Groot-Brittannië weigert asiel aan Iraanse bekeerling omdat Christendom “niet vreedzaam” is

Foto: Daily Express

Groot-Brittannië heeft het niet zo goed voor met Christelijke asielzoekers. Een tweet door een Britse asielambtenaar, Nathan Stevens, met citaten uit een weigeringsbrief aan een Iraanse bekeerling uit 2016, toonde hoe vijandig de ambtenarij van het Britse Home Office (verantwoordelijk voor migratie) wel staat tegenover het Christendom. In zijn asielaanvraag had de Iraniër verklaard dat hij zich tot het Christendom bekeerd had, omdat deze religie vreedzamer zou zijn dan de Islam. In haar weigeringsbrief, motiveerde het Home Office haar beslissing met een resem “gewelddadige” Bijbelverzen uit Exodus, Leviticus en het Boek der Openbaring: “Deze citaten stemmen niet overeen met uw bewering dat u zich tot het Christendom hebt bekeerd, omdat het om een “vreedzamere religie” zou gaan, ten opzichte van de Islam, die vooral uit geweld, boosheid en wraak zou bestaan.“ 

Volgens Nathan Stevens, zou deze grove en bevooroordeelde taal geen éénmalig fenomeen zijn. Hij tweette ook informatie over een weigeringsbrief aan een andere Iraanse asielzoeker, die al even subjectief en spottend klonk: “U beweerde in uw asielaanvraag dat Jezus uw redder is. Toch gaf u toe, dat hij u niet kon redden van het Iraanse regime. Daaruit concluderen wij, dat u weinig overtuigd bent en slechts een lauw geloof hebt in Jezus.”

Religieuze discriminatie?

Aartsbisschop Angaelos, geestelijk leider van de Koptisch-Christelijke gemeenschap van Londen, heeft “grote bezorgdheid” geuit rond de behandeling van Christelijke asielzoekers door het Home Office. “Er moet uitgezocht worden, of het hier om misverstanden gaat, of een bewuste politiek … Men moet ook onderzoeken of er hier sprake is van religieuze discriminatie, aangezien er geen ruimte kan zijn voor vooroordelen bij een regering die de gelijkheid promoot.” Volgens Aartsbisschop Angaelos zijn er ondertussen nog meer brieven opgedoken, waarin de Heilige Schrift werd misbruikt om asielaanvragen te weigeren. “Het is belangrijk om de gevolgen hiervan in te zien. Het gaat om gelovige mensen, die potentieel kwetsbaar zijn in hun land van oorsprong, maar ook hier in Groot-Brittannië als asielzoekers. We moeten ervoor zorgen, dat schendingen niet onopgemerkt en onbehandeld blijven.”

“Schokkende ongeletterdheid” inzake Christendom

Volgens Sarah Teather, directeur van Jesuit Refugee Service (JRS) UK, getuigen de asielweigeringen van het Home Office van een “schokkende ongeletterdheid” inzake het Christendom. “Hier, bij het JRS, zien we wel vaker asielweigeringen om bedenkelijke redenen,” vertelde ze aan het Christelijke online magazine Crux.  Volgens Teather zou deze grove aanpak passen binnen een politiek, om minder asielzoekers tot het Verenigd Koninkrijk toe te laten. Inderdaad, in 2010 beloofde de regerende conservatieve partij de immigratie naar het Verenigd Koninkrijk drastisch terug te brengen tot “tienduizenden” minder, een doel dat door veel experts als onrealistisch werd beschouwd. 

Christenen zijn meest kwetsbare groep

Toch bestaat er daarnaast ook politiek bewustzijn, dat Christenen een kwetsbare groep vormen voor religieuze vervolging. Eerder dit jaar lanceerde de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, officieel een onderzoek rond deze problematiek, waaruit geconcludeerd werd, dat 80% van de slachtoffers van religieuze vervolging Christenen zijn. “Waar de godsdienstvrijheid belemmerd wordt, zijn er meestal ook vele andere problemen, verklaarde Jeremy Hunt op 30 januari, “maar we wilden zeker weten dat het Verenigd Koninkrijk er alles aan doet om de waarden waar we allemaal in geloven te verdedigen.”

Het Home Office heeft intussen een verklaring gepubliceerd, dat de omstreden asielweigeringen “niet overeenstemmen met hun politiek inzake religieuze vervolging” en dat hun departement het personeel beter zou begeleiden, om beweringen rond religieuze bekering op een gepastere manier te benaderen. 

Bron: Crux

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

6 commentaren op “Groot-Brittannië weigert asiel aan Iraanse bekeerling omdat Christendom “niet vreedzaam” is

 1. ☩JMJ☩

  Mvr. Gabriels,

  Op de website van Erkenbrand is zopas een artikel verschenen met als titel: “De kruistochten en ‘Blanke Schuld’” (27-03-2019) waarin de schrijver een in de Lage Landen zeldzame kennis manifesteert van het feit dat er een intrinsieke tegenstrijdigheid bestaat tussen het Christendom en de achttiende-eeuwse Verduistering. Liberalistische grondbeginselen zoals het maatschappelijk egalitarisme waren van in het begin bedoeld door de vijanden van de Religie om anti-katholieke krachten te versterken en Katholieken te verzwakken en te vervolgen; de toestanden die gevolgd zijn op het doorvoeren van de “Loi Combes” in Frankrijk begin vorige eeuw zijn daar een schoolboekvoorbeeld van en de huidige publieke opinie die de mohammedaanse volksvervangers hier maatschappelijk wil versterken doet dat in diezelfde subversieve geest, met de bedoeling om de restanten van Christendom in West-Europa geheel weg te vagen doormiddel van mahometisering (bouwen van moskeeën, schoolkinderen publieke daden van geloofsafval laten plegen door hen mohammedaanse ‘gebeden’ te laten reciteren tijdens de ‘les’ etc.) en door de inheemse bevolking raciaal te afrikaniseren via systematische, massale rassenvermenging; den Europeaan van het blonde ras heeft diepe Katholieke wortels in de geschiedenis, en hij wordt mentaal geassocieerd met de glorieuze tijden van de Europese Christenheid, de tijden van de Katholieke suprematie, toen het Heilig Kruis geëerd werd op onze bodem, de lofliederen van Maria weerklonken doorheen onze gouwen en de goddeloosheid afgestraft werd.

  Het opnemen van vluchtelingen die Katholiek zijn of lid van heretische of schismatieke groepen die zich “Christelijk” noemen past niet in de huidige fase van het pan-europees, anti-christelijk deracineringsprogramma van de bewindvoerders, en zij zien die vluchtelingen dan ook liever overgeleverd worden aan hun beulen in hun thuislanden om daar gefolterd te worden.

  Wat ik wil zeggen is, zoals ik hier al dikwijls benadrukt heb, dat het van kapitale noodzaak is voor Katholieke Christenen om zich niet langer te beroepen op de valse beginselen van de anti-katholieke Verduistering, waarvan de Franse Revolutie de temporale uitspatting geweest is die de duistere hoeksteen gelegd heeft van dit lamentabel tijdperk van Europese democratie. Het is wij tegen hen; hard tegen hard. pseudo-katholieke groeperingen zoals de CDenV zijn dan ook gedoemd om in de vergetelheid van de hallen der geschiedenis te verdwijnen, want het zijn slechts gecontroleerde oppositiegroepen (“maçonnerie blanche”) om te voorkomen dat Katholieken de contra-revolutionaire, militante strijd terug opnemen om de Sociale Heerschappij van Jezus Christus, door het Onbevlekt Hart van Maria, te vestigen.

 2. – Inderdaad, een schokkende ongeletterdheid inzake het christendom. Plus een aanzwellende weerstand tegenover het christendom, zowel als een steeds groeiende toegeeflijkheid tegenover het gevaarlijke mohammedanisme.
  – Men moet de Bijbel als geheel zien, uitmondend in het belangrijkste : het Nieuwe Testament. Nergens staat in het Evangelie dat we tijdsgebonden wreedheden uit het OT moeten nadoen, integendeel. Je moet de Schrift met verstand lezen.
  – Moslims daarentegen beweren dat de koran letterlijk van Allah-God komt, en je mag er geen lettertje aan veranderen. En derhalve wordt het zeer problematisch …

 3. Vluchten kan niet meer. Dat zou nu toch wel voor iedereen duidelijk moeten zijn. We moeten leven alsof we ieder moment kunnen opgepakt worden voor eender welke al of niet valse reden. We moeten leven alsof al onze bezitingen geen enkele waarde meer vertegenwoordigen en we moeten de bereidheid hebben er ieder moment definitief afstand van te doen. De enige geldige cultuur is de innerlijke geestelijke cultuur zoals Jezus en Maria het toonden en nog steeds onafgebroken tonen. Talrijke Katholieke profeten helpen ons daarbij.

 4. Gewoon schandalig men laat wel moslims binnen en het christendom zou dan een gevaar zijn voor de vrede? Ja Watte!!!!

  1. Lees a.u.b over Walid Shoebat een gewezen molim die zich bekeerde naar het Christendom.
   Dan zullen jullie ogen maar pas opengaan van, dit kan toch niet waar.
   Maar het is wel waar en de gruwel moet nog beginnen, ik wist het al langer en heb het hier al een paar keer aangehaald.
   Hij Walid Shoebat getuigd waarom het zo slecht is en zeker voor vrouwen.
   En ja paus Francicus is een ware paus… , maar paus Benedictus XVI is enige ware paus die van Onze Lieve Heer Jezus vertegenoordigd en trouw is.
   Dus paus Franciscus heeft een andere meester die hij aanbid en trouw is.
   Walid Shoebat heeft de Bijbel van uit het Arabisch vertaal en slaag nagels met kopen over de islam, waar in staat dat Joden en Christenen ongelovigen zijn en afgemaakt moeten worden.
   Mogen niet vergeten dat vandaag de dag al heel moslims zich laten dopen, vanwege het geweld in hun religie.
   En dat heel veel warme lieve mensen bij zijn, die het nog niet weten dat een groot bedrog is.
   Laten wij voor hun bidden met ons sterkste gebed, het Weesgegroet het zijn ook kinderen van onze liefhebbende God

   1. Was even de link/ de kopeling vergeten:

    https://bijbeloptiek.weebly.com/wat-zegt-de-bijbel-over-de-islam.html.

    Het is is een hele boterham, maar toch heel verhelderen hoe dat moslims denken en hoe ze denken de wereld over te nemen.
    Of hoe wij binnenkort terug met kaarsenpanneke gaan slapen en geen lekker varkensvlees meer mogen eten, te leven in 2019 terug gedraaien met 1400 jaar naar het jaar 700.
    Laat ons maar al hout gaan spokelen voor ons warm eten.
    Veel leesplezier.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht