Pro Ecclesia en LifeSiteNews lanceren petitie tegen misbruik door homoseksuelen binnen de Kerk

 

Foto: Breitbart

De Zwitserse lekenbeweging Pro Ecclesia heeft samen met het Amerikaanse LifeSiteNews een petitie gelanceerd tegen seksueel misbruik door homoseksuele netwerken binnen de Katholieke Kerk. Volgens de initiatiefnemers van de petitie liggen voornamelijk homoseksuele misdadigers, die actief op adolescente jongens of jongvolwassenen jagen, aan de basis van de misbruikproblematiek binnen de Kerk, en niet enkel machtsmisbruik of clericalisme, zoals Paus Franciscus of zijn woordvoerders meermaals hebben beweerd.

Pro Ecclesia en LifeSiteNews delen hierbij de mening van Kardinalen Gerhard Müller, Walter Brandmüller en Raymond Burke dat men de statistische link tussen seksueel misbruik door clerici en homoseksualiteit onmogelijk kan negeren. Inderdaad, in tegenstelling tot seksueel misbruik buiten de Kerk waarbij vrouwelijke slachtoffers sterk vertegenwoordigd zijn, zou het bij 80% van de misbruikslachtoffers binnen de Kerk om jonge mannen of adolescenten gaan. Vaak gaat het om diepgelovige jongeren met een groot respect voor priesters en de kerkelijke instellingen.  Het trauma van het misbruik door kerkelijke autoriteitsfiguren die ze vertrouwden, is dan ook zeer groot.  

Dr. Anna M. Silvas, één van de co-sponsoren van de petitie, benadrukte in een artikel van LifeSiteNews, that homoseksualiteit en het toedekken van seksueel misbruik zeker geen nieuwe fenomenen zijn binnen de Kerk en dat leken vaak een leidende rol speelden in het doorprikken van deze problematiek. Het waren bijvoorbeeld leken die in de 11de en 12de eeuw, geïnspireerd door het “Boek van Gomorra” of Liber Gomorrhianus van de H. Petrus Damiani, opriepen tot een “reiniging” van de clerus. Het thema kreeg daarom ook aandacht tijdens het Vierde Lateraans Concilie (1215) met als resultaat Canon 14, dat o.a. straffen voorzag voor bisschoppen, die daders van seksueel misbruik beschermden. “We kunnen ons afvragen of een opfrissing van Canon 14 van het Vierde Lateraans Concilie nu niet aan de orde is”, vroeg Silvas zich af. Ze hoopte dat het zo makkelijker zou worden om daders binnen de clerus of de bisschoppen die ze beschermen, uit hun ambt te ontzetten. 

Pro Ecclesia en LifeSiteNews stellen in hun petitie stappen voor, om elk lid van de clerus dat minderjarigen of jonge, kwetsbare volwassenen, zoals seminaristen, seksueel misbruikt of deze misdaden verbergt, op een duidelijke en ondubbelzinnige manier te bestraffen. Ze roepen eveneens op tot een verbod op de wijding van homoseksuele priesters, alsook herstel en verzoening voor de misbruikslachtoffers. 

Naast Pro Ecclesia en LifeSiteNews,  werd de petitie ook gesponsord door de volgende personen en organisaties: John Smeaton, CEO van “Society for the Protection of Unborn Children” (Verenigd Koninkrijk); Dr. Markus Büning (Duitsland); Riccardo Cascioli, Hoofdredacteur van La Nuova Bussola Quotidiana (Italië); Dr. Christian Spaemann (Duitsland); Pedro L. Llera (Spanje); Prof. Anna Silvas (Australië); Donna F. Bethell, J.D. (Verenigde Staten); Dr. Peter A. Kwasniewski (Verenigde Staten)

Bron: LifeSiteNews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

11 commentaren op “Pro Ecclesia en LifeSiteNews lanceren petitie tegen misbruik door homoseksuelen binnen de Kerk

 1. Geweldig, ik hoop dat alle katholieke organisatie deze petitie willen steunen.
  Mijn steun hebben ze. Zalig Nieuwjaar.

  1. Naar het zeggen van mijn grootouders werden vroeger, geestelijken – zeker priester ontdaan van hun teelballen en brachten ze kleine marmere teelballen in.
   Als dat waar is dan is het zo klaar als een klontje, dat in vroegere tijden priesters ook geen zin hadden om zich te vergrijpen en homofolie priesters maar denkbaar was, maar de laatste decenia opgekomen als die metode in onbruik is gevallen. Ten slotte moet een priester zich aan GOD toewijden en niet aan jonge jongentjes.
   mocht van Geluwhe dit ondergaan zijn geweest, dan hadden er ook nooit problemen voorgedaan en had de man de kerk nooit met rode kaken laten staan zoals nu, gezien dat geestelijke toch met GOD getrouwd zijn.
   mogelijk moeten ze toch maar overwegen dit terug in te voeren moet geweest zijn.
   Hubert zou dat kunnen achterhalen, dat mijn grootouders de waarheid spraken.
   Waarom hebt ge deze als man nog nodig, als ge u volledig aan GOD toewijd, dat was waarschijnlijk de reden de jonge vrouwen priesters hun kop niet zomaar zot konden krijgen.
   mogelijk kan de redactie dit even laten uitzoeken aub, denk dit toch bijzonder onderwerp is om dit eens na te kijken. Mocht ze juist zijn kan de traditie mogelijk hersteld worden en zullen zij echt voor GOD leven daar geen moeilijkeden mee hebben en kan indien het klopt deze bij de petitie gevoegd worden.
   Alvast bedankt ervoor.

 2. ☩JMJ☩

  De juiste reactie tegen sodomitische vrijmetselaars in de clerus die zich vergrijpen aan kinderen/jongeren is heel simpel:

  Eerst laïciseren en daarna door de civiele rechterlijke macht laten castreren met een bijl of mitrailleur en laten doodbloeden. We zullen dan eens zien hoeveel er het nog zullen aandurven om kwetsbare kleinen of jongeren te molesteren.

  Seminaries terug spartaanser en ascetischer maken is trouwens een vanzelfsprekende maatregel om terug echte venten in de clerus te krijgen en verwijfde, perverse vrijmetselaars-infiltranten te weren. Er zouden niet veel janetten in de loges bereid zijn om in een Katholiek seminarie dergelijk ascetisch dagritme te gaan volgen.

  Met een boosaardige clown en logeman gelijk Paus Franciscus, die sodomieten favoriseert en hoge posities geeft, op den Apostolischen Troon, en logemannen in het civiel rechtssysteem wier meesters in hun satanstempels uitgerekend diegenen zijn die de maçonnieke sodomieten de seminaries insturen, gaan er geen echte maatregelen komen.

  1. Op uw schrijven Benjamin ☩ (18 januari 2019 – 23:10)
   Beste ik heb uw betoog gelezen en weet dat Benjamin een groot hart heeft voor Onze Lieve Heer.
   Is de sterkte van Onze Lieve Heer niet altijd geweest, dat zijn (Heilige) Geest die hem begelijde en hem tot rust en nederigheid bracht.
   Ik begrijp uw woede Benjamin en ja ik betrap mij daar ook dikwijls op, maar dan vraag ik aan de Heilige Geest mij te willen begelijden en te helpen om nederig te kunnen blijven.
   Dat is juist de kunst, als ge ze op uw linker wang eens goed geslagen hebben toch in liefde uw rechter wang aan te bieden en stil te blijven en te denken hoe los ik dit op.
   Laat onze geesten heersen in liefde, de liefde overwint steeds het kwade en laat het oordelen aan de rechtvaardige Rechter. ( Het is niet altijd gemakkelijk, maar een goede offening.)
   Wat ik hierboven schreef, was totaal niet in haat, maar dat vroeger schijnbaar bij de clerus schijnbaar gedaan werd en ongebruik is geraakt. Waarschijnlijk om zich zelf tegen de zwakheid van het vlees te beschermen en normaal gezien zal Hubert dit wel kunnen bevestigen, geef hem even de tijd.
   Als dit zou blijken dat verhaal van mijn grootouders klopt, denk dat goed is dat het aan de kerkelijke instancies er terug de aandacht op wordt gevestig van in onbruik geraakte bescherming.
   Dit zal meer helpen dan geweld, het zal hun rust geven.
   ook voor hem die zich in het verleden hebben bezondigd, om zich vrijwillig te laten behandelen indien ze ech in GOD geloven. Dan zullen ze ook geen kwaad meer kunnen doen en hoeven onze zondige medebroeders of zuster niet naar het leven te staan, dat zou Onze Lieve Heer alleen maar laten weenen en bedroefd maken.
   Bejamin laat ons niet verlagen tot ge weet wel dat ons nu overspoeld … .
   Laat ons veel bidden voor de zielen die dreigen verloren te gaan, dat is onze opdracht van de Heer.
   Steeds in broederliefde begroet ik u en hoop ik ook de andere geholpen te hebben,

 3. Beste Jacob,

  Ze slaan ons niet op de linker of rechterwang. Ze molesteren kleine jongetjes. Die zich niet eens kunnen/ durven verdedigen. Het laagste van het laagste. Elke maatschappij zou hier keihard tegen moeten optreden.

  Het castreren van priesters hoeft zelfs niet. Zij die de ware geest hebben zullen zich nooit of te nimmer vergrijpen aan jongetjes. De anderen onmiddellijk uit alle functies verwijderen en aangeven aan de burgerlijke rechtbank. Punt.

  En tuurlijk heeft het celibaat daar niks mee te maken. Als een gezonde volwassen man (ik spreek hier voor mezelf) al sexuele gevoelens heeft/opgewonden geraakt, dan is het van een volwassen vrouw. NIET van kleine jongetjes…

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Kurt: “Ze slaan ons niet op de linker of rechterwang. Ze molesteren kleine jongetjes.”

   Dat is inderdaad een uiterst belangrijke distinctie. Wanneer iemand ons persoonlijk onrecht aandoet, en wij vergeven het hem zonder ons op hem te wreken, dan zijn wij Christelijk bezig. Maar wanneer God beledigd wordt en de naaste kwaad aangedaan wordt, dan moet onze reactie als Christenen helemaal anders zijn. Rechtvaardige toorn en ook de doodstraf zijn altijd onderdeel geweest van de Katholieke Leer; Sint Thomas van Aquino en de Heilige Johannes Chrysostomus hebben er duidelijk op gewezen dat toorn een virtus (deugd) is wanneer zij geordend is volgens het Geloof en de rede. Christus gaf Zelf het voorbeeld door met een zweep van koorden het uitschot weg te jagen van de Tempel.

   Het Katholicisme is nooit pacifistisch geweest, en zal dat ook nooit zijn. De H. Apostel Paulus zei met reden in hoofdstuk 13 van zijn Romeinenepistel dat Caesar het zwaard niet voor niets draagt.

 4. Nou Jacob, dat marmer kunnen ze beter voor andere kunstwerken gebruiken. Castraten kunnen misschien mooi zingen, maar of dat – om in Benjamins termen te spreken – spartaanse kerels oplevert, waag ik te betwijfelen. Wie natuursteen nodig heeft om zijn celibaats- of huwelijksgelofte op te tuigen, is ongeschikt en kan er maar beter niet aan beginnen. Dit geschreven hebbende, leg ik mijn gsm weer gauw terug op de marmeren vensterbank🤓

 5. Als we mensen zouden gaan castreren, dan zijn we echt zelf verkeerd bezig.

 6. Als je in de Vlaamse kerk komt struikel je bijna over al die homoseksuele priesters. Maar, mijn vraag is dan wel zijn ze wel allemaal homoseksueel of zitten daar ook priesters tussen die vroeger zelf gemolesteerd zijn geweest door één of andere volwassenen? Want, misbruik is sterk naar boven gekomen de laatste 50 jaar in kerken, school, instellingen, sportclub tot eigen thuissituatie. Als ik kijk wie de kerk moet besturen dan kan ik alleen maar zeggen dat het krioelt van gekwetste volwassenen die door God geroepen zijn niet om clericus of religieuzen te worden binnen de kerk, maar om zich te laten genezen door Jezus. Vele van deze clericus waren blijkbaar nog niet toe en nu blijkbaar nog altijd niet om goed te onderscheiden en hebben hun roeping daardoor verkeerd begrepen. God roept iedereen, maar meestal is dat voor genezing en een zalving en niet onmiddellijk voor een roeping naar het priesterschap of religieus leven. Dat kan er verder uit vloeien, maar eerst de rest.. Alle clericus die anderen misbruiken zouden uit hun functie moeten gezet worden zodat ze tijd vrij maken voor gebed en genezing in plaats om hun verder te vergrijpen aan kinderen. Eigenlijk helpt de kerk niemand geen priesters en geen slachtoffers. Ze zijn allemaal zo vol van barmhartigheid – maar als het over hun eigen personeel en kinderen gaat dan is barmhartigheid plots ver zoek.

 7. Nee castreren is niet de oplossing. Pedo-en homosexualiteit is merendeels ontstaan door een afwijkende of gestoorde psycho-sexuele ontwikkeling. Leren platonisch mee om te gaan. Deze parafilie gaat gepaard met het hebben van macht over de ander. Volwassene over de jongere. In de kerk van vroeger was een priester die macht had en niet werd tegen gesproken. Daarnaast was sexualiteit iets “smerigs, vies, slecht, zondig”. Sex werd iets verstikkends. Men groeide op met een ongezonde kijk op sexualiteit en ontstonden “verknipte” gedachten over sexualiteit. Mensen gehoord die getrouwd waren, (jaren 50/60) die voor ze gemeenschap hadden zich zondig voelden vanwege wat de kerk voorstond en op de knieën gingen. Terwijl in Genesis staat dat man en vrouw (in een huwelijk) een worden, samensmelten. Dus sex mogen hebben. Het gaat in de Bijbel ook om excessen wat wordt veroordeeld. Je niet laten leiden door het kwaad dat wilt dat je je zondigt aan het vlees met je te verleiden door lust, overspel, promiscuiteit, losbandigheid, sex om de sex , sex zonder liefde(uit macht). Dat is zondig (d.w.z. er is afwezigheid van de liefde die God voorstaat en geen geluk brengt ,vroeg of laat doodlopend is.) Geldt ook voor hetero-sexuelen. De kerk ,met name de RKK, maakte er meer van dan God bedoelde. Door het celibaat konden diverse pedo’s en homo’s zich “verbergen” in de kerk en werden priester of religieus. Niets mis mee als zij niet praktiserend waren/zijn. Daarom lijkt me dat de kerk zich anders dient op te stellen op het thema sexualiteit in het algemeen. Gebaseerd op de Bijbel. Waar sex tussen gelijke geslachten, binnen de afgoderij waar androgiene mannen beschikbaar waren , afkeurt. ( terwijl het ook nog hetero’s waren ). Maar geen veroordeling heeft over de mens die homo is. De pedo- en homo sexuele mens wordt opgenomen door het kerkvolk maar homo-sexualiteit die verder gaat dan affectie afwijst. Daarnaast is het vrijwillig stellen van het celibaat niet de oplossing maar kun/ krijg je wel hetero geestelijken. Zeker in deze tijd van een tekort aan priesters welkom is. Lijkt me een mooie kerk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht