De weeën. Zullen “millennials” Europa terugwinnen?

In Mattheus 24 vragen de leerlingen Jezus hoe ze de voltooiing van deze wereld kunnen herkennen. Jezus spreekt dan over hongersnoden en oorlogen en voegt dan toe: Dat alles is het begin van de weeën. Een vrouw kan aan verschillende tekenen zien wanneer de weeën komen. Die zijn normaal het begin van iets en niet het einde. Wat zijn de weeën die Europa ondergaat en wat kan er komen?

 

Julian Langness in “Identitatbloggen”

In deze kolommen bespreken we soms figuren die een licht werpen op de huidige situatie in Europa. Julian Langness is een Amerikaan van Noorse afkomst. Hij is een “millennial” (generatie geboren in de jaren 1980 en 1990). Ze zijn de tieners en twens van het jaar 2000. Ze zouden ethisch en politiek conservatiever zijn dan de vorige generaties (geboren in de jaren 1950, 1960, 1970…).

Julian schreef een boek erover in 2017. Hij had in zijn twintiger jaren uitgebreid gereisd in het Midden Oosten en Europa. Hij bezocht Belgische en Franse banlieues, Griekse eilanden, voorsteden van Rome, Berlijn, Dortmund, Stockholm. Scandinavië trok hem speciaal aan en meer bepaald Zweden en Noorwegen als case study ook omdat hij de talen en de cultuur beter kent.

De titel van zijn boek (2017, Amazon kindle) is een heel programma: Identity Rising: How Nationalist Millennials Will Re-Take Europe, Save Americia and Become the New Greatest Generation. Deze titel houdt een wens is. De strekking van het boek is echter realistisch.

Wiki commons, Millennials 2008

Zijn ouders zijn babyboomers. Ze werken als universiteitsprofessoren en zijn eerder “liberal”. Dat belette hen niet te verhuizen uit Californië omdat het te duur, te stresserend, niet zo veilig enz. was. Julian is dan opgegroeid in een noordelijke meer conservatieve staat met een overwegend “blue collar” bevolking (arbeiders). Het openbare onderwijs in deze meer conservatieve omgeving was echter onverminderd gefocust op diversiteit, multiculturaliteit. De overwegend blanke jongeren, vaak arbeiderskinderen, kregen te horen dat ze “white privilege” genoten alleen al omdat ze wit waren, dat viriliteit seksistisch was enz. Julian beschrijft hoe veel leeftijdsgenoten, vooral jongens, afhaakten. Waar heeft hij dan zijn ruime kijk op de wereld gehaald? Niet op school. Zijn ouders hadden een grote bibliotheek en zo heeft hij heel wat kennis opgedaan.

De vierde wending (VS: +-1780, 1860, 1940, 2020 ?)

Twee auteurs die hem sterk aanspraken, waren Strauss en Howe met hun theorie over het viervoudige generatietype “The Fourth Turning” (1997). Die zien in de Amerikaanse geschiedenis vier types mekaar opvolgen. De eerste generatiewending gebeurt met de onafhankelijkheidsstrijd (jaren 1770), de tweede tachtig jaar later met de Burgeroorlog (1861-1865), de derde met de Tweede Wereldoorlog (1941-1945 in de VS). Is de volgende wending de jaren 2020?

De generatie die in de jaren 1920 opgegroeid is en gehard is door de economische depressie, vecht in de Tweede Wereldoorlog. Strauss en Howe noemen hen de “great generation“, ik zou hen de “doeners” noemen. De generatie na hen zijn de “makers“. Ze zijn in de jaren 1940 opgegroeid en bouwen na de oorlog de economie weer op. Het naoorlogse “Wirtschaftswunder“. Na hen komen de “zieners“. Die groeiden op in de jaren 1950 en keren zich tegen de bestaande bourgeoiscultuur (middenklasse) en de gevestigde orde. Ze beschouwen zichzelf als visionair, als openers van nieuwe horizonten. Zij zijn de “babyboomers“. Heel wat van hen zijn in de media, de universiteiten en de politiek actief gebleven. Een aantal hebben zich tot DE techno ondernemers ontpopt: Branson, Steve Jobs, Bill Gates enz. niet zozeer dankzij uitvindingen (die hadden anderen al gedaan) maar dankzij het patenteren en marketen van enkele briljante ideeën en toepassingen.

De generatie opgegroeid in de jaren 1960 en 1970 noemen we dan de “nomaden“. Ze hebben minder wortels en veranderen makkelijker van job, omgeving gender en relatiekringen. Daarbij komt de crisis van het viervoudige generatieverloop tot uiting: de “ontknoping” noemt Strauss-Howe dat.

Het verlies van “asabiya” (samenhorigheid)

Ibn Khaldoun (14de eeuw)

De middeleeuwse Arabische historicus en reiziger Ibn Khaldoun had het ook daarover: hoe samenlevingen sterk werden in samenhorigheid (“asabiya”) maar die ook weer konden verliezen. Een cyclisch verloop van consolidering en verval. Iedereen die ogen heeft, kan dat verval zien. Moreel, religieus, maatschappelijk en noem maar op. In die jaren van “ontknoping” (1990 e.v.) is de generatie van Julian Langness opgegroeid en gevormd. Ze zijn de “millennials”. Of ze volgende “great generation” zijn, de “doeners” zoals hun voorgangers (die van 1777, 1861 en 1941) en de negatieve trends kunnen omkeren, dat is  de vraag. De theorie van Strauss-Howe is maar een hypothese maar het is wel duidelijk dat er slingerbewegingen tussen generaties zijn.

De VS is volgens mij verder gevorderd dan we in Europa beseffen. Het water staat vele millennials aan de lippen. Studieschulden, debet cards enz. In de blog “The Saker” hoorde ik dat je met een gemiddelde voltijdse job ongeveer 27000 $ per jaar verdient. Een ziekteverzekering voor 4 personen kost al vlug 26000 $. Bovendien is er bij ernstige ziekte een franchise van 8000. Reken hoeveel een gezin met één verdiener zou overhouden…

In een vervolgartikel bekijken we hoe Langness toch nog optimistisch besluit m.b.t. Europa. U kent de problemen: misdaadcijfers, explosie van het aantal verkrachtingen, witte meisjes die als tienerhoertjes gebruikt worden door Pakistaanse gangs (Rotherham, Oxford..). Langness bezocht die plaatsen en geeft de krantenartikels uit de landen zelf als bron. Die zaken zijn in Katholiek Forum al aan bod gekomen.

De opdeling van West-Europa

Hij is realistisch. Hij beseft dat in tien tot twintig jaar mannelijke moslim migranten de meerderheid zullen vormen in de mannelijke leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar in een aantal gebieden en grootstedelijke regio’s. Dat zal leiden tot nog meer uitstroom van autochtonen uit die streken. Die gebieden zullen zich navenant niet meer als Zweeds, Frans, Duits enz. identificeren.

Kunnen autochtone Europeanen in meer perifere en landelijke gebieden nog hun cultuur en zelfstandigheid behouden? Het is bv. denkbaar dat delen van Oost-Duitsland autonomie of onafhankelijkheid eisen. Hier houdt Langness weinig rekening met de EU-machine. Hij weet dat die betrokken is bij het plannen van die massamigraties (samen met de VN, NAVO, NGO’s verbonden met de VS diepe staat). Maar de EU-technocraten plannen ook een leger, een dada van Juncker. Dat is dan zogezegd tegen Rusland gericht maar ook een kind snapt dat dat larie is. Met een leger van 27 landen dat aan mekaar hangt als los zand, houd je Rusland niet tegen. Trouwens Rusland is niet geïnteresseerd. De EU rijdt zichzelf wel verder vast de komende jaren. Maar een Europees leger kan ondertussen gebruikt worden tegen gebieden die secessie plegen, hun quota migranten niet opnemen. Het (eigen Europese) populisme is de vijand, dat herhaalt EU-president Donald Tusk regelmatig.

Identiteiten

Wiki Commons

Langness verwacht heil van “identitaire bewegingen” in Europa. Dat is een wat ongelukkige term. Ook humanitair links heeft het voortdurend over de bescherming van identiteiten: de minderheden, LGTBQ+. Ze komen op voor de Gay Pride in de stad maar even goed voor het recht op eigen geplogenheden (bv. sharia !) van minderheden in de voorstad. Allemaal nogal contradictorisch.

Langness bedoelt met “identitaire bewegingen” autochtone Europeanen die hun wortels herontdekken, tradities willen bewaren. Volgens mij gaan ze dat hier in West-Europa numeriek niet meer redden op die manier maar misschien wel in Oost-Europa.

Knack over “Sceptr”

Millennials in Vlaanderen

Laten we even een voorbeeld nemen. “Sceptr” is een Vlaamse nieuwssite die  sinds eind 2016  “harde thema’s behandelt die verwaarloosd worden in de reguliere pers” (bv. machtsverhoudingen…). Het moet een tegenwicht zijn tegen de overwegend (humanitair) linkse pers. De site is bovendien interessant omdat ze voor drie vierde door “millennials” wordt ingevuld. Zie daarvoor de bio’s van medewerkers https://sceptr.net/onze-medewerkers/.

De site is heel lezenswaard en beperkt zich tot feiten met zo weinig mogelijk interpretatie. Er is wel een zekere strekking maar die is eerder neoconservatief dan (ethisch) conservatief. U weet wel, “neoconservatief” (VS) staat voor wet en orde, aansluiting bij de VS, sterke Westerse positionering in de wereld via NAVO enz. en is voor de rest economisch volledig liberaal. In die zin is hun berichtgeving over bv. Syrië, Israël, Iran, globalisering.. zo mainstream als mainstream kan zijn. Je zult daar nooit een gastkroniek lezen zoals die van pater Daniël Maes.

De Vlaamse millennials voelen onvrede over de media, politiek, massamigratie, gender heisa, de nivellering van het onderwijs enz. Maar het gaat meestal niet verder dan een neoconservatieve reactie en blijft zo een deel van het systeem. Humanitair links en neoconservatief rechts zijn gewoon twee varianten. Dat heeft wellicht alles te maken met de enorme invloed van de NVA, de massapartij die voor Vlaanderen het conservatisme gekaapt schijnt te hebben maar in feite enkel neoconservatief is. Maar OK, Julian Langness kan je niet bekritiseren omdat hij al die finesses in Europa niet onderscheidt. Het is niettemin een grote eigenheid van de Vlaamse situatie.

Het is dus niet duidelijk wat de “weeën” van Mattheus 24 brengen zeker niet in Vlaanderen. Wat brengen de huidige sociale, religieuze, morele weeën teweeg? Staan er “doeners” op zoals Langness ze ziet in de VS en een aantal Europese landen? We bekijken het verder in een vervolgartikel.

 

 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

21 commentaren op “De weeën. Zullen “millennials” Europa terugwinnen?

 1. Andries wat is germanist, is dat een andere identiteit misschien? Kun je dat eens uitleggen?

  1. Dag Gideon. Germanist is het oude woord voor Germaanse talen aan de universiteit. Ik moet die term eens aanpassen. Dat is een voorhistorische term.

 2. Een zeer goed artikel dat vele pijnpunten aan geeft. Ik weet nog toen ik jong was dat er onder de mensen nog een samenhorigheid gevoel was. Iedereen kende iedereen, zelfs de buren in de grootsteden, dat is allemaal verloren gegaan in een samenleving waar solisme hoogtij viert, we trekken onze plan wel, ieder voor zich en God met ons allen, waar God dan in hemelsnaam mag voor staan !!

 3. Laat je niks wijs maken, beste Andries T., door een Amerikaans vlugschrift over “generatie” types, noch over Europese problematiek. Wantrouw alles dat uit Amerikaanse hoek komt.
  Om met het laatste te beginnen, Amerikaanse commentaren over Europa, zijn altijd negatief. Uitgenodigde Amerikaanse sprekers van enige naam, gaan eerst langs bij het Buitenlandse zaken ministerie in Washington, om te vernemen wat ze wel en wat ze niet mogen of moeten zeggen. De VS is een joodse kolonie vanaf 1913, met de oprichting van de private Fed bank, en sindsdien is ze afgezakt tot de huidige politie staat van nu.
  Sinds 9/11, is dat versterkt. Geo-politiek denken domineert alle regeringsgebouwen, inclusief de MSM media. Wallstreet geld baronnen domineren de roverstaat. Wereld hegemonie is Washington’s “leidmotiv”. Daartoe hebben Amerikaanse regeringen, mbv. Londen, twee Wereldoorlogen in Europa gecreëerd, en van1917 tot 1989, het atheïstische talmud imperium van de Sovjet Unie in stand gehouden. De wil Europa te kunnen blijven domineren, staat iedere waarheidsvinding in de weg. De hoop is dat de op de klippen gelopen “Iran deal”, veroorzaakt door president Trump, de EU regeringen eindelijk de ogen opent en hen dwingt tot politiek realisme dat hernieuwd geo-politiek denken in Europa kan initiëren. Dus, beste Andries, kom hier niet aan met Amerikaanse schrijvers of woordvoerders. Zij zijn de propagandisten van een vijandelijke macht.
  Voorts, “generatie types” ontstaan niet in het luchtledige, noch worden “generaties” als type geboren. Wellicht fabeltjes voer voor sociologen. Belangwekkende maatschappelijke evenementen, zoals economische crises, revolutie, oorlog en bezetting, hongersnood, de strijd tegen het water, die volken hebben getroffen en diepgaande sporen hebben getrokken, vormt “een generatie” of een opvolging van generaties, als gevolg van de langdurig, gemeenschappelijk ondervonden druk van buiten af. Een typisch voorbeeld is de na-oorlogse generatie, die o.a. honger heeft geleden in de hongerwinter van 1944/45. Zij kan nog steeds geen eten weggooien, arbeidzaam leeft zij zuinig, en staat zij argwanend tegenover de moderne “consumptie” maatschappij.
  De vooroorlogse generatie daarentegen, die de diepe economische crisis van de jaren 1930, heeft meegemaakt met grote werkeloosheid, was zeer gezagsgetrouw en religieus. Zij respecteerde ongeschreven regels, stand en hiërarchie. Tenslotte, de dichterbij en veelbesproken jaren 1960 generatie, is diepgaand gedestabiliseerd geraakt door de cultuur marxistische Mei 1968 revolutie, van de Frankfurter Schule. Zich afzettend tegen de generatie van hun ouders, en profiterend van het geestelijke en spirituele vacuüm getrokken door het V2 Concilie van 1965, werd de traditionele bourgeois maatschappij vernietigd. Deze omwenteling werd afgedwongen door een kleine kerngroep van joodse revolutionairen (1), in Parijs, op de Sorbonne universiteit. Zij hebben het traditionele Europa verder besmet met het revolutionaire, hedonistische virus, gericht op de vernietiging van de natuurlijke orde.
  Generaties hangen niet af van doeners en niet-doeners, beste Andries, maar van bewust veroorzaakte, maatschappelijke spanningen of omwentelingen, van welke origine of aard dan ook, gemeenschappelijk en aan de lijve ervaren door volken of grote samenlevingen. Recente voorbeelden zijn de nu uit-faserende Europese hedonisten jaren 1960 generatie, de Ieren, en de Palestijnen.

  (1) w.o. Marcuse (lid Frankfurter Schule), Cohn-Bendit, Alain Krivine, Alain Geismar, en de niet-joodse Jacques Sauvageot.

  1. Juist, beste Jules, mensen zijn zo gek gemaakt van alles wat van die USA afkomstig is, alsof daar de wijsheid te vinden is. De zovele studies en geschriften van onze Katholieke strijdbroeders van de vorige eeuw(en) die ons de gevaren van deze tijden nauwkeurig aangeven, is voor vele oude koek. Velen aanvaarden zomaar gelijk wat zonder enige studie (want ja, daar is veel inspanning, opoffering en tijd voor nodig) en weten dan niet meer waar de klepel hangt.
   Over de essentie van deze grote en uiteindelijke strijd, wordt niet begrepen door velen. Echter is er hier door uzelf, Benjamin en ikzelf, reeds veel geschreven. Maar ja…
   Echter de vijand van de Katholieke Kerk slaapt niet maar doet ze inslapen.
   Wanneer Jezus zegt: Mat 26:41 ” Waakt en bidt, dat gij niet in bekoring komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. ”
   Mat 26:42 “Opnieuw ging Hij heen, en bad: Mijn Vader, zo hij niet kan voorbijgaan, zonder dat Ik hem drink, dan geschiede Uw wil. ”
   Mat 26:43 “En weer kwam Hij terug, en vond ze in slaap; want hun ogen vielen toe. ”
   Wat die jonge man Julian ons hier brengt, door middel van het artikel van Andries Termote, is wat wij reeds lang weten en waar hij niets over laat weten, namelijk de Rooms Katholieke samenleving in een door God ingestelde orde van Katholieke monarchen en de Rooms Katholieke Kerk. Deze moest ten gronde worden gericht om plaats te maken voor een goddeloos politiek gerommel.
   Wat baat het ons om te weten of deze heer Julian een politieke analyse maakt van een verrot systeem en daar eventueel nog een herstel of heil inziet?
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 4. Beste Jules en Peter, ik kan er volledig in komen. Wij zijn echter 60 en 70+. Het is goed om ook eens naar jongere generaties te luisteren.

  1. Het gaat ons erom, beste Andries, om aan leergierige en geïnteresseerde jongeren plus de minder jongeren onder ons, de feiten van meer dan 2 eeuwen revolutie door te geven. Het gaat ons erom, de maçonnieke talmud motor van het kwaad, te ontmaskeren, op dit voortreffelijke katholieke forum. Het gevaar is de infiltratie van enkelen !

   1. Beste Jules,
    Andries begrijpt het niet goed volgens mij, als hij schrijft dat het goed is om eens naar jongere generaties te luisteren.
    U schrijft Jules: “Het gevaar is de infiltratie van enkelen !” Niet dat alleen, maar eveneens bestaat dat gevaar van infiltratie erin om de geesten om te vormen, en dan nog wel deze van gelijk welke ouderdom.
    Hoe kunnen we naar jongere generaties luisteren, die dag en nog met dit gevaar geconfronteerd worden? Is het eerder het herhalen van het sluipend gevaar aan te klagen en het te doen opmerken, en dit als het moet tot vervelens toe, om uiteindelijk weer een gezond denkvermogen te bekomen. Dat is eigenlijk de vrijheid.

   2. Jules, vrijmestelarij dient ontmaskert te worden, maar hoe doe je dat verantwoord?

 5. De oudere generaties maakten wellicht de fout het als te vanzelfsprekend te zien dat de jongere generatie automatisch gelovig werden, omdat ze al zo jong gedoopt werden. Maar niets is minder waar. Soms lijkt het om het aantal katholieken te gaan. Dat leek belangrijker dan het geloof goed door te geven. Daarom haakten velen af.

  De generatie van de 60’ers en de 70’ers kwamen midden in die hectiek na Vaticanum II. De meningen raakten verdeeld, gelovigen groeiden uit elkaar en lijken elkaar soms zelfs te bestrijden.

  De gebakken peren zijn/is een feit. We zitten er nu mee. Of er ook gebakken appels bij zaten, vertelt het verhaal niet, anders zaten we ook met de gebakken appels en zaten we die ook nog met elkaar te vergelijken en je kon ze eigenlijk niet met elkaar vergelijken ook nog. Ze liggen te ver uit elkaar. Wie het vatten kan, vatte deze laatste zinnen.

  1. Er zal, volgens de Bijbel ook een schifting plaats vinden. De bokken en schapen.
   Bokken ne schapen liggen ook mijlenver uit elkaar. Net als die appels en peren die je niet met elkaar kan vergelijken.

 6. Collega Cathérine Gabriels schreef op 15 mei in KF over de “mannelijke generatie” en “red pill”. Dat sluit helemaal aan bij de millennial Julian Langness van het bovenstaande artikel “Weeën…”.
  Ik beloof de volgende keer over een oudere auteur te schrijven. Ik vond Langness zijn beschrijving van de generaties sinds 1940 best interessant en zijn eigen levensverhaal hoe hij als millennial zijn weg zocht in een nivellerend en hersenspoelend onderwijssysteem. Maar je kunt er inderdaad niet veel uit afleiden. De millennials blijven te sterk gefocust op uiterlijke identiteit(en).
  Volgende keer behandel ik prof. Pierre Hillard, een vijftiger. Hij is een zeer gereputeerd Frans politicoloog en kenner van de “mondialisering”. Dat mag maar toen hij een boek schreef over “mondialisme” is hij zijn wikipediapagina kwijt geraakt. Over “mondialisme” mag je niet schrijven. Dat ben je een samenzweringstheoricus. Hillard staaft nochtans alles met de citaten en zijn feitenkennis. Is de auteur van “Atlas du mondialisme”, uniek in het Franse taalgebied. Hij is een katholiek en komt daar voor uit. Dat is ook bijna uniek in die universitaire wereld.
  Treffend is dat zijn grote werk “La marche irrésistible du mondialisme” een ondertitel heeft die naar een Nederlander verwijst. Die ondertitel is: “De mislukking van Babel is niet fataal”. Dit heeft de Nederlander Kolvenbach, generaal overste van de SJ (1984-2009) ooit gezegd. Kolvenbach kent zijn bijbel en het verhaal van Nimrod en Babel en hoe dat afgelopen is en toch…
  Treffend is ook dat het EP in Straatsburg in zijn nieuwe gebouw een … afgeknotte ronde toren heeft.
  Nog een vraagje voor Jules en Peter. Kennen jullie de Nederlandse auteur Robin de Ruiter? Hij schrijft veel over globalisering en netwerken. Er is veel vertaald in het Engels en Spaans op o.a. Amazon. Zijn werk lijkt serieus en hij stelt zich op als katholiek. Hij haalt daarbij vaak de kerkvaders en de Bijbel aan als verwijzing. Je vindt weinig over hem op het net. Hij zou in… Ecuador wonen. Is hij wel een fysieke persoon of een collectief?
  Groeten

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Andries Termote: “De millennials blijven te sterk gefocust op uiterlijke identiteit(en).”

   Wat mij opvalt is hoe Amerikaanse “millennials” meer dan vroeger zich als Europees proberen te identificeren, maar zij begrijpen duidelijk de Europese intellectuele traditie niet grondig, en maken er dikwijls een karikatuur en een regelrechte verbastering van. Om het Europa van de geschiedenis en de echte Romanitas te verstaan zouden zij oude boeken moeten doorvorsen van het Latijns Christendom en/of naar hier moeten komen om uit de vestiges van het oud Christelijk Europa van weleer te putten. Met de republicanistische literatuur die populair is binnen “Alt-Right” kringen zullen ze nergens komen. Het is spijtig dat ze dikwijls teruggrijpen naar het fascisme van Mussolini, het hitlerisme of het oorspronkelijk liberalisme van de VSA-stichters, terwijl dat allemaal geboren is uit de Verduistering. De disputaties tussen schrijvers zoals “Laramie Hirsch” (nom de plume) en republicanistische Alt-Righters illustreert hoe sommige Amerikanen zich willen identificeren met hun Europese wortels maar die wortels eigenlijk niet begrijpen.

   De “millennials” – ik vind al die benamingen nogal onnozel, maar ze worden nu eenmaal gehanteerd – zijn de generatie waartoe ik behoor; het is opmerkelijk hoe hun denken zich ontwikkeld heeft de voorbije tien jaar. Ik herinner mij, van toen ik een tiener was, de algemene leemte en melancholische onverschilligheid die mijn generatie tekende; de holle ogen van een jeugd wiens toekomst verwoest werd door de gedegenereerde soixantehuittekes die hen gebaard hadden, een jeugd die zichzelf heeft “opgevoed” (dat is, “opvoeding” in het kwaad door immersie in videospelen, cinematografie, en ontaarde, duivelse jongerenculturen) omdat de wijsheid en de rechte spraak geweken was van de grijze haren der ouderling en van de lippen der gezinshoofden. De giftige vruchten van dergelijke “opvoeding” zijn nog steeds op de meest afschuwelijke wijze zichtbaar in donkere krochten van het internet zoals 4chan. De “millennials” die zich meer en meer tot vormen van nationalisme aan het wenden zijn, zijn er die de walgelijke onverschilligheid en materialistische zielloosheid van de millenniumwisseling niet langer wilden verdragen, en zoeken iets om voor te strijden en te sterven, doch zij beseffen nog niet welke de ware zaak is waarvoor God hen bestemd heeft te strijden, en houden zich daarom bezig met oudere vormen van vrijzinnigheid binnen een militant kader van nationale identiteit. De hogere clerus zou nu eigenlijk voortdurend bezig moeten zijn met het oproepen van die jonge mensen om zich te scharen onder de Kruisvaan van Christus Koning, met de onbevlekte naam van de Dame van Lepanto op hun lippen. God en vaderland in de orthodoxie van de Katholieke Kerk.

   Voor Katholieken die het reactionaire gedeelte van Frankrijk in het oog houden zou Pierre Hillard inderdaad moeilijk een onbekende kunnen zijn. In de Lage Landen lijkt hij vrijwel onbekend.

   1. Correctie:

    … “omdat de wijsheid en de rechte spraak geweken waren van de” etc.

 7. Beste Andries,
  U vraagt mij of ik Robin de Ruiter ken. Ja, ik ken die man. Hij is een Nederlander die opgevoed is in Spanje en schrijft boeken en heeft zelf een uitgeverij gesticht want hij vond geen enkele uitgeverij die zijn boeken wou publiceren. Neen het is geen collectief. Hij woont in Ecuador.

 8. Beste Andries,
  In mijn antwoord hierboven kon ik helaas geen link vermelden waar u meer info over hem vindt, daar dit forum aan WorldPress is verbonden en deze man erg gecensureerd is op internet. Maar ik ga u op een andere wijze de link geven.
  het uur van de waarheid punt info schuine streep 2010 schuine streep 11 schuine streep 23 wie verbindingsteken is verbindingsteken r o b i n verbindingsteken de verbindingsteken r u i t e r schuine streep (met http:// ervoor).

  Laat de spaties weg en maak er één link van, Ik weet niet of u dit verstaat. Als het niet gaat laat het mij dan weten.

  1. LS, ook u allen zalig Pinsteren, hiermee neem ik alle woorden die verkeerd kunnen worden uitgelegd terug, Gideon Krols

  2. Beste Andries, die Robin de Ruiter is een serieuze schrijver. Spaans opgevoed en derhalve hoogst waarschijnlijk katholiek wortels, anders ga je ook niet zo de diepte in van de geheime, verborgen wereld.
   Maar kennelijk niet traditioneel katholiek, want hij legt niet bloot de machinaties van de “Synagoge van satan” (Ap.2,9; 3:9), de motor van oudsher, van al het grote kwaad in de wereld, sinds Golgotha. Vermoedelijk naïviteit ?
   Hij dringt dus helaas niet door tot de kern. Aanwijzingen bemerkt dat hij “Sluiproutes van de macht” gelezen heeft, evenals de bekende NL politicus Th. Baudet. Dus hij zou het moeten weten. Tenslotte mag ik je attenderen op mijn twee laatste YouTube videos over de Tweede Wereldoorlog, opgenomen onder de vleugels van de Katholiekforum redactie. Type in mijn naam op Youtube, en je ziet de gehele serie videos.

   1. Beste Jules en Andries,
    Dat zijn eveneens mijn bevindingen i.v.m. Robin de Ruiter en dat is iets wat direct opvalt (indien men toch goed wakker is). In bepaalde besprekingen haalt hij zaken aan zonder er de oorzaak van te vermelden. Ik zou zeggen dat hij soms rond de hete brei draait. Waarom is nog maar de vraag.
    Ik persoonlijk vind dit heel eigenaardig dat er geen samenhang in zijn verhalen aanwezig zijn. Dit zou toch niet mogen na zovele jaren de zaken te hebben bestudeerd. Je zou toch vlugger op de kern en de oorzaak moeten botsen.
    Waarom? Ontwijkt hij het moedwillig of is het uit manco aan inzicht, of uit onwetendheid?
    Wat mij betreft is manco aan inzicht en onwetendheid bijna onaanvaardbaar.
    Het is dan weer een soep zonder zout.

 9. Benjamin, jij gaat als “millennial” m.i. naar de kern van de zaak. Peter en Jules, dank voor jullie toelichting ivm Robin de Ruiter. Hij brengt inderdaad veel samen maar de synthese wordt niet gemaakt. Daarom dacht ik dat er verschillende auteurs dat werk schreven. We mogen ook de enorm elastische ” antisemitisme ” wetten in FR niet vergeten. Zijn boeken hebben daar publicatieverbod.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht