Moedig pleidooi van een moedige vrouw

“Europa moet weer van zichzelf durven houden”, dat was het thema van een lezing van de gekende en door het linkse establishment uitgespuwde journaliste Mia Doornaert vorige week in Koksijde. De verdediging van onze Westerse, Christelijke identiteit, tegen de constante hersenspoeling door media en politiek, die in een kunstmatige “bubbel” leven en denken en ons hun ideologische visie van multiculturele samenleving willen opdringen, zo verwoordde ze het.

Moeten de immigranten uit andere delen van de wereld zich aanpassen aan Europa, of moeten de Europeanen zich aanpassen aan de immigranten? Volgens een bepaalde zelfbenoemde “elite” moet de Europeaan ophouden “wit” te denken (de term “blank” is niet meer politiek correct, zoals u het wellicht al weet), dus vast te houden aan zijn cultuur…

Mia Doornaert, die prat gaat op haar Katholieke identiteit en daar openlijk voor uitkomt, staafde haar betoog met een lesje geschiedenis. Onze Europese beschaving is gegrondvest op vier peilers: de Bijbel, het Christendom, de Griekse en de Romeinse beschaving. De islam heeft daar niets mee te maken, wat sommigen daar ook over verkondigen. Integendeel, overal waar de islam zich in Europa heeft weten op te dringen, heeft hij alle sporen van Christelijk-Europese cultuur willen uitwissen.

Zij haalde ook fel uit naar degenen die geen ruggengraat meer hebben en alles van “de andere” klakkeloos aanvaarden. Zij gaf verschillende voorbeelden, zoals de discussie over de “burkini”, dat alles verhullende islamitische badpak, dat volgens sommige collaborerende politici als gewoon badpak moet beschouwd worden. Of nog de ophef over de standbeelden van Leopold II, die volgens een kliekje buitenlandse “experten” racistisch zijn en dus moeten verdwijnen. Mia Doornaert stelde zich de vraag hoe het komt dat enkele ideologische fanatici hier zo maar hun denkbeelden mogen komen opdringen… en er in slagen bepaalde politici en media naar hun hand te zetten. Een ander voorbeeld dat zij hekelde: het staatsbezoek van de Noorse regering aan Iran. Alle vrouwelijke leden van de delegatie gingen vrijwillig de islamitische sluier dragen.Voor Mia Doornaert, was dat een typisch staaltje van onderwerping aan de islam, waartegen zij het voorbeeld stelde van De Franse Marine Le Pen (waarmee zij het op politiek vlak niet eens is…), die toen men haar tijdens een officieel bezoek aan Libanon een sluier aanreikte, duidelijk liet blijken hierop niet gesteld te zijn… Zij pleitte ook voor het verwerpen van de term islamofobie, die alleen maar bedoeld is om alle kriek op de islam als “racistisch” te brandmerken, terwijl er  geen enkel verband bestaat tussen islam en ras of kleur…

Zij hekelde ook de steeds verder gaande intolerantie van “Links” tegen al wie er een andere mening op nahoudt en zij riep op om verstandiger om te gaan met het “cordon sanitaire”, dat alleen maar een middel is om de linkse partijen aan de macht te brengen of te houden, desnoods met minderheidsregeringen.Volgens haar mag een kleine minderheid van echte extremisten uitgesloten worden, maar niet de grote meerderheid van diegenen, die er een andere mening dan de “politiek correcte” op nahouden.

Een fris geluid, een moedige vrouw…bravo Mia Doornaert!

Auteur:Veroon ter Zee

9 commentaren op “Moedig pleidooi van een moedige vrouw

 1. Goed artikel, we mogen onze identiteit zeker niet verliezen door de diversiteit die als een soort ideologie wordt aangeprezen , ik denk persoonlijk dat de Westerse beschaving aan het inboeten is zeker wat christelijke waarden betreft!

 2. Vandaag hebben een aantal extremisten een aanslag op moskeeën geplaatst, zelf vind ik het echt slecht dat sommige mensen zich laten meeslepen in de maalstroom van geweld. Ik vind het wel prima dat je opkomt voor je eigen identiteit, maar wat ik in het artikel hierboven lees is alleen maar afgeven op anderen, terwijl wat ik denk wat nodig is is vertellen wat er nou zo mooi is aan ons.

  1. Wereldse indentiteit heeft weinig of geen belang. De ziel krijgt slechts identiteit wanneer zij er toe komt God volledig te gehoorzamen. Bij het doopsel wordt de ziel witgewassen, dat is nog maar een begin, dat is geen verdienste. Maar het begrip “God in alles gehoorzaam zijn” wordt meestal slechts gekend en begrepen in de eerder kleine wereld van Traditie-gezinde Katholieken, al moet men sommige protestanten daarin niet onderschatten. Volgens mij weten de meeste postmoderne geestelijken al heel lang niet meer wat gehoorzaamheid betekent.

  2. Dat is heel erg wat er in Christchurch is gebeurd. Maar waarom heeft u het niet over de vele, vele aanslagen op christenen wereldwijd? Nogmaar dagen geleden kwam het bericht dat er meer dan 6000 christenen zijn vermoord door Falani herders, een islamofascistische groepering die al vele aanslagen op christenen in Nigeria op hun naam hebben staan.https://www.facebook.com/search/top/?q=theoderic%20wolthuis&ref=eyJzaWQiOiIwLjEzODY4NjU1MzQzNTk5NzM0IiwicXMiOiJKVFZDSlRJeWRHaGxiMlJsY21sakpUSXdkMjlzZEdoMWFYTWxNaklsTlVRIiwiZ3YiOiJiZWUwOWY5M2ZhNzMyY2ZhNTlhMWNiNmQ5ZjQ1MGQzODkyNDI0ZTQ5IiwiZW50X2lkcyI6W10sImJzaWQiOiI3ZmQ3ZmU5OGNkMDY3ODMxYjFhZmY5ZTgzYWVhNmI4ZSIsInByZWxvYWRlZF9lbnRpdHlfaWRzIjpudWxsLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X3R5cGUiOm51bGwsInJlZiI6ImJyX3RmIiwiY3NpZCI6bnVsbCwiaGlnaF9jb25maWRlbmNlX2FyZ3VtZW50IjpudWxsLCJjbGllbnRfdGltZV9tcyI6MTU1MzA3MTI5MDI3NH0&epa=SEARCH_BOX Dan heb ik het niet over andere aanslagen op hen. Waarom is daar geen verontwaardiging over? Omdat het maar christenen zijn. Daar heeft de mainstream media geen aandacht voor. Omdat ze liberale. geseculeerde (behalve dan ruimte voor de islam) cultuurmarxisme voorstaat. Dat is Joden, christenen bashen maar het islamfascisme de hand boven het hoofd houden. Daarom is er geen verontwaardiging . Zelfs niet van de kerk die ook politiek correctheid boven Jezus stellen. Nauwelijks hoor ik in de voorbeden een gebed voor de vervolgde christenen. Nota bene de grootste groep wereldwijd dat wordt vernederd, vervolgd en vermoord hoofdzakelijk in naam van de islam. In het rammelende boek van de islam kor.. samengesteld door 2 rivaliserende sekten. staat dat Joden,christenen , niet-moslims minderwaardig en onrein zijn die moeten worden vernietigd. De islam is fascistisch. Liefdeloos, gedwongen onderwerping,, vrouwenonderdrukking, homo-ophangers(o.a. in Iran). Intolerant en segregerend. Willen ons erfgoed en ONZE vrijheden, met hup van links vernietigen. Goed dat Mia opkomt voor hen genoemden en onze vrijheden. Laat de kerk en wij dat ook meer doen. Ruimte voor een ieder, maar behoudt van ons Joods, christelijk humanistisch erfgoed. Want de islam is de ellende en het kwaad in de wereld. Geweld is nergens goed. Maar voor christenen die weerloos alleen maar worden afgeslacht vanwege hun geloof word ik iedere keer heel verdrietig van. Ik bid voor hen en anderen die slachtoffer worden van geweld en onrecht. Jezus kwam ook op voor recht en rechtvaardigheid. Laten wij dat ook doen. Vooral voor uw broeders en zusters. Gods volk. Dat zijn de Joden, christenen en diegenen die Jezus als hun Redder en Heiland aannemen en Zijn Weg willen gaan/volgen. Kom eens vreedzaam op waar het christelijk/katholiek geloof voorstaat en ga niet mee met de spotters daarvan(zoals staat in de Bijbel, ga niet mee met die uw bespotten).

 3. Een klein smetje toch op dit voortreffelijk vertoog: onze Westerse beschaving is mede gestoeld op onze Germaanse afkomst. Vandaar ook de verschillen tussen noord en zuid Europa. Waarom dat steeds wordt weggemoffeld is mij een raadsel.

 4. Goed en moedig gezegd van Mia Doornaert. Doe zo voort. Een tijdje geleden werd ze in een benoeming gecontesteerd door een aantal mensen. Ze is niets links, en ze gaat prat op haar christelijke identiteit ! Foei, dan moet je bestreden en uitgespuwd worden volgens de geldende media.

 5. Er is maar weinig “christelijks” aan jullie, me dunkt. Onverdraagzaamheid uiten voor al wie niet rechts is, dat is alles.

 6. ☩JMJ☩

  Vrijzinnig-humanistische “verdraagzaamheid” heeft niets te maken met het Christendom, maar is het merk van gauchistische zwakkelingen die niet liever zien dan religieuze apostasie en de systematische verdelging van hun eigen ras. Het is niet omdat één of andere afvallige priester misschien tijdens de novus ordo “kinderviering” zegt dat het zeer “Christelijk” zou zijn om de rode loper uit te rollen voor Saladin en hem de sleutels van de citadel op een gouden schotel aan te bieden dat het ook waar is.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht