Het Westen is een ideologisch oorlogsveld geworden

In de westerse wereld woedt een ideologische oorlog.Dat zegt Eric Zemmour, een van de belangrijkste Franse intellectuelen, in een interview met het Franse Figarovox.Eric Zemmour, polemist en schrijver, die de politieke correctheid  op meesterlijke wijze doorprikt, wordt in Frankrijk en ook in Franstalig België uitgespuwd door heel het linkse politieke en intellectuele spectrum.

Hij neemt als voorbeeld de onverbiddelijke strijd , die in de Verenigde Staten door de links-liberale machten wordt gevoerd tegen president Trump.In hun ogen betekent het woord democratie het omverwerpen van de man, die verkozen werd door het Amerikaanse volk.

De verkiezing van Donald Trump kwam dan ook totaal onverwacht voor de Amerikaanse progressieve elites van het land- economische, financiële, gerechtelijke,  administratieve en media-elites.Zij hebben beslist kost wat kost het vel te hebben van deze President door het opstarten van de “empeachment” procedure, op dezelfde manier als Lodewijk XVI naar het schavot werd geleid.Elke journalist, elke bureaucraat, elke rechter droomt ervan Trump te doen vallen, juist zoals gebeurd is met Nixon in 1971.Ook ” Nixon de valsspeler” was de kandidaat van het volk tegen het establishment dat voortkwam uit de progressieve universiteitscampussen van de jaren zestig.

Intussen hebben deze langharige jongeren in Washington alle macht in handen en zijn zij vastbesloten desnoods over lijken te gaan om deze te kunnen behouden.Sinds maanden trachten zij Trump te laten doorgaan voor een spion betaald door Poetin.Vermits dit niet werkt, is de nieuwe strategie hem  gek te verklaren.

Deze regelrechte oorlog overschrijdt het geval Trump en zelfs de Verenigde Staten.Heel de westerse wereld is een slagveld geworden.Wie bij ons de VRT-berichtgeving of de commentatoren in de geschreven pers volgt , moet niet veel moeite doen om dit te begrijpen.De VRT-verslaggever in de Verenigde Staten brengt bijna dagelijks de meest onheilspellende berichten over de Amerikaanse president, zonder enige nuance, meestal uit hun verband gerukt , volledig in de lijn van het haatdiscours van de Amerikaanse progressieven machten.Ook de aanvallen tegen de Hongaarse president Orban , met een eenzijdige en vijandige berichtgeving in dezelfde media, passen in deze ideologische oorlog. Zij doen sterk denken aan de berichtgeving van de staatsmedia van de vroegere communistische volksrepublieken.Is de haat tegen Orban niet ingegeven door het feit dat hij steeds maar weer herhaalt dat de migratiecrisis een bedreiging vormt voor de christelijke erfenis van Europa?

Deze meedogenloze oorlog woedt dus tussen twee kampen: enerzijds de kosmopolitische elites, die zich beroepen op de universele waarden van de rechten van de mens om zo de volkeren  en  de natiestaten, die ontstaan zijn uit een eeuwenoude geschiedenis, te vernietigen en anderzijds de westerse volkeren, die trachten hun levenswijze, hun identiteit, hun eenheid en hun geschiedenis te bewaren.Volkeren die gehecht zijn aan hun geschiedenis tegenover ontwortelde elites.De wet van de meerderheid tegen de dictatuur van de minderheden.De democratie tegen de rechtsstaat.Elites, die zich “progressisten” noemen en die in Brussel, Parijs, Berlijn, Washington of Los Angeles met misprijzen uithalen naar de “populisten”.Elites, die gezworen hebben eeuwenoude naties en volkeren, die weigeren om te sterven, te vernietigen.

Ook in de Katholieke Kerk is deze oorlog voelbaar.De huidige Paus wordt door het progressieve establishment als een medestander beschouwd en krijgt maar zelden kritiek, ook niet over zijn aanpak van de homoseksuele schandalen in de Kerk bijvoorbeeld..Zijn uitspraken over migratie liggen immers helemaal in de lijn van het door “Europa” opgelegde denkpatroon, een Europa dat elke referentie naar zijn christelijke erfenis weigert. De Bisschopsconferenties van de Midden-en Oost-Europese landen zien dat helemaal anders.In plaats van het eenzijdige en naïeve discours van Paus Franciscus, die een ongebreidelde illegale immigratie voorstaat, leggen zij de nadruk op de hulp die aan de landen van herkomst van de inwijkelingen moet geboden worden, om zo de problemen op te lossen die de migraties veroorzaken.

Auteur:Veroon ter Zee

7 commentaren op “Het Westen is een ideologisch oorlogsveld geworden

 1. De VS is door migratie en door jongeren steeds linkser geworden , en alhoewel president Trump wettelijk verkozen is zijn er velen die dat niet willen aanvaarden. Ook de Paus valt onder de noemer van links progressief te rekenen ! Goed artikel

 2. Éric Zemmour (Montreuil (Seine-Saint-Denis), 31 augustus 1958) is een Frans schrijver, polemist en essayist. Hij was ook politiek journalist en nog steeds columnist bij het dagblad Le Figaro.

  Rechts-conservatief[bewerken]

  Als populaire talkshowgast lokt Zemmour vanwege zijn scherpe debatstijl en anti-islamitische discours vaak en graag felle reacties uit. Zemmour beschouwt zichzelf als een gaullist, een verdediger van de grandeur van de Franse natiestaat van weleer.

  Toen hij in oktober 2013 samen met 343 andere Franse prominenten het manifest “Touche pas à ma pute” (“Raak niet aan mijn hoer”) ondertekende, een petitie tegen een wetsvoorstel om prostituanten te beboeten, haalde hij zich de woede van de feministen op de hals.

  In 2014 verscheen van hem ‘Le suicide Français’, een bijtend politiek pamflet waarvan intussen in Frankrijk al meer dan 500000 exemplaren zijn verkocht. In dit essay haalt Zemmour scherp uit naar het Angelsaksische neoliberalisme, de Europese Unie en het links-progressieve multiculturalisme en de massale moslimmigratie. Deze hebben volgens hem onder het mom van tolerantie het traditionele Frankrijk en de vrijheid van het individu doelbewust kapotgemaakt.[1]

 3. Dank voor dit goede artikel met uitstekende inhoud. In de VS kunnen de “linkse krachten” het nog altijd niet verkroppen dat Donald Trump verkozen werd.

 4. BREAKING NEWS (Noord-Amerika):
  Voormalig president Barack O bama heeft in de Universiteit van Illinois gezegd tot zijn publiek, waar ook veel studenten bij waren, dat ze geen Verlosser nodig hebben.

  Paus Franciscus heeft zijn statements, maar https://www.youtube.com/feed/history/comment_historyBarack Obama dus ook. Bovendien worden zij door enkele christelijke en wellicht ook katholieke groeperingen respectievelijk als de ‘Antichrist’ en als de ‘Valse Profeet’ gezien.

 5. Inderdaad, beste Veroon, Eric Zemmour is een sprekend voorbeeld van de ex-68er, die het cultuur marxisme de rug heeft toegekeerd en zelfs bestrijdt, hoewel in mindere mate dan zijn deelgenoot, de joodse Canadees Henri Makow. Beiden zetten hun genie van de polemiek in, tegen het kamp van de revolutie, van waaruit ze zijn voortgekomen. De Franse media, –pers, TV en radio–, de politieke wereld en het intellectuele leven, zijn joods gedomineerde terreinen, waar de goy getolereerd wordt, mits hij zich onderwerpt aan de joods geformuleerde politieke correctheid van cosmopolitisme, Frankrijk “bashing”, individualisme, geschiedenis vervalsing en vijandig tegenover ieder idee van volksaard, van “populisme”. Het streven is een joods gedomineerde wereld zonder grenzen, getekend door massa immigratie, met ongelimiteerde vrijhandel, aangestuurd door totalitaire, internationale organisaties als de EU, de VN, de Navo, het IMF en de Wereldbank, tegenover naties met een uitgeholde souvereiniteit, van etnisch gemengde volken.
  Kortom een wereld bevolkt door ontwortelden, door cultuurbarbaren, “diverse” individuen, zonder identiteit, zonder historie, en zonder onderlinge banden van huwelijk, gezin en familie, maar gedomineerd door het zuiver gebleven jodendom, de joodse staat en Jeruzalem als wereld hoofdstad. Zolang die utopie niet is gerealiseerd, zolang alle volken in de wereld niet zijn onderworpen, beklagen de joden zich in de synagoge, “welk een vernedering, welk een onrecht”.
  De bekende Franse schrijver Hervé Ryssen, expert op de joodse psyche, met een tiental boeken op zijn naam over de rol van het jodendom in de westerse wereld, erkent dat Zemmour zich heeft los gemaakt van zijn achtergrond.
  Zemmour verdedigt het klassieke Frankrijk van Generaal de Gaulle, en bekritiseert op vele fronten de islam invasie en de ontstane banlieus, waar de politie zich niet meer durft te vertonen. Hij vreest de burgeroorlog tussen het Franse volk en de islam gemeenschappen die zich in hun wijken met moskeeën afzonderen en niet integreren. Dit zeggen is al strafbaar in Frankrijk. Voor zijn kritiek heeft hij diverse malen voor de rechter gestaan, evenals vele andere Franse critici van naam plus vele onbekenden. In Frankrijk zijn, voor ons gangbare uitingen, strafbaar. Opinie delicten worden bewaakt door joods bemande anti-racisme stichtingen zoals het LICRA. Deze leven van staats subsidies en boetes die de rechtbanken hen toekennen. Maar Ryssen haalt het grote joodse taboe naar voren ; zelfs Zemmour, evenals de bekende, katholiek geworden schrijfster Elisabeth Lévy, bekritiseren nooit de overheersende joodse rol in de massa media, die de afgelopen decennia het Franse (en het Duitse) volk culpabiliseren en demoraliseren. Hij voegt eraan toe, jood of niet-jood, men bekritiseert niet de joodse cosmopolitische macht, zonder toestemming van het grote rabbinaat, dwz. het Grote Sanhedrin. Tenzij spottend gebracht om “complot” denkers belachelijk te maken !!
  Tenslotte, het culpabiliseren van het gastvolk gebeurt ook in Nederland, met het oprakelen van de slavernij. De slavenhandel was een joodse business, evenals in onze tijd, de handel in drugs, de extasy pillen.
  De trefzekere joodse taktiek, — beschuldig je tegenstander van je eigen misdaden–, werkt altijd.

 6. Geweldig gezegd. Zo waar. Goed dat ze er zijn. Intellectuelen die opkomen voor onze waarden. Net als Jordan Peterson, een Canadese psycholoog die ook ageert tegen het cosmopolitisme van links c.s. Tegen de waanzin van de genderideologie. Ook hij is razend populair maar wordt door de elites tegen gewerkt.Het Westen is bezig met Joden, Christen bashen. Uiteraard houden ze het islamfascisme de hand boven het hoofd. Om de Joods, christelijk wortels/erfgoed en onze verworven vrijheden te vernietigen. Helaas is binnen de kerk ook verdeeldheid onder aanvoering van Paus Franciscus. Hoop en bid dat ze eens toenadering zoeken en eenheid komt.Of is meer wishfull thinking?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht