De profeet Mohammed een pedofiel noemen valt niet onder vrijheid van meningsuiting, volgens Europees gerechtshof

Foto: Asianews

Alle religies zijn in principe gelijk voor de wet, maar sommige religies zijn blijkbaar gelijker dan andere. Dit werd nogmaals bewezen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, dat weigerde om de vrijheid van meningsuiting van een Oostenrijkse vrouw, die de Profeet Mohammed tijdens een seminarie een “pedofiel” genoemd had, te beschermen. De vrouw werd  voor deze “beledigende” uitspraak door een Oostenrijkse rechtbank veroordeeld tot een geldstraf van €480. Volgens het Europees Hof waren haar uitingen “een aanval op de profeet van de Islam, die vooroordelen kan opwekken en de religieuze vrede kan bedreigen.” 

De Oostenrijkse, in de pers geïdentificeerd als E.S., hield in 2009 informatieve seminaries over de Islam voor “extreemrechtse” sympathisanten. Tijdens één van deze lezingen noemde ze Mohammed een pedofiel, omwille van zijn huwelijk op 56-jarige leeftijd met Aïsha, die op dat moment 6 jaar was. Het huwelijk werd geconsummeerd toen het meisje slechts 9 was. Hiervan getuigen onder andere de volgende passages uit de Hadith: Boechari Volume 7, Boek 62, Nummer 65: “Verteld door Aïsha: dat de Profeet haar huwde toen zij zes jaar oud was en hij het huwelijk consummeerde toen zij negen jaar oud was.” Sahih Muslim 3481—“Het was overgeleverd door Aïsha dat de profeet met haar trouwde toen ze zeven jaar oud was en ze werd als bruid naar hem toe gebracht toen ze negen jaar oud was, en ze nam haar poppen mee. Hij stierf toen ze achttien jaar oud was.”

“Onvoldoende historische context”

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vond dat E.S. het intieme leven van de Profeet Mohammed onvoldoende historische context had gegeven met de bedoeling “de Islam te denigreren” en dat er een “verschil moest gemaakt worden tussen pedofilie en een kindhuwelijk”. Wat het verschil precies zou moeten zijn blijft onduidelijk. Ook de historische en culturele relativering van kindermisbruik door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, is op z’n minst bedenkelijk te noemen, vooral gezien de problematiek van kinderbruiden in de Islamitische wereld nog steeds een feit is.  Vaak wordt het verhaal van Mohammed en Aïsha aangehaald, om huwelijken met zeer jonge meisjes te verantwoorden. 

Wie is er echt gevaarlijk voor de “religieuze vrede?”

Naast het krampachtige cultuurrelativisme van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, valt ook haar angst op voor de mogelijke aantasting van de “religieuze vrede”.  De vrijheid van meningsuiting wordt zonder gêne opgeschort uit angst voor represailles door een gemeenschap met wel zeer lange tenen. Men kan zich dus afvragen wie in dit verhaal echt “gevaarlijk” is voor “de religieuze vrede?”

Wel legaal om Christendom te beledigen

Ondertussen is het wel perfect legaal om het Christendom door het slijk te halen of haar symbolen op allerlei manieren te misbruiken. Komt dit misschien omdat wij, Christenen, daadwerkelijk vredevol en tolerant zijn? Of misschien omdat de meesten onder ons nog enig respect hebben voor de rechten en vrijheden, die we aan onze Europese voorouders te danken hebben? En daarbij hoort het recht op vrije meningsuiting, de bescherming van minderjarigen en de gelijke behandeling van alle burgers ongeacht hun afkomst, geslacht of religie. Het lijkt wel of er steeds meer aan deze waarden geknaagd wordt en dat is reden tot bezorgdheid. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

14 commentaren op “De profeet Mohammed een pedofiel noemen valt niet onder vrijheid van meningsuiting, volgens Europees gerechtshof

 1. Het Europees gerechtshof zit vol vrijmetselaars, dit is opzet om de kwaadaardige islam te beschermen boven het christendom . Het bewijst immers zichzelf door deze Europese inmenging, het is geen uitvindsels van complotdenkers of doemdenkers. De waarheid is dat Mohammed inderdaad een pedofiel was of gewoon een oude vuilaard noem het zoals je wil ! Dit is dus het voorbeeld dat de vijanden van Christus willen ?? Ongelooflijk hoe alle profetieën zich nu in een razend tempo ontvouwen. Hoe diep gaan we nog gaan Heer God ?? Hoeveel staat u nog toe Heer ??

 2. Hoezo niet historisch bewezen? Dus als men in kind huwt ben je geen pedofiel, (volgens het Europees gerechtshof. Kan iemand mijn dit uitleggen. Moet een eigen vrije meningsuiting op waarheid berusten? En het blijft naar mij idee gewoon vrije meningsuiting.
  En als iemand Jezus beledigt door de zeggen dat hij een bedrieger is, mag dat dan wel? Want dat is natuurlijk vrije-meningsuiting . Christenen worden steeds meer vervolgd en het wordt alleen maar erger.

 3. – Het was al lang duidelijk : katholieken en algemener christenen hebben van “Europa” niets te verwachten, behalve tegenkanting.
  – Mohammedanen blijven hun chouchoukes. Misschien omdat “Europa” denkt daarmee de “achterlijke” katholieken te kunnen kortwieken. Bekende en aanvaarde gegevens over Mohammeds leven moeten desnoods maar genegeerd worden.
  – Misschien moet “Europa” eens grondig de koran lezen, die volgens de moslims rechtstreeks van Allah komt. “Ongelovigen” worden daar varkens of honden genoemd. En een varken wil wat zeggen in de moslimwereld.

 4. ☩JMJ☩

  Een gerechtshof dat er zonder massale maatschappelijke tegenkanting mee weggeraakt rond te toeteren dat pedofilie geen pedofilie mag genoemd worden is een schoolboekvoorbeeld van de postmoderne denkprocessen die, in overeenstemming met de kabbalistische pseudospiritualiteit waaruit zij gegroeid zijn, pretenderen dat realiteit een product is van de kracht van menselijke hersenen in plaats van objectief te bestaan onafhankelijk van menselijke opinies en denkprocessen. Het is diezelfde geschifte denkwijze die bepaalde mensen er toe aanzet om met een strak gelaat aan te kondigen dat zij eigenlijk tot het andere geslacht behoren. Men wil de menselijke natuur transformeren tot een meest totale tabula rasa om zelf de Schepping van God te herscheppen, maar zij zijn delusioneel en wandelen in pure waanzin.

  Maatschappelijke krankzinnigheid heeft echter de meest rampzalige gevolgen.

 5. Jouw bericht is voledig foute schrijfwijze.
  Het moet zijn uw bericht is juist, als men de oude gebeden goed leest.
  Staat er nergens Jou – je – jou – of Jouw. Dit is spreektaal van hedendaagse zangers, ze doen dit om dichter bij u te komen. Maar het blijft onnoemelijk onbeleefd en geeft aan dat zelfs niet onze gebeden worden aan aangetast, maar ook onze oude prachtige mooie taal.
  *******************************************************************************************************************
  Wat het Hoog gerechtshof van de rechten van de rechten van de mens betreft.
  Kan het goed zijn dat ze deze vrouw om deze uitspraak gedaan heeft en maar terecht ook. Dat deze
  menselijke rechter van vlees en bloed niet beter weten deze vrouw die heel juist vertaald te willen veroordelen, is geheel voor hun rekening zelf en geheel fout.
  De Levende drie ene God, bestaande uit God de Vader God de Zoon Heer Jezus van Nazareth en de Heilige Geest. Is de ene rechtvaardige levende God die over ons heerst en alles wat bestaat gecreëerd heeft, staat er voor die de TIEN GEBODEN GODS KENNEN NIET. DAT WIJ GEEN AFGODEN MOGEN EREN.
  Dus alles wat niet te maken heeft met de oorspronkelijke Joodse Godsdienst en later door Jezus Christus – Rabbijn/ Hogepriester – nazaat van huis David en opgerichte van vereenvoudigde Godsdienst, zijn Christendom of Katholieken en door hem de God/mens geboren en gestorven voor ons omdat wij het eeuwige leven zouden kunnen hebben. Ja als wij in hem blijven geloven, Hij de mens God die zoveel geleden heeft en vandaag de dag nog steeds lijd. Vanwege dat onder zijn kinderen een waardige vrome vrouw ten onrechte veroordelen is geworden.

  Het was ook heer Jezus die zei, diegene die zich aan kinderen vergrijpen moeten met een grote molensteen in diep water gegooit worden aldus wat de Heer en God/Jezus zegt.
  Verder is hij nog eens verschenen aan een islamiet de in de gevangenis zat, de man werd belaagd en riep constant op Mohammed en Allah. De man was heel gelovig en las elke dag de koran, tot een stem hem zei, ge moet niet op Mohammed roepen of Allah. Die komen toch niet, roep op heer Jezus wat op den duur ook gedaan heeft.

  En ja Heer Jezus stond voor Hem en Mohammedaan zei tegen Jezus ben gij de Jezus de Heer. Ja zei Jezus en stelde hem gerust, nog Mohammed nog Allah zullen nooit aan u verschijnen. Jezus vroeg de man de Heilige Bijbel te willen lezen en hem in de gevangenis uit te willen delen, de man zei ik heb geen Bijbel.
  Heer Jezus zei hem, morgen heb gij een Bijbel. Hij is gaan lezen en de Bijbel gaan verdelen, na twee jaar heeft zich laten dopen en is tot de dag van vandaag een fervent aanhanger van Heer Jezus.
  Als Mohammedanen zich bekeren worden ze gewoonlijk gelijk hun hoofd afgehakt, maar eer Jezus is zijn schild tegen het kwaad die wellicht kent.

  Dus mensen personen die de koran/ mohammed/ Allah achterna lopen als de ware godsdienst en Christenen te veroordelen voor een terechte uitspraak, deze mensen halen de mensenrechten waar we zo voor geijverd hebben volledig onderuit door deze uitspraak.

  Deze rechters hebben zonder goed na te denken in hun eigen voet geschoten door deze vrouw te veroordelen, Mohammed is geen levend persoon en is honderden DOOD. MENSEN DIE DOOD ZIJN KUNNEN NOOIT BELEDIGD WORDEN VOLGEN DE WET en deze rechters hebben dus geoordeeld en zeggen dit voor hun beurt.
  Weet een zaak dat er maar een rechtvaardige Rechter is die echt recht spreekt, zonder verborgen agenda.
  Dat is onze leven onfeilbare barmhartige God en Eerlijke Rechtvaardige Rechter is, die vindt dat ons allen ons aan de TIEN GEBODEN moeten houden,
  éérste gebod: Bovenal Bemin één God. Indertijd gegeven aan Mozes, mogen wij allen de Enige Levende God en onze Creator van alles wat bestaat samen vooral aanbidden. Hij duld totaal geen afgoden .
  Voor mij mag geen mens broeder zuster ontbreken in het komende eeuwig leven, na dit leven.
  Elke ziel die niet naar zijn creator terug kan gaan is voor mij beschouw als dat ik gefaald heb en maakt mij droevig, voor elke persoon die tot het ware geloof komt maakt mij gelukkig.

  Laten wij niet zijn zoals deze rechter en hen veroordelen, nee laten wij massaal ook voor hen bidden.
  Dat ze tot andere Juiste inzichten mogen komen en tot geloof mogen komen.
  Laten wij ook bidden voor al onze broeders en zusters van deze mooi WERELD, dat ze nu geloven of niet maar allen het eeuwige leven mogen bekomen.

  In Christo per Mariam,

  Br. Jacob… .

 6. Als je dit leest hebt je het antwoord al.
  Center for the Study of Political Islam International, z.s. in**@cs***.org
  Lidická 700/19, Brno Veveří, 602 00, Czech Republic http://www.cspii.org
  Global Compact for Migration – Global Impact on Western Civilisation Global Compact on Migration creates favourable routes for Islamic migration. Thus, it is essential to know the Islamic political principle of hijra (Islamic migration). Hijra follows the example set by Mohammed and referred to in the Koran. Hijra is socially and economically beneficial to Islam. If not resisted by legal means, it is the way to gradually annihilate the non-Islamic host culture and replace it with an Islamic civilisation.
  Koran 2:218: “Indeed, those who have believed and those who have emigrated and fought in the cause of Allah – those expect the mercy of Allah. And Allah is Forgiving and Merciful.” (see also Koran 8:72, 9:20)
  Hijra Legal Pathway
  In 1973, Economic European Community and the Arab League established the Euro-Arab Dialogue (EAD). Under the name of dialogue, they created a political and legal superstructure that encompasses the entire Euro-Arab relationship. Among other agreements, migration was addressed as an important component of the relationships, and it was demanded by the Arab Association:
  ’The association requires European governments to arrange legal provisions concerning the free movement… and respect for the fundamental rights of immigrant workers in Europe: these rights must be equivalent to those of national citizens.’
  Action Plan by Global Compact and forth-coming impact on Western civilisation
  The overall goal is to establish regular migration. “Regular Migration” is mentioned 25 times in the Pact. The summary of the objectives and actions identify a migrant as not a subject to European Law, European Law has to change to simplify the process of arrival and settlement of migrants according to their culture.
  List of Objectives of interest with extension commentaries:
   Objective 4 action f – absence of migrants’ nationality will not be a constraint, although it creates obstacles in identifying justified migration
   Objective 5 – “Enhance availability and flexibility of pathways for regular migration”
   Objective 7 action a – existing relevant policies may have to change according to migrants‘ Sharia demands
   Objective 7 action b – Islam is recognised as a religion and therefore protection of their human rights will be done according to Islamic values
   Objective 11 action f – in case of relevant laws and regulations are amended accordingly, it obliges to accept illegal migration, while discrimination becomes the tool to argue in favour of any migrant
   Objective 15 action e – facilitates Sharia-compliant health service
   Objective 16 action c – secures family reunification thus enlarging migration by times
   Objective 17 / 33 – no critical thinking is allowed towards migrants’ behaviour, criticism is strongly condemned
   Objective 17 action a – targeting and condemning free speech, migrants are by default innocent and victims
   Objective 17 action c – control over mass media, reporting censorship, it is not the facts which are reported but portraying migration as only positive while leaving other media with no support and funds
   Objective 17 action g – migration must be promoted in the context of electoral campaigns
   Objective 20 action i – sets the foundation for Sharia banking
  The Global Compact establishes a steady process of Islamisation of the UN members while undermining the existing legal framework of the sovereignty of their States. It uses non-discriminatory foundation actions to ensure the dominance of Islamic migration, hijra, with the time-line envisaged by the Arab Association and eventually will lead to an Islamic demographic conquest of the host country.

 7. Het is uiteraard een anachronisme om Mohammed een pedofiel te noemen. Het is dan ook onjuist (en helemaal niet postmodernistisch) om hedendaagse maatstaven toe te passen op vroegere perioden. Een huwelijk zoals dat van 53-jarige Mohammed met Aïsja is in die tijd allesbehalve uitzonderlijk. De consummatie (met twee m’s!) vond plaats nadat ze in de pubertijd was gekomen.

  Degenen die nu hoog van de toren blazen en Mohammed met terugwerkende kracht eem pedofiel wensen te noemen, moeten de semitische achtergrond niet uit het oog verliezen.

  1.
  Is koning David als 70-jarige dan ook pedofiel als hij het het 12-jarige meisje Abisag trouwt.
  I Koningen I
  “1 Toen koning David heel oud geworden was, kon hij maar niet warm worden, hoe men hem ook met dekens toedekte. 2 Daarom zeiden zijn hovelingen tot hem: Laat men voor mijn heer en koning een jonge maagd zoeken, die hem voortdurend ten dienste staat, hem verzorgt en bij hem slaapt; dan zal mijn heer en koning wel warm worden. 3 In het hele gebied van Israël zocht men nu naar een mooi meisje, en vond Abisjag van Sjoenem, die men bij den koning bracht.”

  Zie o.a. https://discover-the-truth.com/2016/09/17/king-davids-marriage-to-12-year-old-abishag-bible/

  2.
  Maria is waarschijnlijk 12 tot 14 jaar als ze in ondertrouw is met Jozef. Dit gold indertijd als een wettig gesloten huwelijk, een waarin nog geen consummatie had plaatsgevonden. Hoe oud St. Jozef toen was, is onbekend. Catharina Emmerich deelt mee dat Maria bij haar huwelijk 14 jaar oud was. Maria Agreda vermeldt dat Jozef toen 33 was.

  1. ☩JMJ☩

   Voor zover ik mij kan herinneren, Rinze, was Aïsha 9 jaren oud toen Mahomet zijn ‘huwelijk’ met haar consummeerde; zoiets is een walgelijk heidens gebruik en wordt nergens teruggevonden in de authentieke moraal van het oude volk Israël in de tijden van het Oude Testament en van het Christendom in de tijden van het Nieuwe Testament. Dus ook in de H. Schrift zult u zoiets niet vinden.

   Maria en Jozef behielden beiden hun maagdelijkheid ongeschonden, en nergens staat vermeld in de H. Schrift dat David huwelijksrelaties had met Abisag; integendeel, er staat expliciet in vers 4 (van III Regum 1) dat Koning David GEEN huwelijksrelaties met haar had (“rex vero non cognovit eam”). Dat zij 12 jaar was staat ook niet in de gewijde tekst, maar is gebaseerd op een exegese ervan zonder gezag.

   Men probeert heden ten dage voortdurend te bewijzen dat het mohammedisme vergelijkbaar is met het Christendom. Dat is het echter geenszins.

  2. Rinze, bedankt voor het aanwijzen van de spellingsfout. Deze is ondertussen aangepast. Ik ga wel akkoord met het antwoord van Benjamin op jouw laatste commentaar.

  3. Inderdaad, de Heilige maagd Maria was 14 jaar bij de Ontvangenis van de Heilige Geest in haar vlekkeloosheid, naar lichaam en geest. De Heilige Jozef was inderdaad 33 jaar oud. Er was dus een ouderdomsverschil van 19 jaar. Echter, als Onze Verlosser Jezus Christus aan het H. Kruis stierf was Hij 33 jaar. Bij de menswording van Christus was H. Jozef ook 33 jaar, een hoogheilig getal.
   De Menswording van Christus Jezus is een hoogheilig mysterie dat we slecht kunnen doorgronden als we in deheerlijkheid van de Heer zullen zijn.
   Er is dan ook helemaal geen vergelijk mogelijk met een roofzuchtige en misdadige man.
   De man Mohammed (want noem hem geen ‘profeet’ want dat is een belediging voor de H. Profeten in de H. Schrift) was 56 jaar toen hij Aïsha “huwde” die toen 6 jaar was. Bij de ‘consummatie’ was het arme meisje 9 jaar. Dus was die man inmiddels 59 jaar oud op dat ogenblik. Verschil in leeftijd=50 jaar. Een meisje van 9 jaar, Rinze, is doorgaan nog niet in de pubertijd, nog minder geslachtsrijp. Uw citaat: “De consummatie (met twee m’s!) vond plaats nadat ze in de pubertijd was gekomen. “
   Als men zo denkt zijn de meisjes straks “geslachtsrijp” in de wieg.
   Uw bewering dat Koning David 70 was en Abisag 12, is nergens in de H. Schrift te vinden en zijn foute beweringen van de vijanden van de H. Schrift.
   Citaat Rinze: “Is koning David als 70-jarige dan ook pedofiel als hij het het 12-jarige meisje Abisag trouwt.”
   1Ko 1:1 Toen koning David heel oud geworden was, kon hij maar niet warm worden, hoe men hem ook met dekens toedekte.
   1Ko 1:2 Daarom zeiden zijn hovelingen tot hem: Laat men voor mijn heer en koning een jonge maagd zoeken, die hem voortdurend ten dienste staat, hem verzorgt en bij hem slaapt; dan zal mijn heer en koning wel warm worden.
   1Ko 1:3 In het hele gebied van Israël zocht men nu naar een mooi meisje, en vond Abisjag van Sjoenem, die men bij den koning bracht.
   1Ko 1:4 Het was een bijzonder mooi meisje; ze verzorgde den koning en diende hem, maar de koning hield geen gemeenschap met haar.
   Herhaling: “ze verzorgde den koning en diende hem, maar de koning hield geen gemeenschap met haar.”
   Die website waar u naar refereert draagt dan nog eens de titel “Discover The Truth”. Wel wel !

   Dus eerst goed onderzoeken en dan reageren, beste Rinze.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Beste Peter, u hebt volledig gelijk met het waarschuwen tegen de Islamitische site. Er is daar natuurlijk een agenda. Desalnietemin lijkt me dat men daar zijn best gedaan heeft om zo breed mogelijk te citeren. In hoeverre de citaten kloppen kan ik niet beoordelen.

    Zowel u als Benjamin citeren I Koningen 1 en u wel met nadruk: “ze verzorgde den koning en diende hem, maar de koning hield geen gemeenschap met haar.” De vraag is natuurlijk wat er onder verzorgen en dienen moet worden verstaan. Dat de koning geen gemeenschap met haar had is duidelijk.

    Had de koning hier nu een moreel voorbehoud of was hij niet in staat tot gemeenschap? De bedoeling van de dienaren is wel duidelijk. Ik citeer de Brentonvertaling van de Septugint:
    Ki 1:2 And his servants said, Let them seek for the king a young virgin, and she shall wait on the king, and cherish him, and lie with him, and my lord the king shall be warmed.
    1Ki 1:3 So they sought for a fair damsel out of all the coasts of Israel; and they found Abisag the Somanite, and they brought her to the king.
    1Ki 1:4 And the damsel was extremely beautiful, and she cherished the king, and ministered to him, but the king knew her not.

    Dat “cherish” wijst er op dat “verzorgen” mogelijk een eufemistische uitdrukking is. Ook het “slapen” bij de koning kan in het Hebreeuws een seksuele connotatie hebben. Dat alleen een jonge maagd de koning zou kunnen “verwarmen”, moet toch te denken geven.

    De vraag is dan waarom zouden de dienaren een jonge maagd bij de koning willen brengen. In de context, zie het verdere verloop van de geschiedenis, blijkt er sprake te zijn van een koningscrisis. Adonia, een van de twee nog levende zonen van David, staat op het punt zich tot koning uit te roepen. De bedoeling van de dienaren is mogelijk dat David alsnog een zoon verwekt om de latere koning te worden. Bathseba weet dan listig koning David te bewerken Salomo, hoewel de jongste zoon, tot zijn opvolger aan te wijzen. Adonia probeert listig alsnog koning te worden door toestemming te vragen voor een huwelijk met Abisag, Abisag speelt dus in de crisis een sleutelrol. Salomo laat hem hierom ter dood brengen.(I Koningen 2: 23-24.)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht