Soros, de filantroop…

Zondagavond had de VRT-correspondent voor Oost-Europa, Stefan Blommaert, het letterlijk over de “filantroop” Soros, naar aanleiding van de “State of the Union”-speech van de Eerste minister van Hongarije, de stoute Victor Orban, waarin deze het aangedurfd had deze grote weldoener te bekritiseren om zijn ontwrichtende politieke beïnvloeding en inmenging, met name in Hongarije. Wij kennen de eenzijdige en vijandige berichtgeving van de VRT over Orban (zoals trouwens over Trump, Salvini en al wie door hen als “rechts” wordt aanzien, enfin, de vijand…). Waarom heeft deze Blommaert niets gezegd over al de steunmaatregelen die Orban neemt ten voordele van de Hongaarse gezinnen? Dat pas niet in het plaatje, wat dacht u wel…

Wie is eigenlijk deze Soros? Hij is al een oude man, geboren in 1930 in Boedapest als György Schwartz in een welstellende Joods-Hongaarse familie. Na de Sovjet-invasie van Hongarije trekt zijn familie naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij afstudeert aan de London School of Economics. In 1956 vestigt hij zich in de Verenigde Staten en neemt er de Amerikaanse nationaliteit aan. Hij weet zich in korte tijd enorm te verrijken door allerlei dubieuze financiële constructies. In 1992 speculeert hij op een tot dan toe ongekende schaal tegen het Britse pond, wat tot de devaluatie van de Britse munt voert. Soros maakte daarmee meer dan één miljard dollar winst. In 2005 werd hij door Frankrijk veroordeeld tot een boete van 38 miljoen dollar, wegens handel in voorkennis van aandelen in de Société Générale. In 2007, in volle Amerikaanse kredietcrisis, verdiende hij 2,9 miljard dollar. In 2008 moest hij zich trouwens voor het Amerikaanse congres komen verantwoorden voor zijn rol in die kredietcrisis. Eigenlijk zou deze man in de gevangenis moeten zitten, maar hij weet daar steeds aan te ontsnappen, ook al door zijn netwerk aan connecties.

Het meest belangrijke element van zijn pedigree is echter zijn linkse ideologische ijver. Soros gebruikt zijn vele miljarden dollars voor het ondersteunen van globalistische, anti-nationalistische en links-progressieve projecten. Via zijn Open society foundation, die in vele landen filialen heeft, doet hij aan politieke beïnvloeding en lobbying. Hij is een fanatiek voorstander van ongebreidelde immigratie naar Europa en financiert groepen, die de communicatie manipuleren en manifestaties organiseren. Zijn doel is de politici zover te brengen, dat zij zich bekeren tot een open-grenzen-beleid.

Een goed voorbeeld van politieke inmenging is Oekraïne. Het is algemeen geweten dat de “spontane manifestaties” o.a op het Maidan-plein, waar ook een zekere Guy Verhofstadt de clown ging uithangen (één keer toch), met geld van Soros werden gefinancierd. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg… Hetzelfde scenario probeerde hij ook in Georgië, maar dat mislukte. Men kan zich terecht afvragen of er geen link bestaat tussen deze beroepsmanipulator en bepaalde Europese commissieleden. De Nederlandse vice-president van de Europese commissie Frans Timmermans trekt immers helemaal de kaart van Soros, tegen Polen en Hongarije. Deze rechts-conservatieve regeringen hebben immers ingezien dat de corrupte miljardair zijn geld en netwerken gebruikt om zijn linkse evangelie te verspreiden. Beide landen hebben zijn activiteiten gekortwiekt. In Hongarije werd zijn “universiteit” zelfs opgedoekt, wat de haat van Soros (en wellicht ook van bepaalde Europa-apparatchiks zoals Verhofstadt en van vele Westerse journalisten) tegen Victor Orban nog aanzwengelde. Zij delen immers dezelfde ideologie.

Enkele dagen geleden had de eerder vermelde vice-president van de Commissie, Timmermans, een vriendschappelijk gesprek met Soros, waaruit blijkt dat Orban volkomen gelijk heeft wanneer hij stelt dat er een alliantie bestaat tussen Soros en de EU en dat ze samenwerken om de natiestaten van Europa te vernietigen. Eerder verdedigde Timmermans Soros al door te stellen dat de aanvallen op deze raddraaier “antisemitisch ” waren, een beschuldiging die bij sommigen onmiddellijk een “Pavlovreactie” uitlokte, maar die hier volledig uit de lucht gegrepen is. De kritiek op Soros heeft immers niets te maken met zijn Joodse achtergrond. Hij steunt de Palestijnen en wordt door Israël als een vijand beschouwd. Het gesprek tussen Soros en Timmermans ging over de “eenheid van Europa”. Dat wil eigenlijk zeggen, over de afschaffing van de individuele natiestaten en de vervanging ervan door één grote Europese superstaat die een radicaal open grenzenbeleid zou moeten hanteren.

De overeenkomst tussen bepaalde politici en partijen in Europa en de linkse ideoloog Soros wordt met de dag duidelijker. Het discours heeft dezelfde uitgangspunten. In onze media zal u hierover niets horen, zien of lezen.

Nu de verkiezingen naderen, is het van het grootste belang te weten hoezeer bepaalde machten samenspannen om ons tegen onze wil in een versmachtend keurslijf te dwingen, zodat onze stem naar partijen kan gaan, die niet meeheulen met degenen, die de vernietiging van onze Katholieke identiteit en cultuur nastreven. Het is niet door te klagen en te beklagen dat wij zullen overwinnen, maar door te hopen en te handelen.

Auteur:Veroon ter Zee

19 commentaren op “Soros, de filantroop…

 1. inderdaad deze man is een ware gangster die zijn rijkdom gebruikt om Europa de overspoelen met vluchtelingen , dus Joden zijn zeker niet altijd een zegen voor deze wereld!!!

 2. teletekst 14-2-2019 pag 108
  Rutte:geen veto bij sancties van EU

  
  Besluiten over strafmaatregelen tegen
  landen moeten voortaan in de EU met een
  gewone meerderheid worden genomen en
  niet kunnen worden getroffen door een
  veto, vindt premier Rutte. De EU wordt
  sterker als er wordt gesproken met één
  mond, zei hij in de Churchill-lezing van
  het Europa Instituut in Zürich.

  Rutte onderstreepte dat de unie veel
  onderlinge verdeeldheid achter zich
  moet laten. “De EU moet een wereldmacht
  worden om rekening mee te houden.”

  De unie moet volgens de premier minder
  naïef zijn en meer realisme tonen.” Het
  gaat in de wereld om macht en macht is
  geen vies woord”, zei Rutte in Zürich

 3. Juist weergegeven dat Soros, niet welkom is in Israël. De meesten zullen niet begrijpen waarom ?
  De Kazar talmud sekte is verdeeld in enerzijds de zionisten en anderzijds de communisten, cultuur-marxisten.
  Soros behoort tot deze laatste categorie, evenals de bankier families Rockefeller en Rothschild plus anderen. De meeste bankiers op dat top niveau zijn communisten. Het actuele hoofddoel van de cultuur-marxisten is de vernietiging van de natie-staten en volken, ter bevordering van de alles omspannende wereldregering onder joodse leiding. De zionisten willen dit bereiken vanuit Jeruzalem, gezien als de wereldhoofdstad in wording. De communisten hebben hetzelfde doel van een wereldregering, maar niet specifiek vanuit Jeruzalem, dat is onbestemd. Misschien weten ze dat zelf nog niet. Omdat de communistische gedachte goed aansluit bij de toekomst visie van de EUSSR Commissie in Brussel, is Soros aldaar een graag geziene gast. Dat was hij ook, jaren terug, bij de voormalige koningin .:. Beatrix in haar paleis, en werd hij indertijd, jaren 1990, in Den Haag ontvangen door de regering .:. Kok. Het proces van ontmanteling van de natie-staten en de vernietiging van de volken middels massa immigratie, betreft ook de communisten gedachte van de Democraten in de VS, olv. de jodin Pelosi.
  Zij willen de Amerikaanse staat vernietigen en het van oorsprong blanke volk vermengen met massa immigratie uit Zuid-Amerika. Clinton had dat moeten realiseren. Maar Trump stond en staat in de weg. Hij werd gesteund door de joodse familie Aldeson, geen communist maar een zionist. Trump’s “America first”, staat haaks op wat de communisten willen bereiken. Dat verklaart ook de goede verstandhouding met nationalistische Israëlische leiders van de Europese “populisten”, o.a. de nationalisten Le Pen, Wilders, Orban en anderen. Ik zie dat als een gelegenheid coalitie, uit opportunisme. De communistische Kazar talmud sekte echter, ziet de blanke, Christelijke volken, vanwege hun geschiedenis, hun kunde, kennis en cultuur, als een harde knoop, een weerbare sta in de weg, voor de joodse wereld hegemonie middels een wereldregering.

  1. Of, als ik aan mag vullen, berust de -naar mijn idee- krankzinnige politiek van de laatste tijd misschien (inderdaad) op Bijbelse grondslagen en zouden wij, Europeanen, zonder het te beseffen, wellicht de ware zonen en dochters Jakob zijn. Immers, Jakobs nageslacht werd in de jaren 720 voor Christus gedeporteerd. Waar deze mensen heen gegaan zijn is mij zeer vaag, maar het waren heel veel mensen. De kans is niet klein dat de stammen uitgewaaierd zijn over het toen nog bepaald lege Europa.
   Vergelijk Jezus als hij zegt: “Ik ben alleen tot de verloren schapen van Israëls huis gezonden.”
   en: “Waarom begrijpt gij mijn taal niet? Omdat gij niet in staat zijt mijn woord te verstaan.” (Men is niet van God, dus men kán Hem niet begrijpen.) Snapt u? Als men niet in staat is om te horen omdat men werkelijk doof is voor bepaalde woorden, dan kán men ook niet horen. Het is geen kwestie van GELOVEN, maar van WETEN, denk ik.
   Want: “Gij zijt uit uw vader, den Duivel, en wilt doen waarin uw vader lust heeft. Die was van den aanvang af een mensenmoorder en staat niet in de waarheid; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij leugen uitspreekt, spreekt hij uit het zijne; want hij is een leugenaar en de vader der leugen.” Enzovoorts enzovoorts. Wilt u het nóg duidelijker hebben soms?

   Het lijkt er dus op dat de kerk, of liever gezegd, de stam van Jakob en het geloof in Jezus en God van de Bijbel weg moet, Europa moet wat betreft ‘sommigen’ vooral mengen met ‘anderen’, iets waar de Heer nogal een tegenstander van was (is), dacht ik.
   (Denk ook aan: De ‘Hebreeuwers’ moesten dus zich niet voor niets besnijden, denk ik; zo kon men eenvoudig zien wie er bij de stam hoorde.)

   (De zonde van de eerste mens was misschien dat Eva het ‘gedaan had’ met de ‘slang’. Vandaar dat Caïn niet wilde deugen . . . Vandaar die vreselijke gebeurtenis met Abel. Vandaar ook de zonde van Cham waardoor voor de zoveelste maal de erfzonde in de wereld kwam. (Hij ‘deed het’ misschien met zijn moeder.) De erfzonde is zo bezien dus de (kwade) zonde van het zaad ‘aan de verkeerde geven’. De hele Bijbel staat bol van de rassenopmerkingen. Het is volgens de Bijbel dus zeer belangrijk dat Zijn volk NIET mengt. Dát vind de Heer dus vreselijk.)

   Ook staat in de Bijbel bijvoorbeeld te lezen dat Cush de eerste Ethiopiër was: “De zonen van Cham waren: Ethiopie (Cush), Egypte (Mizraïm) , Put en Kanaan;” En zo zijn de Egyptenaren Mizraïms kinderen. Vandaar misschien dat ‘zij’ (onze vijanden) juist die mensen hier naar toe willen halen. Zij willen de rassen mengen.

   Jezus, nogmaals, nam geen blad voor de mond als Hij vertelde waar het wérkelijk om ging. Hij kwam voor de verloren schapen van Zijn Huis. En mensen die hem niet kunnen geloven, die hebben niet de oren om te horen, de ogen om te zien en het hart om te voelen. Ze kunnen er niets aan doen. Als ze zich maar niet zo arrogant gedragen. Daar had en heeft de Heer dus een hekel aan: aan mooipraters, leugenaars, hypocrieten, sjacheraars, geldwisselaars, gewelddadigheid enzovoorts enzovoorts.

   Vergelijk ook:
   Mattheus 15:1-9, Marcus 7:5-13, Johannes 5:37-46, 8:54-55, 15:23-24, Mattheus 21, 10:5-6, 10:23,
   Johannes 10, Genesis 38:1-5, 1 Kronieken 5:21.

   Bijgaande youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MCphuicYt0M

   N.b. Er schijnt ook wat aan de hand te zijn met de leeftijden van de vaderen vóór Noah. Er missen 100-den jaren. Is dat om Melchizedek uit te schrijven als waarlijk priester?

   N.b.2: de rijke families beschikken over onvoorstelbaar veel geld, eerder miljarden dan miljoenen. Vandaar dat zij de wereld naar hun hand kunnen zetten.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Raphaël: “Waar deze mensen heen gegaan zijn is mij zeer vaag, maar het waren heel veel mensen. De kans is niet klein dat de stammen uitgewaaierd zijn over het toen nog bepaald lege Europa.”

    Misschien waren de Noordse en Germaanse stammen afstammelingen van de verloren Israëlitische stammen van het Noordrijk? De Assyriërs hadden hen gedeporteerd naar de Zwarte Zee, en dat lijkt nu net een cruciale plaats geweest te zijn waarlangs de Germanen West-Europa bereikt hebben om zich daar te vestigen. Oude tradities doen de Frankische koningen afstammen van de koningen van Troje; waren de Trojanen misschien gehelleniseerde Israëlieten van de tien stammen van het bijbelse Noordrijk?

    Interessant om op te merken is dat in de teksten over de visioenen van de Gelukzalige Katharina Emmerich aan de heilige religieuze toegeschreven wordt dat zij Abraham en zijn nageslacht als blank zag en Yafet als bruin (Cham natuurlijk als de vader der zwarten). De bredere consensus onder Katholieke schrijvers doorheen de eeuwen is geweest dat Yafet de vader is van de Germaanse volkeren, maar als Yafet een gematigd donkere complexiteit gekregen heeft van God ten tijde van de divisie der volkeren en dit doorgegeven heeft aan zijn nageslacht, dan zijn de Germanen en Noordsen misschien Semitisch van oorsprong, Sem de vader zijnde van de helderste raciale types? De Italiaanse en Griekse bevolking uit de Oudheid stamde af van Yavan, zoon van Yafet. Dit verklaart misschien het donkerder Mediterraans type? Daarbij kan nog vernoemd worden dat het Mongoloïde ras (met speciale nadruk op de Tartaren), hetgeen ook donkerder is van complexiteit, aanzien werd als afstammend van Magog, zoon van Yafet.

    Speculatie, uiteraard, maar het houdt mij al jaren bezig.

    Gezien volgens Sint Paulus de joden zich zullen bekeren in de laatste tijden moeten de bloedlijnen van Juda en Benjamin (van het Zuidrijk) gepreserveerd blijven onder de joden. Ondanks mogelijke Kazaarse vermenging moeten de hedendaagse joden dus nog steeds die afstamming hebben.

    De zonde van Eva was een zonde van de geest; het had niets met onkuisheid te maken. Het ging letterlijk over een boom waar niet van gegeten mocht worden, als proef voor de gehoorzaamheid van onze proto-ouders. Zij wilden als goden worden en hebben daarom het gebod van God overtreden; die zonde ligt ook aan de grondslag van het gnosticisme (o. a. de vrijmetselarij), hetgeen dezelfde leugen van menselijke vergoddelijking inhoudt. Het is dan ook geen toeval dat de gnostische vrijmetselarij (joods kabbalisme) op de oude Babylonische slangencultus gebaseerd is. Ook had de zonde van Cham niets te maken met incestueuze praktijken. De Erfzonde, verder, was een unieke gebeurtenis en werd gepleegd door Adam als patriarch van geheel het menselijk geslacht, wat de oorzaak is van de universaliteit van de Erfzonde. Als Nieuwe Adam heeft Christus in naam van de gehele mensheid voldoening gebracht aan het H. Kruis, en de roeping tot het Christendom is dus universeel (voor alle volkeren op aarde).

 4. N.b. 3 Het gaat mij bij de Youtube vooral over de geschiedenis van de kinderen van Jakob. In de commentaren eronder staan naar mijn idee nog verduidelijkingen hierover, vooral wat betreft tegen WIE Jezus sommige woorden sprak. Dat geeft anders soms veel onduidelijkheid, wat mij betreft. De titel van de youtube vind ik daarom minder geslaagd. Ook over de geschiedenis van de stammen is veel onbekend na de volksverhuizingen. De geschiedenisboeken geven daar, dacht ik, niet veel opheldering over. Dat maakt e.e.a. wel onduidelijk.

 5. Benjamin, het is wel de eerste keer dat ik lees dat de zonde van Adam en Eva niet met onkuisheid zou te maken hebben. Onderschat u niet de geestelijke kracht die sommige vrouwen hebben? Nog steeds staat bepaalde ijver, door meestal vrouwen gewerkt en niet door mannen overtroffen, boven de wet. Wanneer men dergelijke grote geestelijke kracht bezit kan men zich gemakkelijk goddelijk wanen. Let eens op de nauwelijks te volgen listigheid van vossen en katten, ruim overtroffen door de vrouw. Men kan naar de vrouwelijke hysterie verwijzen maar ook daar zit onvolgbare listigheid in verscholen. Wanneer zij de Slang aan haar zijde aanvaardt is zij inderdaad als een god. Ik kan me dus geen zwaardere zonde voorstellen want volgens mij leidt zelfs moord minder tot gewetenloosheid dan dat bepaalde werk van de vrouw omdat het de man grondig kan misleiden en dus op velerlei manieren grote bevrediging geeft en de gevolgen ook omvangrijker zijn dan bij moord. Moord stopt bij het feit, terwijl hekserij juist groeit door onbeperktheid van de feiten en de mogelijkheden. Beide feiten blijven vergezeld van de Slang en zetten aan tot meer maar de hekserij plaatst zich boven alles en blijkt mateloos aantrekkelijk, ook omdat het zich ten alle tijd boven de wet kan handhaven — tot aan het oordeel, God’s oordeel, geen werelds oordeel kan haar treffen. Het zijn nooit de grote heksen die op een brandstapel belanden.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Eric: “Benjamin, het is wel de eerste keer dat ik lees dat de zonde van Adam en Eva niet met onkuisheid zou te maken hebben.”

   Het vals idee dat het met onkuisheid te maken had is zeer populair in deze moderne tijden, maar is tegenstrijdig met de orthodoxe leer van de H. Vaderen. Zondigheid tegen de kuisheid heeft na de Zondeval haar intrede gedaan doordat het vlees was begonnen te rebelleren tegen de geest als gevolg van de Erfzonde. De Erfzonde was een zonde van hoogmoed, zoals ook de eerste zonde onder de engelen, en daarom wordt de hoogmoed het begin genoemd van alle andere zonden. Er stond echt een fysieke boom in het Aards Paradijs waar niet van gegeten mocht worden.

   Door het hout kwam de mens ten val, door het hout werd hij in vriendschap met God hersteld.

  2. Benjamin, waar wordt de orthodoxe leer van de H. Vaderen onderwezen, en waar kan ik die leer vinden?

   1. . . . en uiteraard die leer in verband met de appel van de boom der kennis van goed en kwaad.

    1. ☩JMJ☩

     Eric,

     Voor degenen die zich niet in de patristieke studie, de hogere theologie en de talrijke uitspraken van pausen doorheen de eeuwen kunnen verdiepen zijn traditionele catechismussen de gemakkelijkste manier om de Katholieke Leer te kennen. De historiciteit van Genesis werd echter unaniem door de Kerkvaders beleden, en de unanimiteit van de Kerkvaders betreffende een theologisch onderwerp is onfeilbaar. Sint Augustinus in De Civitate Dei wees er op dat de vele geestelijke betekenissen van de Hof van Eden niet in tegenstrijd zijn met het letterlijke, fysieke bestaan van die plaats. Sint Thomas van Aquino presenteerde in zijn Summa (Eerste Deel, Kwestie 102, Artikel 1, antwoord op de vierde tegenwerping) terecht de bomen van het Paradijs als zijnde echte fysieke bomen.

     Adam en Eva hebben zich dus in de Hof van Eden niet aan een vorm van onkuisheid bezondigd, maar zij hebben letterlijk van een verboden vrucht gegeten, een daad van hoogmoed waarmee zij het gebod van God overtreden hebben.

 6. Beste Raphaël, onduidelijk is uw eerste citaat, Joh. 8 : 44-45, waar Christus spreekt tot “de joden”. Dat laat U weg. Ook staat in Joh. 7 en 8 aangegeven dat velen zich bekeerden, en zij werden vervloekt door andere joden, wellicht de Farizeeërs. Elders lezen we dat Christus zich speciaal richt met de strafrede tot de Farizeeërs, Mt. 23.
  U laat dat ook weg. Ook zegt U niks over de “Synagoge van satan”, en “joden die zich joden noemen, doch het niet zijn” (Ap. 2:9,3:9).
  Er zijn dus ook vele joden geweest die zich bekeerden. Men mag dus zeggen dat de eerste Christenen joden waren, en deze eersten hebben zich voortgezet onder de Christenen en zijn dus met de grote verstrooiing, via omwegen, wellicht ook in Europa terecht gekomen. Dat weten we niet. De stammen kwestie is weliswaar interessant, maar niet essentieel, en blijft speculatie.
  De grote Europese bekering van de barbaarse volken in het Europa van toen, geschiedde vanuit Rome, met de dood van Paulus en Petrus, en met de enorme verspreiding van de Romeinse legioenen, door bekeerde Romeinse soldaten, in de Romeinse provincie Gallië bij uitstek. Koning Clovis, bekeerde zich eind 5de eeuw door toedoen van zijn vrouw, St. Clotilde, en de bisschop St. Remi van Reims, en St. Géneviève van Lutetia, het huidige Parijs.
  Ook is er de profetie geweest van St. Remi, dat het Franse volk nooit verloren zou gaan, ondanks afval, revolutie en oorlog.
  Dat was het begin van het nieuwe uitverkoren volk, de Franken, de Oudste Dochter van de Kerk van altijd, farouche tegenstander van de Arianistische vorsten en volken van toen, evenals 1000 jr. later, tegen de protestanten. De Fransen hebben niks van het verfoeilijke protestantisme willen weten, dat zoveel ellende in Europa heeft veroorzaakt, behoudens een kleine elite uit de Catharen streek (Nîmes). Zij werden uitgeroeid door Catherine de Medici, in de Bartolomeus nacht. Zij wist met list door te pakken. Het was voor het eeuwige Frankrijk, erop of eronder.
  De Franken en hun vorsten zouden later geheel Europa meetrekken in het katholieke Christendom. Dat Europa van Christelijke volken, is het nieuwe uitverkoren volk, waarop de Kazar talmud joden via de vrijmetselaar loges, al hun haat richten, en dat trachten te vernietigen, niet meer met oorlog en revolutie, maar met massa immigratie en het groene communisme. Koning Clovis won indertijd, de strijd tegen de Alemanen, barbaren van toen, net zo wonderlijk als keizer Constantijn de Grote, de oorlog won tegen zijn heidense keizer rivaal. Clovis beloofde zich te bekeren tot “de God van zijn vrouw”, St. Clotilde. En dat werkte. God verhoorde hem, en hij won een aanvankelijk verloren slag tegen de Alemaanse overmacht, de slag bij Tulpiacum. Het Christelijke Europa werd toen geboren.
  Die stammenkwestie die U, beste Raphaël, en Benjamin, aanroeren, is weliswaar interessant, maar secundair. Vanuit Rome is de Christelijke doorstart gemaakt, na Golgotha, na de vernietiging van de Tempel, na de joodse diaspora en het in de lucht verdampen van de oorspronkelijke joodse identiteit. Daar is niets meer van over, noch terug te vinden elders in de wereld. De hemel levert nooit half werk. Het was over en uit, ook voor diegenen die “zeggen het te zijn, doch zijn het niet”, maar bekeerde Kazars.
  Rome is daarom het nieuwe Jeruzalem. Het oude Jeruzalem is een verzameling stenen. Het heeft al 2 millenia geen toekomst meer. Dat had het niet meer na de joodse moord op de Messias, onze Heer Jezus Christus, door het Sanhedrin, de Hoge Raad der joden van toen.
  Sinds Golgotha is het joodse boek afgesloten, en heeft de stammenkwestie alle relevantie verloren.

 7. Benjamin heeft gelijk : “De erfzonde was een zonde van hoogmoed”. Maar die “fysieke boom” waarvan sprake, die heeft nooit ergens op aarde gestaan. De schrijver van Genesis gebruikt een aanschouwelijk beeld om het gebeurde – dat we niet volledig kunnen beschrijven als aardse mensen – duidelijk te maken.

 8. Nog een nabrander op hierboven, omtrent het nieuwe uitverkoren volk, de gezamenlijke Europese volken, rond het hartland Frankrijk, de oudste dochter van de Kerk van altijd. Zij heeft de geestelijke erfenis van Abraham’s belofte overgenomen, sinds het Sanhedrin de joodse roeping verspeelde met de veroordeling van Christus, en Zijn kruisiging op Golgotha.
  Sommigen krijgen de kriebels met dit onder ogen. Maar de hemels geïnspireerde feiten rond Clovis, wijzen erop. Vele Fransen zijn zich bewust van de Franse roeping in de wereld, met name in gegoede katholieke kringen. Met “de paplepel” krijgen kinderen dat ingegeven, en op de katholieke scholen gaat dat door. De heilsboodschap is niet te ontkennen, drie heiligen waren betrokken, plus het wonder van Tulpiacum, bij de totstandkoming van Clovis koninkrijk. De hemelse oorsprong en zegening verklaart de unieke geschiedenis van Europa. Alle vernuft, beschaving, kunst en wetenschap, techniek, schoonheid en kunde komt uit Europa. Europa is de bakermat van de moderne beschaving. Daar moeten we onze ogen niet voor willen sluiten, en vooral niet de VS achterna lopen, het nieuwe, joods gedomineerde “Empire of evil”, met 900 militaire bases buiten de VS, over de wereld verspreid.

  1. LS, broeder Jules, precies, en na de merovingen de karolingen (met Charlemagne als David, Keizer door een Paus gekroond 800 Kerts, daarmee Constatijn overstijgend, hij heeft nog familie trachten uit te huwelijken aan Byzantium)en Francia, Neustria et Austria etc.. Met Karel Martel, de hamer der ongelovigen, tot aan de Grote Klasse Oorlog 1914-1918, met gevechtspauze en dan verder 1939-1945, tot dat het Heilige “Roomse”Rijk geen zichtbare structuur meer was, behoudens de Kerk van Christus, dus vanaf Het Begin tot Altijd, nu slechts nog bestaand in het doorgeven van de Titels via de Keizers van Constantinopel, waaronder de titel Koning van Jeruzalem, allen nu geclaimd door De Vorst van Spanje, dat is de Koninklijke staat van Christus,
   David

 9. ☩JMJ☩

  Mr. Van Rooyen,

  De Franken zijn door God bij monde van St. Remigius uitverkoren om een ras van militaire verdedigers der Heilige Roomse Kerk te zijn. Het geestelijk centrum van Groter Francië (Frankrijk, België, het zuiden van Nederland en het westen van Duitsland) is Reims, waar het pact tussen God en de Franken bezegeld werd in het doopsel van Clovis (Chlodovech in ons Nederfrankisch), en voor het herstel van de religieuze en politieke orde in Europa is het nodig dat Frankrijk haar koning wederkrijgt die bij haar eigen natuurlijk weefsel hoort (de moord op Lodewijk XVI was de onthoofding van Frankrijk). Het is ook nodig dat het Heilig Rooms Rijk verenigd wordt met de Franse kroon, zoals in de dagen van Charlemagne, door de dubbele kroning en zalving van die koning te Reims en te Aken. De “Europese Unie” van Soros moet verdwijnen, en de Christelijke Orde van het Saint-Empire moet hersteld worden zoals het was voor de fragmentering na de dood van Charlemagne. De integriteit van de West-Europese landsgrenzen (hoewel ik graag het stuk Noord-Brabant over de grens terug verenigd zou zien met de rest van Brabant) blijft zo intact, maar de West-Europese landen zullen dan verenigd zijn onder de opperste soevereiniteit van de Heilige Roomse macht die de antichrist tegenhoudt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht