Geboortecijfer in Europa krimpt steeds verder

Het totaal aantal geboortes in Europese Unie is in 2017 opnieuw gezakt en in vele landen is de gemiddelde leeftijd voor moeders bij de geboorte van hun eerste kind nu hoger dan 30 jaar. Volgens cijfers, vrijgegeven door Eurostat, werden er in 2018 5,075 miljoen baby’s geboren in de EU, ten opzichte van 5,148 miljoen in 2016. Hierdoor zakte de gemiddelde fertiliteitsgraad voor Europese vrouwen in 2017 naar 1,59 geboortes per vrouw, wat ver is onder het “vervangingsniveau” van 2,1. 

Ook de gemiddelde leeftijd van Europese moeders bij de geboorte van hun eerste kind wordt steeds hoger. In 2013 was dit gemiddeld nog 28,7 jaar. In 2017 steeg dit naar 29,1 jaar. Vooral in Zuid-Europa (Spanje, Italië, Griekenland) krijgen vrouwen hun eerste kind op steeds latere leeftijd (gemiddeld 30 jaar of ouder). In Zuid-Europese landen noteerde men ook het hoogste aantal moeders, die na hun 40ste hun eerste kind kregen: Spanje (7.4%), Italië (7.3%), Griekenland (5.6%) en Portugal (4.3%). Eveneens opvallend is de hoge leeftijd van moeders in Ierland, dat vorig jaar nochtans een zeer “liberale” abortuswet goedkeurde: gemiddeld 30,03 jaar voor het eerste kind, waarvan 4.8% boven de 40.  

Culpabiliseren helpt niet

Het is uiteraard makkelijk om Europese vrouwen te culpabiliseren met belerende slogans à la “een slimme meid krijgt haar kind op tijd”. De realiteit is dat de scheidingscultuur zowel bij mannen als vrouwen heel wat existentiële angst heeft gebracht. Scheiden doet lijden, maar is vooral heel kostelijk, in het bijzonder wanneer de vrouw ervoor koos om thuis te blijven voor een kroostrijk gezin. De alimentatie, die gescheiden huisvrouwen krijgen, is vaak onvoldoende om hun oude levensstandaard te handhaven. Ook voor mannen zijn de financiële of emotionele consequenties (wanneer ze bv gereduceerd worden tot weekend- of afwezige vader) van een scheiding vaak zo ingrijpend, dat ze langer aarzelen om zich aan een vrouw te binden. Geen wonder dus, dat ouderschap op jonge leeftijd of een groot gezin bij hedendaagse Europeanen geen optie meer is. Indien deze trend zich verderzet, zal de bevolking in Europa enkel in stand kunnen gehouden worden door migratie, met de uitdoving van de autochtone Europese cultuur tot gevolg. De Europese cultuur zal dus blijven staan of vallen bij een betere gezinspolitiek, die stabiele echtparen promoot, scheiding of onstabiele situaties als ongehuwd samenwonen ontmoedigt, thuisblijf-ouders ondersteunt en opvangnetten voorziet voor (grote) gezinnen in nood. 

Het is 5 voor 12

Jammer genoeg is de huidige politieke trend eerder gericht op besparingen en een gezinsonvriendelijke politiek, gebaseerd op een strict tweeverdienersmodel en volledige carrière voor beide partners.  Wanneer er geklaagd wordt over de moeilijke combinatie tussen werk en gezin, wordt er enkel meer opvang (of een paar andere beperkte maatregelen) voorgesteld. Tele-arbeid, part-time werk, duo-banen of thuiswerk worden onvoldoende gepromoot. Vrouwen, die misschien overtuigd zouden kunnen worden om meer kinderen te krijgen en voor hen thuis te blijven, worden afgeschrikt door een armoedige oude dag met een onvolledig pensioen. Er is dus dringend nood aan politici, die deze problematiek willen inzien en adopteren. Men kan hier niet snel genoeg ingrijpen. Het is 5 voor twaalf. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

18 commentaren op “Geboortecijfer in Europa krimpt steeds verder

 1. Ik zal maar niet vragen naar kinderen, beste Willy, maar uw commentaar typeert de achterbank generatie niks. Wellicht hoef ik U niet te herinneren aan de ondergang van het Romeinse Rijk tegenover de infiltratie van barbaren uit het Noorden, in een tijd van kinder schaarste in de families, en dienst weigeraars onder de jonge Romeinse mannen. Demografie is alles bepalend voor de langere termijn. De rampzalige neergang in Europa is gevolg van de neergang van het Christendom en het geestelijke vacuüm dat de V2 NOM Kerk getrokken heeft, en tenslotte, gevolg van de jarenlange, onbewuste, geruisloze New Age hersenspoeling der volken. Velen weten niet eens meer wat dat denken inhoudt, want het is onderdeel van hun leefwereld geworden. (wordt vervolgd)

 2. (vervolgd)
  De vergrijzing, het gebrek aan kinderen en de te kleine gezinnen, beste Katharina, hebben een lange voorgeschiedenis. De breuk in de traditionele gezinnen kwam in de jaren 1970, na de cultuur-marxistische New Age revolutie, eind jaren 1960, van de Frankfurter Schule. De revolutie van de de-constructie door Marcuse, Cohn-Bendit, Alain Krivine, Alain Geismar en Jacques Sauvageot. Alleen deze laatste was niet-joods.
  Waar nationaal – socialisten en communisten nog terughoudend waren, reiken de New Age tentakels via de links-liberale media propaganda van “alles moet kunnen”, tot in de meest intieme plekken van het leven. Het gaat om het beheersprincipe via ontwrichting en destabilisatie van de menselijke persoon. De weerbaarheid moet worden verzwakt door het openbreken van de menselijke intimiteit. New Age wil heersen binnen het zenuwstelsel. Niet alleen de geest is in het geding, maar ook het lichaam waarbinnen de sexualiteit een centrale functie heeft. Het New Age denken draait om de sexualiteit. Door de ontkenning van het sexuele onderscheid tussen mannen en vrouwen, door sexualiteit te degraderen tot een keus, en door tegennatuurlijke perversies als normaal op te leggen, ontspoort de richting gevende doelmatigheid.
  Een maatschappelijke instelling als het huwelijk, specifiek voor mannen en vrouwen en gericht op de maatschappelijke inbedding bij het krijgen van kinderen, wordt ondergraven door het openstellen voor homosexuelen. De mogelijkheid voor adoptie door homosexuelen versterkt de ontsporing. Dit ontneemt kinderen het recht op een vader en een moeder, de natuurlijke omgeving voor beginnend leven. Hier ging een lange weg aan vooraf. De ontkoppeling van sexualiteit en voortplanting heeft enkele decennia geduurd. De geestelijke ontwrichting, aangevuld met deze fysieke ontsporing, ontneemt ieder zicht op orde en zin van het menselijk bestaan. Het gezinsdenken van de jeugd en adolescenten is verdwenen of krijgt een lage prioriteit. Moeders van jonge kinderen willen niet meer in eerste instantie moeder zijn, maar besteden hun kinderen uit aan crèches en nemen een baan buitenshuis. Economische belangen overwoekeren die van het krijgen van kinderen. Het kostwinner principe is vervangen door het gezinsinkomen, teneinde moeders de arbeidsmarkt op te kunnen jagen. Gevolg is de onstuitbare opmars van de vergrijzing door te kleine gezinnen, veelal beperkt tot één of twee kinderen. Dit is te weinig voor het zeker stellen van de opvolging der generaties en brengt ook probleem kinderen voort. Zweedse en Amerikaanse studies plus die van de Radboud Universiteit van Nijmegen, wijzen op dezelfde negatieve gevolgen van te kleine gezinnen, uithuizige moeders en niet bekommerde vaders.
  Links-liberale New Agers gaan ervan uit dat op de langere termijn, de nieuwe generaties, zelf de cultuur en de Christelijke beschaving zullen vernietigen. De massa immigratie van islamieten veroveraars, moet dat versterken, door het opvullen van het ontstane vacuüm.

  1. Voor de Frankfurter Schule is het uiteraard te laat, maar ik vind dat men de mei 68ers die nog leven ter verantwoording zouden moeten oproepen voor de maatschappelijke afbraak, die ze veroorzaakt hebben. Het zou erg zijn, indien ze de geschiedenis ingingen als “helden”. Eigenlijk zijn ze bijna even schadelijk geweest als de uitvinders van de atoombom, maar dan op maatschappelijk niveau.

 3. Beste Katharina, we werden volkomen ingepalmd door de toenmalige media en tegelijkertijd door de nieuwlichterij van jonge postmoderne priesters. Bij ons trachtten sommige moeders zich nog te verzetten maar dat werd hun kwalijk genomen door de algemene opinie en door de vooruitstrevenden, zelfs binnen de eigen familie! Hen werd Katholiek fanatisme verweten. Mijn moeder werd aangeraden naar een therapeut te gaan! De gevolgen zijn niet te overzien. Geen wonder dat ik op nauwelijks vijftienjarige leeftijd het slachtoffer werd van een heks op een camping aan de Middelllandse zee waar we met vijf gemoderniseerde Vlaamse gezinnen met allen kleine kinderen verbleven. Wat ik daarvan leerde is dat slechts mannelijke fysieke aanranders worden geviseerd en vrouwen altijd volledig vrijuit gaan. Probeer eens een vrouw of zelfs een man openlijk te verdenken van hekserij. Onbegonnen werk. De wet eist namelijk getuigen. Ondertussen ken ik een reeks heksen die ongestoord vrij zich kunnen uitleven. Ik heb eenvoudigweg geen leven gehad. Ik herinner me een schoolkameraad die zich ten einde raad met zijn eerste auto loodrecht op topsnelheid tegen een muur te pletter reed. Hij was een van de vriendelijkste jongens in de hele school — het ideale slachtoffer. Ik heb het overleefd, maar vraag niet hoe!

  1. Eric, Ik neem aan dat je het niet hebt over hekserij, maar over iets gans anders. Het is een weinig erkend fenomeen, maar er zijn ook vrouwelijke pedofielen. De maatschappij kijkt misschien weg, maar God ziet alles en ze zullen hun straf niet ontlopen. Heel veel sterkte, man. Katharina.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Katharina Gabriels: “Heel veel sterkte, man.”

    Hetzelfde wens ik u toe, Eric. Er bestaan inderdaad ook vrouwen die minderjarigen aanranden; de samenleving is algemeen verziekt en rot, en de ellende van kinderen en minderjarige jongeren die in die giftige omgeving moeten opgroeien is deerniswekkend.

  2. Sorry dat ik me liet gaan. De bewondering voor de ‘evolutie’ van het maatschappelijk leven was en is nog steeds zo groot dat natuurlijke wetten niet meer van tel zijn. Het Kruis is volkomen vergeten en we leven in een kunstmatige subcultuur die ons helemaal opslokt. Een goddeloze ‘wetenschap’ kreeg het grote woord en de ‘wetenschaps-priesters’ gesteunt door zowat alle politici leiden ons in een afzichtelijk broeinest van occulte waarden en misleidende leugens naar een ondergang die we zelf niet meer kunnen stoppen. Waar zou een ‘eigentijds’ burger de moed vandaan moeten halen om eenvoudig en geestelijk gericht te leven? We zien hoe Kardinaal Pell als misdadiger wordt voorgesteld en een monster als Danneels wordt geprezen. De overweldiging werd niet alleen te groot maar blijft ook onbegrepen.

   1. Eric, Kardinaal Danneels was een zeer intelligent man, die veel publiceerde en zich vaak liet zien in de media. Vreemd genoeg is de uitspraak, waaraan ik met het meest herinner, het neerbuigende “Zeg het eens…” aan het adres van de neef van Vangheluwe. Hoe intelligent en inspirerend Danneels ook probeerde te zijn, de misbruik-schandalen blijven een smet op zijn blazoen en wissen de rest van zijn levenswerk voor een groot deel uit.

    1. Och Katharina, je schrijft een goed artikel over de daling van het geboortecijfer in Europa. En nu zeg je dat Kardinaal Dannels een intelligent mens was. Laten we toch niet vergeten dat het diezelfde Danneeels was die wijlen Koning Boudewijn aanspoorde om toch maar de abortuswet te ondertekenen.
     En wat moet men van De Kesel denken, die een prof filosofie – met name Stephane Mercier – de deur uitwijst ( liever dat dan hem te verdedigen ) omdat hij in zijn cursus gesteld had dat abortus een moord is.
     Zo zie je maar hoe het moreel- gif in onze samenleving kruipt, o.a. door voorname kerkleiders. Hoe kan nog een katholiek die een tikkeltje kritisch is, nog vertrouwen hebben in zulke kerkleiders ???

 4. ☩JMJ☩

  Op het ingrijpen van politici moeten we niet wachten, want die zijn verbeten om de blanke bevolking enerzijds uit te roeien door abortus en anderzijds tot in het onherkenbare te afrikaniseren door vermenging met Afrikaans bloed. Blanken moeten zelf de handen uit de mouwen steken, uit de gevangenis van het individualisme losbreken, binnen hun eigen ras huwen om de bloedlijnen zo zuiver mogelijk te houden, godvrezende kinderen opvoeden en lokaal traditionele dorpsgemeenschappen opbouwen als oasen waar de slaafmakende bureaucratische machine met haar invloed niet binnen reikt.

  Men moet in ons land gaan inzien dat de regeringsleiders onze vijanden zijn, en dat organisatorisch werk van beneden af dringend noodzakelijk is.

  1. Benjamin, Blanken moeten zeker de handen uit de mouwen steken. Anderzijds mogen ze niet spuwen op de Afrikaanse migranten die ook onze broeders en zusters in Christus zijn. Laten we niet vergeten dat vele stadsparochies in ons land niet meer zouden bestaan zonder de Afrikaanse Christenen. Katharina

   1. ☩JMJ☩

    Hetgeen ik zeg heeft niks te maken met haat jegens andere rassen, maar systematische, massale rassenvermenging is revolutionair en niet Christelijk. God heeft raciale diversiteit gewild, en heeft de volkeren verspreid over de aarde na Nimrods project van de Toren van Babel met de grond te hebben gelijk gemaakt. Het Kalergi-Plan wil dit werk van God teniet doen en de mensheid tegen Zijn wil in terugbrengen naar een toestand van één tongval en één raciaal type, maar dan een vermengd type door alle bestaande post-diluviaanse rassen in één grote versmeltingspot te smijten in plaats van het oorspronkelijk Adamisch type. De strijd tegen raciale diversiteit was ook onderdeel van de sekte die Adam Weishaupt opgericht had (gebaseerd op het frankistisch kabbalisme, de pseudoreligie van de Rothschilds) met de bedoeling het satanisme tot wereldgodsdienst te verheffen als wereldcontext waarin zij hun joodse koning in Jerusalem willen introniseren. De Kerkvaders hebben zelf eeuwen geleden gezegd dat Rome tot het klassiek heidendom zal wederkeren niet lang voor de verschijning van Antichrist. De Alt-Right is een door de occulte sekten gestuurde valse oppositie met de blanke verdediging als doelgroep; zij maken propaganda voor hetzelfde klassieke paganisme dat de métissage-maniakken willen herinvoeren, maar dan zonder het sarkoziaans métissage-discours.

    Katholieken mogen zich niet inlaten met het Kalergi-Plan. We mogen de Alt-Right het thema van blank-raciale verdediging niet laten kapen.

 5. We moeten niet redeneren in termen van rassen die al dan niet zouden moeten uitgeroeid worden, of in bloedlijnen die zo zuiver mogelijk zouden moeten gehouden worden.

  We moeten gewoonweg uitgaan van Christus, zijn boodschap, zijn voorbeeld en zijn genaden, en daarrond ons leven en de ganse maatschappij uitbouwen. Dat sluit alle goeds in zich. Christenen moeten het zout der aarde zijn, en de anderen in de juiste zin beïnvloeden.

  1. Citaat Stinus:

   “We moeten niet redeneren in termen van rassen die al dan niet zouden moeten uitgeroeid worden, of in bloedlijnen die zo zuiver mogelijk zouden moeten gehouden worden. ”

   Zoals ik reeds eerder op dit forum heb geschreven is
   de waarheid nochtans dat er wel degelijk “uitroeiing” op de agenda staat van onze Europese leiders. Het plan is om de blanke Europese bevolking te doen verdwijnen/opgaan in de massa-immigratie die nu volop plaats vindt en waarvan het einde nog niet is bereikt.

   Zie:
   – Sarkozy veut rendre le métissage obligatoire:

   “Si le volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore”

   https://www.youtube.com/watch?v=XvGXJ7n5WzI

   – de joodse Barbara Specter drukt het als volgt uit:
   Europe is not going to be the monolithic societies they once were in the last century. Jews are going to be at the centre of that. It’s a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive.

   https://www.youtube.com/watch?v=8ERmOpZrKtw

   – Stefanie von Berg Grüne freut sich, das Deutschen bald in der Minderheit sind

   https://www.youtube.com/watch?v=TjnI_WtgJGw

   En als laatste:
   Migrants are about to come to Spain’s depopulated regions to live, with the help of “European funds”. On 8 September, Madrid’s socialist mayor, Manuela Carmena, came up with a solution to his country’s empty areas: Fill them with migrants.

   https://voiceofeurope.com/2018/09/socialist-mayor-of-madrid-wants-to-fill-spains-depopulated-areas-with-migrants/#.W5lWtGP3Gqg.twitter

 6. Je slaat de spijker op de kop, beste Chris, met een “gutmenschen” mentaliteit komt de harde en wrede realiteit van de reeds meer dan een halve eeuw, aangestuurde zelfmoord door de Europese volken, niet uit de verf. Ook signaleert niemand het volledig ontbreken van een positieve gezinspolitiek in Europa, behalve in enkele traditionele landen als Polen, Hongarije en recent, Italië. Alsof een positieve gezinspolitiek “vrouw” onvriendelijk zou zijn. Zover is de aberratie in de publieke opinie al gekomen. Het idee van het gezin als “hoeksteen van de samenleving”, is vloeken in de kerk geworden. Dit is dermate ingeslopen in de geesten der jongere generaties, dat de natuurlijke ordening tussen mannen en vrouwen een bijzaak geworden is, en kinderen een sta in de weg voor de “carrière”. Dat hele vrouwengedoe op de arbeidsmarkt, in de politiek en bij de overheid, de gezin discriminerende belasting aangiftes, de vrouwen quota’s en de niet aflatende vrouwen propaganda, zijn niet toevallig. Het is doelbewust. Dat begon al in de jaren 1920 met het Coudenhove-Kalergie plan en in 1957, met de oprichting van de Pugwash organisatie, een discrete maçonnieke, mondialistische sekte die de migratie, de ecologie en het milieu promoot. Het waren eufemismen voor het streven naar een wereldregering. Oud lid van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Canadees Brock Chisholm, bepleitte “het beperken van geboortes en het bevorderen van huwelijken tussen mannen en vrouwen van verschillende rassen. Daaruit komt dan één enkel ras voort in een verenigde wereld onder een centrale autoriteit”. Chisholm zette de toon voor het lot van Europa in de tweede helft van de 20ste eeuw. De hoge vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi, stichter van Paneuropa, voor spelde a

 7. (vervolg)
  De hoge vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi, stichter van Paneuropa, voorspelde al in 1925, de nieuwe aanpak om de blanke, Europese volken van de kaart te kunnen vegen. In zijn boek, “Praktischer Idealismus”, voorzag hij “de mens van de toekomst zal gemengd bloed hebben. Het ras van de toekomst zal Euraziatisch en negroïde zijn, zoals in het oude Egypte. Zij zal de verschillende volken vervangen door een veelvoud van deze mensen.” Ook uit liberaal-joodse hoek valt dit pleidooi te beluisteren als het om niet joden gaat. In 1983, schreef de Canadese rabbijn Abraham Feinberg in de Christelijke krant van Toronto, “Maclean’s Review”, “de enige oplossing voor sociale conflicten zijn huwelijken tussen partners van verschillende rassen. De wet moet het mengen van rassen bevorderen om raciale vooroordelen te elimineren en dus de scheiding tussen rassen te beëindigen.” In liberaal-joodse kringen wordt met twee tongen over immigratie gepraat, maar de praktijk van de staat Israël bewijst het tegendeel. Het “Nationale Comité voorde bevordering van de Joodse Opvoeding”, schreef via een advertentie in de New York Times, in 1974, dat, “gemengde huwelijken een nationale en persoonlijke zelfmoord zijn. Het meest zekere middel om een volk te vernietigen zijn gemengde huwelijken, met een ander geloof. Zij zijn de zekerste weg voor mannen en vrouwen om hun identiteit te verliezen. De waarden en principes die de joodse cultuur en beschaving hebben gemaakt, zullen van de aardbodem verdwijnen.”
  De Pugwash heeft grote invloed gehad op de VN. Vanaf 1989, heeft het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen, de massamigratie van Noord-Afrika naar Europa georkestreerd. Frankrijk kreeg een quotum van 24 miljoen immigranten toebedeeld, voldoende om de autochtone bevolking van 65 miljoen, te mengen en te verkleuren. De eigenheid van de Franse cultuur zou deze toestroom niet hebben kunnen overleven.
  Tenslotte, de bekende arts en uitgetreden vrijmetselaar Maurice Caillet (ex- 18de graad) en Rozenkruizer, schreef in 2000, aan de toenmalige minister van Gezondheid, Martine Aubry, over de zelfvernietigende abortus praktijken in Europa. Als klap op de vuurpijl schreef hij, “die regelingen maken de weg vrij voor de VN om als oplossing voor de vergrijzing en de houdbaarheid van de pensioenen, grote immigratie stromen voor te stellen”.
  Dit heeft er toe geleid dat regeringen zelfs hun wetten aanpassen om in eigen land de tegenstanders van de massa immigratie de mond te kunnen snoeren met antiracistische wetten en het bedenken van nieuwe belastingen voor het financieren van de massa immigratie. Ze betuigen lippendienst aan het beschermen van de autochtone bevolking, en weigeren een positieve gezinspolitiek te starten.

 8. In feite kan het onze overheid niet meer schelen of het de gezinnen goed gaat.

  – Beetje problemen ? Scheiden is een fluitje van een cent.
  – Een huwelijk kan nu evengoed tussen 2 homoseksuelen volgens onze overheid, en de waarde van het huwelijk wordt dan maar gedegradeerd. Het brengt alweer wat stemmen op voor sommige partijen.
  – Van geslacht “veranderen” (een illusie) ? Dat kan nu allemaal voor de overheid. Die wil toch mee zijn met zijn tijd, en het is leuk om de mensen bezig te houden.
  – Tv-programma’s zoals blind getrouwd, met medewerking van overheden ? Ook allemaal zeer leuk, ook voor de overheden die in beeld komen, en het is alweer goed om de mensen te entertainen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht