Franciscus en Judas

 

Sommigen onder u kennen waarschijnlijk de Franse priester Guy Pagès. Hij klaagt de wantoestanden in de Kerk aan en neemt geen blad voor de mond. Onlangs verscheen van hem ook een boek dat ingaat op de redenen van de geloofsafval: het verzwijgen van essentiële geloofspunten, die de kern van het geloof uitmaken: “Judas est-il en enfer”(Is Judas in de hel? )

In een pas verschenen bericht, vertelt hij hoe enkele dagen geleden paus Franciscus een groep jonge Roemenen ontving, die hem vroegen of een van hen, die in doodzonde gestorven was, mogelijk verdoemd was.  Hij antwoordde hen dat: << Niemand van ons kan zeggen dat iemand niet naar de hemel gegaan is.Wij kunnen dat zelfs van Judas niet zeggen>>. Priester Pagès stelt daar tegenover dat de verdoemenis van Judas altijd een geloofswaarheid geweest is tot in het midden van de twintigste eeuw. De Paus zei verder nog: <<Wanneer de Goede Herder een verloren schaap vindt, dan brengt hij het naar huis.Ik ben er zeker van, Jezus kennende, dat het dat is wat de Heer voor uw vriend gedaan heeft. >>

Zonder de overledene te kennen en zonder de conclusies gekregen te hebben van een canoniek onderzoek van het geval, bevestigt Paus Franciscus dus dat een onbekende naar de hemel gegaan is… Daarbij onderstreept hij nog eens goed dat hij de verdoemenis van Judas in twijfel trekt.Waarom? Juist omdat het geloof in deze verdoemenis essentieel is. Het is de grendel tussen de hoop op de redding van een zo groot mogelijk aantal mensen en het geloof in een hel die leeg is. Vermits volgens Franciscus niemand mag zeggen dat Judas verdoemd is, dan mag iedereen, zoals hij er het voorbeeld van geeft, zeggen dat om het even wie gered is!Dan is er inderdaad geen hel meer.

De priester geeft een sluitend argument: “Indien niemand onder ons nog mag zeggen dat  een mens niet naar de hemel gegaan is,  omdat << hij er met zekerheid  is, wie hij ook is en wat hij ook gedaan heeft, juist omdat Jezus is wie hij is>>, waarom dan nog de absolute noodzaak prediken om de zonde te ontvluchten en zich te bekeren  tot de katholieke leer? Dat heeft geen enkele zin meer. De bestaansreden van de Kerk en haar zending worden zo tot niets herleid. Wij zullen dan, zoals in een Frans liedje, met iedereen, katholieken of niet, zondaars of niet, << wij gaan allemaal naar het paradijs ! >> zingen (met uitzondering van de moslims dan , die wel geloven in de hel, maar wel alleen voor de niet-moslims!…).

Priester Pagès erkent dat de idee van de hel afschrikwekkend is en hij begrijpt dat sommigen vrezen anderen pijn te doen, maar , zo benadrukt hij: “naastenliefde heeft niets te maken met sentimentaliteit!” Zegt de heilige Paulus niet : << Als ik nog de gunst van mensen zocht,  zou ik geen dienaar van Christus  zijn! (Ga 1.10) >>

Deze spijtige gebeurtenis  toont heel duidelijk aan wat de oorzaak van de crisis binnen de Kerk is. Met zijn boek Judas est-il en enfer(Is Judas in de hel) legt priester Guy Pagès de vinger op de wonde. Om komaf te maken met deze crisis, is het nodig de wortels ervan  aan te pakken.

Hij besluit met deze passage uit het evangelie volgens Lukas: << Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want,  ik zeg u, velen zullen het proberen, maar er niet in slagen binnen te komen >> (Luk 13.24).

Auteur:Veroon ter Zee

37 commentaren op “Franciscus en Judas

 1. Een zeer goede opmerking van deze priester, en laat weer eens zien dat deze paus in een soort alverzoening hoe je ook maar hebt geleefd de hemelpoort bij Sint Pieter staat steeds wagenwijd open. De paus is ook een helderziende die reeds weet dat iemand al in de hemel is ook al heeft hij deze persoon nooit gekend dat is straf!!! Natuurlijk mogen we niet oordelen, en het is aan God en Jezus die de rechter is over levende en doden en geen paus die beslist wie de hemel binnen mag gaan, wie de goede strijd gestreden heeft en daar mogen wij mensen niet over oordelen,en dat doet deze paus wel in de plaats van Jezus, zeer merkwaardig !!

 2. … Wie in doodzonde sterft gaat zeker naar de hel. Die persoon heeft zelf zijn eigen hel gemaakt en voorbereid. Alleen weten wij, mensen, niet wie in doodzonde gestorven is. Dat oordeel moeten we aan Jezus overlaten.

  … De laatste jaren zijn er denkers(?) die menen dat er niemand naar de hel gaat. Dat is een oude ketterij, die de Kerk reeds lang geleden veroordeeld heeft. Als niemand naar de hel gaat, dan moest Christus niet geïncarneerd zijn, en was de Kerk er niet nodig.

  … Het klopt inderdaad dat God in de westerse Kerk veel te veel als een Lamme Goedzak afgeschilderd wordt.

  1. U schrijft: “Alleen weten wij, mensen, niet wie in doodzonde gestorven is.”
   Dus, volgens u weten we niet of Judas in doodzonde gestorven is? Wel, wel.
   Is het niet zo dat in Mat 27:5 Doch hij wierp de zilverlingen in de tempel, vluchtte weg, en ging zich verhangen. ?
   Dus het staat in het H. Evangelie van de H. Mattheus.
   Alleen u verhangen is in doodzonde sterven.
   Goed nadenken, beste A. G. Stinus, alvorens u iets onzinnigs schrijft, dat een geloofswaarheid is.

 3. Het is overduidelijk dat zulke onoverkomelijke flaters van Bergoglio er zouden aankomen. We kunnen dit vaststellen vanaf het ogenblik dat hij plechtig een beeltenis van Luther in het Vaticaan heeft geïnstalleerd.
  Ach ja, ik was het vergeten, Bergoglio heeft zichzelf met Ratzinger al op de “heilig te verklaren heiligen” geplaatst, naast “zalige” Paulus VI (????) “heilige” JP II en “heilige” Joh XXIII.
  Misschien kan hij is er nog een plaatsje dan voor de “heilige” Luther en last but not least, de “heilige” Judas.
  Die zouden dan allen een plechtige botsautosmis krijgen.
  Niet slecht nietwaar?

  1. “Heilige Judas”: jawel! In 2017 publiceerde de Franse uitgeverij Albin Michel het werk “Jésus. L’encyclopédie” o.l.v. Mgr. Joseph Doré, gewezen aartsbisschop van Straatsburg. Op pag. 627 begint het artikel over Judas Iskariot met “Saint Judas ou le destin d’un traître” en voor zover ik het begrepen heb, is die titel echt niet ironisch bedoeld.

 4. Beste Peter,

  – Vind je het zo plezant van te spotten met <> ? Ga je misschien je eigen kerk opstarten, en zelf uitmaken wie heilig is of niet, met zelf uitgevonden procedures ?
  – De Kerk is niet perfect, maar je moet altijd bedenken dat Christus en de Heilige Geest actief zijn in de Kerk, en daarom moet je er genoeg vertrouwen in hebben.
  – Als wij zo heilig worden als de heilige paus Johannes-Paulus II mogen we heel blij zijn.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus.

  1. Beste AG Stinus, il vindt niet uit of start niets op. Ik hou van de K. Kerk zoals Jezus Christus ze gesticht heeft en deze 2000 jaar lang het heil aan de wereld heeft aangeboden, totdat het duivels concilie V2 alles is komen wegroven voor het heil der zielen. In mijn reactie staat de waarheid die ik lief heb en die Jezus zelf is.
   Als u in de V2 fabeltjes gelooft en denkt daardoor het eeuwige leven te kunnen verwerven, zeg ik u neen.
   Hoe kan God de H. Geest in zo’n pseudo-kerk aanwezig zijn als de waarheid wordt verloochend?
   Ik heb helemaal geen vertrouwen in deze afbraakkerk van na Paus Pius XII.
   Ik wil niet “heilig” worden zoals de modernistische pauzen, helemaal niet. Er kan geen heiligheid aanwezig zijn in leugens en afbraak van wat Jezus zeer zuur op het H. Kruis heeft verdiend.
   Hoe “heilig” is dan uw JP II, die afgodendiensten bijgewoond heeft en de koran gekust heeft? Zeg mij eerst eens wat heilig zijn is. Blijkbaar weet u helemaal niet wat heilig zijn betekend.
   Antwoord maar eens op deze laatste vraag.

 5. In het bovenstaande bericht moet tussen de haakjes staan :
  de “zalige” Paulus VI (????) “heilige” JP II.
  A. G. St.

 6. Wie durft te beweren dat hij wedergeboren is ,en kan getuige daarvan ,Pinksteren de pleitbezorger ontvangen ,het witte steentje ,ik word allen maar gehaat en hoop dat het snel afgelopen is ,snel naar boven .

  <>(Luk 13.24).”

 7. Hallo Peter,

  – Wie katholiek wil zijn zal Vaticanum II moeten aannemen. Je moet niet denken slimmer te zijn dan de bisschoppen, samen in een concilie verzameld. Zo dient een katholiek dat te bekijken. Dit betekent niet dat alles wat na het concilie gebeurd is, goed was, verre vandaar. Dat komt doordat “men” dacht dat toen alles op losse schroeven kon gezet worden. De teksten van VatII zijn echter OK. Ik heb er geen last mee. De zalige paus Paulus VI was ook niet enthousiast over de gebeurtenissen na VatII.

  – Als de Kerk zegt dat iemand “heilig” is, betekent dat dat die mens tot voorbeeld kan gesteld worden voor alle christenen, en men zijn/haar voorspraak kan inroepen. Dit betekent niet dat alles wat die mens gedaan heeft OK was. Denk aan de jeugd van Sint Franciscus of Sint Augustinus. Wat die mensen verkeerd gedaan hebben werd gecompenseerd door goede dingen zoals God die wil, en ze hebben tenslotte een leven aangenomen dat God welgevallig was. De koran gaan kussen lijkt me niet verstandig, maar ik weet niet wat toen de gedachtegang van de paus was. Hij heeft ook niet verklaard dat alles wat in de koran staat de waarheid is. Dat kan niet, als je vind dat het katholicisme de ware godsdienst is. Je kunt niet iemand “ontheiligen” omdat die om één of andere reden de koran gekust heeft.

  Met vriendelijke groeten, Au. Gu. Stinus

  1. Beste A.G. Stinus,
   Ik heb je al eens laten weten dat de manier waarop u zich Katholiek noemt, echt treurig is, nietwaar?
   U schrijft: “– Wie katholiek wil zijn zal Vaticanum II moeten aannemen.”
   Knoop dit goed in uw geheugen dat ik reeds dikwijls verklaard heb dat ik tot de K. Kerk, van voor het duivels concilie VatII, behoor. t.t.z. de Semper idem Kerk (de altijd dezelfde) die niet kan veranderen.
   Zo ook zal ik tot op het einde van mijn aards bestaan dit duivels concilie verwerpen, met alles wat het inhoud.
   U schrijft; “De koran gaan kussen lijkt me niet verstandig, maar ik weet niet wat toen de gedachtegang van de paus was. ”
   Gedachtegang? Voor een Paus waar de ganse wereld naar kijkt? Misschien beweert u dat hij dit onbewust heeft gedaan? Onzin!
   ” Hij heeft ook niet verklaard dat alles wat in de koran staat de waarheid is.”
   Zodus volgens u is het zo dat de Koran een deel van de waarheid inhoudt. Ik zeg u neen. De waarheid is Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens, en dat staat niet in die koran. Dus geen waarheid.
   Ik zal u nog een andere flater van JPII voorschotelen;
   Op de interreligieuze gebedsontmoeting in assisi in 1986, heeft JPII voorkomen dat een beeld van de Onze Lieve Vrouw van Fatima in de Basiliek zou staan, om de andere godsdiensten (lees afgodsdiensten) niet te beledigen, en toegestaan heeft om een beeld van Boeddha op het tabernakel, dat Onze Heer Jezus Christus inhield, te plaatsen.
   Och ja, hij zal wel weer niet geweten hebben dat dat niet mocht, of zoiets, nietwaar?
   Ik had u gevraagd: Zeg mij eerst eens wat heilig zijn is.
   Echter gaat u de vraag uit de weg en gaat u verder over een “heiligverklaring”. Neen, ik vraag u wat heilig zijn is, heiligheid.
   Nogmaals, leer beminnen en u zult dit alles begrijpen.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. Natuurlijk is dat vervloekte V2 concilie de oorzaak van de grote geloof en kerkcrisis die wij nu meemaken ; de ultieme beproeving die we hebben te ondergaan en die door de hemel is toegelaten ; die JP II was een marraan, beste Peter, een verkapte jood, zoon van een joodse moeder en de vader was agnost, kader lid van het leger. Er is een lijst met enkele tientallen ketterijen. Deze man verdient niet het predikaat “heilig”. Wat er met hem gebeurd is gaat ons niet aan, we kunnen alleen maar hopen voor hem dat de hemel genadig is. Maar deze man is nooit “onze” paus geweest, met zijn indianen tooi, zijn dansende bijna naakte danseressen in een huidkleur “collant” in de St. Pieter. Lees het boek van Luigi Villa, “Karol Wojtyla, bienheureux ?….Jamais !!”. Wat hij onder de oorlog gedaan heeft is duister. Hij was bevriend met zijn voorganger Montini. Deze was ook joods, praktiserend homosexueel en vrijmetselaar, Ost-Politik bevorderaar , communist sympatisant zoals de meeste joden, en verrader onder P XII die hem voor het leven verbannen heeft uit het Vaticaan. Het Vaticaan moet in die jaren 1950, met een zieke P XII, geleken hebben op een slangenkuil, pervers decadent, als in de tijd van de Renaissance pausen, bevolkt door carrièristen, vrijmetselaars en philo-semieten en communisten. Vrijmetselaar Roncalli (J XXIII) was communist.
    Maar over de hel nog het volgende, de zonde tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven. Dat slaat minstens op alle ketters van naam, naast Judas ook Luther, maar ook ouders die kinderen beletten katholiek gedoopt te worden en later de overige sacramenten te ontvangen. “Vreest Hem die, als Hij gedood heeft, de macht nog bezit, om in de hel te werpen.” (Lukas, 12 : 5), en verder, “Maar wie Mij verloochent voor de mensen, zal voor Gods engelen worden verloochend. Wie iets tegen de Mensenzoon zegt, het zal hem worden vergeven ; maar wie lastert tegen de Heiligen Geest, het zal hem niet worden vergeven”. (Lukas, 12 : 9-10). Het belemmeren van dat beginsel zelf van de bekering, nl de H. Geest die de genade schenkt, het volhardend lasteren der Geest, wordt niet vergeven.
    Over de hel is het Nieuwe Testament overduidelijk op vele plaatsen in de tekst. “Zij zullen vallen als bladeren van de bomen”, en ” maar weinigen zijn uitverkoren”. Welke katholiek kent ze niet uit het hoofd. En geeft niet teveel moeite aan onze beste A.G. Stinus, vermoedelijk een volhardende NOM katholiek, misleid door de NOM clerus, zoals vele goedwillende protestanten misleid door de dominees.

    1. Beste Jules,
     Door het doorgronden van hoe de Allerhoogste al het zichtbare en onzichtbare op een wonderbare wijze geschapen heeft en op een nog grotere wonderbare wijze ons verlost heeft, dan ontdekken wij die onuitsprekelijke liefde, wijsheid, ondoorgrondelijk verlangen om ons bij Hem te hebben in Zijn Heerlijkheid.
     Ik begrijp niet waarom de mens, die toch naar de liefde zou verlangen, of toch zou moeten, dit o zo mooie niet begrijpt.
     Erger, beste Jules, is dat er nog niet begrepen wordt dat de liefde tot de Allerhoogste en de Allerheiligste Maagd Maria, voor een gelovige dat geen begrip is. Echter, zonder die alles doorgrondende en stichtende liefde, zou er helemaal niets zijn, geen Hemel, geen aarde, geen H. Engelen, geen Allerheiligste Moeder Gods, geen verlossing, helemaal niets.
     Ziet men dan niet dat alles wat de H. Kerk heeft ontvangen van God, dat het liefdesmiddelen zijn die ons naar de eeuwige gelukzaligheid brengen. Hoe kan men dat niet begrijpen en verdedigen?
     Iemand die aan het hoofd van die Kerk staat, en zoals een vuurtoren zijn licht boven de zee uitzendt, om de veilige te kunnen bereiken, heeft er zelf voor gekozen om dit te volbrengen, en dit voor het Aanschijn van de Almachtige.
     Ik kan dan niet begrijpen dat er mensen zijn die al de afschuwelijke geschriften en handelingen die na Paus Pius XII zijn geschreven en gebeurd, gaan goedspreken. Het is een grote zonde om de zonde goed te praten.
     Ja een hele zware. Even zwaar als hij die de onzin schrijft en onderwijst.
     Halfslachtigheid in het geloof bestaat niet, niet nu niet nooit.
     Voor dat de wereld, het zichtbare was geschapen, is er een grote strijd geweest onder de Engelen, waar er zich heel weinigen van bewust zijn. Daar waar de Allerhoogste al de engelen voorhield wat ze waren, hoe ze Hem moesten dienen en Hij ze liet zien hoe Hij de mens zou scheppen in zijn ongekende waardigheid waardoor Zijn Goddelijke Zoon een waardig lichaam zou kunnen aannemen en Hij dit zou aannemen vanuit de Allerheiligste Maagd Maria, de vlekkeloze allermooiste en Allerheiligst schepsel hoogverheven boven alle schepselen.
     Het was dan ook voor al de Engelen een examen, ofwel God dienen loven en danken voor Zijn allerheiligste raadsbesluiten, ofwel niet.
     Er was geen mogelijkheid om iets of wat dan ook, met halfslachtige prietpraat, zijn eigen opstandigheid te kunnen goedpraten.
     Nadien was het de beurt aan de mens, en dat verhaal staat klaar en duidelijk in de H. Schrift.
     Als nu, beste Jules, er mensen zijn die denken zalig of heilig te worden door misleidende onzin te verspreiden en alzo de ondergang van miljoenen zielen voorbereiden en de middelen hiervoor scheppen door leugens en het verdoezelen van de waarheid, dan zijn die handlangers van de bedrieger de Satan, de vijand van God en mens.
     Er is in de geschiedenis van de H. Rooms Katholieke Kerk geen grotere strijd geweest zoals die nu woedt.
     Slechts heel weinigen staan op voor de waarheid uit liefde tot God en tot de naasten uit liefde tot God.
     Een verdoemd concilie als het VII, die zovele zielen nu reeds naar de ondergang heeft geleid, is verschrikkelijk. Paus Pius XII, evenals zijn voorgangers, hebben dit goed begrepen en hebben er alles aan gedaan om het te voorkomen. Hij was bereid om het derde geheim van O.L.V. van Fatima, waarin deze afschuw wordt verkondigt, te openbaren volgens de vraag van de Moeder Gods, juist om dit te voorkomen. Ze hebben hem vermoord om dit te voorkomen en om, kost wat kost, de afschuw in Gods H. Kerk te installeren.
     Gods oneindige barmhartigheid dwarsbomen is afschuwelijk. Maar God is ook de oneindige Gerechtige en allen die hieraan meewerken en/of meegewerkt hebben zullen/hebben Zijn strenge Gerechtigheid ondergaan.
     Een taal zoals; “Ja maar misschien is hij (PVI, JPII, BenXVI, enz…) ertoe verplicht geweest …” is uit den boze.
     Niemand kan mij verplichten tegen mijn geloof in te gaan, zelfs niet met een doodsbedreiging.
     Aftreden voor een Paus is dan ook heel laf.
     Heeft Christus dan ook maar één enkele seconde getwijfeld om Zijn Leven te geven voor ons op het H. Kruis????
     Ofwel is men een heldhaftige Katholiek ofwel is men geen Katholiek.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

  2. Geen enkele van de verklaringen of zelfs van de dogmatische constituties van het tweede vaticaans concilie is onfeilbaar. Paus Paulus VI heeft dit ook bevestigd. Het is dus toegestaan de teksten te bekritiseren.

   Veel van de teksten zijn dubbelzinnig. De meer conservatieve bisschoppen leggen ze uit in overeenstemming met wat de Kerk altijd geloofd en geleerd heeft. De extreem liberalen (ketters) leggen ze uit op een manier die rechtstreeks tegen de leer van de Kerk in gaat.

   Een historische analyse maakt duidelijk dat het concilie vanaf de derde dag gekaapt is door de liberalen en dat deze dubbelzinnige teksten opzettelijk in de documenten gezet zijn, zodat de goeden in onwetendheid zouden meewerken aan het kwade.

   Ik sluit niet uit – en ik vermoed zelfs – dat Paus Johannes Paulus II in een staat van genade gestorven is. Daardoor zou hij definitief opgenomen zijn in de gemeenschap der heiligen. Ik vind echter dat zijn optreden als paus geenzins voorbeeldig is geweest.

   Het vereren van een afgod of een ketters en godlasterlijk boek is objectief gezien zeer zwaar zondig. Velen van de martelaren hebben de keus gekregen om alleen maar voor de schijn een offer te doen voor de afgoden of voor de ‘goddelijke’ keizer. Ze stierven nog liever, dan dat ze zelfs maar de schijn zouden wekken hun Christelijk geloof af te zweren, en daarmee voor anderen een struikelblok (schandaal) zouden worden.

   Het is mogelijk dat JPII in zijn laatste dagen gemanipuleerd werd door zijn omgeving, maar ten tijde van Assisi moet hij nog bij zijn volle verstand geweest zijn.

   Overigens zegt de H. Apostel Paulus door de Heilige Geest: “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.” (Galaten 1:8-9)

   De Islam is dus vervloekt. De Koran is vervloekt. En Mohammed is vervloekt (en met zekerheid in de hel).

   Overigens bevinden Ananias en zijn vrouw Saffira zich ook in de hel (Handelingen 5:1-11).

  3. ☩JMJ☩

   De Paus van Rome heeft zelf gezegd dat Vaticanum II geen enkele dogmatieke definitie gemaakt heeft, en dat de leer in de documenten met “obsequium religiosum” (religieuze gehoorzaamheid) moeten aanvaard worden. Door niet op positief bindend-definiërende wijze te spreken kon men de onfeilbaarheid omzeilen en de moderne dwalingen in het Concilie verwerken, zoals men dan ook gedaan heeft. Geen enkele van de Vaticanum II-dwalingen is trouwens universeel aanvaard onder de Bisschoppen, dus u kunt betreffende die dwalingen evenmin spreken over de “passieve” onfeilbaarheid van de Kerk. Nostra Aetate is een revolutionair Joods document dat de Apostolische Predicatie totaal wil ondermijnen, en Dignitatis Humanae is een drilboor die de juiste verhouding tussen Kerk en Staat aan flarden stoot. Dergelijke euvels moeten niet bewierookt worden, maar met walging verbrand. Het gaat om niets anders dan dat liberaalkatholicisme dat vóór het Concilie herhaaldelijk veroordeeld werd door de Opvolgers van Petrus.

   Obsequium religiosum wil zeggen dat het onderricht ontvangen moet worden in zo verre dat het overeenkomt met de Apostolische Traditie; datgene wat ermee in tegenstrijd is moet afgewezen en verworpen worden door de Katholieke gelovigen. Dat is de juiste houding tegenover Vaticanum II, hetgeen een anomalisch Concilie is in de Kerkgeschiedenis omdat de Paus bewust vermeden heeft van zaken onherroepelijk vast te leggen met het Supreem Gezag. De documenten lezen niet anders dan encyclieken; wie al eens wat verder terug gekeken heeft in de Kerkgeschiedenis dan 1960 zal weten dat dit niet normaal is voor een Algemeen Concilie. Niettemin wordt door de geesteskinderen van de Vaticanum II-revolutie nog steeds volgehouden dat “Het Concilie” een soort van superdogma constitueert dat alle voorgaande geschiedenis uitwist en al diegenen van de Kerk afsnijdt die het Katholiek Geloof van alle tijden niet willen verloochenen voor dat ‘superdogma’. Absurd.

   Betreffende Johannes Paulus II: Deze Paus heeft zich, zoals Johannes XXIII, op het einde van zijn leven bekeerd van zijn wandaden. Iedereen kan door bekering nog heilig worden, al ware hij honderd jaar en ware zijn levensgeschiedenis nog zo zwart. Dat Johannes Paulus II dergelijke inwendige bekering ondergaan heeft wil echter niet zeggen dat zijn wandaden van vóór die innerlijke verandering te rechtvaardigen vallen. De genoemde Paus heeft zich gedurende zijn leven ongetwijfeld als dienstknecht getoond van de duivelse Synarchie, en choqueerde de Katholieke wereld met zijn godslasterlijke daden. Dat hij achteraf nog berouw gekregen heeft over het zwarte leed waarin hij de Kerk gedompeld had moet ons er aan herinneren dat zulks eveneens mogelijk is voor de huidige Paus, Franciscus, en dat daar voor gebeden moet worden. Noem echter de zonde voor wat het is; zonde; en betracht niet te verdedigen wat schandalig is.

   De twintigste eeuw is de eeuw geweest van het hoogverraad jegens de Goddelijke Troon door toedoen van de Pausen zelf, en dat komt omdat Pausen sinds de dood van Pius XII geselecteerd worden door het demonolatrisch wereldsysteem met het oog op de uitvoering van haar nefaste agenda. Johannes Paulus I (Albino Luciani) was in opstand gekomen tegen de maçonnerie in het Vaticaan en werd vermoord, niet toevallig op de drie-en-dertigste dag van zijn pontificaat. Johannes Paulus II volgde hem op en heeft de weg bereid voor de Boze Clown, Franciscus.

   De huidige kerkelijke wantoestand is de uitwas van de twintigste-eeuwse ecclesiastieke malaise en slechts de boetvaardige tranen van Cephas (Franciscus), ofwel een volgend Conclaaf, zullen het beëindigen. Pius XII zei dat na hem de vloed zou komen, en hij wist zeer scherp waar hij het over had.

   De Vaticanum II-ellende had al eerder geschied kunnen zijn, ware Mariano Rampolla in 1903 tot het Pausdom verheven geweest. Blijkbaar is die Kardinaal een lid geweest van de Ordo Templi Orientis, en heeft de Habsburg Keizer daarom de keuze van Rampolla verhinderd door gebruik te maken van het privilege Ius Exclusivae, waardoor de Kerk uiteindelijk Sint Pius X kreeg en zo gespaard bleef van een satanist op de Troon van Petrus. Het zou Monseigneur Ernest Jouin geweest zijn die de Keizer op de hoogte gebracht had van het lidmaatschap van Rampolla bij de OTO, en die hem aangespoord had om van het keizerlijk privilege gebruik te maken om de grote ramp van een Albigenzische Paus te voorkomen. Niet lang daarna werd de maçonnieke Wereldoorlog ontketend om de Habsburgse Dynastie, de laatste Katholieke Troon in Europa die het Pausdom bescherming kon bieden, omver te werpen.

   Hier valt bij op te merken dat Paus Franciscus zijn bisschopswijding terugvoert op Rampolla, en dat hij openlijk de satanische handtekenen gebruikt van de demonolatrische sekten, handtekenen die Johannes Paulus II tijdens zijn pontificaat eveneens gehanteerd heeft in het openbaar. Paulus VI droeg soms zelfs in het openbaar de kledij die de satanische hogepriesters dragen in hun rituelen, soms zonder borstkruis om het extra duidelijk te maken.

   De Kerk is een publieke, zichtbare maatschappij, en kan dus geïnfiltreerd worden door vijanden. De goddelijke beloften over de Kerk zijn gekend, maar zij sluiten niet uit dat zij afgrijselijke tijden doorstaat. De Kerk bevindt zich heden in de toestand die in Ezechiël 8 beschreven wordt.

   1. Hoezo hebben JP II en J XXIII, zich op het laatste moment bekeerd ?
    En waar blijkt dat uit, beste Benjamin ?

    1. ☩JMJ☩

     Betreffende Johannes XXIII: Franco Bellegrandi, in zijn werk “Nikita Roncalli”, schreef dat deze Paus aan het einde van zijn leven gehoord werd als verscheurd door wroeging om hetgeen hij gewrocht had tijdens zijn pontificaat. Voor dat hij zijn laatste adem uitblies heeft hij woord voor woord een belijdenis van het Katholiek Geloof geëxprimeerd. De genezing van Zuster Caterina Capitani door Sint Johannes XXIII lijkt mij een onloochenbaar mirakel.

     Betreffende Johannes Paulus II: Priesters exorcisten zeggen dat zij demonen succesvol verjagen door de naam van deze Paus te aanroepen. Toen de Farizeeërs op godslasterlijke wijze de Heer Jezus Christus beschuldigde van hekserij toen Hij de demonen uitdreef, hekelde de Heer hun lastering tegen de Heilige Geest. De duivel drijft de duivel niet uit; zodus is het door de intercessie van Johannes Paulus II als Heilige bij God dat de demonen uitgedreven worden. Uit een open brief van Aartsbisschop Emeritus Jan Pawel Lenga, door het Rorate-Caeli blog in het Engels gepubliceerd in 2015, blijkt dat Johannes Paulus II in zijn oudere jaren betracht heeft om de keuze van Bisschoppen uit de greep van de maçonnieke bureaucratische machine te ontrukken om zelf Bisschoppen te kunnen kiezen voor diocesen, doch gefaald heeft. Dat toont een verandering aan binnen de inwendige vertrekken van zijn pontificaal hart, een innerlijke worsteling die uitgemond is in volledige bekering tot heiligheid. Zolang iemand nog adem heeft, kan hij zich bekeren; dat is een geloofswaarheid.

     Ik bied de volgende reflectie:

     Toen de Europese mogendheden samenzweerden tegen de Jezuïetenorde in de 18de eeuw, heeft Clemens XIII onwrikbaar geweigerd hun eisen in te willigen door de Jezuïeten te supprimeren. De Jezuïeten toen waren, in contradistinctie met de hedendaagse, de keurtroepen van de Katholieke Geloofsverdediging. Zijn Opvolger, Clemens XIV, meende dat hij geen andere keuze had dan de Orde te supprimeren om een rampzalig schisma te voorkomen in het hart van West-Europa, en willigde daarom de eis in van de rebelse civiele autoriteiten die zijn Voorganger hen met onbeweeglijke standvastigheid geweigerd had. Na die daad ontstond er binnen de Kerk een scherpe discussie over de kwestie of de daad van de Paus gerechtvaardigd geweest was door de omstandigheden, ofwel dat het, zoals sommigen zeiden (waaronder de contra-revolutionaire schrijver Jacques Crétineau-Joly), een zwakke capitulatie geweest was aan de temporale macht die niet had mogen geschieden. De Jezuïeten waren gehoorzaam geweest en hadden zich onderworpen aan de wil van de Paus.

     Wat mij echter diep getroffen heeft, was om te lezen hoe Clemens XIV, toen hij op zijn sterfbed lag, diep door wroeging gekweld uitriep, “Compulsus feci!” “Ik deed het onder dwang!” Misschien is het dan ook een mysterie voor ons hoe zeer God inwerkt op het hart van Pausen om hen tot het verwerven van de persoonlijke heiligheid aan te sporen.

     Wie weet hoeveel goddelijke visioenen Opvolgers van Petrus schouwen waarin Sint Petrus met zijn strafgesel hen met slagen bedreigt indien zij weigeren de Wil van God te vervullen? Wie weet hoeveel verschijningen van Engelen en Heiligen corrupte, maçonniek gecontroleerde Pausen ervaren die hen herinneren aan het verschrikkelijk eeuwig hellevuur dat hen wacht indien zij zich niet afkeren van hun boze daden en gedachten om het zoete juk van Christus op te nemen en te schragen? Wie kent de verterende schrik die dergelijke Pausen van Rome dan ervaren wanneer zij zich door ouderdom nabij de poort van de dood weten te naderen, waardoor elke seconde van hun bewustzijn hen ondraaglijk is?

     Het Pausdom is het hoogste gezag op aarde, en de dragers van dat gezag worden het strengst geoordeeld door God. Begrijpelijk is het dan ook dat de Heer op een speciale wijze zou betrachten om Zijn Vicarii op aarde aan te manen om de plichten van hun ontzagwekkende status in Christelijke volmaaktheid te vervullen; want de straf voor slechte Pausen is verschrikkelijk, en zoals de Kerkvaders ons reeds op het hart drukten ligt de weg naar de hel geplaveid met schedels van Bisschoppen en Priesters.

     1. Dar is nog wel het een en ander op af te dingen, beste Benjamin, als ik me goed herinner, die “genezing” door ingrijpen van de communist en vrijmetselaar Roncalli, alias J XXIII, was een psychiatrische genezing, geen feitelijke. Bovendien was ze zuster, lid van een orde. We hebben gezien hoe ordes van zusters defect zijn of corrupt met de dubbelgangster van zuster Lucia, overleden in 2005. Dat hij wroeging gehad heeft over zijn wangedrag ter vernietiging van de Traditie en de Overlevering, kan ik me wel voorstellen, maar of dat voldoende geweest is, dat oordeel ligt in de hemel, dat is niet aan ons noch aan U, beste Benjamin. Voorts de exorcisten, dat zijn uw verklaringen, die we serieus nemen, maar, het spijt me beste Benjamin, niet afdoende. Ze vormen wel een aanwijzing. Maar de ketter Wojtila, alias JP II, heeft zich nooit “bekeerd” getoond, Luigi Villa schrijft daar ook niks over. Het zijn de verklaringen die we ernstig moeten nemen, exorcisten zijn de moedigste priesters. Mag ik U wel vragen om preciezer te zijn met het aandragen van de gegevens.

     2. ☩JMJ☩

      Betreffende Zuster Caterina: Het ging niet om een ‘psychiatrische genezing’, maar om de genezing van een zware fysieke ziekte, waarvoor zij medisch opgevolgd werd. Sindsdien heeft zij ongestoord het normaal werk van haar kloosterorde kunnen volbrengen. Ik had een tijd geleden kennis genomen van dat mirakel via het schrijven er over van de Transalpijnse Redemptoristen op hun blog.

      Citaat Jules van Rooyen: “Dat hij wroeging gehad heeft over zijn wangedrag ter vernietiging van de Traditie en de Overlevering, kan ik me wel voorstellen, maar of dat voldoende geweest is, dat oordeel ligt in de hemel, dat is niet aan ons noch aan U, beste Benjamin.”

      De Kerk heeft de rechtsmacht van Godswege om Heiligen op onfeilbare wijze te canoniseren.

      Citaat Jules van Rooyen: “Mag ik U wel vragen om preciezer te zijn met het aandragen van de gegevens.”

      De ondertussen overleden priester exorcist, Pater Gabriele Amorth, verdreef demonen door de naam van St. Johannes Paulus II aan te roepen. Ook de Anglo-Amerikaanse exorcist, Pater Chad Ripperger, drijft hen uit met de intercessie van deze Heilige. Deze laatste is momenteel in leven, en u kunt hem contacteren via de Societas Matris Dolorosissimae. Pater Ripperger staat volstrekt niet bekend als een leugenaar; integendeel, hij kan legendarisch genoemd worden in de kringen van ernstige Katholieken in het noordelijk Amerika.

     3. Beste Benjamin,
      Als deze pausen Heilig verklaart worden, dan moet dat volgens de eeuwenoude regels van de K.Kerk zijn, zoals het het geval was met de vorige Heilige Pausen. Of nu het mirakel echt of niet echt is, terzijde genomen, maar het is toch wel merkwaardig dat de tot aan Pius XII heiligverklaringen jaren duurden en met minutieus onderzoek werd voorafgegaan, zodat ze een voorbeeld voor de gelovigen zouden zijn. Ik zie dat helemaal niet in de levenswandel van deze “heiligverklaringen”.
      Dan nog dit:
      “Heb 6:4 Want het is toch onmogelijk, om hen, die eenmaal verlicht zijn geweest, de hemelse gaven hebben gesmaakt, den heiligen Geest hebben ontvangen,
      Heb 6:5 het heerlijk woord Gods en de krachten der toekomstige wereld hebben geproefd,
      Heb 6:6 maar afgevallen zijn: het is onmogelijk, om hen een tweede maal tot bekering op te wekken, daar ze, zover het hùn betreft, den Zoon van God opnieuw hebben gekruisigd en bespot.”
      Wat doet u daarmee?
      En ook nog dit:
      “Mat 12:31 Daarom zeg Ik u: Iedere zonde en godslastering zal aan de mensen worden vergeven; maar het lasteren van den Geest zal niet worden vergeven.
      Mat 12:32 En wie iets zegt tegen den Mensenzoon, hem zal het worden vergeven; maar wie iets zegt tegen den Heiligen Geest, hem zal het niet vergeven worden, noch in deze wereld noch in de toekomstige.
      Mat 12:33 Of wel: gij noemt de boom goed, maar dan ook goed zijn vrucht; of wel: gij noemt de boom slecht, maar dan ook slecht zijn vrucht; want de boom wordt aan de vruchten gekend.”
      Hoe in hemelsnaam zou God iemand die zijn gans leven tegen de eeuwenoude waarheid geijverd heeft, op zijn voorspraak (???) een mirakel doen?
      Als de Kerk heeft de rechtsmacht van Godswege om Heiligen op onfeilbare wijze te canoniseren, zoals u schrijft, dan moet dat wel in de waarheid gebeuren of er is geen ‘heiligverklaring’ maar een schijn-heiligverklaring.
      Weet ook dat de duivel bepaalde “genezingen” kan teweegbrengen, maar deze zijn maar van tijdelijke aard.
      Wroeging gehad, dat kan, maar het Evangelie, zoals hierboven aangehaald is duidelijk, beste Benjamin.
      Een exorcisme, is een lang en moeilijk proces. Een waar gevecht, waarbij de voorspraak van verschillende Heiligen worden aanroepen, beginnende mer de H. Maagd Maria, H. Jozef, en zo verder (zoals bij de litanie van alle Heiligen). Nu als de naam van JPII daarbij aanroepen wordt en die b.v. niet in de hemel zou zijn, is het zo dat de voorspraak van de andere Heiligen wel in aanspraak komen.
      Ik versta niet waarom u aan de eene kant alles nauwkeurig probeert uit te pluizen, en aan deze kant niet.

      Terloops gezegd: Laus tibi (en niet tibe met een “e”, zoals u suggereerde) is wel degelijk juist. Als u me niet geloofd kijk dan in uw missaal.

      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     4. Beste Benjamin,
      Graag had ik van u, op mijn reactie van (10 maart 2018 – 19:05) een duidelijk standpunt mogen ontvangen.
      Dank u.

     5. ☩JMJ☩

      Peter,

      Ik had gezegd dat “Christi” als “Christe” geschreven moet worden; het ging niet over het woord “Tibi”. “Christi” is genitief, dus wat u eigenlijk zegt is het volgende: “De Lof van Christus zij aan u!” Om “Lof zij aan U, Christus” te bekomen, moet het woord “Christus” volgens het vocatief vervoegd worden; “Christe” is dus de juiste schrijfwijze. Het gaat er hier om de juiste declinaties te gebruiken; anders krijgt u ofwel pseudo-latijn, ofwel zinnen die een totaal andere betekenis hebben dan u bedoelen wilt.

      Volgens de Heilige Schrift is het onmogelijk om hardnekkige afvalligen tot bekering te brengen, en dat is de waarheid, maar er kunnen wel uitzonderingen zijn, en die zijn er geweest in de geschiedenis. Wie oprecht berouw heeft over zijn zonden wordt vergeven en kan een heilige worden. De lastering tegen de Heilige Geest is onvergeeflijk omdat de persoon zich daarbij op verstokte wijze afsluit voor de genade van God die essentieel is om van de zonde bevrijd te worden. Indien men zich later toch openstelt voor de goddelijk gratie, en men coöpereert ermee in berouw, dan kan men toch nog heilig worden. Dat is de onveranderlijke Leer van de Kerk. De H. Schrift moet niet op een protestantse, individualistische wijze gelezen worden, maar volgens de geest van de Kerkvaders, volgens de geest van de Kerk; anders valt men van de ene dwaling in de andere.

      Wat de exorcisten betreft; zij hebben gezegd dat de naam van St. Johannes Paulus II specifiek effectief is tegen de duivel. Speciaal effectief. Zij waren er aanwezig, u niet. Wanneer een bezetene begint de krijsen wanneer de naam van een bepaalde Heilige aangeroepen wordt, dan komt het duidelijk door die Heilige, en niet door een andere.

      De Farizeeërs loochenden de exorcismen van Christus door hen aan de hel toe te schrijven, en Christus noemde dit lastering tegen de H. Geest. Feiten zijn feiten; als een overleden persoon duivels uitdrijft uit bezetenen, dan bewijst dit dat hij een heilige is, want de duivel drijft de duivel niet uit. Punt, andere lijn.

      Verder heb ik reeds aangegeven dat de genezing van Zuster Caterina niet van tijdelijke aard geweest is, maar dat zij haar verdere leven normaal heeft kunnen werken. Heeft u opgezocht waar het in feite over gaat? Niet “psychiatrisch”, niet “tijdelijk” en louter schijnbaar, maar een fysieke genezing waarna zij in haar leven nooit hervallen is tot haar oude medische conditie.

      Dat sinds het Concilie heiligverklaringen geschieden door nefaste kerkpolitieke motivaties om het Concilie te ‘canoniseren’, weet ik, maar de uiteindelijke pauselijke definitie van heiligverklaring staat daar los van en geniet de onfeilbaarheid van de Kerk, op voorwaarde dat zij zodanig geformuleerd is dat er volgens de Katholieke ecclesiologie sprake is van die pontificale onfeilbaarheid.

      U toont aan moeite te hebben, Peter, met het toegeven van uw ongelijk. Ik ben echter niet van plan om hier een meterslange disputatie van te maken.

     6. Peter, Benjamin schreef het volgende: “Laus Tibi, Christe” (het wordt eigenlijk met een “e” geschreven op het einde en niet met een “i”) betekent natuurlijk “Lof zij U, Christus”.

      Hij heeft het natuurlijk niet over “tibe”, zoals jij meent, want dat bestaat niet, maar over “Christe” i.p.v. “Christi”. Dat laatste zou nl. een genitivus zijn (bijvoeglijke bepaling). Hier is Christe uiteraard een vocativus, want Hij wordt aangesproken. Vergelijk: Christe eleison : O Christus…

     7. Beste Benjamin,
      Als aanhaalt over de mijn slotwoorden ‘Laus tibi Christi’ dan heb ik meestal het zo geschreven. Als er dan eens een typefout gebeurt is, dan is dat zeker geen opmerking van een schoolmeesterachtige ‘datief, genitief, enz’ waart. Er zijn er nog die latijn machtig zijn.
      Dat zijnde gezegd, komen we nu bij de “heiligverklaringen” van de modernistische pausen, waar u het toch zo moeilijk hebt.
      Wel ik sluit mij volledig aan met de reacties van Jules van Rooyen.
      Ik stel u nog één vraag, waar u beslist niet op antwoorden moet hoor, want ik zoek niet om mijn gelijk te halen, maar om de afbraak door het modernisme tegen te gaan die de kerk van Jezus totaal afgebroken hebben.
      Mijn vraag; Hebt u dit gelezen, dat Jules u ook gevraagd heeft.
      “Karol Wojtyla Beatified? Never!” van Pater Luigi Villa Th. D.?
      https://padrepioandchiesaviva.com/Karol_Wojtyla_Beatified_.html

      Dat is alles, beste Benjamin en zal er nooit meer op terug komen.

 8. Zowel de onwaardige ‘Franciscus’ als Judas geven een ongelukkig voorbeeld van hoe het geestelijk leven verdwijnt wanneer men de innerlijke eenvoud niet kent, niet wil kennen, of zelfs moedwillig vertrapt. Wanneer men dat bemerkt dan kan men ook al die mooi verpakte gelovigen en zelfs ‘geestelijken’ herkennen die zich blind staren op schone schijn en vormelijkheid en die innerlijk slechts in een grijze droom vertoeven.

  Dat gebrek aan innerlijke eenvoud is wellicht de oorzaak dat het aardse volk niet mee kan gaan in de cosmos-wijde geestelijke band van ontelbare volkeren die spontaan door die eenvoud tot een cosmos-wijde Christelijke Bruid geestelijk samensmelten. In Openbaringen wordt acht maal gesproken over “de bewoners der aarde” en zes en zeventig maal over de “aarde”.

  1 Korinthe 2:7 Ja, we verkondigen een Wijsheid Gods, een geheimnisvolle, een verborgene, welke God vóór de tijden heeft voorbestemd tot onze glorie.
  1 Kor.2:14 Maar de verstands-mens aanvaardt niet wat van Gods Geest komt . . .

 9. Beste Peter (6 maart 2018 – 19:32),

  – Zoals ik vroeger al schreef lijkt u op weg om een (éénmans-?) afscheuring van de katholieke Kerk te gaan vormen. Eigengereid bezig ?
  – Wat een heiligverklaring door de Kerk inhoudt heb ik je al verteld. Blijkbaar heb je dat niet gelezen. Ten overvloede geef ik je nog de definitie mee zoals gegeven door Vat II (zie rubriek 828 van de katholieke catechismus) :
  “Door sommige gelovigen heilig te verklaren, d.w.z. door plechtig af te kondigen dat deze gelovigen op heldhaftige wijze de deugden hebben beoefend en geleefd hebben in trouw aan Gods genade, erkent de kerk de kracht van de Geest van heiligheid die in haar is, en door hen als voorbeelden en voorsprekers te geven aan de gelovigen ondersteunt zij hun hoop”.
  Het gaat hier dus niet over de heiligheid op zich, maar over de heiligverklaring door de Kerk, die jij dus betwist voor paus Johannes – Paulus II en paus Paulus VI.
  – Ik zie in die heiligverklaringen dus geen probleem, en waar jij mee afkomt doet niets af aan de grote verdiensten van deze mensen. Nogmaals : als wij even heilig worden als bv. J-P II, dan zullen we boffen.
  – Als jij Vaticanum II verwerpt, dan acht je jezelf heiliger en wijzer dan de bisschoppen en paus bijeen, vergaderd in een concilie. Sorry hoor, maar dat getuigt van hoogmoed. Bestudeer nederig de teksten van VatII, en neem ze in geloof aan. De leer van de Kerk moet nu één keer vastgelegd worden door de bisschoppen in vereniging met de paus, en door jijzelf.
  – Dat jij van mij herhaaldelijk zegt dat ik “op een treurige manier katholiek” ben, getuigt ook al niet van veel respect en begrip voor een ander.

  Met vriendelijke groet, A. G. St.

  1. A.G. Stinus, beste man, doe geen moeite hoor om de zovele hierboven vermelde argumenten te beantwoorden hoor.
   Hoe zit het dan met deze mensen die eveneens zo reageren? Ook afscheuringen (éénmans kerk).
   Treurig!
   Ik besteed simpel weg noch moeite, noch tijd erin om op uw dwalingen te antwoorden.
   Einde, voor u is het totaal nutteloos.

 10. Beste Peter,

  … In onze contreien zit de Kerk op zijn achterste, maar in veel andere gebieden van de wereld is de katholieke Kerk springlevend, en zijn er veel roepingen. Volgens u zijn die mensen dus allemaal aan het dwalen. Nou … Je beweert trouw katholiek te zijn, maar dat kan niet, want sedert VatII hebben alle pausen de conclusies van dat concilie aanvaard. En een katholiek die al jaren zonder degelijke paus zit, dat kan niet pluis zijn. In plaats van zowat de hele wereld als dwalend te verklaren liggen de zaken anders : je zit zelf verkeerd.

  … Wees nederig, en neem de leerstellige teksten van Vaticanum II aan. Die zijn dik in orde, en ze inspireren.

  Met vriendelijke groet, A. G. St.

  1. ☩JMJ☩

   Uw reactie toont een defectueuze kijk op de ecclesiologie van de Katholieke Kerk. In een tijd zoals de onze zaait dergelijk gebrek aan kennis veel verwarring en komen velen er door in dwaling terecht. Het is dus imperatief om eerst kennis van zaken te verwerven vooraleer zich uit te spreken over dergelijke ernstige materie.

  2. “Maar het heilsplan strekt zich ook uit tot hen, die de Schepper erkennen, onder wie vooral de mohammedanen, die belijden, het geloof van Abraham te bezitten, en die samen met ons de éne en barmhartige God aanbidden, die de mensen op de laatste dag zal oordelen.”
   – Dogmatische Constitutie LUMEN GENTIUM 16
   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=617&id=2691

   Dik in orde?

   “Gelovigen en niet-gelovigen zijn het er vrijwel over eens, dat alles op aarde gericht moet zijn op de MENS als zijn middelpunt en als zijn hoogtepunt.”
   – Pastorale Constitutie GAUDIUM ET SPES 12
   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=575&id=3051

   Dik in orde?

 11. Ik zie dat na Vaticanum 2 de kerken leeggelopen zijn. Ik was destijds 9 jaar oud en voelde dat het niet goed was. Zei tegen mijn ouders :” Nu lopen alle kerken leeg.” Na een paar jaar voelde ik dat het sacrale minder werd om na nog wat jaren geheel te verdwijnen. Fijn bedankt Vrijmetselaars uit Rome : weg met de communiebanken, niet meer knielen, handcommunie, verdwijnen van Gregoriaans dat mensen naar het Hogere leidt. In plaats daarvan liedjes van Huub Oosterhuis dus down to earth, zitten zelfs tijdens de consecratie!!ik vond het niet meer in mijn kerk,geloofde nog wel in Christus en Maria, engelen en ging de kant op van New Age uit behoefte naar spiritualiteit dat ik niet meer in de kerk vond. Gelukkig vond ik nog een goede kerk in Leiden waar nog wel Gregoriaans wordt gezongen, waar communiebanken nog gebruikt worden, de biecht in ere hersteld is. Iemand zei dat in andere landen nog wel het geloof leefde.. ik zag onlangs op tv een documentaire over Bolivia , en inderdaad men gaat nog ter kerke maar men heeft daarbij het geloof van de Inca ‘ s nooit verworpen en eert Moeder Aarde.Dat is van generatie op generatie doorgegeven naast het katholieke geloof. Als er dan in Rome besloten wordt om het geloof te veranderen, zal dat hun worst wezen. Zij hebben immers dat rotsvaste vertrouwen in hun geloof van verre voorouders.Ook zie je dat in sommige Afrikaanse landen . De Mis is niet zo ingetogen als hier. Het volk is anders : men loopt swingend en zingend achter de priester aan als hij van achter uit de kerk naar voren loopt. In hun genen zit nog iets van geloof van voorouders, het animisme. Dus veel heeft te maken met de volksaard. Het is een teken aan de wand dat kerken leeggelopen zijn na dat beruchte concilie ( waartegen Maria gewaarschuwd had notabene!)Ik heb geen goed woord over voor dat concilies, het stemt me zwaar te moede als ik bedenk hoeveel zielen er verloren gaan.

 12. Beste Marrie,
  … De leegloop van de kerken is niet te wijten aan Vaticanum II op zich, maar volgens mij veel meer aan 1) verkeerde interpretaties van een en ander na dit concilie 2) de toenemende invloed van het materiële en het comfort waar de mensen mee bezig zijn, en 3) de passiviteit van de lokale Kerk.

  … In sommige werelddelen is de Kerk springlevend. Bekijk maar eens het blaadje van Kerk in Nood – Oostpriesterhulp.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 13. Jawel, beste Stinus,
  de moedige werkers in vele rijpende geestelijke velden van Afrika kan men niet genoeg steunen.
  http://www.kerkinnood.be/projecten-archief/
  Spijtig ontdekt men overal heel wat modernistische trekjes, tekens van de tijd?

  http://www.kerkinnood.be/project/maria-in-kibeho-rwanda-het-is-een-boodschap-voor-de-hele-wereld/
  Op 3 april 2014 sprak Paus Franciscus tot de Rwandese bisschoppen op bezoek in Rome.
  – Paus Franciscus sprak toch weeral in erg modernistisch klinkende bewoordingen.
  – Paus Franciscus ontvangt president Paul Kagame.
  https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/rwandese-president-kagame-op-audi%C3%ABntie-bij-de-paus

  Ik weet het niet beter of best, maar ik stel me voor dat een Petrus of een Paulus zonder opzichtig gevolg persoonlijk opdaagt op dergelijke plekken en ook op ‘verwesterde’ (verwaaide) plekken, zoals Kardinaal Sarah bijvoorbeeld!
  Maar ja, wie ben ik om te menen dat ik iets zou weten.

 14. Beste Eric,

  – Gelukkig is het niet de paus of een of andere bisschop die voor nieuwe priesters en goede gelovigen zorgt. Het is tenslotte Christus en de Geest die Hij ons zendt die daar voor zorgen. Mensen zijn nooit perfect, maar ze krijgen gelukkig goddelijke bijstand.
  – Toch nog een bemerking bij wat je schrijft. Als je iemand ontvangt betekent dat nog niet dat je akkoord gaat met alles wat die mens denkt of doet. Jezus had ook contact met zondaars.

  Vriendelijke groet, AGSt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht