Dr. Jordan Peterson: de Red Pill wetenschapper die progressieven slapeloze nachten bezorgt

Dr. Jordan Peterson

In een eerder artikel had ik het over het Red Pill fenomeen. Wanneer je het Red Pill wereldje echter volgt, is er één naam die altijd weer opnieuw opduikt, en dat is die van de Canadese klinische psycholoog en cultuurcriticus Dr. Jordan Peterson (geb. 1962), hoogleraar aan de universiteit van Toronto. Dr. Peterson is de auteur van Maps of Meaning: The Architecture of Belief over de psychologie van de religie, maar ook van het populaire adviesboek voor jongvolwassenen: 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos. Met zijn meer dan 300 YouTube video’s, over de meest polariserende hedendaagse thema’s, is Peterson een waar Internet fenomeen geworden. De Standaard noemde hem de “daddy” van nieuw-rechts.  en Humo smalend de “goeroe van de bange blanke man”. 

Traditionele waarden en monogamie

In zekere zin gedraagt Jordan Peterson zich ook een beetje als een wijze vaderfiguur, want in zijn video’s neemt hij de jonge blanke man of vrouw wel vaker bij de hand met gezond levensadvies. Deze is vaak ongezouten en gebaseerd op wijsheid uit de oude doos. Voor een geslaagd leven, is het volgens Peterson onder andere belangrijk om regelmaat in te bouwen in het dagelijkse bestaan, een vaste job en goede huwelijkspartner te zoeken. Het gebruik van pornografie en vrije seksualiteit zou vermeden moeten worden, omdat “deze niet compatibel zijn met de behoefte van een hoogstaande beschaving.” Jordan Peterson is dan ook een grote voorstander van het monogame huwelijk. Meer nog, monogamie moet aan onze maatschappij opgelegd (enforced) worden , een uitspraak die hem onder andere kwalijk werd genomen door de feministen. Nu is er in de Westerse beschaving, aldus Peterson,  onder invloed van de seksuele revolutie veel seriële monogamie of zelfs informele polygamie. Dit leidt dan weer tot het fenomeen van ongewenst celibaat voor hen die wat minder goed in de markt liggen: het zogenaamde Incel fenomeen, dat in Canada veel besproken wordt sinds een ongewenst alleenstaande man uit wraak inreed op een groep vrouwelijke voetgangers. 

Antifeminisme

Gender rollen mogen volgens Jordan Peterson in het Westen opnieuw wat traditioneler. Vrouwen moeten inzien dat gezin en carrière nu eenmaal moeilijk te combineren zijn. Ook zijn de meeste loopbanen, ondanks de vele feministische beloften, slechts een “job” en geen carrière, waar men zich volledig in kan realiseren. Voor vele moderne jonge vrouwen is dit een ontgoocheling. “Jonge vrouwen kunnen heel plichtbewust en succesvol zijn, maar wanneer ze aan de leeftijd van 30 niet minder dan 80 uur per week moeten presteren om bijvoorbeeld partner te worden in een advocatenkantoor, houden ze het vaak voor bekeken. Waarom? Omdat vrouwen meer waarde hechten aan levenskwaliteit,” vertelt Peterson in een lezing. Hij raadt jonge vrouwen trouwens aan, om de tijd te nemen een gezin te stichten, omdat kinderen en kleinkinderen vooral in de tweede helft van hun leven betekenis en inhoud zullen geven aan hun bestaan.

Geloof geeft betekenis aan maatschappij

Hoewel hij niet graag over zijn eigen geloofsovertuiging spreekt, omdat hij vreest om hierdoor in een intellectueel vakje geduwd te worden, gebruikt Jordan Peterson graag Bijbelse concepten om psychologische of sociologische fenomenen uit te leggen. Hij vindt religie een essentiële factor in een goed functionerende samenleving. Atheïsme leidt dan weer tot betekenisloze maatschappij en nihilisme. Volgens Peterson zou vooral dat nihilisme aan de basis liggen van de massamoorden onder het Stalinisme.  “‘Wanneer God sterft, zei Dostojevski, is alles toegestaan’. Ik vind dit een schrikwekkend idee,” zei Peterson tijdens een lezing.  “Wanneer je de geschiedenis bestudeert vanaf de 19de eeuw tot het Nationaal-Socialisme en de horrors van het totalitaire communisme, was Dostojevski duidelijk profetisch.”

Tegen post-modernisme en het verplichten van politiek correct taalgebruik

Aan het post-modernisme en de zogenaamde progressive intellectuelen (de zgn Social Justice Warriors) heeft Peterson een hekel. Politiek correcte taal is hem een gruwel, en al zeker wanneer deze wettelijk wordt verplicht. Peterson bekritiseerde openlijk een Canadees wetsvoorstel om burgers te verplichten transseksuelen met de persoonlijke voornaamwoorden van hun keuze aan te spreken, voornamelijk omdat dit indruiste tegen de vrijheid van meningsuiting. Dit gebeurde onder andere tijdens een sessie van de Canadese senaat, waaraan hij als expert deelnam. Peterson toont zich ook sceptisch tegenover het homohuwelijk en moderne seksuele opvoedingsprogramma’s voor Canadese schoolkinderen, waarin transseksualiteit en homoseksualiteit aan bod komen. Dit laatste ziet hij als extreem-linkse indoctrinatie. 

Een conservatief enfant terrible

Door zijn intellect en wetenschappelijk werk te combineren met traditioneel gezond verstand, heeft Jordan Peterson de harten van vele Noord-Amerikaanse jongvolwassenen kunnen veroveren en werd hij een waar media fenomeen.  Zijn vijanden: feministen, links-progressief, post-moderne academici, de holebi en trans-gemeenschap, die zich bedreigd voelen door zijn populariteit en groeiende invloed, vooral binnen de anti-feministische en anti-progressieve Red Pill kringen. De kinderen van de babyboomers zijn de experimenten en relationele problemen van hun ouders namelijk beu. Ze willen opnieuw orde en rust in hun leven, en die worden hen aangeboden door Oom Jordan, wiens goede raad ze elke dag kunnen streamen via hun smartphone. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

20 commentaren op “Dr. Jordan Peterson: de Red Pill wetenschapper die progressieven slapeloze nachten bezorgt

 1. Hoera! De victorie van het gezonde verstand. Je zou haast denken dat hij katholiek is.

  1. Zolang het Westen parlementair democratisch bestuurd wordt, komt dit er niet door, zulks temeer nu de democratie [een bestuurlijk ontaardingsverschijnsel, zie Plato en Aristoteles!] de favoriete bestuursvorm is van International Finance . [Elke democratie is in feite een façade is van een groep werkelijke machthebbers.] Wat wel gaat gebeuren is de ineenstorting van dit alles. En pas dan – vanuit een toestand van chaos – zal de (niet-democratische) katholieke Kerk van Altijd (gezuiverd van de slechte elementen van Vaticanum II) cruciaal zijn (zulks i.s.m. een Great Monarch). Want in iedere chaos treedt een sterke man naar voren.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Yukio: “in iedere chaos treedt een sterke man naar voren.”

    Dat is inderdaad zo, Yukio. Wel is het van uiterst belang dat wij, Katholieken, ervoor strijden om te verhinderen dat de Rothschilds temidden van de chaos een Hitler of Napoleon als “sterke man” zullen kunnen positioneren om op de golven van de algemene ontzetting te surfen, en dat wij strijden om in coöperatie met God de weg te bereiden voor het oprijzen van een Sint Lodewijk. De vijand probeert immers de chaos zo te manipuleren dat de uitkomst een consolidering van zijn tirannieke greep op de samenleving brengt.

    Er bestond reeds voor de Franse Revolutie, en er bestaat heden, een factie van vrijmetselarij die voor maçonniek georiënteerde monarchie is; Edmund Burke en Joseph De Maistre waren bijvoorbeeld pro-monarchale vrijmetselaars, ofschoon republicanisme zoals u weet de meest geliefkoosde maatschappelijke toestand van de internationale maçonnerie is. De frankistische Rothschilds zullen er niet voor terugschrikken om een maçonniek keizersfiguur te introniseren indien zij dat als noodzakelijk zullen zien om hun heerschappij in stand te houden; het is ook mogelijk dat zij zullen proberen om een Naundorff op de Franse troon te plaatsen, want het naundorffisme werd geconstrueerd vanuit frankistisch judeo-maçonnieke kringen, en Karl Wilhelm Naundorff, die leugenachtig beweerde Lodewijk XVII te zijn, heeft destijds zelf een maçonnieke loge opgericht in Parijs, 1840, die hij “Melchitsedek” als naam gaf. K-W Naundorff was volgens Charles Novak een zoon van de Joodse Junius Frey, en Novak noemt hem Franz Frey-Naundorff. De loges doorvorsen Katholieke profetieën, en mogelijk zullen zij de plannen van God proberen dwarsbomen door te betrachten een Naundorff als koning aan te stellen in Frankrijk om de door God gekozene te verhinderen de Leliëntroon te bestijgen. Ook het Huis van Orléans in Frankrijk heeft nog steeds maçonnieke banden.

    Het is zeer belangrijk dat er echt Katholiek Christelijke monarchie komt, en geen revolutionaire napoleontische monarchie. We moeten dus zeer, zeer waakzaam zijn.

 2. Waar blijven de lokale Jordan Petersons ? Mensen die het gezond verstand en het katholieke geloof zonder complexen uitdragen ?

 3. Er is niets nieuws onder de zon. Jammer dat dr. Peterson geen link legt met het cultuur marxisme van de Frankfurter Schule (Frankfurt, 1923), filiaal van het Marx-Engels instituut in Moskou, opgericht in 1922, enkele jaren na de Russische revolutie (1917). De doelstelling kwam uit joodse hoek, de vernietiging van het Christendom en de beschaving.
  Het middel daartoe was lange termijn werk, volgens de richtlijn van Marx, via de wereldwijde, joodse netwerken en die van de vrijmetselarij : ” Het destabiliseren van alle menselijke verhoudingen. Essentieel is de mens te isoleren van gezin en familie, om hem zijn waarden en normen te ontnemen teneinde hem zijn zeden te laten verliezen. Voorts moeten de Kerk en de monarchie vernietigd worden door corruptie. Voortdurende corruptie om de harten van de mensen slecht en verdorven te maken, zodat er geen Christenen meer overblijven”, de 2000 jr oude doelstelling van het Farizeese jodendom.
  De Frankfurter Schule (FS) hanteerde het marxistische/trotskistische recept van de dialectiek, dwz. het opzetten en het tegen elkaar uit spelen van maatschappelijke verhoudingen en tegenstellingen met onophoudelijke kritiek, op burgelijke waarden en normen. God en Kerk, het gezinsverband, autoriteit en natie, bezit en wetenschap, vormden de belangrijkste obstakels. De FS doelgroep zijn de intellectuelen.
  De joden Georg Luckacks en Willy Munzenberg stelden dat, “De intellectuelen benut moeten worden om het Westen te perverteren. Pas als zij geen normen en waarden meer hebben en de gehele samenleving besmetten , kunnen wij de dictatuur van het proletariaat vestigen.
  Van de joodse Freud leenden ze het idee, om de sexuele impuls te banaliseren. Sexuele gevoelens, het meest explosieve domein in de menselijke psyche, moet vrij baan worden gegeven. De sexuele revolutie moet de moraal uit knellende banden bevrijden. Eenmaal losbandig, zo was de berekening, gaan de mensen zelf deel uit maken van de revolutie. Zij zijn dan beter te manipuleren en bereid de stappen te zetten, om alle waarden en normen te relativeren. Abortus speelt daarin de belangrijkste rol. Een maal de stap gezet, gaat alles schuiven. Feminisme, genderisme, no-borderisme, immigratie, homosexualisme, nihilisme, relativisme, materialisme, klimaat alarmisme, atonale muziek, contemporaine kunst, zijn de belangrijkste, revolutionaire verschijnselen van de afgelopen decennia, gevolg van de onophoudelijke propaganda de Westerse MSM media, onder absolute, joodse hegemonie. Helaas praat Peterson over de verschijnselen, en laat hij de judeo-maçonnieke motor buiten schot.

  1. Mr Van Rooyen :
   Volledig akkoord. Nog een bron over Jordan Peterson :
   https://www.henrymakow.com/2018/03/jordan-petersons-disingenuous.html
   met een citaat :
   ” Jordan Peterson Defends Masonic Jewish Conspiracy
   March 24, 2018
   Resident-know-it-all Jordan Peterson was a deer caught in the
   headlights January 23 when he was asked about the Jewish role in the
   Ukrainian genocide. Like a girl agonizing over losing her virginity,
   he struggled in silence before finally blurting out, “I can’t do it.”
   Well, he’s back with a denial of Conspiracy, a stand that
   guarantees him the Kosher Seal of Approval. “(=einde citaat).

 4. Beste Jules,
  Bij uw laatste opmerking: “en laat hij de judeo-maçonnieke motor buiten schot.”, zijn er helaas velen die optreden als een “moraalgoeroe”, maar als puntje bij paaltje komt, dan negeren ze gewoon de motor. Diegenen die dat wel deden zijn de Katholieke schrijvers, die de oorzaak van dit criminele netwerk wel kennen, daar ze door geschriften van de Heilige Pausen van het verleden, dit rotte netwerk kennen en nogmaals aanklagen.
  Zoals deze Dr. Jordan Peterson, zijn er vele moraalpredikers op dat Youtube gedoe. (Jootube). Zijn die mensen die dan toch “in de diepte gaan zoeken” naar de oorzaak van de huidige onuitsprekelijk vele en perverse problemen die men dagelijks ontmoet, zonder enig benul van de oorzaak?
  Dat is er met mij niet in te krijgen, want wie stroomopwaarts gaat komt automatisch mondt automatisch aan de bron uit.
  Maar die geleerde “moraalpredikers” zoals Dr. Jordan Peterson, bereiden voor wat er gepland is, namelijk de pax maconica. Dit wil zeggen een zogezegde heropvoeding, die sinds vorige eeuw is voorbereid, door eerst de Katholieke waarden en leer te vervangen met deze verschijnselen die u, beste Jules, hebt opgenoemd. Nadien komt de heropvoeding. Voorbeelden hiervan zijn de “Me too” , “grensoverschrijdend gedrag” “onze normen en waarden” “politiek correctheid” enz…
  Ik zou zulke mensen als die Dr. Jordan Peterson, niet als “een sterke man” zoals Citaat Yukio: “in iedere chaos treedt een sterke man naar voren.”, want die brengt alleen maar verwarring en valse hoop.
  Indien een Katholiek dat niet opmerkt dan moet hij/zij alleen maar doen zoals Jezus het ons geleerd heeft, waarover die moraalgoeroes nooit spreken, namelijk:
  Mat 24:15 Wanneer gij dus de gruwel der ontheiliging. waarvan de profeet Daniël heeft gesproken, in de heilige plaats zult zien staan—die het leest, begrijpe het! —
  Mat 24:16 laten zij die in Judea zijn, dan naar de bergen vluchten;
  Mat 24:17 en wie op het dakterras is, dale niet af, om iets uit zijn huis mee te nemen;
  Mat 24:18 en wie op het veld is, kere niet terug, om zijn kleed te gaan halen.
  Mat 24:28 En waar dan het aas ligt, daar zullen zich ook de gieren verzamelen.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 5. Beste Benjamin,
  Er is een groot verschil tussen Napoleon en Hitler (niet dat ik de éne en/of de andere wil verdedigen).
  De rooftocht van Napoleon door Europa en Rusland had als doel de Christelijke landen te overmeesteren en te onderdrukken, daar waar Hitler Europa van een dreigende overrompeling van het communisme door de Sovietunie Rusland aanviel.

  1. Het is de lafheid, beste Peter, van de universitairen, de zogenaamde “intellectuelen”, die in hun broek doen als de judeo-maçonnieke motor van de revolutie, ter sprake wordt gebracht. Marx was niet enkele joods, kleinzoon van een rabbijn, maar ook satanist zoals de meeste bekende communisten uit zijn tijd, allemaal joden, Lenin Trotsky, Sverdlov, enz., inclusief Stalin. Ja, “Uncle Joe”, de vriend van Roosevelt, de joodse vrijmetselaar (graad 33) bankier. Zij vereerden Lucifer. Zij kwamen om door geweld, en Roosevelt pleegde zelfmoord door zijn hoofd eraf te schieten met zijn jachtgeweer, voorjaar 1945. De vrijmetselaar Churchill, eveneens joods, wilde het Duitse volk zelfs vergassen met antrax bombardementen. Zijn militaire staf weigerde. De vorige eeuw was het culminatie punt van de joodse almacht, de “Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9) regeerde de wereld. Zij manipuleerden de twee wereldoorlogen, om de witten tegen de witten op te zetten en elkaar te laten uitmoorden. Zij creëerden WO I om “de joden land te geven”, en WO II kwam, om “het land ook joden te geven.” Sindsdien zitten we met een permanente staat van oorlog, en een machteloze, tandeloze, zwijgende V2 Kerk.
   Nu, een 100 tal jaren terug en later nog, waren enkele clerici actief en schroomden niet de satanische, judeo-maçonnieke motor van de revolutie te ontmaskeren en naar buiten te brengen, Mgr Jouin, Mgr Delassus, Don Luigi Villa, kard. Ottaviani, Maurice Pinay ! Sinds dat vervloekte V2 concilie, is het echter afgelopen, door toedoen van het Rampolla netwerk, begin vorige eeuw, met gemijterde schurken als de vrijmetselaars J XXIII en P VI, tevens joods, evenals JP II.
   Bij de uitgever ESR, Saint-Remi, is net uitgekomen het boek, “Le Réseau Rampolla, et l’Eclipse de l’Eglise Catholique.” Een aanrader.

 6. Het is inderdaad verfrissend Jordan Peterson zijn standpunten te lezen. Hij is een agnosticus die zijn gezond verstand bewaard heeft en nog respect heeft voor religie. Niet een christen dus die zijn geloof teruggevonden heeft. Een mediafenomeen dus, hij zegt dingen die veertig jaar geleden nog mainstream waren maar nu verfrissend overkomen.

 7. Beste Andries,
  De link die Robrecht heeft gegeven is één van de opmerkingen i.v.m. Jordan Peterson. Ik heb reeds hierboven de ‘Pax Masonica’ vermeld, dat het omgekeerde is van Pax Christi. Het heropvoedingsplan doorgronden kunnen er weinigen en is zo aangekleed dat het inderdaad voor velen, zoals u schrijft “verfrissend” lijkt. Ik schrijf wel ‘lijkt’ daar er veel meer aan de hand is en dat is juist de grote val.
  De heropvoeding van het jood-maconische plan is een ijzeren hand in een mooie fluwelen handschoen, die de volkeren, ontdaan van hun vorige Christelijke opvoeding, een nieuwe opvoeding brengen, die alle Christelijke waarden vervangt en nabootst maar … zonder Christus.
  Indien jullie de ogen openen en uw verstand gebruiken, dan kunnen jullie een parallel trekken tussen de wereldopvoeding en de nieuwe doctrine in die satanische wereldkerk Vat II.
  Wat die Jordan Peterson predikt is in feite datgene die allen als zoete broodjes aanvaarden, want ze zijn de gecreëerde chaos moe, en dan vragen ze er zelf naar. Hij predikt juist hetzelfde als Bergoglio die eveneens de gevestigde leer vermijdt.
  Het gevaar hierin is dat de bevolking die die ‘verfrissende’ heropvoeding zonder Christus aanvaard heeft, de gevestigde leer van de K. Kerk als een fabeltje zal zien en in een nog grotere val zit als voordien.
  De opdracht van die joodse-vrijmetselarij aan Bergoglio opgedragen is juist dezelfde als deze van Jordan Peterson en konsoorten.
  Het is dan dat volk dat ons zal verraden daar ze onze waarden en leer van de Katholieke Kerk zullen zien als een doctrine die regelrecht tegenover die heropvoeding staat en alzo een staatsgevaar betekend.
  Ziezo hoe men de massa, geduldig en gepland, manipuleert tot een onbewust massa-instrument.
  Als dan deze massa, na een financiële ongekende wereldcatastrofe en oorlog, op de uitgeput op de knieën zullen liggen, zullen die duistere machten hen hun heropvoedingswaarden opnieuw ter herinnering brengen en zullen ze jubelen om eindelijk de “vrede” te begroeten. Ja echter niet de Pax Christi.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  1. Peter,
   Ik wil er nog aan toevoegen dat Jordan Peterson in feite gecontroleerde oppositie is van de NWO. Hij brengt zijn boodschap op een sluwe en verraderlijke wijze, en is daardoor dan ook levensgevaarlijk. Velen gaan er immers intrappen. Ik kan het best illustreren met een citaat(heb alleen de Engelstalige versie) :
   “A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through…all the alleys, heard in the very halls of government itself.
   For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.”
   – Marcus Tullius Cicero (=einde citaat).

 8. Beste Peter, inderdaad Jordan Peterson valt binnen de grenzen van de “politieke correctheid”. Die media-aandacht voor hem houdt de schijn in stand dat er in de media een “pluralisme” bestaat. Het is te vergelijken met Chomsky in de jaren 1990 en 2000. Hij mocht in de marge kritiek leveren op de interventies van de VS (Servië, Kosovo..) maar als puntje bij paaltje komt staat hij achter het systeem. Hij maakte zo allen die de officiële versie van 911 in twijfel trokken, belachelijk.

  1. Als Peterson geen lakei was van het systeem, beste Andries, kreeg hij geen prominente plek in de media.
   Hij is het alibi, in het media monopolie van de farizees judeo-maçonnieke almacht. Wantrouw hen die altijd positief in de media worden onthaald, steun hen die er uit liggen of worden gediaboliseerd, Franco, Salazar, Wilders, Le Pen, Orban, Kaczynski, het Duitse AfD, voormannen Höcke, Gauland, de Oostenrijkse OeVP, Berlusconi, enz.. NL voorbeelden indertijd waren de vrijmetselaars Lubbers en zijn minister van BuiZa, Van den Broek. Het was opvallend, nooit een woord van kritiek op beide Christendemocraten, terwijl zij NL belangen en souvereiniteit verkwanselden aan de EUSSR. Zij waren zogenaamd katholiek, maar de facto, als vrijmetselaar automatisch geëxcommuniceerd.

    1. Voor zover te lezen, beste Katharina, komt hij niet verder dan het benoemen van de symptomen van het grote kwaad, de vernietiging van de natuurlijke orde. Hij legt niks uit, noch de verticale dimensie naar boven, noch de historische context waar vandaan en waarom de revolutie de Anglo-Amerikaanse wereld overrompelt. Hij komt over als een schaatsenrijder, een soort politicologie student, die leert niet dieper te gaan dan het politieke discours en de kranten commentaren.

 9. Berlusconi is iemand met een demonisch karakter. Niet te filmen dat mensen het op dit forum het voor hem opnemen

  1. Het valt mij op hoe dhr. Jules van Rooyen weet dat er zoveel mensen bij de Vrijmetselarij zijn.
   Vrijmetselaars laten dat doorgaans ook niet weten. Ze hangen het al helemaal niet aan de grote klok.
   Hij was niet tegen het geloof, sprak daar ook wel eens over.

   Tot Lubbers aan toe. Kan hij dat bewijzen? Wat voor reden zou Lubbers kunnen hebben gehad om zich daar bij aan te sluiten?

   Volgens een you tube filmpjes discussiëren vrijmetselaars over 2 dingen absoluut niet:
   1. Geloof en 2. Politiek.
   Hoe ze dat voor elkaar krijgen om dan de politiek of in de kerk te stappen, is mij een raadsel.
   Dan zijn ze blijkbaar vooral spionnen die mensen een bepaalde richting in kunnen duwen.

   We leven in een rare wereld.

   1. Hij was niet tegen het geloof, sprak daar ook wel eens over. Lubbers dus.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht