Rozenkrans aan de Grenzen in De Panne

Sinds de recente 100e verjaardag van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima hebben verschillende landen over heel Europa en de wereld het initiatief genomen de Rozenkrans te bidden aan hun grenzen , om te beantwoorden aan de oproep van onze Hemelse Moeder.

België heeft deze oproep niet gemist.Vorige zaterdag 13 oktober om drie uur in de namiddag werd op 120 plaatsen  de Rozenkrans gebeden.Dit gebeurde op een grenslijn, in een kerk of kapel niet ver van de grens, aan een strand of zelfs op een willekeurige plaats in binnen-of buitenland, op voorwaarde mee te bidden voor de intentie van de “Rozenkrans aan de grenzen”.

Er werd gebeden voor de heropleving van het geloofsleven in België en aan Onze Lieve Vrouw werd de genade gevraagd om een echte cultuur van het Leven op te bouwen, de genade voor de bekering van de zondaars, voor Vrede in het hart van alle mensen en naties en de genade voor de eenheid in de Kerk van Christus.

Kardinaal Sarah steunde openlijk het initiatief en ook aartsbisschop Leonard richtte een boodschap tot de deelnemers.Zelfs Jozef De Kesel en bisschop Harpigny voelden zich genoodzaakt het initiatief aan te prijzen!

In de Westhoek waren er twee verzamelplaatsen, aan de Franse grens: Oostkappel en De Panne

Wij waren samengekomen aan het natuurreservaat De Westhoek ,niet ver van het strand van De Panne.Geen grote opkomst, maar toch een tiental deelnemers aan deze Rozenkrans, die wij al stappend en mediterend afgelegd hebben langs de kust-en grenslijn.

Er stapte ook een dame mee, die in de Panne bijbelcatechese geeft .Vermits de pastoor van de Panne, die openlijk in concubinaat leeft met een vrouwelijke “pastor”, liever yogalessen geeft, doet zij dit noodgedwongen in een zaaltje van een café op het marktplein van de kustplaats.Ook in Koksijde is er zogezegd geen plaats in de parochielokalen en werd haar vraag om er een uurtje per maand haar onderricht te kunnen geven met een smoesje weggewuifd.De barmhartigheid, weet u!…

Auteur:Veroon ter Zee

67 commentaren op “Rozenkrans aan de Grenzen in De Panne

 1. << Kan de West-Vlaamse bisschop niet ingrijpen, met die pastoor die openlijk in concubinaat leeft met een vrouwelijke “pastor” ? Dit schaadt de reputatie van de Kerk. "Wie geloof die mensen nog ? " zal men zich afvragen, in navolging van een andere West-Vlaming.

  1. ” Kan de West-Vlaamse bisschop niet ingrijpen, met die pastoor die openlijk in concubinaat leeft met een vrouwelijke “pastor” ? Dit schaadt de reputatie van de Kerk. “Wie geloof die mensen nog ? ”
   Maar Stinus, dat is toch het normale gedrag van de Vat II concilie sekte!
   Meer godslastering en ketterij van Bergoglio tegen onze gezegende Maagd MariaBergoglio, uw “heilige” lekenschurk:
   “Vol van genade” betekent niet “vol van deugd” maar “vol van gratuïteit, van schoonheid”

   Het Italiaanse dagblad Corriere della Sera heeft een aantal fragmenten uit het nieuwe boek van Bergoglio gebracht: “Vanaf het moment dat ze werd geboren tot de Annunciatie, tot het moment dat ze de engel van God ontmoette, stel ik haar voor als een normaal meisje, een meisje van vandaag, ik kan niet zeggen dat ze een stadsmeisje is, omdat ze uit een kleine stad komt, maar normaal, normaal opgeleid, openstaat om te trouwen, een gezin te stichten. Een ding stel ik me voor dat ze van de Schriften hield: ze kende de Schrift, ze had catechese gedaan in een familiale omgeving, vanuit het hart. Toen, na de conceptie van Jezus, was ze nog steeds een normale vrouw: Maria is normaal, zij is een vrouw die elke vrouw in deze wereld kan imiteren. Geen vreemde dingen in het leven, een normale moeder: zelfs in haar maagdelijke huwelijk, kuis in dat kader van maagdelijkheid, was Maria normaal. Ze werkte, ging winkelen, hielp haar zoon, hielp haar man: normaal “.

   Vraag maar aan uw vriend Bergoglio, Stinus, dan moogt u ook een “postoresje” aan de haak slaan en krijgt u nog zijn “zegen”, geen probleem. Het is toch uw kerk nietwaar?

   1. “Ik ben van Paulus.” “Ik van Apollos.” “Ik van Kefas.” “Ik van Christus.” Is Christus dan in stukken verdeeld? (1 Kor 12-13)

    Beste Peter,
    Wat heeft uw bijdrage nu eigenlijk voor meerwaarde? De Kerk lijdt en niet in het minst door toedoen van haar leider en zijn entourage. Dat Lucia in ’57 waarschuwde voor een slecht concilie doet er niet aan af dat het er feitelijk toch is gekomen. Het is en blijft ook sindsdien de Rooms Katholieke Kerk.

    Als u die Kerk niet (meer) bevalt, u haar pausen sinds 1962 verkettert, als anti-pausen kwalificeert en u heiligen afkraakt, waarom zoekt u uw heil dan niet gewoon elders? Dat zou ik veel moediger vinden dan om te pas en te onpas te blijven schoppen en de exclusieve eigendomsrechten op te eisen. Wat let u? De Oud Katholieken gingen u voor.

    1. Beste Paul. Ik ben het volledig met U eens. Ik vrees dat U (en ook ik) ook deze keer weer compleet zal verkettert worden door deze zelfde Peter. Ik ga al een tijdje niet meer met hem in discussie, het is werkelijk een hopeloze zaak.

     Het is net zoals U zegt, elke Katholiek vandaag de dag lijdt onder de complete crisis die heerst in de Kerk. Scheeflopende herders, vrijmetselaars, homofilie op seminaries, kindermisbruik… Er zijn echter ook eilandjes van écht geloof, goeie herders (soms zelfs erg jonge priesters). Een jonge biechtvader vroeg me onlangs na de biecht als penitentie vooral om te bidden voor de Kerk, niet om vernietigende kritiek…
     Diezelfde Kerk dan overal te pas en te onpas komen verketteren, draagt niet echt bij tot het herstel van die kerk, integendeel… Katholieken die deze Kerk nog steeds aannemen als hun moederkerk, worden hier dan ook nog eens persoonlijk aangevallen met een hoop mooie woordjes…

     Zelfs een oproep tot het bidden van de rozenkrans op dit forum grijpt hij aan om nog maar eens bikkelharde kritiek te geven en de mysteries van het licht af te doen als ‘des duivels’.

     In een wereld waar hebzucht, egoïsme, geweld, ontucht, porno, drugs en andere verslavingen hoogtij vieren, schijnt het dat ik een nog veel grotere zonde bega…

     Ik bid de rozenkrans, en ook de mysteries van het licht!

 2. Hallo Peter ,

  – Uw reactie van (16 oktober 2018 – 00:27) is totaal stijlloos, met navenante inhoud. Zie ook de reactie van Kurt en Paul.
  – In de katholieke Kerk geldt nog altijd dat de priesters celibatair moeten leven. Dat er mistoestanden zijn is spijtig. Dat de bisschop van West-Vlaanderen het niet weet of niet reageert, is eveneens spijtig. Daarom moet men de Kerk als geheel niet veroordelen. Christus werkt evengoed in zijn Kerk, in de sacramenten enzovoort.

  A. G. Stinus

  1. Of u nu zichzelf A.G.Stinus, of Kurt, of Bart, of Paul noemt, maakt mij niet uit.
   Wat mij wel uitmaakt is dat geen van jullie mijn argumenten, die gebaseerd zijn op de eeuwenoude leer van de Katholieke Kerk, weerlegt.
   Paul: “Als u die Kerk niet (meer) bevalt, u haar pausen sinds 1962 verkettert, als anti-pausen kwalificeert en u heiligen afkraakt, waarom zoekt u uw heil dan niet gewoon elders? ”
   Wat zou mij bevallen in een kerk die zich wil laten doorgaan als “de Rooms Katholieke Kerk”, maar die het niet is.
   Denkt u nu dat ik in die pseudokerk mijn heil zal kunnen vinden, of U?
   Ik verketter niemand. Iemand die slechts één ketterij aanhangt is ipso facto geen Katholiek meer. Dat zeg ik niet hoor, maar de H. Augustinus.
   In mijn hierboven staande reactie toon ik u zwart op wit aan wie die Bergoglio is, daar hij iedereen aanraadt om het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria onder het tapijt te borstelen, en jullie zeggen dan dat ik verketter!!!!!!!!!
   Onbegrijpelijk hoe jullie u nog Katholiek durven noemen.
   Jullie zijn zo blind als een mol. Jullie willen niet zien en/of onderzoeken en zoeken naar de waarheid. Jullie spelen met uw eeuwig heil.
   Wat heb ik aan uw “stijlloos”, Stinus? Niets. Maar over de ketterij over de Onbevlekte Ontvangenis rept u geen woord!!!!!!
   Ik zal hier op dit forum blijven en doorgaan met het aanklagen van de afschuwelijkheden van deze criminele bende die in Rome doet alsof ze de K. Kerk is. Of het nu uw oren doet tuiten of niet, zal mij worst wezen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 3. Hallo Peter,

  – In plaats van honderden keren “Laus tibi Christe + Ave Maria +” te schrijven, en zo te denken en de indruk te geven dat je véél katholieker bent dan de paus, zou je beter eens nuchter bekijken hoe het katholieke geloof in mekaar zit.
  – En dan zou je zien dat 1) je de besluiten van algemene concilies moet aannemen (wat jij niet wil doen, je denkt het in je eentje beter te weten) 2) het geen zin heeft je te isoleren van de katholieke Kerk en alles en iedereen te veroordelen, in de waan dat ongeveer jij alleen de perfecte katholiek bent 3) een goede katholiek respect moet opbrengen voor een ander, iets waar jij blijkbaar de grootste last mee hebt.

  AGSt.

  1. Stinus: ” In plaats van honderden keren “Laus tibi Christe + Ave Maria +” te schrijven, en zo te denken en de indruk te geven dat je véél katholieker bent dan de paus, zou je beter eens nuchter bekijken hoe het katholieke geloof in mekaar zit.”
   Goed Stinus. Leg ons dan uit hoe het geloof in mekaar zit.
   Doe maar. Want als ik zovele malen de moeite heb getroost, om het u te laten weten vanuit de leer van de SEMPER IDEM K. KERK, is het toch niet zo voor u en anderen.
   Wel leg ons dan uit hoe het geloof in mekaar zit. Ik wacht op uw antwoord.
   Php 2:9 Maar daarom dan ook heeft God Hem verheven en Hem de Naam gegeven hoog boven alle namen,
   Php 2:10 opdat in de Naam van Jesus iedere knie zich zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde,
   Php 2:11 en iedere tong zou belijden tot glorie van God den Vader, dat Jesus Christus de Heer is.
   En het is daarom, misschien voor de zoveelste keer, loof ik de Heer Jezus en de Allerheiligste Maagd Maria met:
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

  1. Bart, ik heb reeds zovele malen uitgelegd waar de ware Katholieke Kerk zich bevindt. De ware K. Kerk bevindt zich daar waar het ware geloof in de waarheid zich bevindt en negens anders. Het is uw plicht om de leugen te verwerpen en naar de waarheid te zoeken, die van God uitgaat en die Hij aan Zijn Ware K. Kerk heeft gegeven.
   De onveranderbare leer van de K. Kerk van meer dan 2.000 jaar. Er is geen andere waarheid waardoor iemand het heil kan verwerven. Het is alleen die K. Kerk die gesticht is door Jezus Christus. Indien men dan toch een andere pseudo kerk gaat aanschouwen als “katholiek”, zonder te onderzoeken of deze nog in de eeuwenoude waarheid is, gaat men zijn eeuwig onheil tegemoet.
   Mat_15:14 Laat hen begaan; ze zijn blinde leiders van blinden; maar als de ene blinde den anderen leidt, vallen ze allebei in de kuil.
   1Co_9:26 En daarom loop ik niet als een, die in den blinde voortholt, en worstel ik niet als een, die in de lucht slaat.
   Dat is de enige manier, Bart, om in de boot te blijven.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

    1. Bart: “De vraag was praktisch bedoeld. Waar kunnen we naartoe? Adres?”
     Zoek het zelf maar uit Bart.
     “Peter zet zich niet in, Peter doet niet anders dat hele lange uitleggen geven vanachter zijn computertje. ”
     U weet toch mensen op deze wijze te stimuleren, wel zoek het dan maar zelf uit, of vraag het aan Bergoglio, hahaha.

 4. En we durven ons katholiek te noemen . Niet vanwege degene die nu voor paus doorgaat en alle miserie van dien, maar omwille van Jezus’ Kerk. Evenals het volk Israël dat, ondanks haar ontrouw en zelfs afgodendienst van haar koningen, God’s volk bleef , zo blijft de Kerk Zijn Kerk al wordt ze nog zo besmeurd, ook van binnen uit. Hou van haar Peter en lijdt mee met allen die haar trouw willen blijven, ondanks haar gelaat dat zo lelijk gemaakt wordt. Blijf in de boot.

 5. De Katholieke profeten volgen is van zeer groot belang, zoals al ten tijde van het Joodse volk bewezen werd. Zonder de profeten kan men onmogelijk goed op de hoogte zijn en riskeert men in mindere of meerdere mate zich te laten misleiden of zelfs helemaal mee te gaan met de zoveelste tijdgebonden belangengroepen.

  Onder verschillende Katholieke Profeten heeft ook Profetes Vassula de boodschap verkondigt dat het niet in de eerste plaats gaat om lidmaatschap van een of andere kerk maar wel om waarachtigheid en standvastigheid in de beleving van de geestelijke liefde. Net als in een huwelijk !

  Maar wanneer men inderdaad bereid is — en dat vereist de liefde immers — om te trachten God de Vader in de hoogste graad van liefde tegemoet te komen dan kan men niet anders dan de Tien Geboden en de ontwikkeling en verfijning van bijvoorbeeld de Tridentijnse Mis met de grootste aandacht te volgen en te behartigen en dus grote aandacht te schenken aan die kerkelijke ambtenaren en die zeldzame pausen die bereid zijn tot het uiterste te gaan. Maria wijst daar dagelijks op door haar heilige daden !

  Men kan en mag zich niet gemakkelijk tevreden stellen met mindere waarden want dat is als een relativering en verflauwing in de liefde. Zoals in het huwelijk.

  Peter en anderen zetten zich daar voor in en men moet hen daarom ernstig nemen en zich niet zomaar lichtzinnig laten meevoeren met goed gevoel christenen en zeer zeker niet met wereldse verlangens.

 6. >> Waar vind je een zeer goede, systematische uiteenzetting van de leer van de katholieke Kerk ? Heel eenvoudig : in het lijvige boek (ongeveer 600 blz.) “Catechismus van de katholieke Kerk”. Daar wordt alles uitgelegd op basis van bijbelcitaten, citaten uit concilieteksten, uitspraken van heiligen, enzovoort.
  >> Het is niet alleen een boek dat je uitstekende, betrouwbare kennis bijbrengt, maar dat ook inspireert.
  >> Een aanrader waar een gelovige levenslang kan van blijven genieten.

  1. Moest dat boek een revisie krijgen dan zou er heel zeker in vermeld worden dat men het moderne OnzeVader moet bidden . . . en gij, Stinus, weet dat maar al te goed!

   1. Beste Eric,

    << De steengoede "Catechismus van de katholieke Kerk" kent natuurlijk uitgaven per taalgebied. En daar zal men allicht de lokale versie van het Onze Vader overnemen in de toekomst. Dat men dan de nieuwe, krakkemikkige Nederlandse tekst van het Onze Vader publiceert, zou een minpuntje zijn. Maar het mag ons niet beletten de Catechismus te lezen en te bestuderen. Maak van een mug geen olifant.
    << Persoonlijk bid ik de nieuwe tekst, maar gewoon met "bekoring" in plaats van het stomme "beproeving". Dan is er geen probleem.

    Vriendelijke groeten, Au. Gu. Stinus

 7. “Peter en anderen zetten zich daar voor in en men moet hen daarom ernstig nemen …”
  Peter zet zich niet in, Peter doet niet anders dat hele lange uitleggen geven vanachter zijn computertje. Dat is heel wat anders dan zich praktisch inzetten voor de Kerk. Tenzij ik iets over het hoofd heb gezien heeft hij volgens mij nog nooit gezegd waar we moeten wezen om de ware Kerk te vinden. Waar er een, volgens hem, goede parochie of gemeenschap is die de ware Kerk vertegenwoordigd en waar we ons dan met een gerust hart bij kunnen aansluiten.

  1. Dat is wel een weinig gestelde vraag: “waar vindt men nog een goede parochie?”. Maar ook deze vraag werd al jaren geleden beantwoord door Profeten. Deze door God opgewekte enige en ware leiders des volks hebben al vermeld dat velen alleen zullen komen te staan in het ware geloof en dat zij dus heel veel werk hebben om nog enkele zielen te kunnen helpen redden. Weldra zullen de nog bestaande kleine kernen van ware gelovigen ondergronds moeten gaan. Alleen zij die waarachtig willen blijven in het gebed kunnen nog met een “gerust hart” door het zeer moeilijk geworden leven gaan. Kleine kernen die het gebed willen onderhouden vind je in zowat alle parochies maar gerust kan je daar niet echt bij zijn omdat zij meestal het moderne OnzeVader bidden en dan weet je wel hoe het zit.

 8. Peter,

  U spendeert veel tijd en moeite op dit forum om de lezers te waarschuwen. U stelt dat ik blind ben als een mol, dat ik in de pseudokerk (lees de Rooms Katholieke Kerk) het heil niet kan vinden en dat ik bijgevolg mijn eeuwig heil op het spel zet.

  Welnu, als u aan mijn eeuwig heil inderdaad zoveel gelegen is, wees dan concreet en geef aan waar en in welke kerk dat heil volgens u wél te vinden is, naam, adres en datum graag. Ik vraag het niet aan Eric, Vassula of de profeten; (ook) ik vraag het aan u. Als “zoek het dan maar zelf uit, of vraag het aan Bergoglio, hahaha” het enige antwoord is dat u op deze nochtans simpele vraag weet te produceren, dan doet u exact hetzelfde als degene die u bij herhaling smalend aanhaalt en die zei “I will not say one word on this”.

  Komm zur Sache bitte.
  Be a man and speak up!

  1. Beste Paul,
   Als u even zoekt op internet naar traditionele organisaties, zult u er verschillende tegenkomen.
   Zoals : http://fsspx.be/nlhttps://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.htmlhttps://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htmhttp://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
   Ik geef u hierboven al de traditionele miscentra in Vlaanderen op. Merk wel dat er een verschil is in de geloofsverdieping van al deze hierboven. Het is daarom dat ik u scheef: “zoek het dan maar zelf uit, …”
   Ik heb u en anderen genoeg geïnformeerd over de ware K. Kerk op dit Forum om uzelf ervan te overtuigen wat de juiste weg is.
   In Nederland zijn er twee: de fssp en de fsspx.
   U kunt hierop altijd terug komen, Beste Paul, en zal u dan ook herhalen wat ik hier geschreven heb. Maar kijk eens aandachtig en niet oppervlakkig naar alle uitleg op de hierboven gegeven websites.
   Ik dat u nu begrijpt met wat ik voordien geschreven heb.

  2. Beste Paul,
   Inderdaad spendeer ik veel tijd en moeite om op dit forum te waarschuwen. Als ik stel “blind als een mol” dan ondervind ik dat men mijn argumenten soms klakkeloos verwerpt, zonder ze te hebben onderzocht of met tegenargumenten erop te hebben geantwoord.
   Eveneens, als ik schrijf “zoek het maar zelf uit …” dan wil dat zeggen dat als u geen moeite doet om de waarheid te omhelzen, dat u deze nooit zult vinden, laat staan aanvaarden. Ik wil hier op dit forum niemand voor de borst stoten, maar soms wordt ik van allerlei kwaad beticht zonder enige argumentatie, dat ik van ganser harte vergeef.
   Het gaat niet om mij, betracht ‘Peter’ niet, vergeet mij, maar zoek, onderzoek en vraag ten minste tekst en uitleg indien dit noodzakelijk is. Heeft St. Paulus ons niet geleerd dat we alles moeten onderzoeken,het goede behouden en het slechte verwerpen?
   Ik geef u dan ook hieronder de sites die traditionele H. Missen opdragen.
   https://fsspx.be/nl
   https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html
   https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm
   http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
   Al deze hebben verschillende opvattingen i.v.m. het Concilie VatII.
   Het is nu aan u om deze eens zelf te bestuderen en zelf uit te maken wie wie en wat wat is. Vandaar mijn “zoekhet maar zelf uit …” Ik heb veel hieromtrent op dit forum gezet, dat u nog eens kunt lezen, als het u beliefd.
   Ik kan u alleen voorstellen om te antwoorden op uw eventuele oprechte vragen.
   Ik hoop dat dit antwoord u welgevallig is.

  3. Beste Paul,
   Inderdaad heb ik al veel tijd gespendeerd en inspanningen gedaan opdit forum om de lezers te waarschuwen. Ik weet dat het ook niet altijd in dank wordt aanvaard en dat ik dikwijls onterechte verwijten moet lezen, zonder daarvoor een gestaafd en beargumenteerd weder argument te mogen lezen. Het is dan ook geen blijk van welwillendheid om de waarheid te zoeken en te vinden.
   Mijn “zoek het maar zelf uit …” is bedoeld dat u ook eens een inspanning moet leveren in de eerste plaats.
   Ik geef u dan ook hieronder enkele sites die allen traditionele H. Missen opdragen. Echter verschillen deze allen in opvattingen omtrent Vat II. De interpretaties van deze zijn soms moeilijk te achterhalen.
   http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
   https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm
   https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html
   https://fsspx.be/nl (Priesterbroederschap Sint Pius X)

   Het vraagt natuurlijk veel tijd om de verschillen te kunnen waarnemen. Maar probeer maar eens.
   Ik kan u altijd antwoorden op oprechte vragen.
   Ik hoop dat dit antwoord u welgevallig is.

  4. Beste Paul,
   Inderdaad heb ik al veel tijd gespendeerd en inspanningen gedaan opdit forum om de lezers te waarschuwen. Ik weet dat het ook niet altijd in dank wordt aanvaard en dat ik dikwijls onterechte verwijten moet lezen, zonder daarvoor een gestaafd en beargumenteerd weder argument te mogen lezen. Het is dan ook geen blijk van welwillendheid om de waarheid te zoeken en te vinden.
   Mijn “zoek het maar zelf uit …” is bedoeld dat u ook eens een inspanning moet leveren in de eerste plaats.
   Ik geef u dan ook hieronder enkele sites die allen traditionele H. Missen opdragen. Echter verschillen deze allen in opvattingen omtrent Vat II. De interpretaties van deze zijn soms moeilijk te achterhalen.
   http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
   https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm
   https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html
   https://fsspx.be/nl

   Het vraagt natuurlijk veel tijd om de verschillen te kunnen waarnemen. Maar probeer maar eens.
   Ik kan u altijd antwoorden op oprechte vragen.
   Ik hoop dat dit antwoord u welgevallig is.

  5. Beste Paul,
   Mijn antwoord aan u werd door het forum geweigerd. Maar ik probeer het nog eens.
   Beste Paul,
   Inderdaad heb ik al veel tijd gespendeerd en inspanningen gedaan opdit forum om de lezers te waarschuwen. Ik weet dat het ook niet altijd in dank wordt aanvaard en dat ik dikwijls onterechte verwijten moet lezen, zonder daarvoor een gestaafd en beargumenteerd weder argument te mogen lezen. Het is dan ook geen blijk van welwillendheid om de waarheid te zoeken en te vinden.
   Mijn “zoek het maar zelf uit …” is bedoeld dat u ook eens een inspanning moet leveren in de eerste plaats.
   Ik geef u dan ook hieronder enkele sites die allen traditionele H. Missen opdragen. Echter verschillen deze allen in opvattingen omtrent Vat II. De interpretaties van deze zijn soms moeilijk te achterhalen.
   http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
   https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm
   https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html
   https://fsspx.be/nl

   Het vraagt natuurlijk veel tijd om de verschillen te kunnen waarnemen. Maar probeer maar eens.
   Ik kan u altijd antwoorden op oprechte vragen.
   Ik hoop dat dit antwoord u welgevallig is.

  6. Ik ben het helemaal eens met Bart en Paul. Ik heb ook al eens de vraag gesteld waar Peter dan in godsnaam ter kerke gaat. Ik zit nog steeds op antwoord te wachten…

   Vanop de zijlijn staan roepen gaat schijnbaar nogal goed. Vanaf de barrica

  7. Ik ben het helemaal eens met Bart en Paul. Ik heb Peter ook al eens de vraag gesteld waar hij dan in godsnaam ter kerke gaat. Ik zit nog steeds op antwoord te wachten…

   Vanop de zijlijn staan roepen gaat schijnbaar nogal goed. Vanaf het moment dat de barricades écht moeten beklommen worden in het dagelijks leven echter…

  8. Beste Paul,
   Op uw laatste reactie kan ik het volende antwoorden.
   Inderdaad heb ik al veel tijd gespendeerd en inspanningen gedaan opdit forum om de lezers te waarschuwen. Ik weet dat het ook niet altijd in dank wordt aanvaard en dat ik dikwijls onterechte verwijten moet lezen, zonder daarvoor een gestaafd en beargumenteerd weder argument te mogen lezen. Het is dan ook geen blijk van welwillendheid om de waarheid te zoeken en te vinden.
   Mijn “zoek het maar zelf uit …” is bedoeld dat u ook eens een inspanning moet leveren in de eerste plaats.
   Ik geef u dan ook hieronder enkele sites die allen traditionele H. Missen opdragen. Echter verschillen deze allen in opvattingen omtrent Vat II. De interpretaties van deze zijn soms moeilijk te achterhalen.
   http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
   https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm
   https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html
   https://fsspx.be/nl

   Het vraagt natuurlijk veel tijd om de verschillen te kunnen waarnemen. Maar probeer maar eens.
   Ik kan u altijd antwoorden op oprechte vragen.
   Ik hoop dat dit antwoord u welgevallig is.

  9. Beste Bart en Kurt,
   Ik heb al verschillende malen geprobeerd mijn antwoord op uw vraag te plaatsen maar de website aanvaard het niet.

   1. Beste Paul,
    Op uw laatste reactie kan ik het volgende antwoorden.
    Inderdaad heb ik al veel tijd gespendeerd en inspanningen gedaan opdit forum om de lezers te waarschuwen. Veel dank krijg ik hiervoor niet en dikwijls moet ik onterechte verwijten, zonder daarvoor een gestaafd en beargumenteerd weder argument te mogen lezen. Het is dan ook geen blijk van welwillendheid om de waarheid te zoeken en te vinden.
    Ik vraag niet om Peter te aanschouwen, maar wel de waarheid te zoeken. Tenslotte, wie de waarheid zoekt, zoekt Hem die de Waarheid is.
    Mijn “zoek het maar zelf uit …” is bedoeld dat u ook eens een inspanning moet leveren in de eerste plaats.
    Ik geef u dan ook hieronder enkele sites die allen traditionele H. Missen opdragen. Echter verschillen deze allen in opvattingen omtrent Vat II. De interpretaties van deze zijn soms moeilijk te achterhalen. U kunt mij altijd vragen stellen hieromtrent.
    http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
    https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm
    https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html
    https://fsspx.be/nl
    Ik kan u altijd antwoorden op oprechte vragen.
    Ik hoop dat dit antwoord u welgevallig is.

   2. Beste Paul,
    Op uw laatste reactie kan ik het volgende antwoorden.
    Inderdaad heb ik al veel tijd gespendeerd en inspanningen gedaan opdit forum om de lezers te waarschuwen. Veel dank krijg ik hiervoor niet en dikwijls moet ik onterechte verwijten, zonder daarvoor een gestaafd en beargumenteerd weder argument te mogen lezen. Het is dan ook geen blijk van welwillendheid om de waarheid te zoeken en te vinden.
    Ik vraag niet om Peter te aanschouwen, maar wel de waarheid te zoeken. Tenslotte, wie de waarheid zoekt, zoekt Hem die de Waarheid is.
    Mijn “zoek het maar zelf uit …” is bedoeld dat u ook eens een inspanning moet leveren in de eerste plaats.
    Ik geef u dan ook hieronder enkele sites die allen traditionele H. Missen opdragen. Echter verschillen deze allen in opvattingen omtrent Vat II. De interpretaties van deze zijn soms moeilijk te achterhalen. U kunt mij altijd vragen stellen hieromtrent.
    http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
    https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm
    https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html
    https://fsspx.be/nl
    Ik kan u altijd antwoorden op oprechte vragen.
    Ik hoop dat dit antwoord u welgevallig is.

   3. Beste Bart,
    U kunt bij de Priesterbroederschap Pius X, de Priesterbroederschap Sint Petrus, de Kapen van Moeder van Goede raad in Dendermonde, de Kapel van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen in Aalst, gaan aankloppen indien gewenst.

    1. Dank u voor uw antwoord Peter. Fssp is de beste optie, daar ze in eenheid blijven met Rome. Dat moeten wij ook blijven doen, ondanks de begrijpelijke verleiding ons heil te gaan zoeken waar men het geloof beter meent te kunnen bewaren. Al twijfel ik niet aan de goede bedoelingen van fsspx of de mensen in Dendermonde.
     Ik denk dat niemand op dit forum twijfelt aan úw goede bedoelingen. Alleen uw uitlatingen naar anderen toe komen mij niet altijd even broederlijk over en dat doet onze (!) zaak geen goed. Wees in eenheid met Rome, broeder Peter, al is dit pontificaat en ik vrees zefs het volgende nog zo rampzalig. De Heer laat dit toe met een reden. We zien dat het onkruid hoog opschiet. Hij hanteert de sikkel, wij niet. Laat ons samen blijven en elkaar sterken.
     Het ga u goed!

     1. Beste Bart,
      Eerst en vooral, bedankt voor uw antwoord. Dat mijn uitlatingen soms wat cru zijn, ja daar ben ik me van bewust. Echter noemde de Heer Jezus de Farizeeën ook ‘hypocrieten’, en dat was ook zo. Was dat dan ook niet ‘broederlijk’? Men moet een kat een kat noemen, zonder boe af ba, anders wordt alles zo’n beetje verzwegen onder het mom van die ‘broederlijkheid’. Liberté, Fraternité, Egalité, is niet mijn bier.
      U schrijft: “Wees in eenheid met Rome, broeder Peter, al is dit pontificaat en ik vrees zefs het volgende nog zo rampzalig. De Heer laat dit toe met een reden. We zien dat het onkruid hoog opschiet. Hij hanteert de sikkel, wij niet. ”
      Een goed Katholiek is altijd trouw aan Rome. Aan de stoel van Petrus en wil niets anders. Echter als die stoel bezet is door iemand die daar niet thuishoort, dan is dat nu het geval. Velen laten zich misleiden door trouw zijn aan Rome. Als Rome afdwaalt door ketterijen, is het voor een Katholiek verboden deze te volgen en te erkennen, op straffe van dezelfde anathema te ondergaan als deze die anderen doen afdwalen door die ketterijen.
      Dat is, beste Bart, de enige vaste leer van de Katholieke Kerk van altijd.
      Ik erken niet nu, niet nooit een publieke ketter als paus. Dat is voor volgens de leer van de K.K. onmogelijk, indien men zijn ziel liefheeft.
      Het beste wat u kunt doen is dit punt uitspitten tot op het bot, anders gaat u verrassingen tegemoet die onherroepelijk zijn.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

 9. – Ook al kraamt de paus soms wat onzin uit, daarvoor moet men de Rooms-katholieke Kerk niet de rug toekeren. Ik vind me zeer goed terug in de gewone Eucharistievieringen van de zondag in de gewone parochiekerk. Christus is werkzaam in de sacramenten, ook al is mijnheer pastoor misschien niet perfect.
  – Wie katholiek is moet niet het 2e Vaticaans concilie gaan afzweren, want wat daar als leerstellige teksten verkondigd werd is juist. Een goede samenvatting van de ganse leer van de katholieke Kerk vind men in de “Catechismus van de katholieke Kerk”. Dat staat vol passende citaten uit de Evangeliën, citaten uit teksten van zeer veel concilies, enzovoort.
  – Wie een gans concilie veroordeelt is zelf verkeerd. In het laatste concilie heeft de Kerk geen nieuwe leer verkondigd, maar enkel de bestaande leer duidelijker toegelicht. Je moet het als individu niet beter denken te weten dan de bisschoppen tezamen + de paus erbij.

 10. Stinus, woont gij op een andere planeet? Ga eens dringend kijken op https://kavlaanderen.blogspot.com/ en https://restkerk.net/ want daar wacht men vol spanning op de volgende zet van het Bergogliaanse Vaticaan. Mogelijk hebt gij dat uit het oog verloren wegens uw politieke agenda van de voorbije dagen ? De Profeten hebben voorzegd wat Bergoglio’s volgende stap zal zijn en gij klampt u nog vast aan de verdrinkende koeien van Vat2. Bergoglio zal die moderne koeien met zijn bekende handelswijze nog wat verder de dieperik induwen door vernieuwde leugens. Juist daardoor zullen veler ogen eindelijk opengaan zoals door Profeten voorzegd. Voor uw eigen welzijn kunt gij beter voorlopig zwijgen want Bergoglio zal u het schaamrood op de wangen schilderen. Zonder Vat2 was Bergoglio een modern priesterke van niks en kon Danneels nog steeds onbekritiseerd zijn Kerk-verwoestende gang gaan. Dat is wat de rozenkrans aan de grenzen o.a. inhoudt en daarbij heeft onze ware aartsbisschop Leonard zich goddank nog eens laten horen.

 11. Beste Eric,
  Laat je niet meeslepen door foute extreme mensen. Op “katholieke actie Vlaanderen” is men heel dikwijls volop haat aan het spuien, en bezig met de zaken superverdraaid voor te stellen. Hebben ze ergens een regenboogje gezien ? Dan is de paus zeker de duivel zelf. En haat rondspuien, dat is zeker niet wat een deftige katholiek moet doen.
  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. Ziedaar, Stinus, nu spreekt gij tenvolle de taal van de progressieven want volgens u zijn het de Traditionele Katholieken die haat spuien. Volgens u moeten zij dus zwijgen en iedereen en alles in het honderd laten lopen. Mooi hoor. Ik heb heel veel te danken aan het klare en zeer gedegen onderricht van KAVlaanderen ook al heb ik in de verste verte niet de talenten die Guardian Angel heeft. Hoe had ik in 2012 anders al kunnen weten dat zelfs Suenens al vrij spel had in het uithollen van de Kerk en dat die Suenens ook een gtote vinger had in het door u zo geroemde Vat2-concilie. En hoe belangrijk het is te letten op de tekens die men kan ontdekken in de moderne missen. Restkerk en KathForum kwamen pas enkele jaren later en brachten eigenlijk niet zo veel nieuws bij.

   1. Beste Eric.

    Ik denk dat Stinus het vooral heeft over de toon die gezet wordt op KAV. Ik heb me daar ook al vragen bij gesteld…

    Peter heeft ons een aantal fijne sites aan de hand gedaan. (Mijn welgemeende dank hiervoor Peter, door het bekijken van deze sites worden mij een aantal dingen nog duidelijker) Peter zal het me vergeven als ik ze hieronder nog even vermeld.

    http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen

    https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm

    https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html

    De mensen achter deze organisaties begrijpen heel goed dat je dingen kan aankaarten, ketterijen kan aanduiden en mistoestanden verduidelijken, zonder dat je daardoor grof, brutaal en zeer persoonlijk moet worden. Dat is hetgeen ik Peter vroeger ook wel eens verweten heb. Je kan nog zo’n groot gelijk hebben, als je je boodschap al roepend en scheldend brengt, dan kom je absoluut niet geloofwaardig over. Voornoemde sites beseffen dat maar al te goed. Zij leggen een heel aantal pijnpunten bloot op een duidelijke, doch beschaafde manier.

    KAVlaanderen kan dan nog zoveel gelijk hebben, de manier waarop ze hun boodschap brengen, is soms beneden alle peil.

    Als ik denk aan al die boodschappen van Maria, in La Salette, Fatima… Zij vraagt ons gebed en boete. Voor de Kerk en voor de afgedwaalde zielen. “Zovelen gaan naar de hel omdat niemand voor hen bidt of offert” zegt ons Lieve Vrouwke in Fatima. Ze heeft nooit opgeroepen om bisschoppen, hoe lauw en verkeerd ze ook zijn, persoonlijk te gaan uitkafferen en vernederen. En dat is wat KAV heel dikwijls doet. Dat is ook de reden dat ik hun site niet meer bezoek.
    Moest KAV een beetje objectievere duiding brengen, zonder gescheld en regelrechte haatboodschappen, het zou hun (en uiteindelijk ook onze) zaak veel ten goede komen.

    Er zijn genoeg sites te vinden (ik denk maar aan Church Militant om er ééntje te noemen) die ook zeer kritisch uit de hoek durven komen over misstoestanden in onze Kerk, Bisschoppen, Kardinalen, inclusief de Paus, zonder te vervallen in scheldpartijen van laag allooi…

    Kardinaal de Kesel een pedofiele klootzak noemen, daar is niemand iets mee vooruit. Feiten naar boven brengen die dit zouden staven, samen met een oproep om te bidden en te offeren voor onze Kerk, in plaats van hen te vervloeken, zou volgens mij meer zoden aan de dijk brengen.

    Vriendelijke groet,

    Kurt

  1. ☩JMJ☩

   Indien hier enige lezers zijn die in Brabant wonen; gelieve mede te helpen om te betrachten een altaar beschikbaar te krijgen voor de tridentijnse Liturgie in de Basiliek van Scherpenheuvel of in de Abdij van Averbode. Ik heb reeds herhaaldelijk geprobeerd te verkrijgen van de Abdij dat er op zijn minst een zijaltaar beschikbaar zou gesteld worden voor de tridentijnse cultus, maar zoals voorspelbaar werkt men dat tegen. Hoe meer mensen echter aandringen met een gerechtvaardigde vrijmoedigheid, hoe beter.

   We moeten hier in dit land veel gecoördineerder gaan samenwerken dan wat heden het geval is. Indien de echte Romeinse Ritus naar historische centra met diepe wortels gebracht zou worden gelijk de genoemde basiliek en oude abdijen, dan zou dat een belangrijke stap zijn richting een nationale liturgische hernieuwing, maar we moeten er voor strijden.

 12. Beste Eric,
  Soms staat er wel eens iets goed en juist op “katholieke actie Vlaanderen”. Maar soms is het regelrechte haatspuiterij. Dikwijls maken ze van een onnozelheid waar niemand op let een reusachtig drama, waarbij ze iets “bewijzen” dat toch niet waar is.
  Gebruik je gezond verstand.
  Vriendelijke groet, AGSt.

 13. Beste Peter,
  Merci de vos multiples réponses 🙂 Ik heb uw internetsites bezocht.
  Dankzij het motu proprio van paus Benedictus XVI wordt de viering van de H. Mis, zoals u die voorstaat, ook binnen de Kerk (weer) op haar waarde geschat en toegelaten. Ik kan me voorstellen dat het voor wie deze liturgische vorm van celebreren eigen is, voelt alsof hij/zij het sterrenrestaurant heeft moeten inruilen voor de Mc Drive, wanneer hij/zij anno 2018 menig novo ordo Eucharistieviering bezoekt. Ook ik verbaas me wanneer ik een priester zie die welhaast dieper buigt voor de kosteres die net het Allerheiligste uit het tabernakel heeft gehaald, dan dat hij na de consecratie buigt voor de Heer (want knielen raakt kennelijk uit de mode). Maar de uitzondering bevestigt naar mijn overtuiging de regel dat de Misviering waarmee mijn generatie is opgegroeid aan de presentia realis van de Heer niets afdoet, Goddank. De geldigheid van het sacrament hangt per slot van rekening niet af van de gesteltenis van de gewijde bedienaar.

  Ziet u, er is voor mij een zéér duidelijke scheidslijn: alleen reeds de feitelijkheid dat u de heilige Johannes Paulus II, die ik enkele keren mocht onmoeten, om u moverende redenen afkraakt en als antipaus kwalificeert, betekent voor mij simpelweg dat u en ik inderdaad NIET tot dezelfde kerk behoren. Er is binnen de Kerk die Christus heeft gesticht GEEN sprake van sedevacantisme, als had de H. Geest ruim 60 jaar geleden Rome verlaten en zijn exclusieve intrek genomen in de rugzak van Mgr Levebvre. Alvorens kritiek te leveren op de Kerk, moet je haar eerst liefhebben, zo zei mij een priester ooit.

  Voorts is het voor mij evident dat een club, gemeenschap of kerk die weigert om Vaticanum II als concilie te erkennen, niet tot de Rooms Katholieke Kerk behoort; wat van dat concilie inhoudelijk en procedureel mogelijk ook te zeggen valt. Il faut appeler un chat un chat.

  Conclusie: voor wie de H. Mis in de buitengewone ritus wenst bij te wonen is de Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre wat mij betreft de enige optie uit uw opsomming, waarvoor overigens dank. Mocht FSSPX weer in de moederschoot van de Kerk terugkeren, dan kleuren wat mij betreft ook andere opties groen.

  1. Beste Paul,

   Ik weet niet of mijn vorige reacties betreffende het H. Misoffer wel degelijk gelezen en doorgrond worden. Echter moet dat ieder voor zich uitmaken. Ik hou mij aan de voorschriften van de Katholieke Kerk van altijd, de Semper Idem Katholieke Kerk, zoals die alles voor altijd heeft verordend. Dat is uiteindelijk mijn Kerk.
   U schrijft: “Dankzij het motu proprio van paus Benedictus XVI wordt de viering van de H. Mis, zoals u die voorstaat, ook binnen de Kerk (weer) op haar waarde geschat en toegelaten.”
   Er is geen toelating van niemand voor nodig om het H. Misoffer van alle eeuwen, dat alleen God behagen, op te dragen.
   Niemand, hoe die zich ook moge laten noemen, is in staat het H. Misoffer te wijzigen. Niemand!
   Nogmaals haal ik deze tekst aan die ik reeds in een reactie plaatste, in de hoop dat alles hier duidelijk wordt:

   «  Waarom de Latijse Mis ? » door Priester ‘Father’ Gommar A. DePauw. 5 mei 2017.
   Vrienden,
   De belangrijkste dag in mijn leven, was de dag waarop ik priester werd gewijd. ‘Sacerdos in aeternum’ noemde de Kerk van het Rome het in die dagen. De dagen van Paus Pius XII. ‘Sacerdos in aeternum’ in het Latijn: “een priester voor altijd”… in élke taal. De avond voor mijn wijding ontving ik dit boek. De Latijnse titel luidt: “Missale Romanum” = “Romeins Missaal” = “Romeins Misboek”. En zoals het geval was met iedereen voor de Reformatie van het Tweede Vaticaans Concilie, de Paus incluis, alle kardinalen, alle bisschoppen en de meeste priesters van de dag van vandaag, zoals het het geval was met hen allemaal, vroeg de bisschop die mij zou wijden, om mijn linker hand op dit boek te leggen, om mijn rechter hand omhoog te steken en de volgende plechtige eed af te leggen: “Ik aanvaard vrijwillig en zonder voorbehoud alle apostolische en kerkelijke tradities van de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk van Rome en ik beloof, verklaar en zweer plechtig, al deze tradities te onderhouden en te belijden, onveranderd, tot de laatste ademtocht van mijn leven.”
   De meest centrale en de meest heilige van al deze tradities is het Heilig Misoffer. De Mis van onze voorouders, de traditionele, Latijnse Mis. Soms ook wel de Tridentijnse Mis van Paus Pius V genoemd. Dit op verzoek van de Concilievaders die samenkwamen tussen 1545 en 1563 in de Italiaanse stad Trente, de Tridentijnse Stad. Het was op het verzoek van de Tridentijnse Concilievaders dat Paus Pius V ons de traditionele Latijnse Mis heeft gegeven zoals wij deze kennen en waar wij van houden. Neen, Paus Pius V introduceerde géén nieuwe Mis om naar zichzelf te vernoemen. Indien hij ook maar de minste poging ondernomen zou hebben om dat te doen, geen enkele van zijn opvolgers op de troon van Sint-Pieter zou ooit met de idee gespeeld hebben, om hem te canoniseren, als een officiële heilige van onze Kerk.
   En dat is nu precies wat Paus Clemens XI deed in 1712, toen Paus Pius V uitgeroepen werd tot de Heilige Pius V, om voortaan de geschiedenisboeken binnen te gaan als de Paus van de Ware Mis en als de Paus van de Rozenkrans. De Mis en de Rozenkrans, de échte Mis en de Rozenkrans, wat een onoverwinnelijke combinatie. Laat mij het nog eens herhalen, de Heilige Pius V introduceerde géén nieuwe Mis, maar alles wat hij deed, was het verwijderen, uit de toen bestaande Latijnse Mis, de lange devotionele gebeden die op eigen initiatief, door de eeuwen heen, door goed bedoelende, maar soms overdreven devote bisschoppen en priesters werden toegevoegd aan de Mis die zij hadden overgeërfd.
   De stevige interventie van de Heilige Pius V probeerde géén Novus Ordo, géén Nieuwe Orde Mis, aan de Kerk op te dringen, maar probeerde de Oude Mis terug te brengen in haar gewijde eenvoud. Deze Oude Mis is zo oud, dat sommige van haar ceremonies en gebeden teruggaan op de dagen van Onze Lieve Heer en Zijn Discipelen én de Romeinse catacomben, waar de eerste Latijnse Missen werden opgedragen, 1900 jaar geleden. Missen die niet op tafels gecelebreerd werden, maar op de tombes, de stenen graven van de martelaren. De martelaren, de eerste leden van de Kerk, deze prachtige mannen en vrouwen, deze prachtige jongens en meisjes, die het martelaarschap verkozen boven het verraad of het compromitteren van hun en onze overtuigingen.
   De Apostolische Constitutie door dewelke de Heilige Paus Pius V de originele, Latijnse Mis terugbracht, is gedateerd 14 juli 1570. En zoals alle Pauselijke documenten is deze Constitutie gekend door haar eerste Latijnse woorden, in dit geval: Quo Primum. De gehele tekst werd een integraal onderdeel, op de eerste bladzijde in feite, van het officiële Romeinse Missaal, dat dezelfde Paus tot in de eeuwigheid en voor altijd verordende als zijnde het enige Misboek dat vanaf dan te gebruiken was om de Heilige Mis te celebreren. Het is zeer zeldzaam in de gebeurtenissen van de geschiedenis, wanneer een Paus ondubbelzinnig aan de wereld verkondigt, dat hij de volheid van zijn Apostolische autoriteit gebruikt, als de opperste priester van de Kerk van Christus, om een decreet uit te vaardigen, dat iedereen tot in de eeuwigheid en voor altijd bindt, terwijl hij hen bedreigt die het zouden wagen om het decreet te overtreden, niet enkel met excommunicatie van de Kerk, maar met Gods Eigen wraak. Zo een uitzonderlijk decreet was het document van de Heilige Paus Pius V dat ging over de traditionele Latijnse Mis. En ik citeer, letterlijk vertaald van de Latijnse tekst hier voor mij:
   “Wij stellen door dit wettig decreet, geldig tot in de eeuwigheid, vast en Wij verordenen, dat in de toekomst niets toegevoegd, verwijderd of veranderd mag worden in dit Missaal. Nooit zal een priester in de toekomst gedwongen kunnen worden om op een andere manier de Mis te lezen. En om voor eens en altijd zonder een zweem van onrust van het geweten, en zonder in welke straffen, veroordelingen, berispingen of verwijten ook te vallen, die als gevolg daarvan op een of andere manier van kracht zouden kunnen worden; veeleer kan men daarvan immer een vrij en toegestaan gebruik maken en is men daartoe gerechtigd. Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculaire priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordegeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. Zij mogen ook niet, door wie dan ook, er toe gedwongen en genoodzaakt worden dit Missaal te veranderen. Ook kan dit ter tafel zijnde schrijven nooit en in geen enkele tijd worden herroepen of beperkt. Wij bepalen en verklaren veeleer op dezelfde manier, dat het voor immer vast in zijn onverstoorbare geldige kracht blijft bestaan. Zo is het dan aan helemaal geen enkele onder de mensen toegestaan deze oorkonde, die Onze toestemming, Onze vaststelling, Onze verordening, Onze opdracht, Ons bevel, Onze goedkeuring, Onze concessie, Onze verklaring, Onze wil, Ons besluit en Onze strafbepaling inhoudt, te ontkrachten of zich tegen haar in schandelijke vermetelheid te verzetten. Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
   Vrienden, het is op gezag van de Apostolische Constitutie Quo Primum, en staande op de stevige dogmatische, morele en canonieke gronden die dit decreet biedt, en als een voormalige professor aan het groot-seminarie en als theologisch en canonieke adviseur (peritus) in Rome tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, zou ik in staat moeten zijn om zulke documenten correct te evalueren. Het is op basis van deze Apostolische Constitutie, voor altijd bindend, dat ik de traditionele Latijnse Mis vandaag de dag nog celebreer op dezelfde manier als toen ik ze voor de eerste keer celebreerde, bijna een halve eeuw geleden, toen mijn Moeder de Kerk en al Haar priesters, dit uniek, bilateraal bindend en onherroepbaar privilege gaf, een privilege en een contract dat ik met Gods Genade hoop te vervullen, en ernaar te leven, zoals ik plechtig zwoer, tot de laatste ademtocht van mijn leven.

   Iemand die aan het heil van zijn ziel belang hecht, moet hieraan heel veelbelang hechten.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 14. – Zeer juist en voortreffelijk gezegd van Paul.
  – Ik heb geen jeugdpuistjes meer, en heb zowel de heilige Mis in het Latijn (preconciliair) als de NO gebruikelijke heilige Mis meegemaakt. Het grote voordeel van de NO heilige Mis is, dat men alles begrijpt en men er volop kan aan deelnemen. Hier en daar mochten er wel wat meer uitwendige tekenen zijn in de NO Mis (knielen, enz.), maar dat weegt niet op tegen het voordeel van de volkstaal.
  – Toch heb ik respect voor de mensen die liever de H. Mis in de vroegere ritus volgen. Maar dat die a.u.b. ook respect hebben voor de mensen die de NO gewone heilige Mis bijwonen.
  – Wie als gelovige Vaticanum II niet aanneemt zit vast, heeft sommige verkeerde ideeën, en geraakt nog gefrustreerd ook.

 15. Kurt, Stinus, ooit had ik het statuut van gewetensbezwaarde, socialistische ideologie, en dat komt er zowat op neer dat wanneer iemand jezelf en/of je gezin wil doden je NIETS onderneemt tenzij om hulp roepen en trachten te vluchten of trachten de moordenaar(s) op andere gedachten te brengen en uiteraard ben je tegen alle vormen van wapendracht. Welke vreselijke mentaliteit dit voortbrengt kan je gaan bewonderen in de StMichielskerk in Leuven. Uiteindelijk terug Christen worden is dus reactionair. Niet plezant om uit te spreken.

  De kruistochten werden pas op gang gebracht wanneer de christelijke wereld geen andere uitweg meer zag. Dat wil zeggen dat men zich al heel vaak op de beide wangen had laten slaan en zelfs velen laten vermoorden. Heden laten we ons slaan door de eigen bisschoppen en de eigen politici! Over hun blindvolgzame ‘moderne’ priesters wil ik niet eens spreken. Uiteraard moeten we voor al die mensen bidden, heel zeker zullen sommigen tot inzicht komen. Maar kom me niet vertellen dat Suenens, Danneels en zijn bisschoppen misleid werden en niet goed weten wat zij veroorzaken! Zij weten het zeer goed! Dat is zware misdaad. Die hun eigen volk bewust willen ontgeestelijken zouden wel eens bezig kunnen zijn moedwillig tegen de H.Geest te zondigen. Gaat mij dat niet aan? Hoef ik er niet wakker van te liggen dat bisschoppen en politici samen het vrijmetselaarsspel vrij en ongehinderd opvoeren? Het is zonder meer schokkend dat de media een heel volk in slaap konden wiegen en het zich vrijwillig laat slaan en vrijwillig laat ontgeestelijken.

  Dit is zodanig buitenmaats dat men er zich heel erg ellendig bij voelt. Stinus tracht ons dan zoeterig in slaap te houden met 1. zijn politici en 2. zijn Vat2. Na zoveel maanden wederwoord kan hij toch wel eens een heel klein beetje beginnen nadenken, het is geen monopoliespelletje. Het gaat om niets minder dan om de zielen van ontelbare mensen, niet alleen van christenen, ook van boeddhisten, moslims en joden. Katholieke Actie in Vlaanderen hebben we keihard nodig. Maar ik denk niet dat er in korte termijn in bijvoorbeeld Scherpenheuvel nog met regelmaat een Tridentijnse H.Mis zal worden gedaan, daarvoor heb ik te kwalijke ontmoetingen gehad met sommige priesters aldaar, die ik toen nauwelijks bewust van de draagwijdte van hetgeen er gebeurde over me heen liet gaan. Uiteraard moet men proberen daar de H.Mis terug tot ere te brengen maar ik vrees dat het vijf NA twaalf is en het lijkt me klaar en duidelijk dat niemand er zal in slagen iets degelijks te organiseren voordat de oorlog en de antichrist zich hebben laten gelden, zoals in vorige eeuwen. Proberen MOET men echter wel!

 16. Beste Eric,

  … De Catechismus van de katholieke Kerk zegt heel terecht het volgende (nr. 1200 en 1201) : “Het mysterie dat in de liturgie gevierd wordt is één, maar de viering ervan kan verschillende vormen aannemen. De rijkdom van het Christusmysterie is zo onpeilbaar dat geen enkele liturgische traditie deze uitputtend kan weergeven. …” Dit betekent dat er een aantal goedgekeurde ritussen mogelijk zijn. Niet alleen de tridentijnse en de NO ritus, maar bv. ook de Ambrosiaanse ritus of de Maronitische. Staar je dus niet blind op de Tridentijnse ritus met het latijn dat geen mens verstaat, behalve hier en daar iemand. En heb respect voor de NO gebruikelijke heilige Mis in onze kerken, waar iedereen kan meevolgen.

  … Sleep er niet de ganse wereld bij. Wat komen gewetensbezwaarden hier in Godsnaam doen ? Hou je bij de zaak.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Beste Stinus, hou toch op met de mensen voor de gek te houden met uw logegeest.
   U bent nog te lui om mijn reactie te lezen anders zou u deze onzin achterwegen laten: ” Dit betekent dat er een aantal goedgekeurde ritussen mogelijk zijn. Niet alleen de tridentijnse en de NO ritus, maar bv. ook de Ambrosiaanse ritus of de Maronitische. Staar je dus niet blind op de Tridentijnse ritus met het latijn dat geen mens verstaat, behalve hier en daar iemand. En heb respect voor de NO gebruikelijke heilige Mis in onze kerken, waar iedereen kan meevolgen. ”
   Naast de latijnse teksten staat het vertaald

 17. Altijd wil ik bereid zijn verder na te denken, daarom als boetedoening deze snelle vertaling:

  RESISTING FRANCIS to his FACE: Standing with Viganò
  https://www.youtube.com/watch?v=PHyFP9nDGdo
  — strategie: het pausschap altijd respecteren, stilzwijgend voortdoen en zielen helpen, nooit openlijk oordelen??? “Effective strategy”. Nochtans heeft Michael Matt bewondering voor Vigano. — “Be an effective strategist.”

  — Vigano: “Om getuigenis te verschaffen in de hierarchie van de Katholieke Kerk was en blijft een pijnlijk besluit voor mij. Maar ik ben een oude man, een die weet dat hij spoedig rekenschap moet geven aan de Rechter voor zijn daden en tekortkomingen, een die Hem vreest die lichaam en ziel in de hel kan drijven. Een rechter die, zelfs in zijn oneindige barmhartigheid, aan iedere persoon redding of vervloeking zal geven overeenkomstig
  hetgeen hij had verdiend. Anticiperend aan de zwaarwichtige vraag van die Rechter – “Hoe kon u, die kennis had van de waarheid, stilzwijgend blijven te midden van vervalsing en ontaarding?” – Welk een antwoord kon ik geven? Ik getuig ten volle bewust dat mijn getuigenis ontsteltenis en verbijstering zou brengen aan menige voortreffelijke personen: geestelijken, bevriende bisschoppen, collega’s met wie ik werkte en bad. Ik wist dat velen zich verwond en verraden zouden voelen. Ik verwachtte dat sommigen in hun reactie mij en mijn motieven zouden aanvallen. Meest pijnlijk van al, ik wist dat velen van de onschuldige gelovigen zouden verward zijn en in verlegenheid gebracht door het spektakel van een bisschoppelijke aanval op collega’s en oversten over misdrijven, seksuele zonden, en ernstig verwaarlozen van plicht. Nochtans geloof ik dat mijn aangehouden zwijgen vele zielen in gevaar zou brengen, en zeker ook mezelf zou veroordelen.”

 18. God laat niet spotten met Zijn H. Misoffer!!!

  Berlaar –

  De pastoor van Berlaar, Eric Thielemans (68), had zondagochtend nog de tv-mis verzorgd op Eén, maar werd daarna plots onwel. ­Later op de dag overleed hij. Al enkele ogenblikken nadat de camera uitging, bleek dat er iets mis was.

  “Hij zei dat het leek alsof er iets in zijn rug was geschoten en hij kon zijn benen niet meer bewegen”, zegt Wim Soons, die meespeelde in de jongerenband tijdens de misviering. Ook Berlaars burgemeester ­Walter ­Horemans (CD&V) is zwaar onder de indruk. “We hebben jarenlang onze pollekes gekust omdat we zo’n vitale en enthousiaste pastoor hadden.” http://www.gazetvandaag.be/bericht.php/priester-wordt-onwel-na-mis-op-tv-en-sterft
  https://restkerk.net/2018/10/22/vlaamse-pastoor-sterft-na-uitzending-tv-mis/

  Beste lezers, lees nog maar eens aandachtig mijn reactie hierboven van 21 oktober 2018 – 23:15. Mat 18:18 Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat gij zult binden op aarde, zal ook gebonden zijn in de hemel; en alles wat gij ontbinden zult op aarde, zal ook ontbonden zijn in de hemel.
  H. Paus Pius V – Apostolische Constitutie (ex cathedra) gedateerd 14 juli 1570 voor eeuwig vastgelegd in zijn Apostolische autoriteit…
  “Wij stellen door dit wettig decreet, geldig tot in de eeuwigheid, vast en Wij verordenen, dat in de toekomst niets toegevoegd, verwijderd of veranderd mag worden in dit Missaal. ” “Wanneer iemand zich echter zou aanmatigen tot afval daarvan te verleiden, zo wete diegene, dat hij op het punt staat het misnoegen over zich af te roepen van de Almachtige God alsook van Zijn Heilige Apostelen Petrus en Paulus.”
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 19. … Het is ongezond te denken dat alleen de tridentijnse ritus zou mogen toegelaten zijn in de katholieke Kerk. Heeft Jezus soms de tridentijnse ritus gevolgd op Witte donderdag ? En de eerste christenen die samen kwamen voor de heilige Mis, zouden die de tridentijnse ritus gevolgd hebben ?
  … Wie liefst de heilige Mis volgt volgens de tridentijnse ritus mag dat gerust. De courante vorm van de heilige Mis in het Westen is wel de NO ritus in de volkstaal, voor ons het mooie Nederlands. In de NO ritus heeft men het grote voordeel alle teksten goed te begrijpen, zodat men vollediger één kan worden met het offer van Christus en van de Kerk.

  1. Nog eens goed en langzaam lezen Stinus, heel l a n g z a a a a a m, mijn reactie aan Paul van 21 oktober 2018 – 23:15.
   Misschien begrijpt u het dan en schrijft u voortaan geen onzin meer als:
   “… Het is ongezond te denken dat alleen de tridentijnse ritus zou mogen toegelaten zijn in de katholieke Kerk. Heeft Jezus soms de tridentijnse ritus gevolgd op Witte donderdag ?”

  2. Stinus, de eerste Christenen zaten in een gelijkaardige toestand als wij: vreemde goddeloze machten overheersten het land en veel eigen priesters waren niet alleen leugenaars en bedriegers geworden maar zelfs moordenaars van degenen die niet aan hen gehoorzaamden. Jezus was niet hun eerste slachtoffer. Sommige priesters (Nicodemus) heulden uiterlijk mee want durfden niet meer voor de waarheid opkomen. Misschien moet gij eens het besluit gaan nemen een oudere bijbel ter hand te nemen en er echt in te lezen wat daar verkondigt wordt. Moesten de eerste Christenen een moderne ‘viering’ kunnen bijwonen zij zouden voorzeker bleek uitslaan van verbazing.

 20. ☩JMJ☩

  Het offertorium van de novus ordo ritus is gebaseerd op een talmoedistisch tafelgebed; dat van de tridentijnse ritus is geworteld in het Hoogverheven Mysterie van het Altaar. Door voortdurend een judaïserende misritus, gecreëerd door een maçonniek bestuurd comité, te propageren wordt God niet gediend. De authentieke Christelijke ritussen van het Westen en van het Oosten zijn allemaal substantieel terug te voeren tot Apostelen; de novus ordo cultus niet. Die nefaste cultus vindt zijn oorsprong in de sloophamer van vernielzuchtige nieuwlichters uit de jaren zestig van de vorige eeuw, met hun eeuwige drang om alles in het stof te storten dat eer brengt aan de God van onze vaderen. Daarom is het ook zo absurd om te denken dat men de novus ordo ritus kan ‘redden’ door hem in het Latijn te reciteren naar het liturgisch oosten gericht; door het liturgisch oosten in te voeren in de novus ordo krijgt men niet opeens als bij wonder een Katholieke Ritus. Trouwens, de novus ordo werd zo gemaakt dat de recitatie met de rug naar God (versus populum) een onderdeel was van de structuur van de ritus zelf, ofschoon dit tegen de rede in ontkend wordt door de aanhangers van de “Hervorming van de Hervorming”. De protestants-humanistische, antropocentrische ritus en het liturgisch oosten conflicteren met elkaar.

  God geve mijn ogen te aanschouwen hoe de cranmer-tafels de heiligdommen uitgedragen zullen worden, wijl het stof van de oude, verwaarloosde hoogaltaren geblazen wordt. Fiat!

 21. Beste Eric,

  – Het getuigt echt van kortzichtigheid enkel te zweren bij de tridentijnse ritus, met zijn latijn dat geen kat nog verstaat. Denkt u werkelijk dat de eerste christenen geen geldige heilige Mis vierden, omdat de tridentijnse mis nog niet “ontworpen” was ? Dat zou God niet toegelaten hebben. In die tijd wist ook Paulus wel hoe een heilige Mis moest opgedragen worden, en hij heeft niets stilgelegd.
  – Het 2e Vaticaans concilie was een geldig concilie, dat ons de toelating gaf de H. Mis in de volkstaal te vieren, volgens de geldige NO ritus. Geen enkel probleem dus. Laat je dus niet meeslepen door haarklieverijen van scherpslijpers en ga rustig naar de dichtstbijzijnde parochiekerk op zondag. Christus komt daar aanwezig in de heilige communie na de consecratie.

  Beste groeten, Au. Gu. Stinus

 22. Over het eeuwige gekrakeel over Tridentijnse liturgie en NOM heb ik zo mijn eigen bedenkingen. (U mag het gerust oneens zijn met me, het is gewoon hoe ik het zie…)

  Volgens mij zit het probleem hem niet zozeer in het feit dat het Latijn an sich is afgeschaft in de NOM, maar dat de gehele mis compleet is gewijzigd!
  Moesten ze, i.p.v. een complete ‘vernieuwde misvorm’, gewoonweg de ‘oude’ misvorm behouden hebben, zij het dan in de volkstaal, hadden er veel minder mensen aanstoot aan genomen.

  Een beetje zoals het nieuwe Onze Vader. in plaats van een paar ‘koppelwoorden’ te veranderen om Vlaams en Nederlands te verenigen, gaan ze ‘lijd ons niet in bekoring’, veranderen in ‘breng ons niet in beproeving’. Het gaat hem dan niet meer om de vorm, het gaat hem om de inhoud.

  Niet het Latijn of het Nederlands is volgens mij het probleem, wél het feit dat de complete misviering op z’n kop werd gezet.

  1. Ja, beste Kurt, ik kan uw redenering volgen.
   Maar door de officiële voorgeschreven ritus in de volkstaal te gaan vertalen, kan een verkeerde vertaling, zoals u verwijst naar het ‘Onze Vader’, teweeg worden gebracht. Niet alleen dat, maar hoeveel volkstalen zijn er niet op aarde en indien die allen een eigen vertaling krijgen, wie gaat dat nazien en goedkeuren?
   Het latijn is een taal die heel precies iets uitdrukt met slechts één betekenis. Vandaar het latijn.

  2. Kurt, a.u.b. lees nog eens aandachtig het stukje van Benjamin, hij verklaart het zeer duidelijk.

 23. — Verantwoorde en goede NOM ritus —

  Beste Kurt (24 oktober 2018 – 19:42),

  … In de courante heilige Missen (NOM ritus) wordt de heilige Mis helemaal niet op zijn kop gezet. Alles gebeurt op een verantwoorde manier en in een verantwoorde volgorde. Die volgorde wordt trouwens al teruggevonden in de zeer oude beschrijvingen van hoe de heilige Mis zeer lang geleden reeds werd opgedragen.
  … In de “Catechismus van de katholieke Kerk” wordt een stokoude brief geciteerd (brief aan de overheid uit die tijd), waarin een samenvatting gegeven wordt van wat zich in de eucharistieviering bij de eerste christenen allemaal afspeelt. Welnu, de gewone NO heilige Mis volgt helemaal hetzelfde stramien. Men begint met zijn zonden te belijden, eert God, dan volgt de woorddienst, enzovoort. En men eindigt met de heilige communie en de wegzending met de zegen door de priester. En in de NO gewone heilige missen verstaat men alle teksten. Geen latijn dat boven de hoofden zweeft. Geen probleem toch ? En wie dat niet bevredigend vindt, die kan tridentijnse missen opzoeken, en die kan zich best verdraagzaam en verstandig opstellen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 24. ☩JMJ☩

  De Heilige Apostelen Petrus en Paulus droegen het H. Misoffer op in Rome volgens de tridentijnse wijze, ofschoon die Romeinse Ritus die zij gevestigd hebben gelijk een boom is gegroeid doorheen de eeuwen; een boom echter blijft substantieel dezelfde boom ofschoon hij groeit. Sint Pius V heeft slechts die bestaande Ritus gecodificeerd en gecanoniseerd.

  De bewering van novusordoïstische Katholieken dat de liturgische cultus van de eerste Christenen overeenkwam met de hedendaagse bugniniaanse cultus is gebaseerd op een leugenachtige, valse interpretatie van oude teksten. In de oude Christelijke teksten uit de tijden van de vervolgingen werd niet veel bekend gemaakt over de liturgische tradities op papier, om te voorkomen dat dergelijke geschriften in de handen van de heidenen zouden terechtkomen. De liturgische tradities werden vooral mondeling doorgegeven door de zorgzame ijver van de bisschoppen, opvolgers van de Apostelen. Zo werden de Boeken van de Heilige Schrift ook zeer nauwkeurig bewaakt opdat zij niet in de heiligschennende handen van de ongelovigen zouden komen, en er bestonden dan ook zware kerkelijke straffen voor het overleveren van de Heilige Boeken aan Romeinse staatsoversten. Het werd als verraad behandeld door de Katholieke Kerk.

  Toen de ketter geworden Tertullianus in één van zijn geschriften over de Bisschop van Rome sprak als zijnde de Pontifex van de gehele Kerk was dat met de bedoeling om de Paus in moeilijkheden te brengen, want de heidense Romeinen achtten valselijk het dragen van de titel “Pontifex” een aanslag op het Romeins staatsbestel. Daarom werd er in de oude Christelijke geschriften discreet omgegaan met bewoordingen, en werden expliciete woorden zoals “priester” en “opperpriester” (ofschoon die termen uiteraard correct waren) dikwijls vermeden om jacht van heidense staatsmannen naar de clerus proberen te vermijden.

  Het is via de overleveringen zoals die van generatie naar generatie tot ons gekomen zijn dat wij weten hoe de Kerk publieke aanbidding moet schenken aan God, en niet door een waanwijs academicuske te laten neuzen in oude teksten en hem er een eigen, anachronistische en dus valse interpretatie op te laten plakken. De bugniniaanse ritus heeft geen plaats in de liturgische overleveringen van de Kerk, maar is een bureaucratische constructie ter plaatse geweest, gestuurd door een man, Annibale Bugnini, die geen liefde had voor de Godsdienst, maar een ziekmakende haat, en die uiteindelijk in ballingschap gestuurd werd naar Iran omdat het schandaal van zijn logelidmaatschap algemene bekendheid gekregen had in de Curia.

  En het Latijn is welzeker belangrijk. Het is niet nodig om de H. Liturgie te nationaliseren door die in het Nederlands te reciteren, en de meeste mensen zijn niet ongeletterd zodat zij in een volksmissaal kunnen meevolgen. Ook als men ongeletterd zou zijn is er geen probleem; Sinte Bernadette van Lourdes woonde zeer devoot de tridentijnse Mis bij zonder een missaal te hebben, en de herderskinderen van Fatima hadden dat waarschijnlijk ook niet.

  1. Stinus: “… en die kan zich best verdraagzaam en verstandig opstellen. ”
   Joe kan men zich verdraagzaam en verstandig gedragen i.v.m. de afschuwelijke NOM pseudo mis die rechtstreeks het H. Misoffer van altijd wil vernietigen?????
   Verdraagzaamheid heeft niet te maken met een Gods welgevallig H. Misoffer opdragen of niet. Wartaal!
   Indien het u niet interesseert, Stinus, of een H. Misoffer gecanoniseerd is of niet, dan bent u geen Katholiek en staat u buiten de Katholieke Kerk.

   Beste Benjamin, ik ben volledig eens met uw bijdrage.

 25. http://www.kath.net/news/65644

  De rozenkransmaand is nog niet voorbij. Daarom hierbij nog een doorverwijzing naar een mooi artikel over een heilige paus, aan wie we de mysteries van het licht alsmede de vurige aansporing tot het bidden van de rozenkrans te danken hebben.

 26. … Sommige mensen op dit forum worden blijkbaar bijna razend als ze iets horen over de Novus Ordo gebruikelijke heilige Mis. Zeer waarschijnlijk wonen ze er ook geen meer bij. Hoe kunnen ze er dan iets serieus over zeggen, en hoe kunnen ze dan die ritus veroordelen alsof die door de duivel zelf uitgevonden is ?
  … Petrus en Paulus zouden de H. Mis opgedragen hebben volgens de tridentijnse ritus, alhoewel die nog niet bestond … Pure onzin natuurlijk. Niemand weet in detail hoe Petrus en Paulus juist de heilige Mis opdroegen. En de NO heilige Mis verloopt volgens het schema dat men kent uit zeer oude documenten, en ze is getrouw aan het Evangelie. Alles in orde dus.
  … De NO heilige Mis is door de paus en de Kerk goedgekeurd, en is volledig OK. Deze ritus is God welgevallig, en het is werkelijk Christus die zich daar offert en de Kerk die het offer opdraagt. Wie daar niet mee akkoord is denkt het beter te weten dan de ganse Kerk en de paus tezamen. Wie naar een NO heilige Mis gaat stelt vast dat daar niets verkeerd mee is. Integendeel : men kan vollediger aan het Misoffer deelnemen door het gebruik van de volkstaal. Dat latijn, dat WAS de volkstaal, maar dan in lang vervlogen tijden …
  … Het geroep en getier tegen de NO courante heilige Mis komt natuurlijk vooral van mensen uit de Pius X priester-broederschap, afgescheurd van de katholieke Kerk, doordat ze Vaticanum II niet aannemen. Daardoor zitten ze verkeerd natuurlijk, want een katholiek dient de conclusies van een oecumenisch concilie te aanvaarden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht