Wanneer we binnenkort naar het stemhokje gaan….

Foto: radiovisie

Binnenkort moeten we weer met z’n allen naar het stemhokje. Voor velen onder ons gebeurt dit met weinig enthousiasme. Waarom ook? De kloof tussen de bevolking en politiek is nog nooit zo groot geweest.  Volgens een recente rondvraag van de VRT, gelooft maar liefst een kwart van de Vlaamse jongeren niet meer in het democratische systeem en zouden ze haar graag vervangen willen zien door een “sterke” leider. Bij jongeren uit het beroepsonderwijs is dit zelfs 50%. En dit is geen wonder, wanneer je naar de huidige ideologische staat van onze politieke partijen kijkt. Men kan zich inderdaad afvragen wat de politiek vandaag voor de gewone burger, en de Christelijke burger in het bijzonder, nog te bieden heeft. Het is vanuit deze hoek, dat ik zal trachten onze Vlaamse partijen te becommentariëren. Ook zal ik elke partij een aantal ratings geven, gebaseerd op de manier waarop ze Christelijke waarden al dan niet vertegenwoordigen. Hiervoor heb ik de volgende parameters gekozen:

 1. Pro-life: hoe staat de partij tegenover kwesties zoals de bescherming van het leven van de conceptie tot de natuurlijke dood?
 2. Naastenliefde en solidariteit: in hoeverre zijn de belangen van gewone mensen, en in het bijzonder de zwakkeren in onze maatschappij, een prioriteit voor deze partij?
 3. Gender en traditioneel gezin: beschermt deze partij de traditionele gezinswaarden, of volgt zij een progressieve visie op seksualiteit en gender ?
 4. Identitaire politiek: in hoeverre verdedigt deze partij de Europese cultuur, gebaseerd op Christelijke en Westerse waarden? 

Politieke partijen in Vlaanderen, van Links naar Rechts

SP-A

Wanneer je kieslijsten van de SP-A bekijkt, krijg je vooral in stedelijke gebieden de indruk dat je per ongeluk op de lijst van de Islam Partij geklikt hebt. En dat is geen toeval. Meer nog dan andere traditionele partijen, pakt de SP-A graag uit met haar keuze voor het promoten van de rechten van Nieuwe Belgen, maar ook van holebi’s, alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen, ongewenst zwangere vrouwen die een late abortus wensen, etc. Kortom, iedereen die niet lijkt op het traditionele, witte gezin uit de werkende klasse. De SP-A heeft het progressieve gedachtengoed volledig geïntegreerd, wat betekent dat de maatschappij gesplitst wordt tussen onderdrukkers en onderdrukten. Binnen deze ideologie is de racistische “rijke” Vlaming een “onderdrukker”, die zich 100% solidair en tolerant moet opstellen en al zijn zuur verdiende sociale verworvenheden met etnische minderheden, vluchtelingen, illegalen etc.  moet “delen”, ook als er daarna niets meer overblijft. Voor deze sociale verworvenheden wordt er trouwens nog maar weinig gestreden, aangezien de SP-A al lang gekozen heeft voor het Derde Weg Socialisme, dat niet minder is dan een verdoken vorm van neo-liberalisme. Zo komt de SP-A in het vaarwater van partijen uit het rechtse spectrum, die een groot deel van haar kiezers hebben weggekaapt. Het kleine kiespercentage dat nog overschiet, heeft de SP-A waarschijnlijk te danken aan de laatste Moslima’s met hoofddoek, alleenstaande moeders of homo’s, die nog niet overgestapt zijn naar andere partijen. 

Pro-life: 0/10, Naastenliefde en solidariteit: 5/10, Gender en traditioneel gezin 1/10, identitaire politiek: 0/10

Groen

Deze rijzende ster uit het linkse firmament, heeft alles wat de SP-A niet heeft: een jong, dynamisch imago en een modern uitgewerkte PR strategie over thema’s die de moderne mens interesseren: de groene economie, bevrijding van fossiele of nucleaire energie, opwarming van de aarde, maar ook socialere thema’s zoals de toekomst van onze pensioenen of de aanpak van kinderarmoede. Lijkt eerder positief op het eerste zicht. Anderzijds stapt Groen voor 100% mee met het progressieve verhaal van zelfbeschikking met een verdere liberalisering en depenalisering van abortus en euthanasie. Wanneer het om mensen gaat, zijn de groenen blijkbaar veel minder enthousiaste “natuurbeschermers”.  Ook wordt er binnen deze partij veel moeite gedaan om naar de allochtone stem te vissen.  We herinneren ons aan de beslissing van een Gentse schepen om hoofddoeken toe te laten in scholen. Blijkbaar geldt de gelijkheid tussen mannen en vrouwen enkel voor autochtone Belgen en niet voor deze met een migratieachtergrond? Ten slotte is het bij de groenen opletten geblazen voor onrealistische beslissingen op gebied van milieu. Een omschakeling naar een milieuvriendelijke maatschappij is zeer moeilijk te realiseren. Daarom gaat men soms over tot een pestpolitiek: zoals het wegnemen van parkeerplaatsen in (voor)steden om mensen te verplichten zich met een (vaak onbestaand) openbaar vervoer of met de fiets te verplaatsen. Of men gaat Europese bedrijven allerlei draconische regels opleggen, terwijl men in Azië gewoon verder mag gaan met het exporteren van producten naar Europa, geproduceerd door een zwaar vervuilende en sociaal onverantwoorde industrie. Een sterke milieupolitiek is enkel verdedigbaar op voorwaarde dat deze realistisch, gegrond en resultaatgericht is. 

Pro-life: 0/10, Naastenliefde en solidariteit: 6/10, Gender en traditioneel gezin 1/10, identitaire politiek: 0/10

PVDA

Deze donkerrode partij met anachronistische trekjes is een toevluchtsoord geworden voor linkse militanten, die het geflirt van de SP-A met het neoliberalisme beu zijn. Hier gaat het om pure linkse ideologie uit grootvaders tijd, maar dan zonder instructies uit Moskou. Interessant om te noteren: bij de PVDA houdt men het niet enkel bij woorden, maar zijn er ook daden. Ik denk dan vooral aan hun “dokters voor het volk”, een organisatie die betaalbare medische hulp verleent aan kansarmen. Als Christen kan ik zulke initiatieven enkel toejuichen. Jammer genoeg zie je ook bij de PVDA een sterke band met de (militante) Islam. Blijkbaar is godsdienst geen opium meer voor het volk, wanneer hij uit Mekka komt of beleden wordt door de “onderdrukten” in onze maatschappij.  We herinneren ons nog aan de (nu afgebroken) samenwerking tussen de PVDA en de bekende Moslimactivist Dyab Abou Jahjah (AEL) in de vroege jaren 2000.  Ook is er bij de PVDA, voor autochtone burgers althans (want de Moslima’s met hoofddoek mogen gewoon thuisblijven bij hun kroost),  een te grote nadruk op het feministisch geïnspireerde tweeverdienersmodel, compleet met socialistische kinderopvang, betaald door vadertje staat. Of dit voor gezinnen haalbaar is in een economie waarbij een 9 to 5 job al lang de norm niet meer is, is ten zeerste de vraag… 

Pro-life: 0/10, Naastenliefde en solidariteit: 8/10, Gender en traditioneel gezin 1/10, identitaire politiek: 0/10

CD&V

De CD&V zou makkelijk de wedstrijd voor de ‘meest nutteloze partij van Vlaanderen” kunnen winnen. Men kan zich inderdaad terecht afvragen waar deze uitgeholde partij nog voor staat. De C in CD&V heeft geen betekenis meer, aangezien deze partij de traditionele katholieke leer al lang niet meer als het fundament van haar politiek beschouwt. In de plaats kwam de progressief geïnspireerde ideologie van de babyboomers (pro-abortus en vrije liefde, pro-migratie en Islam, anti-traditioneel Katholicisme) die vaak gecombineerd werd met een rechtse en Vlaams-nationalistische politiek. Deze vrij onlogische ideologische constructie is al lang een probleem voor de CD&V, die haar verzwakte identiteit probeert op te krikken door het adopteren van allerlei politieke stellingen van andere partijen.  De genadeslag kwam er toen de CD&V enkele jaren geleden een kartel vormde met de N-VA en zich na een twee-jaar-lange communautaire melt-down door haar veel kleinere kartelpartner naar de marges liet verdringen. Wat nu? Wel, in sommige constructies zijn er zoveel bouwfouten en koterijen, dat renovatie onmogelijk blijkt. Slopen en heropbouwen is dan de enige oplossing. Hopelijk wordt de niche van de CD&V dan opnieuw opgevuld door een nieuwe, authentiek-Christelijke partij. We kunnen hier enkel voor bidden.

Pro-life, Naastenliefde en solidariteit, Gender en traditioneel gezin, Identitaire politiek: onbepaald. Hangt af van politieke wind of kartelpartner van het moment. 

Open Vld

Tijdens deze verkiezingscampagne kleuren vele straten in het zuiverste blauw en voor Christenen zou dit een reden moeten zijn voor bezorgdheid.  Hoe kan men als gelovige akkoord gaan met het harde kapitalisme en de hardvochtige besparingen, die de Open Vld promoot, met een steeds grotere verpaupering tot gevolg? Dit jaar stelde de Open Vld zelfs voor om op korte termijn alle mazoutketels af te schaffen. Blijkbaar werd het voorstel gemotiveerd door milieu-argumenten. Naar alle waarschijnlijkheid wou men echter gewoon de bevolking weer op kosten jagen om zo de vriendjes uit de bouwsector te verrijken. Want daar gaat het bij de Open Vld toch om?

Het ergste is misschien nog de bio-ethische standpunten van de Open Vld en vooral dan haar promotie van de euthanasie. Deze “humanitaire” Endlösung voor de lijdende mens lijkt me niet minder dan een ultieme besparingsronde op zieken en mindervaliden, die niets (meer) opbrengen in het neoliberale systeem.

Ten slotte: als het van de Open Vld zou afhangen, zou de Katholieke Kerk volledig verdwijnen uit de openbare sfeer en zou de les katholieke godsdienst afgeschaft worden in het officieel onderwijs. Niet dat dit met de huidige uitgeholde inhoud van het vak Katholieke godsdienst nog enig verschil zou uitmaken, maar toch. Conclusie: Open Vld vertegenwoordigt in wezen alles waar Christenen afkeer voor hebben: rabiaat antiklerikalisme, de cultuur van de dood en hardvochtigheid aan het adres van de armen, zieken en zwakkeren.  Een stem voor de Vld is een stem tégen onze geloofsovertuiging.  

Pro-life: 0/10, Naastenliefde en solidariteit: 0/10, Gender en traditioneel gezin 3/10, identitaire politiek: 6/10

N-VA

Na het kannibaliseren van Peetmoeder CD&V is de N-VA sterk op het voorplan van de politiek gekomen, vooral bij het type Vlamingen voor wie het glas altijd halfleeg is, spelende kinderen teveel lawaai maken, de bomen van de buren altijd een schaduw werpen op hun veranda en iedereen een profiteur is. Behalve dan zijzelf, natuurlijk. De N-VA is goed in het bespelen van de media en het ontketenen eindeloze mini-crisissen, maar mist besturingservaring zoals elke kleine partij die te snel gegroeid is. Buiten veel geroep, emotie en drama, ziet men bij de N-VA  echter weinig betekenisvolle verwezenlijkingen. Toegegeven, er zijn nu enkele (mediatieke) stappen ondernomen in de controle van transmigratie, maar structureel of fundamenteel is er ook in dit dossier weinig vooruitgang te zien. Ondertussen wordt de grond onder onze voeten in een recordtijd weggespaard. De N-VA kleurt op sociaal-economisch vlak nog blauwer dan de Open Vld (als dit nog enigszins mogelijk was).  Vooral sociaal zwakkeren betalen hier de rekening, wat voor Christenen toch een bron van bezorgdheid zou moeten zijn. Misschien tijd om nu eens eindelijk die “ploaat af te zetten”? 

Pro-life: 4/10, Naastenliefde en solidariteit: 0/10, Gender en traditioneel gezin: 5/10, Identitaire politiek: 6/10

Vlaams Belang

Ik begrijp niet wat het Vlaams Belang nog achter het cordon sanitaire doet, want met hen moeten we ons ten minste geen zorgen maken om geëuthanaseerd te worden bij de volgende besparingsronde in de gezondheidszorg. Dat hebben we te danken aan de pro-life en pro-familie visie van deze partij, wat haar voor een Katholiek als mezelf toch enigszins sympathiek maakt. Anderzijds vind ik het separatistische en communautaire karakter van het Vlaams Belang eerder anachronistisch. De “verfransing” lijkt toch al lang niet meer het grootste (culturele) probleem van ons land.  Dat is ongeveer hetzelfde als klagen over paardenkarren en -uitwerpselen als het grootste mobiliteitsprobleem in Antwerpen. De belangrijkste uitdagingen van vandaag zijn vooral moreel, cultureel en identitair. En dan gaat het niet meer over de confrontatie tussen Vlamingen en Walen, maar tussen progressieve globalisten en conservatieve identitairen. Het Vlaams Belang zou een mooie toekomst kunnen hebben als conservatief-identitaire gezinspartij, indien het zich kon “bevrijden” van zijn separatistisch en extreemrechts imago.  Het zou voor haar een gemiste kans zijn, om deze richting niet in te slaan. 

Pro-life: 8/10, Naastenliefde en solidariteit: 5/10, Gender en traditioneel gezin, 7/10, Identitaire politiek 8/10

Conclusie:

Wanneer men het bovenstaande analyseert, kan men inderdaad begrijpen dat kiezers, en jonge kiezers in het bijzonder, het moeilijk hebben met het politieke gebeuren. Vooral de inhoud van de partijprogramma’s is weinig mensvriendelijk geworden. Bovendien worden we ons steeds bewuster van het feit dat onze stem nog maar weinig verschil uitmaakt. We worden toch steeds opnieuw met dezelfde visieloze politiek geconfronteerd. En dan heb ik het nog niet over de politieke onkunde, die ertoe heeft geleid dat we nu moeten aanschuiven op de wachtlijsten van scholen, instellingen en rusthuizen, en bij overmaat van ramp niet langer kunnen rekenen op energie- of pensioenzekerheid. Moeten we daarom de democratie opgeven? Ik denk het niet. Misschien moeten we de politiek zelf opnieuw inhoud geven, door onze mening te durven uiten via de vele kanalen die onze technologische maatschappij ons tegenwoordig ter beschikking stelt. Laten we niet vergeten dat de politieke wereld een weerspiegeling is van wat er zich in de maatschappij afspeelt. Een spiritueel lege maatschappij leidt onvermijdelijk tot een spiritueel lege politiek. Laten we dat vooral niet vergeten. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

57 commentaren op “Wanneer we binnenkort naar het stemhokje gaan….

  1. Als men nu echt denkt dat “de burger” iets in de pap te brokken heeft, ja dan leeft men op een wolk in Utopia.
   Inderdaad, à bas la République, vive Jésus Christ Roi.
   Want sinds 1789 is er geen enkel bestuursorgaan meer, dat volgens de H. Wil van God handelt. Zodus beste Katharina, deze misdadige soep van politiek analyseren is compleet onnodig. Alsof u er ook in gelooft dat uw “stem” iets zal bijdragen of veranderen. De belangen van God en de H. Rooms Katholieke Kerk en het Katholieke gezin, dat is alles. Buiten dat bestaat er voor mij niets.
   U zult wel zeggen dat ik in een bubbel leef. In feite wel, om mijzelf hiervan af te schermen. Ik hou wel alles in de gaten, maar ik verafschuw dit alles.
   Eens zal Jezus Christus en Zijn H. Katholieke Kerk weer de Koning van de maatschappij zijn. Ondertussen verdraag ik geduldig deze politieke soep.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 1. Het toppunt van griezel vond ik het opkomen voor “veilige abortus”, door een Open-VLD prominent. Uiterst veilig voor het groeiende kindje, waarschijnlijk.

  1. ☩JMJ☩

   Ze gebruiken Soviet-retoriek; handelen als huurmoordenaar en folteraar, maar met een ijzige glimlach zeggen dat men dokter is en dat men ‘kwalen’ komt ‘genezen’. Een tactiek van psychische manipulatie die rechtstreeks door de onderwereld ingefluisterd werd in de ongelukkige oren van de revolutionairen.

   “Iedereen houdt van de Blije Moordenaar met zijn Guillotine van Dol Plezier… of anders!”

   “Want, want, democratie en rechtstaat en, en…”

 2. ☩JMJ☩

  Er wordt gesproken over een opheffen van de stemplicht. Als dat gebeurt komt er waarschijnlijk niemand nog opdagen, haha.

  Dan kunnen de politiekers onderling den onnozelaar uithangen door te gaan stemmen terwijl normale mensen zich ongestoord met hun eigen zaken kunnen bezig houden.

  Grondige politieke veranderingen worden bekomen door de loop van een geweer; bij velen komt dit hard aan maar het is de realiteit. Ik zie nog steeds mensen triomfantelijk roepen dat ze op het VB gaan stemmen, alsof het iets betekent om Flup Dewinter, een kameraad van de zionistische B’nai B’rith, aan te duiden op een stembiljet. Dat is ongeveer hetzelfde als wanneer men “Jacob Rothschild” zou aanduiden.

 3. – Dat we Jezus Christus ooit verwachten en we Hem moeten volgen staat buiten kijf. Maar ondertussen moet elk land deftig bestuurd worden, anders wenkt de chaos. Dan maar kiezen voor de minst slechte partij, zeker ?
  – Persoonlijk heb ik iets tegen partijen die pro abortus zijn, of die wel tegen abortus zijn, maar dan de handtekening leveren om de abortuswet toch te laten ingaan, omwille van “hogere belangen”. Belangen hoger dan die van God en een ongeboren kind bestaan niet.

  1. ☩JMJ☩

   Stemmen heeft geen enkele impact op het staatsbeleid; regeringen en staatsbeleid worden bepaald achter dikke muren en door mensen wier namen het merendeel van de bevolking niet kent. Door te stemmen participeert men simpelweg in het opbouwen van het geopolitiek kader waarin de oligarchische families van plan zijn hun oorlog te doen ontketenen tussen de joods gestuurde nationalistenpartijen en de joods-mohammedaanse partijen in Europa, allemaal met als bedoeling het tot slaaf maken van de wereldbevolking (nog meer dan nu, en met gedwongen rassenvermenging) en Jerusalem tot hoofdzetel te construeren van Antichrist en zijn Eén-Wereldregering, waarin de joden als herenvolk over een serviele massa van gemiscegeneerde goyim heersen. De joden hebben voortdurend een exilarch (joodse exilarchen stammen af van David) onder hen klaarstaan om te introniseren in Jerusalem, en door die exilarch wordt in de tussentijd de internationale kahal bestuurd (het Soviet-systeem is daar eertijds uit gegroeid). In het Heilig Land heeft het Sanhedrin reeds een Aäroniet, de rabbijn Baruch Kahane, gerecommendeerd om als hogepriester op te treden in een tempel die zij op de Sionberg willen construeren.

   De bevolking moet inzien dat democratie slechts een geïnstitutionaliseerde vorm van perpetueel in stand gehouden chaos is, een dekmantel voor cryptocratieën om door monetaire heerschappij en massale media-indoctrinatie de volkeren der aarde onder hun manipulatieve controle te houden zonder dat die volkeren de gezichten zien van de machthebbers achter de schermen. Zij moet inzien dat het Christelijk en stabiel karakter van Gezalfd Koningschap, de door God gewilde politieke orde, noodzakelijk is om de door jodenhand gesmede chaos tot een einde te brengen. De vijand wil geen stabiliteit in regeringen, en hij wil al zeker geen staatserkenning van de suprematie van de Katholieke Godsdienst over civiele wetgeving, op sublieme wijze uitgedrukt door de oude liturgische wijdings-en-kroningsceremoniën der Christenvorsten. Neen, hij wil voortdurende fluïditeit en goddeloosheid, zodat hij de zwakheid van de volkeren steeds kan uitbuiten naargelang hij wil zonder kloeke tegenstand te vrezen. Sommige loges zijn aanhangers van het concept van de “maçonnieke despoot”, een monarch die met harde hand heerst volgens de boosaardige logeprincipes, doch de oligarchische families laten die alleen ergens (tijdelijk) aan de macht komen wanneer zij op korte termijn land willen veroveren of wanneer zij vrezen dat zij de controle verliezen over het republicanisme (en “constitutionele monarchie” zoals we dit in Europa kennen reken ik onder republicanisme; ik noem dat “gekroond presidentschap” en “roipublicanisme”).

   De eerste stap om uit de vicieuze cirkel te treden is dat de bevolking massaal zou ophouden met op politiekers te stemmen. Zo wordt het “demos” uit de revolutionairen hun democratie gehaald en maken zij zich belachelijk door over hun stokpaard van “volkssoevereiniteit” te blijven zeveren.

   Ik verheug mij er overigens in te zien hoe er zich in de nu oprijzende jonge generaties een groeiende aanhang ontwikkelt ten gunste van de tradities van de Katholieke Wijmonarchie. Stemhokken worden meer en meer geridiculiseerd door die jeugd.

 4. Hallo Benjamin,

  – Je schrijft daar : “Stemmen heeft geen enkele impact op het staatsbeleid”. Toch wel. Aangezien er toch redelijk wat verschil is tussen de bestaande partijen, zeker op ethisch vlak, maakt het wél uit welke partijen de meerderheid kunnen vormen, en dat bepaalt mee het beleid (goedkeuren van wetten bij meerderheid, …).
  – Stel even dat alle stemgerechtigde kiezers afwezig blijven, en enkel de kiezers van OpenVLD wél gaan kiezen. Aan wat kun je je dan mogelijk verwachten ? Aan een hoop immorele zaken : abortus toegelaten tot aan de bevalling, recht op hulp bij zelfmoord voor iedereen, … Misschien willen ze wel alle religieuze diensten verbieden.
  – Dus toch maar beter gaan stemmen voor de partij die je het meeste aanstaat. Anders nemen de anderen het wel over …

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

  1. ☩JMJ☩

   Als de VLD aan de macht komt, dan is dat omdat de oligarchie die partij gekozen heeft om te regeren, want het is de cryptocratie die de zichtbare regering samenstelt, en niet “Das Volk”, ondanks alle electorale schijn. De voortdurende partijenconflicten zijn overigens een hegeliaans spel gewild door diezelfde oligarchen om de schijn op te werpen dat de verschillende partijen in de systeempolitiek niet uiteindelijk aan hetzelfde koord zouden vasthangen. Als ge de geldsporen volgt, dan krijgt ge echter al een accurater beeld van hoe de vork in de steel zit.

   Als de mensen gaan kiezen, en de resultaten bevallen de cryptocraten niet, dan passen zij die resultaten aan, of zij schuiven die aan de kant en stellen simpelweg de regering samen die ze wel willen (het “cordon sanitaire” is een voorbeeld).

   Het is een illusie om te denken dat de koers van een land werkelijk bepaald wordt door een massa-keuze op een willekeurige dag om de zoveel jaar, waarna men weer rustig naar huis gaat en het dagelijks ritme herneemt met de gedachte dat men een dienst bewezen heeft aan het publieke goed. Zo marcheert het eenvoudigweg niet.

 5. … Een soort defaitisme van “gaan stemmen helpt niet, want het wordt toch allemaal en petit comité beslist” helpt ons niet vooruit. In een rechtsstaat krijg je niet veel voor mekaar als je via verkiezingen niet aan een meerderheid geraakt bent. En met 10 miljoen mensen dagelijks concrete beslissingen nemen, dat gaat ook niet.
  … Wie absoluut niet tevreden is moet dan maar zijn eigen partij oprichten en het zelf beter proberen te doen en het volk meekrijgen.

  1. ☩JMJ☩

   Defaitistisch ben ik niet, maar politieke strijd voeren we niet in stemhokken, doch in de concrete leefwereld met de twee voeten op de grond, buiten het fictief electoraal systeem om, vooral door onze medemensen informatie en instructie bij te brengen en door hen op te roepen zich te verzetten tegen de infernale agenda van het regime; overigens door een intellectuele elite van leidersfiguren te ontwikkelen buiten de corrupte systeemeducatie om.

   Stemmen en electoraal campagnevoeren is er om de mensen bezig te houden en hen te misleiden. De gezichtsloze massa kiest geen leiders, beslist niet de koers van de Staat, maar wordt gestuurd en wordt mentaal gekneed door diegenen die zich achter de façade van de theatervoorstelling bevinden. In het buitenland zitten figuren die meer macht hebben over België dan Charles-Michel (die ook bekend staat als vrijmetselaar). De eerste Koning van België, vrijmetselaar Leopold I, in de negentiende eeuw, werd op de Belgische Troon geplaatst door Nathan Rothschild (de Coburgs waren een maçonniek onderworpen ras), en niet door het Zuid-Neerlandisch volk. De menselijke natuur is hiërarchisch geschapen door God, en wanneer een volk geen goede leiders heeft, dan nemen booswichten de controle over.

 6. — Goede leiders hebben we inderdaad nodig, en ze lopen er niet dik gezaaid. Maar vergeet niet dat in ons huidig politiek bestel een leider niet alleen staat, en er telkens de goedkeuring van het parlement nodig is om een wet erdoor te krijgen. Als de bevolking voor verkeerde mensen gekozen heeft, dan worden tenslotte ook verkeerde wetten goedgekeurd.
  — We moeten inderdaad goed onze kijkers open houden om te zien wat er gebeurt in de maatschappij, en waarom zouden we inderdaad niet onze opinie mogen ventileren naar anderen ? Je weet maar nooit of je die iemand in de goede richting duwt. Maar gaan stemmen moeten we in elk geval doen, anders word je nog eens de speelbal van een of andere pipo of tiran.

  1. Zeer juist, A.G Stinus. Bij het schrijven in dit artikel had ik het moeilijk om mijn afkeer voor de hedendaagse politieke generatie te verbergen. Dat betekent echter niet dat ik niet geloof in een opwaardering van onze politieke cultuur. En deze opwaardering is het werk van allen…

   1. Oh, beste Katharina. Wat bent u toch aan het zweven, net zoals Stinus, in het land van Utopia.
    Ik sluit mij aan met wat Benjamin hierboven eventjes duidelijk heeft gemaakt.
    Niemand kiest er ook maar één enkele leider. Niemand. Dit staat reeds lang in de plannen van hen die de wereld willen
    overheersen, lang voordat die poppenkast van “stemrecht” werd opgevoerd. Letterlijk: “Wij zullen ze (de massa) de indruk geven dat ze iets te zeggen hebben. ”
    Een goed Katholiek heeft geen schijn van kans om in één of ander politiek systeem te worden opgenomen. Bijvoorbeeld, Wilfried Martens CVP (een schijn-katholiek) die de Koning Boudewijn een serieus pootje heeft gelapt en dan nog op de meest afschuwelijke wijze bij de abortuswet. Martens (toen eerste minister en leider van de CVP, had zijn steun toegezegd aan de Koning wanneer deze Martens inlichtte dat hij deze wet niet zou ondertekenen.
    Wat is er gebeurd? De criminele politieke ploeg heeft in 1990 een speciale constructie opgezet, waardoor de Koning buiten spel wordt gezet.
    Op dinsdag 3 april laat in de avond vindt in kasteel Stuyvenberg een merkwaardige ministerraad plaats.
    Er wordt op basis van artikel 82 (onbekwaamheid van regeren) vastgesteld dat Boudewijn in de onmogelijkheid verkeert om te regeren. De regering neemt tijdelijk de machten van de koning over. Op woensdag 4 april, in de vroege ochtend, wordt de abortuswet getekend, bekrachtigd en afgekondigd. Dat cvp-ministers de wet tekenen waar ze eerder in het parlement tegen hebben gestemd, wekt bij sommige waarnemers verbazing.
    Gedurende zesendertig uur verkeert de koning in de onmogelijkheid om te regeren.
    Wilfried Martens had de Koning echter eerder zijn steun toegezegd. Na dit criminele showspel haalt de Koning aan dat Martens hem zijn steun had toegezegd en laat hem weten dat hij hem heeft laten vallen.
    Ook Danneels heeft de Koning in de rug gestoken.
    Zo ziet u wel , beste Katherina dat ook dit landje niet bestuurt wordt door “politici” maar wel door machthebbers achter de schermen. De Belgische constitutionele monarchie is een samenraapsel van schijnvoorstellingen.
    Het volk ondergaat de opdringerige politieke beslissingen en daar verandert uw “stemmetje” helemaal niets aan.

    1. Dag Peter, Uiteraard ben ik niet naïef of blind voor de “mannen achter de schermen”. Dat is echter nog geen reden voor ons om onmiddellijk op onze rug te gaan liggen, of zich te laten gaan in eindeloos fatalisme. Ons “stemmetje” heeft misschien weinig betekenis, maar laten we niet vergeten dat politieke actie op Internet al een aantal zaken heeft doen bewegen, zoals Brexit of de verkiezing van Donald Trump. Indien het van de “mannen achter de schermen” had afgehangen, hadden deze laatste twee historische wendingen nooit het licht gezien

     1. Beste Katharina,
      Als u het volgende schrijft: ” Ons “stemmetje” heeft misschien weinig betekenis, maar laten we niet vergeten dat politieke actie op Internet al een aantal zaken heeft doen bewegen, zoals Brexit of de verkiezing van Donald Trump. Indien het van de “mannen achter de schermen” had afgehangen, hadden deze laatste twee historische wendingen nooit het licht gezien.”
      Weet dan dat de ‘Brexit’ een geplande zet is en niet bepaald is geworden door de Britten. Kijk maar eens en zeg me waarom de Engelse Pond altijd sterk is geweest en gebleven. Dat de Bank van Engeland een bastion in de wereld is en nooit de belachelijke tegenligger, de Eurozone, heeft toegetreden. Observeer maar in de toekomst en dan zult u weten waarom deze Brexit gepland was, want er is nog het een en het ander op komst.
      Weet dan ook dat de tumult om en rond Trump gewild is, decennia voor dat iemand van Trump heeft horen spreken.
      Na de Kennedy zaak hebben de duistere machten besloten dat er nooit nog een “Kennedy” aan het openbaar roer zou komen, want deze was voor hen een opstandeling, die meerdere studies in het geheim heeft laten doorvoeren door academici die voor hem werkten. Zo ontstond het “Iron Mountain” verslag ontstaan waar alles in naadjes en draadjes, ook voor de toekomst door Kennedy werd ontrafeld. Dit verslag is volledig verdwenen uit de bibs in de wereld. Nooit van gehoord, veronderstel ik.
      Trump is een vod die gebruikt wordt door diegenen die we kennen ervoor te zorgen dat hun NWO er komt. Dat zijn geen “twee historische wendingen” die volgens u het licht hebben gezien door acties op internet (ik noem dat internetspelletjes) om met zand te strooien voor diegenen die reeds blind zijn, bind te houden.
      Ik zou nog zoveel meer hierover kunnen schrijven, maar dan wordt het een duistere geschiedenis die toch o zo velen als belachelijk wordt beschouwd.

      1. Beste Peter, Het is toch opvallend dat de pers sommige figuren en politieke bewegingen de hemel in prijst, en anderen dan weer demoniseert. De personen en bewegingen die gedemoniseerd worden, vallen meestal samen met deze die niet in het kraam vallen van de NWO. Denk bijvoorbeeld aan Vladimir Putin (de ergste dictator ter wereld als je de Westerse pers moet geloven), Brexit (de beslissing die de hemel zal doen ineenstorten), en Donald Trump (de ergste boer, seksist, racist, populist volgende de weldenkende journalisten). Daarom denk ik niet dat Donald Trump noodzakelijk “gepland” was. Ik denk dat Hillary Clinton de NWO kandidaat was. Men had hierbij echter niet gerekend op de alternatieve media, die voor de eerste keer een weerwoord konden bieden tégen de eenheidsgedachte.

     2. Beste Katharina,
      U schrijft: “Beste Peter, Het is toch opvallend dat de pers sommige figuren en politieke bewegingen de hemel in prijst, en anderen dan weer demoniseert.”
      Weet u dan nog niet welk een machtig wapen de “pers” is en hoe men die slapende massa bespeeld als een slecht gestemde viool? Het is toch zo doorzichtig hun manipulaties en toch zien het velen niet gebeuren. Weet u dan niet wie die “pers” toebehoort? U zult toch ook opgemerkt hebben dat er altijd één voor is en één tegen, partij of politieker, maakt niet uit. Er zijn altijd twee nodig om een oorlog te ontketenen.
      ‘Twee honden vechten voor een been en de derde gaat er mee heen.’ Kent u toch, niet?
      De ganse geschiedenis om de Katholieke Kerk en haar samenleving te ondergraven, wat uiteindelijk het doel is van de NWO, zit toch zo in elkaar en wordt alom herhaald. U ziet dat niet? Hoe kan dat?
      Of het nu Hillary Clinton was of Donald Trump, dat maakt geen verschil. Altijd dezelfde werkwijze, twee honden vechten voor een been en de derde gaat er mee heen.
      Repressieve wetten worden zo met open armen onthaald door de slapers.
      Brexit, Putin enz… = dezelfde werkwijze. Niets gebeurt “toevallig” of onder de invloed van “weldenkende journalisten”.
      Ook schrijft u: “Men had hierbij echter niet gerekend op de alternatieve media, die voor de eerste keer een weerwoord konden bieden tégen de eenheidsgedachte.”
      Ook de alternatieve media is er een onderdeel van om een melancholisch deuntje (tot nu toe nog) toe te laten.
      Hebt u als eens een tonijnvangst op zee gezien? Wel, meerdere vissersschepen omsingelen met één groot net de school tonijnen. Deze laatsten zijn niet in paniek want ze hebben ruimte genoeg om zich “vrij” te bewegen en rond te zwemmen. Tot op het ogenblik dat de netten nauwer worden aangehaald en ze één voor één met een vishaak aan boord worden gehaald, ja dan is er paniek. Maar het is te laat!
      Putin, Rusland, Iran en China o.a. worden aan één kant klaargestoomd om aan de andere kant de Nato, USA en geallieerden, een mogelijk tot een algemeen conflict te ontketenen die de wereld in de uiteindelijke chaos zal storten om uit die chaos de uitgehongerde en moegestreden overgebleven massa, gewillig de NWO te doen aanvaarden en om als “weldoeners” tevoorschijn te komen. Wie zal dan nog die NWO verwensen?
      In 1994 werd Rockefeller tijdens een U.N.-diner als volgt geciteerd:
      “We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben, is de juiste grote crisis, en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren.”
      David Rockefeller’s toespraak 1991 tijdens een Bilderberg groepsbijeenkomst in Baden, Duitsland:
      “We zijn de Washington Post, The New York Times, Time Magazine en andere publicaties waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloften van discretie gedurende bijna veertig jaar hebben gerespecteerd, dankbaar. Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we in die jaren onderhevig waren geweest aan de felle lichten van de publiciteit. Maar de wereld is nu geavanceerder en bereid om naar een wereldregering te marcheren. . . . De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers verdient zonder meer de voorkeur boven de nationale auto-determinatie die in de afgelopen eeuwen werd toegepast.”

    2. ☩JMJ☩

     Citaat Peter: “Niemand kiest er ook maar één enkele leider. Niemand.”

     Een tiranniek regime zal nu eenmaal nooit vrijwillig zijn macht opgeven vanwege de resultaten van een volksstemming; zo werken de hersenen van machtshongerige dwingelanden niet. Zij gaan door tot het einde, en proberen zo veel mogelijk schade aan te richten tijdens hun val. Maar zij doen er alles aan om reeds de mogelijkheid zelf af te wenden van politiekers gekozen te zien worden die een bedreiging vormen voor hun heerschappij door niet toe te laten dat een partij zou verschijnen als keuzemogelijkheid in verkiezingen voor posities van brede invloedrijke proporties die niet onderworpen is aan de sekte van het oog. Politiekers die zich niet willen laten compromitteren zullen ze geenszins laten verschijnen op dergelijke kieslijsten; er wordt eenvoudigweg een vals voorwendsel verzonnen in het ‘legalees’, en men kan terug naar huis gaan.

     Het is het regime dat de verkiezingen de facto organiseert, en dat regime laat zich volstrekt niet binden door zijn eigen ‘spelregels’ die het anderen oplegt. Wie zijn land van de totale ondergang wil redden, die moet buiten het systeem stappen en werkelijk strijd gaan voeren in plaats van het ‘spel’ van de vijand mee te spelen volgens de ‘spelregels’ van die vijand.

     Ik ben een anti-democratische mens, en ik ben tegen universeel stemrecht; van mij krijgen de politiekers geen stem. Mijn maag keert om bij het zien van die ambitieuze debielen – *kuch*KrisPeeters*kuch* – die staan handen te schudden wanneer het bijna verkiezingen zijn en die de meest belachelijke acrobatische contracties maken om zich als ‘relevant’ te presenteren voor de camera’s en in de gazetten. Bart De Wever stoeft dan weer graag met Latijnse woordspreuken; “Hannibal ad portas”, zei hij een keer. Neen, kwiet dat ge zijt; hij staat al lang binnen in de citadel, en hij zit in de politiek!

     Citaat Peter: “Bijvoorbeeld, Wilfried Martens CVP”

     Martens was, voor degenen die het niet weten, een lid van de weishaupt-loge “White Eagle” en een Bilderberger; hij was ook van de tijd waarin het Gladio-netwerk in Europa opereerde. In het openbaar zitten dergelijke mannen in een partij die de “C” van “Christelijk” draagt, en in werkelijkheid zijn het antichristen en demonolatreurs die zich in de donkere krochten van logetempels voor afgodsbeelden neerbuigen.

     1. In een notendop, beste Benjamin. Als men van één of andere politieke partij lid wil worden, is er maar één kwalificatieregel; Ben je een nuttige idioot of niet? Academische titels zijn niet belangrijk (Trump heeft er ook geen), maar alleen een nuttige idioot die veel wind kan maken. Is dat het geval dan heb je de “toekomst” voor je liggen.

     2. ☩JMJ☩

      Citaat Peter: “Academische titels zijn niet belangrijk (Trump heeft er ook geen), maar alleen een nuttige idioot die veel wind kan maken.”

      Trump dient inderdaad dezelfde meesters als de Clinton-Obamafactie; het feit van zijn historische banden met de familie Rothschild is niet te contesteren; via dat milieu is hij opgeklommen tot waar hij nu staat. Zijn presidentschap werd al vele jaren op voorhand voorbereid. Het hoofdkwartier van de pro-trumpse nieuwszender, Fox News, bevindt zich trouwens te New York (Trump zijn stad) in… het Rockefeller Center!

     3. Hallo Benjamin.
      Je noemt jezelf een anti-democratische mens, en je bent tegen universeel stemrecht. Mag ik dan vragen hoe een land dan volgens u moet bestuurd worden op een convenabele manier ? NB : gelieve enkel af te komen met realistische, haalbare oplossingen.
      AGSt.

     4. ☩JMJ☩

      De geschiedenis biedt voldoende voorbeelden van hoe een land bestuurd moet worden, A. G. Stinus; Sint Lodewijk IX is er één. En, ja, dat is realistisch; de arm van God is niet te kort om te redden, en ik kan u vertellen dat velen in, bijvoorbeeld, de 14de eeuw, waarschijnlijk niet gedacht hadden dat er ooit een tijd zou komen waarin, zoals vandaag, anarchie (democratie) als institutioneel principe verheven geworden zou zijn. Het satanisme is er in geslaagd de Katholieke Oude Wereldorde omver te werpen, maar God is krachtiger dan de satan, en kan zonder moeite de heerschappij van die laatste verbrijzelen en de orde herstellen.

      Gezag komt van God, en niet van de mensen, en zodus is democratie onverenigbaar met de Religie, want het is als rebellie tegen de goddelijke principes van gezag een verlengstuk van de rebellie van de duivel tegen de Troon van God.

      Wat universeel stemrecht betreft: De grote massa is niet capabel om het beleid van een Staat te bepalen door zich leiders te kiezen, want hij bevat onder andere de som van de menselijke driften in het land en die verstikt bijna altijd de stem van een verstandige minderheid.

      In werkelijkheid verloopt een democratie nooit democratisch (dat kan ook niet, want het is tegen de menselijke natuur door God geschapen), want er staan steeds cryptocraten achter de schermen die de massa manipuleren, controleren en mennen; zij berijden de volksmassa gelijk een ruiter een paard. Pius VI (een paus die we misschien wel een martelaar kunnen noemen) was niet mild toen hij in Pourquoi Notre Voix sprak over de democratisering van Frankrijk.

 7. Alleen in de Mystiek ontdekt men waar de echte leiding vandaan komt. Ook door een bijna-doodservaring komt men het te weten. Kinderen krijgen zelfs heldere dromen en visioenen, aangereikt door engelen, en dit is altijd lering en geestelijke opvoeding. De heiligen zitten daar niet “met gouden lepeltjes rijst te eten” in een soort luchtledigheid, neen, zij zijn zeer actief bezig met hetgeen op aarde moet gebeuren. Hoeveel engelen en heiligen, samen met vele onzer Katholieke voorouders, zich inzetten voor de aardse zielen is door ons niet te overzien. Overzie met groot respect het boek Acta Sanctorum. Tenslotte zijn er nog de profeten die ons zeer nabij zijn en ons ‘slechts’ een woorddienst bewijzen.
  Aardse macht is een soort kleutertoneel, altijd tot mislukken gedoemd, maar ook daarin ontdekt men gemakkelijk de educatieve werking van engelen en heiligen die ons met eindeloos geduld zachtjes trachten te richten zonder onze persoonlijke vrijheid in verdrukking te brengen. Want het is God’s wil dat we in hoge mate vrij moeten zijn en zelf verantwoordelijk voor de eigen daden.

 8. Bonjour Excuysez moi de réagir en Français. J’apprécie votre site et comprends trrès bien le Néerlandais à la lecture mais préfaire vous répondre en français par respect. Voilà, je suis tout à fait d’accord qu’un pays qui perd son fondement spirituel aussi bien en Flandre qu’en Wallonie qu’en Europe qui a renié ses racines chrétiennes, cette dérive spirituelle entraîne une dérive générale à tout point de vue. Récemment est née une initiative de prière pour tout le pays et son renouveau spirituel le 13 Octobre, anniversaire de la dernière apparition de Fatima.
  Cette initiative de prière a été critiquée et déconseillée par nos évêques!!!
  Où va t on si même notreEglise de Belgique nous déconseille de prier pour notre pays???? OU bien est ce une peur du rapprochement possible entre chrétiens flamands et wallons?
  Voilà encore un mauvais coup de Satan, le grand diviseur!!!!
  Bien fraternellement
  Dr.Ph.Louis

  1. Merci pour votre soutien et vos prières. Nos évêques sont en effet peu patriotiques et encore moins intéressés par le futur de notre Sainte Eglise. Il faut prier pour de nouvelles vocations authentiques.

  2. ☩JMJ☩

   Il faut sans doute l’unité nationale entre les Chrétiens de notre pays en face des dangers qui nous menacent. Prions, le 13 octobre, que la Belgique soit dédiée au Cœur Douloureux et Immaculé de Marie.

   Que Notre Seigneur vous bénisse.

 9. In Brugge bestaat er nu een nieuwe autentieke christelijke partij, nl De V.CP. of Vlaamse Christen Partij, die bestaat uit katolieke en protestantse leden. Programma 100%christelijk en evangelisch. Zie op vcp-vl.be. Ik zelf ben 2° kandidaat op de lijst nr. 8 voor Brugge. Mijn echtgenote Fernande Handtpoorter staat op nr. 3

 10. Geachte Mevrouw Gabriels, beste Katharina,
  met veel interesse heb ik uw artikel gelezen, dat getuigt van een goed inzicht in de huidige politieke constellatie. Niettegenstaande ik CD&V-er ben – maar ook (bestuurs)lid van C’axent – moet ik uw hard oordeel over deze partij, die eigenlijk geacht wordt een christelijke politiek te verdedigen, maar dat helaas in de verste verte niet doet, bijtreden.
  Over uw evaluatie van enerzijds de linkse en anderzijds de rechtse partijen zou evenwel toch wel een en ander te zeggen zijn. Rechtse partijen (zeker O-VLD) scoren veel te veel punten omdat u overmatig belang hecht aan identitaire politiek en een verkeerde opvatting heeft van de “Europese cultuur, gebaseerd op de christelijke en Westerse waarden”. Bij gelegenheid wil ik op deze kwestie verder ingaan, maar op dit ogenblik moet ik mij beperken tot een verwijzing naar een artikel dat ik al een tiental jaren geleden schreef:
  http://www.leerhuislelie.be/actualiteit/Almaci%20en%20Dedecker%202.html
  Met vriendelijke groet,
  Marcel Gielis
  https://theo.kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church

  1. Beste Marcel, Het hoog aantal punten, die rechtse partijen in mijn artikel scoren, verklaren voor een groot deel hun succes. Het conserveren van de Westerse waarden in ons land, en al zeker in onze steden, is één van de grote thema’s van deze tijd. Ik begrijp niet waarom links hier blind voor blijft. Door de Islam verder te blijven steunen en promoten, riskeren ze niet enkel hun fundamentele rechten als individu te verliezen, maar verraden ze ook hun eigen seculiere, egalitaire ideologie.

 11. De Vlaamse Christen Partij is pro-life, voor het natuurlijk gezin en vindt naastenliefde en solidariteit belangrijk.
  Zij ondersteunt de christelijke waarden binnen politiek en maatschappij.
  http://www.vcp-vl.be

  Eén van de vele artikelen. Neem een kijkje op onze site.
  Volgend jaar gaan we naar de Vlaamse verkiezingen. We zoeken goede kandidaten die hun stem willen laten horen. Contacteer ons >> in**@vc****.be

  Kenmerkend voor de genderideologie is dat de persoonlijke en seksuele identiteit van burgers als een individuele keuze gezien wordt die niet beperkt wordt door de natuurlijke orde van het onderscheid tussen man en vrouw. Het vergroten van respect voor individuele keuzes en het mogelijk maken van deze keuzes staat inmiddels bekend als gendermainstreaming. Na landen als Duitsland is dit ook in België uitgangspunt van beleid geworden. De VCP vindt het belangrijk om oog te hebben voor de beperkte groep burgers die worstelt met de identiteit, zoals transgenders en intersekse personen. Deze aandacht mag er echter niet toe leiden dat het onderscheid tussen man en vrouw dat door de Schepper is gegeven onder druk komt te staan. VCP verzet zich tegen deze toenemende druk in het overheidsbeleid.

  De complementariteit van man en vrouw is nog altijd een biologisch gegeven. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten niet verdwijnen omwille van het gelijkheidsprincipe. In plaats hiervan moeten we de gelijkwaardigheid benadrukken. Bepaalde zaken zijn nu eenmaal typisch vrouwelijk, zoals kinderen baren, borstvoeding geven, verzorgen, koesteren, … Andere zaken typisch mannelijk, de vaderlijke tucht, kracht, bescherming …

  De revolutionaire genderkeuzewet is goedgekeurd door de coalitiepartners CD&V, N-VA en Open-VLD. Hierdoor kan men vanaf 16 jaar van geslacht veranderen en vanaf 12 jaar kan men een naamsverandering doorvoeren. Hiervoor is geen operatieve ingreep meer nodig.

  De travestieten en intersekse casussen zijn zo gering, dat het gevaarlijk is om daar een ideologie/wet aan op te hangen. Het kan meer schaden dan weldoen. Tieners die een identiteitscrisis doormaken kunnen door deze genderkeuzewet op een verkeerd spoor gezet worden.

 12. … Agnes Jonckheere schrijft : “Tieners die een identiteitscrisis doormaken kunnen door deze genderkeuzewet op een verkeerd spoor gezet worden”. Dat klopt. “Van geslacht veranderen” door wat papieren in te vullen, waar haalt men het in Godsnaam …
  … Maar het is nog veel erger (zie documentaires over toestanden in de VS). Van het ogenblik dat nog heel jonge kinderen opperen liever tot het andere geslacht te willen behoren (om mooie klederen te kunnen dragen enz ?), wordt dat soms door de ouders geïnterpreteerd als : hij/zij is “in het verkeerde lichaam geboren”. En dan wordt mijnheer doktoor er bijgeroepen, die tegen flinke betaling klaar staat met hormoonpreparaten en later het scalpel. Hoe is het mogelijk om zulke jonge kinderen al te beginnen manipuleren en vermassacreren ?

  … Helaas gaat het gros van onze politici maar al te graag mee in dat soort “moderne” toestanden. Ze willen toch zo graag tonen dat ze méé zijn met hun tijd. Hierin níet meegaan zou trouwens stemmen kunnen kosten, nietwaar.

  … Dat iedereen in eer in geweten stemt voor de partij die hij/zij het geschiktste vindt, zodat de maatschappij de positieve kant opgestuurd wordt.

 13. Terughoudend bij deze Belgische discussie, beste Katharina, wil ik wel naar voren brengen, dat niet alleen de vroegere Martens (gescheiden) een crypto katholiek was, maar de huidige Bart de Wever idem dito. Volgens een hooggeplaatste Brusselse bron staat hij te boek als een loge man, hetgeen zijn politieke opkomst verklaart. Zijn kennelijke katholiciteit is een façade, evenals de katholieke school voor de kinderen. Het doel van de vrijmetselarij was hem in te zetten tegen Flip de Winter, de tegenhanger van Wilders in NL met de PVV. Met steun van de media en het slapende Vlaamse volk, is dat gelukt.

 14. Beste Benjamin (10 oktober 2018 – 19:06),

  – Je bent tegen algemeen stemrecht en tegen democratische bestuursvormen. Ik vroeg je wat je dan wél goed vindt als bestuursvorm. Je schreef : “De geschiedenis biedt voldoende voorbeelden van hoe een land bestuurd moet worden. … Sint Lodewijk IX is er één. ”
  – Gewoon een koning die alles te zeggen heeft aan het hoofd zetten van een land, en dan maar hopen dat het goed afloopt … Dat is gewoon een ijdele hoop. Wie zegt dat een koning (die toevallig in de goede wieg geboren wordt) in staat is om op een goede manier een land te leiden ? En wie zegt dat die het goed voorheeft ? En wie zegt dat die zelfs heilig is ? En hoe gaat die ene mens alles kunnen beredderen ? De heilige Lodewijk was een uitzondering, en met de andere koningen waren de mensen echt niet altijd goed af.
  – We leven niet meer in de middeleeuwen hoor.

  Toch dank voor antwoord, AGSt

  1. ☩JMJ☩

   Dit is een nogal late reactie, Stinus, omdat ik niet de gelegenheid had om u eerder te antwoorden, maar ik wil hier toch nog even de tijd nemen om op uw tegenwerpingen te reageren.

   Citaat A. G. Stinus: “Gewoon een koning die alles te zeggen heeft aan het hoofd zetten van een land, en dan maar hopen dat het goed afloopt … Dat is gewoon een ijdele hoop.”

   Een traditioneel koning heeft zich te houden aan de fundamentele wetten van zijn rijk, de tradities en het gewoonterecht. Het gaat hier dus niet over een despoot die heerst naar eigen willekeur en bevliegingen, maar over een vorst die verplicht is de landswetten te eerbiedigen ten dienste van het publieke goed van zijn staat of staten. In de Franse Capetingermonarchie werd de koninklijke macht gematigd door de aristocratie en door een soort van onschendbare constitutionele rechters die konden verklaren of een koninklijk decreet in contradictie was met de fundamentele wetten (Lois Fondamentales du Royaume de France) of niet. De landswetten, in overeenstemming met de Natuurwet, vrijwaarden het recht van de bevolking om zich te verzetten tegen een tiranniek vorst.

   Dit was geen “constitutionele monarchie” zoals wij die vandaag in Europa kennen, want de koning was werkelijk soeverein en regerend, en de Drie Staten (clerus, adel en gewoon volk) waren als onderdanen aan die soevereine macht onderworpen, maar het was wel als een hechte, harmonieus ineengevlochten familie, en niet als één of andere koude, steriele bureaucratie die uit het wispelturig placet van één man voortvloeide en naar begeerte aangepast kon worden.

   Wanneer een koning het varken uithing, dan kon trouwens ook de hulp van de Paus van Rome ingeroepen worden, en die kon dan dreigen met de kerkstraf van excommunicatie, hetgeen in vervlogen eeuwen veel meer gevreesd werd dan in het heden, mede omdat de sociale gevolgen daarvan veel zwaarder waren dan nu. Het gehele sociale merg van de maatschappij was toen dan ook veel Christelijker dan nu, en wanneer leiders zich als wolven gedroegen, dan kregen zij de maatschappij tegen zich. De Res Publica Christiana rees op in verzet tegen onrecht en wantoestanden, en ofschoon dit niet alle wantoestanden kon verhinderen fungeerde dit wel als een krachtige morele rem in de samenleving die veel kwaad tegengehouden heeft dat heden in vrije loop stroomt, zoals we dag na dag kunnen zien.

   Citaat A. G. Stinus: “Wie zegt dat een koning (die toevallig in de goede wieg geboren wordt) in staat is om op een goede manier een land te leiden ? En wie zegt dat die het goed voorheeft ?”

   In een hereditair of statutair systeem kiest God de koning doordat de legitieme drager van de kroon door de wet van successie gedesigneerd wordt. In een democratisch systeem worden presidenten en ministers door de vrijmetselarij gekozen (volksstemmingen betekenen niets), en dit slechts voor enkele jaren zodat er nooit stabiliteit komt en er een constante fluïditeit behouden blijft die ten volle geëxploiteerd wordt door de schaduwregering. Wanneer een eerste minister of president in opstand begint te komen tegen de logeheerschappij doen de logeschimmen de regering vallen of zij wachten tot het nieuwe verkiezingen zijn om hem van het toneel te doen verdwijnen en hem door een gewilliger slaafke te vervangen.

   In een hereditaire monarchie worden de kinderen ook van kleins af aan opgeleid en met de kennis der voorvaderen toegerust door de ouders, waardoor in dergelijke familie een kennis van zaken betreffende politieke filosofie en staatskunde als het ware doorgegeven wordt met de genen en steeds dieper ontwikkeld wordt naargelang de generaties elkander opvolgen. Democratische parvenus missen die savoir-faire, gezien zij die familietraditie van staatskundige kennis en wijsheid niet met de paplepel meegekregen hebben. Veel van die wijsheid werd dan ook niet zozeer door boeken vergaard maar door mondelinge traditie. Het democratisch politiek etablissement is simpelweg de mercantiele bourgeoisie die zich de rijkdommen van den adel eigen gemaakt heeft en niks, maar dan ook niks, verstaat van regering en staatskunde.

   Ook nog het volgende: Een tirannieke monarch heeft steeds de dolk der wraakzuchtigen te vrezen, want hij persoonlijk draagt verantwoordelijkheid voor het ontaarden van het rijk, maar in een democratie met gezichtsloze parlementen, senaten en kabinetten neemt niemand de verantwoordelijkheid op; zij schuiven die allen door naar anderen.

   Citaat A. G. Stinus: “En wie zegt dat die zelfs heilig is ?”

   Niemand beweert dat alle koningen heiligen gaan zijn, want alle legitieme regeringsvormen (monarchie, aristocratie en polyarchie) kunnen slechte vertegenwoordigers hebben. Maar als we toch gaan vergelijken: We hebben een hele lijst van heilige monarchen, maar voor zover ik weet is er nog geen enkele president gecanoniseerd geweest, en die regeren niet levenslang dus er zijn er al velen geweest. De achttiende-eeuwse President Gabriël Garcia Moreno van Equador was naar mijn mening een heilige martelaar voor het Katholiek Geloof (vermoord door de vrijmetselaars), en zijn marteliedood werd voorzegd door Onze Lieve Vrouw van Welslagen in Quito (zestiende eeuw, kerkelijk erkend), maar het is treffend dat deze president pro-koningschap was en steeds klaagde over de fragiliteit van de republikeinse instituties! Ik raad u van harte aan wat opzoekwerk te doen over zijn leven, Stinus, want het is zeer stichtend.

   Citaat A. G. Stinus: “En hoe gaat die ene mens alles kunnen beredderen ?”

   Er waren vroeger staatsministers die de koning bijstonden, onderworpen aan zijn soeverein gezag; Kardinaal Richelieu was bijvoorbeeld een zeer schrander en wijs staatsminister van de Franse Koning, en die werd zelf dan weer bijgestaan door de wijze Père Joseph, de beroemde Éminence Grise. De koning moest ook kunnen rekenen op de Katholieke adel wanneer dit nodig was.

   We hebben een geschiedenis achter de rug van vele eeuwen Christendom en organisch ontwikkelde maatschappelijke instituties in Europa, Stinus; we moeten echt niet alles gaan uitvinden.

   A. G. Stinus: “We leven niet meer in de middeleeuwen hoor.”

   Ook de moderne tijd, die van de democratie, loopt bijna ten einde, en wanneer het gedrocht in elkaar stort, dan zal ofwel de Katholieke Orde hersteld worden door de Hemel, ofwel wordt het vacuüm opgevuld door den Antichrist die zich in Jerusalem zal neerzetten (Trump, nota bene, is een zionist en wil Jerusalem als hoofdstad van de jodenstaat in het H. Land). Ik denk dat het eerste het geval zal zijn en dat de uiteindelijke zoon des verderfs zich nog niet weldra zal manifesteren. Na de huidige lijdenstijd voor de Katholieke Kerk is het nodig dat zij vertroosting ontvangt vanuit den Hoge, opdat zij gesterkt en voorbereid wordt voor de ultieme strijd, maar mogelijk komt er nog eerst een bloedig cataclysme vooraleer de consolatie komt, want het vergoten bloed der ongeborenen schreeuwt ten Hemel om vergelding.

   1. Correctie:

    “De achttiende-eeuwse President Gabriël Garcia Moreno van Equador” … “Achttiende-eeuwse” moet “negentiende-eeuwse” zijn. Hij was uiteraard een tijdgenoot en trouwe geloofszoon van de Gelukzalige Paus-Koning Pius IX, en heeft zich als staatshoofd openlijk uitgesproken tegen de revolutionaire roofoorlogen tegen de Pauselijke Staten.

 15. Stinus, het is mijn christelijke plicht u nogmaals te waarschuwen voor het door uzelf tentoongestelde gebrek aan vertrouwen in de Geestelijke leiding die we onafgebroken krijgen en voor de twijfel aan uw geestelijke beleving die u telkens weer tevoorschijn roept. Eender welke voorkeur van wereldse leiding u zelf wenst te kiezen verandert niets aan de werkelijke leiding die we krijgen omdat een eenvoudige (ongeschreven?) regel zegt dat ieder volk de (wereldse) leiders krijgt die het verdient. Misschien bidt gij het moderne OnzeVader want gij riskeert blijkbaar u te verzetten tegen de beproevingen die we ten alle tijden zullen ondergaan, ten goede of ten kwade: dit is de enige vrije ‘verkiezing’ die u zelf maakt en kunt maken. Wilt gij u werkelijk verzetten tegen de beproevingen? Wilt gij uw naaste moedwillig tot wanhoop brengen?, want dat is de tactiek van de vrijmetselarij!

  1. Heel juist beste Eric.
   Stinus beschuldigd u van “zweven”, maar kan zich de reactie van Benjamin van 10 oktober 2018 – 19:06, niet meer herinneren. Zodus raad ik Stinus aan om die nog eens te willen lezen, want daar staat het antwoord klaar en duidelijk op zijn vraag: “Kun je eens stoppen met zweven, en heel concreet zeggen hoe het land volgens jou moet bestuurd worden ?”
   Doe eens een inspanning om te lezen en proberen te begrijpen, Stinus.

 16. Hallo Eric,
  Kun je eens stoppen met zweven, en heel concreet zeggen hoe het land volgens jou moet bestuurd worden ?
  AGSt.

 17. Gedenk hoe het oude Israel de eerste koning kreeg : een door God aangestelde priester ging hem vooraf om hen tot koning te zalven, dus vanwege God zelf, maar vooral vanwege het eindeloos en kortzichtig gezaag van het reeds lichtjes verwaand wordende volk dat zich wilde meten met de goddeloze volkeren rondom. Dat de mensen aan God vragen om een koning is heden zelfs niet meer denkbaar al wil ik dat hier en nu ook nog graag zien gebeuren, maar niet om zich met goddelozen te meten. Misschien na de oorlog wanneer God de Vader alles weer eens zal vernieuwd hebben. En zelfs dan is het telkens weer de zwakke mens die alles in het honderd laat lopen.

  1. Eigenlijk was de profetische Jozef in Egypte de eerste koning. Daar zijn prachtige (animatie-)films over gemaakt. Zelfs Daniël in de tijd van koning Nebukadnezar II was een koninklijke profeet die grote macht had over een groot volk. Liever een door God gezonden profeet dan een wereldse koning!

  2. Foutje, moet zijn : Jozef in Egypte was de eerste koning over het volk van God.

 18. Hallo Eric,
  Nog steeds zweef je, misschien onder invloed van een 19-de eeuwse quatscher. Dus blijft mijn vraag : hoe vind jij dat een westers land vandaag de dag moet bestuurd worden ? Mogen er nog verkiezingen zijn ?
  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Stinus, had je maar de kennis van Eric, dan zou u nooit het woord “zweven” gebruiken. Maar ja ….

  2. @ Stinus, jaren geleden in de hoofding van een brief van een protestantse dominee stond een afbeelding van een man die zich zwaar in het zweet sportte om zijn wereldse conditie op peil te houden terwijl boven hem een eenvoudige christen biddend en mediterend op een wolkje zweefde zonder zware lichamelijke en verstandelijke inspanningen.
   Bedankt dat je mij die vergeten brief terug in herinnering bracht.
   Liever geestelijk zweven dan op een wereld-gericht mens te stemmen!

 19. .. Goed gezegd van Bart. Dank.
  .. Als de gewone man niets te zeggen heeft in het bestuur van een land, staat de deur algauw open voor een tiran van het ergste soort, of voor een leider die zich tot aan zijn dood vastklampt aan de macht.

  1. Bart schrijft: “… toch mogen we de macht van de kiezer niet onderschatten, zie Trump.”
   Benjamin en Jules hebben over deze man reeds uitvoerig geschreven op dit Forum.
   Trump is maar een papieren tijger die veel lawaai maakt volgens wat zijn meesters hen doen doen.
   Niets anders.
   Indien Trump niet meer gehoorzaamt aan zijn meesters, gooien zij zijn misdadig leven op hun media, die hen volledig toebehoort. Als hij dat wel doet krijgt hij verder zijn snoepjes $$$$$$$$$.
   Droom zacht beste Bart.

 20. Jeanne D’Arc, Godfried van Bouillon, Karel de Grote en Juan van Oostenrijk waren op geen enkele wijze door het volk verkozen, nochtans heeft de hele christelijke wereld haar overleving te danken in de eerste plaats aan Maria die wel door goede christenen ‘verkozen’ werd.
  Bovendien bereiden de profeten ons terdege voor op hetgeen komt . . . en vanwege politici zie ik zo goed als niets aan voorbereidingen !!!
  Liever biddend zweven dan ‘kiezen’ op een stuk papier. M.a.w. de uitspraken van Bart en Stinus zijn heel erg onchristelijk en ook heel erg onrealistisch. Denk a.u.b. een beetje na voor u iets schrijft.

 21. Beste Eric,

  – Ken jij misschien een figuur die Godfried van Bouillon op dit ogenblik kan vervangen, en die op zijn (haar?) eentje gans dit land op voortreffelijke wijze gaat besturen met heilige ijver en als heilige, en die dat ook echt wil doen ?
  – En denkt u dat de talrijke burgers die hier rondlopen akkoord zullen gaan met de mens die jij uitgekozen hebt ? Of zal jouw mens na 14 dagen het land uitgejaagd worden ?
  – Moeten we dan maar koning Filip (Philippe?) een levenslang mandaat geven om alles hier tot in de kleinste details te besturen ? Hij is immers in een belangrijke wieg geboren.
  – Jeanne D’Arc heeft bij mijn weten nooit een land in haar eentje bestuurd.

  Beste groet, AGSt.

 22. Het gaat al lang niet meer om werelds bestuur maar om overleven !
  D.w.z dat menselijk bestuur volkomen gefaald heeft.
  Ik ken geen politicus die ons zal aanraden zich geestelijk voor te bereiden. Het Belgisch koningshuis is sedert zijn ontstaan een nederige tak van de vrijmetselarij en heeft slechts een kostbare scene-stand te vertonen. Het wachten is dus op een door de hemelse machten aangestelde persoon om de talrijke vijanden te bestrijden en het is niet eens zeker dat daar behoefte aan is gezien De Drie Duistere Dagen al degenen zal vernietigen die zich tegen God’s Woord verzetten.
  Daarmee is het weeral duidelijk dat de door God opgewekte Profeten eigenlijk alle waarachtig bestuur in handen hebben. Zoals het in eerdere tijden was en zoals het ook nu weer is en in alle tijd zal zijn. Amen.

 23. Beste Eric,

  < Niemand zit te wachten op een land dat in chaos gedompeld wordt doordat het geen degelijk bestuur heeft. En Godfried van Bouillon zal het niet meer komen doen.
  < Christenen moet binnen een bestuur naar hun eigen geloof leven en daardoor aan iedereen het voorbeeld geven. Ze mogen natuurlijk ook zelf aan het bestuur meedoen. Liefst zelfs.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 24. Stinus, gij spreekt als een politicus die een beetje een christelijke indruk wil maken. Dat is uw persoonlijke vrijheid en doe daar mee wat gij wilt, niemand neemt u die vrijheid af. Deze webstek is nog altijd gericht op de Katholieke Traditie en politieke uitspraken zijn hier niet echt gepast. Het kan en mag alleen maar gaan om het diepste respect voor God en het heil der zielen, al de rest is overbodig. De maatschappij verandert constant als een wervelwind en desoriënteert de zielen en dat is gepland mensenwerk — en wellicht is dit door God zo toegelaten want alles werd voorzegd door de Profeten ! — en gij wilt u daar mee amuseren, ga uw gang en laat Christus op de achtergrond in uw eigen leven, waarom moeit gij u eigenlijk nog op deze Katholieke webpagina’s ? Ik leg hier ook niet mijn hobby’s op aan anderen. Als gij Christus in waarheid en geestelijke zuiverheid op het voorplan wenst te houden dan zal in de huidige staat van verval geen enkele gemoderniseerde burger of politicus of zelfs bisschop u nog ernstig nemen WANT DAT IS NU JUIST HET GROTE PROBLEEM.

  1. Beste Eric,
   Laat je niet van je stuk brengen door wilde gedachten van anderen.
   Er komt inderdaad iemand die alle macht van God zal krijgen om deze goddeloze wereld te zuiveren en de ware Katholieke Kerk te besturen alsmede de Christelijke (lees Katholieke) wereldweer op te bouwen.
   Niemand zal hem kunnen weerstaan. Niemand zal macht over hem hebben. Niemand zal hem kunnen benaderen als alleen de rechtgelovige Katholieken, zoals ook de Onbevlekte Maagd Maria geen enkele duistere macht haar nog maar in de verte verste kon benaderen. Iedereen zal de macht van God ervaren door die persoon.
   Duistere politiek zal niet meer bestaan maar verjaagt worden het Licht van de Allerhoogste Eeuwige Majesteit.
   Zijn Kerk zal schitteren als nooit tevoren in mensen geheugenis.
   Die persoon is reeds op aarde en wacht nog alleen op het goddelijk bevel om zich te manifesteren.
   Laat gewoon die zinloze kritiek, die ik ook over me heen krijg, gewoon over u gaan zonder er veel aandacht aan te schenken.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 25. Beste Eric,
  Zweverigheid schijnt echt je belangrijke eigenschap te zijn. Als men je vraagt : hoe moet een land volgens u bestuurd worden, krijg je een gek antwoord. Bv. “zoals Jeanne D’Arc” of iets dergelijks. Daarmee geraakt niemand verder.
  AGSt.

 26. ☩JMJ☩

  Betreffende Trump:

  Alain Escada van Civitas heeft zopas gesproken over de strateeg van Donald Trump, Steve Bannon, en de zionistische oorsprong en motivatie van zijn “Movement”, die hij in Europa aan het opbouwen is om de vrijzinnig-nationalistische partijen aan de macht te brengen; een opname van Escada’s toespraak werd op YouTube geplaatst door “Médias-Presse-Infos” onder de titel “Alain Escada: “Le piège du national-sionisme”.”

  Ik breng dit hier ter attentie omdat Trump hier ter sprake gekomen is betreffende het onderwerp van de NWO en omdat ik reeds langer waarschuw voor de zionistische drijfkracht die niet alleen achter Trump en Bannon staat, maar ook achter Europese personages waaronder Orban, Salvini, Modrikamen, De Wever en Dewinter.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht