Bisschop Bonny doorprikt leugendiscours over Syrië

De Antwerpse Bisschop Bonny heeft op eigen houtje een rondreis door Syrië gemaakt en heeft daarbij ook de plaatsen bezocht die door het Syrische leger heroverd werden op de terreurgroepen van IS en Al Qaida. In het wekelijkse Tv-programma “De Zevende Dag” heeft hij op objectieve en realistische wijze  het gangbare leugendiscours doorprikt, dat de opinie eenzijdig manipuleert. In tegenstelling tot de mainstream media zoals de VRT, die al sinds het begin van het conflict in Syrië partij kozen voor de “vredelievende “rebellen, tegen de “misdadiger” Assad, spreekt hij in evenwichtige bewoordingen over wat in dat geteisterde land echt gebeurt. In tegenstelling ook tot deze media, die bijna altijd vanuit rebellengebied hun informatie halen en die een vertekend beeld ophangen van de situatie, getuigde bisschop Bonny ook  vanuit de hoofdstad Damascus. Hij heeft er de verwoestende beschietingen van de islamitische rebellen vanuit de enclave Oost-Ghouta op de woonwijken van de stad  kunnen meemaken. Hier vallen enorm veel weerloze slachtoffers, zowel christenen als moslims. Deze mensen getuigen dat het beeld dat de meeste westerse media de wereld insturen vervalst is. De gruweldaden van de rebellen worden  bewust verzwegen. Waarom?

Bisschop Bonny vraag zich terecht af hoe het komt dat de moorddadige rebellenlegers over de meest krachtige en gesofistikeerde wapens beschikken en wie hen die levert…” Wat kan president Assad anders doen dan zich verdedigen en trachten de fanatieke islamitische rebellengroepen te vernietigen”, zo stelt hij nog… Toch eens een ander discours, nietwaar?… De bisschop wijst ook met een beschuldigende vinger naar de machten die in het conflict verwikkeld zijn. Zij leveren de wapens aan de rebellen, zij weigeren om met overleg tot een werkelijke vrede te komen…

Monseigneur Bonny, u hebt mij aangenaam verrast. Wat u gezegd heeft kwam uit het hart, het was eerlijk en niet vooringenomen. Het was de getuigenis van iemand die de dramatische situatie in Syrië op het terrein heeft meegemaakt en het lijden van de mensen ter plaatse met eigen ogen heeft gezien. Van iemand die ondervonden heeft hoe machteloos hij als enkeling daartegen stond.

Wij weten al langer welke enorme leugencampagne in ons land en in het Westen in het algemeen rond het tragische Syrische conflict gevoerd wordt. Steeds meer moedige stemmen roepen op om dit eenzijdige discours te doorbreken. Als christen is het onze plicht de waarheid aan het licht te brengen. Vergeten wij niet dat Damascus een van de plaatsen is, van waaruit ons geloof zich verspreidde. De Syrische christenen worden omwille van dat geloof  twintig eeuwen later nog vervolgd. Handelen dus…

Monseigneur Bonny, bedankt voor uw getuigenis. Als het goed is, mag het ook eens gezegd!

Auteur:Veroon ter Zee

19 commentaren op “Bisschop Bonny doorprikt leugendiscours over Syrië

 1. Ja , mij heeft hij ook verrast. Hij stelde zichzelf zeer kritische vragen zoals hoe komen deze rebellen aan zulke moderne wapens, inderdaad er zit meer achter, ik geloof dat P.Maes op deze site dit al dikwijls heeft benadrukt en als ik het verslag van bisschop Bonny lees krijg ik ook deze indruk. waarom worden deze gruweldaden verzwegen? En door wie? De pers ? De regeringen? Ik denk persoonlijk aan de CIA en andere lugubere veiligheidsdiensten achter de schermen , goed artikel !

 2. Bisschop Bonny heeft al veel kemels geschoten, zeker waar het de inhoud van het katholieke geloof betreft (Humanae Vitae, homoseksuelen). Maar als hij iets goed doet moeten we dat ook durven zeggen.

 3. Worden we door de media dan zozeer bij de neus genomen? Hoe verdrietig is het om te vernemen dat Jezus nog elke dag gekruisigd wordt en hoe de ‘groten’ der aarde, die achter de schermen het vuur blijven aanwakkeren, de publieke opinie bespelen. Ooit zal de waarheid zegenvieren. Dan zal het leed van onze broers en zusters in vreugde verkeren. Moge onze levende verbondenheid in de gekruisigde en verrezen Heer voor hen een steun zijn.

 4. Inderdaad, als het goed is mag het ook gezegd. Dank u Mgr. Bonny!
  Gaan al die slaafse napraat-journalisten zich nu eindelijk eens achter de oren krabben en op zoek gaan naar echt nieuws? In plaats van zich die mainstreampulp te laten inlepelen.

 5. Ik ga niet onmiddelijk juichen voor Bisschop Johan Bonny! Hij kan dan wel de waarheid spreken over de toestanden in Syrië, maar hij heeft zelf heel wat levens op de weg van de ondergang gezet en daarmee vele zielen verknoeit in België door de waarheid van het katholiek geloof niet uit te spreken. Ik dank hem vooral voor het extra zwaar kruis dat hij vele witte martelaren heeft gegeven binnen de Belgische kerk en ook daarbuiten zoals op werkvlak, in families, in verenigingen enz.. Gratis en voor niets gekregen van bisschop Johan Bonny door zijn lafheid en leugens binnen en buiten de kerk. En wat gaat hij trouwens in Syrië zoeken? De mensheid is hier door vele wantoestanden en onprofesioneel gedrag van vele kerkbedienaars ook aan het lijden. Ze weten zelf niet meer welke parochianen er dagelijks in hun kerk zitten. Ze spreken zelf geen parochianen aan die plots na vele jaren trouw kerkbezoek verdwijnen. Uit het oog – blijkbaar ook uit het hart in het bisdom Antwerpen. Dat ze hun krachten maar eens dringend gaan samen bundelen en katholieken die iets te vertellen hebben over het geloof en een authentieke getuigenis hebben over de opstandig en de navolging van Christus, dat ze deze mensen maar eens dringend gaan aanspreken in plaats ze te verdrukken en in een hoek te duwen omdat ze bang zijn van hun geestelijke wijsheid dat gegeven is door vele genade en de wind van de Heilige Geest. En talenten en gave van God verloren laten gaan omdat ze denken binnen de kerk en kloostergemeenschappen dat ze alleen het uitverkoren volk zijn? O wee wat een hoogmoed!!!!!

 6. Oh ja en niet akkoord ! Vergeten hoe het begonnen is zeker ?! Van “democratie” heeft de Kerk ook geen broodjes gegeten ! De protesten begonnen op 15 maart 2011. De opstand werd beïnvloed door de andere protesten en opstanden in de regio, die bij elkaar de Arabische Lente worden genoemd, en was ongekend voor het land. De betogers vroegen om politieke hervormingen, een einde aan de overheersing van de Ba’ath-partij, meer burgerrechten en het einde van de noodtoestand die al sinds 1963 bestond. De opstand nam gaandeweg allerlei vormen aan, met marsen en hongerstakingen. Met een vreedzame betoging voor meer democratie in Syrië en echte eerlijke verkiezingen van een president door het volk. Neen hij sloeg ze ineen met de wapenstok. Wat Assad om te beginnen kan doen is onmiddellijk aftreden, geen gifgas gebruiken tegen eigen bevolking en stoppen met “bomvaten” droppen op onschuldigen. Wat mgr. Bonny gezien en gehoord heeft weet ik niet maar dat de VRT links en tendensieus is, is er ook wel dik over. CNN, BBC, WDR, NOS…zijn dan ook links en tendentieus, allez zeg. Wat de NVA hier mee te zien heeft begrijp ik helemaal niet tenzij dat het bijna verkiezingen zijn in 2018 en 2019 !!. Allee dat “Flipke” van VB persoonlijk “zoete broodjes” gaat bakken met Assad zal dan ook niet waar zijn in het “rechtse” kamp. Mgr. Bonny neemt hier een gevaarlijk standpunt in !

  1. Je gelooft teveel de fantasierijke verhalen van onze kranten. Eind februari 2011 wist een Syrische in Nederland verblijvende dame op haar blog te schrijven dat de ‘revolutie’ wegens praktische reden zoas ze het omschreef, uitgesteld werd tot 15 maart. Niets spontaan dus en allemaal netjes vanuit Washington georganiseerd. En al op de eerste betoging vielen er onder de politie 7 doden en werden twee gebouwen in brand gestoken, waaronder het gerechtsgebouw. Hoe zou onze regering hierop reageren denkt U,

   Zoals in Damascus en dat salafistisch uitschot zoals een Zahran Alloush vrijlaten? Natuurlijk niet maar er laten op schieten. Terecht. Die zogenaamd misdadige regering besloot die misdadigers zoals Zahran Alloush echter toch vrij te laten. Hij zaaide jarenlang in Oost-Ghouta terreur. Hopend in hun naïviteit echter dat daarmee de zaak onder controle zou komen. Tot er vanuit het buitenland tienduizenden terroristen toekwamen. Zoek de misdadigers niet in Damascus maar elders. De Wetstraat, Pensylvani of Downing Street?

 7. Het zal niet de eerste keer zijn dat jihadisten een regime omver willen werpen.Goed van bisschop Bonny dat hij deze kant van het verhaal laat horen.Assad word verweten dat hij een monster is, maar in de strijd tegen jihadistische monsters moet je wel.

  1. Guy Vleugels, uw verhaal is nu juist de propaganda vanuit Amerika want vrijwel alle landen in Europa nemen de persberichten van Reuters over en dat krijgen ze van bepaalde politici in Amerika wat niks, maar dan ook niks met de werkelijkheid van doen heeft. Dat de VRT, de NOS en de ARD dus dezelfde berichten hebben komt omdat ze alles klakkeloos overnemen van Reuters.

   De U.S.A. wilden een “regime change” in Syrië en het net zoals op de Balkan in verschillende landen opdelen en het gaat verder om olie en gas. De U.S.A. heeft al in vele landen een “regime change” op hun geweten zoals in Libië en Irak. Dat wilden ze in 7 landen en Iran is eigenlijk nu aan de beurt. Is tot nu toe mislukt maar de eerste opstanden waren er immers al. Door de U.S.A. hebben we nu de taliban door hun bemoeienis in Afghanistan, al Qaida door hun bemoeienis in Irak, en IS door hun bemoeienis in Syrië.

   De ellende in Syrië begon met buitenlanders die Assad weg wilden hebben (Ingefluisterd door de U.S.A. wat met het moslimbroederschap samenwerkt) en had niks te maken met Syriërs zelf. Het waren moslims van het moslimbroederschap die de oproer begonnen en 7 Syrische politieagenten doorschoten waarna Assad ingreep.

   Lees de brieven van pater Daniel Maes die in Syrië woont en alles van nabij meemaakte en nog meemaakt en dan weet u ook dat uw verhaal kant nog wal raakt.

   Wat er nu gaande is in Syrië is een proxy oorlog en dient de belangen van de U.S.A. Frankrijk, het VK, Qatar, Saoedi Arabië, Turkije en Israël. Deze landen leveren de wapens en de CIA betaalde zelfs de soldij van al Qaida Jihadisten. Israël verzorgd gewonde al Qaida terroristen in hun ziekenhuizen en na genezing gaan ze terug naar het strijdtoneel om Syriërs te vermoorden. In Syrië zijn allemaal buitenlanders aan het vechten zoals Turken, Belgen, Nederlanders, Turkmenen, Saoedie’s, Fransen, Britten, Oeigoeren enz. De één is aangesloten bij IS, de andere bij al Qaida en weer een ander bij een andere islamitische Jihadorganisatie. De dupe zijn de Syriërs die grotendeels achter Assad staan.

   Verdiep u eens in deze materie en zeg liever niks als u niet weet waar u over praat.

   President Trump heeft afgelopen jaar de CIA opdracht gegeven om te stoppen met het betalen van soldij aan al Qaida want dat had Obama ingesteld samen met Hillary Clinton.

   De oplossingen waar bisschop Bonny mee komt zijn geen oplossingen. De waarheid is de oplossing en daar bidden de christenen in Syrië dagelijks voor.

 8. Wat betreft Syrië en Assad het volgende. Zeker, vreedzame, kleine demonstraties tegen de hervormingen van de Syrische regering vonden voorafgaand aan maart 2011 plaats (waar niet waar bestuurd wordt!). Maar de waarheid is dat deze kleinschalige vreedzame manifestaties op 21 maart in Daraa werden geconfisqueerd door professioneel getrainde ‘killers’ van buitenaf die (a) heel andere plannen met Syrië hadden, (b) doelbewust op politie, overheidspersoneel en burgers schoten, en (c) volstrekt niet openstonden voor dialoog. Anderzijds vond er op 29 maart een enorme steunbetuiging plaats aan de regering van president Assad, een aanhankelijkheidsverklaring die de Westerse pers niet haalde. De waarheid is dat in Syrië een van buitenaf georganiseerde en gevoede opstand plaats vond tegen de seculiere, pan-Arabische regering van Assad jr., een populaire president die nu juist alle etnische en religieuze groepen dezelfde rechten gaf om in harmonie te kunnen existeren. [Alleen de Moslim Broederschap en andere islamitische fanatici haatten Bashar Assad, samen met zijn pluralistische, seculiere regering omdat zij Syrië streng islamitisch wilden maken.] Najaar 2011 escaleerden de gewelddadigheden van de infiltranten (volgens het beproefde model in Tunesië, Libië, Jemen en Egypte) in een regelrechte, bloedige oorlog waarop het politionele model niet meer van toepassing geraakte. Duizenden door de CIA bewapende en getrainde Moslimsbroeders en Al Nusra-supporters bestormden november 2011 Aleppo en pleegden spectaculaire bomaanslagen in Damascus. [Later zou ISIS deze huursoldaten betere soldij betalen en hen tot haar trekken!]

  1. Die betogingen waren vooraf gepland en ook gewelddadig. Er zijn hiervoor 1001 bewijzen.

 9. Dat vele partijen elkaar over en weer demoniseren, maakt het ook moeilijk wie je nou wel en niet kan en mag geloven. Veel meer kerken zouden tot gebed moeten oproepen en de deuren van de Kerk zouden elke open moeten zijn om mensen de gelegenheid te geven in de Kerk te bidden. Maar de kerken houden zelf uit angst hun deuren al jarenlang gesloten, alleen behalve wanneer er een Eucharistieviering / H.Mis is of een andere viering of soort van dienst.

 10. ☩JMJ☩

  De geopolitiek is één groot schaakbord dat bewerkt wordt door een groep van machthebbers wier namen het merendeel van de bevolking zelfs niet kent. Dit niet inzien is een symptoom van een pathologisch gedragspatroon genaamd “televisiekijken”. De remedie: De idiotendoos afzetten en de hersenen deprogrammeren onder het zalvend, genezend licht van het Evangelie.

  1. Beste Benjamin,
   Het machtsvertoon en gruwel in de geopolitiek en in de Kerk, zijn van één en dezelfde criminele bende, die Gods beeld uit de wereld wil verbannen en vervangen met een beeld van Gods vijand.
   Als Bisschop Bony toch zo’n goed oog heeft voor de gerechtigheid, zou hij dit al lang onder ogen hebben gekregen en openlijk en onophoudelijk hebben verkondigd tegen weer en wil in aan allen.
   Maar dat is dan tegen zijn meesters in opstand komen.
   Liever veroordeeld te worden door de criminele meesters als door God.

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Peter: “Het machtsvertoon en gruwel in de geopolitiek en in de Kerk, zijn van één en dezelfde criminele bende, die Gods beeld uit de wereld wil verbannen en vervangen met een beeld van Gods vijand.”

    Inderdaad, en vele schijnbare conflicten tussen wereldleiders zijn in werkelijkheid toneel, maar de bevolking is er steeds het slachtoffer van. De oorlog in de wereld wordt gevoerd door de occultistische façaderegeringen tegen de bevolking, terwijl die bevolking blijft menen dat het om oorlog tussen wereldmachten gaat. Hoeveel Christenen zijn er ondertussen nog over in Syrië en Irak tegenover de aantallen van voor 2011? Contrair met wat de Bisschop van Antwerpen zegt, namelijk dat de Christenen niet specifiek geviseerd zouden worden in Syrië, worden zij wél zeker specifiek geviseerd. Christenen zijn de dragers van de Religie van Adam, Noë en Abraham, en wanneer wij zien hoe zij de voorbije jaren systematisch uitgeroeid geworden zijn in Syrië, het land waar de eerste mens uit het slijk der aarde gevormd werd door de goddelijke hand in de velden van Damascus, dan kunnen we niet anders dan spreken over een duistere, duivelse, sinistere symboliek die de rampspoed daar omhult.

    Dat iedereen moge beseffen dat hetgeen wij gezien hebben in het land van Aram morgen evenzeer hier in West-Europa kan beginnen. Eén sein komende vanuit de opperloges, en de door hen gecontroleerde façaderegeringen beginnen hetzelfde exterminatieproces hier in onze contreien. Kinderen en volwassenen worden hier trouwens reeds vermoord aan de lopende band door satanspriesters die staatsbescherming krijgen.

 11. Prachtig en een veroordeling van Pax Christi die ginds al Qaeda steunt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht