Sodoma: Een homo-pamflet tegen de Kerk

“Sodoma”, dat is de titel van het boek van de Franse homo-activist Frédéric Martel, dat volgende donderdag 21 februari verschijnt. Het wordt op dezelfde dag uitgebracht in twintig landen en in acht talen. Het moet een bom worden, die de traditionele leer van de Kerk en zijn verdedigers, zoals kardinaal Burke, in diskrediet moeten brengen. De datum van 21 februari is uitgekozen, omdat op die dag in het Vaticaan de conferentie begint over de seksuele misbruiken in de Kerk. Wij hebben er enkele passages kunnen uit lezen en wij kunnen slechts zeggen dat de “Da Vinci code”, ook al een, zij het geromanceerde, aanval op de Kerk, tegenover dit 600 bladzijden tellende boek een onbenullig stationsromannetje is.

De kern van het verhaal  van “Sodoma” is eenvoudig te omschrijven: Het Vaticaan is de grootste homo-club ter wereld, vermits 80% van zijn geestelijken – prelaten, kardinalen, bisschoppen inbegrepen, er actieve of  verdrongen homoseksuelen zijn. De schrijver insinueert zelfs dat Pius XII, Johannes XXIII en Paulus VI homo’s waren… En, zoals bij elk ziekelijk bewaard geheim, is het deze “cultuur van het stilzwijgen” die de keuze van de jongste decennia verklaart verklaart om pedofiele priesters te “dekken” – het is de angst om zelf als homoseksueel “ontmaskerd” te worden….

Dit is niet alleen een bewuste desinformatie, het is eerst en vooral zwaar offensief tegen al wat traditioneel is in de Kerk: haar morele leer, haar traditionele liturgie, haar leer inzake seksualiteit, de “hypocrisie” en het “dubbelleven” van de conservatieve tegenstanders van paus Franciscus. Deze tegenstand zou slechts te verklaren zijn door de homoseksualiteit, of ze nu openlijk of verdrongen is, van de priesters, bisschoppen, kardinalen en pausen, die deel uitmaken van een in essentie homoseksuele gemeenschap, waarvan de beslissingen uiteindelijk alleen door dit gegeven worden bepaald. Er zijn in het boek van Martel ontelbare voorbeelden te vinden van deze pseudo-psychologische analyses, die steeds tot hetzelfde resultaat leiden.

De schrijver is geobsedeerd door het thema homoseksualiteit; hij ziet niets dan homo’s in de Kerk. Hij vertrekt van een simplistische redenering: de Kerk is sociologisch homoseksueel omdat zij het celibaat aan de priesters oplegt en omdat onthouding “tegen-natuurlijk” is. Martel gaat nog verder, tot in het karikaturale toe: “er zijn zeker ook heteroseksuelen in het Vaticaan”, zo schrijft hij, “er zijn er zelfs die de nonnen lastigvallen, zoals paus Franciscus onlangs nog toegegeven  heeft.” Voor hem is het onmogelijk, uitzonderlijk of belachelijk dat een priester in kuisheid leeft. Wie zich niet tot een vrouw aangetrokken voelt, is alleen maar een verwijfde heteroseksueel, die het niet aandurft om iets met een man te beginnen… Sommigen zullen vinden dat ik misschien wat overdrijf, maar heel het boek, zeshonderd bladzijden lang, handelt over dit thema.. ziekelijk!

Naast de “pro-homo” optiek van het boek, waarin nooit aan de geestelijken hun homoseksuele neigingen of activiteiten verweten wordt, is Sodoma een enorme besmeuringsmachine van de Katholieke Kerk, die in haar wezen en in haar onderricht op smerige manier beledigd wordt. Langs de andere kant, zo heeft Martel het trouwens zelf erkend, wil het de verdediging opnemen van de keuzes en de pastoraal van paus Franciscus. Hij noemt trouwens de kardinalen op, die bij hem in de smaak vallen; zij maken allemaal deel uit van de liberale vleugel van de Kerk: Schönborn, Kasper, Cupich, Tobin, Farrell…

Sodoma is in de eerste plaats gericht tegen al degenen die volgens Martel “rechts” zijn in de Kerk en die het misbruik en de “pedofilie” van bepaalde priesters- in feite in de meeste gevallen de verleiding uitgeoefend op adolescenten, de efebofilie dus, niet willen loskoppelen van de plaag van de homoseksualiteit. Het boek moet een antwoord op deze groep zijn, deze “dubia-mensen”, die “des te meer homoseksueel zijn, daar zij de homoseksualiteit in de Kerk bestrijden”. Het zijn “de starren, die een dubbelleven leiden”, waarover Franciscus zo vaak spreekt, schrijft Martel. De aantijgingen en de valse beschuldigingen richten zich vooral op degenen die in het verweer komen tegen de “pastorale” liberalisering ondersteund door Bergoglio: van kardinaal Burke en Paus Benedictus (die op de smerigste wijze in het boek worden aangevallen) tot Mgr Vigano, waarvan de “zaak” voorgesteld wordt als de “oorlog van de oude kleerkast tegen de nieuwe kleerkast”.

Nog meegeven dat Frédéric Martel  journalist is, voormalig medewerker van de Franse socialistische Eerste minister Michel Rocard, adviseur van de socialistische burgemeester van Rijsel Martine Aubry, cultureel attaché bij de Franse ambassade in de Verenigde Staten, directeur bij het Franse instituut voor internationale betrekkingen… linkse politieke militant, kind aan huis in de globalistische jetset. Hij is bevriend met de Italiaanse extreem-linkse uitgever Carlo Feltrinelli, zoon van Gian Giacomo, uitgever-terrorist, die in 1972 omkwam toen hij een bom plaatste op een hoogspanningsmast in Sagrate bij Milaan…

Het boek zakt als een pudding in mekaar, wanneer men het toetst aan de feiten. Het is een grove vorm van desinformatie, die de leugens omhult met halve waarheden. De leugens zijn hier echter karikaturaal. Dat is de Achillespees. Aan de andere kant moet worden toegegeven dat het een gigantisch werk is. Frédéric Martel heeft er vier jaar aan gewerkt, een week per maand in Rome zelf. Hij bezocht een dertigtal landen voor gesprekken “ter plaatse” en werd bijgestaan door een tachtigtal” hulpjes”, dat alles met de (toegegeven) medeplichtigheid van “vier naaste medewerkers van paus Franciscus, die sinds lange tijd op de hoogte waren” van de inhoud van zijn plan! Daar is dus enorm veel geld mee gemoeid!…

Sodoma, dat zonder de openlijke of stille goedkeuring van de hoogste gezagsdragers in de Kerk niet had kunnen tot stand komen, is een torpedo afgevuurd om de geloofsgetrouwe bisschoppen en kardinalen te verzwakken. Of het de beoogde resultaten zal opbrengen is verre van zeker. Het zou wel eens als boemerang kunnen werken!

Auteur:Veroon ter Zee

18 commentaren op “Sodoma: Een homo-pamflet tegen de Kerk

 1. Nochtans is het overduidelijk dat Bergoglio zélf een in de kast zittende homoseksueel is! Zijn benoemingen zijn vaak van het zelfde kaliber: Dekesel aartsbisschop en (snel) kardinaal, Koen Vanhoutte (dé spilfiguur van de homolobby in het bisdom Brugge!) hulpbisschop van Mechelen-Brussel… Spijtig dat niemand daar eens een boek over schrijft…

 2. De schrijver wil door verdachtmakingen en fake nieuws de kerk in het belachelijke trekken, nu komt er wel homoseksualiteit voor in de kerk, maar we moeten kijken naar Gods geboden en voor die waarheid blijven uitkomen. Dit gegeven zal mensen die de kerk de rug toe keerden doen nadenken en hopelijk komen ze dan terug.

 3. Frédéric Martel is een triestig individu, dat allicht redeneert : ik lieg er maar op los, er blijft altijd wel iets van hangen. Atheïsten en mensen die tegen de Kerk zijn zullen het wel weer kritiekloos aannemen. Anders vinden deze mensen dat homoseksueel gedrag moet kunnen, overal en altijd. Maar als ze denken dat het in de Kerk ook gebeurt, dan maken ze groot misbaar.

 4. De kern van het boek is dat de traditionele priesters fout zijn en de Paus en zijn linkse aanhang goed zijn. Per definitie worden er weer mensen besmeurd die al lang geleden overleden zijn, en die zich dus niet kunnen verdedigen. Dit is een puur politiek verhaal, rechts is traditioneel en links is progressief. De Paus is links en krijgt complimenten en de kardinalen die het universele katholieke geloof beleiden zijn rechts en dus per definitie fout. Een misselijke manier van politiek bedrijven. Wat mogen we toch blij zijn dat er in het stemgedrag van de kiesers in Europa een duidelijke verschuiving plaatsvindt van links naar rechts, van globalistische links naar nationalistische rechts. Eindelijk raken we verlost van het communisme en het Nationaal socialisme van Adolf Hitler. Het communisme en het socialisme van na de Tweede Wereldoorlog hebben alle ideeën van Adolf Hitler overgenomen, abortus, euthenasie, lijkverbranding en de drang naar een werelddictatuur met een wereldkerk. Dat de huidige paus links en globalistische is komt uitsluiten omdat hij de leider van die ene wereldreligie wil worden.

 5. ☩JMJ☩

  Waar zou een sodomiet anders over schrijven wanneer het over tegenstand jegens hun perversiteiten gaat dan over kotsprovocerende freudianistische onzin? Zij proberen hun eigen afgrijselijke zonde te rechtvaardigen door met psycho-analytische onzin alle verzet tegen sodomie toe te schrijven aan crypto-sodomitische neigingen en ‘onzekerheid’. De realiteit is dat de mens van nature uit walgt van sodomie, en degenen die dat ontkennen liegen.

  De sodomitische infestatie binnen de clerus heeft niets te maken met freudiaanse zever, noch met het priestercelibaat, maar sinds de dood van Pius XII worden pausen gekozen door de loge, en die maçonniek gekozen pausen dienen de kabal die de Kerk geïnfiltreerd heeft door nauwkeurige selectie te maken van janetten om in clericale functies te plaatsen, terwijl viriele mannen van sterke orthodoxie en smetteloze levenswijze doelgericht uitgesloten worden door het clerico-maçonniek systeem dat op de Katholieke Kerk parasiteert, hetgeen algemeen bekend is onder traditionele Katholieken. Geschikte aspiranten tot het priesterschap zijn heden ten dage categoriek ongewild bij de meeste westerse diocesen. Er is geen tekort aan priesterroepingen, maar zij worden simpelweg verstikt.

  Sommigen van die door de loge geselecteerde sodomieten profileren zich openlijk als radicaal-liberalisten, anderen als pseudotraditionelen, om het hegeliaans bedrog in stand te houden. De lamentabele toestand binnen de rangen van de Heilige Kerk vandaag is niet het resultaat van een gepretendeerd tiranniek karakter van de Katholieke doctrine, maar werd in tegendeel zeer bewust door maçonnieke hand gesmeed om de H. Kerk in haar kinderen grote schade toe te brengen in de ziel en, in het geval van slachtoffers van misbruik, ook fysiek.

  In het verleden had de Heilige Moeder-Kerk een grote schare legioenen van maagden, mannen en vrouwen, die met hun kuise hielen de infernale serpenten verbrijzelden; zij waren de sieraden, de luister en de glorie der Heilige Kerk. Wie denkt dat de volmaakte kuisheid aan God toegewijd een onmogelijkheid is hoeft slechts de glorieuze geschiedenis van de Katholieke Kerk te raadplegen om met de dwaasheid van zijn mening geconfronteerd te worden.

 6. Dit is toch een open deur in trappen. Het is nu wel bekend dat significant aandeel pedo-homo priester zijn. Dat is niet het probleem. Wel als zij actief homopropaganda gaan uiten. Of sexueel actief zijn en waar ik ergens , nota bene, las dat er sprake was van escort. Wel erg onbijbels en tegen de leer van de kerk. Dat moeten zij (het Vaticaan) aanpakken. Maar deze man is een buitenstaander, agerend tegen de kerk en links georïenteerd. Zet daardoor tegenstellingen tegenover elkaar. Niet positief en besmeurd mensen. Niet bijbels dus. Laat de kerk het celibaat niet meer verplichten. Dat is niet de oplossing, maar krijg je meer hetero-priesters. Staat niet in de bijbel dat een priester celibatair dient te zijn. In de eerste eeuwen van de kerk was er ook geen sprake van verplichte celibaat. Het boek lijkt me alleen eenzijdig en linkse hetze tegen het Vaticaan en in het algemeen tegen de kerk. Althans zo komt het over. Boek negeren lijkt me het beste. Ik ga het niet lezen.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Gert: “In de eerste eeuwen van de kerk was er ook geen sprake van verplichte celibaat.”

   Dat is een modernistisch-protestantse stelling die u niet kunt bewijzen, Gert. De Katholieke Leer zegt iets anders, namelijk dat het verplicht priestercelibaat een apostolisch gebruik was. De H. Apostelen die getrouwd waren zijn allemaal hun vrouwen (met hun instemming) als zusters gaan behandelen in volmaakte kuisheid. Het is niet voor niets dat de Katholieke Kerk altijd het volgen van de Evangelische Raden de perfecte navolging van de Apostelen genoemd heeft. Wij, Katholieken, kunnen het weten, want wij hebben St. Petrus als Paus gehad in Rome, en zijn graftombe bevindt zich tot op heden daar, bij de Romeinen, sinds hij die stad gewijd heeft in het bloed van zijn martelaarschap. In de Latijnse Kerk is het verplicht priestercelibaat canoniek geweest sinds de dagen van Petrus tot op heden; heiligschennend de hand die aanslag pleegt op deze heilige traditie die gewild is door God.

   Pedofilie en sodomie vloeien niet voort uit het priestercelibaat. Een celibatair priester die toegeeft aan bekoringen bezondigt zich met een volwassen vrouw, en niet met venten en kinderen. De oorzaak van sodomie ligt, zoals Sint Paulus aangetoond heeft in de H. Schrift, in paganisme en satanisme, en de loges zijn de vergaderplaatsen waar alle vormen daarvan gebundeld worden in één internationale synagoge van de satan; sodomitische en pedofiele praktijken zitten trouwens geïncorporeerd in de rituelen van de diepste krochten van de vrijmetselarij. De loge zit binnen de kerkmuren; daar ligt het kwaad.

   Ook Sinte Petronilla, de dochter van Sint Petrus (zie het Martyrologium Romanum, 31 mei), heeft, zoals haar ouders, gekozen voor de volmaakte kuisheid, dit door haar maagdelijkheid aan Christus toe te wijden en de maagdensluier uit de hand van haar vader te ontvangen. In de eerste eeuwen na de Hemelvaart hadden de Christenen een veel vurigere liefde voor de volmaakte kuisheid dan nu. Probeer moderne mentaliteiten niet anachronistisch toe te schrijven aan mensen van eeuwen geleden die niets te maken hadden met de laksheid van deze tijden waarin wij leven. Als we over de eerste eeuwen na de Hemelvaart spreken, spreken wij onder andere over Christelijke dochters die liever de dood ingejaagd werden door de imperiale beulen dan te huwen, en die zo de marteliekroon verenigden met die van de maagdelijkheid in onsterfelijke hemelse glorie. Toen verspilde men hun tijd niet met zagen omdat het priestercelibaat verplicht was.

 7. Het lijkt mij een aanloop om het Christendom om zeep te helpen. In de hoogste regionen van de vrijmetselarij is pedofilie gangbaar. Als ze geen moeite hebben met pedofilie dan al helemaal niet met homofilie. Het zijn de vrijmetselaars die de Kerk binnengedrongen zijn die het verpesten. Echte goede priesters ,ze zijn er nog, willen celibatair leven omdat ze dicht bij Christus willen staan. Als er dan ook nog een vrouw is,wordt dat lastig. Niemand kan twee heren dienen. Je kan niet zeggen dat een dominee ook een vrouw heeft en waarom een priester niet, omdat het grote verschil is dat de dominee niet in de transsubstantiatie gelooft en de priester wel.Als ik zie met wat voor eerbied onze pastoor de H Hostie verheft dan kun je je niet indenken dat dat samen kan gaan met de gehuwde staat. Het is echt het een of het ander. Maar het is voor mij duidelijk dat ze het Christendom in een kwaad daglicht willen stellen om zodoende de weg vrij te maken naar de ene wereldreligie.

  1. Er zijn oosterse kerken (al dan niet in eenheid met Rome) waar ook getrouwde mannen tot priester gewijd worden. In de meeste gevallen vieren zij de Eucharistie alleen op zondag en op hoogfeesten. Vanaf de voorgaande avond moeten zij zich onthouden van gemeenschap met hun vrouw. Zie ook het voorbeeld in Exodus 19:15.

   Deze praktijk is – voor de oosterse kerken – toegestaan sinds het concilie van Trullo, maar uit de betreffende tekst blijkt dat dit een tegemoetkoming was en dat het oudere en wenselijke gebruik algehele onthouding was. Nog steeds worden uitsluitend celibatair levende priesters (of priester-monniken) tot bisschoppen gewijd.

 8. Weer een boek erbij die de kerk op een slechte manier in een daglicht willen zetten. Maar één boek meer of één boek minder zal niet veel uitmaken als de leken, parochianen, zelfs priesters en bisschoppen, het priesterschap zelf om zeep zijn aan het helpen. De kennis van de vele leken, bisschoppen, religieuzen, en zelfs priesters over de sacramenten is zo gedrenkt in het wereldse dat het Goddelijke niet meer zijn toegang kan vinden in de harten en zielen van mensen.

  Als we als katholiek zouden bidden om het priesterschap terug tot eerherstel te brengen, dat zou al heel veel teweeg kunnen brengen binnen de kerk. Dat leken ‘vrouwen en mannen’ maar stoppen om de sacramenten over te nemen van de priesters. Er is niets erger te zien dat een ongewijd persoon te communie uitdeelt terwijl de priesters blijven zitten op een stoel. Of je nu oud, ziek bent of niet. Je kan ook op een stoel de hostie uitdelen en de parochianen naar je toe laten komen. En je kunt de leken die opstandig zijn ook op hun plaats zetten, in plaats als jonge priester toe te zien hoe pastorale werkers, e.a. de communie geven. Zo deed de Heilige Pater Pio het en zo heb ik het zelf ook mogen ervaren bij een Nederlandse priester, die enkele jaren geleden overleden is. Dat zijn priesters. Die weten wat hun taak als priester is, die laten duidelijk zien ‘ik leef niet meer, maar christus leeft in mij’. Die weten dat ze via het sacrament van de Heilige Eucharistie zelf een offer zijn, zoals Christus om verloren zielen te redden van de ondergang.

  We hebben dringend de bidden voor eerherstel van de priesters, vele goede priesters hebben te veel afgezien door de secularisatie binnen de kerk en door de wantoestanden en misbruiken van hun priester collega’s. Daarom weiger ik ook als katholiek mee te werken aan het afzwakken van het priesterschap en de Heilige Eucharistie. Ik lig nog liever onder het kruis te huilen met Maria en de vrouwen en ik offer nog liever mijn hostie op voor eerherstel van de priesters, dan van een leek de hostie te ontvangen. En dat zou iedereen moeten doen in de kerk. Laten zien dat je de sacramenten en de priesters waardeert en dat je geen judas wil zijn die dit heiligmakende sacrament en priesters mee zal verraden door een kerkelijk regel die niet van God kan komen. Katholieken hun taak is niet de mensen behagen, maar onze taak is dat we God met onze liefde voor zijn Zoon Jezus Christus behagen door als parochiaan of leek trouw te blijven aan de roeping van het priesterschap en hun te helpen, als ze bezwijken aan de druk van binnen en buiten de kerk!!

   1. Beste Lotje,

    Geweldig, ik ben het helemaal met je eens………….Dank voor je reactie.

    Gods zegen, Maria

 9. We moeten niet vergeten dat wij heden ten dage onze welvaart te danken hebben aan aal geestelijken. Velen hebben zich belangeloos ingezet voor onze samenleving. Denk aan onderwijs, gezondheidszorg, missieopdrachten etc .etc. De schrijver die zelf homofiel is, wil de kerk in een slecht daglicht plaatsen. We weten heus wel dat homoseksualiteit bij geestelijken veel voorkomt evenals in onze maatschappij er vele homofiel zijn. Niemand heeft erom gevraagd om homofiel te zijn laten we dat wel voorop stellen. Je wordt geboren met een geaardheid waar je zelf niet zoveel aan kan veranderen.
  IK spreek nogmaals mijn waardering uit voor alle kloosterlingen en priesters. Nogmaals wij danken onze welvaart aan hun. We kunnen alleen hopen dat deze paus het celibaat afschaft zodat we weer nieuwe priesters krijgen.
  Ik ben blij dat ik Katholiek gedoopt ben!!

  1. 1 % van de Europeanen heeft die tegennatuurlijke aanleg, beste Roderick.
   Een deel van hen kan daarvan genezen worden, zo wijst ervaring uit in Australië. In NL was Dr. Van de Aardweg uit Haarlem actief op dat vlak.
   Homosexuelen vielen niet op, jaren terug. Ze draaiden mee in gezelschap, ze werden niet vijandig benaderd.
   Die houding is veranderd door de opgelegde propaganda van de media, de homo lobbies en — vakbonden, de parades en opzichtig gedrag van enkelen, de relnichten. Helaas, velen onder hen zijn onderdeel geworden van de revolutie, de oorlog tegen de natuurlijke orde en de 10 Geboden, teneinde huwelijk en gezin en het gezinsdenken te vernietigen. Zij zijn als 1 % groep, gemobiliseerd toen wetgeving en belastingwetgeving, zich al hadden gekeerd tegen het kostwinnerschap en tegen het gezin als hoeksteen van de samenleving, toen moeders al de arbeidsmarkt werden op gejaagd en de wetgeving en belasting regels al in de richting van anti-huwelijk en anti-gezin waren omgebouwd. Dit laatste begon al in de jaren 1970, stap voor stap, door de vrijmetselarij aangestuurde links socialistische en links liberale regeringen. Daarvoor, was de wetgeving juist opgebouwd ter bevordering van huwelijk en gezinnen met meerdere kinderen. Toen werd wetgeving ook ingezet voor de bescherming van de vrouw, en voor weduwen en wezen. Dat is allemaal verdwenen. “Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”, was toen het devies. Voor de wet zijn vrouwen in financieel en economisch opzicht nu vogelvrij, terwijl zij een totaal andere maatschappelijke rolhebben toebedeeld gekregen van de Schepper. Naast abortus wetgeving is dit de tweede schandevlek van onze nog “overgebleven”, Christelijke beschaving.

   1. Beste Roderick, U schrijft o.a.dit:”Je wordt geboren met een geaardheid waar je zelf niet zoveel aan kan veranderen.”
    Dat is echter niet zo. Jules verwijst naar verwijst; ” In NL was Dr. Van de Aardweg uit Haarlem actief op dat vlak.” heeft reeds uitgebreid op dit forum gestaan. Deze Dr.Aardweg verwees naar het feit dat de ‘geaardheid niets te maken heeft met hiermee geboren te zijn, maar wel en alles met de opvoeding van een kind. Deze Dr. heeft veel studie hieraan gewijd.
    U schrijft ook nog: “We kunnen alleen hopen dat deze paus het celibaat afschaft zodat we weer nieuwe priesters krijgen.” Eerst en vooral is Bergoglio die klederen draagt die hem niet toekomen, geen paus nog veel minder ‘opvolger’ van Petrus of ‘hoofd’ van de Katholieke Kerk.Hij is een vrijmetselaar en een bedrieger evenals de vijf die hem zijn voorgegaan in de afbraak van het VATII satanisch complot.
    Het is juist die houding van het afschaffen van het celibaat voor priesters dat men ziet hoe misdadig hij te werk gaat. Ik kan mij niet indenken waarom iemand daar zijn hoop op moet stellen. Een seminarist die geen zuivere verlangens heeft die gebaseerd zijn op Christus Jezus Zijn K. Kerk en die zich niet geroepen voelt om als navolger van Christus Jezus zich te slachtofferen, blijft liever van het ambt van Priesterschap ver weg.Dat ambt is niet zomaar een werelds ambt, zoals men dat wil doen uitschijnen dezer dagen, maar een ambt ten dienste van God alleen en geen ander.Namelijk in navolging van Christus zich op te offeren voor het heil der zielen en ze te leiden naar het eeuwige heil. Hebbende hiervoor de hulp van de Moeder van de Zaligmaker. Welke hulp boven deze kan de Priester nog verlangen??
    U schrijft ook nog: “Ik ben blij dat ik Katholiek gedoopt ben!!” Maar Jezus zegt: Mar 16:16 Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 10. Beste Roderick,

  – Een mens kan er niets aan doen als hij homoseksuele neigingen heeft. De katholieke Kerk heeft niets tegen deze mensen, integendeel, ze verdienen groot respect zoals iedere mens.
  – De Kerk is wél tegen homoseksuele handelingen, tegen homoseksueel gedrag, omdat dat ingaat tegen de objectieve natuurwet. Je mag je geslachtelijke eigenschappen niet op de verkeerde manier gebruiken.
  – Je schrijft : “We kunnen alleen hopen dat deze paus het celibaat afschaft zodat we weer nieuwe priesters krijgen.” Daar zit je verkeerd. Het celibaat zomaar afschaffen zou tot slechte effecten leiden (zie andere tekstjes). We hebben idealisten nodig voor het priesterschap, ook al zijn het er minder. Het kleine roepingenaantal is vooral te wijten aan het gebrek aan geloof in de maatschappij.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 11. Ik heb het boek gelezen en vind het een eerlijke weergave van de werkelijkheid.Je moet het echt eens lezen zonder vooringenomenheid.Het is denk ik, de waarheid die hier beschreven word zonder overdrijven.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht