Relationeel verleden van moeder is bepalend voor later huwelijksleven van kinderen, volgens studie

Foto: libertasicilia.it

Een nieuwe Amerikaanse studie van de Ohio State University, heeft aangetoond dat kinderen van (meermaals) gescheiden moeders, het zelf moeilijk zouden hebben met de vorming van stabiele relaties. De studie werd gebaseerd op langdurig onderzoek sinds 1979 bij 7,152 personen over een periode van 2 generaties.  

“Onze resultaten hebben aangetoond, dat moeders bepaalde eigenschappen hebben, die hen al dan niet aantrekkelijk maken op de huwelijksmarkt of al dan niet succesvol in het vormen van relaties”,  verklaarde Associate Professor Claire Kamp Dush, de hoofdauteur van de studie, in Science Daily. “Het is mogelijk, dat moeders met meerdere ex-partners, het moeilijker hebben met relatievorming, conflictbeheer, of problemen hebben met hun geestelijke gezondheid. Al deze factoren ondermijnen hun relaties en leiden tot instabiliteit.” Volgens Kamp Dush worden deze negatieve eigenschappen van de moeder overgedragen naar haar kinderen, zodat het scenario zich telkens opnieuw herhaalt. 

Relationele vaardigheden ontbreken

De studie toonde geen verschil aan tussen het aantal relatiebreuken van oudere broers of zussen, die meer scheidingen van hun moeder hadden meegemaakt, en deze van jongere kinderen uit hetzelfde gezin, die meer stabiliteit hadden gekend. De onderzoekers concludeerden daaruit, dat de relatieproblemen van kinderen van gescheiden moeders mogelijk niet in de eerste plaats ontstaan uit een persoonlijk trauma, maar uit het ontbreken van de juiste relationele vaardigheden.

Samenwonen leidt tot nog meer relatiebreuken

De vervanging van het huwelijk door samenwonen zou de situatie nog verergeren, volgens Kamp Dush. “Velen zien samenwonen als een aantrekkelijk alternatief met minder engagement, wanneer ze hun moeder voor een langere tijd in dit type relatie hebben gezien”, aldus Kamp Dush. “Dit leidt echter tot nog meer relatiebreuken, aangezien ongehuwd samenwonende koppels nog makkelijker scheiden”.

Relationeel verleden van ouders belangrijk bij partnerkeuze

De Kamp Dush studie toont aan, hoe ernstig de psychologische littekens van de scheidingscultuur wel zijn. Een ommekeer zal mogelijk een langdurige aanpak vergen. Voor Christenen die nu op zoek zijn naar een partner, kan het daarom een goed idee te zijn, om aandacht te schenken aan het relationele verleden van de ouders en grootouders van hun toekomstige. De slaagkansen van een huwelijk zijn namelijk groter, wanneer men in de kindertijd al de juiste mentaliteit en vaardigheden heeft meegekregen. 

Bron: sciencedaily.com

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

3 commentaren op “Relationeel verleden van moeder is bepalend voor later huwelijksleven van kinderen, volgens studie

 1. Goed artikel van Katharina G., dank.
  – Als mensen er één keer van uitgaan dat een ernstige relatie maar iets tijdelijk moet zijn, en men er van uitgaat dat het huwelijk verbreekbaar moet zijn, dan zijn de negatieve gevolgen niet te overzien.
  – Tegenwoordig geven echtgenoten het veel te snel op.

 2. ☩JMJ☩

  Dikwijls worden kinderen, naast de reeds vernietigende gevolgen te dragen van ouderlijke echtbreuk in hun kwetsbare geest, ook nog eens gedwongen om te aanschouwen hoe hun moeders met behulp van rechters hun vaders van hun huizen beroven en op straat zetten. Er zijn amper woorden voor om uit te drukken wat voor desastreus effect dergelijke duivelse schending van het patriarchaal gezag, gewrocht in samenspel met corrupte rechtbanken, heeft op een jeugd die reeds op allerlei andere wijzen het trauma moet doorstaan van op te groeien in de moderne, post-beschavingsleefwereld.

  En dan vraagt men zich stompzinnig af waarom de jongste generaties in toenemende mate reactionair aan het worden zijn. Alleen al het zien van de debiele smoelen die politiekers trekken alsof er niets aan de hand is en alsof zij een coherente samenleving aan het besturen zijn die niet op elke denkbare manier ontwricht is wekt een laaiende, gerechtvaardigde toorn op in het gemoed. Micron le jupiteux, dat stukske Rothschild-bankier, in zijn Élysée is een standaardvoorbeeld van dergelijke figuren die in een mentale schemerzone wandelen zonder enige band met de bevolking die zij als een veestapel zien die zij naar willekeur kunnen folteren, exploiteren en massacreren.

  Moge God, de Heer van de Machten, de maçonnieke regimes in Europa vernietigen; moge Hij verwarring brengen over Zijn vijanden opdat zij ten val komen. De stormwind trekke hen mee, en disoriëntatie zij in hun rangen. Mogen hun knieën ter aarde gedwongen worden voor het Aanschijn van God, schrikwekkend in Zijn heilige toorn; barmhartig voor die Hem beminnen, maar vreeswekkend voor de goddelozen. God van de Machten is Zijn Naam! Moge de Maagd van Lepanto het bewind in Brussel verbrijzelen met Haar onbevlekte hiel.

 3. goed artikel dat ook laat zien dat kinderen het best opgroeien in stabiele gezinnen waar de ouders een normaal leven leiden in harmony met elkaar !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht