Heilig Grafkerk enkele dagen gesloten uit protest tegen “anti-Christelijke” fiscale politiek

Grieks-Orthodoxe Patriarch Theophilos III kondigt sluiting van Heilig Grafkerk aan – Foto: ynetnews

De Heilig Grafkerk in Jeruzalem, de plaats waar Christus gekruisigd, begraven en verrezen is,  werd deze week drie dagen voor bezoekers gesloten uit protest tegen plannen van de overheid om over te gaan tot het innen van belastingen of zelfs onteigenen van kerkelijk vastgoed, dat niet voor de eredienst gebruikt wordt. Kerkelijke eigendommen behielden tot voor kort hun belastingvrij statuut, ook wanneer ze van doelstelling veranderden, bv om te dienen als school of verkocht/geleased werden voor bv. verkavelingen of commerciële ontwikkeling.  Een nieuw wetsvoorstel, bedoeld om vastgoedspeculatie tegen te gaan, dreigt een einde te brengen aan het voordelige fiscale statuut van deze eigendommen. Ondertussen vrezen talrijke Grieks-Orthodoxe gezinnen in Jerusalem, die een woning op geleasde of verkochte kerkelijke grond bouwden, voor het verlies van hun huis of appartement. De bedoeling was dat de stedelijke overheid van Jeruzalem binnenkort 650 miljoen Israëlische shekel  (omgerekend 15,2 miljoen Euro) op 887 (voormalige) kerkelijke eigendommen zou heffen.

Fiscale onduidelijkheid bedreigt financiering van Christelijke Kerken

In een gezamenlijke verklaring, wat uitzonderlijk is voor de vaak verdeelde Christelijke gemeenschap van Jeruzalem, protesteerden de Grieks-Orthodoxe Patriarch Theophilos III, de Franciscaanse Pater Francesco Patton, custos van het Heilige Land, en de Armeens-Orthodoxe Patriarch Nourhan Manougian tegen wat zij een “systematische campagne van misbruik tegen Kerken en Christenen” noemden. In het bijzonder, veroordeelden ze de manier waarop de stedelijke overheid dreigt met onteigeningen en inbeslagnames, “een radicale wijziging in de historische relaties tussen de stad Jeruzalem en de Kerken”. De Kerkleiders zien dit als een poging om de Christelijke aanwezigheid in de Heilige Stad te verzwakken.

In Israël zijn de Kerken belangrijke landbezitters en inkomsten uit vastgoedontwikkelingen vormen een essentieel bestanddeel van hun financiering. Deze inkomsten worden niet alleen voor de werking van de kerken en bedevaartsoorden gebruikt, maar onder andere ook voor Christelijke scholen en gezondheidsvoorzieningen. Kerkelijke autoriteiten vrezen dat de huidige fiscale onzekerheid hun bezittingen onaantrekkelijk zal maken voor potentiële kopers of ontwikkelaars.

Palestijnen dreigen met “escalatie”

Ondertussen heeft de Israëlische Premier Benjamin Netanyahu de onderhandelingen met de Kerken opnieuw opgenomen en het wetsvoorstel rond het fiscaal statuut van kerkelijke eigendommen bevroren. Ook de Palestijnse President Mahmoud Abbas heeft gedreigd met de “escalatie van spanningen”, indien Israël het wetsvoorstel niet annuleert.  Heel wat Palestijnen, voornamelijk in de regio rond Bethlehem, zijn namelijk Christelijk en voelen zich solidair met hun geloofsgenoten in Jeruzalem.

Bron: Catholic News Service, Jerusalem Post, YnetNews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

10 commentaren op “Heilig Grafkerk enkele dagen gesloten uit protest tegen “anti-Christelijke” fiscale politiek

 1. ☩JMJ☩

  Voor de Joden van Tel Aviv is het slechts een kwestie van tijd; wanneer zij zich sterk genoeg voelen om het Heilig Graf en de andere heilige en gewijde plaatsen daar te sluiten, dan zullen zij dat ook doen. Zionistische Christenen moeten dringend ophouden met in zwijm te vallen voor dat revolutionair regime. Het zotste zijn die Evangelicalistische ‘pastors’ die de Wederkomst van Christus willen uitlokken door de oppermacht van de anti-christelijke Joden in het Oosten te vestigen. De vroege Christenen van Rome baden voor de Romeinse keizers, ofschoon zij door hen, fanatieke heidenen, vervolgd werden, omdat zij wisten vanuit het onderricht van St. Paulus dat de Romeinse macht de Joodse Antichrist-macht tegenhield. De uiteindelijke Antichrist zal van het bloed van Israël zijn; het is dus krankzinnig om de macht van de Joden over Jerusalem te helpen uitbreiden. Men bereidt op die manier de troon van de Antichrist voor.

  De Joden hebben trouwens al een Levitisch priesterschap getraind en paraat om onmiddellijk offers aan te vangen van zodra zij een nieuwe Tempel zouden geconstrueerd hebben. Blijkbaar heeft het Sanhedrin reeds de Rabbijn Baruch Kahane gedesigneerd om de rol van Hogepriester op zich te nemen van zodra hun Tempel er zou staan. In die toekomstplannen van hen past er geen Christelijke aanwezigheid in het Heilig Land. Laten zionistische Christenen eindelijk eens inzien hoezeer zij gedupeerd worden.

 2. Dit was een beslissing van de gemeenteraad van Jeruzalem en daar had de huidige regering niets mee te maken. Dankzij het protest van de christenen, heeft de regering ingegrepen en deze belasting ongedaan gemaakt , wat dan ook logisch was . Het is dus zuiver politiek spel en heeft niets met godsdienst of haat tegen christenen te maken, dit wil ik wel even rechtzetten.

  1. Dit was eigenlijk een wetsvoorstel in het parlement, waar de gemeenteraad misbruik van wou maken. Het gaat inderdaad over gevaarlijke politieke spelletjes, die de delicate relaties tussen Kerk en staat op een interessante manier illustreren. Regelrechte vervolging is het niet, maar het schept wel een precedent om het leven van de Kerken onaangenaam te maken.

 3. Beste Willy,
  U schrijft: “Het is dus zuiver politiek spel en heeft niets met godsdienst of haat tegen christenen te maken, …”
  Als u dat schrijft, dan is het een teken dat u niet goed de zaken van kortbij bekijkt en analyseert.
  Weet dan dat de scheiding van Kerk en staat, juist gericht is op de het breken van de door God gewilde structuur van Kerk en gemeenschap in één geest van de Kerk en onder de wetten van God en Zijn Kerk.
  Benjamin heeft op dit forum trouwens zovele malen over geschreven.
  Politiek is een systeem dat helemaal niets met de wetten van God te maken heeft en is juist ontworpen om Gods wetten te negeren en te doen verdwijnen in een seculiere (goddeloze) samenleving, waarin we sinds 1789 in beland zijn.
  Als deze politieke trucjes u een zogezegd beeld van rechtvaardigheid voortoveren en u erin trapt is het een teken dat u de waarden en instellingen van Gods volk in Kerk en samenleving, u zich nog niet hebt toegeëigend.
  Ik zou u toch willen aanraden om dat fundamenteel begrip eens van kortbij bestuderen, teneinde u eveneens zult kunnen opmerken in welke afbraaksysteem wij beland zijn, namelijk ‘de politiek’.

 4. Sedert de tijd dat de Farizeese joden, de apostelen Petrus en Paulus in de gevangenis gooiden, is de vervolging van Christenen nooit gestopt geweest. Integendeel, sinds de overname van de reguliere vrijmetselarij in 1782, is de Farizees (lees Talmud) joodse vervolging van Christenen, de afgelopen twee eeuwen vele malen versterkt, voortgezet. Indertijd was de Romeinse arm ook te zwak. De Farizeese joden infiltreerden de top rond de keizers in Rome. Zij slaagden erin om de eersteeeuwen lang de Christen vervolgingen in Rome te continueren. Pas met de komst van keizer Constantijn (313), keerde het tij. De joden raakten in het defensief, toen de keizer het Christendom en de katholieke Kerk verhief tot staatsgodsdienst. De glans periode van een millenium vrede en rust voor de Kerk, kwam tot een eind met de komst van Luther, in 1517. Gezien de ellende van de burgeroorlogen die hij teweeg had gebracht verhing hij zich in 1546.
  Aan die Europese oorlogen is sinds Luther geen eind gekomen. Zij zijn allemaal terug te voeren op de door Luther veroorzaakte geestelijke en politieke tweedeling van Europa, tussen de protestante volken en naties, en de katholieke. Bij het ontketenen van al die oorlogen, hebben judeo-vrijmetselaar complotten, gefinancierd door de zionistische Talmud baronnen in de City, en later ook Wallstreet, de hoofdrol gespeeld. De Christenen in Israël moeten zich geen illusies maken. Vroeg of laat zal de Israëlische staat, als zij zich sterk genoeg acht, dat beëindigen. Als het “Groot Israël” gerealiseerd is via de vele bloedige “Arabische Lentes”, van de Eufraat tot aan Suez, komt er ook een eind aan de Heilige Plaatsen in het huidige Israël. Doel is “Groot Israël” te schonen van iedere Christen en ieder Christelijk spoor.

 5. Heren Jules, Peter, AG Stinus, ik meen dat u de spijker op de kop slaat.

 6. Ik meen ook dat de anti-kerk nu meer dan voorheen via Israel, immers zij zien het als een goddelijk gegeven dat ze heropgericht werden in 1948, openbaar optreedt, met 1 doel, marginalisering van De Moederkerk.

 7. Ik meen ook dat de anti-kerk nu meer dan voorheen via Israel, immers zij zien het als een goddelijk gegeven dat ze heropgericht werden in 1948, openbaar optreedt, met 1 doel, marginalisering van De Moederkerk.

 8. Beste Peter, als je leest wat ik schrijf dan zou je moeten weten dat inderdaad politiek niets met godsdienst heeft te maken, maar ook deze stelling is wat overdreven , politiek moeit zich altijd met godsdienst en andersom ! in de gemeenteraad van Jeruzalem zetelen ook Arabische moslims dus en deze spelen niet altijd een zuiver politiek spel, en Israel is naar mijn weten nog steeds een seculiere staat waar godsdienst zogezegd zou moeten buiten staan, maar er zijn nu één maal deze drie godsdiensten die allen Jeruzalem als belangrijk zien, dus dat speelt allemaal mee!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht