Hysterie en leugens rond de klimaatopwarming

De deskundig georganiseerde klimaathysterie van de jongste weken vraagt dringend om een goed onderlegde reactie. Wij weten hoe eenzijdig de media, en vooral de VRT, die als lobbyist voor de partij Groen lijkt te werken en dagelijks haar portie agit-prop op de Vlaamse luisteraar- en kijker  loslaat, over de “klimaatopwarming” bericht. De boodschap is gekend en verdraagt geen enkele betwisting: de mens is schuld aan de klimaatopwarming, door de uitstoot van CO2. Terwijl de dogma’s van de Katholieke kerk openlijk belachelijk worden gemaakt, is de CO2 stelling tot een nieuw dogma verheven, waarin iedereen verplicht wordt te geloven. Wie twijfelt of vragen heeft, wordt als ketter beschouwd en van elk debat uitgesloten of zelfs gebroodroofd. Wij zijn volop in het totalitaire denken beland en het is daarom van levensbelang om in actie te treden.

Eén van de moedige mensen die de klimaatbubbel doorprikken, is Werner Munter, de Zwitserse deskundige op gebied van lawines, die van een wereldfaam geniet. Sinds drie jaar is hij hij dag en nacht bezig met de klimaatopwarming en volgens hem heeft de mens daar niets mee te maken! Vorige week stak het IPCC nog maar eens  een beschuldigende vinger uit naar de mens en naar het CO2 dat hij produceert, als zijnde de grote belangrijkste oorzaak van de klimaatopwarming. Volgens Werner Munter zijn de leden van deze internationale drukkingsgroep” imbecielen die steeds maar dezelfde dwaasheden herhalen. Zij weten dat zeer goed en worden er voor betaald!”

Wij zullen beginnen met een verduidelijking. Deze wetenschapper betwist niet dat er een klimaatopwarming is. Hij heeft dit kunnen vaststellen als berggids toen hij de omvang van de gletsjers zag verminderen. Wat hij betwist zijn de oorzaken van de opwarming. Deze hebben niets te zien met de mens of met het CO2, zoals wordt verkondigd. Hij is tot deze conclusie gekomen omwille van drie redenen.

Een eerste reden is simpelweg de analyse van klimaatgegevens zoals zij over miljoenen jaren berekend werden. Alleen maar de jongste 10000 jaar, zijn er vijf temperatuurpieken geweest zoals wij die nu meemaken. Deze “optima” komen overeen met natuurlijke cycli. In de Middeleeuwen was het bijvoorbeeld mogelijk om met de kudden vanaf Arolla naar de Aostavallei te trekken, omdat er toen geen gletsjer bestond. Tijdens de twee eerste “optima” was de Sahara een savanne met meren, bomen en olifanten. Voor die tijd, over honderdduizenden jaren, was het warmer dan nu. Soms tot 7 graden warmer! Het IPCC echter concentreert zich slechts op de laatste 150 jaar. Dat is gewoon navelstaarderij. Klimaatsimulaties tonen ook aan dat er gedurende honderden miljoenen jaren er geen enkel verband bestaan heeft tussen het CO2 in de atmosfeer en de temperatuur op aarde.

Een tweede reden is dat de concentratie van CO2 – dat een gas van levensbelang is en geen gif – in de atmosfeer verwaarloosbaar is. Er is iets minder dan 0,5 °/°° CO2 in de atmosfeer en maximaal 5% daarvan is toe te schrijven aan de mens. Voor één miljoen luchtmoleculen, zijn er slechts 20 CO2 moleculen die door de mens geproduceerd worden. En ieder jaar voegt onze industrie daar 4 moleculen CO2  voor ieder miljoen luchtmoleculen aan toe, waarvan de helft door de oceanen en de planten wordt opgeslorpt. “En men wil ons doen geloven dat deze oneindig kleine hoeveelheid geproduceerd door de mens een catastrofe is!.. Daar geloof ik niet in”, zo zegt hij met klem.

Waarom dan dit officiële dogma, waarover  vrijwel overal een consensus bestaat? Volgens de lawinedeskundige is de bedoeling ons een schuldgevoel te geven. Wanneer wetenschappers zoals die van het IPCC zeggen dat zij de planeet willen redden, dan zijn zij niet geloofwaardig, zo stelt hij. Zij liegen om economische belangen, waaronder de hunne, veilig te stellen. Omdat er achter deze strijd tegen de opwarming een hele business schuil gaat. De wil bestaat om de mensen angst in te boezemen door de stijging van het peil van de oceanen te dramatiseren, terwijl deze stijging slechts 2 tot 3 mm per jaar bedraagt! Er is ook een hele intellectuele manipulatie door te spreken over CO2 in tonnen eerder dan in proportie. Tonnen maakt indruk, maar wanneer men weet dat de atmosfeer 5000 000 000 000 000 tonnen weegt (vijf miljoen miljard tonnen), dan wordt dit heel betrekkelijk!

Een ander argument van Werner Munter is dat de theorie van het IPCC indruist tegen de wetten van de fysica, en meer speciaal tegen die van de thermodynamica. Gemiddeld is de temperatuur op aarde 15°C.De temperatuur van de door CO2 vervuilde atmosfeer bedraagt ongeveer -30°C op 10 km hoogte. Het is dus een dwaasheid te stellen dat deze atmosfeer de aarde verwarmt die een stuk warmer is dan zij. De thermodynamica leert ons dat warmte steeds naar koude gaar en nooit andersom , wat overeenkomt met onze dagelijkse ervaring.

Het besluit.

De Zwitserse deskundige denkt dat de schommelingen van de intensiteit van de zonnestraling, die beantwoorden aan cycli, een centrale rol spelen in de opwarming, alsook de ingewikkelde en weinig bekende nucleaire processen die actief zijn in de kern van de aarde. Hij meent dat het bijzonder arrogant is te denken dat 150 jaar industrialisering het klimaat veranderd heeft. De natuur is veel sterker dan de mens en wij zijn de meesters van de aarde niet! En wat indien de klimaatopwarming slechts een voorwendsel was om nieuwe belastingen op te leggen? En wat indien het feit dat Siberië vruchtbare landbouwgrond werd eens geen catastrofe was? En wat indien diegenen die niet in staat zijn een betrouwbare weersvoorspelling over meer dan vijf dagen te geven en die nu beweren dat zij weten welk weer het over vijftig jaar zal zijn, ons voor onnozelaars hielden?

U ziet het, bijzonder boeiend… Zal men deze stem ook horen in onze media?…

“Als wij nu eens zouden beginnen met zelf na te denken in plaats van klakkeloos aan te nemen al wat men ons als waarheid wil opleggen”, dat is het besluit van Werner Munter. Het overwegen waard!


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Auteur:Veroon ter Zee

59 commentaren op “Hysterie en leugens rond de klimaatopwarming

 1. – In Nederland is er een en ander uitgelekt : sommige gegevens werden uit een grafiek weggelaten, kwestie van te kunnen demonstreren wat men de mensen wilde wijsmaken. De objectiviteit was gewoon zoek.
  – Bij de VTM zijn er ook klimaathysterici in dienst. Ik geloof dat een weervrouw van deze zender vroeger in een klerenboetiek werkte. Een straffe klimaatwetenschapster zal dat wel niet zijn.
  – Sommigen (ook politici) denken dat het klimaat er bovenop gaat komen als we allemaal elektrisch rijden. Een illusie : die elektriciteit komt niet uit de lucht vallen ; als er met gas gestookt wordt komt er ook een pak CO2 in de lucht, en het batterijengedoe is verre van vriendelijk voor moeder aarde (denk maar aan het opdelven en verbruik van vrij zeldzame metalen).
  – Stuur toffe Anuna en haar spijbelaars terug naar school, stop de hysterie, bestudeer de zaken objectief, en handel indien nodig.

 2. GeoEngineering watch ,kunt uw de waarheid vertellen ,maar het lijkt wel of christenen de waarheid helemaal niet willen weten , het klimaat is een wapen geworden ,you tube heeft nu nog een paar hele goede oog openers ,Voor alle ontkenners en degenen die ze niet eens kunnen waarnemen (cognitieve dissonantie) .

 3. Het klimaat is bij de jongeren een ideologie aan het worden waar God buiten staat, of het op waarheid is gebaseerd zal die jongeren een worst wezen!!

 4. prachtig die genocide op de domme schapen ,satan mag niet voor niks zijn gang gaan te dom om te poepen ,sterf jurken brigade ,ik wilde de waarheid vertellen over de weer oorlog tegen continenten ,het bewijs is allang bekend ,of moet ik effe langs komen censuur hond uit de Hell ,de oorlog lomt toch wel schijt homo’s kerk van de duivel ,die poppenkast moet vernietigd worden .

 5. Een LAWINEdeskundige….Ik stop er al mee…Nemen mensen deze charlatan echt serieus… Het lijkt wel of de klimaatsceptici op zoek zijn die hun verhaal willen ondersteunen. Liefst een professor. Ik ken nog zo’n charlatan een deskundige die beweert dat homofilie een ziekte is die te genezen valt…Wat mij betreft meteen zijn titels in laten leveren….

 6. In het artikel “Dutroux-achtige vondsten in Zwolle” worden claims naar buiten gebracht die soms moeilijk te geloven zijn. Dit ongeloof komt voort uit ofwel onwetendheid dat dit soort satanische praktijken op grote schaal plaatsvinden, ofwel uit cognitieve dissonantie. In het laatste geval is de informatie zo overweldigend dat men, ondanks de gepresenteerde bewijzen, hardnekkig blijft ontkennen. Satanische sektes bestaan en zijn verweven met de Illuminati, de koningshuizen, de politieke top en het Vaticaan. Het zijn lokale netwerken die zijn verbonden met een wereldwijd netwerk. Overlevenden die als kind binnen deze netwerken zijn misbruikt, vertellen dat ze de hele wereld over vlogen en in de kastelen en paleizen van de aristocratie op gruwelijke wijze misbruikt zijn. Hieronder een greep uit de getuigenissen.

  Fiona Barrnet
  Fiona Barnett uit Australië was slachtoffer van ritueel misbruik door de elite en is ofwel getuige ofwel direct slachtoffer geweest van allerlei gruwelijke zaken: satanische rituelen, verkrachting, martelpraktijken en moord. Ze deed tevergeefs aangifte en heeft bij autoriteit na autoriteit en instantie na instantie en zelfs bij een speciaal in het leven geroepen onderzoekscommissie verslag gedaan… allemaal tevergeefs. Ze vertelt niet alleen over het bestaan van een satanisch pedonetwerk en het daarmee verweven internationale netwerk van mensenhandel in kinderen, maar noemt namen van diverse beroemde en hooggeplaatste personen die deel uitmaken van dit netwerk.

  Het netwerk reikt tot in de hoogste kringen en ze noemt 3 voormalige Australische premiers en een voormalige Amerikaanse president. De betrokkenen zijn volgens haar geïnfiltreerd in alle sleutelposities en organisaties in Australië. Fiona Barrnett spreekt ook over jachtpartijen waarbij de elite op blote kinderen jaagt die vervolgens worden verkracht, precies zoals de Nederlandse Anne Marie van Blijenburgh getuigt.

  Over haar strijd om de daders van deze weerzinwekkende misdaden berecht te krijgen zegt ze: “De manier waarop ik ben behandeld voor het aangeven van de misdaden waarvan ik getuige en slachtoffer ben geweest, was vele malen erger dan mijn oorspronkelijke ervaringen van misbruik.” Luister naar haar korte persverklaring van 4 minuten.

  Toos Nijenhuis
  Toos Nijenhuis is een van de Nederlandse ITCCS-getuigen die een uitgebreide getuigenverklaring bij het ITCCS heeft afgelegd. Ze beschrijft rituelen zoals ze binnen de satanische sekte worden gehouden en hoe ze als vijfjarig meisje door haar opa en vader werd verkracht terwijl ze op een altaar lag. Ze werd als jong meisje over de hele wereld gevlogen en bezocht allerlei koninklijke paleizen waar ze telkens veelvuldig werd gemarteld en verkracht.

  Ze vertelt over de betrokkenheid van de top van de Katholieke kerk alsmede kopstukken van andere religies. Ook beschrijft ze de betrokkenheid van de koningshuizen en noemt een aantal figuren binnen het Britse en Nederlandse koningshuis bij naam.

  Anne Marie van Blijenburgh

  Anne Marie van Blijenburgh is een andere Nederlandse ITCCS-getuigen. Ze was getrouwd met Kees van Korlaar en vertelt in haar getuigenverklaring dat hij samen met zijn broer onderdeel is van een crimineel syndicaat, dat binnen Nederland bekend staat als de ‘Octopus’. Ze vertelt dat de Korlaarbroers in opdracht van het Nederlandse koningshuis kinderen regelt die tijdens martelfeestjes waarbij de politieke top aanwezig is, worden doodgemarteld. Ze beschrijft een zogenaamd hotel in de buurt van Zwolle. Ze noemt allerlei mensen bij naam, zoals voormalig ministers en Kamerleden waaronder premier Mark Rutte en Kamerlid Geert Wilders. Ook de top van het leger en justitie zijn volgens haar bij dit soort praktijken aanwezig.

  Verder noemt ze namen binnen het Nederlandse koningshuis waaronder Prins Friso en Mabel Wisse Smith. Volgens van Blijenburgh werden de martelfeestjes gefinancierd door Beatrix. Ook spreekt ze van jachtpartijen in de bossen rond de paleizen van het Nederlandse en Belgische koningshuizen waarbij op naakte kinderen werd gejaagd om ze vervolgens af te schieten. Ze stelt dat de Nederlandse en Belgische Kroon hieraan deelnemen en worden beschermd door het Nederlandse leger.

  Ze vertelt dat alle politici en topambtenaren binnen Nederland door het criminele syndicaat worden gechanteerd, waarbij het koningshuis de touwtjes stevig in handen heeft. Als haar verklaring klopt, is er in Nederland geen sprake van een echte democratie. Het ITCCS heeft al maanden geen contact meer met van Blijenburgh en er wordt voor haar leven gevreesd.

  Nadat haar getuigenverklaring op internet wijd is verspreid heb ik diverse Kamerleden geschreven met het verzoek om Kamervragen te stellen. Er werden in Blijenburgh’s verklaring namelijk nogal forse beschuldigingen geuit aan het adres van de premier en voormalige staatshoofd. De Kamervragen zouden de premier dwingen om ofwel de aanklacht formeel te ontkennen, of het zou moeten leiden tot een Parlementair onderzoek. Er is geen enkele reactie op de mailwisseling geweest en ik heb de mails bewaard. Kamervragen zijn nooit gesteld. Het nalaten om te reageren op de aanklachten heeft juridische implicaties en wordt in een strafhof gezien als het toegeven van schuld.

  Hampstead kinderen

  Een paar jaar geleden kwamen schokkende videoverklaringen over een satanisch pedonetwerk naar buiten van Gabriel en Alisa, twee Britse jonge kinderen van Ella Draper. De kinderen vertellen in detail dat ze in de religieuze sekte van hun vader seksueel misbruikt en mishandeld worden en moeten meehelpen om baby’s te doden. Het misbruik vindt onder andere op school plaats en de kinderen worden meegenomen naar allerlei orgieën waar het schoolhoofd, leraren, politie-agenten, sociaal werkers en ouders bij zijn betrokken. De kinderen spreken over rituelen waarbij schedels van baby’s worden gebruikt in allerlei bloedrituelen.

  Er is een kort politieonderzoek waarbij de kinderen worden ondervraagd. Uit medisch onderzoek blijkt dat de anus en het rectum van de kinderen is beschadigd en littekenweefsel vertoont. Het wordt al spoedig in de doofpot gestopt en uiteindelijk wordt niemand vervolgd. Al vrij snel erna wordt moeder Ella Draper in staat van beschuldiging gesteld. Men verwijt haar dat ze de kinderen heeft geïnstrueerd om deze verklaringen af te leggen, omdat ze binnen het conflict met haar ex de voogdij van kinderen wil krijgen. De kinderen worden bij haar weggehaald door de zogenaamde kinderbescherming en Ella Draper moet het land uitvluchten omdat ze wordt vervolgd.

  Het Hampstead-schandaal is uitgebreid vastgelegd op dit blog. Helaas zijn veel video’s inmiddels verwijderd. De getuigenverklaring van Alisa en Gabriel tonen grote overeenkomsten met het schandaal in het Drentse Emmercompascuum. Ook daar verklaarden talloze kinderen dat ze op school werden misbruikt en werden meegenomen naar een sekskelder onder de school. Uiteindelijk deed de politie uitgebreid onderzoek en concludeerde dat de kelders helemaal niet bestaan. Ook hier werden uiteindelijk de ouders, die hun claims niet wilden intrekken, vervolgd en veroordeeld wegens smaad en laster. De redactie van Ella Ster is onlangs door één van deze ouders benaderd die zich zegt te herkennen in het verhaal van satanische netwerken.

  Theresa

  De Hampstead-zaak doet ook denken aan de getuigenverklaring van Theresa, een Brits meisje dat spreekt over een satanisch pedonetwerk waarbinnen kinderen worden vermoord. Ze vertelt dat ze als jong meisje op elite seksfeestjes soms wel 20 tot 30 keer werd verkracht. Ze onderging gedwongen abortussen. Ze beschrijft offerrituelen met dieren en kinderen die volgens haar moeder op een enorme schaal plaatsvinden. Theresa werd regelmatig naar een paleis buiten de stad gebracht waar de rituelen plaatsvonden. Dat paleis was eigendom van zeer rijke mensen .

  Ze vertelt dat haar oma het hoofd was van de lokale, Luceferiaans sekte. Niet alleen Theresa maar ook andere kinderen van 4, 5 en 6 beschrijven in detail satanische rituelen en ceremonies. Theresa’s psychiater heeft een officiële verklaring afgegeven dat de dingen die ze beschrijft, daadwerkelijk zijn gebeurd. Er zijn in deze zaak diverse sekteleden veroordeeld voor verkrachting.

  Wanneer ze over de gruwelen vertelt is haar gezicht uitdrukkingsloos en de intonatie mat. Iets dat ook opvalt bij de getuigenis van Kendall, de seksslaaf die recentelijk met haar ervaring bij Dr. Phil naar buiten is getreden. De matte uitdrukking houdt aan totdat Teresa volschiet wanneer ze vertelt over haar kind dat ze op 11-jarige leeftijd kreeg en moest achterlaten in het paleis van de satanisten.

  Deze getuigenis is van tientallen jaren geleden en geeft aan dat dit soort praktijken al decennialang, maar waarschijnlijk al eeuwenlang plaatsvinden.

  Regina Louf

  .

  Bovenstaande getuigenissen komen overeen met die van Regina Louf die als jong Belgisch meisje werd misbruikt door mensen in hoge kringen. Men probeerde aanvankelijk haar getuigenis van seksueel misbruik tijdens elitaire pedofeestjes af te doen als ongeloofwaardig en fantasierijk. Totdat het lijk van een ander meisje werd gevonden op de champignonkwekerij van Nihoul, die precies op de wijze gestorven bleek te zijn zoals beschreven door Regina Louf.

  Anneke Lucas

  Foto: Christopher Gregory voor NBC News

  “Wereldwijd hebben miljoenen kinderen te maken met seksueel misbruik. In het netwerk waaraan ik verkocht was, werden de kinderen hardhandig gedwongen hun mond te houden.” Zo vertelt een Belgische klokkenluider aan ‘Global Citizen’ “kinderen die werden gezien als een bedreiging, werden gedood. Kinderen werden gedood door bepaalde leden van dit netwerk, waarin jongens vaker werden gebruikt voor martelingen, en meisjes werden verkracht. Maar meisjes werden ook gedood.”

  Anneke Lucas spreekt in meer details over haar ervaringen in andere publicaties en op podcasts, waarin ze het heeft over een van de martelingen die ze onderging, met insecten bijvoorbeeld. Ze bevestigt ook de opoffering van kinderen in Luciferiaanse rituelen waar zij zelf werd misbruikt. In een email aan Ella Ster bevestigt ze dat haar verleden overeen komt met de verhalen van andere getuigen. > Lees een uitgebreid artikel op WanttoKnow.nl

  Sandra Fecht

  Kevin Annett heeft de Canadese therapeute Sandra Fecht diverse keren in zijn radioshow Radio Free Kanata te gast gehad. Sandra Fecht heeft honderden slachtoffers van satanisch ritueel misbruik behandeld. Toen ze zelf bedreigd werd vanwege haar werkzaamheden en aangifte deed bij de politie, vertelde een politie-agent haar: “Sandra, je moet weten dat jouw aangiftes bij voorbaat worden gewist of ‘verdwijnen’.” Ze zei daarover: “Op dat moment wist ik dat er écht iets aan de hand is.” (luister naar dit interview met Sandra Fecht vanaf 2:00 minuten)

  Maar zo zijn er veel meer getuigen die steeds weer hetzelfde verklaren: de elite houden seksfeestjes waarbij kinderen worden mishandeld, verkracht en vaak vermoord. Zoals Jay Parker die in een satanische Illuminatifamilie is geboren en slachtoffer werd van het MONARCH mind-control-programma en satanisch ritueel misbruik.

  Ook Cathy O’Brien was slachtoffer van dit, op trauma gebaseerde, mind-control-programma van de CIA. Dan is er Rachel, een voormalige super soldier die in detail beschrijft hoe deze martelpraktijken en satanische rituelen er aan toe gaan. Ze legt uit dat het een vorm van energie-vampirisme is.

  Teal Swan werd als kind aan een satanische sekte verkocht en heeft haar ervaringen in detail naar buiten gebracht. Ze bevestigt de hierboven beschreven praktijken. Ze vertelt dat de ontvoeringen, mensenhandel en moord van kinderen op een gigantische schaal plaatsvinden.

  De claim van ‘geen bewijs’ is een leugen
  Bovenstaande lijst met getuigen is slechts een greep uit de enorme hoeveelheid overlevenden of insiders die met deze informatie naar buiten komen. Dat Kevin Annett nooit met bewijs is gekomen met betrekking tot de claims van de ITCCS, is een leugen. Hij heeft tal van getuigenissen naar buiten gebracht, zoals zeer recentelijk tijdens zijn Radio Free Kanata-uitzending, waarbij hij een insider van satanic ritueel misbruik aan het woord laat.

  Maar doordat talloze bronnen steeds maar blijven herhalen dat hij een oplichter is, liegt, zijn afspraken niet nakomt, of als one-man-show alleen opereert, zal bij de lezers die zelf geen onderzoek willen doen, het beeld worden gevormd dat men deze claims niet serieus hoeft te nemen. Het is een vorm van karaktermoord.

  Daardoor draagt men niet bij aan het oprollen van het wereldwijde, satanische netwerk. Want dit bestaat en bestaat al eeuwenlang. Het gebeurt alleen stiekem achter de schermen, waarbij alle betrokkenen dusdanig worden bedreigd dat ze niet uit de school durven te klappen. Degenen die dat wel doen, zijn hun leven niet zeker. Iets dat ook Ronald Bernard in zijn getuigenis bevestigt.

  Het verwijt dat klokkenluiders of de ITCCS geen volledige transparantie bieden is niet alleen naïef, maar getuigt ook van weinig kennis hoe de satanistische Illuminati hun netwerk op militaristische wijze georganiseerd heeft, zoals in deze speciale Illuminati TH&I-radioshow te beluisteren is. Poortwachters zijn binnen dit netwerk geïnfiltreerd in alle posities en organisaties binnen de huidige machtsstructuur. De enige wijze om dit te doorbreken is van onderop en van binnenuit. Door dezelfde tactieken te gebruiken: geheimhouding, verdeel-en-heers en geheime missies.

  Het belang om de betrokkenen die hun leven riskeren te beschermen is een groter belang dan de behoefte aan bewijs voor de sceptici die niet kunnen worden overtuigd. Het doel is in de eerste plaats om een einde te maken aan het satanische bolwerk en pas in de laatste plaats om het grote publiek te overtuigen. Kevin Annett stelt dan ook terecht de vraag:“Wat gaat het grote publiek doen als ze deze informatie heeft?” De massa stopt vooralsnog liever hun kop in het zand en toont weinig blijk van actiebereidheid.

  Wil je echter wel iets doen en bijdragen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij de ITCCS. Er hebben zich blijkbaar al talloze nieuwe vrijwilligers gemeld.

  Ella Ster* | bron: ellaster.nl

 7. “De Zwitserse deskundige denkt….” Hij denkt….Wetenschap is iets anders dan denken. Hij beweert en meent ook…Waar is de wetenschappelijke (met onderzoek en meetresultaten) onderbouwing. Dan nog een appels met peren vergelijking… Hoe kan iemand die het weer nog geen 5 dagen vooruit kan voorspellen we voorspellen wat het klimaat over 50 jaar is..Uiteraard kan niemand dat. Alleen kan je een verwachting maken met een trend. En dat is wat bij het weer prima lukt. Maar ook deze deskundige gaat vakkundig voorbij aan het feit STEL men heeft wel gelijk en we grijpen de komende 10/20 jaar niet in.. Die achterstand halen we nooit meer in… Met dank namens onze kinderen…

  1. En wat doe je met de belgische “professors” die grote tegenstrijdige bevindingen hebben met professors uit andere landen (ook nederlandse)?degene die verteld wat u graag hoort spreekt de waarheid zeker?

 8. @Eric : Je brengt satire over het weer terwijl deze meteorologen trachten achter de processen te komen van het weer en dat is zeker goed ingewikkeld, dus als het je vak niet is kun je er beter over zwijgen!!

  1. Ik ben blij dat u het met me eens bent… Munter is weliswaar een deskundige. Alleen is hij geen deskundige in hetgeen hij beweert….Dit is geen satire.

  1. Wel Johan, Het laatste nieuws…

   Tja, dan zal het zeker wel waar zijn…

   Zucht…

   Tjonge, dat jij deze losgeslagen bende normeloze scheefpoepers nog maar als bewijs durft aan te halen…

   Het laatste nieuws…

   Man, man, man…

 9. Erik,
  – Je moet niet denken dat klimaatwetenschappers exact kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren in de toekomst. Het is en blijft tot op zekere hoogte nattevingerwerk, dat nog veel moeilijker is dan het weer een week op voorhand voorspellen. Een tijd geleden voorspelde men een nieuwe (kleine?) ijstijd. Er is niets van in huis gekomen. En waar blijven de afstervende bossen, na de zure regen ?
  – In elk geval zijn er veel meer paniekzaaiers en hysterici (m/v) dan serieuze, objectieve klimaatwetenschappers. Ik denk dat een klimaatwetenschapper die tegen de heersende hysterie wil ingaan op basis van resultaten, doodgezwegen of tegengewerkt wordt.
  A. G. Stinus

  1. Het klimaat laat alleen maar zien wat er in de goddeloze wereld aan de hand is.
   Als je de doodzonde adoreert en de deugden verwerpt dan moeten we niet ver zoeken waarom er orkanen zijn, aardbevingen, plagen, tornado’s, enz. God heeft de aarde geschapen, de mens is de aarde met hun viezigheid en vreselijke doodzonde aan het vernietigen. Als de mens terug keert naar God dan zal het klimaat daar ook vruchten van dragen. Anders Nada. Er is dus maar één oplossing en dat is massaal terug keren naar het huis van de Vader en laten genezen en omvormen door de Heilige Drie-eenheid zodat de mensheid de schepping goed zal gaan behandelen. Gewoon stoppen met staken en de vinger wijzen naar de politiekers of wie dan ook die even zondig zijn dan al die jeugd en onvolwassen mensen die nu op de straat komen. Terug de catechismus van de katholieken kerk op iedere schoolbank het zal onze schoolgaande jeugd die nu volledig los geslagen is en om het minste agressief te goede komen.

 10. ☩JMJ☩

  Ik zou niet klagen als het hier wat warmer zou worden; dan kunnen we hier appelsienenbomen in onzen hof zetten.

  Hilarisch hoe sommige mensen spreekwoordelijk onder tafel kruipen, alsof het angstzweet bij hen uitbreekt, bij de zwendelpraat van belachelijke paniekzaaiers. Goddelozen zitten met een groot vacuüm in hun leven, dus in een poging om hun toestand wat minder saai te maken verschaffen zij zich een eigen pseudo-apocalyptiek; zo proberen zij met hun nihilistisch brein een valse schijn op te werpen dat zij iets hebben om voor te strijden.

  1. Goed plan Lotje, “terug keren naar God”, zorgt God dan ook voor onze dagelijkse boterham, of moeten we dat nog zelf blijven doen? En hoe dan?

   1. Beste Rik,

    God voorziet ons in onze noden als wij erom bidden.
    Maar, verwacht geen wereldse rijkdom – hij voorziet christenen van wat het nodig heeft om onze naaste te helpen. En dat kan op allerlei manieren zijn, dat kan van materialen, tot voedsel, tot veel genade, tot spreken in woorden in gegeven door de Heilige Geest.. enz..
    God voorziet dus de mens om de naaste te helpen en niet voor jezelf te voorzien van allerlei wereldse zaken.

    God zal m.a.w. het lichaam van Jezus Christus handen en voeten geven en zorgen dat Christenen in beweging komen om een bijdrage te leveren voor de opbouw van onze maatschappij en kerk waar ieder kind van God welkom in is. En als je naar de positieve geschiedenis van de katholieken kijkt besef je ook wel zonder christenen waren er nooit zoveel ziekenhuizen, scholen, instellingen enz.. geweest voor de minste en armste in onze maatschappij.

    Maar, hoeveel mensen luisteren er nog in deze tijd naar de stem van God?
    Iedereen is met zichzelf bezig en met zijn likes, rijkdom en succes!
    Als iedereen terug zou keren naar God dan zou onze wereld er zeker vele barmhartiger en vele liefdevoller uit zien.

    Ik raad je graag deze film aan. Film: Letters From Mother Teresa.
    https://youtu.be/m0zDwMQ9Oak
    Uit deze film straalt alles uit wat ik wil bedoelen als ik zeg: God zal de christen voorzien waar hij/zij voor bid.
    God laat niemand in de steek die ervoor de ander in zijn verdriet, noden, lijden wil zijn.

    En geef je ook nog graag het gebed van Fransiscus mee, om te tonen wat ik wil bedoelen terug allen naar God.

    Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

    Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
    Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
    laat mij vergeven wie mij beledigde,
    laat mij verzoenen wie in onmin leven,
    laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
    laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
    laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
    laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
    laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

    Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
    niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
    niet bemind te worden, maar te beminnen.
    Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
    door te verliezen, dat men vindt
    door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
    door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

   2. Hallo Rik,
    – “Terugkeren naar God” moet je vooral zien als : goed gelovig-katholiek zijn. Dat betekent van de naaste en in de eerste plaats van God houden, geleid door de tien geboden en de “tips” die we terugvinden in de Bergrede van het Evangelie. Dat betekent ook dat we moeten deelnemen aan het kerkelijk leven, en moeten maken dat we op zondag aanwezig zijn in de Heilige Mis, waar Christus’ Offer verder gezet wordt.

    – Onze boterham moeten we zelf verdienen, dat moeten we niet op God gaan schuiven.
    En wie problemen heeft, die moeten we trachten te helpen. Zo werken we mee aan Gods plan voor herstel van de wereld.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

    1. Volgens mij is het eerder numeri 25 om de plaag op te lossen.
     Numeri 25:8 uit de bijbel: En hij ging den Israelietischen man na in de hoerenwinkel, en doorstak hen beiden, den Israelietischen man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israels opgehouden. Dus dat moeten we doen he. Allen naar de hoerenwinkel en de plaag stopt.

     Of het kan ook wel Exodus 22:18 zijn ; De toveres zult gij niet laten leven.
     Ik twijfel nog een beetje tussen die 2 wijsheden in de bijbel . Wat zouden we doen , de tovenares neer gaan steken of naar de hoerenwinkel?

     1. ☩JMJ☩

      Uw sarcastisch “Muh Human Rights!” gezaag brengt niets bij aan het gesprek, Frank. Als u geloof hecht aan al die gnostische klimaatzever van de groene jongens (de genocidale jacobijnen met hun bloederige guillotine waren nota bene met hun “cultus van de Natuur” ook groene jongens; nuttig om op te merken bij uw sarcastische uitlatingen jegens de H. Schrift), dan geeft dat slechts uw gapend gebrek aan geesteskracht weer.

      Kleine les schriftexegese voor Frankske:

      Doden mag alleen wanneer men daartoe bekleed is met de autoriteit van God; in het Oud Testament was de Publieke Openbaring nog niet verzegeld en kregen sommigen dus soms een directe opdracht om bepaalde mensen te doden. Sinds de dood van de Laatste Apostel (St. Johannes) is de Publieke Openbaring voor eeuwig verzegeld, kan er niets aan toegevoegd worden en geeft God dergelijke directe opdrachten tot doden niet meer. Alleen legitiem geconstitueerde civiele rechters hebben het recht om het doodvonnis uit te spreken op basis van het positief goddelijk recht en het natuurrecht, en om de specifieke misdaden te kennen waarbij een daartoe competente rechter dat vonnis mag uitspreken moet men de Katholieke moraaltheologie bestuderen.

  2. Ja zo één mankeren we nog ééntje die het op de straf van God gaat steken , al even gestoord en gemanipuleerde onzin als de klimaathysterie

 11. Laat zo’n pipo’s niet langer aan het woord. Twijfel zaaien kost mensenlevens, vooral in het Zuiden. En in de toekomst geheid ook bij ons. Intussen is er wel degelijk wetenschappelijke consensus over de oorzaak van de klimaatcrisis. Punt.

 12. Greta T. (die kampt met psychologische problemen, ze is reeds jaren geobsedeerd door het klimaat) zei in één van haar toespraken : “We moeten nu panikeren”. In het leger hebben ze me geleerd : “Nooit panikeren”, en ze hadden gelijk.

 13. Het klimaat is uitdrukking van God’s almacht. Punt! God de Vader gebruikt o.a. ook die macht om regelmatig ons, hoogmoedige stervelingetjes, tot nederigheid te brengen. Ook zijn er geestelijke uitingen van God’s macht zoals visioenen, heldere dromen, mirakels. Maar vermits het vege lijf ons nader is dan het hemd en blijkbaar nog nabijer dan zelfs de eigen ziel hebben natuur-rampen veel meer effect. Heden kan men dus goed merken hoe groot de opstandigheid en de hoogmoed geworden is! Er werd voorzegd dat NewYork en Praag volledig zullen worden weggevaagd en nooit zal daar nog iemand kunnen wonen. Dat is duidelijke taal vanwege Maria. Alle grote steden zullen zwaar getroffen worden. Buig dus nederig het hoofd en aanvaardt dat de aarde een volkomen gecontroleerd louteringsoord is en zeker geen pretpark dat men naar eigen goeddunken zou kunnen regelen!

 14. hello, dat dit alles politiek getint is, weet toch elkeen, andere meningen komen op tv nauwelijks aan bod, begin jaren 70 moest men al van een bepaalde kleur zijn bij toenmalige brt als men er wilde werken, vorige donderdag schoolverlof, waar zaten demonstranten ? met auto naar zee ? met vliegtuig naar de zon ? met trein op weg naar zweden ? stroom deels opgewekt door kerncentrales ? minder auto’s, minder vluchten ? meer werklozen ?
  ik stel me gewoon de vragen
  groeten

 15. Wordt het in vraag stellen van de klimaatopwarming met de mens als oorzaak het nieuwe negationisme dat men binnenkort strafbaar zal stellen, terwijl het ontkennen van het bestaan van God wordt toegejuicht?

 16. Deze man heeft gelijk. Ik had al diverse you-tube filmpjes gezien waar het zelfde in wordt gezegd. Niet het hoge C02 zorgt voor opwarming van de aarde maar de activiteiten van de zon. Zelfs in de middeleeuwen was het warmer. Bovendien komt er een mini ijstijd over 10-20 jr waar de temperatuur met 1-1,5 graad gaat zakken. De voorgestelde klimaatmaatregelen wat ze willen. Van het gas af en elctrisch rijden enz. Zal slecht 0,0007 % invloed hebben op de temperatuur. En dan hebben we het nog niet over erg vervuilende landen zoals China ,VS enz. Deze filmpjes zijn van deskundigen op het gebied van het klimaat c.s. Zij zijn opvallend vaak met pensioen. Waarom horen we ze nu? Opdat ze werden bedreigd door linkse dictatoriale drammers, die hen het zwijgen wilden opleggen. Op straffe van ontslag en andere beperkingen en bedreigingen hen opleggend. Goed dat zij na hun pensionering hun geluid als nog laten horen. Ik sta achter hen en vind de klimaathysterie onzinnig. Komt neer op het zeer hoog belasten(geld) van de burger en die stompzinnige maatregel van het afsluiten van het gas. Alleen op het milieu heeft de mens invloed. Rentmeesterschap van geen plastic in de oceaan en natuur. Scheiding van afval enz. Dat zijn maatregelingen die ik steun en aan mee doe. Maar het opwarmen van de aarde heeft de mens nauwelijks invloed op. Wil ik niet aan meedoen met de plannen van de dictatoriale klimaat-drammers. In Duitsland zijn ze verder met windmolens en zonnecollectoren. (dat laatste vind ik prima) maar het kan geen continue energie leveren. Daarom is er in dat land al weer een vervuilende kolencentrale geopend. Daarom kunnen we niet van niet gas af. Nota bene een schone brandstof. Ik hoop dat de plannen gauw van tafel gaan.

 17. Iedereen kan op dit forum blijkbaar zijn “gedacht” kwijt en dat is goed zo maar laat het dan minstens kwalitatief zijn. Doen alsof de “klimaathysterie” zoals deze kennis hiervoor genoemd wordt, gebaseerd is op 150 jaar is helemaal van de pot gerukt en daarenboven zijn de aangevoerde argumenten, zelfs de sprong naar de wetten van de thermodynamica, gewoon onjuist. ik ga het kort houden en zeggen dat wij, passend in de context van dit forum, zorgzaam moeten omspringen met wat Gods schepping ons gegeven heeft, zuinig moeten zijn met de eindige grondstoffen waarover wij beschikken, dat wij daarom veel meer moeten hergebruiken en zeker niet vernietigen, dat wij gebruik moeten maken van wat “oneindig” en “onuitputbaar” is zoals de zonne-energie, de windkracht, de waterkracht, eb en vloed, … dat wij niet blind moeten zijn en vooral onze levenswijze en -houding aanpassen en niet, zoals in dit artikel gedaan wordt een houding aannemen van “waarom zouden we er wel iets aan doen, alles komt vanzelf terug in orde”. Dit zal ongetwijfeld stand houden tijdens ONZE levensduur en dus voor ONS geen kwaad meer kunnen maar getuigt van een onvoorstelbaar egoïsme ten nadele van de generaties die na ons komen. Ik kies voor milieubewust leven en ik maak zeker ook fouten.

  1. ☩JMJ☩

   Uit uw schrijven hierboven concludeer ik dat u het bestaan erkent van een Schepper. Welnu, dan zou u ook moeten weten dat de Schepping intact bewaard blijft door de constante werking van de Goddelijke Voorzienigheid, en de Almachtige heeft aan ons met duidelijkheid geopenbaard dat de aarde zowel als de mensheid blijven bestaan tot de Wederkomst van Jezus Christus in glorie.

   Al die klimaatzever die via de televisie in de hersenen der toeschouwers gepompt wordt gaat slechts uit van een nefaste, misleidende politiek met een esoterische achtergrond. Laat u door de adepten daarvan geen schrik aanjagen. De aarde gaat echt niet ontploffen omdat u niet met de fiets naar uw werk rijdt.

   Ik ben als traditionele Katholiek een voorstander van een agrarische maatschappij in tegenstelling tot het revolutionair industrialisme dat de mensen tot slaven gemaakt heeft in de galeien van een goddeloos, onnatuurlijk en levenloos systeem, maar dat is iets totaal anders dan dat snotterig gezaag van groene new-agers.

   1. Beste Benjamin, als je wilt wachten op de Wederkomst van Jezus Christus in glorie is dat je goed recht maar dan moet je toch beseffen dat je in afwachting in een maatschappij van mensen leeft. Die maatschappij is doorheen de tijden geëvolueerd tot wat ze nu is tot spijt van wie het benijdt en zal dat ook blijven doen tot spijt van wie terug in de tijd zou willen. Die machine bestaat enkel in stripverhalen.

    1. ☩JMJ☩

     Citaat André Pictoel: “Beste Benjamin, als je wilt wachten op de Wederkomst van Jezus Christus in glorie is dat je goed recht maar dan moet je toch beseffen dat je in afwachting in een maatschappij van mensen leeft.”

     De “maatschappij van mensen” heeft de plicht haar dikke, stijve nek te buigen onder het heilzaam juk van Christus Koning in plaats van tijd te verliezen door raaskallend rond te huppelen in een groene fantasiewereld.

     Citaat André Pictoel: “Die maatschappij is doorheen de tijden geëvolueerd tot wat ze nu is tot spijt van wie het benijdt en zal dat ook blijven doen tot spijt van wie terug in de tijd zou willen. Die machine bestaat enkel in stripverhalen.”

     Maatschappelijk herstel, dat is, sociale reorganisatie op basis van de juiste grondvesten houdt zich net bezig met de toekomst, maar om de principes van herstel toe te passen met de ogen op de toekomst gericht is het noodzakelijk om de gezonde wortels in de geschiedenis te bestuderen waarmee die principes verweven zijn. Met de “maatschappelijke evolutie” die u verdedigt moet hetzelfde gedaan worden als met een tumor die gegroeid is: Wegsnijden. Het hybridemonster van kapitalisme en marxistisch collectivisme dat heden de ziel van de bevolking leegzuigt zal niet staande blijven, maar is gedoemd om te vallen. Katholieken die de sociale principes van het Katholiek integralisme begrijpen en beminnen dragen gaarne bij aan het afbreken van dat goddeloos systeem. Tijdmachines zijn dus niet vereist; wel gebed en studie als schild tegen de vijandelijke agenda die de mens wil omkneden tot de wortelloze, vaderlandsloze wereldburger zonder herinneringen en tradities uit het Kalergi-Plan.

 18. Wat heden met de zon gebeurt en waarom
  wordt uitgebreid beantwoord op deze pagina:
  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3151307
  en de twee teksten daaronder.
  —– over de grotere zonneactiviteit —–
  -3- De waarschuwing en het Kruis aan de Hemel.
  -2- Op het punt dat geen terugkeer mogelijk is.
  -1- De zonneactiviteit — samenvatting van eerdere berichten.

 19. Het klopt wel dat we de aarde goed en met verstand moeten beheren, en dat houdt in dat we verspilling moeten vermijden, oceanen niet moeten gaan verontreinigen enzovoort. We moeten niet denken dat God permanent wondertjes gaat verrichten om geknoei van de mens te herstellen.

  1. Stinus, het is werkelijk niet te begrijpen hoe u zich steeds weer afzet van de levende geestelijke krachten die de mensheid koesteren in God’s liefde, krachten die ook in de natuur aanwezig zijn. Waarom dan toch nog de taal van de globalisten blijven gebruiken? J.J.Rousseau had in zoverre gelijk dat hij als romanticus die peilloos diepe genegenheid ontdekte en beleefde. Helaas kon hij niet tot een ware geestelijke beleving komen vermits hij de algemene volkswil als enige autoriteit zag. De ware geestelijke beleving, Stinus, daar mag u gerust van getuigen want het lijkt wel alsof u voortdurend een opportuun spelletje speelt.

 20. De klimaat hysterie, lijkt op oude wijn in nieuwe zakken, beste André Pictoel.
  Ik wil niet weer alle groene leugens met feitelijke argumenten opnieuw weerleggen. Dat is de tijdrovende moeite hier niet waard. De vele groene leugens zijn dermate alomtegenwoordig dat we niet meer in herhalingen hoeven te vallen. Dat is voor velen duidelijk geworden, getuige de recente en riante verkiezing overwinning van het Forum in NL, tegen “de groenste regering ooit”.
  Zelfs gerechtelijke veroordelingen zijn uitgesproken tegen de groene wetenschappelijke medewerkers van de East Anglia Universiteit in Engeland, dépendance van het IPCC van de VN. Ze zijn allemaal ontslagen, met hun vervalsingen van gegevens en grafieken, en de verduistering van feitelijke gegevens in het verleden. Het NL weer-instituut, het KNMI in De Bilt, heeft dat nu recent, ook gedaan, met het elimineren en vervalsen van temp. grafieken uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
  Daar, in New York, zijn enkele hoogste autoriteiten van de klimaat afdeling, ontslagen, waaronder de Nederlander Ivo de Boer. Ze waren niet meer te handhaven. Hij staat te boek als lid van de vrijmetselaar loge De Drieslag in Groningen.
  We hebben te maken, beste André, met een neo-communistische stroming die de maatschappij, het economische leven, de wetenschap en iedere menselijke activiteit, dwangmatig in de houtgreep wil krijgen voor een totalitaire, absolute contrôle over al ons doen en laten, tot en met de intimiteit van de slaap kamer. De draagkracht van de aarde, Moeder Gaia, moet in evenwicht gebracht worden met de bevolkingsgroei. De Chinese één kind politiek staat model voor de groene communisten in het westen. In het Groen Links programma staat zelfs opgenomen dat groene ambtenaren van de regering, samen met de politie, mag binnenvallen in privé huizen om de gaskraan af te sluiten.
  De Nederlandse Groen Links partij is in 1991, opgericht op de puinhopen van de Communistische Partij Nederland (CPN) en de Partij Pacifistische Radicalen (PPR). Zij hebben zich verenigd en de nieuwe naam bedacht. In het huidige Groen Links in NL, functioneren nog communisten van toen, bijna 30 jaar terug, indertijd beruchte en keiharde Stalinisten. Alle huidige klimaat woordvoerders op TV en in de geschreven media, zijn lid van de vrijmetselarij, de meest subversieve sekte die de westerse wereld ooit heeft voortgebracht, in het lange, revolutionaire zog dat Luther (+1546) getrokken heeft.
  Maakt U zich geen illusies, beste André Pictoel, het groene communisme valt als vanzelf door de mand, verstrikt in de eigen leugens en innerlijke tegenstrijdigheden.

 21. Beste Eric-B.L. (28 maart 2019 – 04:09),
  Denkt u echt dat “de levende geestelijke krachten die de mensheid koesteren” de rommel uit de oceaan gaan halen, als wij die rommel er eerst in gesmeten hebben ? Realiteitszin alstublieft.
  PS : hoed je voor beïnvloeding van charlatans die het teveel hebben over “geestelijke krachten”. Wend je tot Christus, dat is genoeg.
  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Van Sodoma en Gommora bleef niets over en voorzegd werd dat van NewYork en Praag ook niets zal overblijven en die plaatsen verder onbewoonbaar blijven. Nochtans is de aarde bezaaid met overblijfselen van eerdere culturen die zelf volledig verdwenen. Waarom zich daar nog zorgen over maken? Laat de heidenen zich maar druk maken over de rommel die zij zelf maken, roofdieren laten ook overal kadavers en geraamten achter. Het enige dat de mens van (roof-) dieren onderscheidt is de geestelijk be-leving.

  2. Ik ben het niet eens met ‘wij’. het wij-gebruik wordt veel misbruikt. Net als ‘jullie’.
   ZIJ zijn de ellendelingen, hufters, opvreters, leugenaars, achterlijk hebzuchtige criminelen.
   Gewone mensen zijn als slaags-volgende-nietsweters, in de ban van achterbase media. Dus die kan men niets verwijten.
   Maar ja. Veel problemen tussen menselijke communicatie berusten op kennis en ervaring. Daarom komen leugenaars er ook zo vaak mee weg. De menselijke geest is kwetsbaar.

   En daarom is liegen een doodzonde. Omdat het de geest stuk maakt. Hier zou de kerk absoluut heilig in moeten zijn, natuurlijk.

   En verder wat (o.a.) Jules van Rooyen zegt. Behalve dan dat van Luther, dat vind ik weer wat overdone.

   Ik las trouwens laatst dat de naam van God duizenden malen uit de Bijbel is geschrapt en vervangen door vloeken. Weet iemand daar meer over hier?

   Met vriendelijke groet.
   Steeds goed bedoelend, Raphaël.

 22. Dus, Eric-B.L., het kan je niets schelen of de aarde vol rommel ligt, die dan zogezegd alleen maar door heidenen rond gegooid werd. Kom toch eens met je voeten op de grond, en hou op a-katholieke charlatans uit de 19-de eeuw na te praten. Leef volgens het volledige Evangelie, en hou je niet bezig met geschriften van kwibussen.

  1. Herstel:
   Gewone mensen zijn als slaags-volgende-nietsweters, in de ban van achterbakse media.

  2. De enige heldere en degelijke commentaar die ik in deze reeks kan ontwaren komt van jou. Een opluchting tussen deze commentaren, ik wist niet dat er nog zoveel anachronistisch gedachtegoed gekoesterd wordt en als levenshouding beleefd wordt.

 23. Een opruiming van al hetgeen de industrie achter zich laat en eveneens hetgeen zij met zich mee blijft sleuren zoals de groeiende hoop chemische- en stralingsrommel ? Om dat terug tot nul te herleiden heeft men niet slechts een aparte industrie en een totale vernieuwing van de media nodig maar vooral een grote opoffering van iedereen. Opoffering in de zin van bereidheid om weer eenvoudig te WILLEN leven. Het lijkt me wel duidelijk wie degenen zijn die daar NIET aan mee zullen doen: de industrie en de bankiers zelf, begeleid door geheel verduisterde media en politici! De hoogmoedigen en bezitterigen der aarde zullen ons nochtans wel met plezier tot slaaf maken. De tijdeloze Ambachten vindt men zelfs in Bokrijk niet meer, tenzij op prentjes en in filmpjes en hier en daar nog iemand die nostalgische demo’s weet voor te stellen. Zo erg is het geworden, ja, het kan echt niet meer erger. Alleen bij God is er nog hoop en zonder de waarschuwingen van talrijke echte profeten zouden zelfs de beste christenen hun innerlijk leven kunnen verliezen. Stinus, indien er in u nog wat innerlijk leven leeft mag u daar over getuigen zonder schroom.

 24. Beste Eric-B.L.,
  Een goede katholiek is niet enkel bezig met zijn eigen “innerlijk leven” waar u talloze keren over begint, maar moet zijn blik ook richten op de wereld, en waar nodig de handen uit de mouwen steken om die wereld te verbeteren. We zijn “in de wereld, maar niet van de wereld” (Evangelie). “Liefde bestaat meer in daden dan in woorden” (Ignatius van Loyola).
  AGSt.

 25. Stinus, u haspelt dingen door elkaar. Geestelijke daden zijn altijd belangrijker dan wereldse daden. Het verrichten van sociale daden kan alleen gebeuren vanuit een goede inborst, dat is vanuit uw zieltje, tenzij men sociale promotie beoogt want dat laatste is niet wat de Geest ons voorhoudt, dat is eigenbelang. Innerlijk leven is het leven van de ziel.

  De ziel is veel meer dan de psyche van de wetenschappers. Men kan gebeden prevelen vanuit het verstand terwijl de ziel slaapt. Dan is er geen be-leving. Dat is te vergelijken met gas geven terwijl de versnellingspook uit versnelling staat. Nutteloos en verspilling van tijd. Hoogstens kan men zeggen dat u goede bedoelingen hebt. Daarom moet men in de eeerste plaats bezig zijn met het eigen innerlijk leven omdat de ziel in de eerste plaats moet afgestemd zijn op God want anders zijn de wereldse daden niets waard. Geestelijke be-leving.

  U mag dat ook vergelijken met hetgeen veel voorkomt : moeder is een gevoelstype en bekommert zich innerlijk zeer sterk om het innerlijke leven van de kinderen, terwijl vader slechts de buitenkant van het leven ziet en alleen om de uiterlijke dingen geeft. Een christen (katholiek of niet) moet moeder en vader tegelijkertijd zijn en ouders moeten niet verliefd zijn maar wel de beste vrienden. Maar ten opzichte van de kinderen (de andere zielen) heeft in dit geval de moeder de belangrijkste (geestelijke) rol. Ik ken koppels waar zich net het omgekeerde voordoet. Welke het meest voorkomen weet ik niet.

 26. – Alle genade komt van God en Christus. Als je teveel met jezelf bezig bent en met je “geestelijke beleving”, dan kan Christus’ genade niet tot je doordringen. Ga liever naar de heilige Mis en volg daar alles goed, in plaats van op je stoeltje bezig te zijn met je eigen “geestelijke beleving”.
  – Als je droomt ben je volop bezig met “geestelijke beleving”. Nochtans heeft het niets met godsdienst te maken. Hoed u voor charlataneske verwringing en beperking van het mooie katholieke geloof. En hoed u voor negentiende-eeuwse potsenmakers.
  – Stem je wil helemaal af op de wil van Christus, en doe wat Hij verlangt.

 27. Bidden en geestelijke beleving is hetzelfde, maar u spreekt nog steeds over “de wereld verbeteren” terwijl dat geen zin heeft omdat de wereld in voortdurende verandering is zonder geestelijke beleving, zonder gebed, waardoor de vijand vrij spel heeft om ons klimaat- en andere leugens voor te houden.

 28. Bidden en geestelijke beleving hetzelfde ? Als ik droom dan is dat puur geestelijke beleving. Nochtans ben ik dan absoluut niet aan het bidden.

 29. Een goede muzikant leest niet alleen muziek maar in de noten ziet en hoort hij de hele uitvoering. Wanneer hij zich helemaal overgeeft aan de liefde voor muziek krijgt hij een levendige beleving en komt hij ertoe te componeren, weer te geven wat zijn ziel be-leeft. Door zijn ziel open te stellen kan de geest zich laten gelden en krijgt hij inspiratie. Een schilder ziet en voelt overal kleuren en vormen. Een christen be-leeft Gods aanwezigheid in alles om hem heen. Waar u uw hartje voor openstelt komt in uw zieltje tot leven. Een wetenschapper is zo vol van het onderwerp van zijn onderzoek dat hij tot in minieme detailtjes doordringt en wondeerlijke dingen ontdekt. Maar dat maakt hem niet tot een beter mens. Een christen geraakt innerlijk zo vervuld van een bijbeltekst, een kruiswegtekst, van zelfs een simpel gebed, dat het hem niet meer los laat en dan wordt ’s nachts zijn zieltje opgeheven door . . . De rest laat ik u zelf invullen.

 30. Beste Eric-B.L.,
  – U schijnt een voorkeur te hebben voor alles wat vaag en zelfs esoterisch blijft. Stel u even voor dat de apostelen niet heel concreet missionair waren geworden (en op stap gingen om te evangeliseren), maar op hun stoeltje waren blijven zitten, enkel bezig met hun eigen “geestelijke beleving” … Dan hadden wij hier nooit van Christus gehoord.
  – Een goed advies : ORA ET LABORE. Je moet bidden maar ook werken, inbegrepen werken voor God en voor een wereld waarin Gods Rijk doorbreekt.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 31. Dan zult u wel tevreden zijn dat in Belgie geen beschouwende Traditiegezinde kloosterorde meer te vinden is? U zult dan ook wel tevreden zijn met de moderne kloosters waar hard wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld Averbode? En vergeet u misschien dat een christen ook een harde innerlijke strijd te voeren heeft? Modernisten strijden niet meer. Voorbije herfst had ik voor de eerste keer een goede oogst van fruit en volgende keer zullen die nieuwe door mij geplante boompjes nog veel meer opbrengen (voor eigen gebruik). Dit jaar plant ik zo veel mogelijk rode en witte koolplantjes omdat dat zeer voedzaam is en gemakkelijk bewaart in de winter. Twee wespennesten in de open natuur laat ik ongemoeid omdat wespen allerlei ongewenste insecten eten. Verder hebt u er geen idee van welk een strijd het kost om deze grond hier nog kunnen en te mogen bewerken — vernederingen en onbegrip. Overal rondom wordt mateloos gesproeid zodra de bloei aantreedt en de bijen geraken nog nauwelijks levend tot bij de fruitbloei. Het is hemeltergend. Ook werk ik aan een eenvoudiger Linux X11 windows systeem omdat het gedoodverfde O.O.P. programmeren echt duivelswerk is, en aan diverse eenvoudige hardware-alternatieven om de onvermijdelijke hackers te ontlopen. Windows 10 bijvoorbeeld is absoluut te mijden en niemand stoort zich daaraan, akelig toch? Maar geestelijke arbeid en geestelijjke strijd zijn het allerbelangrijkste werk!

 32. Hallo Eric-B.L.. Op mijn lap grond hebben we nog nooit gespoten tegen wat dan ook (en dat doen we bewust). Dat is alvast iets waar je tevreden zult moeten over zijn. Wat je hier verder allemaal bijsleurt en waarom, dat mag Joost weten. AGSt.

  1. ik ken Joost goed, maar hij begrijpt er ook niets van.

 33. Christenen hebben als uitgangspunt dat God de wereld schept en ononderbroken zorg draagt omwille van de bekering van alle aardse zielen. De aarde beschouwen we als een louteringsoord. Dat blijkt niet alleen uit lezing van bijbel en geestelijke boeken maar ook vanwege talrijke zeer heldere dromen en zelfs visioenen en geestelijke ervaringen zoals de doordringende geur van bloemen dat soms meer dan een half uur aanhoudt. Dat zijn de resultaten van een op God gerichte ingesteldheid, hetgeen wij bidden noemen. Wie niet bidt heeft slechts beperkt werelds besef en dat wordt dan als de enige mogelijke referentie aangezien. Zoveel meer is echter mogelijk. Zonder Geestelijk Leven geen leven!

 34. De waanzin van de klimaathysterici. Opvallend dat er meer you-tube video’s opduiken van wetenschappers die met pensioen zijn gegaan. Zij durven /kunnen nu hun mond open doen zonder bedreigd of werkelijk ontslagen te worden door de klimaatmaffia. Aan het milieu daar kan de mens wel wat aan doen. De plastic-soep opruimen en tegengaan. Ik maak mij niet druk. Dat de aarde opwarmt gaat zonder dat ik mij daar iets tegen kan doen. Want een hoge C02 stijging komt niet door de mens maar door de activiteiten van de zon. Dus het gaat zo als het gaat. In God heb ik mij vertrouwen. Meer is in deze niet nodig dan goed met de aarde, dus het milieu om te gaan. Rentmeesterschap. Want aan klimaat opwarming kan ik niet veel tegen doen.

  1. Juist!
   God zal dat allemaal in orde brengen.
   Wel nog even wachten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht