Een synode met veel valse noten

Waarom een synode organiseren, als de uitkomst ervan reeds op voorhand bedisseld werd? Dat is wat met de synode over het gezin gebeurd is en dat lijkt nu opnieuw het geval te zijn. Sommige vooraanstaande bisschoppen hebben dit goed door en vrezen niet de wantoestanden aan te klagen. Zoals Vigano, krijgen zij dan wel de hele blaffende meute van de progressieve katholieke medialobby over zich…

In een opmerkelijke toespraak heeft de aartsbisschop van Philadelphia, Mgr Chaput, aan de Paus en aan de leden van de synode van bisschoppen gezegd dat de benaming  “LHBT”(lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders ) en  andere gelijkaardige termen niet gebruikt zouden mogen worden in een document van de Jongerensynode. Tijdens zijn opmerkelijke tussenkomst gisterochtend verklaarde hij dat er niet zoiets bestaat als “LHBT katholieken,”transgenderkatholieken” of “heteroseksuele katholieken”, alsof het alleen maar seksuele categorieën waren die bepaalden wie wij zijn. Alsof deze benamingen gemeenschappen beschreven met een verschillende aard, maar wel gelijk in de ware gemeenschap van de Kerk, het lichaam van Jezus Christus.

“Dat is nooit waar geweest in het leven van de Kerk en is het  vandaag zeker ook niet”, zo stelde hij duidelijk tegenover de Paus, de kardinalen, de bisschoppen en de jongeren die in de synodezaal aanwezig waren.”En het is daarom dat woorden zoals “LHBT” en andere gelijkaardige benamingen niet zouden mogen gebruikt worden in documenten van de Kerk, omdat zij laten uitschijnen dat het gaat om echte, zelfstandige groepen, terwijl de Kerk de mensen gewoonweg niet in dergelijke categorieën indeelt.”

Mgr Chaput  deed zijn tussenkomst slechts drie dagen nadat kardinaal Lorenzo Baldisseri, secretaris-generaal van de bisschoppensynode geweigerd had de term “LHBT-jongeren” uit het werkdocument van de synode te schrappen. Het is dezefde Baldisseri die eerder beweerd had dat de term “LHBT-jongeren”alleen maar gebruikt was in een pre-synodaal document opgesteld door enkele jongeren tijdens hun ontmoeting met de Paus en de organisatoren van de synode… een flagrante leugen! Het is wel degelijk het secretariaat van de synode, die de term in het document heeft ingelast.

Er is meer…

In een interview met de nieuwszender EWTN,  is de vooraanstaande kardinaal Müller nog verder gegaan. Hij stelt dat het gebruik van deze begrippen door de Kerk  gewoon de aanvaarding betekent  van categorieën  die haar totaal vreemd zijn en die nooit door haar zijn erkend. Müller was heel duidelijk: “Er zijn groepen, die zich achter de synode verschuilen om de leer van de Kerk te veranderen.” Het is absoluut onmogelijk voor eenieder die in staat van doodzonde is om de Heilige communie te ontvangen vooraleer zijn zonde gebiecht te hebben en de absolutie verkregen te hebben. Het is onmogelijk om deze fundamentele basis van het sacramentele leven te wijzigen. Verder zei hij over de seksuele moraal en het zesde gebod:”Er bestaat geen enkele mogelijkheid om de homoseksualiteit als een gewone seksuele uiting te erkennen. Dat druist in tegen het zesde gebod. Voor ons katholieken, is de enige aanvaardbare seksuele relatie het huwelijk.”

Tekenend voor de verziekte toestand binnen de Kerk van Bergoglio: tijdens de persconferentie na de synodezitting, werd met geen woord gerept over de belangrijke tussenkomst van aartsbisschop Chaput. De persattaché voor de Engelstaligen, pater Thomas Rosica, die na de synode een briefing hield met de journalisten, heeft de opmerkingen van Chaput deskundig weggemoffeld!

Auteur:Veroon ter Zee