Aquarius: oorlogsstrategie

De meesten, die ons volgen op deze Katholieke nieuwssite, kennen de desinformatie, de selectieve berichtgeving en de ideologische vooringenomenheid die het grootste deel van de  media kenmerken.Vooral de VRT speelt hier een voortrekkersrol in, samen met de geschreven mainstream pers, vooral dan De Standaard en De Morgen.

Er zijn voorbeelden te over: de ontmoeting tussen Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jung Un, een gebeurtenis van wereldformaat, werd door de VRT-correspondent in de VS, de Trumphater Björn Soenens, met veel misplaatste ironie als een halve mislukking voorgesteld. Stel je voor dat het niet Donald Trump, maar de lieveling Obama zou geweest zijn, die dit vredesproces tussen twee aartsvijanden had mogelijk gemaakt, wat een gejubel zou er niet losgebarsten zijn… Ziet u, dat is een typisch staaltje van een doelbewust vervormde berichtgeving, ingegeven door ideologische haat, dat als doel heeft de openbare opinie te beïnvloeden.

In de berichtgeving over de Kerk, worden steevast commentatoren opgevoerd, die de stempel Katholiek krijgen, maar eigenlijk de hele leer van de Katholieke Kerk in twijfel trekken. En als er berichtgeving is, wordt steeds uit hetzelfde vaatje getapt: pedofilie, inquisitie, religieus fanatisme vanwege fundamentalisten (lees: Katholieken die nog geloven), enz… Toen onlangs in Beieren, met zijn eeuwenoude Katholieke traditie, door de deelregering de verplichting werd ingevoerd om in iedere openbare ruimte een kruisbeeld te hangen, werd uitsluitend over de tegenstanders van deze maatregel gesproken…, ja,” Katholieken en protestanten waren ertegen”…, over allen die deze beslissing toejuichten, werd natuurlijk niet gesproken. In dit alles is ook de woordkeuze essentieel. De taal is immers een belangrijk wapen in de oorlogsvoering geworden!

Er gaat geen dag voorbij of een welbepaalde Vlaamse partij wordt door de VRT openlijk of slinks  aangevallen. Een klein fait-divers, een zinnetje, wordt opgeblazen of uit zijn verband gerukt om de ideologische vijand aan te vallen. Wie immers niet het links liberale en libertaire wereldbeeld aanhangt van de nieuwsmakers van de openbare omroep,  moet er aan geloven. Het is voor mij een raadsel waarom zo’n partij, die in de regering zit en dus macht heeft, er niets aan doet om de VRT, een  staatsomroep eigenlijk, gefinancierd met belastinggeld, tot de orde te roepen en omvormt tot een echte nieuwszender, waar alle strekkingen op evenwaardige en objectieve wijze aan bod komen.

Ook  het geval van de Aquarius, het schip van de NGO “SOS Méditerranée”, is een staaltje van goed voorbereide desinformatie door de machtige “open grenzen” lobby, met als doel de nieuwe Italiaanse regering Conte te beschadigen. Toen het schip op 8 juni in Catana, Sicilië van wal ging, reisden vier journalisten mee, wat eigenlijk nooit gebeurt. En van hen is Sara Alonso, die werkt voor Radio National Espana. Zij twittert die dag een postkaart vanuit het schip, met op de achtergrond de Etna en met als tekst:” Aanvang van de missie aan boord van de Aquarius.Wij vertrekken uit Sicilië naar SAR (zone Search and Rescue), waar wij waarschijnlijk zondag zullen aankomen”. Samen met haar reizen nog een andere Spaanse journaliste, een Amerikaanse correspondente in Parijs en een Spaanse fotograaf mee. Het plan om in geval van Italiaanse weigering het schip naar de Spaanse haven Valencia te sturen, was dus toen reeds waarschijnlijk beslist! Deze journalisten  zijn  “embedded”, een term uit de oorlogsterminologie, die betekent aangeworven zijn om te vertellen wat er in het schip gebeurt, maar wellicht ook nog iets meer… De collega van Sara, Naiara Gallaraga, journaliste bij het linkse Spaanse dagblad El Païs, plaatst een video, waarop zij de Aquarius voorstelt aan haar lezers: “Wij nemen samen met de bemanning deel aan de eerste soortgelijke missie sinds in Italië een xenofobe, populistische anti-migrantenpartij aan de macht gekomen is. Wij vertellen u alles in de komende dagen.” Dat zegt genoeg!

Het plan Aquarius werd tot in de kleinste details voorbereid om aan  de Italiaanse minister van Binnenlandse zaken Salvini een soort stress-test te laten ondergaan en te kijken hoever hij zou durven gaan. Salvini reageerde door het systeem bloot te leggen van zeetaxi’s in een camouflagepakje van humanitaire hulp. De Italiaanse regering hield zijn belofte en verbood het schip een Italiaanse haven binnen te varen. Daarna barstte het humanitaire huilconcert los en er werd zoals reeds eerder beslist naar Valencia gevaren.

Noteren wij nog dat een Italiaans marineschip de illegalen aan boord nam, om ze daarna op de Aquarius over te brengen. In geen enkel geval liepen zij gevaar. Misschien waren zij ietwat ontgoocheld dat zij niet in Italië konden ontschepen, maar nadat de bemanning de muziek aan boord luider zette, werd het één groot feest.

In een ideologische oorlog worden alle wapens gebruikt , ook de smerigste. De “open grenzen lobby”, uitvloeisel van het atheïstisch christendom en gekenmerkt door hetzelfde fanatisme als de marxistische ideologie, waarmee zij nauw verwant is, gebruikt ook de Katholieke Kerk, die heel naïef het begrip naastenliefde misbruikt om revolutionaire politieke boodschappen te verspreiden, die haatdragend zijn voor wie zijn echte naasten wil beschermen.De Katholieke Kerk heeft immers steeds vooropgesteld dat het de plicht is van een Christelijk volk en van haar leiders  zich te beschermen en te verdedigen tegen wie of wat haar schade kan berokkenen.

Voor de slag bij Lepanto, riep de Paus op de rozenkrans te bidden voor de overwinning op de Ottomanen, die dreigden Europa te overspoelen. De huidige paus roept niet meer op te bidden voor de Katholieke identiteit. Hij pleit voor de grenzeloze opvang van allen die de wil hebben om de oorspronkelijke bevolking van onze Europese landen te vervangen!

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Aquarius: oorlogsstrategie

    1. En niet alleen in België, grotendeels ook in Nederland zo.

  1. … Dank aan Veroon om te wijzen op het verdraaiende woordgebruik van “onze” media.
    … Als het gaat over grote mislukkingen in een land met een corrupt socialistisch bestuur, dan wordt het woordgebruik aangepast, zó dat je 1) ofwel niet weet dat het over een socialistische regering gaat, 2) ofwel niet goed weet hoe groot de onlusten en mislukkingen zijn.
    … Houd ze (kijkers & luisteraars) dom, dus.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht