Documentaire: De Grote Globale Klimaatopwarmingszwendel

In onderstaande documentaire met Nederlandse ondertiteling, komen tal van van echte wetenschappers aan het woord, die de theorie en de nep-wetenschap van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) volledig onderuit halen. Wat blijkt? Schommeling in temperatuur blijkt nauw gecorreleerd met zonne-activiteit, en door metingen in ijskernen werd duidelijk dat CO2 in de atmosfeer steeg NADAT de temperatuur steeg. Een must-see!

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

12 commentaren op “Documentaire: De Grote Globale Klimaatopwarmingszwendel

 1. Nog veel meer echte wetenschappers zullen een betoog kunnen houden wat volledig haaks staat op deze video. Het is van alle tijden dat wetenschappers het heel erg zelden over zaken eens zijn. Feit is dat er global warming is. En mocht deze door de mens worden veroorzaakt of in belangrijke mate worden versneld door de mens zullen we moeten ingrijpen. Over 50 jaar concluderen dat men 50 jaar daarvoor toch gelijk had is te laat. De maatregelen die nu genomen worden kan je qua kostenimpact ruim over discussieren. De maatregelen hebben in elk geval voordelig invloed. Ik wil mijn kinderen niet opzadelen met een erfenis die wij hadden kunnen voorkomen.

  1. Beste Erik, in God geloven en op Hem vertrouwen is geen gok waarbij men zich voortdurend zorgen moet maken zoals u doet. Talrijke profeten verklaren het programma dat door de hemelse machten wordt afgehandeld en dat accuraat rekening houdt met iedere ziel. https://restkerk.net/de-grote-waarschuwing-2/ en https://jezustotdemensheid.wordpress.com/ zijn slechts twee voorbeelden waarbij iedereen kan zien dat alle voorzegde stappen ook worden afgehandeld. Dat is niet eens de belangrijkste zekerheid die we hebben, waar het echt om gaat is de boodschap van de Bloedende Harten van Jezus en Maria. Men hoeft geen geleerde te zijn om te begrijpen maar het kost wel dagelijkse inzet. Net zoals zorgen voor een baby of voor een zwaar zieke moet men ook zorg dragen voor de zielen! Geestelijk werk. Dat is het echte leven, ook in de hemel! Zonder gebed lukt dat niet. Indien u er niet toe komt uw kinderen aan God toe te wijden zullen u en uw kinderen worden weggevaagd zoals in de geschiedenis al meerdere keren gebeurde. Het klimaat is vooral uitdrukking van God’s zorg om ons maar ook van Zijn almacht.

  2. Uw reactie kan ik wel begrijpen omdat ik zelf tijdens de jaren 1960 na de verwarring veroorzaakt door het 2de Vaticaans concilie en door de moderne ‘misviering’ net zoals u heel sarcastisch werd en dus goddeloos. Wel ben ik blijven zoeken vermits — als er zoiets als Waarheid en Liefde zou kunnen bestaan — men ook moet kunnen vinden. Dat is inderdaad te vinden. Het vereist wel de nodige inzet. Op die zoektocht ontdekt men dan ook het bestaan van profeten die door God werden verplicht boodschappen uit te dragen. Die boodschappen bewijzen zichzelf zodra hun inhoud tot werkelijke feiten worden. Hetgeen u zelf kan nagaan op zeer veel Traditioneel Katholiek gerichte websites en uiteraard in de bijbel. Ik weet niet of u nog erg jong bent, maar indien u te lui bent om te onderzoeken lach dan uzelf uit.

 2. Hallo Eric en Erik,

  – Eric-B.L. schrijft : “Op die zoektocht ontdekt men dan ook het bestaan van profeten die door God werden verplicht boodschappen uit te dragen.” Ik hoor Eric al komen met zijn negentiende-eeuwse figuren zoals J.L., die DACHTEN dat ze van God de opdracht gekregen hadden om een en ander aan te vullen aan de goddelijke openbaring. Hun beweringen (bv. in verband met de kosmos en de aarde) zijn soms lachwekkend, hetgeen veelzeggend is over hun “boodschap” . Wel, die figuren misleiden, gewild of ongewild. De christelijke openbaring is reeds lang afgesloten, en de ware voorbeelden zijn onze heiligen, en niet een aantal verwaaide, zelfverklaarde profeten.

  – Eric kan misschien in de war geweest zijn na het 2e Vaticaans concilie, maar hij moet op zijn pootjes terechtkomen. Dit concilie heeft vooral de weg geopend naar het (opnieuw) gebruiken van de volkstaal in de liturgie. En dat is goed. Maar wie liever nog de Latijnse ritus hoort (tridentijnse ritus), kan die nog altijd volgen, in sommige kerken. Geen probleem dus.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. “– Eric kan misschien in de war geweest zijn na het 2e Vaticaans concilie, maar hij moet op zijn pootjes terechtkomen. Dit concilie heeft vooral de weg geopend naar het (opnieuw) gebruiken van de volkstaal in de liturgie. En dat is goed. Maar wie liever nog de Latijnse ritus hoort (tridentijnse ritus), kan die nog altijd volgen, in sommige kerken. Geen probleem dus. ”
   Daar gaan wz dan weer Stinus. Ik zou zeggen dat niet Eric in de war is na Vat II, maar wel u, die die onzin hier komt verspreiden. Vat II is de katholieke Kerk NIET en zal het nooit zijn. Wat u ook probeert te bewijzen met uw onzin.
   U bent nu eenmaal tegen Christus Jezus en Zijn ware Katholieke Kerk van altijd, de Semper idem Katholieke Kerk .
   Uw misleidingen hier of elders zullen geen invloed hebben. Ga elders hierover prediken, misschien in de loge daar hebt u garantie succes.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. +

    Hallo Peter,
    – U schrijft : “U bent nu eenmaal tegen Christus Jezus”. En dat bewijst hoever u er naast zit, gewild of ongewild. Elkeen die wil kan nagaan welke tekstjes ik hier neerschrijf, en dan zal zelfs een kind van de lagere school zien dat ik helemáál niet tegen Jezus ben, integendeel, dat ik Hem en zijn Kerk trouw aanhang.
    – U debiteert de krakkemikkige bewering “Vat II is de katholieke Kerk NIET”. Wel, alle pausen sedert het Tweede Vaticaans concilie onderschrijven volledig de teksten van dat concilie. Dat is het nette bewijs dat dit concilie het volledig juist heeft op leerstellig gebied, zoals alle concilies van de katholieke Kerk in het verleden. Welnu, het gezag van anonieme Peter heeft niets te betekenen in vergelijking met het gezag van een oecumenisch concilie én dat van de pausen. Anders gezegd : u zit verkeerd.

    Met vriendelijke groet, A. G. Stinus

 3. Stinus,
  met de beste wil van de wereld kan ik niet begrijpen waarom u geen onderzoek doet naar de daden van Suenens en Danneels. Vraag gerust uitleg aan The Guardian Angel van https://kavlaanderen.blogspot.com/ Hij kan u de pikante details verduidelijken. Dat is nodig omdat we anders toch niet weten waar we aan toe zijn!

  Blijf niet in het luchtledige hangen, Stinus, kijk de verschrikkelijke feiten in de ogen. Gaat gij misschien deze twee gevaarlijke mannen ook nog gelijk geven ??? U moet de zielen waarschuwen, dat is gewoon Christelijke plicht.

 4. Beste Eric-B.L.,
  Van Suenens en Danneels, daar ben ik ook nooit fan van geweest. Ik vond ze eerder foefelaars of mensen die hun job niet goed deden. Maar het is al te gek om de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie af te wijzen omdat we hier in de lokale Kerk met die 2 gasten opgescheept zaten.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 5. Stinus,
  om accuraat op de hoogte te blijven raad ik u sterk aan http://www.bloggen.be/levend_geloof9/ en https://kavlaanderen.blogspot.com/ op de voet te volgen. De Guardian Angel heeft sedert het ontstaan van zijn blog een hele serie details getoond over de nefaste invloed van die twee grote heren, niet slechts in Vlaanderen maar vooral op het 2deVatCon, vooraf en tijdens en voor Danneels ook na, waar zij een grote vinger in de duistere pap van dat 2deVatCon hadden. Hun band met de vrijmetselarij van het Vaticaan is overduidelijk aangetoond. Wil u het tegengestelde aantonen dan wens ik u heel veel moed en sterkte.

 6. Eric,
  Als je werkelijk alles geloof wat je op internet vindt ben je niet goed bezig. Ik ken die Guardian Angel. Soms zit die juist, maar heel dikwijls is dat een triestige scherpslijper die zich absoluut niet katholiek gedraagt, omdat hij zeer veel bezig is met verdachtmakingen, scheldwoorden, erge respectloosheid en noem maar op. Net het tegenovergestelde van wat Sint Paulus graag zou hebben.
  A. G. St.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht