Opmars van het heidendom in de VS

Foto: freemedia.us


Theologische oppervlakkigheid, seksschandalen en het misbruik van religieuze gevoeligheden door de politiek, hebben heel wat Amerikanen afgekeerd van het Christelijk geloof. Vooral jongere Amerikanen zijn daarom op zoek naar een alternatief, dat beter past bij hun hedendaagse levensstijl. Velen vinden dit in het neo-heidendom of de “herontdekking” van pre-Christelijke vormen van spiritualiteit. In totaal zouden er volgens Newsweek  niet minder dan 1,5 miljoen potentiële heksen of neo-heidenen actief zijn in de VS
. Dit is bijvoorbeeld meer dan de 1,4 miljoen Amerikaanse leden van de Presbyteriaanse Kerk. Volgens cijfers van Trinitiy College in Connecticut, zou het ledental van bijvoorbeeld Wicca, een neo-heidense natuurreligie, van 8000 leden in 1990 naar meer dan 340,000 leden gestegen zijn in 2008.  Ook zou er een groeiende interesse bestaan in het Noorse, Keltische, Egyptische en Grieks-Romeinse pantheon. Tenslotte zou het Satanisme, maar ook de cultus van de godin Baphomet, vaak geassocieerd met het Satanisme, steeds openlijker beleefd worden. Dit gaat gepaard de plaatsing van standbeelden, protest tegen Christelijke symbolen en het opeisen van religieuze “rechten”. 

De opkomst van het nieuwe heidendom wordt voor een groot deel ondersteund door Hollywood met zijn vele referenties naar heksen, bovennatuurlijke wezens en heidense goden. Daarnaast zijn popsterren van Madonna tot Kanye West, Lady Gaga, Rihanna en Katy Perry niet vies van het gebruik van heidense symbolen in hun shows, kledingkeuzes, etc. 

Wat maakt het neo-heidendom zo aantrekkelijk voor jonge Amerikanen en Westerlingen in het algemeen?

    1. Het neo-heidendom als individualistische geloofsbeleving

In het neo-heidendom is de spiritualiteit niet éénvormig en kan men zijn favoriete goden vrij uit het pantheon kiezen. Voor de neo-heidenen zijn de goden in de eerste plaats archetypen, waarmee men zich al dan niet kan identificeren.  Incantaties en offers gebeuren vaak in de privésfeer of in kleine groepen, waardoor er veel ruimte is voor eigen invulling. Ook het verschil tussen goed en kwaad is in het neo-heidendom niet duidelijk afgelijnd. Goede en kwade archetypen worden in de heidense spiritualiteit vaak als gelijken beschouwd. Deze morele ambivalentie past echter perfect binnen een moderne levensstijl, waar men liever zelf de eigen moraal bepaalt.  

     2. Zoektocht naar een “vrouwelijke” spiritualiteit

De moderne gender-ideologie, en het feminisme in het bijzonder, kunnen zich moeilijk verenigen met het “mannelijke” en “patriarchale” Christendom. Neo-heidense godsdiensten bieden daarentegen veel ruimte voor rituelen waar vrouwen een leidende rol in kunnen spelen. Ook de hekserij vormt voor vele moderne vrouwen een rebellie tegen de “patriarchale” religie van hun voorouders. In dit kader,  identificeren ze zich graag met de heks als ultieme slachtoffer van de vrouwenhaat, maar ook als zelfstandig en eigenzinnig rolmodel. De heks wordt op deze manier niet langer een figuur die gevreesd moet worden, maar de “sterke” vrouw van het feminisme. 

    3. Neo-heidendom en natuur

Wie heidendom zegt, zegt natuurgodsdienst. Vele vormen van neo-paganisme zijn namelijke doordrenkt van pantheïstische of animistische elementen. Vervreemd van de natuur, zoekt de moderne Westerling naar spirituele eenheid met de planeet en het leven dat hem omringt. Natuurgodsdiensten, en de moeder aarde-cultus in het bijzonder,  passen dus perfect in de hedendaagse milieu- en klimaatbezorgdheden. In een nationalistische context, spelen tenslotte de emotionele band met de eigen heimat, haar specifieke fauna, flora en topologie een belangrijke rol.

    4. Neo-heidendom en nationalisme

Geconfronteerd met de druk van het hedendaagse migratiefenomeen, kunnen Westerlingen zich steeds minder herkennen in de boodschap van universele liefde, solidariteit en open grenzen, die door de Kerk wordt gepromoot. Ze willen hun land afschermen, zonder zich hierbij schuldig te moeten voelen.  Anders dan het Christendom, bestaat er bij het neo-heidendom geen verplichte solidariteit met vreemde culturen. Ook verenigt het neo-heidendom zich makkelijk met oorlogsretoriek. Dit is uiteraard handig voor een maatschappij, die zich op allerlei manieren door interne of externe vijanden bedreigd voelt. 

    5. Magische rituelen worden openbaar

In het neo-heidendom is er een belangrijke subgroep, die zich focust op magische rituelen, vervloekingen, toverspreuken etc. Onder de invloed van bovennatuurlijke jeugdromans en series, is de magie in de VS, maar ook bij ons, zeer hip geworden. Jongeren komen samen, om met ouija borden te spelen of te experimenteren met tarot kaarten en toverspreuken. Het “spelen” met het bovennatuurlijke geeft hen een kick en (ten onrechte) het gevoel dat ze hun eigen onvoorspelbare wereld kunnen controleren. Ook volwassenen bezoeken waarzeggers of heksen om de toekomst te laten voorspellen of vervloekingen uit te spreken of te breken. In de Verenigde Staten, gebeurt dit zelfs in het openbaar. Vorig jaar, vervloekte een groep feministen, o.a. kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh, nadat hij beschuldigd werd van seksueel wangedrag tijdens zijn jeugdjaren. Ook President Donald Trump werd meermaals door heksen vervloekt.

Neo-heidendom: een stap achteruit? 

Vele hedendaagse Christenen vrezen voor de opmars van de Islam, maar misschien vormt het neo-heidendom een nog grotere bedreiging voor onze zielen en beschaving dan de religie van Mohammed. Het heidendom past namelijk nog meer in de moderne levensvisie, dat de individualistische mens slechts een onbeduidende schakel is in een meedogenloos universum met grillige “goden” en bovennatuurlijke wezens, die verdacht goed lijken op falende mensen. Ze verleiden of verwerpen, ze worden boos of jaloers, ze voeren oorlog en nemen wraak, ze zegenen of vervloeken. Men weet nooit echt wat men aan hen heeft.  Er is geen verlossing in het heidendom, enkel grilligheid, onzekerheid en angst. 

Tijd misschien dat we inzien, dat er waarschijnlijk gegronde redenen zijn, waarom onze voorouders het heidendom hebben verlaten, om zich te bekeren tot het Christendom? Een verlossend geloof in een rechtvaardige en liefhebbende God, die goed gedrag steeds beloont, was namelijk een belangrijke stap vooruit in de geschiedenis van onze beschaving. Met haar bijzondere aandacht voor morele duidelijkheid, maar ook naastenliefde, gerechtigheid en bekering (m.a.w. de wil om zijn leven om te keren), heeft het Christendom onze samenleving letterlijk uit de duisternis verheven. De terugkeer naar het heidendom vormt in dit kader een belangrijke achteruitgang, een terugkeer naar primitievere maatschappijvormen. Vraag is of we dit wensen voor de toekomst van onze kinderen. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

20 commentaren op “Opmars van het heidendom in de VS

 1. Het heidendom is een even groot gevaar als de islam die ook zijn oorsprong hierin terug vindt , Dit is al door de grote apostel Paulus gezien in zijn brieven waarover hij op deze punten schrijft, in feite is het niet iets nieuws onder de zon, goed artikel .

 2. Beste Katharina, dat kunt U niet menen. U spreekt over enkele honderdduizenden in het moderne heidendom in de VS. De joodse krant Newsweek spreekt over 1,5 miljoen, waarschijnlijk sterk overdreven. Dit cijfer is nog geen half procent van de Amerikaanse bevolking. Dat cijfer is relatief dermate laag, ondanks de niet aflatende propaganda van het joods gedomineerde, pulp producerende Hollywood, dat er geen alarmbellen hoeven te gaan rinkelen. Er zijn ongeveer 80 miljoen katholieken in de VS, en meer dan de helft van de opperrechters is katholiek, tegenover 4 joden. Het aantal katholieken betreft ongeveer 30% van de VS bevolking. De katholieke invloed is groot, gezien de kracht van de pro-life organisaties en het katholieke verzet tegen abortus. Dit alles ondanks het falen van de conciliaire Kerk en alle schandalen van de clerus, die vastkleven. De katholieken betaalden grif de boetes, voor alle veroordelingen. Net zoals in NL, heeft dat het aanzien van de katholieke Kerk van altijd, niet geschaad. Katholieken van nu kunnen heel goed het verschil zien tussen de kleine minderheid van een foute clerus en de Kerk van Christus van altijd. Zij gooien niet alles op één hoop. Daar komt bij de jonge kracht van de katholieke Traditie in de VS, met eigen seminaries. Zij vrezen geen leegloop, zoals de conciliaire seminaries in onze contreien. Uw angst lijkt mij niet noemenswaardig, maar een randverschijnsel.

  1. Beste Jules,

   Ik denk dat uw mening over “religieus” Amerika sterk achterhaald is. Het klopt wel, dat het percentage praktiserende Christenen in Amerika vroeger veel hoger was dan in Europa, maar dat is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Vooral de “millennial” generatie heeft almaar minder interesse in het (voornamelijk Protestantse) geloof van hun ouders en is dus klaar voor “iets anders”. Meer hierover op https://religionnews.com/2018/06/26/why-millennials-are-really-leaving-religion-its-not-just-politics-folks/

   Ook de Katholieke Kerk in de VS kampt momenteel met problemen. Enerzijds, heb je het Franciscus effect, dat het leven wel heel onaangenaam maakt voor de conservatieve vleugel van onze Kerk. De pesterijen tegen deze gelovigen zijn u waarschijnlijk al bekend. Anderzijds hebt u de problematiek van de misbruikschandalen, die een zware slag hebben betekend voor de Katholieke gemeenschap in de VS. Meer hierover op https://international.la-croix.com/news/more-people-leaving-catholic-faith-in-us-than-any-other-religion/8385#

   Misschien ziet u dit minder, omdat u tot een oudere generatie behoort, maar er is sprake van een normalisering van het occultisme en het heidendom bij de jeugd, door een abnormaal groot aanbod via de (Amerikaanse) media. 1,5 miljoen Amerikaanse heidenen zijn in uw ogen misschien onbetekenend, maar hun visibiliteit en aggressive aanwezigheid duiden op een veel grotere invloed. Het is belangrijk dat hierover gepraat wordt, voor het onze cultuur teveel gaat beïnvloeden. Eigenlijk is het al te laat.

   Katharina

   1. De teksten gelezen, beste Katharina, maar de bronnen vertrouw ik niet, te zwart gekleurd. Die millenia generatie is niet bepalend voor de gehele bevolking. Mijn oudste kleindochter studeert op St. Louis universiteit, in St. Louis, hartje middenin de VS. Het kerk bezoek op zondag in de kapel van de universiteit, is gemiddeld een kleine duizend studenten met een groot, actief studentenkoor. De katholieke middelbare en lagere scholen in de woonplaats van mijn dochter, privé scholen, zijn zeer goed bezocht ! Ondanks de kostbare uitgave schoolgeld voor de ouders. De traditionele seminaries hebben geen gebrek aan toeloop, evenals de reguliere seminaries ban de bisschoppen. In de VS is geen gebrek aan priesters, zoals in Europa. In de parochie van mijn dochter, zijn meerdere priesters actief. En op zondag is de kerk bijna vol. Dus U begrijpt, Katharina, dat ik enigszins sceptisch ben over de alarmistische berichtgeving.

    1. Dat katholieke scholen populair zijn, heeft niets te maken met waar de mensen eigenlijk in geloven. Wanneer je de staat ziet van bepaalde public schools in de VS, zou je voor minder je laatste dollar uitgeven om je kinderen naar een privé-school te sturen. Eigenlijk is het nog erger bij de Protestanten dan bij de Katholieken. De cijfers spreken voor zich. Lees: https://www.wsj.com/articles/seminaries-reflect-struggles-of-mainline-churches-1502357400 en https://www.nbcnews.com/news/us-news/catholic-church-looking-more-few-good-men-n903041

     1. Een duidelijk artikel, best Katharina. Ik ga deels met U mee, omdat het rampzalige V2 concilie natuurlijk ook zijn sporen heeft getrokken in de VS. Dat ontken ik niet, maar uw cijfers hierboven van de link, wijzen op een veel betere conditie van de katholieke Kerk in de VS, dan in Europa. In de VS herken je nog de kerk structuur van de jaren 1950 en 1960, in NL en Vlaanderen. In de VS is die nagenoeg onaangetast gebleven. Hier niet. De Kerk heeft daar veel invloed weten vast te houden, dankzij geëngageerde leken en priesters. Hier niet. Bv. Obama kon zijn abortus wetgeving niet verplichtend doorvoeren, door de pertinente weigering van de katholieke ziekenhuizen, die het VS ziekenhuis wezen domineren. Op de volle katholieke privé scholen, gaan alle kinderen naar de wekelijkse school mis. Besturen zeggen op ouderavonden onomwonden, dat de school mis inherent is aan het school programma en niet-RK ouders krijgen geen “dispensatie” ! De katholieke mentaliteit staat pal, bij leken en priesters. Wij kennen dat niet meer behalve bij de Traditionelen. NOM V2 leken en priesters, hebben bij ons de gewoonte van tweeslachtig pappen en nathouden overgehouden van dat vervloekte V2 concilie. Dit leert dat oecumenisme met andere richtingen, te prefereren is boven de katholieke waarheid. Die mentaliteit is de VS vreemd.
      Hier in NL en Vlaanderen, heeft het V2 concilie veel diepere gaten geslagen, door het wegvallen van de Traditionele liturgie en het wegvallen van de liturgische taal Latijn. Een boom van 2000 jr. liturgische Traditie, werd omgehakt in 1965-1969. 2000 jr. liturgische Traditie was bepalend en gaf vorm aan de meest innige ontmoeting van de gelovige met God. Dat werd getorpedeerd, en de gevolgen hier, zijn harder aangekomen dan in de VS. In Europa vormden zij het onontbeerlijk bestanddeel van de katholieke cultuur en beschaving. Zij waren verstrengeld met een historisch groei proces van de katholieke wereld, in alle westelijke Christelijke naties van het Europese continent. Die boom werd, door V2, met stronk en al eruit gerukt. De gevolgen hier in Europa, zijn catastrofaal gebleken en vele malen kwalijker geweest dan in de VS, met een totaal andere, jonge, materialistische cultuur, van zeer recente datum. Opmerkelijk en ter vergelijking : West-Europa is ook sterker getroffen met leegloop en ont-Christelijking, dan de Oostwaarts liggende landen van de Orthodoxie. Daar wilden zij niets weten van de hervormings plannen van de gemijterde schurk Montini, alias Paulus VI.

   2. Al deze vormen van hedendaags heidendom maken, naast de rassenvermenging, deel uit van het tot stand brengen van de Nieuwe Wereldorde en de daarbij horende religie. Wat men ziet is het Luciferanisme, de religie van de heersende klasse die de mensheid moet herscheppen tot posthumane “godheden”, uiteraard via de weg van een strenge selectie. Gebrek aan diepgang, zoals Stinus aanhaalt, is er dus zeker niet!
    Zoals Kurt reeds aanhaalt moeten we zeker niet de enorme aantrekkingskracht van dit fenomeen op jonge mensen minimaliseren, en je moet er zeker niet voor naar de VS trekken op dit waar te nemen, al klopt het dat er een grote ontkerkelijking plaatsvindt, zowel bij katholieken en andere kerken. ( http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/catholic/ )
    De muziekindustie draait op volle toeren om het Luciferanisme te promoten bij de jeugd, en het werkt! Overigens past ook het religieus syncretisme in het tot stand brengen van de Nieuwe Wereld-religie.
    Lees wat Michaël Dekee hier reeds over schreef:
    “Een Katholiek bisdom in het Verenigd Koninkrijk moedigt Katholieken die heidense tempels bezoeken aan om te buigen voor de heidense afgoden”
    http://www.katholiekforum.net/2017/06/08/engels-bisdom-moedigt-gelovigen-aan-om-heidense-afgoden-te-vereren/

    Wat ik wel zeker weet is dat we een tijdperk zijn binnengetreden die zijn vergelijking in de geschieden niet kent, waar alles wordt ingezet om een Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen. Voor wie het kan zien is het duidelijk en via allerlei, al dan niet publieke, ceremonies wordt de weg naar de NWO uitgebeeld. Bij de opening van ’s werelds grootste tunnel in 2016, de Gotthard , werd een heel bizar verhaal in scene gezet waar de grote Europese leiders als toeschouwers aanwezig waren:

    De tunnel werd eerst ingewijd door een katholieke priester onder toezicht van vertegenwoordigers van het judaïsme en de islam:
    European leaders open world’s longest rail tunnel in Switzerland

    https://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/gotthard-base-tunnel-european-leaders-open-worlds-longest-rail-switzerland

    Maar daarna slaat de toon om en wordt een nooit eerder gezien heidens ritueel uitgevoerd, waar slechts weinig nieuwszenders melding van hebben gemaakt:

    https://www.youtube.com/watch?v=V3Fifm6Z4_Y

    Men kan dit alles natuurlijk ridiculiseren en afdoen als provocerend theater eigen aan onze tijd. Maar als je de symboliek achter het verhaal begrijpt dan is het allemaal minder fraai. Het gaat hier duidelijk over de verheerlijking van de godheid Pan die in de Romeinse tijd werd aanbeden in Caesarea Philippi , waar aan de voet van de berg Hermon een vermeende toegangsweg was naar de onderwereld. Aan hem wordt er in Gotthard hulde gebracht inclusief een offer. In het begin van de ceremonie wordt de god Baphomet uitgebeeld die verwijst naar de transhumanistische agenda , die via de weg van transgenderisme naar de genderneutrale en posthumane mens moet leiden

    De integrale versie kun je zien op:

    https://www.youtube.com/watch?v=zW5gklIKcDg

 3. Met dat nieuwe heidendom zullen ze tenslotte van een kale kermis thuiskomen, wegens geen diepgang. Men kan vooral hopen dat die loze zoektocht niet lang zal duren, en het geen massale beweging wordt. Hier in Europa zijn er velen die zelfs niet aan heidense goden toe geraken. Hier draait alles vooral rond materialisme en amusement, en verder zien ze wel.

  1. Stinus, het is te hopen dat u niet wil suggereren dat in de moderne ‘viering’ enige diepgang te bespeuren zou zijn. Occultisme is ook amusante materialistisch gerichte geestelijke beleving en ’toevallig’ geldt dat ook voor de NOM dat de ziel verlaagt en dat altijd in scherp contrast staat met de Tridentijnse heilige Mis waarin de geestelijke beleving de ziel naar God opheft en waarbij men dagelijks in het Romaans missaal tot vernieuwde beleving komt, dank zij de levenskrachtige Traditie van het onveranderlijke Woord!

   1. Eric B.L.
    Ik schat in dat jij nooit naar een courante heilige Mis in de volkstaal gaat, omdat je die veracht. Hoe kun je daar dan iets verstandig over zeggen ? Ik ga er trouw elke zondag naartoe, en stel vast dat daar zeer grote diepgang in zit : Jezus komt er aanwezig in de heilige Eucharistie, en er wordt Bijbelse taal gebruikt. Jij moet daar niet je neus voor ophalen, want dan haal je je neus op voor Christus, hetgeen afschuwelijk is.
    A. G. St.

  2. Stinus,
   schooljaar 1962-63 werd door de priester-directeur van het college in Bilzen de allereerste NOM ‘gevierd’. Ik was de enige die nog het Romaans missaal bijhad en ik zat toevallig pal voor die ’tafel’ recht voor het gezicht van de directeur. Hij zei me dat ik aan dat missaal niets meer zou hebben. Toch bleef ik die hele triestige ‘viering’ lang proberen en kon niet begrijpen hoe men het missaal kon vervangen door dat triestig en nutteloos rode boekje waar nauwelijks enige verheffende teksten in te vinden zijn. Het voorgaande schooljaar bracht ik door in het klein seminarie van StTruiden en het verschil was dodelijk voor mijn innerlijk leven dat vanaf die NOM steil naar beneden ging. Daarna kreeg Bilzen jarenlang af te rekenen met het internationaal pop en jazz festival. Geen enkele van de jongens van die tijd kan nog interesse opbrengen voor God en degene die geboren zijn vanaf 1955 kregen totaal verwaterde godsdienstlessen. Wilt gij de zielen verdoven zoals de NOM doet?

   1. Beste Eric,

    – Zoals zo dikwijls blaas je een feitje op tot universele, astronomische proporties, en trekt er dan verkeerde conclusies uit. Omdat het jou toen niet beviel is de H. Mis in de volkstaal door- en doorslecht. Simplistisch.
    – In de courante NOM heilige Mis heb je geen boek nodig om het latijn te begrijpen : je hoort onmiddellijk wat de priester tegen ons of tegen God zelf zegt. Hoe kun jij daar in Gods naam tegen zijn ?
    – Dat voorvalletje in Bilzen is meer dan 50 jaar geleden … Jouw ervaringen zijn verre van actueel. Alles vraagt een kleine aanpassing. Als ik het goed begrijp ben jij dan toch, niettegenstaande al die zeer goede Latijnse missen, voor lange tijd van het geloof afgedwaald. Zo goed moet het dan toch niet geweest zijn.
    – Denk jij echt dat de kerken nu nog vol zouden gezeten hebben als de priester nog steeds in het latijn bezig was ? Een uiterst naïeve visie …

    Vriendelijke groeten, A. G. Stinus

  3. —[Eric-B.L.]—20190220-0528—
   Stinus, gij verdraait mijn woorden.
   – Het is juist door het verdwijnen van de Tridentijnse Mis dat ik mijn geloof verloor.
   – De kerken zitten nu op zondag vol, enkel en alleen omdat de zondagsmis nu moet gelden als herdenkingsmis voor overledenen.
   – De Protestanten die me uit grote nood hielpen hadden slechts zelden een avondmaal-dienst maar dat beleefden ze dan met veel groter respect dan de meeste NOM-volgelingen. Dat was voor mij een reden te meer om de NOM te verafschuwen.
   – Dat ‘voorvalletje’ in Bilzen trof wel een hele generatie!!!
   – Gelieve a.u.b. uw sarcasme te laten varen!!!

   1. Beste Eric,

    – Blijkbaar ben je niet in staat je wat aan te passen, hier in dit geval betreffende de verandering van voertaal in de heilige Mis. De inhoud van de courante NOM heilige Missen is volledig OK. Ga er naartoe en stel dat vast, in plaats van vreesachtig en krampachtig te doen.
    – Je moet nu toch eens één en ander in perspectief beginnen te zien, Vóór de tijd van Pius XII verstonden de meeste mensen reeds geen latijn meer, en zaten ze maar hun eigen gebedjes te debiteren tijdens de H. Mis (of te wachten op het einde, zelf vastgesteld destijds …). Paus Pius XII wilde de mensen echter meer betrekken bij de H. Mis, en deed daarom een missaal met vertalingen latijn-volkstaal uitvaardigen. Dan konden de mensen al iets beter volgen (alhoewel er weinigen met een missaal naar de Mis kwamen, zelf vastgesteld …). Maar sedert het Tweede Vaticaans Concilie mag de H. Mis in de volkstaal geschieden, op voorwaarde dat de priester het goede lectionarium gebruikt, en geen zelfgebrouwen prutsteksten.
    – Mij raad aan jou : doe verder met je Latijnse mis, maar begrijp dat de H. Mis ook in de volkstaal kan verlopen, en dat de mensen niet zitten te wachten op de herinvoering van het latijn. Jezus verstaat echt alle talen, hoor, wees gerust !

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

    1. Stinus, we kennen zo onderhand wel je gedacht over de Tridentijnse Ritus.

     Wat ik heel duidelijk merk (eigen ervaring door de Latijnse Ritus te ontdekken) is dat de priesters die de Latijnse ritus nog doen, tenminste een échte preek in elkaar weten te knutselen. Eéntje waar ‘zonde, hel, vagevuur, satan etc… nog bij naam genoemd worden. Waar ons Katholiek geloof nog gepreekt wordt zoals het nodig is!

     En niet die lauwe kak van ‘een beetje goed zijn voor mekaar’, voorgelezen door de pastoraal medewerkster terwijl de pastoor van dienst op z’n krent zit……

     1. Dat is inderdaad waar Kurt. Bij de Latijnse ritus krijg je inderdaad nog preken.
      Bij anderen is het niveau afgedaald naar oppervlakkige preek dat zelf op momenten niets meer met het evangelie heeft te maken. Ik begrijp het niet en wil het ook niet begrijpen als ik zie dat leken taken overnemen. Ik moet dan steeds denken laten we dat nu eens gewoon met alle roepingen de gek houden. Zoals een slager gaat ons brood bakken, of een piloot van een vliegtuig wordt vervangen door een vrachtwagenchauffeur, we gooien alle beroepen gewoon door elkaar, niemand moet nog gaan studeren want iedereen kan alles . Of dat gaat lukken dat betwijfel ik. Wat ik nu zeg gebeurt dus in de kerk, parochianen nemen zomaar de taken over van een priester en dat moet maar allemaal kunnen. Die roeping mag blijkbaar door iedereen met goedkeuring van onze bisschoppen worden uitgeoefend. En dan verschieten ze ervan dat er geen roepingen meer zijn. De priester is zo gedegradeerd door zijn eigen parochianen en bisschoppen dat een Heilige Eucharistie meer lijkt op een ontbijtbuffet waar iedereen zijn broodje mag afhalen. Ze weten niet meer dat de Heilige Eucharistie geen ontbijt is, maar een offer van Christus aan het kruis voor ons, om ons elke dag opnieuw de kans te geven om gelijkvormig te worden aan Hem ‘ Christus’. En Christus wordt vertegenwoordigd door priesters en door niemand anders – want dat is een roeping. Zoals iedere andere roeping ook niet zomaar kan vervangen worden door wie dan ook. Een beetje meer respect voor de roeping van het priesterschap zou als katholiek of bisschop zeker niet misstaan.

     2. Beste Kurt,

      – Ik heb alle respect voor mensen die liever de H. Mis volgens de tridentijnse ritus bijwonen, in tegenstelling tot wat u misschien denkt. Maar het zou wederkerig moeten zijn …
      – Of preken nu goed of slecht zijn houdt geen enkel verband met de verdere voertaal in de H. Mis. Het houdt alleen verband met de ingesteldheid van de predikant.
      – Ik ben het met u eens dat de preken tegenwoordig veel te slap geworden zijn, met enkel “we moeten goed zijn voor elkaar”. Ik ben het met u eens dat er over hemel en hel moet gesproken worden enz. Maar onze bisschoppen zijn nu eenmaal van het flauwe type, en de rest volgt meestal …
      – De pastoor (of diaken) moeten inderdaad preken, en geen pastorale medewerkster. Persoonlijk heb ik op dat gebied geen klachten.

      Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 4. Eerlijk gezegd denk ik dat het geloof bij jongeren er hier in Europa veel slechter aan toe is dan in Amerika. Vergeet ook niet de instroom van Latino’s die overwegend Katholiek zijn, en ook hun stempel drukken op de maatschappij.

  En wat heidendom betreft bij jongeren… Bezoek hier eens een festival als Graspop metal meeting. Kijk, observeer, en ga naar een aantal (extremere) bands kijken, en huiver bij het zien van de invloed van zoveel satanische bands! (Ik kan het weten, ik zat zelf jarenlang in dat wereldje, vooraleer ik het licht zag…) De interesse in het heidendom, het occulte en satanische wordt door heel wat jongeren aangewakkerd door dat soort bands. Films als Twilight, Harry Potter en meer van dat allooi zijn wat dat betreft ook een zeer kwalijke zaak. Veel te veel jongeren krijgen op die manier een ongezonde interesse in een ‘magische’, ‘occulte’ wereld. Die haaks staat op alles wat Katholiek of ook maar enigszins Christelijk is.

  Je hoeft heus niet naar Amerika te trekken spijtig genoeg…

 5. Al deze vormen van hedendaags heidendom maken deel uit van het tot stand brengen van de Nieuwe Wereldreligie. Wat men ziet is het Luciferanisme, de religie van de heersende klasse die de mensheid moet herscheppen tot posthumane “godheden”, uiteraard via de weg van een strenge selectie. Gebrek aan diepgang, zoals Stinus aanhaalt, is er dus zeker niet!
  Zoals Kurt reeds aanhaalt moeten we zeker niet de enorme antrekkingskracht van dit fenomeen op jonge mensen minimaliseren, en je moet er zeker niet voor naar de VS trekken op dit waar te nemen, al klopt het dat er een grote ontkerkelijking plaatsvindt, zowel bij katholieken en andere kerken. ( http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/catholic/ )
  De muziekindustie draait op volle toeren om het Luciferanisme te promoten bij de jeugd, en het werkt! Overigens past ook het religieus syncretisme in het tot stand brengen van de Nieuwe Wereld-religie.
  Lees wat Michaël Dekee hier reeds over schreef:
  “Een Katholiek bisdom in het Verenigd Koninkrijk moedigt Katholieken die heidense tempels bezoeken aan om te buigen voor de heidense afgoden”
  http://www.katholiekforum.net/2017/06/08/engels-bisdom-moedigt-gelovigen-aan-om-heidense-afgoden-te-vereren/

  Wat ik wel zeker weet is dat we een tijdperk zijn binnengetreden die zijn vergelijking in de geschieden niet kent, waar alles wordt ingezet om een Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen. Voor wie het kan zien is het duidelijk, en via allerlei al dan niet publieke, ceremonies wordt de weg naar de NWO uitgebeeld. Bij de opening van ’s werelds grootste tunnel in 2016, de Gotthard , werd een heel bizar verhaal in scene gezet waar de grote Europese leiders als toeschouwers aanwezig waren:

  De tunnel werd eerst ingewijd door een katholieke priester onder toezicht van vertegenwoordigers van het judaïsme en de islam:
  European leaders open world’s longest rail tunnel in Switzerland

  https://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/gotthard-base-tunnel-european-leaders-open-worlds-longest-rail-switzerland

  Maar daarna slaat de toon om en wordt een nooit eerder gezien heidens ritueel uitgevoerd, waar slechts weinig nieuwszenders melding van hebben gemaakt:

  https://www.youtube.com/watch?v=V3Fifm6Z4_Y

  Men kan dit alles natuurlijk ridiculiseren en afdoen als provocerend theater eigen aan onze tijd. Maar als je de symboliek achter het verhaal begrijpt dan is het allemaal minder fraai. Het gaat in dit ritueel duidelijk over de verheerlijking van de godheid Pan die in de Romeinse tijd werd aanbeden in Caesarea Philippi , alwaar aan de voet van de berg Hermon een vermeende toegangsweg was naar de onderwereld. Aaan hem wordt er in Gotthard hulde gebracht inclusief een offer. In het begin van de ceremonie wordt ook de god Baphomet uitgebeeld die duidelijk verwijst naar de transhumanistische agenda , die via de weg van transgenderisme naar de genderneutrale en posthumane mens moet leiden

  De integrale versie kun je zien op:

  https://www.youtube.com/watch?v=zW5gklIKcDg

 6. Ik vind dat de RKK het verschil tussen het wereldse en het geestelijke duiderlijker moet maken.Weet hebben van het kwaad dat geen liefde is overal daar bewust van dient te zijn. Dat vraagt retrospectie en bewust verandering van wat goed en kwaad is. Wees bewust als zaken van het kwaad opdringen. Zoals in o.a.Johannes staat. Van “Zelfzuchtige begeerte”d.w.z.overspel,lust,promiscuiteit. Van “Afgustige inhaligheid” d.w.z. geld-hebzucht jaloezie. Van”Pronkstuk”d.w.z. zelfgenoegzaamheid,egoisme,narcisme. En dan Waarom dat verkeerd is te volgen. Omdat het tijdig bevrediging of plezier/geluk geeft. Maar het is van korte duur. Het is een doodlopende,destructieve weg. Overspel bijv maakt relaties stuk enz.Geestelijke staat voor hetvolgen van het mensbeeld wat God voorstaat en Jezus ons laat zien. Dan gaat het over nederigheid van jezelf naar Hem toe en de Heer boven alles zetten. Naast dienstbaarheid. Met gebed, Zijn Woord tot je te nemen,wat doet streven naar vrede en liefde in je hart en daarmee vreugde, blijdschap die WEL een continue weg is en uiteindelijk geluk. Dat zou de kerk naast uitleg over kerksymboliek, inspiratie van het Woord en waar de eucharistie voor staat. Voor vergeving, loven, eren en prijzen je hart vreugde geeft.De mystiek is minder in de kerk terwijl het goed doen tegenover armen,vluchtelingen,klimaat en meer menselijke zaken de boventoon hebben. Maar waar gaat het over jezelf in relatie met Hem en de ander? Dat dient meer aan bod te komen in de kerk m.i. Aan de andere kant staat ook in de bijbel dat het kwaad, satanisme zal toenemen. Mede de vervolging en het kwaad dat probeert het geloof te vernietigen enz.O.a.Openbaring heeft het daarover. Jezus stelt de vraag. Zal ik nog geloof vinden bij Mijn terugkeer. Alleen zij die Hem volgen worden gered uiteindelijk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht