Nog meer controversiële uitspraken van Paus Franciscus

Op enkele dagen tijd heeft Paus Franciscus drie controversiële uitspraken gedaan, die de verwarring binnen de Katholieke Kerk nog  doen toenemen. Wij zijn van hem gewoon dat hij een taal gebruikt, die dikwijls bewust dubbelzinnig is en soms kwetsend en agressief tegenover geloofsgetrouwe katholieken. Hij doet er ditmaal nog maar een schepje boven op.

In een eerste uitspraak, zegt hij dat Maria niet heilig geboren is, maar dat zij het geworden is, omdat men niet heilig geboren wordt, maar heilig wordt. Dit is in tegenspraak met de correcte interpretatie van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis.

Vervolgens zegt hij dat het het christendom revolutionair is. Dit druist in tegen de leerstellingen van talrijke pausen, die er steeds nadrukkelijk op gewezen hebben, dat het concept van revolutie en het christelijk geloof  onverenigbaar waren.

Tenslotte valt hij weer eens de katholieken zelf aan door te stellen dat het beter is atheïst te zijn dan naar de mis te gaan en zich slecht te gedragen, wat dat ook moge betekenen. Paus Bergoglio schept hierdoor doelbewust verwarring. Deze uitspraak staat theologisch op losse schroeven. Vroeger werd atheïsme door de Kerk beschouwd als een zonde. Nu is dit veranderd. De post-conciliaire Kerk meent dat God zich aan alle mensen openbaart en dus ook aan de atheïsten. Het is waarschijnlijk daarom dat deze paus steeds maar weer gesprekken voert met zijn vriend Scalfari, boegbeeld van de linkse Italiaanse krant “La Republica” en virulent atheïst. Gesprekken, die daarna overal in de pers op veel gejuich worden onthaald.

Het is in die context dat ongelovigen in de kerken mogen preken en men hen zelfs toelaat er te verkondigen dat God niet bestaat. Het atheïsme is de toestand van de mens die bewust God verwerpt. Hoe is het dan mogelijk dat deze levenssituatie te verkiezen is boven die van hen die naar de kerk gaan,  maar er niet in slagen in het dagelijkse leven voorbeeldige christenen te zijn? Op die manier wordt de coherentie het evaluatiecriterium, eerder dan de inhoud van de waarheid. Een coherent atheïst zou dus te verkiezen zijn boven een incoherent christen. Het is misschien goed de hypocrisie aan te klagen, maar het wordt problematisch wanneer de coherentie van een atheïst als alternatief wordt aangeprezen.

De frequentie waarmee paus Franciscus problematische uitspraken doet bevestigt een fundamentele breuk met het taalgebruik van eerdere pausen. Het beste voorbeeld van deze nieuwe communicatiecode is “Amoris Laetitia”. De taal hiervan is doelbewust onduidelijk, vol toespelingen, wollig, vluchtig, zonder lijn. Een taal die vragen voorlegt, waarop geen antwoorden worden gegeven, dialectische tegenstellingen zonder synthese, zinnen met “ja, maar…”, waarin het “maar” niet alleen bedoeld is om af te zwakken, maar zelfs om uitzonderingen naar voor te schuiven. Het is een taal, die niet bevestigt, maar twijfels uitlokt, niet verduidelijkt, maar vragen stelt. Het is een taal, die werkt met tegenstellingen en contradicties en zodoende verontrust.

Taal is niet alleen maar taal. Als er nieuwe woorden worden gebruikt om dingen van vroeger te duiden, betekent dit  dat een nieuwe doctrine aan bod is, die deze dingen anders bekijkt. Wil men een nieuwe manier van denken opdringen, dan moet er op een nieuwe manier gesproken worden. Kijk maar naar het politiek correcte taalgebruik dat opgedrongen wordt om het denk-en gedragspatroon drastisch te wijzigen! In dit opzicht is de taal van Paus Franciscus uiterst coherent met het proces dat ingeluid werd door het Tweede Vaticaans concilie en waarin de pastoraal voorrang krijgt op de leer en de geschiedenis op de natuur. Het is dus maar een kwestie van tijd vooraleer ook de rol van de paus binnen de Kerk in functie van deze nieuwe doctrine wordt aangepast.

Auteur:Veroon ter Zee

24 commentaren op “Nog meer controversiële uitspraken van Paus Franciscus

 1. Al tientallen jaren geleden wist de pastoor in mijn dorp te vertellen dat samenwonenden vaak beter met elkaar omgingen dan katholiek getrouwden met een normale kerkgang.

  Bij Vassula is te vinden dat een liefdevolle humanist zonder geloof een voor de eeuwigheid verloren ziel zal zijn.. in andere bewoordingen staat dat ook in de h.schrift.

  Tierry Baudet beklaagt zich ((in de volgende link)) al in een debat met de Kees van der Staaij over de invloed van links op de preekstoel in de kerken en waardoor hij is afgehaakt..

  https://youtu.be/GpnpTm6SYG4

  DE volgende passage uit het artikel voldoet aan een profetische uitspraak uit een compilatie van Michel Pirus:: ..En God zal toelaten dat de ZONDIGE, hoogmoedige en grillige wereld ze zal geloven, want Zijn toorn zal zich keren tegen de slechten ((En de afvallige gelovigen)) ..die BEDROGEN WILLEN worden.

  CITAAT:: Wil men een NIEUWE MANIER van denken opdringen, dan moet er op een nieuwe manier gesproken worden.Kijk maar naar het politiek correcte taalgebruik dat opgedrongen wordt om het DENK- en GEDRAGSPATROON DRASTISCH te wijzigen!

 2. Een katholiek bouwt op en breekt niet af. Op deze site doet men alleen aan polarisatie en voert men propaganda met een sterk sectair karakter wat uiteindelijk tot niets leidt. Voor mij is dit geen katholiek forum maar een spreekbuis van gefrustreerden die hunkeren naar de terugkeer van het rijke roomse leven. Die tijd is gelukkig voor goed voorbij.

  1. ☩JMJ☩

   Katholieken breken de afgodsbeelden af die de subversieven op de smeulende ruïnes van hun altaren plaatsen, en bouwen daarna die verwoeste altaren weer op. Het Christendom is essentieel contra-revolutionair, en uw religieus indifferentisme en geheul met de wereld heeft daar geen plaats in, hoe hard de gauchards daar ook om blijten.

   Het Christelijk Geloof is geen CD&V dat als vage pacificateur optreedt om alle onderling strijdende hersenspinsels in de wereld tot een synthese om te kneden, maar een Goddelijke Openbaring waarvan de waarheden objectief en definieerbaar zijn.

  2. “De tijd van het rijke Roomse leven is gelukkig voorgoed voorbij”…

   Ik heb twee keer moeten lezen hoor… Bent U zelf Katholiek? Of noemt U uzelf Katholiek?

   Nog nooit waren er zoveel eenzamen.
   Nog nooit zoveel zelfmoorden.
   Nog nooit zoveel depressies en burn-outs.
   Nog nooit zoveel zielloosheid.
   Nog nooit floreerde de business van psychiaters, psychologen en ‘life coaches’ als nu.
   Nog nooit waren zovelen aan de drugs.
   Nog nooit was porno zo algemeen toegankelijk, en nog nooit waren er hier zovelen aan verslaafd.
   Nog nooit werden er zoveel anti-depressieva en tranquillizers geslikt.
   Nog nooit waren er zoveel gebroken gezinnen.
   Nog nooit zoveel abortussen, met ‘dank’ aan onze ‘vrije seksbeleving’. (noem het gerust:”poept mor in ’t rond”…) Nog nooit zoveel smeerlapperij op TV.

   Nog nooit was onze samenleving zo van God los.

   Maar we zijn keigoed bezig, Theo. En gelukkig zijn die rijke Roomse tijden voorgoed achter de rug…
   (slik, kuch, zucht…)

 3. Theo, waar hunkert u naar. Naar een moderne vorm? Een vorm die om de Waarheid draait e.d. ? Het klopt gewoon niet wat deze paus zegt.

 4. Daarstraks was ik aan het luisteren naar Radio Maria, waar men verslag uitbracht over wat de paus recent gezegd heeft. En ik fronste de wenkbrauwen, inderdaad bij een dubieuze passage hierboven aangehaald. Wie als paus een toespraak houdt, moet zó spreken dat zijn woorden niet op een verkeerde manier kunnen geïnterpreteerd worden. Paus Benedictus XVI was op dat gebied veel beter.

 5. .. Benjamin..

  De onderstaande link laat ons iets begrijpen van de onvoorstelbare machtsblokken in de wereld ..alleen God kan ons hiervan redden.
  En de huidige usurpator paus speelt hierin ook zijn deuntje.

  https://youtu.be/2jY1Bpthnlw

 6. Uitspraken van de Heilige Vader. Helaas is dit geen Heilige Vader maar een man die door middel van een staatsgreep aan de macht is gekomen. Deze man is niet wettig gekozen. Het Rijke Roomse leven is gelukkig nog niet voorbij, de orthodox Tridentijnse Rooms Katholieken die het universele katholieke geloof beleiden genieten nog steeds van het Rijke Roomse leven. Zalig Nieuwjaar gewenst.

  1. Beste Jozef,
   Het is juist wat u schrijft. Kort en bondig, beschrijft u de huidige situatie.

 7. Ik ben het niet met het stuk hierboven eens omdat:

  “Vervolgens zegt hij dat het het christendom revolutionair is.Dit druist in tegen de leerstellingen van talrijke pausen, die er steeds nadrukkelijk op gewezen hebben, dat het concept van revolutie en het christelijk geloof onverenigbaar waren.”
  Dat de Paus zijn eigen mening heeft is fijn, vind ik. Maar dat zijn woorden eerst w.s. uit zijn verband gerukt worden en dan op goedschaaltjes gewogen? Tja. Wat moet men daar van zeggen? Bovendien denk ik dat er misschien vertaalfoutjes kunnen zijn. Altijd eerst de bron lezen. Hij bedoelt met revolutionair iets anders dan er van gemaakt wordt. Hij wil heus niet ten strijde trekken. Men heeft het ook bijvoorbeeld over een revolutionaire ontdekking, als voorbeeld. Dan bedoelt men niet dat men met die ontdekking oorlog gaat voeren.

  Maar wat dus wel revolutionair is, lijkt mij het volgende:
  Lucas vertelt een verhaal en het redelijk revolutionaire nieuws van een nieuwe Heer, één die de wereld niet verandert door dwingend militair geweld, maar door opofferende Liefde. De Keizer stampt met zijn laarzen en maakt kapot wat in zijn weg staat en volgt de weg van de haat, hebzucht en kwaadaardigheid maar Jezus is de weg van de Liefde.

  Snapt u? Het is revolutionair te noemen dat er een Godmens geboren is die Liefde is en geen domme achterlijke stompzinnige haat! Met geweld is het zo eenvoudig om de wereld kapot te maken. Maar de Liefde is toch sterker. Dat ‘wapen’ is waar ‘ze’ niet tegen kunnen. Dan worden ze radeloos.

  “In een eerste uitspraak, zegt hij dat Maria niet heilig geboren is, maar dat zij het geworden is, omdat men niet heilig geboren wordt, maar heilig wordt.Dit is in tegenspraak met de correcte interpretatie van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis.”
  Wie bepaalt hoe de leerstelling geïnterpreteerd dient te worden? Bovendien maakt u een denkfout. De onbevlekte ontvangenis hoeft niet gekoppeld te zijn aan een heilig geboren Maria.
  Staat er immers niet geschreven dat Maria heilig is ‘geworden’ toen zij de Heilige Geest ontving?
  Lucas 1:35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.”
  Is zij dan (al) heilig geboren? Dat staat er toch niet als men goed leest?

  “Tenslotte valt hij weer eens de katholieken zelf aan door te stellen dat het beter is atheïst te zijn dan naar de mis te gaan en zich slecht te gedragen, wat dat ook moge betekenen.”
  Dit lijkt mij ook zo; beter een goed, ongelovig mens dan een slecht, gelovig mens die in zijn slechtheid ook nog eens naar de mis gaat.
  Ik begrijp echt niet hoe men zijn woorden zo lelijk zou kunnen interpreteren.

  Hij valt helemaal geen katholieken af! Hij zegt gewoon waarheid.

  Volgens mij hebben we gewoon een moderne vlotte Paus.

  Verder:

  A.G. Stinus:
  “Wie als paus een toespraak houdt, moet zó spreken dat zijn woorden niet op een verkeerde manier kunnen geïnterpreteerd worden.”
  Ja, als dát zou kunnen! Maar dan kan hij beter zijn mond houden. Want bijna elk woord is interpreteerbaar op een bepaalde wijze die misschien niet bedoeld is. Vooral als er ‘vertaald’ is.

  En inderdaad zou ik hier ook wat meer zachtmoedigheid willen zien. Dat lijkt me wel leuk.

  1. Beste Raphaël,
   Ik versta wel waar u naartoe wilt, als u schrijft:
   “Snapt u? Het is revolutionair te noemen dat er een Godmens geboren is die Liefde is en geen domme achterlijke stompzinnige haat!”
   Maar het woord “revolutionair” hier is erg misplaatst. Het woord “”revolutionair” omvat “revolte” wat opstand betekend (zoals protesteren -> protestant).
   Laat mij even dit aanhalen Php_2:8 En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.
   Ik zou dus nooit het woord “revolutionair” of “reactionair” gebruiken als men over de Heer spreekt. Dat is erg misplaatst. Het zijn woorden vanuit de gedachten van 1789 namelijk de Franse revolutie en al deze die het bewerkstelligd hebben en nog doen.

 8. Raphaël,
  indien Maria niet heilig geboren was had zij van de Heilige Geest geen bijzondere overschaduwing kunnen ondergaan.
  Lees a.u.b. Katarina Emmerich, zij heeft het allemaal tot in de kleine details beschreven.

  Men is slechts goed naargelang men nederig naar de H.Geest luistert, want alle goedheid komt van de Liefde van God, nooit van de mens zelf.

  Een slechte mens die nochtans als een gelovig mens naar de mis gaat heeft tenminste hoop op Geestelijk Leven, terwijl een goed-uit-zichzelf mens zich slechts met supermens Hitler kan meten (hij is immers zoveel beter dan).
  Het kleine deurtje naar de hemel opent alleen voor de kleinen van geest, zij die beseffen dat alle goedheid van God komt. Zonder dat besef is er geen hoop, geen geestelijk leven, geen zuivere liefde. Alle Zuivere Liefde komt voort uit de Heilige Geest.
  Zelfs de Hopi-indianen bezitten die eenvoudige kennis.

  1. Eric,

   Ik vrees inderdaad dat ik e.e.a. niet helemaal goed begreep. Ik las het volgende :

   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=4376
   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=254&id=923 en
   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=254&id=924

   En toen pas begreep ik wat er bedoeld wordt in het bovenstaande artikel voor wat betreft de uitspraak van Paus Franciscus op 21 december 2018 betreffende de heiligheid.

   Tja. In het licht van INEFFABILIS DEUS wordt het onderwerp de Heiligheid van Maria -voor mij- wat ‘vaag’ allemaal.

   Peter,

   Ja, ik snap dat ook.
   Ik weet het even niet meer.

   Met vriendelijke groet,

  2. Beste Eric en Peter,

   Ik begrijp ook uw standpunten.
   Na wat inlezen in de literatuur, zag ik wat u bedoelde.
   Zie ook:
   *** https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=4376
   *** https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=254&id=923 en
   *** https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=254&id=924
   (Sterretjes weghalen)
   Wat ik probeerde was om de Paus te begrijpen, maar nu lijken er zaken misschien toch niet te kloppen.

   Met vriendelijke groet.

  3. Beste Eric en Peter,

   Ik begrijp ook uw standpunten.
   Na wat inlezen in de literatuur, zag ik wat u bedoelde.
   Ik probeer hier meerdere linkjes te plaatsen, maar dat lukt niet. Dan wordt mijn commentaar niet zichtbaar op de site.
   Maar ik startte hier met lezen en vervolgde met lezen van INEFFABILIS DEUS en https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=4376

   Wat ik probeerde was om de Paus te begrijpen, maar nu lijken er zaken misschien toch niet zo begrijpelijk te zijn?

   Met vriendelijke groet.

 9. ..Benjamin..

  Kan de grote Monarch de competitie tussen de grootmachten doorbreken?!
  In mijn eerdere reactie heb ik een link geplaatst met dit onderwerp ..die betreffende personen blijken inzake een zekere mate van inzicht te hebben.

  Nederland loopt dus aan het handje van Amerika, blijkt uit die informatie,
  Nederland is dus ’n hoer van Amerika.. het verhaal van Tierry Baudet, om uit de EU te gaan is dus uiteindelijk een mis-leiden, want dan zou hij Amerika dwarsbomen en hij niet zo dom om dat niet te kunnen weten.

  De naam van de grote Monarch zou Henry V zijn en wat betekent –heerser VAN (niet over) het thuisland– dat zou dus ook ((moeten)) inhouden dat hij de chemtrails stopt, dat hij het -5G- netwerk stopt, het afluisteren van de mensen ..en al die anderen zaken die in het geheim of openbaar in Nederland plaatsvinden …de EU, de VN en Amerika moeten dus buiten geworpen worden.

  Voor minder kan het niet .. maar geen enkele mens kan dat verwezenlijken, alleen God, de monarch moet dus geen lintje doorknipper zijn en die andere 12 koningen moeten dus ook allemaal mannen van formaat zijn en mannen Gods.

  “Voor minder mag jij de kroon hebben”.

 10. ..Raphaël..

  De geschriften van Anna Katharina Emmerick DOEN ons begrijpen dat de ouders van Maria van de erfzonde (en de gevolgen) werden ontdaan en daardoor werd en kon Maria in de natuurlijke orde zonder erfzonde geboren worden.

  Dat Maria VOORAF van de erfzonde bevrijd werd zoals wordt geleerd door de kerk betreft niet het GEHELE theologische inzicht als VOOR-waarde om Jezus Christus te ontvangen.
  Maar dat doet niets af van wat het dogma zegt en wil zeggen..de onbevlekte ontvangenis van Maria.

 11. Piet,
  Jeanne d’Arc was slechts een jong meisje. Wat kon zij hoe dan ook uit zichzelf weten of zijn? Niets, niemandal. Daarom denk ik dat de monarch in de eerste plaats iemand is die zich inzet voor het zieleheil van de naaste, misschien een priester of een monnik. Pas nadat de antichrist en zijn handlangers menen dat zij gewonnen hebben en dus op hun lauweren gaan rusten zal blijken dat het Christendom, vooral de Traditionele Kerk, nog springlevend is. M.a.w. vanwege de controversiele uitspraken van Bergoglio en de vervalste overheden die geen zuiver geestelijk leven kennen zullen zij bemerken dat het volk hen geen draagkracht meer biedt en kunnen niet meer de kracht vinden om zich nog veel te laten gelden. Dat zal vermoedelijk op een soort “mislukte aanval op Moskou” gelijken, zoals Napolen en Hitler, waarna hun lot beschoren is. Dan zal het gemakkelijk zijn om toe te slaan.
  Volgens mij zit de sleutel in hetgeen ons onlangs werd geopenbaard: na de Waarschuwing volgen nog “veertig dagen” om zich te bekeren. Maar ik denk dat die veertig dagen de noodzakelijke oorlogsperiode zijn. Veertig betekent volgens mij: “vervulling van de gerechtigheid”. Het zit hem in de eenvoud, denk ik.
  Het gaat trouwens over Europa. Amerika zal erg klein worden en de (Hopi-)indianen weer echt vrij!

 12. ..Eric..

  Wat betreft de Hopi-indianen ..het een en ander is me bekend bv. dat na de zuivering een blanke man zal komen.. maar die zal anders zijn en daar hebben ze ook niets van te vrezen. Het is al Terese Higginson van het Heilig Hoofddevotie die de indianen bezocht middels bilocatie.

  Wat betreft Jeanne d’Arc.. ten tijde van het 6e zegel heeft zij alles te maken met 2 koningen en een paus, dat heeft ze zelf voorzegd.

  Broeder Hermann uit 1270 zegt al het volgende:: Eindelijk is de scepter in handen van de LAATSTE van DIT RAS. ((Jezus spreekt ook letterlijk die zelfde woorden uit aan een hedendaagse zienster aangaande die Monarch en dat zijn ziel in de hel zal afdalen)).
  ISRAËL begaat een vreselijke misdaad die de doodstraf verdient.
  En de HERDER vindt zijn kudde terug, zoals Duitsland zijn koning.
  Hij omhelst zijn kunderen, de buitenlanders ten spijt …hier moeten wij dus denken aan o.a. Jesaja 13:14 want daar wordt onze tijd beschreven en daar staat het letterlijk dat ze terug keren naar hun eigen land.

  Die broeder Hermann spreekt dus van het huidige Israël, de misdaad die Israël begaat heeft dus alles te maken met de zionisten, die gegevens zijn bekend,trouwens Israël betreft 10 en 2 stammen die in de eindtijd weer bij elkaar zullen horen en dat hoeft dus niet te betekenen dat ze allemaal op de grond in Israël zullen wonen, want de stam Nederland-Zebulon blijft juist hier.. want Nederland wordt de berg Sion, Nederland wordt omhoog gedrukt en wordt een berglandschap.
  De huidige zionisten doen zich voor als Joden maar zijn geen “volbloed” Joden, daarbij is het ook nogeens dat de stam Juda niet Israël is want dat is opgedeeld in het tienstammen rijk genaamd Israël en de twee andere stammen, samen Juda..

  De LAATSTE van DIT RAS betekent eigenlijk ..de afsluiting van het denken vanuit de zielekrachten ..het voorstellings-denken, de IN-consistente invloed van de ziele-krachten..door de Grote Waarschuwing zal dat veranderen.. ook Johannes de Doper was de laatste van zijn tijdperk, in de moederschoot werd hij verlost van de erfzonde en zijn gevolgen, bij het bezoek van Maria aan zijn moeder.. Hebr.4:12 levert het zelfde resultaat op.

  En wat je nog meer meent te weten over de Monarch die komen moet.. heb je dus niet het juiste inzicht, dat heb ik al eerder besproken en ook met andere profetieën aangetoond heb.. namelijk o.a. dat er twee eindtijd keizers komen en het blijkt zelfs dat ik de enige ben die dat heeft opgemerkt… Jezus, Maria en Pater Pio heeft dat al duidelijk kenbaar gemaakt en toch blijven jullie volharden in het niet willen in-zien, profetieën zijn er niet voor de nieuws-gierigheid te bevredigen maar om inzicht te verwerven en tot bemoediging enz.
  Daarom is het zicht op de eindtijd vertroebeld, zoals dat bij jou ook het geval is, helaas.

  Kort samengevat:: het oordeel in Openb.20:4 betreft het 6 zegel-oordeel en betreft DUS niet het laatste oordeel..met dat 6e zegel oordeel begint het tijdperk van Vrede (±30-40 jaar), symbolische het 1000jarig Rijk genoemd en daarna komt pas de antichrist.. wat betreft het “1000”jarig Rijk.. dat wordt door de kerk tot dwaalleer gemaakt, maar ook hierin heeft de kerk niet het juiste standpunt en weerleg ik haar zoals Paulus deed jegens Petrus.

  VOOR DE WAARSCHUWING komt WEL de valse profeet maitreya, zichzelf de Christus noemende.. die gedood wordt in de Waarschuwing o.a. aangegeven in Daniël 7:11.
  De Duitse paus Benedictus had beter moeten weten aangaande het duizendjarig rijk.. zeker doormiddel van de geschriften van Vassula en andere profetieën.
  En wat die 40 Dagen betreft heb je ook niet het juiste inzicht want als ik van de Himalaya terugkeer zal ik in Boulogne boete doen.
  Het betreft mezelf en zou ik het dan niet beter weten dan jij in je gebrekkige opinie.. zelfs dat ik vooraf een zeker inzicht heb is voorzegd …ook Peter heeft gemeend mij daarover te moeten corrigeren.. maar als je eerdere informatie die ik gaf al niet serieus neemt en niet op zijn waarde kunt schatten verval je in vooringenomenheid dat op zijn beurt leidt tot voor-oordeel.. vooringenomen standpunten.. omdat dat men niet kan aannemen dat de kroonprins aantoont dat zijn huiswerk bijna klaar is en voor het examen staat.. hij komt eerst via het Web, (het internet) zegt Maria aan Marie Julie Jahenny. ….maar hij wordt door iedereen ontkend zegt de profetie .. behalve dan die drie vrouwen die ieder het derde deel tot erfdeel is… en moeten opeisen.. de vrouwelijke dynamiek ..zoals dat hedentendage uit alles al blijkt.. opdat er even-wicht komt tussen man en vrouw.
  ======

 13. ☩JMJ☩

  Het Amerikaans blog, Rorate Caeli (artikel: “Francis – Towards a Masonic Fraternal Future?”, 2019-01-09) brengt ter attentie hoe de “Grootloge van Spanje” openlijk de oproep van Paus Franciscus tot maçonnieke ‘vrede’ steunt. Nog altijd zijn er echter mede-Katholieken die het bespottelijk etiket “complot-theorist” in het rond zwieren wanneer zij met de vijandige infiltratie in het Vaticaan geconfronteerd worden.

  Leer de vijand in de schaapsstal identificeren, mensen.

 14. Deze paus geeft NIET het ware katholieke geloof aan zijn volk. Hij vervormt en insinueert. Steeds en altijd opnieuw .
  En alles laat tonen dat hij onder de dominantie is van de vrijmetselarij, daarin heb je zeer zeker gelijk Benjamin. . Net zoals vele politici – in Belgie en wereldwijd . We leven echt onder een dictatuur van ideologieën die TEGEN het ware geloof is.

  Gelukkig heeft de goede God ons Onze Lieve Vrouwe gegeven, die ons richt en daadwerkelijk bijstaat in haar boodschappen en verschijningen. Een vrijmetselaar die geblinddoekt officieel ingewijd wordt in een loge, verliest zijn ziel en bindt deze VOOR ALTIJD ( als het ware contractueel ) aan Satan.

  Heilige Pater Maximiliaan Kolbe heeft dat goed begrepen en ingezien. Hij heeft ons daartoe een specifiek gebed gegeven – die men natuurlijk en vertrouwvol kan BIDDEN.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht