Brugse parochie verkoopt 5 kerken om met opbrengst een (hyper)moderne kerk te bouwen

De Sint-Andreaskerk van Sint-Andries (Brugge) zal worden herbestemd.

Een federatie uit Brugge zal vijf kerken sluiten en verkopen, en met de opbrengst een nieuwe moderne kerk bouwen. Dat doet ons denken aan het scenario in Gent, bij de Redemptoristen. Daar werd de oude kerk verhuurd als feestzaal, en werd een nieuw, modernistisch gebouw opgetrokken achter die kerk.

De vijf parochies uit Sint-Andries en Sint-Michiels werden reeds in 2015 “een federatie.” Nu heeft men besloten om alle gelovigen ook onder één dak te brengen, in een hypermoderne kerk die zou gebouwd worden op een stuk braakliggende grond. Om die te financieren worden alle 5 kerken verkocht. Reden? Er zouden te weinig kerkgangers zijn, en de kosten zijn te hoog. Een “uitdoofscenario” waarbij de kerk met de minste bezoekers wordt gesloten, wilde de pastoor niet. Hij wilde liever een eigen “kerkenplan.”

De gelovigen werden zondagochtend in de preek op de hoogte gebracht van de plannen. Een gelovige getuigde anoniem (via email ontvangen):

Geen preek ! MAAR EEN LEZING OVER WAT TE GEBEUREN STAAT MET DE 5 KERKEN VAN ONZE FEDERATIE! 2 KERKEN SINT-MICHIElS + 3 KERKEN VAN SINT-ANDRIES!

SINT-BAAFS WORDT VERKOCHT VOOR APPARTEMENTEN (is nog niet zolang geleden geschilderd )

SINT-WILLYBRORD WORDT VERKOCHT AAN DE SCHOOL OLV HEMELVAART

SINT-ANDRIES WORDT GESLOTEN ,EN VOOR ANDERE DOELEINDEN GEBRUIKT

SINT-MICHIEL(S) WORDT AFGEBROKEN VOOR APPARTEMENTEN (is nog niet zolang geleden geschilderd )

SINT-GODELIEVE, HEB IK NIET MEER VERSTAAN DOOR MIJN SCHREIEN!

En als klap op de vuurpijl:

ZE GAAN OP EEN STUK GROND AAN HET OLV. GESTICHT EEN NIEUWE EMAUSKERK BOUWEN MET ALLE NUTSVOORZIENINGEN ERBIJ!

Dat te horen was een dolk in mijn hart, de mensen waren verontwaardigd maar alles is reeds met het bisdom in kruiken en kannen! […] Ik ben er niet goed van!

Opmerkelijk is dat de Sint-Michielskerk, in het verleden reeds meermalen de sloophamer heeft gekend. De eerste kerk werd hier reeds in de 10de eeuw gebouwd. Toen in Brugge de Calvinistische republiek werd uitgeroepen in 1574, werden alle grote gebouwen rond Brugge, en dus ook de Sint-Michielskerk, afgebroken. In 1611 werd een houten kerkje opgetrokken, welke door de Fransen werd afgebrand in 1674. In 1716 werd een nieuwe kerk voltooid, welke in 1863 werd gesloopt omdat ze te klein was geworden. Vervolgens werd weer een nieuwe kerk gebouwd, welke op 29 mei 1944 werd platgebombardeerd door de Amerikanen. De huidige kerk, die in 1954 werd voltooid, zal nu tegen de vlakte gaan om er appartementen te zetten.

De Sint-Michielskerk te Sint-Michiels.

De nieuwe kerk, die binnen vijf à zes jaar klaar zou zijn, zou een “architecturaal hoogstaand” pareltje zijn, met een dak vol zonnepanelen, een regiekamer en camera’s. Ook zouden er extra vergaderruimten etc komen. Pastoor Vanbesien beweert dat de huidige grootste kerk, met zo’n 400 stoelen, te klein is voor grote ‘plechtigheden’.

Bron: Nieuwsblad

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

8 commentaren op “Brugse parochie verkoopt 5 kerken om met opbrengst een (hyper)moderne kerk te bouwen

 1. 5 kerken weg.
  Zoals weergegeven via de bovenstaande mail van de anonieme gelovige , ben ik ook diep verontwaardigd.
  Alles geregeld, volbracht en beaamt door het bisdom.
  Wat handelen U, leiders vd kerk toch verkeerd!

  Heren bisschoppen : In plaats van vele aanbiddingsgroepen / gebedsgroepen te creëeren en aan te moedigen in de bestaande kerken dicht bij het volk ( waar Onze Here Jezus aanwezig is in de Eucharistie ) , vestigen jullie de aandacht op een nieuwe moderne Tempel – waar er niet geknield zal worden en niet vroom en heilig gebeden zal worden.
  Wat jullie vandaag niet kunnen creëeren , zullen jullie morgen ( laat staan binnen 5 jaar ) ook niet kunnen creëeren . En zo doen jullie, heren bisschoppen, de kerk stilletjes aan kapot.

  Jullie verdienen het echt niet om een staatswedde te krijgen !

  Vanwege een katholiek .

 2. ik vrees dat dit nog meer gaat gebeuren, oude kerken moeten plaatsmaken voor moderne onpersoonlijke kerken.

 3. Andre, inderdaad waar aanbiddingsgroepen en gebedsgroepen opgericht worden en om een goede manier begeleid worden groeit juist het aantal kerkbezoekers ook jongeren komen dan vanzelf in de Kerk. Dit is de enigste en goede manier, Maar de leiders van de Katholieke Kerk wil hier niet naar luisteren

  1. In Tilburg (Nl) was een parochie op sterven na dood. Toen begonnen enkelen met voortdurende aanbidding en hielden vol. Nu is het een van de meest levende parochies van Nederland. Maar ja, dat verlangt geloof natuurlijk en dat schijnen veel bisschoppen tegenwoordig niet zoveel te hebben. Anderzijds is het onlogisch dat met een hoop geld blijft uitgeven aan dure gebouwen die nauwelijks meer gebruikt worden. Het is ook weer niet volledig op de bisschoppen te schuiven, ook op de “gelovigen” voor wie het de moeite niet meer waard is om bij Hem op bezoek te gaan.
   Ik vrees ook dat deze nieuwe kerk weer een akelig staaltje van “bij de tijdse” architectuur gaat zijn: een kouwe, kale, vierkatige ijskelder met uiteraard veel abstracte vormen. En dat moet iedereen dan weer mooi vinden, behalve de kleine godvruchtige ziel die hier alleen maar bij kan wenen.

 4. Van parochiepriesters en de teamleden van een “pastorale eenheid” wordt verwacht dat zij aan Kerkopbouw doen. Maar een paar jaar geleden werd reeds het laatst gebouwde kerkje in de Blijmaere wijk op Sint-Andries gesloopt. De Sint-Baafskerk in Sint-Andries en de hoofdkerk van Sint-Michiels vallen nu ook onder de slopershamer om plaats te maken voor appartementen. De kerk van Sint-Andries en Sint-Anna is een geklasseerd monument (kan dus niet gesloopt worden ) Uiteindelijk worden ALLE ZES parochiekerken van de “Emmaüs federatie”, die bijna 32000 inwoners telt , van de hand gedaan, verkocht, gesloopt of voor andere doeleinden omgebouwd en is er GEEN KERK meer over . Als een kerk vernietigt wordt dan voelt het voor een gelovige aan alsof z’n hart ( en z’n ziel) uit z’n lichaam gerukt wordt : het doet pijn… Die priesters en die teamleden beseffen NIET waarmee ze bezig zijn! Ze gaan over lijken, knappen het (afbraak) werk op van de duivel ! OOK sommige priesters: wolven in schapenvacht ofte duivels onder kazuifels.

 5. ☩JMJ☩

  Niet vergeten: Geef geen cent aan de Belgische bisschoppen, want zij stichten er toch alleen maar kwaad mee. Veel zinvoller is het om te geven aan individuele priesters die wettig het H. Misoffer volgens de traditionele Ritus opdragen en hun priesterlijk leven daar op bouwen.

  Het is niet dat men de kerkgebouwen niet kan onderhouden; men wil simpelweg alles wegvagen in ons land dat aan het glorieus Christelijk verleden van ons volk herinnert, opdat de bevolking mentaal steeds nomadischer wordt en ontworteld. Dat is ook de slechte bedoeling achter het bouwen van moskeeën in dit land onder het hypocriet gejubel der Katholieke clerici. Hetgeen waar de gedeelde haat van de bisschoppen, politici, media, bankiers etc. zich tegen richt is het Christendom. Het is dan ook essentieel om onder de gedoopte Katholieke leken de contrarevolutionaire strijd aan te wakkeren tegen de corrupte kerkleiders die als serviele knechten van de Verduistering en de Revolutie te werk gaan. Vlamingen, Brabanders en Limburgers moeten wederkeren tot het Geloof van de voorvaderen.

  Ter informatie voor de redactie:

  Apache heeft gisteren een artikel gepubliceerd dat Dries Van Langenhove van Schild en Vrienden in verband wil brengen met een netwerk van “geradicaliseerde Katholieken”. De titel is: “Het duistere netwerk achter Dries Van Langenhove” en de auteur is Tom Cochez. Ik heb het eigenlijke artikel niet gelezen omdat ze het achter een betaalmuur hebben staan.

 6. Beste Benjamin,
  U schrijft o.a.”Niet vergeten: Geef geen cent aan de Belgische bisschoppen,” en ook “Veel zinvoller is het om te geven aan individuele priesters die wettig het H. Misoffer volgens de traditionele Ritus opdragen en hun priesterlijk leven daar op bouwen. ”
  Heel juist en dat doe ik. Ook krijgen deze Priesters langs alle kanten weerstand, van o.a. moderne ‘priesters’ bisdom enz…

  1. Dat doe ik ook, beste Peter, al jaren lang. Niets meer naar de modernisten, enkel zorg voor de Traditie getrouwen. Dat was ook het persoonlijke advies, jaren terug, van de nr. 2, de secretaris van de Pauselijke Nonciatuur hier in Den Haag, tegen een modernistische pastoor die onze parochie van toen, bewust wilde vernietigen. Dat begon met zijn voorstel om de gebruikte heilige liturgische woorden en begrippen, te vervangen door “moderne” woorden en begrippen. Hij wilde ook geen liturgische kleding, dat was te decoratief, en moest vervangen worden door profane kleding. De kerk is nu dicht. Je moest eens weten wat voor ratten er onder de clerus te vinden waren. Hij wilde ook niet wonen in de pastorie, maar moest een appartement aan zee hebben, aan de boulevard, hier in Scheveningen, plus een pastoraal werkster, die de parochie ongeveer 100.000 gulden per jaar kostte. Dat soort misstanden waren ook gebruikelijk in de tijd van de Reformatie, (of nog erger), die andere grote schok van de vulgair sprekende, “zuipende” en “vretende” zelfmoordenaar Luther (+1546), en daarvoor, de ramp van het Arianisme (4de eeuw), eeuwen lang, de teistering van Europa. We maken gelijk soortige tijden mee. (Zie mijn bijdrage, onder het hfdst. Spaanse Vrijmetselarij)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht