OPINIE: De decadentie neemt zienderogen toe, ook op reguliere nieuwssites

Dat de wereld in verval is hoeven we u niet te vertellen. Het werd ook voorzegd in Fatima: “de Kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in wanorde storten”, dat is: zedelijk en moreel verval. Dat het verval, sinds de Kerk aan het verduisteren is, almaar grotere proporties aanneemt, wordt met de dag duidelijker. En dat valt ook te merken op reguliere nieuwssites, die ook katholieken lezen om op de hoogte te blijven van het dagelijks nieuws.

Zo las ik vroeger de nieuwssite HLN om op de hoogte te blijven van het nieuws. Hoewel er af en toe hier en daar wel eens, niet al te opvallend, een vulgair artikel tussen stond, werd het een paar maanden geleden zo erg dat ik besloot om die site nooit meer te bezoeken. Echt nooit meer. Er kwamen op de homepagina dagelijks in het groot uitgelichte artikels waar overspel werd opgehemeld – over mensen die er bizarre seksuele relaties op nahouden: vb iemand wiens partner het oké vind dat hij/zij vreemdgaat en zelfs in hetzelfde huis seks heeft met iemand anders, enz… Artikels met titels en foto’s die weinig aan de verbeelding overlieten. Als men op de homepagina door het nieuws scrolde sprongen deze koppen met bijbehorende foto zo in het oog dat het walging veroorzaakte. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Als je zo’n dingen tegenkomt op een site, dan stop je er beter mee. Dat is vergif.

Dan maar de Standaard lezen, een wat “deftigere krant” zo dacht ik. En voor internationaal nieuws las ik al Russia Today. Maar op 4 oktober waren op beide sites ook decadente afbeeldingen te zien op de homepagina: op Russia today een naakte vrouw, en op de Standaard, een site die anders vrij neutraal is, een link naar een artikel over de nieuwste toneelvoorstelling in Gent, het “Lam Gods” genaamd (verwijzend naar het gelijknamige schilderij in de Gentse kathedraal), met bijbehorende foto van een naakt vrijend koppel met toeziende kinderen. Ik was geschokt.

Het wordt gewoon met de dag erger. Schaamte bestaat niet meer, ze tonen zonder schroom pornografie op hun site, voor iedereen zichtbaar, jong en oud. Men kan het nieuws niet meer op een normale manier lezen, zonder geconfronteerd te worden met seks, porno of naakt.

Dat het stukken erger geworden is dan pakweg een aantal jaar geleden is wel te merken. Het zedelijk verval neemt aan een razend tempo toe, en niet enkel in de media, maar ook gewoon algemeen in de maatschappij.

Ja, op openbare plaatsen. De schouwburg in Gent. Een live op het podium vrijend koppel (ze hebben écht seks!), met toekijkende kinderen eromheen en een toeziend publiek. WAL-GE-LIJK. En het werd niet alleen op de Standaard getoond met een foto, maar ook op alle andere nieuwssites, en ook op tv. Dit is een screenshot van vtm nieuws (bedekkend vierkant door ons):

Een screenshot van de bewuste scène op vtm nieuws. Op de voorgrond het naakte koppel dat seks heeft (in een bizarre stand) en daarachter een groep van toekijkende kinderen van 10 à 11 jaar.

Het koppel moet Adam en Eva voorstellen die aan kinderen beginnen. Dat is rechtuit porno in het bijzijn van kinderen – getoond in de krant en het 19u nieuws, voor iedereen zichtbaar, zelfs de kleinste kinderen.

Het Comité Bezorgde Ouders heeft hier zelfs een petitie voor opgericht (waarschuwing: de link bevat de foto zonder afdekking): Petitie: Stop erotische toneelscène waarbij kinderen toekijken.

De wereld is verdorven dat het geen naam meer heeft. Ze schreeuwen dan moord en brand, en wijzen gretig met de vinger bij seksueel misbruik in de Kerk, waarbij de beschuldigingen soms vaag en vals zijn (zoals het geval recent in Nederland), maar seks op tv met kinderen erbij, dàt kan! En dit dan nog in een religieus kader (het “Lam Gods”!) Hoe hypocriet!

De zonde is nog nooit zo erg geweest sinds God de wereld schiep. Dat is wel duidelijk. Dat wil ook zeggen, dat het erger is dan in de dagen van Noach. We kunnen dan ook het lijden begrijpen dat Noach heeft doorstaan in die verdorven wereld van zijn tijd.

Laten we moedig ons kruis blijven dragen, en blijven de Wapens en Schilden gebruiken en dragen (gebeden, medailles en scapulieren) die de Hemel ons heeft gegeven.

Advies: als een bepaalde site te decadent wordt: bezoek die dan niet meer. Als het nieuws op tv te decadent wordt: kijk er niet meer naar. Bescherm uw ogen, bescherm uw ziel (en die van uw kinderen).

Origineel artikel: Restkerk.net, (5/10/2018; bijgewerkt door KF)

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

15 commentaren op “OPINIE: De decadentie neemt zienderogen toe, ook op reguliere nieuwssites

 1. Al jaren geen TV en kranten meer! Gooi die gevaarlijke dingen onmiddellijk weg! Internetnet biedt voorlopig nog voldoende vrije keuze en dan hangt het helemaal van u zelf af wat u ziet en wat u in uw ziel laat komen en wat u er mee aanvangt.

 2. Bloot zijn in het openbaar is geen zonde en kan geen zonde zijn in Gods ogen. Want God is onveranderbaar en God heeft ons mensen zonder kleding aan geschapen, Adam en Eva bloot in het paradijs laten lopen en zag dat het goed was. God heeft ook Zijn profeet Jesaja drie jaar lang bloot laten rondlopen, ongeacht waar Jesaja was. Welnu, dan kan bloot zijn ook geen zonde zijn in Gods ogen. Wel heeft God Adam en Eva kleding geschonken, maar pas na de zondeval. Openbaar seks is wel een grote zonde en gaat in tegen het zesde Gebod van de Tien Geboden.

  1. Na de zondeval schaamden zij zich en sedertdien wenst men zich liever te kleden. Die schaamte ‘overwinnen’ is sterk af te raden want dat betekent meestal het ontkennen van de erfelijke zondigheid. Ongekleed MOETEN rondlopen vanwege een opdracht betekent meestal een opgelegde vernedering.

   1. Het klopt dat de kleding pas kwam na de zondeval. Toch staat het OT vol van voorbeelden, welke minstens suggereren. dat toen heel veel mensen gewoon bloot rond liepen. God wilde ook Jesaja niet vernederen, maar een boodschap overbrengen naar het volk. Dat deed Hij na drie jaar. Waarschijnlijker is dat in de tijd van Jesaja nog veel mensen – waarschijnlijk armen: arme vrije mensen en slaven – geen kleding droegen, dus dat bloot zijn ergens heel normaal was in die tijd. Mijn opmerkingen waren er niet op gericht om mensen aan te sporen, in onze gevaarlijke tijd, om naakt in het openbaar te verschijnen, maar om aan te geven dat dit in Gods ogen geen zonde is. Wel seks buiten het huwelijk volgens Gods instelling (één man en één vrouw), wel seks in het openbaar, dus met toeschouwers. Maar dat staat los van bloot zijn. Kinderen, die veel dichter bij hun eigen natuur staan dan volwassenen, hebben geen probleem met bloot zijn; tenzij hen dit door hun ouders ten strengste verboden is.

 3. – Adam en Eva in onze wereld voorstellen als 2 naakte mensen in het openbaar slaat natuurlijk nergens op, heel zeker bij kinderen als publiek . Bij A & E bestond geen schaamte, en was er in erotiek en seksualiteit niets slechts te vinden. Na de zondeval is pas de ongeregelde seksualiteit gekomen.
  – Seksualiteit en bloot worden in onze maatschappij veel misbruikt om de aandacht te trekken, de commercie beter te doen draaien, meer bedrukt papier te kunnen verkopen, enzovoort. Een droevige ontwikkeling.

  1. U verwart bloot zijn met seks. Bloot zijn is zoals kinderen bloot zijn, dus onschuldig zonder dat er sprake is van seks. Want van nature zijn kinderen wel uitgerust met seksualiteit, maar tot aan de pubertijd heeft God ervoor gezorgd dat deze slaapt. Tenzij natuurlijk grotere mensen hen voortijdig wakker maken door seksueel misbruik. Ook voor Adam en Eva gold dat hun seks pas ontwaakt was na hun zondeval (of tijdens de zondeval, want de boom van goed en kwaad is symbolisch, geestelijk bedoeld). Dat seks, in combinatie met naakt tegenwoordig commercieel gebruikt wordt is waar. Maar het enige droevige eraan is de seks, niet zozeer het naakt/bloot. Dat kan volkomen onschuldig zijn. Maar bloot commercieel uitbuiten is ook mijn voorkeur niet, want daar zit teveel zelfzucht in.

 4. – Reeds vóór de zondeval was er tussen Adam en Eva seksualiteit en erotiek, die niet op een of andere manier verbrod was. De seksualiteit is geen hulpmiddel geweest om de mens nakomelingen te geven na de zondeval. God heeft vóór de zondeval reeds de man en vrouw geschapen en bijeen gebracht, en zal zeker hun samenzijn met nakomelingen gezegend hebben. Het huwelijk was het eerste sacrament, en Adam en Eva waren heel blij dat God hen een partner gegeven had. Ongetwijfeld was er in de hemel, vóór de zondeval, vruchtbaarheid.
  – Lees “De theologie van het lichaam” van de heilige paus Johannes-Paulus II.

  1. Natuurlijk had God Adam en Eva geheel compleet geschapen, dus inclusief hun seksualiteit, zoals ook nu elk kind compleet op de wereld komt, dus inclusief hun seksualiteit. Bij kinderen is deze slapend, tot aan hun pubertijd. Omdat Adam en Eva als volwassenen geschapen zijn, is inderdaad aan te nemen dat hun seksualiteit, in principe, niet slapend was. Maar elk mens is op Aarde gezet om hier een proefleven te ondergaan, zo ook de eerste mensen. Maar waar moesten zij hun levensproef mee ondergaan, als er geen verleiding was, omdat er nog niets was om verleid te worden? Door een rechtstreeks verbod van God! En dit verbod was om niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. God is geestelijk en Mozes heeft de geestelijke processen vertaald in materiële beelden. Zo ook deze boom. Dit kan een echte boom geweest zijn, maar ook een verbod op de zinnelijkheid (seks), totdat God hen Zijn zegen had gegeven. Misschien dat daarvoor Mozes pas schreef over hun gemeenschap (seks) met elkaar, nadat zij hun zondeval hadden gehad. Wellicht was deze zondeval niets anders dan het overtreden van het verbod op seks, voordat God hen had gezegend. Dit alles is mogelijk, maar natuurlijk ook dat er een echte boom in het paradijs heeft gestaan, want bij God is alles mogelijk.

 5. Dat de erfzonde met seksualiteit te maken had is hoogstonwaarschijnlijk en speculatief.

 6. @ Stinus : gevaarlijke manier van spreken. Uw V2 doet u de das om. God verwachtte immers volledige gehoorzaamheid. Dus niets belette hen God om uitleg te vragen over hun lichaam en hoe het te gebruiken. Gehoorzaam te zijn in alles, ook in het geringste! Maar zij verkozen naar de slang te luisteren! Daar gaat het om : die keuze zonder waakzaamheid. Want het is perfect mogelijk een kind te verwekken terwijl men de erotische en lichamelijke gevoelens volledig overheerst.
  Waarom vraagt men zich nooit af hoe het komt dat een pasgeboren kind reeds een volledige persoonlijkheid heeft ? Waarom vraagt men zich nooit af hoe het komt dat Adam en Eva zo vlotjes naar de slang luisterden en God gewoon negeerden ?

 7. Beste Eric,

  – Ik geraak uit je uitleg niet wijs hoor. Eigenlijk weten we niet waarover de erfzonde ging. Wel weten we dat de mens hoogmoedig was, en aan God gelijk wilde zijn. In de voortplanting en seks zal de mens in elk geval niet aan God gelijk hebben willen zijn, want God plant zich niet voort.
  – De zondeval van sommige engelen (die duivel werden) ging aan de zondeval van de mens vooraf. Sommige engelen weigerden namelijk God te dienen, waren afgunstig op de mens, en hebben definitief tegen God gekozen. Doordat de mens een zeer grote vrijheid had, en bekoord werd door die gevallen engel (duivel), heeft hij toch gezondigd. Vanzelf had de originele mens geen neiging tot zonde. Vandaar dat de Heilige Maagd (zonder erfzonde ontvangen) geen neiging tot zonde had.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 8. @ Stinus,
  – is het niet zo dat er geen sprake van liefde kan zijn indien engelen en mensen niet vanuit hun eigen vrijheid kiezen om God te gehoorzamen?
  – is het niet zo dat God, Vader en Schepper, verlangt dat iedere engel en ieder mens vanuit de eigen vrijheid volledige gehoorzaamheid schenkt aan God?
  – is het niet zo dat Adam en Eva God negeerden door wel naar de slang te luisteren, en dat zij bijgevolg zondigden?
  – waarom denkt gij dat het niet noodzakelijk om sexuele zonden ging? Wat betekent dan het Woord dat zegt dat zij plots hun schaamte ontdekten? Gaf V2 een andere interpretatie?
  – dat hun ogen na de zonde geopend werden, betekent dat niet dat zij vergaten waakzaam te zijn?
  – is het niet zo dat allen, engelen en mensen, kunnen zondigen omdat het God’s wil is dat zij enkel vanuit de eigen vrijheid gehoorzamen en waakzaam zijn?
  – is het niet zo dat heligen en engelen gemakkelijker gehoorzamen dan gewone stervelingen van na de zondeval, maar dat zij wel degelijk achtelos kunnen worden en de gehoorzaamheid aan God lijken te vergeten?
  – is het niet zo dat ‘moderne’ priesters het volk al ruim vijftig jaren niet meer oproepen tot waakzaamheid, en hen bijgevolg niet KUNNEN oproepen tot ware liefde vanuit vrije gehoorzaamheid?
  – is het niet zo dat V2 de aardse mensheid tot achteloosheid heeft aangezet en dat de ‘moderne’ ‘vieringen’ het volk dom en geestloos maakten, en tegenwoordig steeds meer duivels tevoorschijn roept, die men dan aliens noemt om het volk in de V2-leugens te kunnen vasthouden?
  – is het niet zo de de meeste ‘wetenschappers’ zich volledig overgeven aan die leugens, al was het ‘slechts’ om hun dik loon en hun dikke naam?

 9. Beste Eric,

  – Ik snap niet waar je eigenlijk naartoe wil met je opsomming.
  – Je schrijft daarbij : “Is het niet zo de de meeste ‘wetenschappers’ zich volledig overgeven aan die leugens, al was het ‘slechts’ om hun dik loon en hun dikke naam?” Neen. Kijk, ik ben mijn ganse beroepsloopbaan bezig geweest in de wetenschappen, als lesgever en onderzoeker. En ik ben daar nooit een wetenschappelijke leugenaar tegengekomen.
  – En als jij beweert dat het anders is, dan moet je zeggen waarom juist, en niet zo maar een idee lanceren.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. – zijn het dan niet een minderheid aan wetenschappers die ‘anders’ denken over het klimaat?
   – is de klimaatleugen dan niet oorzaak van een veelvoud aan andere leugens?
   – handelt gij nu niet alsof er niets aan de hand is?
   – waren er tijdens uw loopbaan geen talrijke en grote leugens te bespeuren?

 10. Beste Eric,
  – Klimaatstudies zijn geen echte harde wetenschap, omdat men daar met te veel onbekenden zit, en het onderwerp heel ingewikkeld is. Bovendien heb je veel mensen die zich als wetenschapper voordoen, maar het niet zijn. Echte wetenschap vind je bijvoorbeeld in de wiskunde, fysica, chemie, biologie.
  – Je vraagt : “Waren er tijdens uw loopbaan geen talrijke en grote leugens te bespeuren?” Neen, echt niet. Echte wetenschap moet objectief en correct zijn, en handelt binnen een strikt afgebakend kader. Wetenschap moet dus niet over God beginnen, want dat valt buiten haar bevoegdheid.
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht