Ierland: artsen bezorgd over overhaaste invoering van “extreemste abortuswet ter wereld”

Beeld: yourDOST

Sinds 1 januari is er in Ierland een nieuwe abortuswet van kracht. Deze nieuwe wet, die abortus tot 12 weken (of meer in bepaalde gevallen) legaliseert, kwam er na een referendum vorig jaar in mei en werd vervolgens op een snel tempo door het parlement geramd. Ierse artsen staan er echter niet voor te trappelen om zwangerschapsafbrekingen uit te voeren. Ook abortusdiensten komen slechts traag op gang, aldus enkele plaatselijke kranten. Volgens Offaly Express zijn er zelfs verschillende graafschappen waar geen enkele geneesheer zich als abortus-arts kandidaat gesteld heeft : Offaly, Leitrim, Carlow en Slingo.

Pro-choice activisten beweren dat artsen bang zijn voor pro-life protesten, maar vertegenwoordigers van de medische sector zouden zich vooral veel zorgen maken over het tekort aan praktische voorbereiding op de (blitz)invoering van de nieuwe wetgeving. De National Association of General Practitioners, Ierland’s grootste huisartsenvereniging, kloeg over het tekort aan medische uitrusting of zelfs klinische richtlijnen voor de uitvoering van zwangerschapsafbrekingen, met mogelijk ernstige gevolgen voor de betrokken vrouwen. Er is ook bezorgdheid rond de verplichting voor katholieke ziekenhuizen om abortussen aan te bieden. Erger nog: vele artsen en verpleegkundigen vrezen door de nieuwe wetgeving hun baan te verliezen, indien ze een abortus weigeren. Tenslotte is er ook onbegrip bij sommige artsen rond de beslissing van de overheid om minderjarigen onder de 15 jaar zonder ouderlijke toestemming toegang te verlenen tot een abortus. Eén van de artsen vroeg zich zelfs af, of gezondheidsminister Simon Harris met deze absurde beslissing “zijn verstand niet kwijt was geraakt”. 

Ondertussen militeren pro-abortusactivisten verder om pro-life protesten te censureren door bufferzones rond abortuscentra te promoten. Nu ze de laatste anti-abortus wetgeving in West-Europa hebben doen springen, kent hun enthousiasme blijkbaar geen grenzen meer. Het lijkt of de rest van de bevolking zich willens nillens zal moeten “aanpassen” aan het fanatieke wereldbeeld van deze ideologen. Wat dit nog te maken heeft met vrouwenrechten of vrijheid is ten zeerste te vraag. 

Pro-life activisten zetten hun strijd ondertussen resoluut verder. “We moeten de trieste realiteit onder ogen zien dat Ierland nu één van de meest extreme abortuswetten ter wereld heeft en een regering die zichzelf er niet toe kan brengen om zelfs maar een vleugje genade te tonen voor ongeboren baby’s of zich zorgen te maken over de vele vrouwen die spijt hebben van hun abortus,” aldus Dr. Ruth Cullen van de Ierse organisatie “Pro Life Campaign”. Dr. Cullen hoopte dat de publieke opinie snel de “realiteit achter de politieke retoriek” zou inzien en de nieuwe wetgeving in vraag zou stellen. 

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

9 commentaren op “Ierland: artsen bezorgd over overhaaste invoering van “extreemste abortuswet ter wereld”

 1. – Dat die artsen niet staan te trappelen om abortussen uit te voeren wijst er op dat hun geweten dit eigenlijk afwijst. Dan moeten ze daar ook consequent in zijn, zeker als men weet dat het christendom abortus radicaal afwijst. Dat de Pro-life activisten zich maar goed laten horen.
  – Dank voor dit zeer informatieve artikel.

 2. Het liberalisme is in wezen niet de bevrijding van de mens uit de macht van de heersers van Kerk en Staat, maar de bevrijding van de Staat uit de geboden van God en uiteindelijk uit alle beperkingen. (Zie ook de encycliek Libertas van Paus Leo XIII)

  Het liberalisme presenteert zich vriendelijk: “Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap”, maar is in zijn werking in toenemende mate tyranniek. De hele morele orde (die niet eens specifiek Christelijk hoeft te zijn, maar gebouwd is op de scheppingsorde) wordt in stappen op zijn kop gezet:

  0. Het kwaad is verboden en moet bestraft worden (normale situatie, nu “ouderwets”, “achterhaald”, “tyranniek”).

  1. Het kwaad kan ook gepleegd zijn in een noodtoestand, en hoeft niet altijd bestraft te worden (“barmhartigheid”).
  2. Het kwaad is eigenlijk een moeilijke persoonlijke keuze, die je niet mag veroordelen (“tolerantie”).
  3. Wie kwaad doet verdient evenveel bescherming als wie goed doet (“gelijkheid”).
  4. Iedereen heeft het recht om kwaad te doen (“vrijheid”).
  5. Iedereen moet toelaten dat een ander kwaad doet (“acceptatie”).
  6. Iedereen moet meewerken aan het kwaad van een ander (“mensenrechten”).

  In de meeste Europese landen is deze revolutie ook stap-voor-stap uitgevoerd, of het nu gaat om abortus, echtbreuk of euthanasie. Het bijzondere van Ierland is dat de heersers van de beginsituatie in een klap naar het duivelse doel willen gaan. Het doden van je eigen kind is nu een “mensenrecht”. Hopelijk zorgt deze haast toch nog voor enige maatschappelijke weerstand.

  1. ☩JMJ☩

   Staatsatheïsme leidt uiteindelijk tot rechtstreekse bloedige kerkvervolging, want de authentieke leer van de Roomse Kerk eist dat de Staat het Katholicisme als enige Religie erkent en de religieuze dwalingen op het landgebied bestrijdt. Deze kerkelijke leer staat diametraal tegenover het vals dogma van het staatsatheïsme, en indien binnenkort de Apostolische Troon vacant zou worden, en de opvolger van Franciscus zou de kerkelijke leer in ere herstellen en wreken, dan zou het wellicht niet lang duren vooraleer de malicieuze gnomen van de staatsmacht het wettenfabriek in Brussel een ‘wet’ lieten uitpompen die aan Belgische Katholieken zou verbieden om het H. Sacrificie van de Mis bij te wonen, samengaand met gedwongen sluiting van kerken, met als ‘uitleg’ erbij dat de Katholieke Godsdienst een fundamentele bedreiging voor de Staat zou zijn.

   Zalig echter die Katholieken die gaarne vervolging lijden omwille van de gerechtigheid, maar wee diegenen die bereid zijn de rechtgelovigheid als prijs te betalen om een zieldodende vrede met de wereld te koesteren.

   De haat van de politici jegens God uit zich onder andere in de kinderoffers aan de molok van abortus, in een satanische haat jegens het meest kwetsbare, prille leven, de ongeborenen. Het is de stille genocide; stil omdat zij uitgemoord worden nog voordat zij stemmen kunnen gebruiken om voor hulp te schreeuwen. Hun bloed heeft echter een stem die luider weergalmt dan die van een gehard krijgsman, een stem die tot de Hemel schreit om goddelijke wraak over een bloeddorstige, odieuze, zelfzuchtige generatie. Een stem die zich verenigt met die van het vergoten bloed van Abel, gedood door zijn eigen broeder.

   Moge Onze Lieve Vrouw een genadige blik werpen op Ierland en de andere naties die hun eigen kroost kannibaliseren, en mogen haar gebeden ons verlossen van de anarchie van democratie, van het staatsatheïsme, de vrijgeesterij, de judeo-maçonnerie met haar mohammedaanse huurlegers en van het gruwelijk mensenoffer genaamd abortus.

   “Et ait Dominus ad Cain : Ubi est Abel frater tuus? Qui respondit : Nescio : num custos fratris mei sum ego? Dixitque ad eum : Quid fecisti? Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. Nunc igitur maledictus eris super terram, quae aperuit os suum, et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua. Cum operatus fueris eam, non dabit tibi fructus suos : vagus et profugus eris super terram.” [Genesis 4, 9-12]

 3. We moeten niet vergeten, beste lezers, dat de uitslag van het Ierse referendum, hoogst waarschijnlijk gemanipuleerd is geweest. Peilingen onder de kiezers, wezen voortdurend op een flinke tegenstem, dus op een afwijzing van abortus. En plotseling, werd de uitslag dus voor abortus, dus pro-choice. De president van Ierland is geen Ier, maar een homo sexuele vrijmetselaar, afkomstig uit een niet-Europees land, zoals de Britse minister van binnenlandse zaken, een .:. vrijmetselaar Pakistaan, zoon van een in de jaren 1960, geïmmigreerde Pakistaanse vader, taxi-chaufeur. De man heeft niks met het Britse blanke volk, evenals de Pakistaanse .:. burgemeester van Londen.
  Welk een afgang voor een Europees cultuur volk, met een grote geschiedenis. Voor WO II, jaren 1920, heerste Engeland over alle wereldzeeën, met een ongeëvenaarde vloot van 8 tot 900 grote schepen, waarvan 80 slagschepen. In 1945, was het verslagen door hoogverraad op regering niveau (Churchill) en namen de kazar joden in de VS de wereldmacht over, terwijl hun commando centrum in de City geconcentreerd bleef.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “We moeten niet vergeten, beste lezers, dat de uitslag van het Ierse referendum, hoogst waarschijnlijk gemanipuleerd is geweest.”

   Dat is ongetwijfeld het geval geweest.

   De satanspriesters hebben democratie aan de Europese naties gegeven om als dekmantel te dienen voor hun revolutionaire wanpraktijken; zo voorkomen zij gewapende opstanden tegen hun heerschappij door de mensen te doen denken dat “het volk” zelf gekozen heeft voor het kwaad dat zij stichten. Perpetuele chaos, bloedvergieten en instabiliteit is hetgeen de democratische onrechtsstaat zaait, allemaal in de naam van “het volk”.

 4. .. Benjamin..

  Hoe moet die Franse paus zich dan wreken ?!

  Profetie uit de: “Nouveau Liber Mirabilis” ..
  Weldra zal een Gigantische vogel als uit een slaap. Berucht om zijn bek en klauwen zal hij de nek van de stier doorbijten. In zijn onlesbare dorst zal hij de zondige ingewanden van de draak drinken ((helletocht)). Hij zal de Gallische kleuren over de aarde verspreiden, hij zal de (12)-> koningen weer hun eigen bezittingen teruggeven.

  Er zal een herder zijn, een rechtvaardig en billijk man, geboren in Galatië, overal in de wereld zal er eensgezindheide heersen en zal er maar één geloof zijn ..een enkele prins (keizer) zal over alles regeren.

  Middels de genade van de Waarschuwing (het 6e zegel-oordeel) zal dat gebeuren .. ABORTUS zal dan niet meer voorkomen.
  Als de mensheid op het einde van het “1000”jarig Rijk opnieuw afvallen na zoveel genaden …komt de antichrist.
  Maar vóór de Waarschuwing komt de valse profeet maitreya in zijn luciferisch opstandingslichaam ((ingebed in een etherisch schijnlichaam van manifestatie, Openb.13:15)) en velen veronderstellen hem als de Redder van de mensheid.

  Ken je profetieën Benjamin.

 5. Aan Jules van Rooyen..

  Ja Jules, dat sloot ik ook niet uit dat het referendum gemanipuleerd was.. het verschil bij de peilingen bij de verkiezingen in Nederland was ook dat Wilders zeker (ik meen) zo’n 10 zetels meer zou winnen.

  Ook feliciteerde Merkel Rutte met zijn overwinning op een moment dat het feitelijk niet kon.. en wat ook opmerkelijk was dat Merkel en Rutte, beide met 33 zetels wonnen …33 een belangrijk getal voor vrijmetselaars-illuminati.

 6. liberalisme is de bevrijding van de mens voor zichzelf, het is de mens die zich geen wetten laat opleggen en zijn moraal vindt in de verlichting !

  1. De zogenaamde liberale mens laat zich wel degelijk wetten opleggen.
   Sterker nog: deze wetten legt hij juist ook aan anderen op:

   1. Je bent een aap, toevallig ontstaan en zonder doel
   2. Je mag de Islam niet bekritiseren (maar het Christendom wel)
   3. Je moet ook op zondag werken
   4. Je moet alles wat je ouders hebben opgebouwd weer afbreken
   5. Je moet je organen laten weghalen voordat je hart stil staat
   6. Je moet je lichaam misbruiken en laten misbruiken
   7. Je moet 40 tot 50 procent belasting betalen over je inkomsten
   8. Je moet de leugens van de staatstelevisie altijd herhalen
   9. Je moet altijd positief spreken over homoseksualiteit
   10. Je mag geen gloeilampen of koolstof verbruiken

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht