Nieuwe ‘designkerk’ van paters Redemptoristen in Gent: “strak en tijdloos” (UPDATE 30/09)

UPDATE 30/09: VRT Nieuws: Paters redemptoristen in Gent pakken uit met nieuw en hip kloostergebouw

De mensen die beweerden dat de redactie van Katholiekforum.net dingen zag die er niet zijn, waren grandioos verkeerd! Of leugenachtig?!

Het staat nu buiten kijf dat het glasraam een homokoppel afbeeldt, waarover men nu zegt: “Je moet een basisrespect hebben voor elke mens die op je pad komt.” Correct, maar hier kan alleen misleiding het doel zijn, want men gooit onmogelijke zaken op één hoopje.  Basisrespect voor zondaars betekent niet de zonde afficheren. Het is nu overduidelijk dat het opzet van dit bewuste glasraam erin bestaat om sodomie te promoten.

Als het dan blijkbaar toch is toegestaan om lukraak zaken op één hoopje smijten:  Zouden de paters Redemptoristen dan ook bijvoorbeeld swastika’s en bruine slogans op hun gevels dulden uit “basisrespect” voor nazi-zondaars?

14 september 2017

Screenshot: YouTube

In 2010 besloot bisschop Van Looy dat de paters Redemptoristen, die toen nog met vijf waren, hun klooster moesten sluiten en verkopen. De vijf oude paters verkasten naar een rusthuis en de panden van het klooster werden verkocht. Het klooster werd gesloopt, maar Stad Gent wilde de kerk behouden, om die te herbestemmen. Projectontwikkelaar Arch & Teco ontwierp een plan voor een complex met appartementen, studentenhomes, kamers voor begeleid wonen en een soort modern “begijnhof” met “vieringsruimte” waar leken en religieuzen kunnen samenwonen, alsook een bibliotheek. Vier jonge Redemptoristen die in een pand in het centrum van Gent verbleven zijn nu naar hier verhuisd.

Centrumdirecteur Van Wouwe vertelt: “We willen tonen dat het ook anders kan. We hebben een kerk van de toekomst gebouwd: geen lelijke schilderijen en beeldhouwwerken zoals je die tegenkomt aan elke muur van kerken en kloosters, maar strak en tijdloos design. We hebben ze ook niet naar één of andere heilige genoemd. Deze kerk heet ‘De Parel'”.

De ontwerpers hebben ook de klimaatencycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus nageleefd: de “kerk” is energieneutraal. Er is ook een regiekamer waar beelden van de Mis live kunnen gestreamd worden op youtube. Eén van de paters Redemptoristen heeft in de bibliotheek een groot glasraam gemaakt. Geen traditioneel glasraam met een heilige, maar waarop een moslima in boerka te zien is, alsook twee jonge mannen die elkaar betasten en iemand die de rosse buurt in Gent bezoekt. Ook de evolutietheorie is één van de elementen. Van Wouwe legt uit dat ze een “vrij ruimdenkende orde” zijn, en hij is ook van mening dat ze nog onder de “koepel van de katholieke kerk” vallen. De “centrumdirecteur” bofte dat er onlangs wel 170 mensen in de Mis aanwezig waren.

Hij besloot met de wens dat hij de oude kerk het liefst afgebroken zou zien.

Lees ook: De vernietigingsdrang van de moderne architectuur

De ironie. Links in de verte de oude kerk die niet meer als dusdanig gebruikt wordt. Foto: Argina.com
Het 3D-design van de kerk had tenminste nog een kruis op de voorgevel. Zelfs dat ontbreekt nu. Foto: website clemenspoort.
De bewuste “kerk”. Foto: Argina.com
Het interieur. Foto: website clemenspoort.
Het tabernakel in de ‘bronkapel’ (links), totaal onherkenbaar – het ziet er eerder uit als een koelkast. Waar het tabernakel in de kerk zich bevindt is een raadsel. Foto: website clemenspoort.
Het bewuste glasraam met daarop een vrouw in boerka, een homoseksueel “koppel” en iemand die een prostituee bezoekt. Foto: W. Nimmegeers.
De “nieuwe kerk” van de Redemptoristen staat in schril contrast met de kerk van de Karmelieten in Gent. Deze kerk, daterend uit de 18de eeuw, ademt het sacrale uit en doet de gelovigen hun geest en ziel verheffen naar het bovennatuurlijke, naar God. Eigen foto.

 

Dit is hoe de “herbestemde” Redemptoristenkerk nu wordt gebruikt: als feest- en congreszaal. Er staan nog steeds heiligenbeelden in de kerk. Foto: dnls.be

 

Bron: HLN, Nieuwsblad

identicon

Auteur:dmji

46 commentaren op “Nieuwe ‘designkerk’ van paters Redemptoristen in Gent: “strak en tijdloos” (UPDATE 30/09)

 1. In deze zogenaamde moderne kerk zal ik niet komen dit is geen katholieke kerk meer waar men zich nog kan thuis voelen!!

  1. Wat me belangrijk lijkt, is vooral : 1) een officiële Roomse liturgie, hetzij in de gewone vorm (zo mogelijk vaak in het Latijn en natuurlijk “ad orientem”, dat is helemaal niet verboden), hetzij in de buitengewone vorm; 2) aanwezigheid van knielstoelen of -banken; 3) zichtbare biechtgelegenheid.
   Dat er veel licht binnenvalt, is graag meegenomen.

   1. Wie de strijd voert omwille van het Latijn, heeft het op voorhand al verloren. De volkstaal invoeren was een goed gegeven, ook al is het daarbij meer dan eens fout gelopen met de vertalingen. Dat het anders kan, getuigt de orthodoxe Kerk in Europa. Voor het Nederlands taalgebied heeft men een getrouwe, hoogstaande en zelfs mooi literaire vertaling van de Griekse/Slavische teksten.

 2. Dat is de wereldkerk en daar zal Bergoglio zich heel goed in vinden. Ik ben verwonderd dat hij deze nog niet is komen “inhuldigen”, want van inzegenen kan hier weinig sprake zijn.
  Het geeft een goed beeld van wat ons te wachten staat. Natuurlijk, heeft het niets te zien met het Katholieke geloof, maar wordt nog ‘Katholiek’ genoemd. Nu nog wachten op de verdraaide liturgie, waar de consecratie totaal afwezig zal zijn, en uiteraard ook Christus, en dan is alles compleet. Een regelrechte afschuw! Een Satanskerk is het.

 3. Ik haat deze schreeuwlelijke moderne kerken, zonder ziel, zonder schoonheid en zonder God

 4. Bijzonder jammer dat de Gentse bisschop kerk en klooster niet heeft toegewezen aan de chaldeeuwse christenen. De vraag kwam immers vanuit die gemeenschap en enkele jaren geleden werd aan die site gedacht. Eveneens jammer dat op die manier een groene long in Gent sneuvelt.

  1. “Eveneens jammer dat op die manier een groene long in Gent sneuvelt.” schrijft u Jan Van den Berghe?
   Is dat alles wat u ziet wat er ‘sneuvelt’? Arme Jan!
   Modernisten, zien natuurlijk niet dat het een regelrechte aanval is op Jezus Christus en Zijn Heilige Bruid. Ze zien niet in dat HUN heil in een modderpoel wordt geworpen. Er is bij heb geen enkel begrip wat liefde tot de Heer Jezus betekend, GEEN ENKEL! Enkel afschuw wordt geprezen en gewaardeerd.
   Binnenkort zal eenieder voor de Waarheid staan en zijn eigen ziel zien zoals ze is. Voor velen zal dat een zo grote afschuw zijn dat ze niet meer zullen kunnen opstaan.
   “Dat uw ja een ja wezen en uw nee een nee, maar omdat gij lauw zijn spuw Ik u uit. Ga weg van Mij!” zegt de Allerhoogste.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. Peter, probeert u enige eerlijkheid aan de dag te leggen? Had Jan het alleen over een “groene long”? Er stonden toch nog twee andere zinnen, nl. “Bijzonder jammer dat de Gentse bisschop kerk en klooster niet heeft toegewezen aan de chaldeeuwse christenen. De vraag kwam immers vanuit die gemeenschap en enkele jaren geleden werd aan die site gedacht.”

 5. Dit is geen kerk, dit is een gedrocht. Zelfs een lijk zou er nog weglopen. Van de Wouwe is een imbeciel, de ontwerpers zij leeghoofden en de glazenier kan zijn werk beter in de glasbol smijten. Hè..hè…heerlijk om zo even te schelden.

  1. Gedrocht? Niet onmiddellijk, wel een nette, strakke vergaderzaal. Maar geen kerk, geen gebedsruimte, geen plek die aanzet tot bidden en beschouwing. Alleen heb ik dat laatste ook in menig barokkerk. Het zijn eerder triomfalistische gebouwen vol pronkerige en overladen beelden en schilderijen. In een kerk als die van de Gentse karmelieten of in de Antwerpse Borromeuskerk kom ik niet tot gebed. Wel in een verheven (neo)gotische kerk die je blik hogerop stuwt of in een (neo)romaans gebedshuis waar je de moederlijke zorg van de Kerk om je heen voelt.

  2. En een strak “design” is niet tijdloos. Het hoort bij de hedendaagse truttige wansmaak architectuur waar je tegenwoordig maar al te vaak mee getergd wordt. Alleen de architect vindt het mooi, en degenen die het zich laten wijsmaken om interessant over te komen. Dit is geen smaak, het is het vermoorden van smaak.

   1. De gustibus non est disputandum. Of over smaken valt niet te twisten, Bart. U vindt moderne architectuur niet mooi. Ik zie wel enkele pareltjes, naast natuurlijk ook rommel. In Parijs heeft de Russisch-orthodoxe Kerk een kathedraal laten bouwen die zich laat inpassen in de rest van de omringende moderne architectuur. En toch werd het klassiek patroon van een oosters kerkgebouw behouden met ook alle liturgische eigenheden. Misschien beschouwt u dat ook al “truttige wansmaak”, maar u moet wel beseffen dat u niet de maatstaf bent voor alle dingen.

     1. Ondertussen al de moeite gedaan om eens te kijken hoe die Russisch-orthodoxe kathedraal eruit ziet? Groetjes, pa.

     1. Russische kerk in Parijs gezien Jan. Over smaak valt inderdaad niet te twisten maar gebogen en ronde vormen, bescheiden ornamentatie, gepaste iconografie of niet te overdadige beeldkunst en warme kleuren stralen geborgenheid, zachtheid en vriendelijkheid uit. Kale, witte, strak rechte en hoekige vormen doen dat gewoon niet. De Parijse kerk komt me nogal ‘mastodontachtig’ over, het lijkt net een feodaal fort (de schietgaten ontbreken nog ; ) ). Anderzijds laat het iets zien van Gods almacht en dat mag ook wel, maar het straalt weinig vriendelijkheid uit.
      Groet.

     2. “Vriendelijkheid”? Is dat niet wat men juist de modernisten verwijt? Altijd die “vriendelijkheid” willen uitdragen? Ik vraag me trouwens af welke “vriendelijkheid” er uitgaat van menig weerkerk in bijvoorbeeld Siebenburgen.

     3. Ik bedoel echte vriendelijkheid, geen geveinsde vriendelijkheid zoals we bij de modernisten vaak zien. Die weerkerken in Siebenbürgen hadden destijds geen decoratieve functie maar een praktische, die vergelijking gaat dus niet op. Ik bedoel slechts dat goede kerkelijke architectuur ook historisch verantwoord zou moeten zijn. Dan kan het nog ‘modern’ zijn, maar strakheid, hoekigheid en kaalheid lijken zich juist rigoureus af te zetten tegen een historie waarin vele vormen zich organisch ontwikkeld hebben en die door de meeste mensen ook als aangenaam ervaren worden. Men voelt zich bijvoorbeeld eerder in God geborgen in een mooie romaanse kerk die een dergelijke geborgenheid ook uitstraalt, of men is onder de indruk van het majestueuze in een gotische kathedraal die het ‘eeuwigheidsgevoel’ opwekt. Kerkelijke architectuur moet iets Goddelijks, iets hemels uitstralen. Strakke lijnen, kale wanden etc. doen dat niet. Je krijgt eerder het idee dat je in een ijskelder zit. Er is in de hemel geen strak steriel ‘design’. Antonio Stradivari heeft ooit gezegd dat de rechte lijn een uitvinding van de duivel is. Ik denk dat hij daar een beetje gelijk in heeft. Niet helemaal, maar toch…
      Een geslaagd modern voorbeeld vind ik de abdij van Randol. http://www.randol.org/

 6. De stijl van een gebouw is bijkomstig zolang men er in slaagt de tijdeloosheid en verhevenheid van de hemelse geestelijke wereld weer te geven. Daarom zou eender welke kunstuiting in een tempel zodanig moeten zijn dat men niet alleen in de eerste plaats de hoogst mogelijke eer aan God bewijst en die eer tevens duidelijk maakt, maar de kunstwerken zouden van de allerfijnste moeten zijn en geschapen vanuit geestelijk inzicht door de allerfijnste kunstenaars met de allerbeste materialen die men maar kan vinden, en de hele tempel zou een feest van verheerlijking van God moeten zijn. Maar de allerbeste uit stoffelijke materialen opgetrokken tempel kan slechts een zeer eenvoudig en nederig bouwsel zijn dat uitnodigt tot deemoed en diepe geestelijke ingetogenheid en tot streving tot ware beleving van hetgeen Jezus ons kwam mededelen en tonen.
  ( -vrij naar J.Lorber )

  Mat.23:17 Wat is meer, het goud of de tempel, waardoor het goud wordt geheiligd?
  Mat.23:21 Wie zweert bij de tempel, zweert bij deze en bij Hem, die er in woont.
  Mat.26:61 … dag aan dag zat Ik in de tempel te leren, en gij hebt Mij niet begrepen.
  Luk.21:37 Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar ’s nachts ging Hij heen en bleef op de berg, die Olijfberg wordt genoemd.
  -vrij naar Mat.15:8 ( Dit volk eert Mij met de lippen en met hoogmoedige bouwsels, maar hun hart is verre van Mij )

 7. Nee, dit is impossible, unacceptable. There are rules for sacred art and these must be respected out of respect for Our Lord. This reminds me the scandsl linked to an Italian Church where also homosexuals where depicted. Also about the extremely disrespectful case of the Chapel of the Eucharistic Miracle in Amsterdam. This has been a period a party center where the graves where masked by courtains. Than it has been transformed in a horror attraction something.

 8. Beste

  Er zijn daar enkele dingen die niet zo geheel zuiver zijn, en niet zo direct passen binnen de katholieke kerk, maar ik zou jullie er ook graag op wijzen hoe bepaalde zaken in de media gebracht worden en die NIET correct zijn.

  1) De persoon (Walter V.W.) die de communicatie doet is een medewerker van het project, MAAR verkondigd veel meer dan waar is. Zo een beetje een marketing mens.
  2) De correcte verklaring van de journalist die het gemaakt heeft is het volgende:
  “Het glasraam gaat over de werken van barmhartigheid”
  Enkele fouten die door W.V.W. en de journalist worden gemaakt: bijv. ‘naakten kleden’ wordt geïnterpreteerd als prostituees bezoeken, ‘vreemdeling onthalen’ wordt geïnterpreteerd als kussende mannen…

  Geloof dus niet alles wat zomaar wordt verkondigd door bepaalde personen en wat in kranten staat. Een beetje objectiviteit en research is hedendaags heel belangrijk.

  1. De beelden spreken voor zich en behoeven geen enkele tekst en uitleg. Elke spindoctor die hierin “Katholieke” interpretaties probeert aan te breien, is even dwaas als de perceptie die hij bezit over de “naïeve gelovigen” aan wie hij dergelijke onzin probeert te verkopen.

   Het is niet mijn gewoonte om mensen te beledigen, maar wie ook maar iets “Katholiek” beweert over deze beelden en “symboliek” kan om bovengenoemde reden alleen maar een ongelofelijke idioot zijn, tenzij een kwaadaardige handlanger om het Godsvolk met kluitjes in het riet te laten sturen door valse herders, wolven in schapenvacht, en daarom doelbewust medeplichtig aan de afbraak en verstrooiing van de Kerk van Jezus Christus.

   1. Je kan kritiek geven en afbreken. Maar zo kom je geen stap verder.

    Je kan ook de ruimte gebruiken en ervoor zorgen dat het gebruikt wordt voor ‘echte’ KATHOLIEKE doeleinden.
    Het vraagt misschien meer energie dan het ganse project afkeuren. Maar op termijn kan er wel terug iets KATHOLIEK groeien. En op zo’n plaats verlang ik geen kerkdiensten etc… Die horen eerder thuis op een correcte plaats…
    Het kan wel dienen als “voortuin” van een kerk. Een plaats waar je mensen kan samen brengen voor en na vieringen, voor lezingen…

    En hoe kan je helpen die ketterijen te bannen? Huur zelf de ruimtes voor jullie activiteiten. Hoe meer echte katholieken gebruik maken van deze ruimte, hoe minder plaats voor verkettering…
    (Maar voor bepaalde mensen is dit natuurlijk moeilijker dan kritiek geven…)

    Als laatste, de kerk staat te koop. Ik weet niet voor hoeveel…
    Maar je kan ook actie ondernemen? Start een crowndfunding op en bied, koop, renoveer…

    1. SV,
     Ik denk niet dat je de opmerkingen van de heer Dries Goethals goed gelezen hebt. Er is niets, wat dan ook ‘Katholiek’ in die ganse gruwel.
     U schrijft: ” Huur zelf de ruimtes voor jullie activiteiten.” Be my guest! Gaat u maar vragen aan het bisdom voor het huren van de oude Kerk om er Tridentijnse H. Missen op te dragen. Ik wacht op uw antwoord. Ten andere, de ‘oude’ kerk is ontwijd.
     Hoe naïf dat men soms kan reageren, ongelooflijk.
     Mijn besluit: de boel gewoon afbreken, punt. Het is goed voor niets.

     1. Ook een ontwijde kerk kan weer geschikt worden gemaakt voor de eredienst. Heel wat van onze middeleeuwse kerken werden tijdens de Franse bezetting aan de eredienst onttrokken en voor profane doeleinden gebruikt (slaapzaal, paardenstal, munitiedepot, opslagplaats…). Deze kerken werden dan onder Napoleon weer in hun luister hersteld. Met passend kerkelijk ritueel.

   2. Dries, hebt u de ontwerper gecontacteerd? Op gazettenpraat voortgaan lijkt me nu niet onmiddellijk de beste referentie.

    1. Niks gazettenpraat, want het artikel van collega Michaël haalt foto’s uit primaire bron aan. Bij foto’s van een berg stront, belt men toch ook niet naar de “chef-kok” ervan met de vraag of het nu eigenlijk wel lekker is?

     1. Kunnen we dan ook een “primaire bron” krijgen van de uitleg bij het glasraam? Als het inderdaad gaat het om de werken van barmhartigheid, dan is het tocht niet correct te spreken over een homoseksueel koppel en een bezoek aan de hoeren. Hiermee heb ik niets gezegd – eventjes toch herhalen – over de artistieke waarde van het glasraam.

    2. De foto’s als dusdanig zijn de primaire bron. What you see is what you get. En bij het zien hiervan heb ik allesbehalve nood aan nog meer “uitleg”. Ware “kunst” behoeft trouwens geen bijsluiter om begrepen te worden en slechte kunst is de analyse niet waard. Onzin natuurlijk, wij hebben geen Jan Hoets nodig om met gezond verstand te zien of iets lelijk, inhoudsloos of net op een wansmakelijke manier ideologisch gekleurd is.

     Hetzelfde is ook waar met schone kunsten. De toeristen over de hele wereld hebben geen meters tekst en uitleg nodig om vervolgens in dichte drommen de steden zoals Brugge en Gent te bezoeken. Bij moderne “kunst” moet men net een (financiële) hype creëren om belangstelling te wekken en dan nog is er slechts een select mondain clubje die hieraan “waarde” hecht. De volgende generaties zullen de hedendaagse “kunst” trouwens vertrappelen, maar nooit zal de mensheid de Vlaamse Primitieven, om een Gents voorbeeld (cf. Lam Gods) te noemen, vergeten. Als de moslims dit zouden vernietigen, zou men er eeuwig schande over spreken. Het vernietigen van moderne “kunst” kan hoogstens humor opwekken. Dan heeft het nog iets teweeggebracht bij het gewone volk. 🙂

     Zoals collega Katharina Gabriels gisteren schreef in haar recentste artikel “Hoe 20ste-eeuwse trauma’s onze Europese identiteit nog steeds bedreigen en zelfs kunnen uitwissen”:

     “In de jaren ’60 en ’70 liet men oude stadswijken bewust verkrotten om hen te vervangen door uniforme, functionele glas- en betonarchitectuur. Mensen werden verplicht om atonale muziek, een urinoir of wat gekrabbel op een canvas “mooi” te vinden. Zelfs gewone gebruiksvoorwerpen werden almaar strakker en functioneler, zonder gevoel voor esthetiek. We lijken te leven in een wereld, waar niemand durft te zeggen dat de keizer naakt is, uit angst om als cultuurbarbaar bestempeld te worden. Kortom: onze zin voor esthetiek, die 2500 jaar kostbare architectuur, kunst, muziek, literatuur inspireerde, werd onderdrukt en gereduceerd tot een cultus van de slechte smaak. Onze behoefte aan schoonheid en onze fierheid op artistieke verwezenlijkingen uit het verleden, die belangrijke componenten waren van onze identiteit, werden zo bewust uitgedoofd.”

     En zonder de geringste twijfel past deze Gentse “designkerk” in dit doffe plaatje. Abstract en zielloos, alleen de symboliek is overduidelijk (anders is het slechte symboliek natuurlijk): De regenboogvlag onder de “paaskaars” zal geen enkele homo doen twijfelen: “Hier is de binnenkerkelijke homolobby de baas.” En wees maar zeker dat zij deze signalen doelbewust zo bedoelen, omdat ze ook feilloos zouden ontvangen worden door het “doelpubliek”. En dan zouden wij een onnozele hineininterpretierung moeten geloven over de “werken van barmhartigheid”? Oh please! Hier kan ik alleen met klem herhalen wat ik hierboven reeds schreef aan SV: “Elke spindoctor die hierin “Katholieke” interpretaties probeert aan te breien, is even dwaas als de perceptie die hij bezit over de “naïeve gelovigen” aan wie hij dergelijke onzin probeert te verkopen.”

     U schrijft dus: “dan is het tocht niet correct te spreken over een homoseksueel koppel en een bezoek aan de hoeren”:

     1) Een duidelijk naakte vrouw, op hoge hakken, in de deurpost van een woning… natuurlijk is dit een hoer in de rosse buurt, u mag me anders eens tonen waar dit beeld anders in een representatieve context van “klerenarmoede” te zien valt in Gent, want we gaan toch uit dat de werken van barmhartigheid geïnspireerd zijn op reële en levensechte situaties in de maatschappij? Of spreken we van een barmhartigheid dat dit soort “Katholieken” slechts beoefent in een fictief wereldje?

     2) Twee halfnaakte mannen die elkaar betasten… Nogmaals: What you see is what you get. Iedere gezonde man krijgt walgingen bij dit zicht. Alleen Freudiaanse zotten analyseren hun kokhalsneigingen en wie dit laatste doet, wordt ook een Freudiaanse zot, als hij dit nog niet was. Het is dus een bedreiging voor de geestelijke gezondheid om dergelijk beeld dwangmatig te blijven herbekijken om het zodoende “anders” beginnen te zien. Dit is natuurlijk hoe het kwade en de pervertering werkt. De zogenaamde kunstpausen mogen zichzelf heel onfeilbaar wanen in hun coconnetje, maar zolang ze maar niet beginnen op te dringen hoe wij onze natuurlijke reflexen moeten “interpreteren”, laat staan manipuleren. Op dergelijke onzin gaan we gewoon niet meer in en wie hier toch op doordramt, mogen ze van mijn part onder Delvoye’s strontmachine leggen.

     1. @ Jan: het ontwerp van het glasraam is ontstaan bij de redemptoristen in Zwitserland. Dus voor de correcte betekenis zou je u tot hen moet richten. Zelf heb ik de informatie doorgekregen van de redemptoristen in Gent.

      Maar ik moet toegeven, als ik de afbeelding herbekijk, dan is een eerste indruk niet echt positief van hetgeen wat je ziet… Als je de uitleg hoort ivm de betekenis van de werken van barmhartigheid klinkt het mooier…
      Maar tegenwoordig interesseert die uitleg de mensen niet meer. En als ze homo, prostituee o.d. horen, met kerk… Fantastisch nieuws voor hen…
      Maar heel jammer…

      Aan de andere kant, als ik er verder over nadenk, wil ik toch een meer genuanceerdere houding aannemen tegenover deze afbeelding. Zelfs noemt Dries mij dan een dwaas.

      Graag jullie feedback over het volgende:
      Wie waren de eersten die wisten dat Jezus geboren was? Herders?
      Wie waren de mensen die Jezus aansprak, genas? –> Denk aan Zacheus? Maria Magdalena? De Samaritaanse vrouw aan de bron?…
      Dan vraag ik mij soms af, moest Jezus nu geboren worden, waar zou hij dan eerst langsgaan? Bij ons in de kerk? Of bijv bij grotere zondaars (prostituees, homos,moslims)??
      En nu onze missie? Wat moeten wij doen? Moeten wij die prostituees, homos, moslims verstoten? Uit de maatschappij bannen? Of mogen we hen niet gewoon “omarmen” (figuurlijk), Gods liefde leren kennen, en zo laten inzien dat ze op het foute pad zijn? Hen helpen bij hen bekering…
      Op die manier kan ik wel een link leggen naar de werken van barmhartigheid, en een iets positievere betekenis geven aan dat beeld/glasraam.

      Ivm hen nieuwe kerk; het is helemaal geen kerk. Er staat helemaal geen altaar, geen altaarrelikwie, en die is ook niet ingezegend geweest als kerk.
      Bij hen vieringen ga je mij dan ook nooit aantreffen…

      Maar ik blijf bij mijn standpunt wat ik hierboven al zei; het gebouw en de andere ruimtes kunnen worden gehuurd voor het organiseren van (religieuze) activiteiten. (En daar maken ze ook zo promotie voor.)
      Het is een modern gebouw. En is perfect voorzien voor alle benodigdheden voor lezingen/conferenties. Waarom zou ik het dan niet gebruiken? Ik zie het eerder als een actieve tegenbeweging tegen bepaalde groepen/personen die de kerk aan het kapot maken zijn.

      Sorry, maar ik geloof niet volledig in de soms agressieve manier waarop Dries en medestanders dergelijke organisaties veroordelen. Ik ga 100% akkoord dat we niet mogen blijven stilzitten en alles zo maar mogen laten gebeuren. Maar niet door hen te veroordelen. Mensen bekritiseren is zo fout en het maakt soms letterlijk mensen kapot.
      Het eerste is aanbidding en gebed. Vervolgens compassie en evangelisatie.
      Ga in de wereld en help hen! Loop er niet om heen. (barmhartige samaritaan?)

      @ Dries: Vind je mijn uitspraken nu nog dom/dwaas?

      1. Beste,

       neem het collega Dries niet kwalijk als hij vurig is in het verdedigen van de katholieke moraal, maar ik moet hem gelijk geven dat een aanstootgevend glasraam in een kerk of religieus gebouw niet kan. Een glasraam moet op zichzelf staan, zonder tekst en uitleg, net zoals alle glasramen in kerken, en zeker de kerken van vroeger. Neem nu dit glasraam in een kapel daterend van de jaren 1960 (dus zeker geen antieke kapel van anno 1900!) die twee werken van barmhartigheid uitbeeldt (naakten kleden en vreemdeling herbergen):

       Werken van barmhartigheid (links: naakten kleden, rechts: vreemdeling herbergen).

       Dit is een fatsoenlijk glasraam dat geen enkele uitleg behoeft. Klassieke kerkelijke (glasraam)kunst behoeft dat quasi nooit, de beelden spreken steeds voor zich, en vaak is er tekst in het glasraam verwerkt, zoals de naam van een heilige, of in dit geval het betreffende werk van barmhartigheid. Dubbelzinnige interpretaties zijn uitgesloten, dit in tegenstelling tot modernistische kerkelijke kunst.

       Ja, Jezus benaderde de zondaars, maar hij keurde hun zonden niet goed. Dus moeten wij dat ook niet doen – zoals wij evenmin onze eigen zonden goedkeuren. Wij kunnen werken van barmhartigheid doen en evangeliseren onder de zondaars zonder homoseksuele handelingen en naakte prostituees te moeten afbeelden op een glasraam. Bovendien is de homolobby zeer anti-katholiek (veel homoseksuelen kennen wel de boodschap van Christus en de Kerk, maar verwerpen en veroordelen die en haten de katholieken die tegen homoseksuele daden zijn), dus dat in een glasraam suggereren is zeer aanstootgevend. De waarheid verkondigen is in deze aangelegenheid de belangrijkste zaak.

       De zaal “de Parel” is net gebouwd met dat doel om als kerkruimte te dienen, dus als je die zaal zou afhuren voor een evenement, dan steun je financieel die organisatie en die paters… terwijl die zouden moeten gesanctioneerd worden vanwege het zwaar liturgisch misbruik etc die daar plaatsvindt. Dus ook geen echte optie. Bovendien is die zaal vrij duur – er zijn goedkopere alternatieven. Daarbij is er ook nog de oude kerk die voor allerhande feestjes wordt verhuurd. Die dan afhuren voor een katholiek evenement? Dat zou het ontheiligen van kerken nog meer in de hand werken (want: aha, nu ook goedkeuring door de katholieken zelf!). Afblijven/ zich distantiëren is volgens mij de beste boodschap die je kan geven. En akten van eerherstel brengen.

       Met Katholieke groet.

     2. SV, een van de grote gevaren die schijnbaar ongemerkt in de traditionalistische en conservatieve katholieke beweging is binnengeslopen, is burgerlijkheid. In de volheid van de Openbaring bracht Jezus ons een bijna schrikwekkende boodschap, want ze brak met heel veel sociale conventies van Zijn tijd. Jezus gaat om met groepen die in die tijd aan de rand van de maatschappij stonden (herders bijvoorbeeld) of die op allerlei wijzen veracht werden (tollenaars, de “collaborateurs” van die tijd). Dit element wordt door velen niet echt aangevoeld en lijken een traditioneel katholicisme te vereenzelvigen met het vrij geforceerde poging om een wereldbeeld van weleer weer ingang te doen vinden. Hierdoor tuimelen heel wat mensen dan ook in een voortdurende klaagzang. Wat wordt er dan van het christendom? Een religie voor zuurpruimen? Voor wie denkt dat het vroeger allemaal zoveel beter was? Mensen met een drang naar het verleden? Het christendom is meer dan ooit actueel. Alleen kan je de mensen niet aanspreken in een taal die ze niet meer spreken. Toen de heilige apostel Paulus op de aeropaag stond, sprak hij de Atheners aan met een woordkeuze en benaderingswijze die aansloot bij wat zij beleefden. Je geeft nu eenmaal aan een pasgeborene ook geen brok belegen kaas.

     3. En toch moeten we ons hoeden om niet te zwaaien met de notie “burgerlijk fatsoen”, Michaël. Is de beeldhouwkunst uit de renaissance wel “fatsoenlijk”? Kent u het Jezusbeeld van Buonarotti? Gaan we te werk gaan zoals bepaalde pausen omsprongen met het werk van Michelangelo? Verwarren we christelijke kunst dan niet met Victoriaanse preutsheid? Neogotiek is op dat vlak door burgerlijk fatsoen platgeklopt, terwijl de middeleeuwer er geen probleem van maakte dat Adam en Eva naakt in de kunst werden afgebeeld. Kijk maar eens naar het paneel van het Lam Gods.

 9. Juist op de Nederlandse televisie ook een belichte basiliek met fluor verlichting gezien waar ze kaarsen gingen aansteken bij Maria. Toen de priester Regina Caeli begon te zingen aan het beeld van Moeder Maria kreeg hij tranen in zijn ogen. Deze onwetende dwalende jongeren willen in de Basiliek de stilte brengen, en kaarsen laten branden. Mooi initiatief.. Maar, uiteindelijk brengen ze door hun fluor verlichting nog meer lawaai in de basiliek. Ik begrijp niet dat er niet meer onderricht word gegeven door pastoors. Ze kunnen dit wel organiseren, maar die wereldse sfeer en fluor verlichting breng juist het tegenovergestelde in hun harten. De duivel zal nogal lachen. Ze voelde van alles, ja, ja.. het kwade kan ook een tijdelijk gevoel van vreugde geven, maar dat zal je leven niet optillen naar de hemel, daar heb je juist onderricht van de bijbel – en de sacramenten voor nodig. Als je vrij wil worden en bevrijd van ellende dan moet je wel iets meer doen hoor jongeren, dan kaarsjes aansteken? We zijn nogal gebonjourd door onze kerk – van binnenuit hebben ze het jaren geleden toch goed kapot gemaakt. En nu zien we welke vruchten de boom heeft voortgebracht. Vruchten van de dood. Ze mogen fier zijn alle religieuzen, priesters en bisschoppen die hier aan mee gewerkt hebben. Na hun dood zullen ze het waarschijnlijk pas begrijpen hoeveel dood ze hebben verspreid binnen de kerk en in de verloren schapen.

  1. Misschien voelt u dan ook niets voor een kaarsjesprocessie, Lotje? Ook dat is een gebeurtenis met deels op emoties speelt: het spel van duisternis en licht. Altijd al een element dat het gevoelsmatige in de mens sterk aanspreekt. Is enige dramatiek dan ook uit den boze, zoals u lijkt voor te staan? De Kerk heeft daar nochtans altijd oog voor gehad. Wierook, kaarsen, lichtspel door glasramen, klankspel door zang en orgel, rijk versierde gewaden… Allemaal zaken die ook inspelen op onze zintuigen. Ook de toediening van de sacramenten biedt door de zintuigelijkheid een hoge vorm van dramatiek. De mens is geen zuivere geest, maar ook een lichaam. In haar eeuwenoude wijsheid heeft de Kerk die tweeledigheid ook meegenomen in haar liturgisch beleven. Juist op dat vlak zijn de moderne vieringen vaak zo arm. Het is tot een zitdienst verworden (en het lichaam bidt dus niet meer mee), het biedt slechts een arm palet voor de zintuigen.

 10. Akkoord met Jan VDB.
  Godsdienst en de Kerk moeten het gevoel én het verstand aanspreken, alles op de juiste tijd en op de juiste manier.

  In de Kerk moet zowel plaats zijn 1) voor de moeder die een kaarsje laat branden voor haar voortstuderend kind, als 2) voor een theoloog die probeert de “heilige geheimen” beter te doorgronden.

 11. Kaars en oliepitje hebben een veelzijdige symboolwaarde en dus bij uitstek geschikt om God uiterlijk mee te eren, afgezien van de geringe waarde van uiterlijk eerbetoon want waarachtig eerbetoon gebeurt uitsluitend in het geestelijk binnenkamertje van het hart.

  Kunstlicht is een verheerlijking van technische vindingrijkheid van de mens, ook al wordt ons dergelijke hoge cultuur gegund leidt zij meestal slechts tot opgeblazen hoogmoed en dus zou kunstlicht en geluidsinstallatie eigenlijk uit de kerk moeten gebannen worden. Een kleine parochie waar de pastoor alle zieltjes persoonlijk kan opvolgen heeft geen groot gebouw nodig.

  Alles zou uitsluitend ten dienste van de zieltjes in een niet te grote kudde moeten zijn!

  Een goedgeaarde theoloog zou eigenlijk beter de weg van Franciscus in de open natuur volgen. Nergens kan men de uiterst diepe natuurlijke genegenheid beter voelen, evaren, beleven dan in de stille open natuurlijke omgeving en bij sterke voorkeur op bewandelbare hoogten in de bergen. Zonder dit op zijn diepst ervaren te hebben zou men geen theologisch werk mogen schrijven. De Belgische Ardennen lenen zich daar zeer goed toe maar het mag absoluut geen burgerlijk prettig uitstapje worden want niet al te korte tijd in de eenzaamheid in de natuur verblijven is beter dan het fijnste goud! Drie tot vijf jaren zijn vereist! Minder dan drie jaren is waardeloos. Het is moeilijk om mensen daar van te overtuigen.

  1. Ook de kaars getuigt van de technische vindingrijkheid van de mens. Of dacht u dat er een kaarsenboom bestaat waaruit we maar te plukken hebben?

   De heilige Franciscus sprak zich niet uit tegen kerkgebouwen. Meer zelfs, hij herstelde allerlei in verval geraakte kerkjes. Hij begreep de oproep van de Heer tweevoudig was: het materiële en spirituele herstel van de Kerk.

   1. Een natuurlijke vlam is de allermooiste voorstelling van de Geest. Zij brandt in meerdere betekenissen ‘vurig’, levendig, verterend en geeft een warmte die voor een aards mens te levenskrachtig is om direct gemanupileerd te kunnen worden want dan verbrand men zich. Zo kunnen wij de Geest niet op directe wijze controleren of dwingen, maar wanneer men door allerlei slimmigheidjes de Geest toch wil vatten, beetpakken, dan riskeert men zijn ziel zwaar te schaden, zoals in fijnzinnig lijkend occultisme of drugs.

    Een zee van natuurlijke vlammetjes is ook een mooi beeld van een bezield volk.

    Over het kerkgebouw zei ik slechts dat het liever niet een groot gebouw hoeft te zijn en u ondersteunt die mening uiteindelijk zelf door de fysieke daden van Franciscus aan te halen.

    Dank voor het bieden van de gelegenheid om hierover verder uit te weiden.

    1. Kijk, Eric, nu brengt u eens een positief bericht. Je hoeft de waardevolle symboliek van een kaars niet te valoriseren door negatief te doen over elektriciteit. De waarde van iets kan gerust vanuit de waarde zelf benadrukt worden.

     De intieme sfeer in een kerkje kan getuigen van een bepaald geloofselement, net zoals de overdonderende grootheid van een kathedraal kan getuigen van Gods majesteit. Zaken zijn vaak complentair.

 12. Niet alle katholieke/christelijke kunstwerken van vroeger vind ik mooi, maar dit lijkt wel een gevangenis.
  Ik zal u vertellen wat ik in Duitsland, even over de grens, een keer meemaakte. Mijn zus en haar vriendin en ik waren op vakantie en wij bezochten een oud (katholiek) klooster. Er was ook een kerk erbij. Ook daar gingen we heen. En ik schrok er van. Er was op zichzelf geen aanstootgevende kunst. Maar er waren alleen zitstoelen, geen kniel/zitbanken. Er brandden geen kaarsen. Verder was er geen H. Tabernakel. Het was een protestantse kerk geworden. Ik keek dit aan en ik dacht erbij: “Ze hebben het Hart van de Kerk eruit gehaald ofwel achterwege gelaten. Ik weet nog dat ik er stil van werd, ik was geschrokken en ontzet.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht