Red Pill: de revolte van de Westerse man

Foto: fearlessmotivation.com

Ze zijn overal te zien in blogs en op Youtube: verwijzingen naar de Red Pill. Wat is die Red Pill nu eigenlijk? De naam is gebaseerd op de science fiction-film “The Matrix” (1999), waar hoofdpersonage Neo, vertolkt door Keanu Reeves, van vrijheidsstrijder Morpheus de keuze krijgt tussen een rode pil, die hem de “waarheid” over de maatschappij zou vertellen,  en een blauwe pil, die hem alles zou doen vergeten. Het concept van de Red Pill is ondertussen het symbool geworden voor een nieuwe bewustwording, om niet te zeggen een revolte: deze van de conservatieve blanke man en ook een aantal blanke vrouwen.  Er bestaan heel wat verschillen binnen deze Red Pill beweging, maar de rode draad is anti-feminisme, een diepe afkeer voor progressieve intellectuelen (deze worden smalend “Social Justice Warriors” SJWs genoemd), boosheid om de anti-mannelijke propaganda (de zogenaamde “misandrie” of mannenhaat), anti-positieve discriminatie voor vrouwen en minderheden, rechten voor vaders en gescheiden mannen, etc. 

De blanke man staat in dienst van vrouw en maatschappij, maar krijgt stank voor dank

De negatieve stereotypering van de blanke man moet stoppen, aldus de Red Pill beweging.  Hij is helemaal geen monster, verkrachter, onderdrukker, noch is hij maatschappelijk of cultureel bevoorrecht.  Integendeel, mannen werden doorheen de geschiedenis opgeofferd in oorlogen, of gebruikt voor allerlei gevaarlijk, ongezond werk. En dit alles in dienst van familie en maatschappij. En hoe worden ze hiervoor bedankt? Helemaal niet, volgens de Red Pill beweging. Integendeel, onder invloed van het feminisme, worden mannen onterecht in een slecht daglicht gezet, terwijl ze het, doorheen de geschiedenis, minstens even slecht, of zelfs slechter hadden dan vrouwen. Deze laatsten hadden namelijk het “voorrecht” om veilig thuis te kunnen blijven bij hun kinderen. Is het huishouden dan zo’n onderdrukking, als je dat vergelijkt met levenslang zwoegen in een koolmijn, of sneuvelen aan het front, vragen de Red Pillers zich af? 

De man “feminiseren”: een goed idee?

In een vervrouwelijkt onderwijssysteem, de geestelijke gezondheidszorg en in de media, probeert men mannen te “hervormen” door ze te overtuigen dat hun mannelijkheid “toxisch” is. Ze moeten hun emoties beter leren uiten, en hun zogenaamde ongezonde “mannelijke” eigenschappen onderdrukken.  “Feministische”, zachte mannen, zijn echter niet aantrekkelijk voor vrouwen, volgens de Red Pill. Eigenlijk zijn vrouwen, ondanks hun hoge graad van emancipatie, nog nooit zo ontevreden geweest over hun relaties als vandaag. Dit verklaart waarschijnlijk waarom scheidingen vandaag vaker door vrouwen worden aangevraagd. Dit leidt in vele landen nog tot de uitsluiting van biologische vaders uit de opvoeding van hun kinderen. Vooral jongens, maar ook meisjes zijn hiervan het slachtoffer. Jongens, die vervreemd zijn van hun biologische vader, hebben het moeilijk met het opbouwen van hun identiteit als man en ook meisjes hebben een grotere kans op een tienerzwangerschap of relationele problemen in hun latere volwassen leven, indien hun vader niet of onvoldoende betrokken was bij hun opvoeding. 

Waarom is de Red Pill belangrijk? 

Na decennia discussie over vrouwenrechten en de vrouwelijke identiteit is het nu belangrijk geworden om ook stil te staan bij de rol en identiteit van de man. Onder invloed van het feminisme, is men het leven van mannen onterecht gaan idealiseren en machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen te ideologisch gaan vertalen. Het resultaat is dat het vrouwelijke in onze maatschappij grote aandacht krijgt, ten koste van het mannelijke. Nochtans spelen mannen een belangrijke rol, niet alleen in het functioneren van de maatschappij op structureel en technologisch vlak (zou men zich de bouwsector, utiliteiten, of technologie kunnen voorstellen zonder mannen?). Ook oefenen zij een belangrijk culturele invloed uit als opiniemakers en academici, als kunstenaars en bouwers, als vaders en echtgenoten. Ten slotte moet men beseffen, dat mannen een essentiële rol spelen in de bescherming van onze grenzen, of ze nu staatkundig zijn of cultureel. Nu dat vele “patriarchale” culturen, zich in onze streken komen vestigen, is het meer dan ooit nodig dat Westerse mannen hun stempel kunnen drukken. De Islam, om het bij naam te noemen, heeft namelijk weinig respect voor het “gevoelige” mannelijke ideaal van het feminisme. Tijd dus voor een herontdekking van de Westerse mannelijkheid.

De Red Pill: ook een duistere zijde

Ondanks de vele terechte discussiepunten, opgeworpen door de Red Pill beweging, heeft ze ook haar duistere zijde. De volgelingen van de Red Pill zijn vaak de kinderen van de babyboomers. Ze ondergingen de gevolgen van de hedendaagse maatschappelijke afbraak (vechtscheidingen, gebroken gezinnen, wegwerpgedrag binnen relaties) en klagen deze aan, maar staan huiverig tegenover religieuze dogma’s. Het liefst zouden de Red Pillers soms alle kwaad van de wereld in de schoenen van de feministen en progressieven willen schuiven, maar zelf willen ze nog de vrije seksualiteit beleven zoals hun hippie ouders. Ook klagen Red Pillers het Christendom vaak aan, om haar ongenuanceerd accent op de dienstbaarheid en zondigheid van de man, terwijl de zonden van vrouwen vaak worden genegeerd omdat ze zogezegd slachtoffers zouden zijn. Sommige Red Pillers, gaan zelfs voor de “Black Pill” en zweren vrouwen volledig af. Dit zie je onder andere in de MGTOW beweging (Men Going their Own Way). Anderen gaan dan weer methoden zoeken om vrouwen op een cynische manier te verleiden, aan de hand van allerlei theorieën over de zogenaamde vrouwelijke “natuur”. Vrouwen zouden volgens deze theorie niet monogaam zijn, maar overstappen naar steeds succesvollere mannen. Men leert mannen dus aan, om rolletjes te spelen, om zo makkelijker aan sekspartners te geraken. Want één ding frustreert Red Pillers nog het meest. Ze slagen er slechts moeilijk in om relaties te vormen of zelfs seksuele bevrediging te vinden. Velen blijven dus seksueel gefrustreerd achter hun computer in een fantasiewereld van porno en games. Anderen worden “Incels” (involuntary celibate “ongewenst celibatair”) , die een verborgen leven leiden bij Hotel Mama, omdat ze met hun “oude jonkman”-imago nog weinig moderne vrouwen kunnen behagen. Bij sommigen slaan dan de stoppen door, zoals een ongewenst alleenstaande man, die onlangs in Toronto, Canada, een groep vrouwelijke voetgangers doodreed. Eenzaamheid en frustratie monden zo uit in woede en geweld. 

Red Pill en de Kerk

Hoewel een mannenbeweging zeker zijn bestaansrecht heeft, kan deze geen toekomst bieden zonder een gezonde fundering, gebaseerd op religieuze waarden. Inderdaad, een cynische houding over relaties tussen mannen en vrouwen, gecombineerd met overdadige seksuele consumptie of frustratie kan enkel leiden tot decadentie en (auto)destructie. De vraag is echter hoe de Katholieke Kerk een antwoord kan bieden aan de Red Pill-beweging. Ondanks haar “patriarchaal” imago en mannelijke clerus, is ook de spiritualiteit en praktijk van de Katholieke Kerk sinds Vaticaan II sterk “vervrouwelijkt”. Priesters laten de organisatie van de liturgie en het pastoraal vaak over aan (theologisch laag geschoolde) vrouwelijke pastorale medewerkers. Zelf gedragen ze zich op een eerder verwijfde manier. Hoe kan de Kerk zo nog aantrekkelijk blijven voor jonge mannen? De feiten spreken voor zich. Als er dan nog jonge vrijwilligers overblijven in de Kerk, dan zijn het vaak vrouwen, vrouwen die lang ongehuwd blijven omdat er geen Katholieke mannen meer zijn. Onze seminaries kunnen nog moeilijk nieuwe kandidaten vinden, gewoon omdat er geen jonge Katholieke mannen meer zijn. Dit zijn allemaal symptomen van de identitaire crisis binnen de Westerse mannelijkheid. Tijd om hier meer aandacht aan te schenken…

 

Meer info:

https://www.goodreads.com/book/show/153607.The_Myth_of_Male_Power

https://www.goodreads.com/book/show/27996.The_War_Against_Boys?from_search=true

The Red Pill – A Cassie Jaye Documentary

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

53 commentaren op “Red Pill: de revolte van de Westerse man

 1. Katarina, als hart patient slik ik alle kleuren momenteel, welke pil geeft mij soelaas? En jij waar vindt jij soelaas?

  Gideon

 2. Wat men wil is de gelijkheid tussen man en vrouw opheffen, en later ook nog is hun natuur, en dan spreekt men over personen! Vrouwen willen ook priester worden in de kerk, de Roomse dan want in sommige protestantse kerken hebben ze reeds de leiding en in Belgie ligt de man onder de sloef van de vrouw , maar dat zegt men niet ronduit,dus in wezen is de vrouw reeds de bazin van het gezin!

  1. Marrie, vrouw en man zijn ongelijk, daarom passen ze goed in elkaar in het huwelijk, dat is zo geschapen door Hem, twee gelijken met elkaar past niet. Is niet het ontwerp. Man en vrouw en het huwelijk zijn de basis, de rest schijnt zic eleite te wensen noemen. De leiding is een buis onder de grond van waaruit water komt. De vrouw en man zijn beiden bazin en baas in het gezin, namelijk ouders, totdat het gezin uiteenvalt wanneer de kinderen een gezin stichten, zoals Christus de kerk stichtte. Je blijft een ouder, maar ziet de man en vrouw samen.

 3. Dat seminaries leeggelopen zijn danken we aan het Tweede Vaticaans concilie. Het sacrale verdween uit de kerken, Christus kwam steeds minder centraal te staan en de mens des te meer. Prachtige Gregoriaanse gezangen die je als vanzelf in hogere sferen bracht vervangen door beatmuziek op het altaar en humanistische liedjes zoals ” Geef me je hand en vertel me even dat je niet kunt leven zonder mij ” . Vind je het gek dat seminaristen afhaakten en bij zichzelf dachten dat ze net zo goed maatschappelijk werker of psycholoog konden worden ? De kerk werd ontdaan van eerbied: staan in plaats van op je knieen, zitten zelfs tijdens de consecratie. Ook werd de consecratie voorgesteld als alleen maar herdenken i p v transsubstantiatie. Een ramp dat Vaticanum 2. Talloze mensen de kerk uit gejaagd.

  1. Beste Marie, en alle anderen,
   Dat is heel juist wat u schrijft. We hebben hier op dit forum er al dikwijls over gedebatteerd. Het Vat 2 concilie had er niet moeten zijn. Maar als wij ons de vraag stellen waarom dat vervloekt concilie er dan moest komen, (en er zijn er weinigen die zich die vraag stellen), dan zullen we het antwoord vinden in een diepe studie van al hun verwezenlijkingen. Geen goede vrucht kan voortkomen van een slechte boom, en dat is duidelijk.
   Weinigen getroosten zich de inspanning en de moeite om na te gaan hoe mooi, eerbiedig en heilig het allemaal was voor dat concilie gedoe. Die weinigen beseffen grondig dat het niet de stichter, Jezus, van de H. Kerk was die verandert, want Hij is niet Koning van de wereld, maar het is zijn zij die Hem de eeuwige trouw hebben beloofd die het op hun geweten hebben, door naar de infiltranten en vijanden van de Kerk te luisteren i.p.v. ze prompt aan de deur te zetten. Ja een inquisitie, niet zoals die onterecht wordt afgeschilderd in de boeken, geschreven en uitgebracht door die zelfde vijanden.
   Inderdaad, kan er een H. Misoffer opgedragen in volle liefde tot God en zoals Hij het ons heeft doen opbouwen door de tijd heen, niet welgevallig zijn voor wat het H. Misoffer wordt opgedragen? Juist om God te loven, te danken, en te smeken voor hen die buiten de H. Kerk zijn (en er zijn er velen), omdat ze de boot van Petrus zouden mogen vervoegen voor het einde van hun leven.
   Om dat goed te begrijpen heeft de Heilige Drievuldigheid Eén God, aan de H. Pater Johannes Reus S.J geopenbaard hoe groot en onvoorstelbaar het dagelijks H. Misoffer is. Hoe enorm Jezus voor ons geleden heeft en hoe Hij werkelijk Zijn oneindig Heilig Offer opnieuw dagelijks door de Priester (een tweede Jezus, waar de Engelen enorme eerbied voor hebben en voor buigen) in aanwezigheid van de H. Drievuldigheid en gans de Hemel, voor ons zondaars, opdraagt aan Zijn Almachtige Vader.
   Lees allen nog maar eens aandachtig dit dat op dit forum is geplaatst door onze vriend Michaël Dekee, en vaar voor alle dank;
   http://www.katholiekforum.net/2017/10/19/visioenen-over-de-h-mis-door-god-geopenbaard-aan-pater-johannes-reus-s-j/
   Eveneens zou het goed zijn voor iedereen eens de blog te bezoeken van deze vriend Michaël, waar deze een enorme inspanning levert op jullie allen dit goed te laten doordringen en alzo minder onzinnige reacties zult plaatsen op dit forum, namelijk:
   https://cruxavespesunica.org/
   Als jullie dit alles van mooiheid en zuiverheid in deze onveranderbare (ja ik schrijf wel onveranderbare) leer van de Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk in aanbidding, opoffering, lof, dank, zegen en verheerlijking, zult hebben doorgrond, dan zult u zich geen domme vragen meer stellen over de afbraak van dat Vat 2 gedoe.
   Dan zult u nog één vraag stellen: “Heer Jezus, waar waren Uw soldaten dan die dit oneindig heil hebben laten beroven, waarom hebben ze het niet verdedigd?”
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 4. Willie en Marrie, dat zijn allemaal projecties van jullie, er is geen gelijkheid tussen mannen en vrouwen, jullie lijken wel roofdieren die wachten op een onderwerp daarop te schieten, ga eens in militaire dienst dan en ga een huwelijk aan en maak kinderen. Wat je schrijft raakt kant noch wal. Vaticanum 2 bestaat niet hadden we al vastgesteld. Seminaristen zijn precies dat woord, semi, wij zijn naristen dan? De consecratie blijft de consecratie hoe je het ook voorstelt.

 5. LS, overigens, alleen voor mannen aangezien die een penis kregen, onaneren is een goed middel tegen prostaatkanker, dus ruk broeders, ruk ruk ruk nog een maal? Waar gaat dit nu over?

  1. Nietzsche:
   Het geluk van de man is ‘ik wil.’ Het geluk van de vrouw is ‘hij wil.’
   En: ‘Ga je naar de vrouwen? Neem dan een zweepje mee!’

   PS. Lees voor een volstrekt zijige opvatting van seksualiteit JP’s ‘Theologie van het lichaam.’
   PPS. Vergelijk de doorsnee priester van de Vaticanum II kerk eens met de mannelijke, stoere priesters van de Orthodoxe Kerk!

 6. Yukio, jij bent niet gehuwd dat zie je aan je opmerkingen. Ieder man katholiek gedoopt en vader is priester canoniek, en dat is orthodox. Dus Yukio, neem afstand van Vat 2, dat bestaat niet, wees eens orthodox, huw en bescherm je man. Een stoere priester dan., ofwel een priester die stoer is voor de bijvoegelijke naamwoord kunstenaars. In de orthodoxe kerk zijn vaders priester volgens de rooms katholieke oosterse rite canoniek, jij Yukio, lult mij niet de kerk en mijn huwelijk en van mijn vrouw/gezin af of uit, dan moet je met iets beters komen. wat doe jij op de site voor het Huwelijk dat Sacramwent is?

 7. Beste moderator. Om dit forum nog enigszins op een fatsoenlijk niveau te houden lijkt het me verstandig om dat maniakaal oeverloos gezwets van Gideon Krols te weren.

  1. Bart, kort en krachtig oeverloos gezwets dat jij niet kan verdragen? Moderator, weer een nieuwe functie?

   1. Bart en Yukio, wel wat sexueel overdraagbaar zo he? Geen huwelijk tegengekomen dat je respect inboezemde, en dan wel iets “zinnigs”zeggen op deze site? Gideon

  2. Ls,

   Bart roept ons op tot fatsoen, dat is fatsoenlijk van Bart, toch? Maar wie is Bart hier? Bart wie ben je? Gideon

  3. ‘Helemaal mee eens,’ schreef ik. Ik bedoelde uiteraard te reageren op Bart (die voorstelt Gideon te weren van dit platform omdat hij het niveau verlaagt).

   1. Yukio, je houdt van “laag” wij van huwelijk, niveau gesproken dan, wat is nu je argument, Yukio, ik beveel je Bart aan, je lijkt me een mooir stel, Gideon

  4. Helemaal eens met Bart. Een ‘newbie’ die klaarblijkelijk enkel wartaal kan uitslaan en anderen schofferen… Daar zitten we niet echt op te wachten.

 8. Yukio, ik zou je graag helpen maar ik denk dat je een celibate priester moet verleiden, je bent dus ingestort, laat ons je omhoog helpen dan, Gideon

  Nietzche is gewoon wat het is Nietse. Stop met die filosofie, dat brengt je nergens, anders zou je niet op deze site zitten van gehuwde katholieken. Het geluk van de man is de vrouw, God en Christus, De Kerk, en De Paus, zelfs deze. Zijn Gezin dus. Dat geeft de man identiteit, Vaderschap door Geloof en van Hem, Christus Jezus die een man aanstelde als Petrus.

 9. Beste Bart, De Paus Franciscus is de moderator, en wij met Hem, Gideon

 10. Gideon, je bevestigt met je reacties mijn gelijk. Je slaat niets dan wartaal uit. Doe jezelf een plezier, ga achter je computer weg, ga een stukje wandelen, het is mooi weer. Ik bedoel dit niet spottend maar wens je het beste toe, echt waar.

 11. Yukio en Bart en Ls,

  ik ben teveel alleen op de markt bezig, ik heb de bellatores en oratores verwaarloost, mijn fout, daarin was ik onevenwichtig, Gideon.

  1. Gideon, je bevestigt met je reacties mijn gelijk. Je slaat niets dan wartaal uit. Doe jezelf een plezier, ga achter je computer weg, ga een stukje wandelen, het is mooi weer. Ik bedoel dit niet spottend maar wens je het beste toe, echt waar.

 12. oeps, verkeerd gereageerd. Ik wilde alleen zeggen: Het ga je goed, Gideon!

  1. Bart, lees je iegen woorden ook eens terug, maar ik neem je wens ter harte, Gideon

 13. Bart, ik prikkel je, geef maar toe, wat kan ik voor je doen, Gideon Krols

 14. Geachte heer Krols, waar u Bart en ieder ander weldenkend mens op deze site een geweldig plezier mee kunt doen is om voor eens en altijd op ‘control alt delete’ te drukken en ons uw provocerend, verwarrend én onbeleefd gezwets, alsmede uw seksuele frustraties c.q. woordspelingen te besparen. Zulks dingt temeer daar er zijdens de moderator niet lijkt te worden ingegrepen. Probeer het thuis eens zou ik zeggen; een goed keukentafelgesprek doet soms wonderen😉

  1. Dank u Paul. Ik lees regelmatig op Amerikaanse katholieke websites waar ook door lezers gereageerd wordt. Het behoorlijk niveau van de reacties valt op tegenover het niveau van verschillende figuren alhier die menen hun quasi-visionair gewauwel aan de wereld kenbaar te moeten maken. Het doet de ernst van deze site, maar vooral de ernst van een degelijk weerwoord aan het welig tierende modernisme in de Kerk geen goed. De moderator mag wat strenger zijn lijkt me.

  2. Paul en Bart, zoals ik zei toen ik begon, scheldwoorden en schisma kunstenaars, Paul prachtig, schitterend, geweldig, wat een inhoud en commentaar een academicus waardig.

  3. Paul bedankt zou ik zeggen voor je input, Yukio ook en Bart ook,

  4. Paul, wij hebben geknikkerd blijkbaar, zoals ik al zei: schismsa en (scheld)woord kunstenaar. Ondanks uw woord gebruik; provocatie, verwarring, onbeleefdheid, frustraties over sex, spelingen van het woord, ondanks dat, houdt God van u, maar wanneer ik u zou ontmoeten in persoon, zou ik u respect op uw hart drukken. Een gesprek aan de tafel in mijn keuken zou u goed doen, wanneer u dat voor elkaar krijgt beleeft u een wonder.

 15. –> Dank aan Katharina voor dit artikel dat ons helpt de ingewikkeld geworden wereld een beetje beter te begrijpen.

 16. Er was een wijze man in de Bijbel die onder duizend vrouwen niet één vrouw vond, volgens Prediker.

 17. Ik lees in het artikel: “zachte mannen, zijn echter niet aantrekkelijk voor vrouwen, volgens de Red Pill.”

  Excuseer mij het woord, maar dit is bullshit”. Ga maar eens praten met vrouwen in een vluchthuis die jaren mishandeld werden door hun man…

  Zachtheid mag nooit worden verward met zwakheid.

  Josemaria Escriva heeft het geregeld over de mannelijkheid in zijn brieven en citaten (een aanrader wat dat betreft is het boek “de weg” , waarin 999 citaten van hem zijn neergepend. Men kan in al zijn mannelijkheid perfect zachtaardig zijn. (zalig de zachtmoedigen). Men kan perfect zacht zijn én zeer sterk zijn. In je omgang met mensen, in zelfverloochening, versterving…

  De zinsnede “zachte mannen, zijn echter niet aantrekkelijk voor vrouwen”, doet me onwillekeurig denken aan een “Temptation Island” generatie, waar mannen vooral bovenmatig gespierd, getattoeerd en niet al te verstandig mogen zijn.

  Tuurlijk hebben ze op een heel aantal punten gelijk, maar zoals Katharina terecht aanhaalt, zitten er serieuze hiaten in hun visie.

  Het is volgens mij net dat wat onze maatschappij nodig heeft. Sterke mannen. Maar wel zachtmoedige mannen. Dit is niet hetzelfde als slappe of verwijfde mannen.

  1. Dat ben ik geheel met u eens. Een zekere gestrengheid bij de man is nodig, misschien om af en toe de vrouw ook terecht te wijzen. Maar dat terechtwijzen is altijd een moeilijk punt want mensen voelen zich eerst gauw gekwetst of aangevallen. Daarom is goede communicatie nodig tussen man en vrouw, maar net zo goed tussen broers en zussen, ook daar kan het aan schorten. En ook vader en/of moeder en kind(eren). Daar valt of staat alles mee en kan zeker de toekomst van een kind een goede basis geven.

   Ze zeggen ook niet voor niets dat de eerste jaren belangrijk zijn voor een kind. Maar soms hoeft er helemaal geen slechte opzet zijn bij de ouders, maar kan toch veel verkeerd gaan. Zowel een vader en een moeder zijn nodig bij kinderen. Dat is soms door overlijden niet ieder gegeven, maar daarom hebben we ook nog een God, die ons niet verweesd zou achterlaten. Maar dan moet je wel veel vertrouwen al hebben in die God om dat zo (blijvend) te ervaren.

   Maar als je niet in een gelovig gezin bent geboren, weet ik niet hoe deze mensen ziekte en dood verwerken.

   1. Hoe kun je zoiets schrijven, beste Mirmar, ik citeer, “………………..Maar je moet wel veel vertrouwen al hebben in die God om dat zo ………..”. Hoe kunt de Schepper van hemel en aarde, Onze Lieve Heer in de hemel, zo bejegenen met “die God”, beste Mirmar, dat begrijp ik niet. Ik wil er verder niet over speculeren of rationaliseren, beste Mirmar, maar ik zou er wat aan doen. Zo kan dat niet blijven staan.

    1. Beste Yukio,
     Dat staat er inderdaad vreemd, dat had ik niet direct in de gaten.
     Een herstel reactie heb ik inmiddels geplaatst.
     Mirmar Groet.

     1. Correctie nr. 2 / Naamsverwisseling / Excuus twee.
      De naam ‘Yukio’ moet zijn Jules van Rooyen.

   2. correctie ‘die God’ / Woordje ‘die’ moet weg.
    Er is immers geen andere God, dan God ‘YHWH’ /

    Aanvullende reactie: Wat ik er mee wilde zeggen, dat het vertrouwen in God behoorlijk op de proef kan worden gesteld, zoals bijvoorbeeld bij de arme Job in het oude testament. Job had als voordeel dat hij vanaf het begin een groot Godsvertrouwen had, desondanks kwam ook bij hem een opstandige periode, nadat God hem steeds verder op de proef stelde. Ook Jezus werd op de proef gesteld en zodanig dat Hij vroeg om ‘deze Beker’ weg te nemen. Echter Hij wist zich over te geven met de woorden: “Vader, maar niet Mijn wil, maar Uw wil (of Wil) geschiede.”).

    Een opstandige fase kan heel lang duren. In die periode is het zeer onrustig. Op het moment dat je je kan overgeven aan God en dat je kan aanvaarden dat God met jou wat goed is, gaat het meestal (in geestelijke zin zeker) veel beter.
    Ik geloof dat meer mensen dit wellicht zouden kunnen beamen.

    Excuus voor de verwarring rondom mijn schrijven.

    Mirmar Groet.

 18. Aan Bart ..

  Ik ben schijnbaar een van die die menen hun quasi-visionair gewauwel hier te moeten promoten ..ik neem dus aan dat je op zijn minst wat, ook al is het maar wat, dus een klein beetje, kennis of inzicht van zaken hebt daaromtrent zodat je met recht kunt spreken van quasi-visionair.. en dat je het een en ander dus kunt onderbouwen hoe je tot dat oordeel bent gekomen, het zou je sieren het een en ander toe te lichten. ..om me eventueel van mijn quasi-visionair gewauwel te kunnen distantiëren.

  1. Beste Piet,
   Volgens mij is het helemaal niet verkeerd te zoeken naar het één of het ander. Iemand die ophoudt zich vragen te stellen zal nooit tot de waarheid komen en gaat regelrecht de mist in. Het is daarom dat we hier op dit forum zijn om
   over bepaalde zaken te discussiëren. Zoals u schrijft is het juist dat er velen zijn die zomaar iets afschieten zonder daarvoor een grondig onderbouwd tegenargument te kunnen/willen geven.
   Ik vind dat ondermaats.

   1. LS, staat u me toe iets in defens van Gideon Krols te schrijven?

 19. Aan Bart..

  Het zou je sieren ..schreef ik, naar aanleiding van je antwoord neem ik aan dat je geen weerwoord hebt ..dat kom ik ook vaak tegen bij de “protestanten” ..als ze geen weerwoord hebben en zijn dan kort en bondig…onredelijk.. in hun antwoord.

  1. U voelt zich aangesproken, terwijl ik u niet persoonlijk aangesproken heb. Het was nog eerder tegen de wartaal van Gideon Krols gericht. Uw reacties op andere artikelen ken ik niet eens. Er is dus voor mij geen enkele reden om te antwoorden. Ik vind dat dit forum eerder gediend is met objectief, nuchter en verstandig commentaar op de betreffende artikelen dan met quasi-visionair gewauwel zoals ik schreef, zonder iemand te viseren. Als u zich daardoor dan toch aangesproken voelt is dat uw probleem, niet het mijne. Het ga u goed.

   1. Bart, de moderator heeft mij uitgesloten van discussies, maar zie wie gebruikt het woord wartaal oh zo vaak?

 20. Aan Bart..

  Je sprak in meervoud en niet alleen over Gideon Krols, citaat:: VERSCHILLENDE figuren alhier die menen enz. .. Ofschoon ik niet uitsluit dat de meervoud een “slip op de tong” was.

  …Met respect voor ieders bijdrage en inzicht..kan men toch pittig argumenteren, met zonder op de persoon te spelen.

 21. LS,
  wanneer kan of mag ik mijzelf verdedigen door Christus te verdedigen, op deze site?

 22. Er zijn ook christelijke MGTOWs en die vind je ook met hun channels op youtube. Veel MGTOWS zien dat het feminisme het gezin, de hoeksteen van de samenleving, om zeep heeft geholpen. Je kunt MGTOW zijn op je eigen wijze, sommigen zijn gelovig, anderen niet. De een heeft sex met vrouwen de ander niet. Je kan dus niet MGTOWs over een kam scheren. Men verwijt MGTOW wel een afbraak van de samenleving maar het is het logische antwoord op een samenleving die reeds afgebroken is en waarin het als man zijnde uitermate gevaarlijk is om je tussen de puinhopen te begeven.
  De aanslag in totonto werd niet gepleegd door een MGTOW maar door een incel. Er is wel een duidelijk verschil tussen een incel en een MGTOW. Als deze incel een MGTOW was geworden dan had hij zijn energie gericht op carriere en hobbies en had hij die energie niet misbruikt voor het plagen van een aanslag. Ik vrees dat we dit soort aanslagen in de toekomst nog wel vaker zullen zien.
  Ook staat MGTOW NIET voor misogynie ook al lees je vrouwonvriendelijke opmerkingen van mannen op MGTOW-fora (die zitten in de ‘red pill rage’) MGTOW is geen haatbeweging (terwijl feminisme zich wel actief probeert af te zetten tegen mannen), maar een MGTOW man loopt gewoon weg van de onderhandelingstafel. Het is een passieve overlevingsstrategie in een gynocentrische samenleving.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht