Eigen extremisten eerst? 

Leden van Schild en Vrienden tijdens politieke actie aan Steen in Gent – Foto: Standaard

Deze week stond ons Vlaanderenland weer in rep en roer, toen Pano (vrt) een reportage uitzond over de Rechts-radicale “metabeweging” Schild en Vrienden. Deze Vlaams-nationalistische studentengroep uit Gent werd, al dan niet terecht, voorgesteld als een peloton neo-Nazis, die zich in het openbaar als nette jongens laten doorgaan, maar in het geniep ranzige racistische en seksistische memes op social media zouden verspreiden en in Oost-Europa aan extreem-rechtse trainingskampen zouden deelnemen.  Onmiddellijk na de uitzending van de Pano-reportage, werd er vanuit politieke en gerechtelijke hoek resoluut actie genomen, om deze “gevaarlijke” Rechts-radicale jongeren te stoppen. Dit staat in schril contrast met de eerder gematigde aanpak van radicale “jongeren” met een heel ander politiek-religieus profiel binnen onze maatschappij, die wel degelijk hun gewelddadige, seksistische en racistische visies hebben bewezen. We denken hierbij niet enkel aan de recente rellen en terroristische aanslagen door jonge Moslims op Europees grondgebied, maar ook aan de deelname van deze “jongeren” aan het conflict in Syrië, waarbij mensenrechtenschendingen tegen vrouwen, andersdenkenden en minderheden op geen enkele manier geschuwd werden.

Twee maten en gewichten

Er zijn in de ogen van onze Vlaamse, en bij aansluiting ook Westerse overheden dus twee maten en gewichten als het gaat om het aanpakken van “extremisten”. Om het met de taal van Orwell’s “Animal Farm” te benoemen: “alle extremisten zijn gelijk voor de wet, maar sommige extremisten zijn gelijker dan anderen.” De manier waarover er over Schild en Vrienden door onze staatsomroep werd gerapporteerd, getuigt duidelijk van stemmingmakerij, om toch maar op een krampachtige manier te bewijzen, dat er binnen onze maatschappij autochtone bewegingen zijn, die minstens even gevaarlijk zijn als de radicale Islam. Op deze manier kan onze politieke elite gewoon de status quo behouden, zonder moeilijke of ingrijpende beslissingen te moeten nemen. Eigenlijk kijkt de Europese elite al heel lang weg van pertinente maatschappelijke uitdagingen. Op deze manier werken zij zelfs de oprichting van groepen als Schild en Vrienden in de hand. Want radicale jongerengroepen zijn het bijproduct van een disfunctionele staat, die de belangen van de eigen bevolking niet meer op de eerste plaats zet, wat onvermijdelijk aanzet tot rebels gedrag. 

Social media als bedreiging voor de globalistische elite

Groepen als Schild en Vrienden functioneren voor het grootste deel online. Het Internet, en de sociale media in het bijzonder, vormen daarom voor de huidige internationale elite een belangrijke bedreiging, omdat deze een laboratorium zijn voor alternatieve ideeën, die afwijken van de eenheidsgedachte, die ons via de officiële media en academische wereld wordt opgedrongen. Er wordt vanuit onze politieke, maar ook economische elite, dus hard gewerkt aan het onderdrukken van alles wat niet past in het politiek correcte paradigma, m.a.w. alles wat rechts-conservatief, religieus-conservatief, anti-open grenzen en pro-traditionele Westerse waarden is. Want de politieke agenda van de globalistische elite bestaat namelijk uit de afbraak van deze waarden en de opbouw van een makkelijk beheersbare multicultuur en de daarbij horende “zelfregulerende” wereldmarkt. Het wordt echter steeds duidelijker dat deze utopie niet werkt. Integendeel, onze maatschappij geraakt almaar verder gepolariseerd en wordt zo een ideale biotoop voor radicale bewegingen, opgericht door misnoegde jongeren die het heft zelf in handen willen nemen. Onze overheid zal er misschien in slagen om Schild en Vrienden in zijn huidige vorm te onderdrukken, maar er zullen ongetwijfeld meer zulke groepen komen, opgericht door nog andere opstandige jongeren, die geboren zijn met een erflast, waar ze niet om gevraagd hebben en die ze liefst zo snel mogelijk van de hand willen doen. Wordt dus vervolgd. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

8 commentaren op “Eigen extremisten eerst? 

 1. Uitstekend gezegd mevrouw Gabriels. Het is zo, als links een kanon afschiet is het feest, maar als rechts een scheet laat is het oorlog.

 2. Wanneer gaat de linkse VRT , de moskee in Brussel die door Saoedi-Arabie met veel geld is gesteund is doorlichten? Neen want dat durven ze niet, en het is geweten dat daar Imans komen preken die voor radicale islam zijn en jongeren ophitsen, hoor je daar iets van? Voor mij één oplossing de VRT totaal privatiseren, maar waar moeten dan die politiekers hun linkse boodschap kwijt???

 3. ☩JMJ☩

  Ik heb de betreffende reportage niet gezien (ik kijk geen televisie); wel wil ik opmerken dat hitler-memes en aanverwante zaken onderdeel zijn van psychologische oorlogvoering om in de bevolking een vals idee te planten dat alle verzet tegen het staatsbeleid op één of andere manier geconnecteerd is met het kwaad manneke met de snor en bepaalde onmenselijke toestanden zoals, bijvoorbeeld, lachen met Afrikaanse kinderen die liggen weg te teren van de honger.

  De meeste mensen die hitler-propaganda verspreiden op het internet zijn aan de ene zijde trollen die dat amusant achten en aan de andere zijde betaalde of niet-betaalde agenten die zich met psychologische oorlogvoering bezig houden. Agenten die sleutelrollen in de maatschappij krijgen worden trouwens jaren lang getraind in psychologische oorlogvoering; een voorbeeld is Al-Baghdadi, de leider van IS, die een lid was van de maçonnieke loge, Hathor Pentalpha, en die door de Mossad getraind werd om de rol van mohammedaanse kalief te spelen.

 4. – Juist gezien van Katharina Gabriels. Dank voor dit artikel.
  – Wat een overdreven misbaar wordt er gemaakt (het is allemaal te Vlaams en niet politiek correct, snap je ?). De repressie van na de oorlog lijkt weer uitgebroken. Ons land en ons bestaan zelf lijken in gevaar volgens de openbare omroep. En de rector van de Universiteit Gent is ook zwaar aan het overdrijven.
  – Maken ze ook zo een misbaar als er een haatprediker bezig is in een moskee ?

 5. ☩JMJ☩

  Het volgende wijkt af van het onderwerp, maar ik wil het hier toch even vermelden:

  Médias-Presse . Info heeft een artikel uitgebracht (“Les engagements d’Emmanuel Macron auprès de la franc-maçonnerie lors de son dîner avec dix « grands maîtres » des forces occultes”, 2018-09-07) over hoe Macron in Frankrijk zopas meerdere leiders van Franse loges op bezoek gehad heeft om hen ‘gerust’ te stellen dat hij de Loi Combes van 1905 (scheiding van Kerk en Staat) zal blijven handhaven. Er is al veel gekonkelfoes geweest onder de occulte conspirateurs dit jaar.

  À bas la république!

 6. Wat kan je verwachten van een groep linkse oernalisten bij de VRT. Linkse schandalen vegen ze onder de mat, en een rechtse scheet is voor hun een kanonbal tegen de democratie.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht