Kardinaal Sarah: Handcommunie is deel van de aanval van Satan op de H. Eucharistie

Kardinaal Sarah (Foto: LifesiteNews)

Het hoofd van de afdeling van het Vaticaan dat toezicht houdt op de liturgie roept de Katholieke gelovigen op om terug te keren naar het ontvangen van de Heilige Communie op de tong en geknield.

In het voorwoord van een nieuw boek over dit onderwerp, schrijft Robert Kardinaal Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst: “De listigste aanval van de duivel vandaag bestaat erin te proberen het geloof in de Eucharistie uit te doven door dwalingen te zaaien en een ongeschikte manier van de Communie te ontvangen aan te moedigen. Echt waar, de oorlog tussen de H. Aartsengel Michaël en zijn engelen aan de ene kant, en Lucifer aan de andere, gaat door in de harten van de gelovigen.”

“Het doelwit van Satan is het H. Misoffer en de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de geconsacreerde Hostie”, zei hij.

Het nieuwe boek van Don Federico Bortoli werd in het Italiaans uitgegeven onder de titel: ‘De verspreiding van de communie aan de hand: een historisch, juridisch en pastoraal onderzoek’ (La distribuzione della comunione sulla mano. Profili storici, giuridici e pastorali).

Herinnerend aan het eeuwfeest van de Fatima-verschijningen, schrijft Sarah dat de Engel van Vrede die aan de drie herderskinderen verscheen voorafgaand aan het bezoek van de Gezegende Maagd “ons laat zien hoe we het Lichaam en Bloed van Jezus Christus zouden moeten ontvangen. De Kardinaalt benoemt vervolgens de wandaden waarmee Jezus zich vandaag beledigd voelt in de Heilige Eucharistie, inclusief de “zogenoemde intercommunie.”

Sarah gaat verder met de vraag hoe het geloof in de Werkelijke Aanwezigheid “de manier waarop we de Communie ontvangen” kan beïnvloeden, en hij stelt Paus Johannes Paulus II en Moeder Teresa voor als twee moderne heiligen die God ons heeft gegeven om na te volgen in hun eerbied en ontvangst van de Heilige Eucharistie.

“Waarom blijven we vasthouden aan de Communie op de hand?”, Vraagt ​​de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst. De manier waarop de Heilige Eucharistie wordt uitgedeeld en ontvangen, schrijft hij, “is een belangrijke vraag waarover de Kerk vandaag moet nadenken.”

 

 

Artikel van Diane Montagna voor LifesiteNews: “Cardinal Sarah: Widespread Communion in the hand is part of Satan’s attack on the Eucharist
Gedeeldtelijke vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum.

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

12 commentaren op “Kardinaal Sarah: Handcommunie is deel van de aanval van Satan op de H. Eucharistie

 1. In een tijd waarin de intercommunie via de achterdeur de facto wordt geïntroduceerd, is dit wel iets om serieus over na te denken. Jezus is geen broodje eenheidsworst dat je voor de vuist weg gebroederlijk samen verorbert.

 2. Deze kardinaal heeft gelijk maar probeer maar eens een parochie te vinden waar men dat doet? De meeste pastoors zijn er niet meer voor te vinden, er komt nu al weinig volk is hun redenatie . en inderdaad in Fatima heeft de engel de drie herdertjes de communie gegeven geknield en op de tong ! maar of je dat in deze tijd terug kunt invoeren, ten eerste met deze paus , en de mensen die niet meer willen of kunnen knielen?

  1. Beste Willy en anderen. Het zelf al doen is al heel veel Ik doe het al jaren met een lichte kniebuiging vooraf en het is me nog nooit geweigerd. Er zijn priesters die het zelfs waarderen, niet door iets te zeggen maar hun blik zegt genoeg.. Maar er was ook een die het maar gedeeltelijk op de tong legde zodat je heel vlug moest slikken. Maar we houden vol, en verplichten niemand zelfs de echtgenoot niet. We blijven bidden en hopen.

   1. Goed zo Jeanne, praktische oplossingen vinden, van zonden die ons onbekend zijn, kan geen Priester ons die toekennen. Immers de doop waarborgt dat.

 3. En de priesters en bisschoppen hier te lande? Gaan ze er nog iets van zeggen? Ik vrees dat het weer even stil als altijd gaat blijven. Niks gehoord, niks gezien, weet van niks, doe maar voort.

  1. Juist beste Bart, de eerste verantwoordelijke voor het aanleren en toezicht op het geknield en op de tong ontvangen van de H. Eucharistie, t.t.z. het eerbiedvolle en zuivere wijze ontvangen, zijn de geestelijken, Bisschoppen en Priesters. Als deze het niet openbaar maken zal er inderdaad niet veel gebeuren. Als dat nog wel eens het geval zou kunnen zijn, dan zijn er nog zovelen die dat gaan weigeren daar het oneerbiedig gedrag werd toegestaan en a.h.w. is ‘ingebakken’ bij de kerkgangers.
   Een hele moeilijke opdracht om dit terug te schroeven.
   Slecht diegenen die uit liefde en eerbied uit eigen beweging en begrip de H. Eucharistie gaan ontvangen, zijn uiteraard zeer zeldzaam en worden belachelijk gemaakt.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 4. Nou, Willie gelukkig zijn er nog parochies waar je de communie vernielden op de tong kunt ontvangen. Beide mogelijkheden dus handcommunie en tongcommunie al of niet geknield zijn er en zulke keuzekerken zijn er nog ! Mensen komen uit omliggende plaatsen om daar te kerken en hebben er wat gereis voor over.Bovendien elke zondag een volle kerk met jong en oud.

 5. Eindelijk een Kardinaal die begrijpt waar het over gaat.
  Kardinaal Sarah zou een uitstekende Paus zijn.
  Ik zal voor Kardinaal Sarah bidden.

 6. @Marrie en Jeanne : Ik ga dat niet betwisten, ik denk dat men in Nederland het wel meer voorkomt , maar ik had het over mijn situatie in het Antwerpse !

  1. Willy, er bestaat geen kerk van NL of Be, er bestaat allen maar 1 kerk, mondiaal, de goede.Howel ik heb vast gesteld dat er wel een vorm van nationaal katholicisme wordt gehanteerd, maar wat wil je in deze maconnieke wereld, die ons naar hen hand wenst te zetten, en dat nu is precies wat niet verlangd kan worden van christenen, het wereldlijk gezag is onderhorig aan hemels gezag, en dat dienen wij die wereld, waarin wij wel zijn, maar niet waarvan wij zijn, voor te houden, nogmaals communie links om of rechts om is goed, dwalen wij door priesters, dan zijn we daarvan verschoond, die last ligt dan bij hen, en in de biecht van de priester kom dat er wel uit, sensus Fidei Willy.

 7. Willy, in Antwerpen zit de Christus Koningkerk waar nog tridentijnse missen worden gelezen en waarbij dan vanzelf de communie geknield en op de tong is. Hopelijk is dat bij u in de buurt of te bereizen .

 8. Ik denk : als je een priester op voorhand vraagt om de H. Communie zus of zo te ontvangen, die man daar niets tegen gaat hebben. In mijn parochie zijn er zowel mensen die de communie op de tong als op de hand ontvangen. Niemand maakt er een probleem van.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht