Misbruiktop in het Vaticaan: vier dagen ‘totentrekkerij’

De misbruiktop in het Vaticaan, officieel de “Ontmoeting voor de Bescherming van Minderjarigen in de Kerk” geheten, werd zondag afgerond. Veel holle woorden, beloftes van bepaalde daden, maar vooral veel ‘totentrekkerij’.

St. Petrus Damianus

Op de dag van de aftrap van de top over seksueel misbruik, was het de feestdag van Sint Petrus Damianus, een heilige die bekend stond om zijn vrij harde aanpak van homoseksualiteit en seksueel misbruik in de Kerk. Uiteraard werd er in de openingstoespraak géén aandacht besteed aan die heilige, en werd hij bewust genegeerd. Er werd noch door paus Franciscus, noch door de bisschoppen een woord gezegd over de crisis van homoseksualiteit in de Kerk, laat staan over wie de Heilige Petrus Damianus was. Wellicht was het samenvallen van de datum van de start van de top en deze feestdag hen ontgaan (bij het vastleggen), en vervolgens door hen genegeerd. Maar God is voorzienig.

Het bekende boek van Petrus Damianus, ‘Het boek van Gomorrah’, waarschuwt tegen een plaag van homoseksualiteit en seksueel misbruik in het priesterschap. Hij laakt daarin het wijdverspreide seksuele wangedrag, in het bijzonder homoseksuele ‘sodomie’ die welig tiert binnen de rangen van priesters en monniken in de Kerk van de 11de eeuw, en hij vraagt Paus Leo IX om afdoende actie te ondernemen om er een eind aan te maken, en hij waarschuwt voor de catastrofale gevolgen indien hij daar niet zou in slagen. Damianus merkte op dat er priesters waren die seksuele relaties hadden met hun “geestelijke kinderen”, diegenen die zij sacramentele genaden hadden gegeven. Hij riep een middeleeuwse kerkelijke wet in die eiste dat priesters die minderjarigen misbruiken publiek vernederd, gevangen gezet en voor altijd onder toezicht moeten gehouden worden om een herhaling van de misdaad te voorkomen.

Slottoespraak paus: “geen verklaring” voor misbruik

Nadat er vier dagen lang vergaderd en gezegd werd, gaf paus Franciscus een afsluitende toespraak. Daarin zie hij dat de Kerk “zich geroepen voelt om dit kwaad, dat toeslaat in het hart van haar missie, dat de prediking van het Evangelie aan de kleinen is, te bestrijden en hen te beschermen van de roofzuchtige wolven.” Hij benadrukte dat “indien er in de Kerk zelfs een enkel geval van misbruik zou opduiken – die op zich reeds een gruweldaad weergeeft – dat geval zal met de meeste ernst geconfronteerd worden.” Dan had paus Franciscus het over de oorzaak van dat misbruik: macht. “Het is altijd het resultaat van een misbruik van macht” die volgens hem ook in andere vormen van misbruik aanwezig is, zoals “kindsoldaten, kinderprostitutie, verhongerende kinderen,… ” Paus Bergoglio gaf aan dat de geestelijke die uitgekozen is door God, zich door zijn eigen zwakheid laat overmeesteren, en een “werktuig van Satan” wordt.

Ondanks maandenlange gesprekken en debatten, betreffende de diepere oorzaken van het seksueel misbruik door geestelijken, zei Franciscus dan: “Er zijn geen afdoende verklaringen voor deze misbruiken tegen kinderen“, en hij suggereerde dat we gewoon geconfronteerd worden met “het mysterie van het kwaad, die tegen de zwaksten raast, omdat zij een beeltenis van Jezus zijn.”

Finale persvergadering

Maar afgelopen zondag was de spanning soms te snijden tijdens de laatste persvergadering. Nadat de vergaderde prelaten zworen dat er een volledige transparantie zou komen, betwistte een journalist deze beloften door te suggereren dat paus Franciscus zelf onlangs een bisschop, die schuldig was bevonden aan het bezit van homoporno op zijn telefoon, waarbij jonge mensen betrokken zijn, de hand boven het hoofd had gehouden. De Vaticaanse persbureaudirecteur sneed het antwoord van een aartsbisschop af, om de verslaggevers eraan te herinneren dat vragen over deze specifieke onderwerpen niet toegelaten waren.

In de laatste minuten van de persvergadering, stelde de Argentijnse journalist Inés San Martin van Crux een vraag aan Aartsbisschop Charles Scicluna van Malta: “Aartsbisschop Scicluna, u zei dat paus Franciscus de noodzakelijke leeftijd wil optrekken, waarvoor de Kerk porno waarbij minderjarigen bij betrokken zijn, als een ernstig misdrijf beschouwt.” San Martin verwees naar het voorstel van paus Franciscus in zijn slottoespraak, om de leeftijd van minderjarigen van 14 naar 18 jaar op te trekken bij onderzoek naar pornografisch getinte misdrijven.

San Martin ging verder en zei: “We weten dat er een bisschop in Argentinië is, Zanchetta, die homoporno op zijn telefoon had, en waarin jonge mensen betrokken waren. Hoe kunnen we geloven dat dit in feite, weet je, de laatste keer is dat we gaan horen “geen doofpotten meer” wanneer, aan het eind van de dag, Paus Franciscus toedekt voor iemand in Argentinië die homoporno met minderjarigen op zijn telefoon had. Ik bedoel, kunnen we eigenlijk geloven dat dit nu gaat veranderen?”

Wat verrast, antwoordde Aartbisschop Scicluna: “Goed, ik zal citeren wat de heilige vader deze morgen zei over de wet. Over het geval, ben ik niet, ben ik niet,  weet je, ben ik niet gemachtigd…, ik bedoel, ja… “Dan mocht hij in het Italiaans iets zeggen hierover, en hij zei dat er een onderzoek werd geopend, die nog bezig is, en dat ze nu niets kunnen zeggen. De Vaticaanse persdirecteur zei toen: “Zoals jullie allen weten, hadden we jullie gevraagd om niets te vragen over specifieke gevallen.” En hij voegde eraan toe dat het antwoord van de aartsbisschop een “buitengewoon antwoord was.” Ja, wat een antwoord!

Veel grote woorden, maar de echte wortel van het kwaad: de homoseksuele cultuur in de seminaries en onder de geestelijken, wordt bewust genegeerd. Kardinaal Cupich zei zelfs dat het “misbruik niets met homoseksualiteit te maken heeft.” Neen?

Links ex-Kardinaal McCarrick.

Bron: LifeSite (1), (2), Breitbart; via Restkerk

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

11 commentaren op “Misbruiktop in het Vaticaan: vier dagen ‘totentrekkerij’

 1. Deze paus doet echt niets om het probleem op te lossen en is dat volgens mij ook niet van plan! Hij blijft zijn vriendjes benoemen en die hem tegenwerken worden weg gepromoveerd het Vaticaan lijkt meer en meer op een bordeel waar de toestand niet meer onder controle te krijgen is.

  1. ik geloof in de integriteit en het oprechte geloof van paus Franciscus. Iedere katholiek moet zich door de paus laten inspireren en hem steunen in de dienst aan God. Hij zit op de stoel van Petrus omdat God dat zo wil…zich onttrekken aan de leiding van de paus is anarchisme

 2. Er is een Spaanse documentaire ‘examen de conciencia’ waar vele slachtoffers getuigen. Paus Fransiscus zou volgens deze documentaire mee in het complot zitten die de daders een hand boven het hoofd houden. En er is ook een vermoeden dat er wereldwijd een draaiboek is die bisschoppen en priesters moeten hanteren als er een schandaal aan de oppervlakte komt, wat in het nadeel is van de slachtoffers.

  Er zijn zelf nog priesters in dienst die de Heilige Eucharistie uitdelen, wat je ook ziet in de serie terwijl een slachtoffer zijn verhaal doet. Eén dader geeft bij een verborgen camera zelf toe, dat hij het gedaan heeft aan één van zijn slachtoffers. En de schatting van priesters die nog in dienst zijn die dader zijn van misbruik is ook nog hoog. Ze vergelijken het met misbruik buiten de kerk en tellen zo het aantal clericus op. Het is dus nog steeds aanwezig.

  Het positieve is dat al deze slachtoffers niet op geven en blijven strijden tot het grote probleem ‘doofpotten’ gedaan is. In de toekomst zal het slachtoffer niet meer gefixeerd en vernederd worden, maar zullen de rollen omgedraaid worden. De clericus heeft erg op te passen, want voor vele binnen de kerk is het genoeg geweest. Als ik het merk op één of andere manier, dan zal ik het niet gaan bespreken met de kerk maar ik zet onmiddellijk stappen buiten het instituut. Ik ben te katholiek om mee te werken aan doofpotten om de geliefde kinderen van God ten gronde te richten. En bij deze geliefde kinderen daar wil ik niet alleen de misbruikte kinderen en onschuldige christenen mee bedoelen, maar ook de vele goede priesters die een authentieke roeping van God hebben ontvangen om herder te zijn binnen Zijn kerk.

 3. Ik vrees grootschalig bedrog, beste Lotje, een hetze tegen de katholieke Kerk en de clerus. U praat te veel in algemeenheden, alsof er achter iedere pilaar in de Kerk een foute geestelijke staat. Let liever op de harde feiten, die komen niet aan bod in de media, let op de aantallen plegers, over een periode vanaf de WO II. Dat betreft ongeveer 70 jr. In de VS zijn over die periode ongeveer 250 plegers geteld op een totaal jaarlijks bestand van 50.000 geestelijken, per jaar. Dus het gaat om een miniem percentage van foute geestelijken op het totaal. Dat is in NL en Be of Fr of Dui niet anders. De overgrote meerderheid van de clerus, beste Lotje, betreft heilige mannen met roeping. Er wordt veel beweerd uit de losse hand, maar weinig gestaafd.
  Het voorbeeld van de Australische kard. Pell, is tekenend. Deze kardinaal ontkent de beschuldigingen, maar staat wel terecht en is vooralsnog veroordeeld, enkel op beschuldigingen van één getroffen misdienaar, 22 jr. terug. De tweede is overleden en heeft al die tijd geweigerd te klagen. De huidige klager kan geen getuigen op roepen, die zijn er niet. Ook het gebeurde is zeer onwaarschijnlijk.
  De kardinaal zou na een Zondagse Hoogmis, in een grote stad, twee jonge misdienaars hebben overvallen. Maar niemand anders van toen, heeft dat gezien, geklaagd of beschuldigt. Het is een schande van ongerechtigheid dat op zo’n feitelijke basis, het überhaupt tot een proces gekomen is.
  Stel je voor, een volle kerk die uitloopt, velen zullen de populaire kardinaal hebben willen spreken, vele misdienaars zijn aanwezig in de sacristie, de koster en zijn helpers lopen rond en doen hun werk, het koor zal ook de kardinaal willen opzoeken voor een groet. Stel je voor, rond en in de sacristie en in de kerk, is het een drukke bedoening. Maar toch, de kardinaal zou op zo’n moment hebben toegeslagen ?
  Je begrijpt, beste Lotje, de kardinaal gaat in beroep, want de aanval op zijn persoon is, gezien de feiten, de omstandigheden, en de tegenstrijdige verklaringen (data, tijdstip) van één slachtoffer, uitermate twijfelachtig. In ieder geval onvoldoende voor een veroordeling.
  Dit lijkt op een complot, beste Lotje, een geplande hetze tegen één van de hoogste ambtsdragers in het Vaticaan. In oorlog en liefde is alles geoorloofd, en dat zien we onder onze ogen gebeuren. Alles wordt uit de kast getrokken om de katholieke Kerk te beschadigen. De Heilige Don Bosco heeft het voorspeld, alle oorlogen en revoluties, gaan om de eeuwige strijd tegen of voor de Kerk van Christus. Vanaf Golgotha is dit ons kruis. De Kerk moet buigen voor de NWO, beter gezegd de JWO, de Jew World Order. De Lügenpresse is haar medium, inclusief een Spaanse documentaire. Maar wij katholieken, moeten er niet in trappen. We moeten het hoofd koel houden en letten op de feiten. Meestal staan anti-katholieke “kennissen” met een mond vol tanden als je daarom vraagt. Dat heb ik meer dan eens meegemaakt. De meesten, spreken met hun onderbuik. Het gaat veelal om hetzes. Dus wees sceptisch en laat je niet imponeren.

  1. Beste Jules,

   Heb je de documentaire gezien? Ik denk het niet, want het gaat niet over een kardinaal die nu beschuldigd wordt. In deze documentaire gaat het trouwens ook niet alleen over priesters maar ook over leraars die werkte binnen de katholieken scholen. Het gaat vooral over een instituut die niets deden wanneer slachtoffers en zelf ouders van slachtoffers gingen spreken over deze misbruiken aan de directie, ambt, bisschop, paus. Er kwamen zelf harde verhalen in voor dat ze misbruikt zijn geweest. Zulke gruwelijke zaken kan een kind niet fantaseren hoor.
   Wees dus maar heel voorzichtig dat je durft zeggen dat het over grootschalig bedrog gaat. Je moet wel goed blind zijn om te zeggen dat er niets aan de hand is binnen de katholieke kerk, daar moet je zelf nog niet seksueel misbruikt zijn voor geworden. Macht en hoogmoed vieren daar nog steeds hoogtij. De nederigheid is in kerken en kloosters maar weinig te vinden, want ze willen en zullen altijd gelijk krijgen. Ook al zitten ze mijlenver van de waarheid van God verwijderd.

   Je kunt niet ontkennen dat er gruwelijke roofdieren aanwezig zijn die met hun macht maar al te graag de geliefde kinderen van God kapot willen maken. Lees maar eens de Heilige verhalen. Ik wil wel een paar voorbeelden geven, hoe gruwelijk het er soms aan toe kon gaan binnen de kerk en kloosters.
   Je gelooft toch zelf niet dat al die tegenwerkingen, treiterijen en zelfs gruwelijkheden van God kwamen? Deze heiligen hielden het vol omdat de genade en bijstand van God sterk aanwezig waren en omdat ze al geworteld waren in de leer van Jezus Christus. Ze hingen zelf al met veel Liefde aan het kruis om zichzelf te offeren om zielen en de kerk te redden van de ondergang.

   Om enkele voorbeelden te geven van Heiligen:
   1. De Heilige Johannes Van het Kruis is door zijn eigen broeders in de kerker gegooid.
   2. De Heilige Benedictus was bijna vergiftigd geweest ook door zijn eigen medebroeders
   3. Kleine Thérèse is vreselijk getreiterd geweest door haar overste.
   4. De Heilige Damiaan kreeg zijn nodige hulp niet als hij het aan zijn Bisschop vroeg.
   5. Hij moest zich redden met wat hij had.
   6. De Zalige Priester Edward Poppe moest stoppen met zijn catechismus te geven aan kinderen omdat zijn bisschop er niet tegen kon.
   7. De Heilige Pater Pio heeft 10 jaar geen Heilige Eucharistie mogen geven omdat hij binnenkerkelijk vals beschuldigd werd van oplichting.
   8. De Heilige Theresia Van Avila heeft vele jaren moeten zoeken naar een goed geestelijk begeleider. Ze zei niet zomaar sommige priesters zijn er slecht aan toe.
   En nog vele anderen Heiligen hebben binnen de kerk een zwaar kruis moeten dragen door macht lustige en roofzuchtige dieren en niet door mensen van buiten de kerk, maar van mensen van binnen de kerk.

   Er zal zeker bedrog zijn van mensen uit de geseculariseerde wereld en zeker ook van mensen van binnen de kerk. Maar, we mogen niet alles zomaar op één gooien en zeggen dat het over een grootschalig bedrog gaat. En dat er binnen de clericus nu slachtoffers zullen vallen voor de vele misbruiken van hun collega’s is zeker niet uitgesloten. Degene die nu vals beschuldigd worden, ik hoop dat ze het kruis waardig zullen dragen voor genezing en herstel van de vele slachtoffers die wel misbruikt zijn geweest door de clericus binnen het instituut kerk.

 4. ☩JMJ☩

  Volgens James Grein, die zegt een slachtoffer geweest te zijn van Mottige McCarrick, was het tijdens zijn studies bij de universiteit van Sankt-Gallen, Zwitserland, dat die laatste als jonge mens in het monster veranderd is dat hij voor de rest van zijn leven gebleven is. Taylor Marshall, tijdens wiens podcast James Grein dit vertelde, zei daarop dat hij een vrouw in zijn parochie kende die van Zwitserland afkomstig was en die tegen hem gezegd had dat er in Zwitserland, toen zij daar als jonge vrouw woonde, “geruchten” waren dat de clerus in Sankt-Gallen gecorrumpeerd was en dat daar in de jaren 80 en 90 vrijmetselaars binnen die universiteit gebracht waren waar McCarrick gestudeerd heeft.

  Sankt-Gallen was zoals bekend is de hoofdresidentie van het geheim genootschap van radicaal-liberalistische clerici (“de maffia”) waar Godfried Danneels volgens zijn eigen woorden lid bij was, Danneels die zo blij was met de pauskeuze van Bergogmagog. Zoals McCarrick zelf te kennen gegeven heeft tijdens zijn beruchte toespraak bij de Villanova-universiteit, werd hij door een sinistere figuur gevraagd om diezelfde Bergoglio een bereidheid aan te praten om de Troon van Petrus te beklimmen omdat hij… zijn vriend was. Bergoglio en McCarrick waren dus reeds bevriend voor de pauskeuze van 2013, en McCarrick heeft duidelijk een rol gespeeld in de uitkomst van dat conclaaf.

  1. ☩JMJ☩

   Dr. Taylor Marshall op Twitter (6 maart 2019): “I have chills & am in tears doing research for my new book on Infiltration of the Catholic Church. THERE IS SO MUCH EVIL IN SANKT GALLEN. IT WILL ROCK THE CHURCH. Like Natcha Jaitt, I’m not suicidal. If anything happens to me it was a murder. Pray for me. Book due in May 2019.”

   Richard Williamson (ex-FSSPX) spreekt over geruchten dat Bisschop Vitus Huonder binnenkort twee bisschoppen gaat wijden voor de FSSPX in Sankt-Gallen, Zwitserland, waar hij met toestemming van Paus Franciscus zijn intrek zal nemen in een FSSPX-school (“Institut Sancta Maria”). Eén van de wijdelingen zou Christian Bouchacourt zijn, die als hoofdman van de FSSPX in Latijns-Amerika in Argentinië geresideerd heeft en die in die tijd vriendschappelijke relaties had met de toenmalige Aartsbisschop van Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

   Ik heb hier al eens vermeld dat ik denk dat de FSSPX van in het begin een occulte operatie geweest is met de bewuste bedoeling om anti-modernistische Katholieken in schisma te leiden en zo het kerkelijk verzet tegen de novus ordo revolutie te verzwakken.

 5. Helaas, beste Lotje, je vergelijkt appels en peren en gooit ze in dezelfde mand. Het gaat hier om de misbruik schandalen. Daar praten wij over. Punt twee, je mist de tijdspanne en gooit enkele eeuwen op één hoop.
  Ik ontken niet het bestaan van gemijterde of gerokte schurken in de Kerkgeschiedenis. Met name naar boven gekomen sinds het V2 concilie. Onze Heer Jezus Christus telde onder de Twaalf Apostelen, één Judas. Dat was 8% van het totaal. De katholieke clerus bestaat uit heiligen, vergeleken met andere mens gerelateerde beroepsgroepen, zoals dominees, rabbijnen, leraren, militairen, sporters, notarissen, politiemannen, juristen en advocaten, artsen en aanverwante heilgymnasten, masseurs en soigneurs. Iedere beroepsgroep telt hele of halve criminele individuen, maar dat verwijt niemand de beroepsgroep als geheel. Dat doe je wel, beste Lotje.
  Ik heb het zelf meegemaakt, misbruik in de militaire wereld op tiener jongens zwem teams. Dat werd weggepoetst door de hiërarchie. Algemeen gesproken ging daar in die tijd zand erover. Men klopte de zaak niet op, omdat niemand daar beter van werd. De betrokkenen werden overgeplaatst.
  Aan een grote, welvoorziene tafel, sprak een antikatholieke, atheïstische collega mij aan op de katholieke clerus en de schandalen. Enkele woorden waren voldoende om hem te doen zwijgen. Hij kende ook de kwestie van de nationaal gerenommeerde zweminstructeurs, plus andere schandalen.
  In mijn jeugd op religieuze scholen van broeders en paters, heb ik nooit iets gemerkt van misbruik. Opgroeiend als jong volwassene, heb ik altijd een enorme bewondering overgehouden voor de toegewijde clerici die klassen goed opgevoede, evenwichtige jongens afleverden aan de maatschappij. Vele ontroerende herinneringen komen naar boven, nu ik je zo schrijf, uit die zorgeloze en zeer devote tijd. Ik was geschoold misdienaar en iedere dag om half acht de H. Mis ! Het heeft me mijn leven lang gevormd. Welk een hemels cadeau die vorming, dankzij de toewijding van katholieke geestelijken. Ik heb mijn ervaring gechecked met bevriende relaties met dezelfde type scholing. Hetzelfde verhaal. Ik ken niemand met rampverhalen zoals ik hier lees.
  Ook van mijn oudere broer en zussen, nooit een spoor van kritiek gehoord op het hier onderhavige vlak, noch van mijn ouders. Zoiets was voor hen onvoorstelbaar.
  Ik zou je bijna willen vragen, beste Lotje, hoe durf je zo over onze katholieke clerici te praten, qua toon en intentie. Waar haal je de rancune vandaan ? Dat is mij niet duidelijk. Want op het vlak van misbruik, zijn de plegers onder de clerici, minimaal, nog geen procent van het totaal. Vele malen minder dan in vergelijkbare, mensgerichte beroepsgroepen.

  1. Beste Jules,
   Dat ik appelen met peren vergelijk slaat op niets. Ik lees nergens in de regel op dit forum dat ik verplicht ben om op het bericht zelf te reageren. Als ik informatie wil geven over een Spaanse documentaire dat ook over misbruik ga, maar dan vanuit het oogpunt van de slachtoffers zelf is dat mijn volste recht. Het is ook je volste recht om mijn bericht niet te lezen. En machtsmisbruik slaat niet alleen op seksueel misbruik. Machtsmisbruik neemt vele gezichten aan, en dat zijn altijd gezichten die je kan vergelijken met de duivel. Het is allemaal gericht op je eigen belang en niet meer in het belang van de opbouw van de kerk, van het lichaam van Jezus Christus en op je medemens. Daarom dat voorbeeld van de Heiligen.

   En het is niet omdat ik mijn hoofd niet in het zand wil steken en mee wil werken aan doofpotten cultuur dat ik alles afbreek binnen het Huis van mijn geliefde Vader. Als je al mijn anderen berichten zou gelezen hebben op dit forum dan zou je geweten hebben dat ik de eerste zal zijn die goede priesters zal ondersteunen al is het verborgen in mijn gebed, geen kwaad woord zal spreken over de Heilige Sacramenten en over het woord van God. Het enige dat ik kan lezen in jouw berichten dat je mij met één slag wil monddood maken en me doen laten zwijgen. Er is zelf geen ruimte om tot dialoog te gaan, want al wat ik zeg slaat volgens jou op niets. Dat is juist wat ze ook zeggen in de documentaire en dat is ook een vorm van misbruik want je geeft geen ruimte om de ander zijn verhaal te laten doen.

   Verder vind ik het een rare reactie van jou omdat je spreekt in je laatste bericht dat je goed gevormd ben in je geloof in de katholieken scholen en door de priesters. Aan je reactie te zien zie ik maar weinig gelijkvormigheid naar het voorbeeld van Jezus Christus. Ik twijfel dan ook wel of die goede katholieken vorming al je diepe ziel en hart heeft geraakt. Je mag dan nog zo goede school hebben gehad en priesters, als je je niet laat onderrichten door de leraar der leraren (Jezus Christus) zelf, dan sta je nog nergens hoor. Hij alleen kan je raken in de Heilige Sacramenten, je vergeven van zonde in de biecht en je genezen en omvormen naar het voorbeeld van Jezus Christus in de Heilige Eucharistie en Heilige aanbidding. Niemand anders. Dat is trouwens ook de reden dat ik nog in de kerk zit. De rijkdom voor je ziel en hart is niet te vinden in de wereld of bij mensen maar alleen maar bij de Heilige Drievuldigheid. De Vader, De Zoon en De Heilige Geest.

   En als je echt van de kerk houdt dan help je uit liefde voor Jezus de kerk terug uit te zuiveren en te reinigen. Dan zie je het hele plaatje en niet alleen wat je wil zien omdat je de harde waarheid over machtsmisbruik niet wil horen.

 6. Wat we heden meemaken in de ‘kerk’ is gewoon het verval van de heerschappij van Vaticaan II , met al haar vrijmetselarij – gedachtengoed ( alle religies zijn gewild… ) met al haar relativisme ( wie ben ik om te oordelen) met al haar verwrongen manipulatie ( draaiboek aanklacht sodomie – totentrekkerij ) enz.
  Er zal een dag komen, waar de ware en oprechte gelovige in zijn zoektocht zal hunkeren naar de zuivere, heldere, heilige katholieke leer en doctrine. Dan zal iedereen inzien hoe scheef de hedendaagse kerk gegaan is , hoe ver van haar geliefde en goddelijke Verlosser verwijderd. Er zal echt geen scheefstaand meer geduld worden, omwille van de vreze Gods.
  Het zal de Heilige Kerk zijn met de bovennatuurlijke daadwerkelijke hulp en bijstand van onze Hemelse Moeder Gods. Om het Koningrijk van de enige en ware Trinitaire God te bespoedigen moet men tot Haar blijven en blijven bidden voor iedere en eenderwelke mens op onze planeet.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht