Duitse bisschopenconferentie keurt Communie voor protestantse echtgenoten/echtgenotes goed

Kardinaal Marx en Kardinaal Schönborn op de Synode van de Familie in 2015 (Foto: LifesiteNews)

De Bisschoppen van Duitsland hebben besloten de protestantse echtgenoten van Katholieken in individuele gevallen de Heilige Communie toe te staan, meldt de nieuwsdienst van de Bisschoppen.

Reinhard Kardinaal Marx, de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, kondigde vandaag het besluit aan tijdens een persconferentie aan het einde van de vierdaagse lentebijeenkomst van de conferentie in Ingolstadt.

Volgens de nieuwsdienst van de bisschoppenconferentie, Katholisch.de, keurde de overgrote meerderheid van de Duitse bisschoppen een ‘oriëntatiegids’ goed met betrekking tot gemengde huwelijken en de heilige communie.

 

Artikel van Maike Hickson voor LifesiteNews: “Germany’s bishops approve Communion for Protestant spouses
Gedeeltelijke vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum.

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

3 commentaren op “Duitse bisschopenconferentie keurt Communie voor protestantse echtgenoten/echtgenotes goed

 1. En de aanvallen tegen de Jezus’ Eucharistie gaan maar door. Door minzaam glimlachende prelaten nog wel. Ze zullen bij de verrijzenis, door de eerste christenen, wiens eerbied voor de Eucharistie de hunne ver overtreft, bij hun nekvel gegrepen worden en voor het oordeel gesleept. Ze zijn de weg kwijt, die Germanen.

 2. Binnenkort is er geen verschil meer tussen een protestant en een katholiek en gaat de eucharistieviering verwateren tot het geven van een stukje brood . Het is nu wel erg belachelijk aan het worden!

 3. De werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens in één persoon, is het allerhoogste wat God, de Allerheiligste Drie-eenheid heeft kunnen geven aan alle mensen, waardoor men alle gaven en genaden ontvangt die de Heer Jezus voor ons tijdens zijn Heilig Lijden en H. Kruisdood heeft verdiend.
  Nu is er op aarde geen enkele ziel die dit oneindig mysterie van barmhartigheid in detail kan opsommen en waar de Heiligen en H. Engelen dag en nacht in aanbidding voor zijn.
  Moest deze onoverzichtelijke gave van de Almachtige en Allerhoogste Majesteit aan de zielen gegeven, op een dag ophouden te bestaan, door de weigering van Consecratie en Aanbidding van het Allerheiligste, dan houdt God op met de schepping van zielen, daar er niemand meer zou kunnen gered worden, gezien alle Sacramenten hun oorsprong in dit Mysterie van de Goddelijke uiterste Barmhartigheid vinden.
  Een goede uitleg hierover, van wat er werkelijk gebeurt in het H. Misoffer van iedere dag, en dat ons door onze vriend Michaël Dekee hier op dit forum, onder de aandacht is gebracht, (waarvoor nogmaals dank) zou iedere Katholiek regelmatig moeten overwegen in heilige meditatie.
  http://www.katholiekforum.net/2017/10/19/visioenen-over-de-h-mis-door-god-geopenbaard-aan-pater-johannes-reus-s-j/
  Ik zeg wel ‘iedere Katholiek’ en dat is iedereen, tot en met de hoogwaardigheidsbekleders in de Kerk. Dan pas zouden zulke onnozele uitspraken achterwege blijven en is het duidelijk wie wat moet doen.
  Er is geen andere heilsweg dan deze die de Katholieke Kerk sinds 2000 jaar ons voorhoudt en die deze schat in bewaring heeft. Alleen wie dit niet wilt doorgronden moet niet beweren dat hij/zij Jezus Christus met hart en ziel bemint, dat het eerste gebod is.
  Een huwelijk tussen een Katholiek en een Protestant zou in feite niet mogen toegestaan worden.
  Een Katholiek moet in de eerste plaats, alvorens hij een huwelijk overweegt, de uiteinden van zijn/haar leven en dat van de toekomstige kinderen in acht nemen, waarvoor de toekomstige ouders de eerste verantwoording dragen.
  Een Paus, Kardinaal, Bisschop of Priester, en zelfs de gelovigen, van de Katholieke Kerk zijn gehouden de waarheden van het geloof te verdedigen en te onderwijzen daar waar deze in gevaar komen.
  “Voor niets hebt gij gekregen, voor niets zult gij geven.”
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht