Christelijke moraal moet “verder ontwikkeld” worden, volgens Duitse bisschop

Bisschop Overbeck van Essen – Foto: Kirche und Leben

De Christelijke moraal over o.a. homoseksualiteit zou “verder ontwikkeld” moeten worden, verklaarde Bisschop Franz-Josef Overbeck van het Duitse bisdom Essen in het Ruhr-gebied tijdens een lezing voor de Mülheimer Akademie “Die Wolfsburg”.  De Kerk moet ook trachten een antwoord te formuleren over wat recente wetenschappelijke ontwikkelingen rond homoseksualiteit, gender en de rollen van man en vrouw kunnen betekenen voor de theologie, aldus Overbeck. Over homoseksuelen zei de bisschop eveneens: “Men moet ophouden ze op elk mogelijke manier te discrimineren”.

Disproportionele aandacht voor seksualiteit

De Kerk heeft volgens Bisschop Overbeck in het verleden geprobeerd “het verlies van haar politieke macht te redden via de moraal”. Hierdoor zou men “morele druk” uitgeoefend hebben op gelovigen met een “disproportionele aandacht voor seksuele thema’s ten opzichte van andere geloofsthema’s”.  Ten slotte moet de Kerk volgens Overbeck zich na de recente misbruik-schandalen afvragen, “wat er nog geldig is van deze moraal en wat niet meer van toepassing is.”

Moet de Kerk zich aanpassen aan gender-ideologie?

De conclusies van Bisschop Overbeck laten een wrange nasmaak achter. Is het antwoord op de morele crisis binnen Kerk en maatschappij dan nog meer morele experimenten? Uiteraard is het belangrijk om de kwetsbare mens met een attitude van barmhartigheid in onze Christelijke gemeenschap te verwelkomen. Men moet echter waakzaam blijven voor het “aanpassen” van traditionele Christelijke normen en waarden, op basis van vaak politiek getint onderzoek rond gender en homoseksualiteit. De Kerk moet hierbij los blijven staan van hedendaagse hedonistische en progressieve trends, waarbij gender, moraal en seksuele oriëntatie relatief zijn.  Ook valt het te betwijfelen of het seksueel wangedrag binnen de Kerk zal verminderen door te analyseren “wat er nog van toepassing is” binnen de Christelijke moraal.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

8 commentaren op “Christelijke moraal moet “verder ontwikkeld” worden, volgens Duitse bisschop

 1. ☩JMJ☩

  Weer zo een postmoderne zot die denkt dat alles voortdurend moet veranderen en evolueren zonder eindbestemming. Wanneer men ziet dat er moorden gepleegd worden is de juiste reactie NIET het ‘legaliseren’ van moord, maar WEL het doodsvonnis voor de moordenaars opdat zij de kogel krijgen. Wanneer men ziet dat sodomitische logeratten die de Kerk geïnfiltreerd hebben op kinderen en jongeren jagen, dan is het juiste antwoord NIET het ‘legaliseren’ van sodomie, maar WEL het oprichten van een Heilige Inquisitie om op sodomitische logeratten in de clerus te jagen.

  Vermoeiend, dat eindeloos gekwaak van pratende hoofden en verwijfde narren die in hun zeepbel van waanrealiteit vertoeven, daar waar het altijd 1968 is. Die man is ouder dan vijftig en nog is hij niet volwassen geworden.

 2. Wederom een goed geschreven stuk Benjamin!! De spijker op zijn kop!!
  Stelletje mafketels in de kerk.

 3. We kunnen beter een lijstje met foute priesters, bisschoppen en kardinalen maken, dan hier serieus op ingaan.

 4. We kunnen beter een lijstje met foute priesters, bisschoppen en kardinalen maken, dan hier serieus op ingaan.

 5. – Ik heb de indruk dat er veel rottigheid zit in de hedendaagse Duitse Kerk.
  – Als deze bisschop de Bijbel raadpleegt i.v.m. homoseksualiteit, dan weet hij onmiddellijk hoe het gestaan en gelegen is.
  – Men moet van homoseksuelen houden zoals men van elke mens houdt, en hen niet benadelen bv. in de werkkring. Maar dat men niet afkomt met homohuwelijk of het goedkeuren van homoseksuele handelingen of homoseksueel samenwonen.
  – De Nederlandse priester Antoine Bodar, zelf homoseksueel, veroordeelt terecht homoseksueel gedrag.

 6. Deze bisschop bedoelt de christelijke moraal verder afbreken, zodat niemand nog last heeft van een christelijk geweten en dus zonder verdere schroom hun lusten kunnen botvieren !

 7. Deze moraal van deze Bisschop is geen moraal van de Bijbel, maar de moraal uit de verlichting en dat is een groot verschil !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht