal hij ze weiden, gelijk de aarden vaten worden verbrijzeld,
     Rev 2:28 zoals Ik die macht ook van mijn Vader ontving. Ook zal Ik hem schenken de morgenster.
     Rev 2:29 Wie oren heeft, hore wat de Geest zegt tot de kerken.

     Er is niets wat reeds gebeurt is en wat nog moet gebeuren dat niet geopenbaard is, beste Jules, alleen vinden we het niet terug.
     Dit is een strijd om het geloof, het zuivere geloof, zuiver goud wil de Heer.

     Mat_5:19 Wie dus een van die kleinste geboden opheft en dit aan de mensen leert, zal de minste worden genoemd in het rijk der hemelen; maar wie ze onderhoudt en ze leert, hij zal groot worden genoemd in het rijk der hemelen.
     Mat_12:32 En wie iets zegt tegen den Mensenzoon, hem zal het worden vergeven; maar wie iets zegt tegen den Heiligen Geest, hem zal het niet vergeven worden, noch in deze wereld noch in de toekomstige.

     Mar_16:16 Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.

     Hier gaat het om!!!
     De helse geesten met hun trawanten doen er alles aan om ons van het geloof te beroven. VatII, vrijmetselarij, afgodsdiensten, valse christussen, wereldse waanzin enz…
     Laus tibi+
     Ave Maria+

 4. De islamisering in Europa is reeds meer dan een feit en dit terwijl in moslimlanden vrouwen meer strijden voor gelijkheid tussen man en vrouw, ik zie soms in moslimlanden vrouwen moderner gekleed dan moslimvrouwen in Europa !!! Ook na de aanslag in Nieuw Zeeland voelde iedereen zich moslim eigenlijk zijn ze dezelfde verraders als Judas, niet dat men met deze mensen niet mag meeleven , maar je moet daarvoor je identiteit niet opgeven!!

 5. ChildrenOfItsRealOutHere Yahi you tube aanbevolen onder het mom mijn volk gaat ten onder aan het gebrek aan kennis,hoe laat is het ,anders noemt Jezus uw een hypocriet

 6. En dan de hoofddoek. Moeder zg droeg er één na een permanentje. Maar als ik jonge en oudere moslim dames er mee zie dank ik: maakt de doek de gelovige?
  No Way!

 7. Een mohammedaanse vrouw met hoofddoek (of meer bedekking) maakt toch duidelijk dat ze “de profeet” volgt, profeet die de wereld wil onderwerpen met de koran als “heilig boek” ? Het gaat dus niet om zomaar een gewone hoofdbedekking, alsof het een variante zou zijn op een modieuze pet of hoed. Politici zijn dikwijls de laatste mening toegedaan, of doen alsof.

 8. Doorheen de hele geschiedenis van de islam, is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie.Moslimvrouwen worden door hun man en familie onderdrukt, hebben geen recht op een eigen mening en moeten een hoofddoek dragen. Ook nu nog worden in veel landen vrouwen met lichamelijk geweld bedreigd als ze de kledijvoorschriften niet volgen (80 stokslagen in Iran).In landen waar de Sharia, de islamitische wet, van toepassing is (Saudi-Arabië, Iran, Pakistan, Afghanistan), is de hoofddoek of de sluier verplicht voor alle vrouwen, ook niet-islamitische…

  De islamitische hoofddoek is het symbool voor een akelige-ideologie, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang!…Het dragen van de hoofddoek heeft niets met keuzevrijheid te maken. Het staat juist haaks op elke vorm van vrijheid, want een vrouw onderwerpt zichzelf ermee als lustobject voor de man en dat maakt haar onvrij.Wat is je bestaansrecht als je jezelf niet kunt zijn?…“De hoofddoek is het ultieme symbool van hun gehoorzaamheid en onderwerping aan de man, niet alleen de vader maar ook de broers en de toekomstige echtgenoot (die uiteraard geen kuffar, een niet-moslim, mag zijn). Wie zich daar niet naar schikt, wordt vaak verstoten, met alle psychische en sociale problemen van dien”,zei Belgisch-Iraanse mensenrechtenactiviste Darya Safai…Al die hoofddoeken in de straten herinneren er de Europeanen voortdurend aan, dat er tussen hen mensen rondlopen, die hun manier van leven afkeuren, die er niet aan denken om zich aan te passen,omdat de islam onze beschaving wil controleren en uiteindelijk overheersen.De boodschap die met het dragen van een hoofddoek wordt afgegeven is: “Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.”…En doordat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt dat de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen, die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden….Weg met de hoofddoek en boerka,weg met verschrikkelijke ISLAM…

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht