De nieuwe wereldorde en de islam

De ramadan is begonnen. Het is nuttig om daarbij te bekijken wat de vorige maanden voor het Midden Oosten en de islam gebracht hebben. Israël Adem Shamir schrijft ironisch in “Egalité et Réconciliation” (21 mei): “Le Messie est arrivé.” Het lijkt inderdaad dat niemand Israël een stro in de weg kan leggen. Het lijkt erop dat ze hun messias al binnen hebben…

Israël, topspeler in de “Matrix”?

Assad herwint de controle over het grootste deel van Syrië. Een geënsceneerde “gasaanval” op 7 april kan daar weinig aan veranderen. De Westerse vergelding (bombarderen van lege onderzoekcentra) maakt weinig indruk. De verhoudingen in het Midden Oosten worden hertekend? Wacht even…

Israël maakte van de gas-hetze gebruik om Iraanse logistiek in Oost-Syrië te bombarderen. Het kabinet van Putin beloofde dan de nieuwe luchtafweer S-300 te installeren. Israëls defensieminister zegt die meteen met de grond gelijk te zullen maken.

Netanyahu komt op 9 mei (Overwinningsdag van de Tweede Wereldoorlog) naar Moskou. Is hij solidair met de antifascistische strijd van de Russen (1941-1945)? Zijn vliegtuig is nog maar vertrokken en Israël bombardeert Iraanse kampen in Syrië. Tientallen doden. Het kabinet van Putin trekt de levering van de S-300 in.

Als kers op de taart krijgt Israël op 7 mei de schrapping van de nucleaire deal met Iran. De nieuwe Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Pompeo belooft “de hardste sancties ooit“. Het is duidelijk, een nieuwe deal is niet genoeg, Iran moet ge-regimechanged worden. De grootste vijand van Israël wordt onderuit gehaald. De Verenigde Arabische Emiraten en de Saoedi’s van Mohamed Bin Salmon (MBS) staan te popelen. Soennieten tegen de sjiieten van Iran. Amerikaanse dekking en soennitische troepen en hun huurlingen voor de grondoorlog?

Wat kun je meer wensen? De komst van de messias misschien? Maar misschien is die er al, de wereldlijke messias, of duidelijker gezegd “de heer (heren) van deze wereld”. Tussendoor wint Israël nog het Eurovisiesongfestival. Een zoveelste politiek correcte keuze van Eurosong: het ene jaar een travestiet, dan een Oekraïense groep, nu weer Israël.

Het wordt nog beter. Op 13 mei herdenken ze 70 jaar Israël of 70 jaar “Nakba” (Onteigening) zoals de Palestijnen zeggen. Bij betogingen aan de muur in Gaza worden 70 Palestijnen afgeschoten. Toen er in Zuid-Afrika in Sharpeville in 1960 bij rellen 60 zwarten neergeschoten vielen, was de verontwaardiging overal ter wereld groot. Het was het startschot voor decennia lange boycotcampagnes. Nu niks van dat alles. Conservatieve westerse media geven de schuld aan Hamas: “Het zijn terroristen“. Israël geraakt eigenlijk met alles weg… Ze lijken onkwetsbaar.

Egalité et Réconciliation, 15 mei 2018

De blogger Israël Adem Shamir vraagt het zich af. Is Israël soms de Morfeus van de “Matrix I”? Hij doorziet het spel en daardoor is hij bijna onkwetsbaar. Hij kan kogels ontwijken, van wolkenkrabbers springen…

Als de “Matrix” het globalisme voorstelt, dan staat het kleine Israël inderdaad aan de top, het doorziet het spel en zet het naar zijn hand, even zeer of meer dan de Amerikaanse supermacht en de andere grote mogendheden.

De nieuwe wereldorde (NWO) vermengt de godsdiensten

Er is ook bij religieuze joden heel wat onvrede over de gang van zaken. Zo is er het uitstekende boek van rabbi Marvin Antelman “To eliminate the opiate” (1973). Dit boek is niet meer te verkrijgen maar het eerste deel vindt u hier in hier in pdf https://zaidpub.files.wordpress.com/2013/09/antelman_to_eliminate_the_opiate_vol-1.pdf .

Hij maakt een onderscheid tussen het bijbelse zionisme en het huidige wereldlijke zionisme. Het bijbelse is een streven naar spirituele vernieuwing: de gelovigen zuiveren zich voor de komst van de bijbelse Messias. Eerst zullen de huizen van Israël en Judea verenigd worden. Dat is nog niet gebeurd.

Het wereldlijke zionisme is eigenlijk anglo-zionisme en is een “full spectrum” dominantieproject in het Midden Oosten met medewerking van de elites van de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië.

Antelman is niet een progressieve of conservatieve jood. Hij ziet zich als “orthodox”, d.w.z. rechtzinnig in de leer. Progressief versus conservatief is een heilloze tweedeling die uit de achttiende en negentiende eeuw stamt toen de wereldlijke (deïstische, atheïstische enz.) joden meegestapt zijn in de Verlichting, de vrijmetselarij… Als reactie hebben andere groepen zich geïsoleerd van de buitenwereld, Antelman noemt hen de conservatieven. Noch progressivisme, noch conservatisme dus!

De 17de eeuwse messias Zevi en zijn

18de eeuwse reïncarnatie Frank. Wikpedia

Bepaalde joodse sekten (de Dönmeh van Zevi, de frankisten)  hebben de Verlichting en vrijmetselarij nog geradicaliseerd. Zij waren de volgelingen van Sabatai Zevi en Jakub Frank, de vermeende messiassen in de 17de en 18de eeuw. Deze sekten geloofden dat bij de komst van de messias de volgelingen zich niet meer aan de Wet moesten houden. Dat noemt Antelman het “antinomisme”. De “verlichten” moeten zich bij hun wereldhistorische ingrepen niet aan de wetten houden.

Dat is in KF al uitvoerig beschreven. Je vindt dat antinomisme terug in de massamoorden van Franse revolutionairen (eigen bevolking in de Vendée), Russische revolutionairen (gasaanvallen tegen boeren) , de volkenmoorden van inheemse volkeren in de kolonisatietijd enz.

Antelman waagde het als voorzitter van de rabbinische rechtbanken in New York om in 1976 Henry Kissinger, de joodse globalist en de exponent van de NWO bij uitstek, te excommuniceren.

Nu de kern van zijn betoog en die geldt volgens mij ook voor de islam (p. 117): Antinomian so-called “Judaisms” continue to serve as assimilating factors and a destructive force against the intact survival of the Jewish religion. These same groups continue to Christianize Judaism and to Judaize Christianity with the ultimate aim of destroying those religious systems”. 

Doel van de nieuwe wereldorde is de godsdiensten te neutraliseren door ze te vermengen. Dat is in KF al gezegd. Het verjoodsen van het christendom waar Antelman het over heeft, is in het protestantisme al grotendeels gerealiseerd en na Vaticanum II meer en meer in het katholicisme. Het protestantisme keurt “woeker” goed net als het jodendom, het middeleeuwse katholicisme en de islam niet. Het protestantisme neemt meer en meer het O.T. tot uitgangspunt en de Drievuldigheid raakt daarbij volledig op de achtergrond. We hebben het dan nog niet over de “herboren” christenen in de VS die in feite christen zionisten zijn. Ze hopen als heilige rest bij de door de zionisten versnelde terugkeer van de Messias meteen in de hemel opgenomen te worden (in het Engels “rapture”).

Maar wat betekent het christianiseren van het jodendom waar Antelman het ook over heeft? Is dat niet de holocaustreligie waar de joodse biochemicus en intellectueel Leibowitz het over heeft?

Leibowitz, Wikipedia

Hij vroeg zich in de jaren 1980 af of de holocaust soms DE religie is die wereldlijke joden, conservatieven enz. samenhoudt. Als dat zo is, dan is dat een karikatuur van het christelijke Offer: een herdenking van het offer van de  Nazi-slachtoffers die telkens herhaald wordt om de eigen anglo-zionistische belangen te bevorderen. Ook de uitschakeling van Iran is in die zin gerechtvaardigd. Het is enkel om een volgende (door de Iraniërs) voltrokken (nucleaire) holocaust te voorkomen.

Een karikatuur van 2012. Nog altijd actueel.

Wat heeft de NWO voor met de islam?

Hoe kan de NWO de islam neutraliseren? De islam is een harde noot om te kraken. Er zijn heel wat wat men noemt “conservatieve houdingen” bij moslims. Maagdelijkheid bij voorbeeld. Er is het verbod op woeker, een obstakel voor de anglo-zionistische banken. Bij de “Arabische Lentes” hebben Westerse NGO’s geprobeerd om meteen LGTB-activisme te injecteren maar dat is niet aangeslagen.

Toch is de teneur van de NWO duidelijk. De islamwereld van Noord-Afrika en het Nabije Oosten moet worden geïntegreerd in het Europees-Atlantische blok ook al moeten die landen daarvoor worden “gebalkaniseerd”. De Franse politicoloog Pierre Hillard haalt telkens de officiële documenten aan in “La marche irrésistible du nouvel ordre mondiale. Destination Babel” (2006). Hij bekijkt de zaak vanuit een katholiek perspectief en komt daarvoor uit. Hier vindt u de link: http://data.over-blog-kiwi.com/0/69/05/86/201308/ob_5935c2_la-marche-irresistible-du-nouvel-ordre-mondial.pdf

Merk de ondertitel: Destination Babel. Is de afgeknotte toren van het Europees Parlement in Straatsburg niet het symbool van de Toren van Babel? Laten we echter niet vergeten hoe het de bouwheer koning Nimrod vergaan is. De man die de eerste vertegenwoordiger van de NWO in de Bijbel is – hij wil een globale staat tot stand brengen – is jammerlijk aan zijn einde gekomen. Een mug drong binnen in zijn neusholte en besmette hem. Hij is onder vreselijke migraines gestorven. De globale staat is dan uit mekaar gevallen. Ze verstonden mekaars talen niet meer. Babylonische verwarring…

 

De Veiligheidsconferentie van München in 2004 dringt aan op de vorming van zo’n enorm blok van Noord-Afrika en het Nabije Oosten via Europa en de Atlantische brug van de NAVO naar Noord-Amerika. Dat is ook het EU-beleid. In de EU is het nooit om Europa gegaan maar om de integratie in een Europees-Atlantisch blok. Aldous Huxley schreef een blauwdruk ervan in zijn roman “Brave new world” (1931). Daar heet de leider van het Euratlantische blok: Mustapha Meunier, een mengeling van een Arabische en een Europese (Franse) naam…

De Amerikaanse militair Peters schreef in 2006 in de Armed Forces Journal een artikel “Rivers of Blood“. Hij zag daarin als reden van de stagnatie van de moslimwereld de greep van de Saoedische prinsen op Mekka en Medina. Die streek moest volgens hem worden geïnternationaliseerd onder moslimbestuur om uit te groeien tot een soort Vaticaanse staat. Daar zouden de verschillende islamscholen dan overleggen en uitspraken kunnen doen. Bv. een aantal verzen uit de Koran neutraliseren (bv. i.v.m. de joden en christenen). Een soort Islam van de Verlichting. Klinkt mooi maar de titel van het artikel “Rivers of Blood” laat weten dat daarvoor vrijwel het hele Midden Oosten van Turkije (Koerden), Syrië, Irak, Iran tot Saoedi-Arabië moet worden hertekend en dat zal stromen bloed kosten. Een waanzinnig megalomaan plan!

Twaalf jaar later zien we waartoe het aanleiding gegeven heeft. Er was begin 2018 enige hoop dat de zaak zou stabiliseren in Syrië en dat er een regionale samenwerking mogelijk was (Turkije, Iran en dan de toenadering met Qatar..). Maar telkens opnieuw wordt de boel gedestabiliseerd. De nucleaire deal is geschrapt en de anglo-zionistische as Israël- Saoedi-Arabië en de VAE is voor de hele wereld zichtbaar.

Zullen de meerderheid van de soennieten in het Midden Oosten zich voor de kar laten spannen om een totale oorlog tussen de Soenna en de Sjia te ontketenen? Of doorzien meer en meer van hen het ketterse karakter van het Saoedische wahabisme? Mohamed bin Salman mag dan wel bereid zijn Mekka te internationaliseren in ruil voor faraonische bouwprojecten aan de Rode Zee (met vooral Israëlisch-Amerikaanse firma’s), het wahabisme verspreidt verder en verder zijn invloed via koranscholen. Ook in Europese regio’s met massamigratie. Het wahabisme laat misschien een aantal extreme uitspraken achterwege maar heeft niet zijn eigenheid veranderd.

Lang voor zijn verkiezing had Trump nog gezegd dat de Saoedi’s “de grootste sponsors van het terrorisme” waren. Bij zijn bezoek aan een top van moslimlanden in Riyad in juni 2017 wordt dan inderhaast een Anti-terreur Alliantie op de been gebracht. Dat was gewoon om de aandacht af te leiden… Een jaar later dreigt een totale oorlog met Iran.

Laten we hopen dat het gezond verstand het wint van de megalomanie.

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

11 commentaren op “De nieuwe wereldorde en de islam

 1. LS, er is en was maar 1 nieuwe wereld orde, de (Rooms) Katholieke kerk.

 2. We gaan naar een vorm van wereldeenheid, een vereniging van de religies, en een totale controle over ons leven, schoon artikel!

 3. Nog even erbij vermelden dat joodse organisaties in de VS nog een toemaatje gekregen hebben de afgelopen weken. Het Huis van Afgevaardigden bekijkt voorstel 447. Daarbij kunnen tot 300 miljard dollar schadevergoeding worden toegekend aan joodse organisaties voor de nationalisatie onder het communistisch bewind in Polen. Er was al een internationaal verdrag daarover van 1960 maar voor de VS-rechtbanken kan blijkbaar alles herzien worden. Een niet mis te verstaan schot naar de Poolse regering. Die had in het begin van het jaar een holocaustwet goedgekeurd waarbij niet langer over Poolse vernietigingskampen gesproken mag worden (maar wel over Nazi-kampen). Het moet net met Polen gebeuren, de fanatiek trouwe vazal van de VS!

 4. De wereld eenheid van de NWO komt er niet want dat staat o.a. in Jesaja 11. In Romeinen 15:12 is Jezus Christus de wortel van Jesse (Isaï) de vader van David.

  Jesaja 11:1 heeft het over een scheut uit zijn Wortel, Jezus kan dus niet de Wortel EN scheut zijn.
  De scheut is dus de grote Monarch de verwachte Ben David, terwijl Jezus Ben Jozef is.

  In vers 4 zal ben David maitreya de valse profeet doden zoals ook door Nostradamus is voorzegd en dat in twee verzen. ..die elkaar aanvullen inzake het inhoudelijke.

  De dorre boom in Ezechiël 17:24 is niet Jezus maar de grote Monarch die door de bekering gaat tot de bloei ..Zerach.

 5. Ik weet niet in welk universum deze auteur leeft…… maar eerder in de wereld van Hamas dan van de Bijbel. Dit soort antisemitisme is ongepast en bovendien volkomen los van de realiteit. Of de auteur het nu leuk vindt of niet, Israel is Zijn oogappel. De rest is menselijk fabrikaat.
  Bedenkelijk dat Katholiek Forum hier een platform voor biedt.

  1. Dat Israël Zijn oogappel is, staat inderdaad in de Bijbel. Maar er zijn mensen die denken dat dát gegeven Israël ontnomen is en dat het Joodse Volk kennelijk geheel verdoemd zou zijn, wat ik zelf betwijfel. Want er zijn ook Joodse Christenen en oprechte Joodse gelovigen die Christus nog niet hebben aanvaard.

   Enkele mensen die hier reageren daar bespeur ik soms inderdaad een haat tegenover Joden en dat begrijp ik niet van katholieke mensen. Dat vind ik heel vreemd.

   En dan vind ik op het Geloofsforum van Xandernieuws juist het tegenovergestelde, een grote liefde voor het Joodse Volk, ook al geloven ze nog niet in Christus.

 6. Er leeft al een Michaël Eliyahu Ben David. Hij zingt prachtige psalmen in het Engels en het Hebreeuws. Nu samen met zijn vrouw. Voor zover ik weet hebben ze samen nu 1 kind.

  Belooft misschien wat voor de toekomst?

 7. Er is een teveel aan complottheorieën. Daar wordt men ziek van.
  Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament zijn daar niet voor bedoeld.
  God vroeg alleen om geloof in Hem. Bij Abraham werd dat als gerechtigheid aangerekend.

 8. Confronterend voor de R.K. Kerk/katholieken:
  Het Getal van het Beest uit Openbaring 13 wordt door sommige (protestantse) groeperingen toegepast op de paus i.v.m. de (3) kronen en tiara van de pausen. Het Getal van het Beest 6.6.6. kan men lezen vanuit het Latijn: -VICARIUS- -FILII- -DEI- 112 + 53 + 501 = 6.6.6.–> ‘And the Beast is given a crown to rule over the Kings of the Earth.” Zie de video op you tube: Triple Crown – Papal Tiara – Revelation 13 / Gepubliceerd 07 juni 2018.

  ‘The popes are given a crown.’ Toch is het paus Paulus VI geweest, die afstand deed van de Tiara! Hij is degene die opgemerkt heeft dat de rook van ‘satan’ de aartsleugenaar de Kerk was binnengedrongen? Hij verkondigde het Evangelie. Hoezo was paus Paulus VI+ toch van de Vrijmetselarij?

  Gesteld wordt dat men uit de Kerk zou moeten stappen, omdat men in Rome/Vaticaanstad kennelijk als bolwerk ziet van het Grote Babylon – De woorden in de Openbaring van Johannes/Revelation 18 verzen 4 en 5 liegen er dan ook niet om. Aan het einde van de video staat dan: “You have been warned. You are without excuse. Repent and obey the Gospel! Men refereert ook aan Efeziërs 1:7.

  Verder nog een video over de Nieuwe Wereldorde op You Tube:
  The New World Order – The Rise of The Global Religion – 2018 / Gepubliceerd 9 februari 2018.
  o.a. over Kenneth Copeland en zijn toenadering tot de R.K. Kerk pope Francis.
  De allernieuwste video: “More Proof: The New World Order is Moving To Takeover.” Gepubliceerd 8 juni 2018.

  Ook zijn er video’s over de recente bijeenkomst van de Bilderberggroep. Dat een kardinaal is uitgenodigd om naar de Bilderbergbijeenkomst in Italië. Dat is vrijdag jl. begonnen. Gisteren dus. Echter als een kardinaal uitgenodigd is om erheen te gaan, wil nog niet zeggen dat hij achter de ideeën staat van de Bilderberggroep. Het geeft echter wel te denken. Zou hij daar kunnen Evangeliseren?

   1. Dit heb ik niet van mijzelf, Peter, het staat gewoon op het videokanaal van You Tube.
    Waarom gaan jullie niet ageren tegen You Tube zelf?
    Er beweerde zelfs iemand op en andere video dat het hele Internet verkeer in handen is van de zgn. machtige R.K. Kerk. Als het inderdaad een eenheidsreligie wordt, zou dat nog wel eens waar kunnen zijn of worden. Het Internet komt in handen van de N.W.O. e.d. Jullie schrijven er hier zelf ook over. Dus wat is het probleem?
    Hoe het ook zij, ik laat alleen maar zien hoeveel theorieën er wel niet zijn, hoe mensen ermee aan de haal gaan en zich erdoor laten beïnvloeden.
    Nog even en de Bijbel zelf behoort zelf ook tot de Illuminatie?
    Want alles lijkt een link te hebben met de Heilige Boeken van weleer. Men speculeert en speculeert en het ware komen we niet echt aan de weet.
    Men mag niet alles weten en ook niet alles eten. En zo is dat!.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht