Paus Franciscus : “wees voorzichtig met ‘rigide’ Christenen”

Foto: pinkness

Tijdens een H. Mis in de Casa Santa Marta, verwittigde Paus Franciscus Katholieken tegen “rigide” medegelovigen, “schijnheiligen, wiens harten niet open zijn voor genade.” “Verlossing is een gave Gods.”, zei de Paus, “Hij geeft ons de geest van vrijheid”. In dit kader, verwees de Paus naar de farizeeën en sadduceeën in het Nieuwe Testament, die meer om regels en uiterlijke schijn gaven, dan om de essentie van het geloof.   Achter deze rigiditeit of regelneverij schuilt een groot probleem volgens de Paus. Voor “rigide” gelovigen geldt enkel de schone schijn. Ze dragen “make-up op hun ziel”, maar “achter deze façade is Jezus niet aanwezig…enkel de geest van de wereld”. 

De Paus raadde gelovigen dus aan om voorzichtig te zijn met Christenen, of ze nu leken, priester of bisschoppen, zijn, die zichzelf als te “perfect” of rigide opstellen in de leer.  “Wees voorzichtig. Gods Geest is hier niet aanwezig. Deze mensen missen de geest van vrijheid”. Hij raadde gelovigen ook aan om in de eigen boezem te kijken: “Kijk ik enkel naar de schone schijn, zonder mijn hart te openen? Open ik mijn hart voor de vrijheid van gebed, de vrijheid van liefdadigheid, de vrijheid van werken van barmhartigheid?”

Dan maar zonder regels?

Iedereen kent ze wel, die irritante kwezels die zichzelf heiliger wanen dan de Paus en er geen probleem mee hebben om fouten bij anderen aan te wijzen. Dit gedrag vormt inderdaad geen meerwaarde voor onze gemeenschap.  Anderzijds vormen tegenstanders van regels een even grote bedreiging voor een authentiek geloof. Wanneer regels afgezwakt of ronduit afgeschaft worden, wordt orde vaak vervangen door chaos en de wet van de sterkste. Inderdaad, het vervlakken van kerkelijke regels en de transfer van de macht van de clerus naar de leken, heeft niet geleid tot meer vrijheid of authenticiteit binnen de Katholieke gemeenschap, zoals we na Vaticaan II hebben kunnen vaststellen. Integendeel, locale gemeenschappen gaan vaak gebukt onder de banale experimenten en zielige machtsspelletjes van lekenvrijwilligers. 

Met zijn betoog tegen “rigiditeit”, verleent Paus Franciscus steun aan één van de grootste denkfouten van de babyboomer generatie: dat deregulering menselijker en Christelijker is dan regulering: het zogenaamde “Il est interdit d’interdire” (het is verboden te verbieden) van de mei ’68 generatie. De problemen van de huidige maatschappij bewijzen echter, dat minder regels niet noodzakelijk tot verlossing leiden.

Bron: Vatican news

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

109 commentaren op “Paus Franciscus : “wees voorzichtig met ‘rigide’ Christenen”

 1. ☩JMJ☩

  De obscene vent die aan het hoofd staat van een maffieus sodomitisch netwerk dat binnen de rangen van de Katholieke Kerk parasiteert en dat talloze levens vernietigd heeft zegt dat men moet oppassen voor Katholieken die de Katholieke Godsdienst belijden en die de kwetsbare jeugd willen beschermen tegen de legionairs van de tegennatuurlijke zonde, want “rigide”.

  Weer zo een berucht “voorstel” waarvan den Don zegt dat we het niet kunnen weigeren.

  Ik zou nooit een kind alleen laten in een kamer met die vrijzinnige psychopaat voor een catechismusles, en het feit dat hij Paus van Rome is verandert daar niets aan. Werkelijk griezelig dat er ouders zijn die bereid zijn hun kinderen te sturen naar een “jeugdsynode” georganiseerd door dergelijke bejaarde, megalomane viespeuken gelijk Bergoglio en zijn sycofanten. Ouderlijke beschermingsinstincten zitten duidelijk in de diepvries, helaas.

 2. Het is nu meer duidelijk aan het worden dat deze paus traditie haat en er een modernisme in de kerk wil invoeren voor ieder wat wils! Wie regels in de kerk laat verwateren zal niet meer volk nar de kerk lokken , de crisis binnen de kerk is het geloof en zonder dat is ook de kerk nutteloos aan het worden;

  1. “de crisis binnen de kerk is het geloof en zonder dat is ook de kerk nutteloos aan het worden;”
   Waar het geloof is, daar is ook de K. Kerk, beste Willy.

 3. << Paus Franciscus is geen goed communicator. Door zijn uitspraken die dikwijls dubbelzinnig kunnen geïnterpreteerd worden geeft hij munitie aan mensen die zich gelovig noemen, maar die allergisch zijn voor wat ze noemen "regeltjes". Dus volgens hen : weg met de tien geboden, want dat zijn regeltjes. Weg met het bijwonen van de Eucharistie op zondag, want dat komt overeen met een regeltje, enzovoort. God is liefde en Hij slikt dus alles, zo lijken ze te denken.

  << Het soort rare gelovigen dat "regeltjes" verafschuwt, neemt dan in feite één heel vaste regel aan : ik, en ik alleen beslis hoe het geloof moet beleefd worden.

 4. Deze paus lijkt me een gehaaide communicator om de gelovigen geraffineerd te misleiden, hij misbruikt vroomheid van trouwe Christenen om zich tegen hun eigen geloof te keren. Dit is toch de tactiek van de Satan welke twijfel in de harten van de mensen zaait omdat men zich zou afkeren van volgehouden gebed en een vrome levenswijze !

  1. ☩JMJ☩

   Men moet ongetwijfeld gewillig stekeblind zijn om niet te weten dat Franciscus een conspirateur is met een gevorkte tong, vol met intriges en leugens. We kunnen ons een idee vormen van wat er waarschijnlijk zoal in het berucht Kolvenbach Verslag staat, hetgeen nog steeds niet opgedoken is ofschoon er het één en het ander in zou staan over de ernstig afwijkende karaktertrekken van Bergoglio die hem ongeschikt maakten om bisschop te worden.

   En nu maar wachten tot de volgende bergogliade uit Rome komt aanrollen…

   Mogelijk werd de televisieserie “Young Pope” gelanceerd om de wereld mentaal voor te bereiden op de keuze van een soort van pseudo-traditioneel op de Troon van Petrus na het pontificaat van Franciscus. Cinematografie is een invloedrijk wapen van de cryptocratie en wordt voortdurend gehanteerd om bevolkingen te kneden voor geplande gebeurtenissen. Voor het presidentschap van Trump in de VSA, een valse redder die de schijn moest opwerpen het land te redden van de “deep state”, werd de Amerikaanse bevolking ook op deze manier op voorhand gekneed. Paus Franciscus heeft dus mogelijk de specifieke opdracht gekregen om zoveel mogelijk chaos zaaien om de weg te bereiden voor een opvolger die gelijk Trump als een valse redder optreedt.

   Er moeten constant gebeden Hemelwaarts gestuurd worden opdat God weldra moge ingrijpen en het Vaticaan bevrijden uit de verwikkelingen van de georkestreerde wereldpolitiek.

 5. Beste Sergeant yves,

  – Je moet niet denken dat de paus nu geraffineerd bezig is opzettelijk de Kerk naar de hel te helpen. Dat is een misvatting. De paus vertelt ook veel goede dingen, maar maakt helaas ook af en toe een slipper. Zijn laatste oproep om het “gebed van de aartsengel Michaël” tegen de duivel te bidden, zal zeker toch niet door de duivel ingegeven zijn ? En zijn laatste uitval tegen abortus (“is een huurmoord”) is zeker ook niet door de duivel ingegeven.
  – Dus : maat houden en je gezond verstand gebruiken. En laat je niet meeslepen door idiote samenzweringstheorieën.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Franciscus lijkt me een veelgebruikte politieke tactiek te gebruiken, zo roept hij inderdaad onlangs op tot rozenkransgebed en noemt nu plots abortus een huurmoord. Toch bakte hij eertijds zoete broodjes met abortusvoorstanders of holebi bewegingen of collaboreerde met moslims terwijl christenen afgeslacht werden. Dus hij voedt het monster met de linkerhand en ondertussen paait hij de katholieken met de rechterhand maar zijn linkerhand is duidelijk bedrijviger dan zijn rechterhand. Zo hoopt hij, lijkt me de kerk ongemerkt langzaam maar zeker in een langzame bocht meer en meer van de rechte weg te doen afwijken in een voor de seculiere wereld aangepaste vorm waar de zonde niets meer zal zijn en een esoterisch begrip!

  2. VERDEEL EN HEERS: de mensen rond de paus zijn verantwoordelijk voor het nieuws wat naar buiten komt. Alternerende berichtgeving die de “2 kampen” (tradionelen – modernisten) tegen elkaar opzet.. is typisch iets voor macconieke dialectiek; iets wat zeer vaak gebruikt wordt door vrijmetselaars, brengt verdeeldheid.. is precies wat ze willen.. “Paus” Franciscus is degene die de weg voorbereidt.. voor de antichrist..

   Bekijk deze reportage van 21/10/2018 eens vanuit Rome..
   https://youtu.be/gwyvMVxghwA

 6. Merkwaardig gesteld, beste Katharina, ik loop al lang mee in de RK wereld, ook buiten de lands grenzen, maar ik ken ze niet “die irritante kwezels………”, niet nu, noch uit mijn vroegste jeugdjaren !! Ik ken wel devote geloofsgenoten die aan de huidige NOM kerk te lijden hebben, zoals wellicht de meesten op dit prachtige katholieke forum. Het probleem zit veel en veel dieper. De revolutie van de katholieke Kerk, tijdens dat vervloekte V2 concilie (1962-1965), veroorzaakt door 2 pausen, de communistische vrijmetselaar Roncalli, alias Johannes XXIII, en de joodse communisten collaborateur en vrijmetselaar Montini, alias Paus VI, is ook niet voortgekomen uit de hoek van “kwezels” die “zichzelf heiliger wanen dan de Paus….”, beste Katharina. Voor het duiden van de Kerkelijke decadentie die heel Europa meesleept, moeten we verder terug gaan tot in de na-oorlogse jaren.
  De laatste echte Paus, Pius XII (+ 1958), wist nog de boot af te houden, evenals de Heilige Pius X (+ 1914). Zij gingen niet door de knieën voor de lobby van “hen die zich joden noemen : toch zijn ze het niet, maar een synagoge van Satan” (Ap. 2:9).
  De vroegere, echte Pausen, kenden allemaal twee millenia strijd met de synagoge, en vooral de eeuwige dodelijke haat van het judaïsme tegen de katholieke Kerk. Na de Renaissance (15de eeuw), de Reformatie (1517) en de Franse Revolutie (1789), de drie hoofd aanvallen op de katholieke Kerk de afgelopen eeuwen, kwam de 4de farizeese aanval in 1962, met de nieuwe religie van het V2 concilie, het Paard van Troje van satan. Profiterend van de, zelf geïnitieerde, verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog (1945) en het anti-judaïsme, kwam er een onstuitbare, Amerikaans joodse lobby op gang die zijn zinnen gezet had op de herinrichting van de katholieke Kerk, geestelijk, filosofisch, personeel en pastoraal. Zij wilden een nieuwe Kerk met een nieuw geloof, volgens de regels van het Noë-isme (Noachide), de joodse wet die Noë na de zondvloed van Jahwe gekregen zou hebben. Deze komt neer op het vervallen van de joodse claim op de uniciteit van de “uitverkoren volk” positie in de wereld. In de plaats daarvan, komt het joodse leiderschap op de weg naar het heil van de wereld, voor alle volken met monotheïstische religies, maar speciaal bedoeld voor de Christenheid en in het bijzonder de katholieke Kerk. Deze moet zich renoveren volgens de wet van het Noë-isme. De rechtvaardigen van alle naties komen tot het eeuwige heil, mits ze in God geloven en een perfecte moraal erop na houden, volgens de regels van de Thora en de wet van Mozes. Het gaat niet zozeer om de bekering tot het judaïsme, maar vooral om de bekering tot het monotheïsme. Dit is de minimum eis.
  De bijbelse religies hebben tot taak om, onder leiding van Israël, de aardse komst van de Messias voor te bereiden, zoals voorzegt is door de profeten. Het joodse leiderschap beoogt gemeenschappelijk, toe te werken naar dit bijbels ideaal. De liefde, de rechtvaardigheid en de vrede, zijn essentieel en werken bevorderend. Maar zonder de centrale rol van Israël, is de metamorfose van de Christelijke heils boodschap en de verlossing niet mogelijk, volgens de joodse kardinaal Lustiger van Parijs (2002). Op straffe van zelfvernietiging van het Christendom, kan de uitverkiezing van Israël niet weggewerkt worden. In 1998, had de joodse kardinaal, de Synagoge “Sutton PLace”, in New York bezocht, voor het in ontvangst nemen van de Nostra aetate prijs, ingesteld voor hen die het meest effectief zijn geweest in het bevorderen van de toenadering tussen Christenen en joden. De kardinaal gaat wat later, nog een stap verder. Er zijn twee Kerken. Die van Jeruzalem, die zich binnen de katholieke Kerk bevindt als onderduikadres van de belofte gedaan aan Israël, tot aan de 6de eeuw. Daarna, tot 1962 met het V2 concilie, was de Kerk door toedoen van de Christenen, veranderd in een pagano-Kerk, die het “uitverkoren” beeld over het jodendom hebben losgeweekt van Christus, en Hem hebben verminkt door zich Hem exclusief toe te eigenen. Hun misprijzing van Israël, aldus de kardinaal, is het bewijs van hun misprijzing van Christus, die ze zeggen te dienen.
  De substitutie van het volk van het Oude Verbond, door het Christenheid, is, volgens de kardinaal, een mythe. Maar de vraag is hoe kan de katholieke Kerk zo ver komen met de heroriëntatie, — ter bestrijding van het anti-judaïsme — .
  Direct na de oorlog kwamen joden en Christenen, katholieken en protestanten, bij elkaar in Oxford (1946) en in Seelisberg (1947), in Zwitserland. Hier werden spijkers met koppen geslagen met, “De tien punten van Seelisberg”. Besloten werd om te gaan verkondigen dat,
  1. dezelfde levende God praat tot allen ;
  2. Jezus is geboren uit een joodse moeder, ……… en Zijn pardon geldt zowel Zijn eigen volk als de hele wereld ;
  3. de apostelen en de eerste martelaren waren joden ;
  4. het gebod van de liefde tot God en de naastenliefde, waren al opgenomen in het Oude Testament en bevestigd door Jezus ; dit verplicht joden en Christenen ook onderling ;
  5. vermijdt het bijbels judaïsme te vernederen, teneinde het Christendom te bevorderen ;
  6. vermijdt het woord ‘jood’ als vijand van Jezus, of het joodse volk als geheel vijandelijk ;
  7. vermijdt het Lijdensverhaal te presenteren als, de dood van Jezus, de schuld van de joden, want het Kruis, dat ons allen redt, geeft aan dat het onze zonden zijn waardoor Christus gestorven is ;
  8. vermijdt de vervloekingen in de Schrift aan te wijzen en de schreeuw van “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen”, zonder Christus woorden te vermelden, “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen” ;
  9. vermijdt te bevestigen dat het joodse volk is afgewezen, vervloekt en veroordeeld tot een bestemming van groot lijden ;
  10. vermijdt over de joden te praten, alsof zij niet de eerste leden van de Kerk waren.

  Kardinaal Lustiger besloot zijn voordracht in de New Yorkse synagoge (2002) als volgt.
  “Onder de kern van de heroriëntatie beweging, verbergt zich de herontdekking van het geloof. Dit wordt uitgedragen door Christelijke theologen als Bouyer, Congar, en De Lubac (plus, Hans Küng, Theilhard de Chardin, JvR). Dat is het werk voor de bekering van de katholieke Kerk en dat vele katholieken vandaag willen afmaken.”

  Je ziet, beste Katharina, dat er veel meer verscholen ligt onder het tapijt van het V2 concilie. Tijdens en tussen de verschillende zittingen, werd de paus bezocht door talloze joodse delegaties. En omgekeerd stonden de joodse kardinalen Bea, Oesterreicher en Baum enorm onder druk vae Het gaat wel degelijk om een nieuwe religie, een nieuwe liturgie, een nieuw gezuiverd missaal, nieuwe wijdingen, kortom alles moezst op de schop. De heroriëntatie, het nieuwe geloof, vereiste dat alles op de schop moest, en het verklaart waarom de vrijmetselaar Montini, alias Paulus VI, zo rigoreus te werk is gegaan. De kardinale top tijdens dat concilie herbergde vele vrijmetselaars

  1. Beste Jules,
   In naam van allen die helder zien en allen die oprecht zoeken en voor mijzelf, dank iku voor de kristal helderen bijdrage.

 7. Nabrander beste lezers :
  plotseling afgebroken internet ; er wordt gewerkt aan het slot.

  1. @Jules van Rooyen,

   Welk slot?

   God Yahweh trekt aan alle touwtjes, niet u, meneer van Rooyen, zelfs Jezus niet, want Hij weet niet wanneer Zijn Vader het bevel zal dat Hij terug zal keren op aarde en dat op dezelfde wijze als dat Hij heen ging. Zo staat het geschreven in de Heilige Schrift.

 8. Vervolg 2.
  En omgekeerd stonden de joodse kardinalen als Bea (Behar), Oesterreicher en Baum enorm onder druk van de Amerikaanse joodse lobbies. Zij moesten bewerkstelligen de erkenning van, 1. de rehabilitatie van de primaire rol van het jodendom, het oudste volk, het volk van priesters, die haar ware originele aard bewaard heeft. Dit volk heeft Gods Zoon niet gedood, noch God afgezworen. Geen enkele vervloeking belast hen. Integendeel, zij moet de wereld leiden naar geluk en eenheid ; en doorstrepen wat Paulus heeft geoordeeld. (Paulus is in joodse ogen, de grote verrader, die het Christendom “uitgevonden” heeft, JvR) 2. Zij (de Kerk) moet terugtrekken de Goddelijkheid van Christus, de Zoon van God, zoals Hij zichzelf heeft aangegeven. Hij was slechts een rabbi, hij was joods en is dat gebleven. J-Chr. is slechts een mens, gekomen om een moraal te preken voor het geluk van alle mensen.
  3. Accepteren een her-interpretatie van — en niet een afschaffing — het mysterie van de Drie-Eenheid.
  Die drie condities zijn vereist om de katholieke Kerk als de echte, maar Noë-istische katholieke Kerk en als leider van de Christenheid te erkennen. Het Noë-isme, — de religie van de natuurlijke moraal — bezit de kracht om aan alle volken van de aarde mee te delen : de Zeven Geboden van Noë. Deze Geboden zijn de oprichting van een Hof van Justitie, zodat het recht de volken regeert ; voorts, het verbod op Godslastering, afgodendienst, incest, bloedvergieten, stelen, eten van rauw vlees. Tegelijkertijd moet onder de wet gewerkt worden aan de eenheid van alle volken. Tenslotte, geen poging mag worden ondernomen om een niet-jood tot het jodendom te bekeren, of tot talmud joods, de religie voor de Uitverkorenen. Voor het eeuwige heil is bekering niet nodig.
  (vervolgd)

 9. (Vervolg)
  De vraag rijst, in hoeverre de Parijse sfinx, de joodse kardinaal Lustiger, lid van de Académie, nog als katholiek bestempeld kan worden. Hij is inmiddels overleden, het oordeel ligt in de hemel. En dit geldt voor al die hoge prelaten, joods of vrijmetselaar, of beiden, vele tientallen, zo niet honderden, die toen de macht hadden gegrepen vanaf de eerste Concilie dag in 1962, en de loop van dat vervloekte V2 concilie hebben aangestuurd. We weten nu uit welke hoek de wind waaide, en wat de doelstelling was, een joodse bekering van de katholieke Traditie. Paulus VI nam alles op de schop, en met name de liturgie. Het Confiteor verdween, het Credo werd aangepast, de anti-farizeese Evangelie teksten verdwenen, St. Paulus verdween nagenoeg uit de Epistels in het NOM missaal, de Lijdensverhalen in de Goede Week verdwenen of werden ingekort, de wijdingen werden aangepast, het H. Misoffer werd een Eucharistie viering, een herhaling, een herinnering van het Laatste Avondmaal, en niet meer het overdoen van het Kruisoffer op Golgotha, telkens weer ; voorts werd de Consecratie formule aangepast en Paulus VI schrapte ongeveer 40 heiligen uit de millenia oude heiligen lijst.
  Nu weten we, beste lezers, waarom al die radicale veranderingen, en nog veel meer, te veel voor hier, werden geïmplementeerd door de joodse paus. Hij verkocht de tiara in New York. Een joodse loge zal er wellicht mee pronken, als oorlogsbuit. Ook de V2 documenten, met name Nostra Aetate, baarde opzien. Nergens kon dit document zich beroepen op vroegere concilies. Het was een slag in de lucht. En dat gold de gehele opzet van dat V2 concilie, door een stel gemijterde schurken op de allerhoogste niveaus. Ook wist de kerkelijke top de veranderingen niet uit te leggen, de basis van gelovigen pikte het niet, noch vele geestelijken. Duizenden hingen hun Romeinse col aan de kapstok en de kerken liepen leeg.
  Maar het resultaat was uiteindelijk mager, te mager voor de joodse eisen. Zij weten nooit van ophouden, overvragen is traditie, en het beschuldigen van tegenstanders, van de eigen wan en misdaden is een tweede natuur.
  De joodse schrijver Paul Giniewski, verwoordt dit als volgt in zijn boek, “L’antijudaïsme chrétien, la mutation” (2000, p. 635) :
  “Depuis 2000 ans, écrit – il, tous les juifs ont subi une punition pour des crimes qu’ils n’avaient pas commis. On commence à les disculper. (sic, JvR) Quand cette disculpation sera – t – elle le fait de tous les Chrétiens et de toutes les Eglises ? Au commencement du XXI siècle, nous en sommes plus proches qu’au temps de Seelisberg et de Vatican II. Mais nous ne sommes pas encore au but. ……..Car il ne suffit pas de bien dire, il faut surtout faire. …….. Faire, consiste à soulager les juifs du poids de la Croix qu’ils portent. Ce qui suppose un nouveau regard, un nouveau langage, un nouvel engagement Chrétien, une Chrétienté résolument engagée dans la défense des juifs. Des Eglises abolissant, pour ainsi dire, la sainteté de saint Jean Chrysostome à la langue de vipère ; de saint Louis qui voulait dialoguer avec les juifs en leur passant l’épée dans le corps ; renonçant à faire d’Isabelle la Catholique une sainte ; et remplaçant les saints sataniques, pourfendeurs et homocides par des nouveau saints : saint Jules Isaac et saint Jean XXIII. ……… Rien n’interdit de rêver pour l’an 2005 ou 2020 un autre Jean XXIII, prenant Jean XXIV pour nom – défi, ……… convoquant Vatican III et demandant à l’Etat d’Israël l’hospitalité de sa capitale unifiée et éternelle. Jean XXIV proclamerait l’encyclique Pro Judaeis, affirmant haut et clair le lien du peuple juif avec sa terre retrouvée et applaudissant à la fin de son errance-châtiment ……. !
  De kloof is te diep. De sporen van twee millenia strijd tussen de Kerk en de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9), vallen niet zo maar met een concilie uit te wissen, noch kan de Kerk zich “bekeren” tot joodse eisen. Er zijn te veel hindernissen te nemen, een onmogelijke opgave. Maar de ontkoppelde V2 top heeft het intussen een halve eeuw geprobeerd en het dode spoor is niet meer te camoufleren. De wal heeft het schip gekeerd. Daarom is het gebed van paus Leo XIII en de heilige paus Pius X, een uitkomst. “Dieu de bonté, Père de miséricordes, nous vous supplions par le Coeur Immaculé de Marie, par l’intercession des patriarches et des saints Apôtres, de jeter un regard de compassion sur les restes d’Israël, afin qu’ils aient connaissance de notre unique Sauveur Jésus-Christ et qu’ils aient part aux grâces précieuses de la Rédemption. Seigneur, pardonnez-leur, parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font.”

  1. Nabrander.
   Lees regel 13, a.v.,
   …… ….. Paulus VI schrapte ongeveer 40 heiligen uit de millenia oude heiligen lijst. Ook schrapte hij alle heiligen in de teksten van de NOM “Eucharistie viering” ; de 20 Prefaties van het Heilig Misoffer plus de Canon, werden vervangen door 4 niets zeggende teksten, naar keuze, met o.a. blasfemische tekst delen.

 10. Beste Jules van Rooyen,

  … Je schrijft nogal eens over de “laatste echte paus”, die dus volgens jou allang overleden is. Wat zijn dan volgens jou dan de recentere pausen ? Gewone burgers die ons bij de neus nemen ?
  … Je moet niet denken dat een paus altijd perfect is. In het verleden zijn er misdadige pausen geweest, maar toch waren ze echt paus. Ze hebben geen leerstellige onzin uitgekraamd die we nu nog moeten aannemen.
  … Christus wil niet dat zijn Kerk zonder actuele Petrus zit.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. @Jules van Rooyen: uw reacties schaden eigenlijk de belangen van de geloofs-en Kerkgetrouwen. Ze maken die belangen belachelijk en ongeloofwaardig.

 11. Ja, beste Stinus, dat leren ze je kennelijk in de loge ; wordt de strekking te moeilijk, stel dan vragen over secundaire kwesties. Sticht verwarring met zijwegen, leidt ze af.
  Onze verdienstelijke Peter, heeft op je vraag naar die piraten pausen op de brug van het schip van Christus, al enige tijd terug geantwoord, met diskwalificatie voorbeelden en al, zelfs ketterijen. Maar dat bracht kennelijk geen verlichting. Dus wil ik het daarbij laten.

 12. Beste Jules,

  – Je helderziende gaven zijn nihil, zoals te verwachten is, want ik heb met de loge en de vrijmetselaars totaal niets te maken. Wel geef ik toe dat ik in het bezit ben van een passer, ooit van een tante gekregen als geschenk na een dienst voor haar. 🙂
  – Nu serieus. Als alle recente pausen (zo ongeveer de laatste 50 jaar) volgens u geen echte pausen waren, wat waren ze dan eigenlijk wél ?
  – En een andere vraag : waar was dan de echte paus de laatste 50 jaar ? En zou Jezus toelaten dat er geen Petrus in zijn Kerk is ?
  – Het is nogal duidelijk : je denkt het beter te weten dan de katholieke leer, je gaat er hier en daar niet mee akkoord, en dan degradeer je de paus maar tot onechte paus.
  – Je zit verkeerd als je het beter denkt te weten dan de leer van de Kerk zoals opgebouwd in de concilies (inclusief het 2e Vaticaans concilie), en uiteengezet in de voortreffelijke Catechismus van de katholieke Kerk.
  – Hopelijk brengt de tijd je tot betere en meer nederige inzichten.

  Toch vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. U zou eens moeten weten, beste Stinus, hoe leeg en op niets gebaseerd, uw reacties zijn. U brengt nooit een argument naar voor met referenties naar een pauselijke constitutie, een encycliek of dergelijke vastgelegde documenten.
   Ik weet echter niet waarom u dan aan Jules durft te schrijven ; “– Hopelijk brengt de tijd je tot betere en meer nederige inzichten. ”
   Gelukkig maar heeft Jules nog de goedheid om niet voor u te schrijven, maar voor al diegenen die van goede wil zijn op dit forum en die de echtheid van zijn reacties niet in een belachelijke twijfel trekken, zoals u dat doet in een nooit ophoudende afbraak.

 13. Voor mij is Paus Benedictus XVI nog steeds de Paus. Deze man in het weet gaat regelmatig in tegen de Kerkelijke leer.
  Zoals: Als je maar goed doet kom je in de Hemel. Ook geloof je niet. Dat is volgens mij tegen de Kerkelijke leer.

 14. Ter aanvulling. Piraten zijn kapers.
  Ik praat over “piraten pausen op de brug van het schip van Christus”, beste Peter en beste lezers.
  Dat betekent dat het commando is overgenomen, gekaapt door foute figuren. Dat impliceert dat het commando op de pauselijke brug in Rome, ook al is het duivels, aanwezig is en niet verdwenen.

 15. @En? “mijn reacties zouden de belangen schaden van ……..”

  Daar gaat het niet om. Dwalingen moeten bestreden worden. We zitten in de tijd van het neo-arianisme. (van de jood Arius, uit de eerste eeuwen. )
  De V2 revolutie van 1962, heeft de waarheid niet gebracht, maar een nieuwe pseudo religie, zoals toen, bijna 2 millenia terug. Die pseudo-religie, beste En?, wordt hier door meerdere scribenten telkens ontmaskerd.
  Nu weten we zelfs nauwkeuriger, uit welke hoek de wind gewaaid heeft.
  Gezien de 2000 jr. strijd van de Kerk tegen het agressieve judaïsme, is die wind niet nieuw, noch onverwacht. Onder de dekmantel van het modernisme (de mens staat centraal, niet God) hebben vroegere pausen als de Heilige Pius X, daar vele malen tegen gewaarschuwd. Montini heeft zelfs de anti-modernisten eed ingevoerd voor alle clerici. Deze joodse communisten collaborateur en vrijmetselaar, alias Paulus VI, heeft die afgeschaft. De mens was zijn eigen God, zo verkondigde hij die typisch joodse instelling, bij dat vrijmetselaars gebroed van de VN in New York. Voor het kwaad ruim baan. De eeuwen oude opgebouwde Traditie moest gebroken worden. Daartoe heeft hij ook afgeschaft het gebed na het Heilig Misoffer, aan de Aartsengel Michael :
  “Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En gij vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

  1. Correctie,
   lees regel 10,
   ………….daar vele malen tegen gewaarschuwd. Pius X heeft zelfs de anti-modernisten eed ingevoerd voor alle clerici. De joodse communisten collaborateur………………………….

 16. Mensenlief, daar gaan we weer …
  “… Vrijmetselaar, alias Paulus VI …”. Lees eens de moedige encycliek Humanae Vitae, en bedenk hoeveel kritiek uit vele hoeken de heilige paus Paulus VI daarvoor kreeg. Maar toch hield hij zich aan zijn encycliek, gebaseerd op de door en door katholieke, juiste leer. Zo iemand is geen vrijmetselaar, maar inderdaad een heilige.
  AGSt.

  1. Inderdaad A.G Stinus. Indien Humanae Vitae geschreven was door een “vrijmetselaar”, waarom waren de Kerkvaders dan geen “logebroeders” of de apostelen “satanische Joden”? Men mag Kerkleiders wat mij betreft gerust bekritiseren, maar er is nog iets als trouw aan ons geloof. En dat geloof is geen supermarkt, waar we onze lievelingsideeën of persoonlijkheden uit mogen plukken. Bedankt voor jouw gezond verstand!

   1. “En dat geloof is geen supermarkt, waar we onze lievelingsideeën of persoonlijkheden uit mogen plukken. ”
    Inderdaad is het geloof geen supermarkt, maar voor alle eeuwen vastgelegd in de leer van de Katholieke Kerk van 2000 jaar. Er is geen ander geloof, beste Katharina. Maar Humanea vitea is daadwerkelijk door een vrijmetselaar geschreven, maar u kunt het niet inzien en dat is het probleem.
    “U zou eens moeten weten, beste Stinus, hoe leeg en op niets gebaseerd, uw reacties zijn. U brengt nooit een argument naar voor met referenties naar een pauselijke constitutie, een encycliek of dergelijke vastgelegde documenten. “
    Dit geld eveneens voor u beste Katharina.
    Humanae Vitae. Zo zo. Daar heb ik al uitvoerig over geschreven, maar doe het nog eens graag over.

    Paulus VI, toespraak, 16 november 1970: “… dit, onder andere effecten, zal ongetwijfeld de voorkeur geven aan een rationele controle van geboorte door paren …” (Osservatore Romano, Nov. 26, 1970, p. 7. )
    Paulus VI, toespraak, 24 augustus 1969: “… de vrijheid van man en vrouw en verbiedt hen niet een morele en redelijke beperking van geboorte …” (Osservatore Romano, Sept. 5, 1968, p. 10.)
    Paulus VI, Humanae Vitae (nr. 16), 25 juli 1968:
    “Ook al kan men niet ontkennen, dat de echtgenoten in beide gevallen met uitdrukkelijke wederzijdse instemming “en om aanvaardbare redenen” verdere kinderen willen uitsluiten en zekerheid proberen te krijgen, dat er geen kinderen meer zullen worden geboren, niettemin dient men tegelijk toe te geven, dat de echtgenoten zich alleen in het eerste geval, zo dikwijls als een nieuwe zwangerschap om rechtmatige redenen ongewenst is, in de vruchtbare perioden van huwelijksomgang weten te onthouden, terwijl zij daarentegen in de onvruchtbare perioden huwelijksomgang hebben om elkaar hun liefde te bewijzen en hun belofte van trouw te beschermen; door zo’n gedrag leveren zij het bewijs van een waarachtig en volkomen eerlijke liefde. “

    Humanae vitae – goed of slecht?
    Waarom Paulus VI deze encycliek in 1968 uitbracht en één jaar later de liturgie van het H. Misoffer veranderde en de Kerk de Novus Orde Missae gaf ?
    Wel, dat is voor velen een raadsel.
    Nu zullen er velen zeggen dat deze encycliek de juiste vorm heeft en dat Paulus VI een ‘halt’ wou toeroepen aan de seksuele revolutie en de artificiële contraceptie, die toen aan de gang was.
    Op het eerste zicht zien velen het zo, maar echter als men dieper gaat graven vallen er bepaalde vragen op.
    Waarom zou hij zich hierover bekommeren, terwijl hij even later de basis van de onveranderbare waarheden, die God aan de mens geopenbaard heeft, en die opgesomd zijn in het H. Misoffer van altijd? Waarom zou hij zonder blikken of blozen het H. Missoffer durven veranderen, dat in de geschiedenis van 2000 jaar, geen enkele gedurfd heeft deze allerheiligste basis van de K. Kerk te ondermijnen? Waarom zou hij zich nu dan bekommeren om de integriteit van de zeden te bewaren, door Humanae vitae?
    Juist daarvoor, als de Kerk het H. Misoffer kan veranderen, dan kan ze ook haar identiteit veranderen. Hoe ook deze twee, Humanea vitea en de Novus Ordo Missae, van elkaar verschillen, ze komen voort uit de zelfde mentaliteit – breken met de Katholieke Kerk van het verleden. Deze Encycliek had niet moeten uitgebracht worden, daar de volledige leer vervat staat in de encycliek Casti connubii van Paus Pius IX van 31 december 1930.
    Waarom dan deze nieuwe encycliek?
    De twee, Humanae vitae en de Novus Ordo Missae, zijn gebaseerd op het subjectivisme, (tegenover het objectief intact houden van “het enige noodzakelijke ”, de officiële leer van de Kerk i.v.m. de contraceptie en de Transsubstantiatie) – deze eerste vertegenwoordigen substantieel een nieuwe manier van denken, die de vorige leer ondermijnen.
    Als je Humanae vitae leest, raak je ervan overtuigd dat de paus – om zijn critici te plezieren – toegeeft dat het hebben van baby’s eerder een ‘probleem’ dan een zegen is, in tegendeel tot Casti connubii. Daarom moet volgens hem de hele benadering van de Kerk met de tijd mee veranderen om het nieuwe denken van de moderne mens te ontmoeten, namelijk het vrij denken en interpreteren van de leer van de Kerk en alzo een nieuwe identiteit van de K. Kerk te vestigen.
    Het subjectivisme; de geest van vernieuwing (lees afbraak) van het Vat II concilie.
    Wanneer de basis voor gehoorzaamheid aan de zedelijkheid subjectivisme is in plaats van een objectieve norm, opent het de deur voor losse interpretaties van “ernstige noodzaak” “en om aanvaardbare redenen” als het gaat om “verantwoordelijk ouderschap” zoals toegepast op geboorteregeling. Vandaar dat in Humanae vitae de acceptatie van het “verantwoordelijke ouderschap” – vandaag noemen we het natuurlijke gezinsplanning – als een norm voor het bepalen van de grootte van gezinnen, in feite de bevestiging is dat men nieuwe geboorten niet aan de discretie van Goddelijke Voorzienigheid mag overlaten.
    Verre van de “moderne mens” te helpen om de kerkelijke moraal te omarmen, veroorzaakte het subjectivisme van de encycliek een ramp: meer dan 80% van de katholieke getrouwde stellen gingen voort met contraceptie of begonnen kunstmatige bevruchting te gebruiken.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

  2. Toch nog maar eens herhalen: om ondanks massale leugens toch overtuigend over te komen pleegt men af en toe een zeer ernstige aan het geloof getrouwe tekst, liefst een die voor de meesten moeilijk te aanvaarden is en hen bovendien in hun hemd zet. Paus Paulus VI heeft dat niet zomaar eventjes zelf uitgekiend, hij is slechts een pion.

   1. Heel juist, beste Eric,
    Bergoglio kan dat ook heel goed uitbuiten. “… ondanks massale leugens toch overtuigend over te komen pleegt men af en toe een zeer ernstige aan het geloof getrouwe tekst … ”
    Zo komt hij ook afdraven met het gebed van de H. Artsengel Michaël van Paus Leo XIII. Om zogezegd de duivels uit de Kerkte verdrijven. Maar als men goed zijn gedachtegoed kent is dat om de “duivels” die tegen het oecumenisme en de pseudokerk zijn,uit zijn “kerk” te “verdrijven”. Ook het aanprijzen van de Rozenkrans, maar even later zegt hij dan dat “Maria maar een vrouw was zoals alle andere vrouwen.
    Vele blinden lopen in zijn vallen. De grootste schurk momenteel op aarde, Bergoglio.

 17. Nu moet ik denk ik Peter gelijk geven. Indien ouders beslissen, door natuurlijke oorzaken, geen kinderen meer te ontvangen. (Het is een genade). Dan moet men onthouding betrachten, dus ook geen huwelijksdaad tijdens de onvruchtbare periode.
  Mijn grote voorbeeld is Maria en Jozef. Zij onthielden zich ook van de huwelijksdaad. Kuisheid werd daar hoog gehouden.
  Maar de liturgie op zich is wel eens vaker verandert. En wel tot het concilie van Trente. Daar staat in dat er niets meer aan verandert mag worden. En doet men dat wel dan wordt men geëxcommuniceerd. Naar mij idee was men ook niet van plan om een geheel nieuwe mis in te stellen, net zoals de handcommunie. De paus heeft naar mij idee in alle onbedachtzaamheid zijn handtekening gezet.

 18. Beste DG,
  U schrijft, “Maar de liturgie op zich is wel eens vaker verandert. En wel tot het concilie van Trente. ”
  Neen de liturgie is niet vaker veranderd. Nooit.
  Als u mijn reactie aan Paul van 21 oktober 2018 – Rozenkrans aan de Grenzen in De Panne23:15 – leest, dan zult u kunnen lezen dat :
  “Laat mij het nog eens herhalen, de Heilige Pius V introduceerde géén nieuwe Mis, maar alles wat hij deed, was het verwijderen, uit de toen bestaande Latijnse Mis, de lange devotionele gebeden die op eigen initiatief, door de eeuwen heen, door goed bedoelende, maar soms overdreven devote bisschoppen en priesters werden toegevoegd aan de Mis die zij hadden overgeërfd.
  De stevige interventie van de Heilige Pius V probeerde géén Novus Ordo, géén Nieuwe Orde Mis, aan de Kerk op te dringen, maar probeerde de Oude Mis terug te brengen in haar gewijde eenvoud. Deze Oude Mis is zo oud, dat sommige van haar ceremonies en gebeden teruggaan op de dagen van Onze Lieve Heer en Zijn Discipelen én de Romeinse catacomben, waar de eerste Latijnse Missen werden opgedragen, 1900 jaar geleden. Missen die niet op tafels gecelebreerd werden, maar op de tombes, de stenen graven van de martelaren. De martelaren, de eerste leden van de Kerk, deze prachtige mannen en vrouwen, deze prachtige jongens en meisjes, die het martelaarschap verkozen boven het verraad of het compromitteren van hun en onze overtuigingen.”
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 19. De Liturgie en de Eucharistische gebeden zijn in de loop van de tijd wel aangepast. Dat bedoel ik.
  In de loop van de geschiedenis heeft de eucharistieviering verschillende vormen aangenomen. Toch is er bijna tweeduizend jaar niet afgeweken van een bepaalde structuur. Altijd werd er voorgelezen uit de Bijbel; altijd werden er brood en wijn op een tafel geplaatst; altijd bad een voorganger namens de hele gemeenschap een plechtig gebed tot God; altijd werd het brood en de wijn beschouwd als het Lichaam en Bloed van Christus; en altijd vond er een communie plaats. En de Liturgie, de Eucharistische gebeden e.d. zijn in het concilie van Trente voor altijd vastgesteld. De Piusbroederschap houd vast aan deze viering van de Mis zoals deze door Pius V kort na het Concilie van Trente definitief is vastgesteld.

  1. Beste DG,
   “De Piusbroederschap houd vast aan deze viering van de Mis zoals deze door Pius V kort na het Concilie van Trente definitief is vastgesteld.” Alleen de die Priesterbroederschap Pius X een ketter vernoemd in het begin van de canon, en dat is ten strengste verboden. Andere goede priesters die dat enorm probleem hebben begrepen, doen dat niet.
   Ik heb hierover reeds op dit forum geschreven.
   Het is niet toegestaan om een openbare ketter te vernoemen in de ’te igitur’, als “una cum famulo tuo Papa nostro N…. ; et Antistite nostro N… (één met uw dienaar onze Paus N… en onze Bisschpop N… . Hier wordt dan gezegd door de priesters van de Priesterbroederschap Fransisco en de plaatselijke “bisschop” .
   Maar dan gaat het verder;
   en alle rechtgelovigen en belijders van het katholiek en apostolisch geloof.
   Wel deze priesters Bergoglio alias Fransiscus een “rechtgelovige en belijder is van het katholiek en apostolisch geloof voor het Allerheiligst Aanschijn van de Heer, dan is dat een regelrechte leugen en ketterij.
   Het is absoluut verboden om een openbare ketter te noemen in het H. Misoffer, noch te verdedigen, noch enige steun te verlenen, anders neemt men deel aan deze afschuwelijke zonde.
   Wel deze zonde gebeurt dagelijks in het H. Misoffer dat zij opdragen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Paus Pius de V heeft naar mij idee niemand een ketter genoemd. Keg eens uit wat je bedoelt?

 20. Niks “gezond verstand”, beste Katharina. Hij zwetst en heeft van feiten geen verstand, die vermoedelijke vrijmetselaar ; aan kretologie hebben we niets.
  Carlos Vasquez Rangel (vrijmetselaar met de hoogste graad 33°), Groot Commandeur van de Hoge Raad der vrijmetselarij in Mexico, dik bevriend met Enrique Olivares Santana (vrijmetselaar 33°), Staatssecretaris van Binnenlandse zaken, verklaarde bij gelegenheid van Santana’s benoeming tot Mexicaanse ambassadeur bij de Heilige Stoel in 1992, dat “het schrappen van de ex-communicatie van de vrijmetselarij tijdens het Vaticaan 2 Concilie te danken is geweest aan kardinaal Roncalli, de latere Paus Johannes XXIII. Hij was vrijmetselaar, net zoals zijn opvolger Montini…..”. Hij, (Santana), zal daar vele reactionairen tegenkomen, maar ook vele broeders vrijmetselaar. Enkele hoge functionarissen in het Varticaan, zijn vrijmetselaar. Zij behoren tot de Schotse ritus, zelfs in de landen waar de Heilige Stoel niet kan handelen, opereren zij via de loges. (“Processo”, Mexicaanse revue, links katholiek, nr. 832, 12-10 ; geciteerd in “Maçonnerie et sectes secrètes ; le côté caché de l’histoire”, door Epiphanius, met een voorwoord van Henri Coston, dd. 8-7-98 ; uitgever, Courrier de Rome, 2005, 797 blz.) Ook is opgenomen de foto van de overlijdingsadvertentie van J XXIII, geplaatst door de Mexicaanse Groot Loge, evenals verdere aanwijzingen dat kard. Roncalli een dubbel leven leidde in de internationale, georganiseerde wereld van netwerken. In “Pacem in terris”, bepleit J XXIII een wereldregering. Hij had ook een persoonlijk dossier “modernisme”, in het Heilig Officie, nog uit de tijd van de Heilige Pius X. Als Benedictus XV dit dossier (plus de andere dossiers) niet had afgesloten, had de communist Roncalli nooit carrière kunnen maken. (vervolgd)

 21. ☩JMJ☩

  Zoals in de politiek heeft de vrijmetselarij verschillende strekkingen gecreëerd om die tegen elkaar te laten vechten, zodat de gelovigen in de war geraken en verzwolgen worden in de draaikolken van chaos. Binnen de zichtbare structuren van de Kerk hebben de loges het novusordoïsme gecreëerd, en door die ketterij worden de meesten misleid, en voor diegenen die zich niet laten misleiden door dat novusordoïsme hebben zij de ecclesiologisch ketterse FSSPX en sedevacantistenkerken geconstrueerd. Steeds opnieuw fomenteren zij hegeliaanse conflicten opdat men in disoriëntatie zou vallen, en zo velen blijven er blindweg intrappen.

  Moge Onze Lieve Vrouw van Welslagen een barmhartige blik werpen op het aardse dal en intercederen voor de verheffing van onze Heilige Moeder, de Kerk.

 22. En dat betrof niet enkel Roncalli, beste Katharina.
  Waarschijnlijk hadden de vrijmetselaar kardinalen/bisschoppen dan evenmin carrière kunnen maken : Montini, Liénart, König, Bea (Behar), Oesterreicher (?), Baum (?), Suenens, Villot, Casaroli, Macchi, Poletti, Mgr. Bugnini, Alfrink, Mgr. Willebrands, Baggio, Mgr. Marcinkus, Frings, Doepfner, Spellman, plus nog anderen. [(?) = sterke aanwijzingen]. Waarom paus Benedictus XV, de geheime dienst dossiers heeft afgesloten is niet duidelijk. Maar dit wijst er wel op dat cruciale gegevens moesten verdwijnen, en dat hij gedwongen werd door ofwel chantage, ofwel persoonlijke bedreigingen. Het naslagwerk van Epiphanius (veiligheid pseudoniem van Italiaanse inlichtingen onderzoekers), is de best gedocumenteerde bron over de wereldwijd opererende vrijmetselarij vanaf de Franse revolutie, inclusief de B’nai B’rith, en vele gegevens over de kerkelijke top.
  Dezelfde gegevens over het .:. duo J XXIII en de praktizerend homosexuele P VI, vinden we terug bij Ernest Larisse, blz. 56, 68, “Un grand adversaire de la maçonnerie : Don Luigi Villa.”
  Don Luigi Villa wijst op blz. 134, in “Karol Wojtyla, Bienheureux ? ……Jamais !!”, naar de Grootmeester Giuliano di Bernardo, die in zijn boek “The Philosophy of Freemasonry”, J XXIII aanwijst als de broederlijke en begrijpende, oecumenische gesprekspartner van de vele vrijmetselaar leiders van protestante kerken. De joodse JP II (Karol Wojtila Katz) was lid van het maçonnieke voorportaal, de Rotary. Hij onderhield nauwe contacten met de reguliere en de joodse vrijmetselarij, plus de Trilaterale, de centrale .:. sekte ter uitvoering van de JWO (de Jew World Order). Het was zijn (JP II) taak om, (1) de katholieke Kerk ondergeschikt te maken aan het jodendom, (2) erkennen de historische fout van de Kerk tegen het joodse volk, (3) erkennen de deelname van de Kerk aan de holocaust, (4) verzwakken de Orthodoxe kerk met het voorstel voor een Unie van Christelijke geloofsrichtingen.
  Vele boeken zijn geschreven over het top clerus verraad, vanaf de jaren 1958, aan Christus, aan de Apostelen, aan alle heiligen en martelaren, en aan de Kerkvaders. Maar velen blijven helaas blind voor de feiten, beste Katharina, en denken dat het vanzelf wel weer goed komt. Cynisme is killing. Maar echt besef van de ramp van de revolutie van 1958-1965, begint met een constructieve inzet, met reflectie, met persoonlijk respect en terughoudendheid, tegenover onweerlegbare feiten op dit formidabele, katholieke forum.

 23. Hallo Peter (23 oktober 2018 – 00:29) (en Katharina G.),

  … Peter. Je schrijft : “Maar Humanea vitea (het moet zijn Humanae Vitae, AGSt. …) is daadwerkelijk door een vrijmetselaar geschreven … ” Hoe van de wijs kan men zijn ? Zie je vrijmetselaars als Karel of Jean-Jacques de Gucht al in een officieel document argumenteren waarom het niet volgens Gods wil is dat je voorbehoedmiddelen gebruikt ?
  … Peter. Je roept nogal eens : je moet argumenteren. Maar waar blijft de serieuze argumentatie dat de heilige paus Paulus VI een vrijmetselaar was, en de encycliek Humanae Vitae in een vrijzinnige denktrant zou geschreven zijn ?
  … Er zijn op dit forum spijtig genoeg enkele mensen die overal “joods-maçonnieke” spoken en machinaties zien. Eerst vertellen ze grote onzin over de katholieke Kerk, en sluiten dan af met een “Ave Maria”. Amai.
  … Mijn compliment aan Katharina Gabriels voor haar degelijke, betrouwbare teksten en haar standvastig geloof.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Een tactiek van de joden en vrijmetselaars is, om anderen eigen daden te beschuldigen en alzo alles omdraaien om een rookgordijn te creëren. De slachtofferrol is ook zoiets.
   De familie de Gucht zijn u welbekend, Stinus? Wist ik niet.
   Argumenten omtrent Humanea Vitea staan hierboven, Stinus. U hoeft maar de moeite te troosten om het ze te lezen i.p.v. onzin te schrijven.
   Boter aan de galg voor u.
   Verder argumenteer ik niet met loge geesten en dat steekt u de ogen uit, nietwaar, als ik de Allerzuiverste Maagd Maria altijd Maagd en Onbevlekt Ontvangen loof met “Ave Maria”, nietwaar?
   Daarom schrijf ik nogmaals:
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 24. Peter,

  ik wil het niet hebben over het feit dat Paulus VI al dan niet een vrijmetselaar zou zijn, dat heeft Jules meer dan uitvoerig willen duidelijk maken.

  Ik vraag U, gewoon puur inhoudelijk: ‘wat is er mis met de encycliek “Humanae Vitae”‘?
  Ik heb voorbije zomer nog het boek gelezen van pater Daniël Maes, U waarschijnlijk ook bekend, ‘hoe een paus gelijk kreeg’, en waarbij deze encycliek onder de loep wordt genomen. Vijftig jaar later lijkt deze encycliek urgenter dan ooit, en ik zie eerlijk gezegd niet in wat hier fout zou in staan.
  Misschien kan jij het me zeggen?

  Nogmaals, ik verwacht geen lange uiteenzettingen over Paulus VI en zijn al dan niet lidmaatschap van de loge. Wat is er volgens jou verkeerd aan de inhoud van Humanae Vitae?

  Vriendelijke groet,

  Kurt

  1. ☩JMJ☩

   Dag Kurt,

   Ik ben uiteraard Peter niet, maar onder traditionele Katholieken is het gekend dat HV afwijkt van de traditionele Leer door natuurlijke gezinsplanning goed te keuren. Volgens de traditionele Leer moet de procreatie van kinderen altijd de primaire reden zijn van de huwelijksdaad, anders is de daad ongeordend en misplaatst. Door doelbewust momenten uit te kiezen waarbij de kans kleiner is dat een kind verwekt wordt probeert men de facto de verwekking van kinderen uit te sluiten van de huwelijksdaad. Dat is tegen de authentieke moraaltheologie van de Katholieke Kerk.

   Ofwel aanvaardt men kinderen als het primaire doel, ofwel onthoudt men zich.

  2. Beste Kurt,
   Ik wil wel graag op uw vraag antwoorden.
   In de encycliek Humanae Vitae laat men de beslissing over aan de gehuwden.
   Als je Humanae vitae leest, raak je ervan overtuigd dat de paus – om zijn critici te plezieren – toegeeft dat het hebben van baby’s eerder een ‘probleem’ dan een zegen is, in tegendeel tot Casti connubii (encycliek van Paus Pius XI (31 dec. 1930).
   In deze encycliek van Paus Pius XI kunt u lezen over de zegeningen van het huwelijk door de procreatie. Echter in Humanae Vitae laat men de beslissing over aan het gehuwd paar met de subjectieve uitdrukking (subjectief= een mening, objectief= een feit) van dat contraceptie toegelaten is in “ernstige noodzaak”, zonder het noemen wat men eronder moet verstaan. Men laat het over aan de willekeur van de rede. Onder die noemer kan men er alle kanten mee op en sust men het geweten.
   Vandaar dat in Humanae vitae de acceptatie van het “verantwoordelijke ouderschap” – vandaag noemen we het natuurlijke gezinsplanning – als een norm voor het bepalen van de grootte van gezinnen, in feite de bevestiging is dat men nieuwe geboorten niet aan de discretie van Goddelijke Voorzienigheid mag overlaten. Dus men laat het over aan de menselijke rede eerder dan aan de gehoorzaamheid aan Gods wetten.
   De uitleg van Paus Pius XI in zijn encycliek Casti Connubii, daarentegen is deze van het inzicht in de zegeningen die men ontvangt in de gehoorzaamheid aan Gods wetten.
   Dus juist het omgekeerde van van Humanae Vitae, dat niet moest geschreven worden.
   Het onderwijzen van de encycliek Casti Connubii zou perfect geweest zijn.
   Het subjectivisme; de geest van vernieuwing (lees afbraak) van het Vat II concilie.
   Ik hoop dat ik deze keer niet te langdradig ben geweest, beste Kurt.

 25. Het snuifje zout van Katharina Gabriels en de bittere druppeltjes azijn van Stinus maken de christelijke pudding wel zeer pittig. Echt aards, ons aller aard, het zit in ons allen. Beproevingen moeten we ondergaan om te leren overwinnen en wijze lessen uit te trekken.
  Dank God voor Katharina Gabriels en Stinus!

 26. … In de encycliek “Humanae Vitae” van Paulus VI wordt de vraag beantwoord : is periodieke onthouding strijdig met Gods wil ? Er wordt duidelijk aangetoond dat dit niet het geval is. Het is dus helemaal niet in strijd met het katholieke geloof en Gods wil dat men aan verantwoord ouderschap en geboorteregeling doet door middel van periodieke onthouding. Als gehuwden elkaar de seksuele gemeenschap voor lange tijd ontzeggen kan dit zelfs wijzen op een gebrek aan menselijke liefde tussen hen, of vervreemding in de hand werken. Verder eist het beperken van de seksuele contacten tot onvruchtbare periodes een zekere zelfdiscipline, die past bij de echtelijke liefde.
  … Lees grondig het zeer verstandige katholieke document Humanae Vitae, zeker niet geschreven door een vrijmetselaar. Als een vrijmetselaar dat document zou schrijven, zou die onmiddellijk uit de “werkplaats” gezwierd worden.
  … De heilige paus Johannes-Paulus II heeft de juistheid van “Humanae Vitae” aangetoond, op een andere manier dan de heilige Paulus VI. Ondertussen hebben diverse pausen en bisschoppenconferenties de juistheid bevestigd van “Humanae Vitae”.
  … Een zekere vorm van geboorteregeling is nodig, alhoewel een huwelijk moet openstaan voor vruchtbaarheid. Denk alleen nog maar aan de belasting voor de vrouw en het materiële onderhoud van de kinderen.

  … Als Peter gehuwd is en zelfs geen periodieke onthouding wil gebruiken als geboorteregeling, mag dat uiteraard.

  1. Men kan het met de natuurlijke methode zo uitmikken dat de echtgenote in kwestie niet zwanger wordt voor zo lang als men zelf wil. De vraag is dan wel waar men zo doende mee bezig is. Het zal misschien toch meer Godgericht zijn, eerlijker naar Hem en elkaar, wanneer men zich onthoudt als men tijdelijk of definitief geen kinderen (meer) wilt. Voor jonggehuwden zal dat wellicht moeilijker zijn. Dan is natuurlijke familieplanning een uitkomst, maar met het vorderen der jaren lijkt mij het aanleren van zelfbeheersing samen met een meer geestelijke gerichtheid beter.

 27. Nog een nabrander op het bovenstaande, voor de lezers die de feiten willen kennen.
  De “Tempel of Understanding”, verbonden aan de Lucis Trust (1), en geïnstalleerd in het VN gebouw in New York, is een theosofisch, multi-religieus New Age project, opgericht in 1960. De oprichtsters waren Juliet Hollister (+ 2000) en Eleanor, de weduwe van de vroegere VS president .:. Roosevelt (2). Beide dames hadden een band met de vrijmetselarij. Het doel was de bevordering van de onderlinge banden en het begrip, tussen de grote wereld godsdiensten, plus het erkennen van de eenheid van de mensheid, ter promotie van de oprichting van de Spirituele Verenigde Naties. De VN is het mondialistische bolwerk van de internationale vrijmetselarij, waar niet vrijmetselaars geweerd worden. Madame Hollister en Eleanor R. kregen spoedig financiële ondersteuning van de Ford Foundation en de Carnegie Foundation. Daarbij voegden zich bekende politieke en maatschappelijke figuren zoals de joodse president van India, Nehru, de joodse vrijmetselaar Albert Schweitzer, de Dalai Lama, de president van Egypte, Anouar Sadat, de boudistische VN- secretaris generaal, .:. U Thant, en tenslotte, paus Johannes XXIII. Ook de orthodoxe Patriarch en vrijmetselaar Athenagora (de hoogste graad 33°) had zich aangesloten. Bij het overlijden van paus J XXIII, nam zijn opvolger paus Paulus VI zijn plaats in. In 1967, ontving P VI mme Hollister, in het Vaticaan. Ze bood hem aan, in de vorm van een bloem met 6 blaadje, een klein model Tempel. Bij belangrijke gebeurtenissen droeg deze paus niet het Kruis, maar het joodse hangjuweel, de Ephod. Deelname aan dit New Age circus, bevestigd het loge lidmaatschap van beide pausen. Voor hen die nog mochten twijfelen, google zelf op internet, vooral de Franse gegevens zijn overduidelijk.

  (1) Lucis trust, de naam is een afkorting van de duivel Lucifer.

  2. Roosevelt (.:. graad 33) heeft zichzelf door het hoofd geschoten met zijn jachtgeweer, in het voorjaar van 1945.

 28. Humanae Vitae vesus Casti Connubii.

  Beste lezer,
  Zoals ik reeds het slangengebroed in Humanae Vitae heb aangetoond, kunnen we ons de vraag stellen waarom HV als er toch al CC was?
  Wel ja, dat is een goede vraag.
  Terwijl HV het overlaat aan de subjectieve beslissing (lees speculatieve), om kinderen te hebben in hun huwelijk, is daarentegen in Casti Connubii dat de Paus Pius XI de zegeningen van de kinderen in het huwelijk benadrukt. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus het eerste Sacrament dat hij in Zijn openbaar leven heeft ingesteld op de bruiloft van cana, het huwelijk is. Waarom?
  Wel omdat de Heer de eerste pijler van zijn K. Kerk belangrijk vindt.
  Stel u voor dat er geen heilige ouders zijn die de huwelijksdaad als heilig betrachten, zoals de H. Joachim en de H. Anna, de ouders van de Onbevlekte Maagd en Moeder van God, wel dan zou er eenvoudig geen rede zijn voor God om nog verder zielen te scheppen. Dit Heilig koppel heeft in hun huwelijk God op de allerhoogste wijze willen dienen. Gans hun leven was een toewijding en gebed in de allerhoogste zuiverheid om de H. Roos van God te laten komen op aarde, zonder zelf te weten dat zij de ouders ervan zouden zijn. In volledige wederzijdse toegestemde afzondering, baden zij onophoudelijk voor de komst van de Roos van God, omdat uit Haar de Verlosser het vlees uit de zeer zuivere schoot zou kunnen aannemen en alzo de verlossing aan de wereld teschenken. Zij waren van al die mysteries perfect op de hoogte. O gezegend en heilig huwelijk van H. Joachim en H. Anna.
  Nu, als Jezus dit H. Sacrament als eerste pijler heeft verordend, dan kunnen wij zeggen dat het slechts uit huwelijken die Gods wil willen doen en de procreatie volgens Gods H. Wil willen voorzetten, er H. Priesters kunnen komen. Vandaar de tweede pijler; het Priesterschap.
  Als nu Casti Connubii deze zegeningen zo mooi aan de wereld nogmaals openbaart, om alzo heilg te worden in het huwelijk, om als eerste en aller voornaamste de procreatie te omhelzen, dan zien we juist het omgekeerde in Humanae Vitae.
  De procreatie wordt er zo voorgesteld als zijnde een “keuze” in de huwelijksdaad en niet de procreatie. Men stelt de gelovigen voor dat zij zelf kunnen oordelen in geval van “ernstige noodzaak”, dus losse interpretaties. Velen zullen dan maar één, twee of misschien drie kinderen “wensen” wanneer het hen goed uitkomt, carrière, luxe, enz… maar niet om Gods H. Wil te volbrengen.
  Paulus VI en zijn medewerkers, hebben dat ingezien en een encycliek voor het huwelijk herschreven met dit addergebroed en op een subtiele wijze geformuleerd, dat velen hebben omhelst en uitriepen ‘eindelijk!’.
  Hij schreef deze encycliek juist voordat hij de H. Sacramenten zou ontheiligen door ze te wijzigen.
  Wel als men klaar zien kan, zal men opmerken dat hij in het Sacrament van het huwelijk niet veel kon veranderen, daar het man en vrouw is die zich tijdens de ondervraging door de Priester in het contract, elkaar het Sacrament toedienen. De Priester verenigt ze dan in het huwelijk voor de gemeenschap van de H. K. Kerk.
  Indien nu de gehuwden trachten te leven volgens de richtlijnen van Casti Connubii, dan heeft God de mogelijkheid om H. Priester te verwekken in medewerking van de gehuwden.
  Paulus VI ontneemt God deze mogelijkheid om hen in Humanae Vitae zelf te beslissen door zelf te overwegen, kinderen of geen zijn voorstel van “ernstige noodzaak” waarmee de gehuwden alle kanten op kunnen om zichzelf dan te rechtvaardigen in hun keuze.
  Deze catastrofe heeft als gevolg dat velen zullen kiezen voor laattijdig en beperkte geboorte en dat beslist geen heilig huwelijk zal zijn waaruit geen H. Priesters kunnen komen.
  Een prelude tot wat gaat volgen, namelijk het wijzigen van de wijdingsritus van het priesterschap, waarover ik reeds heb geschreven.
  Indien God dan toch nog mannen roept deze geen geldige wijding kunnen ontvangen en alszo het ook niet mogelijk is om geldig te consacreren. Indien geen geldige priesters, dan ook geen geldige bisschoppen (ritus ook gewijzigd),daar men vooreerst geldig priester gewijd moet zijn.
  Dus geen goede huwelijken, nadien geen geldige priesters, vandaar ook geen H. Sacrament van het Altaar, dus ook geen geldige priesters. De K. Kerk is dan ten dode opgeschreven.
  Wat een listigheid en crimineel gedrag van de “heilige” Paulus VI.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 29. Een of twee kindjes willen krijgen, enkel om zichzelf bevestigd te zien, en dan nog, men wil niet meer de ‘blanke cultuur’ doorgeven via het nageslacht. Dat komt ervan wanneer men zich groter voelt dan de Schepper! Zelfvernietiging, zowel fysiek als geestelijk. En vervolgens God vervloeken. Dat is echt het einde.

 30. Prachtig geformuleerd, beste Peter, werkelijk prachtig.
  De demografische ontwikkelingen zijn helaas zo ook gelopen. Nu, na een halve eeuw, wordt zelfs de specifieke opvoeding van meisjes ontkracht. De parels van de gezinnen, worden niet allereerst voorbereid op het huwelijk en de toekomst van mamma. Neen, zoals bij jongens, worden zij vanaf het begin gevraagd, wat wil je worden ?
  Sommige grootouders trachten dit te compenseren om tegenwicht te bieden. De meisjes kunnen zelfs bij de politie of in het leger of in de marine. Kortgeleden zijn zelfs onderzeeboten opengesteld, welk een onmogelijke afgang. De luchtmacht ontspringt enigszins de dans omdat meisjes ongeschikt zijn om te vliegen met straal jagers.
  De duivel heeft de ombuiging van de opvoeding, sluw gerealiseerd, beste Peter, geholpen door de anti-Christ paus P VI, de Judas uit de na-oorlogse tijd en de joodse, praktizerend homosexuele .:. architect van het kerkelijke verval en de Europese decadentie. Nu, na een halve eeuw, wordt het huwelijk en het moederschap, bij meisjes op de tweede plaats gesteld. Hoe kortzichtig kunnen jonge ouders zijn zijn !!
  De regeringen ontmoedigen zelfs de grote gezinnen, door het afhouden van een positieve gezinspolitiek, zoals die er nog was tot in de jaren 1970, toen linkse regeringen die ging afschaffen.
  De te kleine gezinnen en de vergrijzing zijn een ernstiger bedreiging voor de Europese blanken en hun Christelijke beschaving, uniek in de wereld, dan de miljoenen binnen gelaten islamieten in Europa.
  Het gevolg van het HV document en de “planning” die daaruit voortvloeide, zijn de abortus, de te late zwangerschappen (want de “carrière” gaat vòòr !!) en tenslotte de veel te kleine gezinnen, met slechts één of twee peuters. Maar “de straf komt na de zonde”.
  Uit ervaring kunnen we constateren dat in bijna al die te kleine gezinnen, later voor de grootouders, meer of minder rampspoed ontstaat in de onderlinge verhoudingen. Maar, de gevoeligheden zijn dermate groot, dat dit hele onderwerp zelfs met de beste vrienden, niet kan worden besproken. Stilte valt met een beschaamd zwijgen, of verandering van onderwerp.

 31. — De verstandige en juiste visie van Humanae Vitae —

  Beste Bart (24 oktober 2018 – 17:03),

  – Je schrijft : “Men kan het met de natuurlijke methode zo uitmikken dat de echtgenote in kwestie niet zwanger wordt voor zo lang als men zelf wil. De vraag is dan wel waar men zo doende mee bezig is. Het zal misschien toch meer Godgericht zijn, eerlijker naar Hem en elkaar, wanneer men zich onthoudt als men tijdelijk of definitief geen kinderen (meer) wilt. Voor jonggehuwden zal dat wellicht moeilijker zijn.”
  – Het is niet de bedoeling dat een gehuwde katholiek eeuwig blijft “mikken” zodat er geen zwangerschap van komt. De bedoeling vruchtbaar te zijn hoort nu eenmaal bij het huwelijk. Maar het is toch onverantwoord kinderen na te streven in geval men niet bij machte zal zijn ze op een deftige manier op te voeden en ze te onderhouden, en de kinderen kort na elkaar krijgen is zeer belastend voor de vrouw .
  – Ik raad je aan de uitstekende en door-en-door katholieke encycliek “Humanae Vitae” (HV) grondig te lezen. Ze is niet eens zo lang, een 12-tal bladzijden. Daar wordt op een prachtige manier een pleidooi gehouden voor verantwoord ouderschap, en in dat kader past periodieke onthouding. De encycliek past ook het zogenaamde totaliteitsbeginsel toe, dat paus Pius XII reeds vóór Paulus VI heeft geïntroduceerd.
  – HV zegt terecht dat de opdracht tot verantwoord ouderschap inhoudt dat men zijn verplichtingen moet nakomen 1) tegenover God 2) tegenover zichzelf 3) tegenover het gezin, en 4) tegenover de maatschappij, met behoud van de juiste rangorde van waarden.
  – Periodieke onthouding, daar is niets op tegen, zoals sommige haarklievers beweren (haarklievers die nog niet eens “Humanae Vitae” juist konden spellen). Het is niet verboden of tegen Gods wil te tellen en gebruik te maken van de natuurlijke periodiciteit van de vruchtbaarheid van de vrouw, zoals die door God in zijn schepping werd gelegd.
  Men mag zijn verstand gebruiken.
  – HV zegt zeer terecht dat bij gebruik van periodieke onthouding de echtgenoten toch hun wederzijdse liefde lichamelijk kunnen tonen en bewijzen ; door periodieke onthouding wordt ook hun echtelijke trouw beschermd. Want al te lange seksuele onthouding zal sneller tot ontrouw leiden. En al te lange onthouding zal, vooral bij jongere mensen, tenslotte leiden tot vervreemding tussen de echtgenoten. Onmogelijk lange perioden van seksuele onthouding bij gehuwden zal sneller tot een liefdeloos huwelijk leiden, en het is nergens voor nodig. Periodieke onthouding, gekoppeld aan verantwoord ouderschap is goed, en het werd door de Kerk goedgekeurd. Ook moeder Teresa werkte dit uit voor de mensen in Indië.

  Met vriendelijke groeten, Au. Gu. Stinus

 32. Jules komt veelal met “feiten” die veel tijd kosten om allemaal zelf op juistheid te onderzoeken. Zo belieft hij veel mensen jood te noemen, bij voorbeeld meent hij dat Arius een jood zou zijn. Volgens de Engelstalige Wikipedia is Arius van berberse afkomst. De genoemde bron heb ik nagetrokken en is aldaar juist geciteerd.

  Makkelijker om na te trekken is de volgende opmerking (20 oktober) van jou, beste Jules: “St. Paulus verdween nagenoeg uit de Epistels in het NOM missaal”. Dit is onjuist en de bewijzen daarvoor volgen hieronder.

  Lezingen St. Paulus in het Tridentijnse Missaal:

  First Sunday of Advent Rom 13:11-14a
  Second Sunday of Advent Rom 15:4-13
  Christmas Vigil (12/24) Rom 1:1-6
  Christmas: First Mass at Night Tit 2:11-15
  Christmas: Second Mass at Dawn Tit 3:4-7
  Christmas: Third Mass in Daytime Heb 1:1-12
  Sunday in Octave of Christmas Gal 4:1-7
  St. Thomas Becket (12/29) Heb 5:1-6
  Sixth Day in Octave of Christmas (12/30) Tit 3:4-7
  Vigil of Epiphany (1/5) Gal 4:1-7
  Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph
  (Sunday in the Octave of Epiphany) Col 3:12-17
  Weekdays after the First Sunday after Epiphany Rom 12:1-5
  Second Sunday after Epiphany Rom 12:6-16
  *Third Sunday after Epiphany Rom 12:16c-21
  *Fourth Sunday after Epiphany Rom 13:8-10
  *Fifth Sunday after Epiphany Col 3:12-17
  *Sixth Sunday after Epiphany 1 Thess 1:2-10
  Septuagesima Sunday 1 Cor 9:24-27; 10:1-5a
  Sexagesima Sunday 2 Cor 11:19-33; 12:1-9
  Quinquagesima Sunday 1 Cor 13:1-13
  First Sunday in Lent 2 Cor 6:1-10
  Ember Saturday in Lent 1 Thess 5:14-23
  Second Sunday in Lent 1 Thess 4:1-7
  Third Sunday in Lent Eph 5:1-9
  Fourth Sunday in Lent Gal 4:22-31
  Passion Sunday I Heb 9:11-15
  Palm Sunday (or Passion Sunday II) Phil 2:5-11
  Holy Thursday – The Lord’s Supper 1 Cor 11:20-32
  Holy Saturday – Easter Vigil (Col 3:1-4)
  Easter Sunday – The Resurrection of the Lord 1 Cor 5:7-8
  Vigil of the Ascension Eph 4:7-13
  Ember Saturday of Pentecost Rom 5:1-5
  Feast of the Most Holy Trinity (First Sunday after Pentecost) Rom 11:33-36
  Corpus Christi (Thursday after Trinity Sunday) 1 Cor 11:23-29
  Sacred Heart of Jesus
  (Friday after the Octave of Corpus Christi) Eph 3:8-12, 14-19
  Fourth Sunday after Pentecost Rom 8:18-23
  Sixth Sunday after Pentecost Rom 6:3-11
  Seventh Sunday after Pentecost Rom 6:19-23
  Eighth Sunday after Pentecost Rom 8:12-17
  Ninth Sunday after Pentecost 1 Cor 10:6-13
  Tenth Sunday after Pentecost 1 Cor 12:2-11
  Eleventh Sunday after Pentecost 1 Cor 15:1-10
  Twelfth Sunday after Pentecost 2 Cor 3:4-9
  Thirteenth Sunday after Pentecost Gal 3:16-22
  Fourteenth Sunday after Pentecost Gal 5:16-24
  Fifteenth Sunday after Pentecost Gal 5:25-26; 6:1-10
  Sixteenth Sunday after Pentecost Eph 3:13-21
  Seventeenth Sunday after Pentecost Eph 4:1-6
  Ember Saturday in September Heb 9:2-12
  Eighteenth Sunday after Pentecost 1 Cor 1:4-8
  Nineteenth Sunday after Pentecost Eph 4:23-28
  Twentieth Sunday after Pentecost Eph 5:15-21
  Twenty-first Sunday after Pentecost Eph 6:10-17
  Twenty-second Sunday after Pentecost Phil 1:6-11
  Twenty-third Sunday after Pentecost Phil 3:17-21; 4:1-3
  *Twenty-fourth & Last Sunday after Pentecost Col 1:9-14

  ——————-

  Nu de Lezingen van St. Paulus in het NOM-missaal voor de zon- en feestdagen:

  Rom 1:1-7 10-A 4th Sunday of Advent
  Rom 3:21-25, 28 85-A 9th Sunday in Ordinary Time
  Rom 4:18-25 88-A 10th Sunday in Ordinary Time
  Rom 5:1-2, 5-8 28-A 3rd Sunday of Lent
  Rom 5:1-5 166-C Sunday after Pentecost: Holy Trinity
  Rom 5:5b-11 172-C Friday after 2nd Sun after Pentecost: Sacred Heart
  Rom 5:6-11 91-A 11th Sunday in Ordinary Time
  Rom 5:12-15 94-A 12th Sunday in Ordinary Time
  Rom 5:12-19 or 5:12, 17-19 22-A 1st Sunday of Lent
  Rom 6:3-11 41-ABC Easter Vigil
  Rom 6:3-4, 8-11 97-A 13th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:8-11 34-A 5th Sunday of Lent
  Rom 8:8-17 63-C Pentecost Sunday (opt. C)
  Rom 8:9, 11-13 100-A 14th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:14-17 165-B Sunday after Pentecost: Holy Trinity
  Rom 8:18-23 103-A 15th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:22-27 62-ABC Pentecost Sunday: Vigil Mass
  Rom 8:26-27 106-A 16th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:28-30 109-A 17th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:31b-34 26-B 2nd Sunday of Lent
  Rom 8:35, 37-39 112-A 18th Sunday in Ordinary Time
  Rom 9:1-5 115-A 19th Sunday in Ordinary Time
  Rom 10:8-13 24-C 1st Sunday of Lent
  Rom 11:13-15, 29-32 118-A 20th Sunday in Ordinary Time
  Rom 11:33-36 121-A 21st Sunday in Ordinary Time
  Rom 12:1-2 124-A 22nd Sunday in Ordinary Time
  Rom 13:8-10 127-A 23rd Sunday in Ordinary Time
  Rom 13:11-14 1-A 1st Sunday of Advent
  Rom 14:7-9 130-A 24th Sunday in Ordinary Time
  Rom 15:4-9 4-A 2nd Sunday of Advent
  Rom 16:25-27 11-B 4th Sunday of Advent
  1 Cor 1:1-3 64-A 2nd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 1:3-9 2-B 1st Sunday of Advent
  1 Cor 1:10-13, 17 67-A 3rd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 1:22-25 29-B 3rd Sunday of Lent
  1 Cor 1:26-31 70-A 4th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 2:1-5 73-A 5th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 2:6-10 76-A 6th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 3:16-23 79-A 7th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 4:1-5 82-A 8th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 5:6b-8 42-ABC Easter Sunday: Resurrection of the Lord (opt. 2)
  1 Cor 6:13c-15a, 17-20 65-B 2nd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 7:29-31 68-B 3rd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 7:32-35 71-B 4th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 9:16-19, 22-23 74-B 5th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 10:1-6, 10-12 30-C 3rd Sunday of Lent
  1 Cor 10:16-17 167-A Sunday after Trinity Sun: Body & Blood of Christ
  1 Cor 10:31—11:1 77-B 6th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 11:23-26 39-ABC Holy Thursday: Mass of the Lord’s Supper
  1 Cor 11:23-26 169-C Sunday after Trinity Sun: Body & Blood of Christ
  1 Cor 12:3b-7, 12-13 63-ABC Pentecost Sunday
  1 Cor 12:4-11 66-C 2nd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 12:12-30 or 12:12-14, 27 69-C 3rd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 12:31—13:13 or 13:4-13 72-C 4th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 15:1-11 or 15:3-8, 11 75-C 5th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 15:12, 16-20 78-C 6th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 15:20-26, 28 160-A 34th Sunday in Ord. Time: Christ the King
  1 Cor 15:45-49 81-C 7th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 15:54-58 84-C 8th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 1:18-22 80-B 7th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 3:1b-6 83-B 8th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 4:6-11 86-B 9th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 4:13—5:1 89-B 10th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 5:6-10 92-B 11th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 5:14-17 95-B 12th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 5:17-21 33-C 4th Sunday of Lent
  2 Cor 8:7, 9, 13-15 98-B 13th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 12:7-10 101-B 14th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 13:11-13 164-A Sunday after Pentecost: Holy Trinity
  Gal 1:1-2, 6-10 87-C 9th Sunday in Ordinary Time
  Gal 1:11-19 90-C 10th Sunday in Ordinary Time
  Gal 2:16, 19-21 93-C 11th Sunday in Ordinary Time
  Gal 3:26-29 96-C 12th Sunday in Ordinary Time
  Gal 4:4-7 18-ABC Jan. 1: Mary, Mother of God
  Gal 5:1, 13-18 99-C 13th Sunday in Ordinary Time
  Gal 5:16-25 63-B Pentecost Sunday (opt. B)
  Gal 6:14-18 102-C 14th Sunday in Ordinary Time
  Eph 1:3-14 or 1:3-10 104-B 15th Sunday in Ordinary Time
  Eph 1:3-6, 15-18 19-ABC 2nd Sunday after Christmas (note)
  Eph 1:17-23 58-ABC Ascension of the Lord
  Eph 2:4-10 32-B 4th Sunday of Lent
  Eph 2:13-18 107-B 16th Sunday in Ordinary Time
  Eph 3:2-3a, 5-6 20-ABC The Epiphany of the Lord
  Eph 3:8-12, 14-19 171-B Friday after 2nd Sun after Pentecost: Sacred Heart
  Eph 4:1-6 110-B 17th Sunday in Ordinary Time
  Eph 4:1-13 or 4:1-7, 11-13 58-B Ascension of the Lord (opt. B)
  Eph 4:17, 20-24 113-B 18th Sunday in Ordinary Time
  Eph 4:30—5:2 116-B 19th Sunday in Ordinary Time
  Eph 5:8-14 31-A 4th Sunday of Lent
  Eph 5:15-20 119-B 20th Sunday in Ordinary Time
  Eph 5:21-32 or 5:2a, 25-32 122-B 21st Sunday in Ordinary Time
  Phil 1:4-6, 8-11 6-C 2nd Sunday of Advent
  Phil 1:20c-24, 27a 133-A 25th Sunday in Ordinary Time
  Phil 2:1-11 or 2:1-5 136-A 26th Sunday in Ordinary Time
  Phil 2:6-11 38-ABC Palm Sunday Mass
  Phil 3:8-14 36-C 5th Sunday of Lent
  Phil 3:17—4:1 or 3:20—4:1 27-C 2nd Sunday of Lent
  Phil 4:4-7 9-C 3rd Sunday of Advent
  Phil 4:6-9 139-A 27th Sunday in Ordinary Time
  Phil 4:12-14, 19-20 142-A 28th Sunday in Ordinary Time
  Col 1:12-20 162-C 34th Sunday in Ord. Time: Christ the King
  Col 1:15-20 105-C 15th Sunday in Ordinary Time
  Col 1:24-28 108-C 16th Sunday in Ordinary Time
  Col 2:12-14 111-C 17th Sunday in Ordinary Time
  Col 3:1-4 42-ABC Easter Sunday: Resurrection of the Lord (opt. 1)
  Col 3:1-5, 9-11 114-C 18th Sunday in Ordinary Time
  Col 3:12-21 or 3:12-17 17-ABC Sunday in Octave of Christmas: Holy Family
  1 Thess 1:1-5b 145-A 29th Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 1:5c-10 148-A 30th Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 2:7b-9, 13 151-A 31st Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 3:12—4:2 3-C 1st Sunday of Advent
  1 Thess 4:13-18 or 4:13-14 154-A 32nd Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 5:1-6 157-A 33rd Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 5:16-24 8-B 3rd Sunday of Advent
  2 Thess 1:11—2:2 153-C 31st Sunday in Ordinary Time
  2 Thess 2:16—3:5 156-C 32nd Sunday in Ordinary Time
  2 Thess 3:7-12 159-C 33rd Sunday in Ordinary Time
  1 Tim 1:12-17 132-C 24th Sunday in Ordinary Time
  1 Tim 2:1-8 135-C 25th Sunday in Ordinary Time
  1 Tim 6:11-16 138-C 26th Sunday in Ordinary Time
  2 Tim 1:6-8, 13-14 141-C 27th Sunday in Ordinary Time
  2 Tim 1:8b-10 25-A 2nd Sunday of Lent
  2 Tim 2:8-13 144-C 28th Sunday in Ordinary Time
  2 Tim 3:14—4:2 147-C 29th Sunday in Ordinary Time
  2 Tim 4:6-8, 16-18 150-C 30th Sunday in Ordinary Time
  Titus 2:11-14 14-ABC Christmas: Mass at Midnight
  Titus 2:11-14; 3:4-7 21-C Sunday after Epiphany: Baptism of the Lord (opt. C)
  Titus 3:4-7 15-ABC Christmas: Mass at Dawn
  Phlm 9-10, 12-17 129-C 23rd Sunday in Ordinary Time
  Heb 1:1-6 16-ABC Christmas: Mass during the Day
  Heb 2:9-11 140-B 27th Sunday in Ordinary Time
  Heb 4:12-13 143-B 28th Sunday in Ordinary Time
  Heb 4:14-16 146-B 29th Sunday in Ordinary Time
  Heb 4:14-16; 5:7-9 40-ABC Good Friday of the Lord’s Passion
  Heb 5:1-6 149-B 30th Sunday in Ordinary Time
  Heb 5:7-9 35-B 5th Sunday of Lent
  Heb 7:23-28 152-B 31st Sunday in Ordinary Time
  Heb 9:11-15 168-B Sunday after Trinity Sun: Body & Blood of Christ
  Heb 9:24-28 155-B 32nd Sunday in Ordinary Time
  Heb 9:24-28; 10:19-23 58-C Ascension of the Lord (opt. C)
  Heb 10:5-10 12-C 4th Sunday of Advent
  Heb 10:11-14, 18 158-B 33rd Sunday in Ordinary Time
  Heb 11:1-2, 8-19 or 11:1-2, 8-12 117-C 19th Sunday in Ordinary Time
  Heb 11:8, 11-12, 17-19 17-B Sunday in Octave of Christmas: Holy Family (opt. B)
  Heb 12:1-4 120-C 20th Sunday in Ordinary Time
  Heb 12:5-7, 11-13 123-C 21st Sunday in Ordinary Time
  Heb 12:18-19, 22-24a 126-C 22nd Sunday in Ordinary Time

  —————-

  Ten slotte de lezingen uit St. Paulus op weekdagen:

  Rom 1:1-7 Ord. Time, Week 28, Mon 1
  Rom 1:16-25 Ord. Time, Week 28, Tues 1
  Rom 2:1-11 Ord. Time, Week 28, Wed 1
  Rom 3:21-30 Ord. Time, Week 28, Thurs 1
  Rom 4:1-8 Ord. Time, Week 28, Fri 1
  Rom 4:13, 16-18 Ord. Time, Week 28, Sat 1 472
  Rom 4:20-25 Ord. Time, Week 29, Mon 1
  Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21 Ord. Time, Week 29, Tues 1
  Rom 6:12-18 Ord. Time, Week 29, Wed 1
  Rom 6:19-23 Ord. Time, Week 29, Thurs 1
  Rom 7:18-25a Ord. Time, Week 29, Fri 1
  Rom 8:1-11 Ord. Time, Week 29, Sat 1
  Rom 8:12-17 Ord. Time, Week 30, Mon 1
  Rom 8:18-25 Ord. Time, Week 30, Tues 1
  Rom 8:26-30 Ord. Time, Week 30, Wed 1
  Rom 8:31b-39 Ord. Time, Week 30, Thurs 1
  Rom 9:1-5 Ord. Time, Week 30, Fri 1
  Rom 11:1-2a, 11-12, 25-29 Ord. Time, Week 30, Sat 1
  Rom 11:29-36 Ord. Time, Week 31, Mon 1
  Rom 12:5-16ab Ord. Time, Week 31, Tues 1
  Rom 13:8-10 Ord. Time, Week 31, Wed 1
  Rom 14:7-12 Ord. Time, Week 31, Thurs 1
  Rom 15:14-21 Ord. Time, Week 31, Fri 1
  Rom 16:3-9, 16, 22-27 Ord. Time, Week 31, Sat 1
  1 Cor 1:1-9 Ord. Time, Week 21, Thurs 2
  1 Cor 1:17-25 Ord. Time, Week 21, Fri 2
  1 Cor 1:26-31 Ord. Time, Week 21, Sat 2
  1 Cor 2:1-5 Ord. Time, Week 22, Mon 2
  1 Cor 2:10b-16 Ord. Time, Week 22, Tues 2
  1 Cor 3:1-9 Ord. Time, Week 22, Wed 2
  1 Cor 3:18-23 Ord. Time, Week 22, Thurs 2
  1 Cor 4:1-5 Ord. Time, Week 22, Fri 2
  1 Cor 4:6b-15 Ord. Time, Week 22, Sat 2
  1 Cor 5:1-8 Ord. Time, Week 23, Mon 2
  1 Cor 6:1-11 Ord. Time, Week 23, Tues 2
  1 Cor 7:25-31 Ord. Time, Week 23, Wed 2
  1 Cor 8:1b-7, 11-13 Ord. Time, Week 23, Thurs2
  1 Cor 9:16-19, 22b-27 Ord. Time, Week 23, Fri 2
  1 Cor 10:14-22 Ord. Time, Week 23, Sat 2
  1 Cor 11:17-26, 33 Ord. Time, Week 24, Mon 2
  1 Cor 12:12-14, 27-31a Ord. Time, Week 24, Tues 2
  1 Cor 12:31—13:13 Ord. Time, Week 24, Wed 2
  1 Cor 15:1-11 Ord. Time, Week 24, Thurs 2
  1 Cor 15:12-20 Ord. Time, Week 24, Fri 2
  1 Cor 15:35-37, 42-49 Ord. Time, Week 24, Sat 2
  2 Cor 1:1-7 Ord. Time, Week 10, Mon 1
  2 Cor 1:18-22 Ord. Time, Week 10, Tues 1
  2 Cor 3:4-11 Ord. Time, Week 10, Wed 1
  2 Cor 3:15—4:1, 3-6 Ord. Time, Week 10, Thurs 1
  2 Cor 4:7-15 Ord. Time, Week 10, Fri 1
  2 Cor 5:14-21 Ord. Time, Week 10, Sat 1
  2 Cor 5:20—6:2 Ash Wednesday (2nd Reading) 1+2
  2 Cor 6:1-10 Ord. Time, Week 11, Mon 1
  2 Cor 8:1-9 Ord. Time, Week 11, Tues 1
  2 Cor 9:6-11 Ord. Time, Week 11, Wed 1
  2 Cor 11:1-11 Ord. Time, Week 11, Thurs 1
  2 Cor 11:18, 21-30 Ord. Time, Week 11, Fri 1
  2 Cor 12:1-10 Ord. Time, Week 11, Sat 1
  Gal 1:6-12 Ord. Time, Week 27, Mon 2
  Gal 1:13-24 Ord. Time, Week 27, Tues 2
  Gal 2:1-2, 7-14 Ord. Time, Week 27, Wed 2
  Gal 3:1-5 Ord. Time, Week 27, Thurs 2
  Gal 3:7-14 Ord. Time, Week 27, Fri 2
  Gal 3:22-29 Ord. Time, Week 27, Sat 2
  Gal 4:22-24, 26-27, 31—5:1 Ord. Time, Week 28, Mon 2 46
  Gal 5:1-6 Ord. Time, Week 28, Tues 2
  Gal 5:18-25 Ord. Time, Week 28, Wed 2
  Eph 1:1-10 Ord. Time, Week 28, Thurs 2
  Eph 1:11-14 Ord. Time, Week 28, Fri 2
  Eph 1:15-23 Ord. Time, Week 28, Sat 2
  Eph 2:1-10 Ord. Time, Week 29, Mon 2
  Eph 2:12-22 Ord. Time, Week 29, Tues 2
  Eph 3:2-12 Ord. Time, Week 29, Wed 2
  Eph 3:14-21 Ord. Time, Week 29, Thurs 2
  Eph 4:1-6 Ord. Time, Week 29, Fri 2
  Eph 4:7-16 Ord. Time, Week 29, Sat 2
  Eph 4:32—5:8 Ord. Time, Week 30, Mon 2
  Eph 5:21-33 Ord. Time, Week 30, Tues 2
  Eph 6:1-9 Ord. Time, Week 30, Wed 2
  Eph 6:10-20 Ord. Time, Week 30, Thurs 2
  Phil 1:1-11 Ord. Time, Week 30, Fri 2
  Phil 1:18b-26 Ord. Time, Week 30, Sat 2
  Phil 2:1-4 Ord. Time, Week 31, Mon 2
  Phil 2:5-11 Ord. Time, Week 31, Tues 2
  Phil 2:12-18 Ord. Time, Week 31, Wed 2
  Phil 3:3-8a Ord. Time, Week 31, Thurs 2
  Phil 3:17—4:1 Ord. Time, Week 31, Fri 2
  Phil 4:10-19 Ord. Time, Week 31, Sat 2
  Col 1:1-8 Ord. Time, Week 22, Wed 1
  Col 1:9-14 Ord. Time, Week 22, Thurs 1
  Col 1:15-20 Ord. Time, Week 22, Fri 1
  Col 1:21-23 Ord. Time, Week 22, Sat 1
  Col 1:24—2:3 Ord. Time, Week 23, Mon 1
  Col 2:6-15 Ord. Time, Week 23, Tues 1
  Col 3:1-11 Ord. Time, Week 23, Wed 1
  Col 3:12-17 Ord. Time, Week 23, Thurs 1
  1 Thess 1:1-5, 8b-10 Ord. Time, Week 21, Mon 1
  1 Thess 2:1-8 Ord. Time, Week 21, Tues 1
  1 Thess 2:9-13 Ord. Time, Week 21, Wed 1
  1 Thess 3:7-13 Ord. Time, Week 21, Thurs 1
  1 Thess 4:1-8 Ord. Time, Week 21, Fri 1
  1 Thess 4:9-11 Ord. Time, Week 21, Sat 1
  1 Thess 4:13-18 Ord. Time, Week 22, Mon 1
  1 Thess 5:1-6, 9-11 Ord. Time, Week 22, Tues 1
  2 Thess 1:1-5, 11-12 Ord. Time, Week 21, Mon 2
  2 Thess 2:1-3a, 14-17 Ord. Time, Week 21, Tues 2
  2 Thess 3:6-10, 16-18 Ord. Time, Week 21, Wed 2
  1 Tim 1:1-2, 12-14 Ord. Time, Week 23, Fri 1
  1 Tim 1:15-17 Ord. Time, Week 23, Sat 1
  1 Tim 2:1-8 Ord. Time, Week 24, Mon 1
  1 Tim 3:1-13 Ord. Time, Week 24, Tues 1
  1 Tim 3:14-16 Ord. Time, Week 24, Wed 1
  1 Tim 4:12-16 Ord. Time, Week 24, Thurs 1
  1 Tim 6:2c-12 Ord. Time, Week 24, Fri 1
  1 Tim 6:13-16 Ord. Time, Week 24, Sat 1
  2 Tim 1:1-3, 6-12 Ord. Time, Week 9, Wed 2
  2 Tim 2:8-15 Ord. Time, Week 9, Thurs 2
  2 Tim 3:10-17 Ord. Time, Week 9, Fri 2
  2 Tim 4:1-8 Ord. Time, Week 9, Sat 2
  Titus 1:1-9 Ord. Time, Week 32, Mon 2
  Titus 2:1-8, 11-14 Ord. Time, Week 32, Tues 2
  Titus 3:-7 Ord. Time, Week 32, Wed 2
  Phlm 7-20 Ord. Time, Week 32, Thurs 2
  Heb 1:1-6 Ord. Time, Week 1, Mon 1
  Heb 2:5-12 Ord. Time, Week 1, Tues 1
  Heb 2:14-18 Ord. Time, Week 1, Wed 1
  Heb 3:7-14 Ord. Time, Week 1, Thurs 1
  Heb 4:1-5, 11 Ord. Time, Week 1, Fri 1
  Heb 4:12-16 Ord. Time, Week 1, Sat 1
  Heb 5:1-10 Ord. Time, Week 2, Mon 1
  Heb 6:10-20 Ord. Time, Week 2, Tues 1
  Heb 7:1-3, 15-17 Ord. Time, Week 2, Wed 1
  Heb 7:25—8:6 Ord. Time, Week 2, Thurs 1
  Heb 8:6-13 Ord. Time, Week 2, Fri 1
  Heb 9:2-3, 11-14 Ord. Time, Week 2, Sat 1
  Heb 9:15, 24-28 Ord. Time, Week 3, Mon 1
  Heb 10:1-10 Ord. Time, Week 3, Tues 1
  Heb 10:11-18 Ord. Time, Week 3, Wed 1
  Heb 10:19-25 Ord. Time, Week 3, Thurs 1
  Heb 10:32-39 Ord. Time, Week 3, Fri 1
  Heb 11:1-2, 8-19 Ord. Time, Week 3, Sat 1
  Heb 11:32-40 Ord. Time, Week 4, Mon 1 323
  Heb 12:1-4 Ord. Time, Week 4, Tues 1
  Heb 12:4-7, 11-15 Ord. Time, Week 4, Wed 1
  Heb 12:18-19, 21-24 Ord. Time, Week 4, Thurs 1
  Heb 13:1-8 Ord. Time, Week 4, Fri 1
  Heb 13:15-17, 20-21 Ord. Time, Week 4, Sat 1
  Heb 11:1-7 Ord. Time, Week 6, Sat 1

  Rom 5:1-5 166-C Sunday after Pentecost: Holy Trinity
  Rom 5:5b-11 172-C Friday after 2nd Sun after Pentecost: Sacred Heart
  Rom 5:6-11 91-A 11th Sunday in Ordinary Time
  Rom 5:12-15 94-A 12th Sunday in Ordinary Time
  Rom 5:12-19 or 5:12, 17-19 22-A 1st Sunday of Lent
  Rom 6:3-11 41-ABC Easter Vigil
  Rom 6:3-4, 8-11 97-A 13th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:8-11 34-A 5th Sunday of Lent
  Rom 8:8-17 63-C Pentecost Sunday (opt. C)
  Rom 8:9, 11-13 100-A 14th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:14-17 165-B Sunday after Pentecost: Holy Trinity
  Rom 8:18-23 103-A 15th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:22-27 62-ABC Pentecost Sunday: Vigil Mass
  Rom 8:26-27 106-A 16th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:28-30 109-A 17th Sunday in Ordinary Time
  Rom 8:31b-34 26-B 2nd Sunday of Lent
  Rom 8:35, 37-39 112-A 18th Sunday in Ordinary Time
  Rom 9:1-5 115-A 19th Sunday in Ordinary Time
  Rom 10:8-13 24-C 1st Sunday of Lent
  Rom 11:13-15, 29-32 118-A 20th Sunday in Ordinary Time
  Rom 11:33-36 121-A 21st Sunday in Ordinary Time
  Rom 12:1-2 124-A 22nd Sunday in Ordinary Time
  Rom 13:8-10 127-A 23rd Sunday in Ordinary Time
  Rom 13:11-14 1-A 1st Sunday of Advent
  Rom 14:7-9 130-A 24th Sunday in Ordinary Time
  Rom 15:4-9 4-A 2nd Sunday of Advent
  Rom 16:25-27 11-B 4th Sunday of Advent
  1 Cor 1:1-3 64-A 2nd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 1:3-9 2-B 1st Sunday of Advent
  1 Cor 1:10-13, 17 67-A 3rd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 1:22-25 29-B 3rd Sunday of Lent
  1 Cor 1:26-31 70-A 4th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 2:1-5 73-A 5th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 2:6-10 76-A 6th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 3:16-23 79-A 7th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 4:1-5 82-A 8th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 5:6b-8 42-ABC Easter Sunday: Resurrection of the Lord (opt. 2)
  1 Cor 6:13c-15a, 17-20 65-B 2nd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 7:29-31 68-B 3rd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 7:32-35 71-B 4th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 9:16-19, 22-23 74-B 5th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 10:1-6, 10-12 30-C 3rd Sunday of Lent
  1 Cor 10:16-17 167-A Sunday after Trinity Sun: Body & Blood of Christ
  1 Cor 10:31—11:1 77-B 6th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 11:23-26 39-ABC Holy Thursday: Mass of the Lord’s Supper
  1 Cor 11:23-26 169-C Sunday after Trinity Sun: Body & Blood of Christ
  1 Cor 12:3b-7, 12-13 63-ABC Pentecost Sunday
  1 Cor 12:4-11 66-C 2nd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 12:12-30 or 12:12-14, 27 69-C 3rd Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 12:31—13:13 or 13:4-13 72-C 4th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 15:1-11 or 15:3-8, 11 75-C 5th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 15:12, 16-20 78-C 6th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 15:20-26, 28 160-A 34th Sunday in Ord. Time: Christ the King
  1 Cor 15:45-49 81-C 7th Sunday in Ordinary Time
  1 Cor 15:54-58 84-C 8th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 1:18-22 80-B 7th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 3:1b-6 83-B 8th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 4:6-11 86-B 9th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 4:13—5:1 89-B 10th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 5:6-10 92-B 11th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 5:14-17 95-B 12th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 5:17-21 33-C 4th Sunday of Lent
  2 Cor 8:7, 9, 13-15 98-B 13th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 12:7-10 101-B 14th Sunday in Ordinary Time
  2 Cor 13:11-13 164-A Sunday after Pentecost: Holy Trinity
  Gal 1:1-2, 6-10 87-C 9th Sunday in Ordinary Time
  Gal 1:11-19 90-C 10th Sunday in Ordinary Time
  Gal 2:16, 19-21 93-C 11th Sunday in Ordinary Time
  Gal 3:26-29 96-C 12th Sunday in Ordinary Time
  Gal 4:4-7 18-ABC Jan. 1: Mary, Mother of God
  Gal 5:1, 13-18 99-C 13th Sunday in Ordinary Time
  Gal 5:16-25 63-B Pentecost Sunday (opt. B)
  Gal 6:14-18 102-C 14th Sunday in Ordinary Time
  Eph 1:3-14 or 1:3-10 104-B 15th Sunday in Ordinary Time
  Eph 1:3-6, 15-18 19-ABC 2nd Sunday after Christmas (note)
  Eph 1:17-23 58-ABC Ascension of the Lord
  Eph 2:4-10 32-B 4th Sunday of Lent
  Eph 2:13-18 107-B 16th Sunday in Ordinary Time
  Eph 3:2-3a, 5-6 20-ABC The Epiphany of the Lord
  Eph 3:8-12, 14-19 171-B Friday after 2nd Sun after Pentecost: Sacred Heart
  Eph 4:1-6 110-B 17th Sunday in Ordinary Time
  Eph 4:1-13 or 4:1-7, 11-13 58-B Ascension of the Lord (opt. B)
  Eph 4:17, 20-24 113-B 18th Sunday in Ordinary Time
  Eph 4:30—5:2 116-B 19th Sunday in Ordinary Time
  Eph 5:8-14 31-A 4th Sunday of Lent
  Eph 5:15-20 119-B 20th Sunday in Ordinary Time
  Eph 5:21-32 or 5:2a, 25-32 122-B 21st Sunday in Ordinary Time
  Phil 1:4-6, 8-11 6-C 2nd Sunday of Advent
  Phil 1:20c-24, 27a 133-A 25th Sunday in Ordinary Time
  Phil 2:1-11 or 2:1-5 136-A 26th Sunday in Ordinary Time
  Phil 2:6-11 38-ABC Palm Sunday Mass
  Phil 3:8-14 36-C 5th Sunday of Lent
  Phil 3:17—4:1 or 3:20—4:1 27-C 2nd Sunday of Lent
  Phil 4:4-7 9-C 3rd Sunday of Advent
  Phil 4:6-9 139-A 27th Sunday in Ordinary Time
  Phil 4:12-14, 19-20 142-A 28th Sunday in Ordinary Time
  Col 1:12-20 162-C 34th Sunday in Ord. Time: Christ the King
  Col 1:15-20 105-C 15th Sunday in Ordinary Time
  Col 1:24-28 108-C 16th Sunday in Ordinary Time
  Col 2:12-14 111-C 17th Sunday in Ordinary Time
  Col 3:1-4 42-ABC Easter Sunday: Resurrection of the Lord (opt. 1)
  Col 3:1-5, 9-11 114-C 18th Sunday in Ordinary Time
  Col 3:12-21 or 3:12-17 17-ABC Sunday in Octave of Christmas: Holy Family
  1 Thess 1:1-5b 145-A 29th Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 1:5c-10 148-A 30th Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 2:7b-9, 13 151-A 31st Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 3:12—4:2 3-C 1st Sunday of Advent
  1 Thess 4:13-18 or 4:13-14 154-A 32nd Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 5:1-6 157-A 33rd Sunday in Ordinary Time
  1 Thess 5:16-24 8-B 3rd Sunday of Advent
  2 Thess 1:11—2:2 153-C 31st Sunday in Ordinary Time
  2 Thess 2:16—3:5 156-C 32nd Sunday in Ordinary Time
  2 Thess 3:7-12 159-C 33rd Sunday in Ordinary Time
  1 Tim 1:12-17 132-C 24th Sunday in Ordinary Time
  1 Tim 2:1-8 135-C 25th Sunday in Ordinary Time
  1 Tim 6:11-16 138-C 26th Sunday in Ordinary Time
  2 Tim 1:6-8, 13-14 141-C 27th Sunday in Ordinary Time
  2 Tim 1:8b-10 25-A 2nd Sunday of Lent
  2 Tim 2:8-13 144-C 28th Sunday in Ordinary Time
  2 Tim 3:14—4:2 147-C 29th Sunday in Ordinary Time
  2 Tim 4:6-8, 16-18 150-C 30th Sunday in Ordinary Time
  Titus 2:11-14 14-ABC Christmas: Mass at Midnight
  Titus 2:11-14; 3:4-7 21-C Sunday after Epiphany: Baptism of the Lord (opt. C)
  Titus 3:4-7 15-ABC Christmas: Mass at Dawn
  Phlm 9-10, 12-17 129-C 23rd Sunday in Ordinary Time
  Heb 1:1-6 16-ABC Christmas: Mass during the Day
  Heb 2:9-11 140-B 27th Sunday in Ordinary Time
  Heb 4:12-13 143-B 28th Sunday in Ordinary Time
  Heb 4:14-16 146-B 29th Sunday in Ordinary Time
  Heb 4:14-16; 5:7-9 40-ABC Good Friday of the Lord’s Passion
  Heb 5:1-6 149-B 30th Sunday in Ordinary Time
  Heb 5:7-9 35-B 5th Sunday of Lent
  Heb 7:23-28 152-B 31st Sunday in Ordinary Time
  Heb 9:11-15 168-B Sunday after Trinity Sun: Body & Blood of Christ
  Heb 9:24-28 155-B 32nd Sunday in Ordinary Time
  Heb 9:24-28; 10:19-23 58-C Ascension of the Lord (opt. C)
  Heb 10:5-10 12-C 4th Sunday of Advent
  Heb 10:11-14, 18 158-B 33rd Sunday in Ordinary Time
  Heb 11:1-2, 8-19 or 11:1-2, 8-12 117-C 19th Sunday in Ordinary Time
  Heb 11:8, 11-12, 17-19 17-B Sunday in Octave of Christmas: Holy Family (opt. B)
  Heb 12:1-4 120-C 20th Sunday in Ordinary Time
  Heb 12:5-7, 11-13 123-C 21st Sunday in Ordinary Time
  Heb 12:18-19, 22-24a 126-C 22nd Sunday in Ordinary Tim

  1. Per ongeluk heb ik na de vindplaatsen voor St. Paulus in het NOM-missaal voor de weekdagen, na de interlinie, een groot stuk van de zondaagse lezingen herhaald. De lijst werd hierdoor nog langer dat die in werkelijkheid al is. Excuus daarvoor.

 33. Hallo Rinze, verheugd dat je weer terug bent. Dat “nagenoeg verdwenen” is inderdaad niet juist, een te kort genomen bocht. Ik had dat moeten checken, en niet afgaan op het geheugen. Mijn excuses. De Epistels van St. Paulus uit mijn NOM tijd, vanaf eind jaren 1960 tot aan begin jaren 2000, waren weg geëbd in mijn herinnering, waarschijnlijk als gevolg van de jaren indeling A, B, C, met 3 lezingen per Mis, zodat in de hoeveelheid en de te lage frequentie, geen tekst kan beklijven. Dit, in tegenstelling tot het Heilig Misoffer van altijd, die geen drie jaren cyclus indeling kent. Ieder jaar komt dezelfde lezing terug, en kan dus beklijven in het geheugen. De V2 revolutionairen, beste Rinze, zijn indertijd slim te werk gegaan met hun destructieve opzet.
  Voorts, je vermeldt Arius. Ja, inderdaad die is joods. Daarvoor verwijs ik naar het boek van Maurice Pinay, “2000 ans de complot contre l’Eglise”, deel I, blz. 312, hfdst. IV, “Le juif Arius et son hérésie”. Hij was niet de enige joodse revolutionair. Maurice Pinay (de schrijvende Mex. pater SJ, voor kardinaal Ottaviani et Mgr. Lefèbvre plus anderen) legt ook bloot, de joodse reformatoren Calvin, Huss, Zwingli en Karl Marx. Ik heb je enkele maanden terug geadviseerd om dit boek te lezen. Maar je consulteert kennelijk liever de Engels talige Wikipedia, zonder te beseffen dat in de officiële massa media de leugen regeert.
  Daarentegen, Maurice Pinay is een eye-opener. Hij ontmaskert ook, de grote revolutionaire joodse bende van de communistische revolutie in Rusland, (inclusief de moordenaars van de Tsaren familie) tot aan het einde van de USSR in 1989. Het heeft meer dan 40 jr. geduurd, totdat Soljenitsyn met zijn boek, “Deux siècles ensemble” (2002), tot dezelfde bevindingen komt. Zijn boek is in het Frans en Duits te lezen. Binnen het joods gedomineerde Anglo-Amerikaans imperium, is kennelijk geen uitgever te vinden om zijn laatste boek, zijn levenswerk in twee delen, in het Engels uit te geven.
  Tenslotte, Arius ontkende de Heilige Drie Eenheid en de Godheid van Christus. Hij deed dit niet frontaal, maar sluipenderwijs, de typisch joodse aanpak om in eerste instantie geen argwaan te wekken, teneinde vele Christenen mee te kunnen krijgen. Pas in een tweede stadium knalt de bom van de revolutie. En dan is het te laat.
  Roncalli en Montini hebben dezelfde aanpak gepleegd, zowel qua doelstelling (zie hierboven) als methode.
  De V2 concilie crisis van de Kerk valt daarom in de termen van neo-arianisme.

  1. Beste Jules, bedankt voor je hartelijke begroeting! Dat je je laat corrigeren, geeft weer eens je oprechte bedoelingen aan. Misschien zou het aanbevelenswaardig zijn dat de schrijvers op dit forum elkaar niet uitschelden of vervloeken,maar allereerst uitgaan van ieders eerlijke bedoelingen.

   Het boek van Pinay heb ik inmiddels in het Engels gedownload. In het Duits blijkt ook mogelijk. Dit boek en bijv. “The secret driving Force of Communism” van Pinay is ook te verkrijgen. Deze boeken en “Deux siècles ensemble” zijn allemaal, in verschillende formaten, gratis op te halen bij het onvolprezen archive.org. Ook een zestal soortgelijke werken van Nesta Webster zijn aldaar te verkrijgen.

   Wat betreft Arius: ik ben op dit gebied uiteraard geen deskundige. In het vijfde hoofdstuk van Pinay’s boek kom ik geen bewijs tegen van Arius’ joodse achtergrond. Ik begrijp dat hij de ketterij van Arius judaïserend noemt. Mogelijk komt de idee dat Arius jood zou zijn bij St. Athanasius vandaan. Ik begrijp dat hij hem zo aanduidt, maar dat zou komen vanwege deze tendens, niet door diens afkomst. Zo zou St. Athanasius verschillende figuren als jood hebben aangeduid zonder dat zij dit qua afkomst waren. Ik weet niet meer waar ik dit heb gelezen, dus ik kan dit (nu) niet staven.

   Met een variant op de door jou met enige regelmaat aangehaalde tekst uit de Apokalyps: ze worden joden genoemd maar zijn het niet. De tekst, heb ik altijd begrepen, slaat op degenen die meenden dat christenen onder de joodse wetten vielen en dus eerst jood moesten worden om christen te kunnen worden. St. Jan valt hier dus St. Paulus bij in zijn strijd tegen deze lieden.

 34. Beste vrienden,
  Een blog is goed maar mag geen middel zijn tot verdeeldheid (niet hetzelfde als verschillende meningen hebben). Niets en niemand is alleen goed (behalve God); niets en iemand is alleen slacht (behalve de duivel)
  Christus veroordeelde ook niet de zondaar maar de zonde.

  1. Oordelen en veroordelen? Voor een zoveelste maal komt men hiermee aandraven om te verhinderen om naar de waarheid te zoeken. Wat hiervoor moet gezegd worden, moet gezegd worden.
   Kennis is de enige weg naar de waarheid!

 35. Peter, dat klinkt als een klok. Ik heb de gewoonte om citaten in een appart tekstbestand op te slaan en heb er honderden verzameld over de jaren. “Om iemand naar de waarheid te helpen zoeken moet gezegd worden wat gezegd moet worden. Kennis is de enige weg naar de waarheid!”
  – Innerlijk luisteren is ook een weg naar waarheid. Om iemand zo ver te krijgen moet gesproken worden . . .

  – Het Argument : Hier en nu gaat het om zieltjes helpen redden.

  – Citaten met zowel ‘kennis’ als ‘waarheid’ kon ik (nog) niet vinden, dus zoek ik naar vergelijkingen.
  Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid. — Goethe
  Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. — Jimi Hendrix
  – Men kan daar veel verder in gaan door vooral de bijbel er bij te nemen. Kennis, waarheid en wijsheid zijn nauw met elkaar verbonden. https://citaten.net/ — typ in duckduckgo: “citaten kennis” of “citaten waarheid”.

 36. Over Arius gesproken, beste Rinze, zijn gegevens staan in hfdst. IV, van de Franse vertaling, en Pinay spreekt meermalen in dat hfdst. over “le juif Arius”, of “Arius, le juif catholique”. De Engelse vertaling ken ik niet, maar sta überhaupt wantrouwend tegenover die vertaling. Maar daar gaat het hier niet om. Ik wil misverstand vermijden vwb. de burgers met joodse achtergrond. Er is geen biologisch band, onderling. Joods zijn zit tussen de oren, je kunt spreken van een ideologisch gelijkgestemde groep met als leidraad de Talmud. Zij vormen wereldwijd de grootste groep. Voor ons katholieken gaat het om een stam of een sekte, die in ideologische zin afstammend is van indertijd de dominante groep farizeeërs. De biologische band is verdwenen. Na de vernietiging van de Tempel en de grote verstrooïng, zijn zij Noordelijk naar de beneden Wolga getrokken en hebben daar bekeerd het Turks/ Russische Khazar volk. Dominant gebleven, zijn zij daarin opgegaan en hebben zelfs eeuwenlang een koninkrijk gevormd dat in het jaar 999, verslagen werd door de Moskovieten. Toen werden ze weer verstrooid en trokken westwaarts naar Polen, Duitsland, Lage landen, en later naar Engeland en nog later naar de VS. Ze zijn opgegaan in al die volken, maar hebben hun gedachtegoed bewaard, inclusief de haat van de Hogepriester Kaiphas die Christus ter dood veroordeelde, en het volk dat schreeuwend mee heulde tegenover Pilatus. (Lees Lijdensverhaal Matheus) Zij hebben zich nooit aangepast, maar leefden met een status aparte midden tussen de Christelijk volken. Zij werden getolereerd, maar na wanpraktijken, misdaden, verraad en subversie, reageerde het ontvangende volk vaak met vervolgingen. De Kerk trachtte dat te voorkomen, maar tegen de volkswoede was meestal geen kruit gewassen. Overal in Europa is dat gebeurd, en zijn de joden weggejaagd uit het ontvangende land. In Amsterdam gebeurde dat in 1444. De Franse revolutie (1789) heeft hen gelijke burgerrechten gegeven in 1791. Maar in etnisch opzicht, als ras, bestaan de joden niet meer zoals in de tijd van onze Heer Jezus Christus. Degenen die daar nog het meest op lijken zijn de huidige Palestijnen, die ter plekke zijn gebleven in het MO. Lees daarover het boek van Shlomo Sand, “Die Erfindung des Jüdischen Volkes” (2010).
  (Vervolgd)

 37. (Vervolg)
  Referte je laatste alinea, Rinze, St. Petrus en St. Paulus hebben het probleem van de joodse wet voor bekeerde heidenen in een vroeg stadium opgelost. Paulus missioneerde de heidenen uit zijn tijd, en wilde daarvan af.
  Hij was realist en maakte zich totaal geen illusies over de joden, “…die de Heer Jezus en de Profeten hebben gedood, en ook ons hebben vervolgd ; Gode niet welgevallig, alle mensen vijandig, verhinderen ze ons, tot de heidenen te spreken, om hen te redden. Zo maken ze in ieder opzicht de maat hunner zonden vol ; dan komt de Toorn over hen ten einde toe.” (1 Tess. 2 : 15-16)
  Dus mijn advies, lees wat er staat, zoals het gehele NT gelezen moet worden. Vergeet niet, beste Rinze, interpretatie is een juridische truc om geschreven wet teksten te omzeilen, een goudmijn voor advocaten. Protestanten hebben er ook een handje van.

 38. Nabrander.
  Lees de laatste regel, — Protestanten en de toenmalige revolutionairen van het V 2 Concilie (Nostra Aetate) plus hun volgelingen, hebben daar de hand in gehad. —

 39. Ik wil de deelnemers aan dit forum dringend aanraden een cursus kerkgeschiedenis te volgen. Dan zou hier niet zoveel prietpraat verkocht worden.

 40. Beste Jules van Rooyen (27 oktober 2018 – 08:26),

  … Het is natuurlijk de wereld op zijn kop als je de katholieke Kerk Kerk, verenigd in een concilie, indeelt bij de protestanten, omdat jij een andere mening hebt over sommige teksten van het 2e Vaticaans Concilie (Nostra Aetate) . Lees wat in de Catechismus van de Katholieke Kerk over dit onderwerp geschreven staat, en dan zal je zien dat het de logica zelf is, helemaal in de lijn van het Evangelie.
  … Men moet niet denken het beter te weten dan de leerstellige teksten van een oecumenisch concilie van de katholieke Kerk. Ben je er niet akkoord mee ? Dan zit je zelf verkeerd, en moet je je beter openstellen voor de waarheid van het katholieke geloof.

  Toch beste groeten, A. G. Stinus

 41. ☩JMJ☩

  Enkele zaken betreffende Franciscus in Rome die blijkbaar weinig doorgesijpeld zijn geraakt naar het Nederlandstalig internet:

  Bergoglio droeg een wicca-staf (letterlijk, geen hyperbool hier) bij de opening van de “Jeugdsynode”. Ik heb hier al herhaaldelijk gewezen op de satanische maçonnieke symboliek die den Argentijn hanteert, maar er zijn er die dat naast zich neerleggen en niet serieus nemen. In het buitenland, echter, heeft die gevorkte heksenstaf (in Amerika noemen ze dat een “stang”; de uiteinden representeren de hoorns van den duivel) in de hand van de Paus meerdere reacties van horreur zien oprijzen.

  Om daarna nog eens extra door de dikke schedels te rammen aan wiens kant hij staat, heeft hij tijdens de synode een… regenboogkruis gedragen. Explicietere pro-sodomitische boodschappen van clerici zijn amper te vinden.

  Moge God Zijn Heilige Kerk bevrijden van Paus Franciscus en van de maçonnieke arm die hem controleert.

 42. – Een kleurtje hier en daar, en een raar gevormde staf. Meer is er voor sommigen niet nodig om te “bewijzen” dat het Vaticaan volledig vergiftigd is door pro-sodomitische acties en maçonnieke machinaties.
  – Voetjes op de grond, en geen koffiedik lezen. Er zijn teveel samenzweringstheorieën die nergens op slaan.

  1. Goed zo, Stinus, in het vervolg beschouw ik jouw als de stem van de ‘christelijke meerderheid’ die het voor het zeggen heeft louter door haar sociale meerderheid. Leuk en gezellig met z’n tijd meegaan. En paus Franciscus is toch zo’n gezellige eigentijdse verschijning want hij verenigt alle wereldburgers. Voor de tijd dat het nog duurt tenminste.
   Profeten? Voor niets nodig! Lastverkopers! Ik voel me al helemaal bevrijd en krijg lust om te dansen en te springen in jouw Nieuwe Aardse Wereld. Laat God’s Geest daar maar ergens op een wolkje zitten slapen, of zo. Danneels besloot vroeger zijn betoog meestal met een vaag maar suggestief ‘zo’. Vermoedelijk de suggestie van ‘leef er maar op los’.

 43. Ik vrees dat U eindelijk, door eigen toedoen, door de mand gevallen bent, beste Stinus. Een aanwijzing te meer van onze vermoedens. Tegenover die satanische wicca staf van New Age heksen (de “stang”), is de evidentie van uw kwalijke intenties niet meer te camoufleren. Maar wellicht hebben uw .:. loge broeders minder waardering voor deze onvoorzichtige stap te ver. Hun devies is nu, subversieve destructie ja, maar wel ongemerkt, ongezien, onopvallend. De bom van de transgressie ploft later, als het te laat is, en geen weg meer terug.

  1. Ja, beste Jules, als het nu nog niet klaar is voor velen dat “A.G.Stinus” (dan doet hij zeker geen eer aan de H. Augustinus om zijn naam te misbruiken, evenals “paus” Franciscus) een rasechte antikatholieke vrijmetselaar is, dan zullen ze het nooit zien.
   Deze schurken zweren eeuwige haat tegen Jezus Christus en Zijn kerk en vereren de opstanding van de … ja, juist de antichrist.
   Bij een inwijdingceremonie in de loge wordt deze eed uitgeroepen door de ceremoniemeester voordat de lijkkist wordt geopend : “Mac Benac”. Dat is een acroniem uit de volgende woorden: “Movebor Adversus Christum Bellum Eternum Nam Antichristus Consurrexit”, of: “Ik zal een eeuwige oorlog tegen Christus voeren, want de Antichrist is hier verrezen”.
   De lijkkist openen is een symbool vaar de verrijzenis van de Antichrist.
   Als men deze eed aanvaard en uitspreekt is er geen terugkeer meer mogelijk voor de eeuwigheid.
   De ganse inwijdingsceremonie van een leerling-vrijmetselaar kan ik, indien gewenst, hier op dit forum plaatsen.
   Wat is de « pax masonica » ?
   Het betekend de masonische vrede, het is het omgekeerde van Pax Christi.

   – Slavernij door gebrek aan kennis door de massa (lagere klas) door de elite (hogere klas).
   – Schuldgevoelens opdringen aan de bevolking.
   – Veronderstellingen en imaginatie zijn veel belangrijker dan kennis, want het is grenzeloos.
   – Voor het verzet tegen de huidige “Vrijmetselaars inquisitie”.

   Kijk nu eens naar wat “Stinus” schrijft:
   “Meer is er voor sommigen niet nodig om te “bewijzen” dat het Vaticaan volledig vergiftigd is door pro-sodomitische acties en maçonnieke machinaties.
   – Voetjes op de grond, en geen koffiedik lezen. Er zijn teveel samenzweringstheorieën die nergens op slaan.”
   Inderdaad! Het verzet tegen de huidige “Vrijmetselaars inquisitie”.

  2. ☩JMJ☩

   Het openlijk dragen van een wicca-staf is inderdaad een ondubbelzinnige oorlogsverklaring aan de Kerk, en via de synode heeft Bergoglio anglicanisering en sodomitisch activisme als prioritair aangevinkt op de agenda van de revolutie. Nu komt er wellicht weer een langdradig document dat niemand leest, maar dat in de handen van bisschoppen gelegd wordt als referentietekst voor hun strijd tegen het Katholiek Geloof ten gunste van een ge-anglicaniseerd bestuur (‘synodaliteit’) en ten gunste van het activisme voor de tegennatuurlijke zonde die ten Hemel schreit om vergelding.

   Het is echter niet de eerste keer dat Bergoglio occulte gebaren verricht om duidelijk te maken dat hij een satanist is; hij doet dit voortdurend. Een voorbeeld is de duivelse hoorngroet die hij samen met Kardinaal Tagle maakte, een gebaar dat in de loges ontstaan is en dat overgenomen werd door de maçonniek gecontroleerde industrie van kakofonische ‘muziek’. De sodomietenactivist en Jezuïet, James Martin, staat ook op foto als hanterend dat gebaar. In de Curia is dergelijke maçonnieke taal bekend, gezien de satanische infiltratie in het Vaticaan, en wanneer een hooggeplaatste prelaat dergelijk gebaar maakt is hij zich dan ook bewust van wat het zegt.

   Niet alleen in wijdingsstamboom maar ook geestelijk is Jorge Bergoglio de zoon van Mariano Rampolla del Tindaro, ook een boosaardige druïde die met hekserij bezig was.

   Sommige mensen steken echter liever hun hoofd in het zand.

   “In the late 1920s and 1930s I personally put eleven hundred men into the priesthood in order to weaken the Catholic Church from within. The idea was for these men to be ordained and progress to positions of influence and authority as Monsignors and Bishops… Right now they are in the highest places where they are working to bring about change in order to weaken the Church’s effectiveness against Communism. … Of all the world’s religions, the Catholic Church was the only one feared by the Communists, for it was its only effective opponent. The whole idea was to destroy, not the institution of the Church, but rather the faith of the people, and even use the institution of the Church, if possible, to destroy the faith through the promotion of a pseudo-religion. Something that resembled Catholicism but was not the real thing. Once the faith was destroyed, there would be a guilt complex introduced into the Church…. to label the ‘Church of the past’ as being oppressive, authoritarian, full of prejudices, arrogant in claiming to be the sole possessor of truth, and responsible for the divisions of religious bodies throughout the centuries. This would be necessary in order to shame Church leaders into an ‘openness to the world’, and to a more flexible attitude toward all religions and philosophies. The Communists would then exploit this openness in order to undermine the Church.” – Bella Dodd, haar lezing bij de Fordham University in de jaren vijftig.

 44. Het is zo moeilijk niet: Als je als herder van de Kerk bezorgd bent voor je schapen, dan ga je niet met zo’n imbeciele toverstaf staan zwaaien. Ook als er geen enkele achterliggende bedoeling aan zit. Het is gewoon geen gezicht en het wekt alleen maar verbazing. Het is en blijft een belachelijk ding waar een normaal mens niet mee rond loopt. U wel Stinus?

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Bart: “Als je als herder van de Kerk bezorgd bent voor je schapen, dan ga je niet met zo’n imbeciele toverstaf staan zwaaien.”

   Inderdaad, Bart, en de realiteit is dat dergelijk ding alleen gedragen wordt door mensen die daadwerkelijk in het occultisme verstrikt zitten. Zulke expliciete daad laat echt geen enkele twijfel; het is te vergelijken met een nieuwverkozen eerste minister die, wanneer hij de regering overneemt, met een IS-vlag staat te zwaaien. Het is een gruwelijk zicht, de Stadhouder van Christus die rondloopt met een satanisch ritueel object, maar de sycofanten die de persoon van de Paus aduleren tot schade aan het Pausdom zelf blijven proberen de zaken te obfusceren. Het is pijnlijk om te zien in wat voor bochten zij zich wringen.

   Paus Franciscus had in Zuid-Amerika banden met het Argentijns prostitutienetwerk La Alameda, en zoals mensen met kennis van zaken weten worden dergelijke netwerken bestuurd door judeo-maçonnieke occultisten. Oei, weeral ’toeval’!

 45. – Het is voor geen cent de bedoeling van paus Franciscus van heksenstaffen of wat voor heidense ornamenten op het voorplan te brengen, met het doel de mensen te misleiden en van de ware katholieke leer af te brengen.
  – Er zijn altijd mensen die spijkers op laag water zoeken en zich vergapen aan een detail, terwijl ze het geheel niet zien. Ze zien alleen maar wat ze willen zien : hun eigen afwijkende gedachten. Ergens een rare driehoek of een paar witte handschoenen gezien ? Daar slaan de vrijmetselaars weer toe ! (?????)
  – Paus Franciscus is zeker niet perfect en hij brengt de mensen soms op verkeerde ideeën, maar niemand mag er aan twijfelen dat hij Christus op een oprechte manier wil uitdragen, en oprecht de leider wil zijn van de katholieke Kerk zoals door Christus gewild.
  – Mensen van de afgescheurde Pius X broederschap lijken specialisten bij uitstek om de katholieke Kerk verdacht te maken door onnozele “ontdekkingen” die “bewijzen” dat de ware katholieke Kerk bestaat uit één grote bende vrijmetselaars. Spijtig genoeg zijn ze zelf volgeling van een geëxcommuniceerde bisschop die ongeldige “wijdingen” uitgevoerd heeft, waardoor er een droevige afscheuring van de katholieke Kerk ontstaan is. Het klassieke verhaal van de splinter en de balk.

  1. …”met het doel de mensen te misleiden en van de ware katholieke leer af te brengen.”
   Als de paus de mensen niet van het ware katholiek geloof wil afbrengen moet hij klaar en duidelijk zijn en dat is hij tot op heden nog niet geweest, ondanks oprechte en rechtmatige vragen, van zijn broeders notabene.
   Dit zijn geen spijkers op laag water, dit zijn verontrustende symptomen van een rottigheid waar Pius X al voor gewaarschuwd heeft en dat Paulus VI bevestigd heeft door te zeggen dat de rook van satan in het vaticaan binnen gekomen is.

  2. Wat een onzin schrijft u hier weer Stinus? “– Paus Franciscus is zeker niet perfect en hij brengt de mensen soms op verkeerde ideeën, maar niemand mag er aan twijfelen dat hij Christus op een oprechte manier wil uitdragen, en oprecht de leider wil zijn van de katholieke Kerk zoals door Christus gewild.”
   “Paus Franciscus is zeker niet perfect en hij brengt de mensen soms op verkeerde ideeën, …”
   Natuurlijk moet een Paus, en wel is waar een waarachtige Paus (geen toneelspeler van de Vat II cinema) de ganse Katholieke gemeenschap in het éne ware onveranderbaar geloof bevestigen en het verdedigen zelfs met zijn leven te voor de schapen en de lammeren. Is dat het geval? Neen!
   Het is niet geoorloofd van gelijk welke Katholiek (die toch waarachtig de naam ‘Katholiek’ waardig is) om ook maar zelfs één enkele onwaarheid te verkondigen. Daardoor stelt hij zich ipso facto buiten de Kerk, door excommunicatie.
   Ex communio = buiten de gemeenschap. Buiten de gemeenschap van de rechtgelovigen die waarachtig de enige ware Roomse Katholieke en Apostolische Kerk zijn, die Jezus met al Zijn gezegende verdiensten heeft gesticht.
   Het tweede gedeelte van uw onzin Stinus: “maar niemand mag er aan twijfelen dat hij Christus op een oprechte manier wil uitdragen, en oprecht de leider wil zijn van de katholieke Kerk zoals door Christus gewild.”
   Hoe kan zo’n iemand die buiten de gemeenschap van de rechtgelovigen staat “Christus waarachtig ‘uitdragen’ dan???” Hoe kan men dan zo’n afschuw aanschouwen en schrijven “en oprecht de leider wil zijn van de katholieke Kerk zoals door Christus gewild.” noemen???
   Stinus, u schrijft: “…hij brengt de mensen soms op verkeerde ideeën, …” soms? Altijd is juist.
   Alleen al als die cinemaman Bergoglio de Allerheiligste Maagd Maria en Moeder Gods gaat afschilderen als “een vrouw zoals alle anderen” en dit in het openbaar gaat verkondigen in een homilie tijdens zijn “mis” (die geen is), is dat een afschuw. Hij zondigt niet alleen tegen het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van OLV, maar teven tegen de Menswording van Christus, en last but not least, hij zet anderen aan om dezelfde zonde te begaan en zonden goed te spreken.
   “Niet perfect, oeps een vergissinkje? “ Hoe lang is de lijst van zulke ketterijen, van hier tot Parijs, of nog veel verder?
   Het is een regelrechte afbraak van het 2000 jaar oude ware geloof, wat een goed Katholiek ketterij noemt.
   Het zijn regelrechte zonden tegen de God de H. Geest, die altijd ijvert om ons de waarheid te brengen en te aanvaarden in ons hart, waardoor wij het oprechte geloof verwerven en zullen gered worden.
   Denk maar niet dat een zwarte, purperen, rode of witte soutane, of kloosterpij, ooit iemand gered heeft. Geen kruisbeeld geen medaille geen Heilige prentje, heeft ooit iemand gered. Maar alleen het ware onvervalste onveranderbare en geopenbaarde geloof!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   (wordt vervolgt)

  3. (vervolg)
   In de litanie Allerheiligen kunnen we lezen – Alle bischoppen en belijders, bidt voor ons – allen in deze litanie die we hun gebed vragen, bidden voor ons omdat wij in een waar geloof mogen komen tot de gemeenschap van de H. Katholieke Kerk in de Hemel, om God voor eeuwig te mogen aanbidden, door het Onbevlekt Hart van Maria.
   Zeven maal (het getal van de perfectie – zeven scheppingsdagen – zeven H. Sacramenten – zeven gaven van God de H. Geest,enz…) herhaalt Jezus “Uw geloof heeft u gered.”
   Mat_9:22 Jesus keerde Zich om, zag haar, en sprak: Wees welgemoed, mijn dochter; uw geloof heeft u gered. Van dat ogenblik af was de vrouw genezen.
   Mar_5:34 Maar Hij sprak tot haar: Dochter, uw geloof heeft u gered; ga in vrede, en wees genezen van uw kwaal.
   Mar_10:52 En Jesus sprak tot hem: Ga; uw geloof heeft u gered. En aanstonds zag hij weer, en volgde Hem op zijn weg.
   Luk_7:50 Maar Hij zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u gered, ga heen in vrede.
   Luk_8:48 Maar Hij zei haar: Dochter, uw geloof heeft u gered; ga in vrede.
   Luk_17:19 En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u gered.
   Luk_18:42 Jesus zeide hem: Zie! Uw geloof heeft u gered.
   Een zonde door de zwakheid van het vlees (dat al oneindig God beledigt) is niets in verhouding met een zonde tegen de H. Geest. Daar deze zovele zielen in het ongeloof storten en hierdoor niet gered kunnen worden. Ze hebben hun geloof verloren en eeuwig zullen vertoeven in de afschuw van de Hel, indien ze niet tot inkeer komen alvorens hun laatste uur.
   Echter het aanzetten, verdedigen en bevorderen, tot afval van het ware geloof, waardoor deze ziel in de catastrofe van de Hel terechtkomt, is een onvergefelijke zonde. Daarom deze waarschuwing!
   Mat_12:31 Daarom zeg Ik u: Iedere zonde en godslastering zal aan de mensen worden vergeven; maar het lasteren van den Geest zal niet worden vergeven.
   Maar wie voortdurend bidt om de waarheid te mogen ontvangen zegt de Heer dit:
   Luk_11:13 Als gij dan, aan uw kinderen goede gaven weet te schenken, hoewel gij boos zijt, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader den Heiligen Geest geven aan wie tot Hem bidden!
   Ik heb hier meermaals aangetoond dat de Vat II secte de kerk van de mens is, (zie mijn bijdragen i.v.m. JPII) die zich gelijk aan God waant. Herinner u dan dit:
   Rev 12:7 Toen barstte een strijd in de hemel los: Mikaël met zijn engelen streed tegen den Draak; ook vochten de Draak en zijn engelen.
   Rev 12:8 Maar de laatsten legden het af, en er was geen plaats meer voor hen in de hemel.
   Mikaël = Quis ut Deus. Wie is gelijk God. Was de strijd in de Hemel. Satan (Lucifer) waande zich gelijk aan God en aanvaardde niet wat God voorzien had.
   Rev 12:9 De grote Draak werd neergesmakt, de oude slang, die Duivel en Satan heet en de ganse aarde verleidt; neergesmakt op de aarde, neergesmakt zijn engelen met hem.
   Die zijn nog altijd in de lucht aanwezig en herhalen deze strijd zoalsweleer in de Hemel. De afbraak van het door God geopanbaarde ware en waarachtig geloof.
   Zo ook is het nu dezelfde strijd op aarde totdat:
   Rev 12:10 En ik hoorde een machtige stem in de hemel, die riep: Thans is gekomen het heil en de macht, Het koningschap van onzen God, de heerschappij van zijn Gezalfde; Want neergesmakt ligt hij, die onze broeders beticht, Die ze beschuldigt voor onzen God, dag en nacht.

   Langdradig? Voor iemand die de waarheid lief heeft is dit niet langdradig.

   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 46. Beste Bart,

  … Je kunt met een gerust hart aannemen dat de paus zich van geen kwaad bewust is. Je kunt niet alles weten. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar weten dat er rare mensen zijn die het gebruik van een minder gebruikelijke staf gaan uitleggen als een duidelijke poging om de katholieke Kerk kapot te maken en te veranderen in een reusachtige vrijmetselaarsbende.
  … Het is een misvatting dat de pausen allemaal perfecte mensen zijn die alles kunnen voorzien en steeds het ideale woord kunnen spreken dat iedereen bevredigt.
  … Hoed je voor mensen die aanhangers zijn van een stel geëxcommuniceerde bisschoppen (Lefebvre en co.) en de nep-priesters die ze “gewijd” hebben. Die proberen zoveel mogelijk de katholieke Kerk te beschadigen, zelfs met onnozele dingen die ze “ontdekken”. Ze willen dat hun afgesplitste kerk groeit, en daarom moeten de anderen beschadigd worden.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Deze paus zal zich misschien van geen kwaad bewust zijn, maar naar zijn herhaalde uitspraken te oordelen is hij zeker geen vriend van traditionele katholieken noch van de traditionele liturgie. Er zijn er veel die dit zien en daaronder niet de minsten (zie bijvoorbeeld OnePeterFive). Een plaatsbekleder van Christus die van Benedictus XVI zijn motu proprium zegt dat het alleen dient om een paar nostalgische ouden van dagen te plezieren en vervolgens jonge mensen die deze liturgie beleven effectief beledigd maakt zich toch wel heel erg verdacht. Je kunt zeggen wat je wilt, maar dit deugt niet. Kijk ook eens op de website van priester Cor Mennen, daar staan goede commentaren op.

 47. Geen leugens of desinformatie, de wereld insturen, beste Stinus. Daar hebben de loge broeders die ook de media beheersen, wel een handje van, maar op dit prachtige forum trappen we daar niet in. De PX bisschoppen zijn volledig lid van de Kerk, en lid van de groep Ecclesia Dei. Paus Benedictus heeft die aberratie van de joodse paus JP II, ongedaan gemaakt. Inderdaad, de joods maçonnieke krachten in New York, met hun handlangers infiltranten binnen de Kerk, dachten in 1965, weliswaar de laatste slag gewonnen te hebben, en daarmee de 2000 jarige oorlog tegen de Kerk te hebben afgesloten. Echter, op de heilige actie van Mgr. Levèbvre hadden ze niet gerekend. Via cruciale inlichtingen van een agent van Franse geheime diensten, wist hij wat er ondergronds precies gebeurd was. De Franse bisschop heeft met de Restauratie van de Traditie en de Liturgie, de contra-revolutie gestart vanaf begin jaren 1970, die nu, decennia later, overvloedig vrucht draagt. De Kerk van nu is aangeslagen door de vergrijzing, gevolg van het V2 rampen concilie. Maar de reactie is prominent aanwezig. Het herstel is gaande, getuige de talrijke jeugd in de Traditionele parochies. De Kerk is niet meer voorstelbaar zonder al die Traditionele priesterbroederschappen met hun buitengewoon vruchtbare aanwas in de parochies en in de Traditionele seminaries, verdeeld over alle continenten. Zonder die buitengewone, heilige inspiratie van de Franse Monseigneur, was dat niet mogelijk geweest. De verzamelde preken van de Monseigneur, “Sermons de son Excellence Mgr. Marcel Levèbvre” ( ESR, 3 dln, 2011), zijn een aanrader.

 48. ☩JMJ☩

  Er zijn nu fragmenten van menselijk gebeente opgedoken bij de ambassade van het Vaticaan bij Italië, en er wordt gespeculeerd dat dezen van Emanuela Orlandi zouden kunnen zijn, die decennia geleden door satanisten ontvoerd werd op 22 juni, de tijd van de maçonnieke ‘feestdag’ van zomerzonnewende, waarop de vrijmetselaars van de laatste initiatiegraden mensenoffers brengen aan de duivels die zij verafgoden. De logemannen in het Vaticaan hebben tot op heden de zaak in de doofpot gehouden.

  De ondertussen overleden Vaticaanse priester exorcist, Gabriele Amorth, zei jaren geleden dat hij geloofde dat Orlandi ontvoerd werd om misbruikt te worden tijdens walgelijke fuiven, hetgeen tot haar dood geleid heeft.

  Zij was duidelijk een slachtoffer van de judeo-maçonnieke offercultus, en het is nu afwachten of we te horen gaan krijgen of de beenfragmenten van haar zijn of niet.

  Maar volgens BerGogMagog met zijn druïdestaf zijn het traditionele Katholieken waar ge moet voor oppassen, vooral degenen die veel rozenkransen bidden.

  1. Gabriele Amorth zei trouwens er bij dat hij geloofde dat er mensen van een ambassade mee betrokken waren. Belangrijk om op te merken, gezien het vernoemde gebeente nu bij een ambassade opgedoken is.

 49. Beste Jules, nu we het toch weer over feiten hebben, wil ik je vragen naar je bewijs voor de joodse wortels van Johannes Paulus II. Ik begrijp dat je de joodse manier volgt om iemand van joodse afkomst te noemen. We volgen dan dus de moederlijke lijn.

  Ik vind als “bewijs”voor je aanname een artikel uit 2007.
  https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/local-news/the-pope-was-jewish-says-historian-1067739
  Hierin houdt de historicus Wise wel een slag om de arm. Als deze Wise je bron is, dan heb je een joodse bron. Een biografie van Z Yaakov Wise kun je hier vinden tezamen met een uitleg over deze zgn. joodse roots.
  http://jewishhistoryandsociety.blogspot.com/2005/11/was-late-pope-jewish.html

  We vinden op deze pagina ook een stamboom van Wojtyla’s voormoeders.
  Emilia KACZOROWSKA (moeder)
  Maria Anna SCHOLZ (grootmoeder)
  Urszula MALINOWSKA (overgrootmoeder)
  Zuzanna RYBICKA (betovergrootmoeder)

  We kunnen nog verder terug zag ik op een Poolse site.

  De moeder van Zuzanna was
  Marianna Szafran (1786-1864)
  Haar moeder was
  Katarzina Elzbieta (1756-1790)

  De hele stamboom kun je hier vinden:
  http://lipnik-jan-jp2.prv.pl/3.html

  Wise schrijft:
  “I believe the Pope’s father was an ethnic Pole, and I now believe his mother Emilia Kaczorowska (or in English: Emily Katz, born in Krakow in 1884) was probably a Jewish convert to Catholicism”.
  Als we de namen zien van haar voormoeders wordt dit uiteraard gelogenstraft: al deze vrouwen dragen perfect katholieke namen.

  Ik ben benieuwd, Jules, welke bewijs er dan wel is.

 50. Beste Jules van Rooyen,

  – Over wat spreekt u daar : “heilige actie van Mgr. Levèbvre” ? ???? Amai.
  – Een bisschop moet de conclusies van een oecumenisch concilie aannemen, en niet koppig blijven dwarsliggen. Lefebvre had niet het recht bisschoppen op eigen houtje te benoemen, los van de pauselijke instemming, met als doel zijn visie verder te propageren. Daardoor werd hij zelf geëxcommuniceerd, evenals de mensen die hij “tot bisschop gewijd had”.
  – Helaas is er nog altijd geen toenadering tussen de Pius X broederschap en de ware katholieke Kerk met de paus van Rome (al is deze laatste nooit perfect). Ze blijven maar koppig voortdoen met hun eigengereide visies. In hun rangen was er zelfs een rare kwiet die de Jodenvervolging ontkende.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 51. De teksten lezend op deze site,
  schaam ik mij dat ik mij christengelovige ben.
  Hoe meer ik mij laat onderwijzen door mannen die dit forum vullen, hoe meer ik een afkeer krijg van het geloof in Jezus Christus en die gekruisigd voor de verzoening van de mensen.

  groet

  1. ☩JMJ☩

   Geloofsinstructie zoekt men best niet op internetfora, gezien daar allerlei stemmen door elkaar praten met de meest divergerende standpunten. Het is beter om u te verdiepen in solide boeken, weg van het lawaai van het internet. Verder, laat het belijden van het Geloof niet afhankelijk zijn van mensen; men moet het Geloof belijden omdat God het geopenbaard heeft.

 52. @ awe, niemand werd ooit zo druk besproken als Jezus, door vriend en vijand, vanuit de hoogste liefde en vanuit de diepste haat.
  En niemand beroert de harten zo sterk als Jezus en Maria.
  “Wie is als God?”
  Heel begrijpelijk dat alle neuzen naar boven wijzen, op hun eigen wijze.

 53. Ja, beste Awe, het is oorlog, een richtingenstrijd die al woedt sinds de jaren 1960, toen gemijterde schurken de Kerk van altijd, dachten te kunnen vernietigen. Dat is in vroeger tijden ook geprobeerd. Zowel toen als nu, is dat niet gelukt. De Traditie en de Liturgie van altijd zijn terug. Zij zijn niet meer weg te denken, op geen van de continenten. En er komt nog veel meer. Het herstel zet door, maar vergt vermoedelijk nog wel een halve eeuw.

 54. Wojtila, de latere paus JP II, beste Rinze, achtte het judaïsme een deel van zichzelf, ook als aartsbisschop van Krakau. Hij was vanaf zijn jeugd omringd door joodse vrienden. Zijn “maîtresse” tijdens zijn tijd op de toneelschool, was de joodse schone, Ginka Beer. Yaskov Wise, genealogisch expert, getuigt dat hij joods was door zijn moeder. Daardoor moest hij in 1940, onderduiken, bij de duitse inval. Zijn moeder Emilia Kaczorowski, trouwde met een katholiek en veranderde haar naam in Katz, meer gebruikt in de Yiddische wereld. Haar moeder, dus zijn grootmoeder, heette Marianna Scizh, die ook verpoolst werd in Schulze, of Schultz, bekend Yiddisch. Zijn overgrootmoeder, Zusanna Rybicka, droeg een joods klinkende naam. Zijn moeder is begraven op het joodse kerkhof in Biale-Bielsko. Als hij de Israëlische nationaliteit had aangevraagd, had hij die gekregen op basis van zijn gegevens. (“Karol Wojtyla, bienheureux…..jamais !”, Don Luigi Villa, ed. ESR, blz. 44) Luigi Villa heeft de gegevens ontleend aan Yaskov Wise. Dit alles, beste Rinze, verklaart ook zijn radicaal mondialisme, zijn enthousiasme voor de “VN-mensenrechten”, zijn band met de Poolse communisten die hij niet bestreed (in tegenstelling tot zijn gemijterde collega’s) (communisme = judaïsme), zijn band met de joodse Montini (P VI), zijn dikke relatie met prominente joodse vrijmetselaars, zijn dubieuze theologie van het lichaam, zijn uitspatting in de St. Pieter met honderden danseressen in nauwsluitende, huidkleurige panty kledij. Zo kan ik nog wel doorgaan, maar maak je geen illusies over deze paus, beste Rinze.

  1. Beste Jules, bedankt voor je antwoord. Ik ga niet in op het gedeelte van je betoog dat Wojtila joodse vrienden en vriendinnnen had. Dat wordt namelijk door niemand ontkend. Ook ga ik niet in op zijn joodse connecties en eventuele joodse sympathieën. Daar ging mijn post ook niet over. Ook niet of hij wel zo’n goede katholeiek was. Wel over je opmerking dat Wojtila zelf joods zou zijn. Ik meen dat je hier niet aan de feiten houdt.

   Ik hoef, begrijp ik, Don Luigi Villa er niet op na te slann, aangezien hij, zoals jij schrijft zijn gegevens heeft ontleend aan Wise. Wojtyla’s moeder Emilia Kaczorowski, of liever Emilia Kaczorowska, zou haar naam volgens jou veranderd hebben in Katz. Dat zou merkwaardig zijn voor iemand die katholiek (geworden) zou zijn. Wise vertelt dan ook het omgekeerde: ze zou qua afkomst joods zijn, en heeft haar naam veranderd in Kaczorowska. Dan heb je immers nergens last van.

   Op de al door mij geposte link
   http://lipnik-jan-jp2.prv.pl/3.html
   kun je een fotokopie van het doopregister zien. Daarin kun je lezen dat Emilia Anna op 26 maart 1884 gedoopt is. Als vader en moeder worden vermeld Felix Kaczorowski en Marianne Scolz Haar voorouders blijken, als de stamboom door klikt, steeds katholiek. Dus, Wise, heeft ongelijk met Emilia’s bekering van het jodendom.

   Zuzanna is geen joodse naam. “Onze” Susanna komt in het gedeelte van het boek Daniël voor dat deutero-canoniek wordt genoemd. In de joodse (en protestantse) bijbel komt deze naam niet voor. Rybicki/Rybicka blijkt ook niet joods,maar verwijst naar het plaatsje Rybice, nu Rybitwy genaamd.
   https://www.ancestry.com/name-origin?surname=rybicki

   Mocht dit toch een twijfelgeval zijn, dan zijn Zuzanna’s voormoeders toch voorzien van klinkende namen:
   Marianna en Katarzina Elzbieta (Bacz/Batsch). We kunnen nog verder terug dan ik al schreef: Katarzina Elzbieta’s moeder was Marianne Skowronska (1720-1760).

   De gegevens die jij noemt staan allemaal op de site die ik al linkte. Ik loop het een en ander na. “Emilia’s mother was Maria Anna (Miriam Hannah?) Scholz, born in Biala-Bielsko in 1853. Scholz (or Schulze) is also a common surname amongst Ashkenazi Jews as is Rybicka (Ryback), the surname of Zuzanna (from the Hebrew Shoshanna) Rybicka”

   Ik zou zeggen: Marianne en Annemarie zijn goede christelijke namen, zeker als ze uit deze twee namen dragen. Scholz/Schulz: de familie was steeds katholiek: het oudste doopbewijs dat ik gekopieerd vond, is dat van de voorvader Jan Scholz-Schulz (1758-1810):
   http://lipnik-jan-jp2.prv.pl/90.html
   Rybicka verwijst naar een Pools dorp. Heeft niets met Rebecca te maken, want Rebeka is daar de Poolse vertaling voor.

   “All the names or variations of the names Katz, Scholz and Ryback appear on gravestones in the old Biala Jewish cemetery as does the surname of Felik’s mother Urszula Maklinowsk.”
   Ja, ook joden zijn wel naar plaatsnamen genoemd en Katz (de naam die dus in de stamboom nergens voor komt!) is niet altijd een joodse naam. Denk maar eens aan de dichter Jacob Cats, die zeker niet joods was.

   “Zijn moeder is begraven op het joodse kerkhof in Biale-Bielsko.”
   Emilia Kaczorowski is begraven op de Rakowicki cementarz, een niet-joodse begraafplaats.

   “What Yaakov Wise actually claimed was that there was ‘considerable circumstantial evidence’ that the late Pope John Paul II might have been an ethnic Jew on his mother’s side.”

   Ik denk nu wel aangetoond te hebben dat Wojtila geen joodse voorouders had, en dat Wise niet zo deskundig blijkt als jij meent.

  2. Beste Jules, bedankt voor je antwoord. Ik ga niet in op het gedeelte van je betoog dat Wojtila joodse vrienden en vriendinnnen had. Dat wordt namelijk door niemand ontkend. Ook ga ik niet in op zijn joodse connecties en eventuele joodse sympathieën. Daar ging mijn post ook niet over. Ook niet of hij wel zo’n goede katholeiek was. Wel over je opmerking dat Wojtila zelf joods zou zijn. Ik meen dat je hier niet aan de feiten houdt.

   Ik hoef, begrijp ik, Don Luigi Villa er niet op na te slann, aangezien hij, zoals jij schrijft zijn gegevens heeft ontleend aan Wise. Wojtyla’s moeder Emilia Kaczorowski, of liever Emilia Kaczorowska, zou haar naam volgens jou veranderd hebben in Katz. Dat zou merkwaardig zijn voor iemand die katholiek (geworden) zou zijn. Wise vertelt dan ook het omgekeerde: ze zou qua afkomst joods zijn, en heeft haar naam veranderd in Kaczorowska. Dan heb je immers nergens last van.

   Op de al door mij geposte link
   http://lipnik-jan-jp2.prv.pl/3.html
   kun je een fotokopie van het doopregister zien. Daarin kun je lezen dat Emilia Anna op 26 maart 1884 gedoopt is. Als vader en moeder worden vermeld Felix Kaczorowski en Marianne Scolz Haar voorouders blijken, als de stamboom door klikt, steeds katholiek. Dus, Wise, heeft ongelijk met Emilia’s bekering van het jodendom.

   Zuzanna is geen specifieke joodse naam. “Onze” Susanna komt in het gedeelte van het boek Daniël voor dat deutero-canoniek wordt genoemd. In de joodse (en protestantse) bijbel komt deze naam niet voor. Rybicki/Rybicka blijkt ook niet joods,maar verwijst naar het plaatsje Rybice, nu Rybitwy genaamd.
   https://www.ancestry.com/name-origin?surname=rybicki

   Mocht dit toch een twijfelgeval zijn, dan zijn Zuzanna’s voormoeders toch voorzien van klinkende namen:
   Marianna en Katarzina Elzbieta (Bacz/Batsch). We kunnen nog verder terug dan ik al schreef: Katarzina Elzbieta’s moeder was Marianne Skowronska (1720-1760).

   De gegevens die jij noemt staan allemaal op de site die ik al linkte. Ik loop het een en ander na. “Emilia’s mother was Maria Anna (Miriam Hannah?) Scholz, born in Biala-Bielsko in 1853. Scholz (or Schulze) is also a common surname amongst Ashkenazi Jews as is Rybicka (Ryback), the surname of Zuzanna (from the Hebrew Shoshanna) Rybicka”

   Ik zou zeggen: Marianne en Annemarie zijn goede christelijke namen, zeker als ze uit deze twee namen dragen. Scholz/Schulz: de familie was steeds katholiek: het oudste doopbewijs dat ik gekopieerd vond, is dat van de voorvader Jan Scholz-Schulz (1758-1810):
   http://lipnik-jan-jp2.prv.pl/90.html
   Rybicka verwijst naar een Pools dorp. Heeft niets met Rebecca te maken, want Rebeka is daar de Poolse vertaling voor.

   “All the names or variations of the names Katz, Scholz and Ryback appear on gravestones in the old Biala Jewish cemetery as does the surname of Felik’s mother Urszula Maklinowsk.”
   Ja, ook joden zijn wel naar plaatsnamen genoemd en Katz (de naam die dus in de stamboom nergens voor komt!) is niet altijd een joodse naam. Denk maar eens aan de dichter Jacob Cats, die zeker niet joods was.

   “Zijn moeder is begraven op het joodse kerkhof in Biale-Bielsko.”
   Emilia Kaczorowski is begraven op de Rakowicki cementarz, een niet-joodse begraafplaats.

   “What Yaakov Wise actually claimed was that there was ‘considerable circumstantial evidence’ that the late Pope John Paul II might have been an ethnic Jew on his mother’s side.”

   Ik denk nu wel aangetoond te hebben dat Wojtila geen joodse voorouders had, en dat Wise niet zo deskundig blijkt als jij meent.

 55. Beste awe (31 oktober 2018 – 18:56),

  – Als mensen elkaar nooit mogen tegenspreken, dan zijn de leugenaars en verdraaiers snel aan de macht. Bij christenen is het niet anders. Mochten we soms Luther niet tegenspreken, gewoon omdat hij christen was ?
  – Een uitgebreide en betrouwbare gids voor het katholieke geloof vind je in de “Catechismus van de katholieke Kerk” (ongeveer 600 blz. ; eerste uitgave in het Nederlands ongeveer in 1993). Een zeer instructief én inspirerend boek, met allerlei citaten van heiligen, Bijbelcitaten, citaten uit concilieteksten, enzovoort.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. Zoals onze beste Jules terrecht schrijft: “Nadenken is niet uw kwaliteit.”
   Maar doe toch maar een inspanning, men weet nooit, niet?
   Als nu iemand, zoals u Mgr. Williamson met “rare kwiet” betitelt, de waarheid vertelt; of als er iemand is die de volledige jodenvervolging met alles erop en eraan, ontkent, (en nu komt het)…………..
   IS DAT DAN EEN ZONDE TEGEN GODS GEBODEN?
   Helemaal niet!!!!!!!
   Ik wil God behagen en geen enkele mens op aarde.
   U prijst hier zo dikwijls de “Catechismus van de katholieke Kerk” (ongeveer 600 blz. ; eerste uitgave in het Nederlands ongeveer in 1993). ” aan. Ja natuurlijk die is door de pseudopaus Wojtila uitgebracht, omdat men die religie van de mens en niet die van God, zou aannemen. Dan durft men nog teksten van Heiligen te vermommen en te mengen in dit “werk” met het gif voor de zielen.

 56. Citaat Stinus :
  “Ze blijven maar koppig voortdoen met hun eigengereide visies. In hun rangen was er zelfs een rare kwiet die de Jodenvervolging ontkende.”
  Op het eerste punt, beste Stinus. Zij, de verdienstelijke PX Priesterbroederschap heeft de waarheid terug gebracht in de katholieke Kerk. Maar dat zegt U kennelijk niet zoveel. De strijd is nog niet gestreden. De Vaticaanse eis van volledige erkenning van het V2 concilie, een pastoraal concilie, ligt nog op tafel, en blijft dus het struikelblok voor de normalisering van de betrekkingen. V2 is tot dogma verklaard, door dezelfden die de revolutie startten en nu hun opvolgers die de revolutie voortzetten. Franciscus, met al zijn aberraties, is hun paladijn. U behoort tot dezelfde V2 sekte, beste Stinus. De nieuwe pater Overste van de PX, heeft de eis van dit dogma nogmaals afgewezen. Zie daarvoor de Porte Latine, van de Franse PX.
  Maar die waarheid is U kennelijk vreemd, beste Stinus. Nadenken is niet uw kwaliteit. Zo ook met “die kwiet”. Hij had het over getallen, niet over vervolging. Die getallen zijn heilig verklaard in de Holocaust religie, die enerzijds een onuitputtelijke bron is voor geldhonger, en anderzijds het eeuwige slachtofferschap onderhoud van de sekte, die zichzelf God acht.

 57. Beste Jules,

  – Als je de katholieke Kerk geleid door de paus als sekte beschouwt, en de afgescheurden van Pius X (zonder paus, die de leerstellige besluiten van een geldig oecumenisch concilie afwijzen) als de ware katholieke gelovigen beschouwt, dan zet je gewoon de wereld op zijn kop.
  – Jezus leidt zijn Kerk, en doordat Hij ze leidt door zijn heilige Geest, moet je de besluiten van een oecumenisch concilie aanvaarden. Dat is al zo sedert de tijd van Petrus en de eerste christenen. Nederigheid gewenst. Het is trouwens helemaal niet moeilijk om Vaticanum II aan te nemen. Daar werd geen nieuwe leer verkondigd, alleen een duidelijker uitleg van de bestaande leer ; verder werd de mogelijkheid geboden om de liturgie in de volkstaal te voltrekken, hetgeen positief is. Stel je voor dat we nog alles in het latijn moesten horen in onze kerken … Niemand begrijpt er iets van. In oude tijden was het latijn de volkstaal in sommige streken, maar nu niet meer. Op het eerste heilig Misoffer, dat van Jezus op Witte donderdag, werd er geen latijn gesproken.
  – Het valt te hopen dat er tenslotte toch verzoening komt tussen Pius X en de katholieke Kerk. Maar het ziet er op dit ogenblik slecht uit. De Pius X mensen denken het beter te weten dan een oecumenisch concilie van de kerkelijke gezagsdragers met de paus erbij. Een grote misvatting. Al 2000 jaar wordt er af en toe een concilie gehouden binnen de katholieke Kerk, en steeds zijn de leerstellige besluiten van de Kerk aangenomen. De Pius X mensen, die naar eigen zeggen vasthouden aan de traditie, moeten dat dus ook doen na Vaticanum II. Ze zitten er naast met sommige ideeën.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 58. ☩JMJ☩

  De novusordoïsten binnen de Kerk zijn ingedeeld in conservatieven en radicalen. De radicalen hebben als rol gekregen om steeds nieuwe fasen van de revolutie te introduceren, terwijl de conservatieven als rol gekregen hebben om oudere revolutionaire fasen tijdelijk te conserveren en zich telkens weer uiteindelijk bij de nieuwe status quo neer te leggen om die dan ook weer tijdelijk te conserveren. Franciscus is een radicaal, en mensen zoals Stinus zijn dergelijke conservatieven zoals vernoemd. Paus Franciscus gaat echter zo snel in het constant revolutioneren (in contrast met de meer stagnantere toestand onder Johannes Paulus II en Benedictus XVI) dat de conservatieven het amper kunnen bijhouden, en zij wringen zich in steeds absurdere bochten om te midden van het kanonnenvuur, oorlogsgekrijs en de woekerende brand met een strak gelaat vol te blijven houden dat er niets aan de hand zou zijn.

  Steeds minder Katholieken luisteren echter naar hen, want, ja, de feiten vermenigvuldigen zich zo snel dat zij zich steeds belachelijker voelen bij het ontkennen van de olifant in de kamer. In toenemende aantallen zijn Katholieken, vooral in het buitenland, de dwaalgeesterij van de feilbare concilieteksten van Vaticanum II de rug aan het toekeren, zich wendend tot de Apostolische Traditie. En, neen, daar moet men geen voorstander van kerkscheuring voor zijn; ikzelf ben ook geen aanhanger van de Piusbroederschap.

  De valse concepten betreffende gehoorzaamheid, die diep wortel geschoten hadden onder de Katholieke bevolking, worden tot as gereduceerd; nu moet men de echte principes van gehoorzaamheid terug aanleren, zoals heilige leraars gelijk Sint Thomas van Aquino die presenteerden. Gehoorzaamheid is geen mentaal verblindende dwangbuis die het rationeel verstand vernietigt, maar moet overeenkomen met de ratio en het Geloof, anders is er geen sprake van gehoorzaamheid tot God maar van hersenloze serviliteit aan mensen.

 59. Mijn oren staan weer te klapperen hier. Tegenwoordig heb je plofkippen en ook gelovigen die op ploffen staan. Berg je maar hier op dit forum.

 60. Bij het zien van een regenboogvlag bij de plaatselijke Kerk heb ik de volgende vraag:
  “Wat moet je doen als je ziet dat bij de R.K. Kerk een regenboogvlag hangt?
  a. Naar beneden trekken.
  b . Weghalen en mee naar huis nemen;
  c. En dan? De vlag verbranden?
  d. Die vlag is van een eigenaar? Naar de rechtmatige eigenaar terugbrengen?
  e. Breken met de Kerk en niet terugkeren tot de Kerk, als de Kerk zich niet bekeert.

 61. Beste Jules, bedankt voor je antwoord. Ik ga niet in op het gedeelte van je betoog dat Wojtila joodse vrienden en vriendinnnen had. Dat wordt namelijk door niemand ontkend. Ook ga ik niet in op zijn joodse connecties en eventuele joodse sympathieën. Daar ging mijn post ook niet over. Ook niet of hij wel zo’n goede katholeiek was. Wel over je opmerking dat Wojtila zelf joods zou zijn. Ik meen dat je hier niet aan de feiten houdt.

  Ik hoef, begrijp ik, Don Luigi Villa er niet op na te slann, aangezien hij, zoals jij schrijft zijn gegevens heeft ontleend aan Wise. Wojtyla’s moeder Emilia Kaczorowski, of liever Emilia Kaczorowska, zou haar naam volgens jou veranderd hebben in Katz. Dat zou merkwaardig zijn voor iemand die katholiek (geworden) zou zijn. Wise vertelt dan ook het omgekeerde: ze zou qua afkomst joods zijn, en heeft haar naam veranderd in Kaczorowska. Dan heb je immers nergens last van.

  Op de al door mij geposte link
  http://lipnik-jan-jp2.prv.pl/3.html
  kun je een fotokopie van het doopregister zien. Daarin kun je lezen dat Emilia Anna op 26 maart 1884 gedoopt is. Als vader en moeder worden vermeld Felix Kaczorowski en Marianne Scolz Haar voorouders blijken, als de stamboom door klikt, steeds katholiek. Dus, Wise, heeft ongelijk met Emilia’s bekering van het jodendom.

  Zuzanna is geen specifieke joodse naam. “Onze” Susanna komt in het gedeelte van het boek Daniël voor dat deutero-canoniek wordt genoemd. In de joodse (en protestantse) bijbel komt deze naam niet voor. Rybicki/Rybicka blijkt ook niet joods,maar verwijst naar het plaatsje Rybice, nu Rybitwy genaamd.
  https://www.ancestry.com/name-origin?surname=rybicki

  Mocht dit toch een twijfelgeval zijn, dan zijn Zuzanna’s voormoeders toch voorzien van klinkende namen:
  Marianna en Katarzina Elzbieta (Bacz/Batsch). We kunnen nog verder terug dan ik al schreef: Katarzina Elzbieta’s moeder was Marianne Skowronska (1720-1760).

  De gegevens die jij noemt staan allemaal op de site die ik al linkte. Ik loop het een en ander na. “Emilia’s mother was Maria Anna (Miriam Hannah?) Scholz, born in Biala-Bielsko in 1853. Scholz (or Schulze) is also a common surname amongst Ashkenazi Jews as is Rybicka (Ryback), the surname of Zuzanna (from the Hebrew Shoshanna) Rybicka”

  Ik zou zeggen: Marianne en Annemarie zijn goede christelijke namen, zeker als ze uit deze twee namen dragen. Scholz/Schulz: de familie was steeds katholiek: het oudste doopbewijs dat ik gekopieerd vond, is dat van de voorvader Jan Scholz-Schulz (1758-1810):
  http://lipnik-jan-jp2.prv.pl/90.html
  Rybicka verwijst naar een Pools dorp. Heeft niets met Rebecca te maken, want Rebeka is daar de Poolse vertaling voor.

  “All the names or variations of the names Katz, Scholz and Ryback appear on gravestones in the old Biala Jewish cemetery as does the surname of Felik’s mother Urszula Maklinowsk.”
  Ja, ook joden zijn wel naar plaatsnamen genoemd en Katz (de naam die dus in de stamboom nergens voor komt!) is niet altijd een joodse naam. Denk maar eens aan de dichter Jacob Cats, die zeker niet joods was.

  “Zijn moeder is begraven op het joodse kerkhof in Biale-Bielsko.”
  Emilia Kaczorowski is begraven op de Rakowicki cementarz, een niet-joodse begraafplaats.

  “What Yaakov Wise actually claimed was that there was ‘considerable circumstantial evidence’ that the late Pope John Paul II might have been an ethnic Jew on his mother’s side.”

  Ik denk nu wel aangetoond te hebben dat Wojtila geen joodse voorouders had, en dat Wise niet zo deskundig blijkt als jij meent.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht