“Genoeg, Bergoglio!” Gerespecteerde Italiaanse militair verwerpt de pro-migratie boodschap van de Paus

Francesco Crippa – Foto Médias Presse

In een korte verklaring op social media boorde Francesco Crippa, een regionale voorzitter (Brianna) van de Nationale Vereniging voor Italiaanse Parachutisten, openlijk de pro-migratie boodschap van Paus Franciscus in de grond. “Het is genoeg geweest, Bergoglio!  We hebben een vijand in huis en veel mensen doen alsof er niets aan de hand is.” Crippa benadrukte bovendien dat Franciscus nog op weinig populariteit kon rekenen. “Hebt u ook al opgemerkt dat het St. Pietersplein op zondag altijd half leeg is en dat de televisie tegenwoordig de beelden langs onder kadreert (om dit minder te doen opvallen)?”

Paus Franciscus is “te politiek en onvoldoende religieus”

Pauselijke audiënties nog weinig populair

Crippa is volgens de site medias-presse.info zeer gerespecteerd bij Italiaanse militairen, die zich, zoals heel wat andere Italianen zorgen maken over de veiligheid van hun land, dat het grootste deel van de vluchtelingenstroom uit Syrië en Afrika moet absorberen.  Volgens een recente enquête door de Italiaaanse krant Il Tempo heeft 89% van de Italianen onder andere daarom een probleem met Franciscus. De verwijten aan het adres van de Paus zijn zeer duidelijk:  “te politiek en onvoldoende religieus”, “hij is aan het dwalen”, “niet akkoord met de manier waarop hij de Kerk leidt”, “Islamofiel”, “te veel bezig met open grenzen politiek en te weinig met het welzijn van de autochtone bevolking”, “Franciscus is een indringer, Ratzinger is de enige echte Paus”. Vooral de pro-migratie boodschap van Paus Franciscus staat bij de Italianen onder vuur. En met recht en rede.  In zijn homilie op de werelddag migranten en vluchtelingen in januari pleitte Franciscus voor de ontvangst van migranten in Europa en het Westen zonder enige reserve of bezorgdheid om het eigen zelfbehoud. Inspelen op deze angst en bezorgdheid is volgens de Paus een “zonde”, die gelovigen tegenhoudt om hun Christelijke naastenliefde aan het adres van nieuwkomers actief te beleven. De Paus heeft in een recente verklaring ook de media bekritiseerd voor het onderhouden van negatieve stereotypen over migranten. Zelfs het gebruik van het woord “illegaal” als synoniem voor migrant vond Franciscus stigmatiserend, in een interview met het Italiaanse blad Libertà Civili. Goede informatie moet de “muren van angst en onverschilligheid” doorbreken, aldus Franciscus.

Cartoon: voxeurop

Globalisme, mooi verpakt in “Christenliefde” en schuldgevoelens

Volgens observatoren zou het globalistische/open grenzen-lobby zeer present zijn in het Vaticaan van Paus Franciscus. Deze laatste zou trouwens bijzonder actief zijn in het actuele “jus soli/jus sanguinis”-debat rond het verkrijgen van de Italiaanse nationaliteit. In de huidige Italiaanse wet is het recht op nationaliteit gebaseerd op de afstamming,  m.a.w. op bloedverwantschap (jus sanguinis). Paus Franciscus zou dit graag veranderd willen zien naar een recht op basis van de “bodem” (jus soli) , waarbij elke kind dat in Italië geboren wordt automatisch de Italiaanse nationaliteit zou krijgen. De mogelijke gevolgen hiervan voor de Italianen zelf, of voor Europeanen in het algemeen, lijken de Paus veel minder een zorg te zijn. Voor Franciscus ligt de essentie in een zo snel mogelijke uitvoering van zijn globalistische ideologie, die hij verpakt in een zeemzoete, naïeve “Christenliefde” met de daarbij horende schuldgevoelens. Van een culturele of zelfs emotionele band met Europa en zijn autochtone bevolking is hier in de verste verte geen sprake meer.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

18 commentaren op ““Genoeg, Bergoglio!” Gerespecteerde Italiaanse militair verwerpt de pro-migratie boodschap van de Paus

 1. Deze paus denkt dat door de massa migratie de nieuwe mens zal geboren worden, wat een gruwelijke vergissing. het is de apostel Paulus die ons schreef wat God onder de nieuwe mens verstaat, en dat gegeven staat ver van deze paus zijn bed!

 2. Sinds we weten dat deze valse paus neergezet is door het criminele duo Obama / Clinton, passend in hun “regime change” programma, heeft hij alle legitimiteit verloren. We zitten ermee, en zullen moeten afwachten wanneer de hemel ingrijpt.

  1. Ja, beste Jules, men heeft een man in het Vaticaan geduwd die de politieke criminele agenda van de joods-vrijmetselarij nauwkeurig volgt en uitvoert, teneinde de NWO-kerk simultaan samen met de NWO te verwezenlijken. Dan zal de wereld jubelen, maar wij (reeds nu al) zullen in vervolging zijn.
   Men kan moeilijk een ander persoon in die Bergoglio zien als iemand die is klaargestoomd voor deze job.
   Wat zet die man toch in met het heil van de zielen? Helemaal niets. Leugens en nog eens leugens verkondigen, die vele door zijn socialistische praatjes slikken als zoete koek.

   https://restkerk.net/2018/02/21/bergoglio-is-vaticanum-ii-tot-de-altaren-aan-het-verheffen/
   Het blijkt nu dat deze Bergoglio bezig is met de ganse reeks van VII pausen heilig te gaan verklaren. En Bergoglio vervolgde: “Er zijn twee recente bisschoppen van Rome reeds heilig,” waarbij hij zinspeelde op Johannes XXIII en Johannes Paulus II die in april 2014 werden heiligverklaard. Hij vertelde ook dat de zaak voor de zaligverklaring van Johannes Paulus I nog steeds voortgaat. Vervolgens verklaarde hij: “En Benedictus en ik staan op de wachtlijst: bid voor ons!”
   Op deze manier maakt Bergoglio eigenlijk een statement: “de pausen van na Vaticanum II (inclusief mijzelf) zijn heilig, dus is Vaticanum II heilig, dus zijn mijn hervormingen (in het licht van dat concilie)heilig. En heilige huisjes mogen niet aangeraakt worden of er zwaait wat!”

   1. Dag Peter,

    Inderdaad een zeer arrogante uitspraak van Franciscus, dat hij in de rij stond om “heilig” te worden. Misschien nog een ideetje voor een “kemel van de dag”?

    Gr,

    Katharina

    1. ☩JMJ☩

     Kemels zijn er in overvloed onder het huidig pontificaat; het zijn als het ware transitieproeven geworden om, bij ‘succesvolle’ uitvoering er van, kerkelijke ambten te ontvangen van Paus Franciscus. Eén van de recentste kemels is het feit dat Pater Spadaro, oorfluisteraar van Franciscus, een twitterbericht ‘geretweet’ heeft van bankiersknecht Tony Annett die opriep om EWTN onder kerkelijk interdict te plaatsen tot dat zij Raymond Arroyo buiten smijten! FranciscusBarmhartigheid in actie. Oorzaak van het vonnis? Wel, zelfs ‘gematigde’ tegenstanders van het Bergogliaans beleid zoals Arroyo en Robert Royal kunnen hun lach niet meer inhouden op televisie bij het aanschouwen van de flaters van een Kardinaal Cupich en een Bisschop Sorondo. (Bron: “Papal advisor retweets call for Church to shut down EWTN unless they fire Raymond Arroyo” door Claire Chretien, LifeSiteNews.)

   2. Wellicht ten overvloede, beste Peter, het criminele koppel Obama / Clinton, zette via hun judeo-maçonnieke netwerk de Vaticaanse bank op droog brood ; geen monetair contact meer met andere banken, wereldwijd. Daarop heeft de toenmalige paus Benedictus besloten zich terug te trekken als paus. De dag daarna kreeg de Vaticaanse bank weer contact met andere banken.
    Hij werd dus afgezet door een grote mogendheid, via de internationale geldkanalen, gedomineerd door de talmud geldbaronnen in de City en Wallstreet. De vraag is waarom heeft Benedictus niet zijn mond opengedaan en de Amerikaanse katholieken, zo’n 80 miljoen, opgeroepen te reageren. Hij is nieuws, iedere paus is nieuws. Een dergelijke oproep had niet gecensureerd kunnen worden door het systeem. De chantage was dan wereldwijd bekend geworden en het criminele duo Obama / Clinton, had de koffers kunnen pakken. Helaas, dit is niet gebeurd, de vraag is waarom ? Was het toch lafheid ? Hij had ook kunnen weten dat een nep paus hem zou opvolgen, via een nep verkiezing, dus een kwetsbare paus die continu onder druk van chantage staat. Daar zorgen de geheime diensten wel voor. Dat verklaart ook zijn gedrag in de pas van NWO. Die nep verkiezing is zeker zo geweest ; vernomen van een betrouwbare bisschop. Die chantage is een ramp. Die beïnvloedt alles, niet alleen ergerlijke, niet – katholieke uitspraken en gedragingen, maar ook benoemingen. Benedictus moet dit geweten hebben, toen hij capituleerde.

  2. Heer Jules, kan het zijn dat “zij” in de kerk zitten nu en wij dus in “hen”, zo ja, dan is alleen commentaar geven op een Paus, want dat blijft hij toch als Ambt, niet perse de mens dienen wij te aanvaarden, niet een erg goede strategie om Anima Christi te verdedigen. Beter is het dan “hen” via Israel te ontmaskeren en “hen”met de kennis die ze van “ons”hebben gestolen te bestrijden, inhoudelijk, symbolisch (met symbolen bedoel ik dan, katholieke) en politiek en publiekelijk. Het lijkt nu te veel op klagen en dat zouden katholieke niet doen, wees dus Voor waarvoor we staan en minder tegen. Be-argumenteer, als een pick and choose protestant dan misschien maar wel katholiek pick and choose, die legitimiteit claimen we toch, zelf de vaticaan 2 (bestaat eigenlijk niet 1 werd niet afgesloten) cathechismus heeft als kern, alles voor Hem in vervuld in Hem en er komt geen profeet meer na Hem.

 3. … De Kerk heeft altijd geleerd dat de voorzichtigheid een zeer belangrijke deugd is. Dan moet ze (en ook de paus) dus voorzichtig zijn met haar standpunt over migratie.
  … Men moet zich verantwoordelijk gedragen t.o.v. de bevolking van het land waar er naartoe gemigreerd wordt. In elk geval niet zo maar gelukszoekers importeren.

 4. ☩JMJ☩

  Dat Ratzinger nog de Paus zou zijn is natuurlijk een afleidingsmanoeuvre van de duivel om dubbele prooi te vangen; de adulateurs van Franciscus doormiddel van ketterij én de aanhangers van Ratzinger, als ware hij nog Paus, doormiddel van schisma. Leken trappen er doorgaans gemakkelijk in omdat zij dikwijls een gebrekkig begrip hebben van de goddelijke constitutie van de Kerk. Het ware verzet bestaat in het bestrijden van de dwaalleer en corruptie van Paus Franciscus zonder zijn pauselijk gezag te loochenen door Ratzinger als antipaus te verheffen (die nota bene modernistisch gezind is, zij het met wat meer wierook en Latijn).

  De gedachte van een cryptokerk met Ratzinger als de iure hoofd, verborgen in de zichtbare Kerk die door Franciscus bestuurd wordt, is eenvoudigweg onverenigbaar met de Katholieke ecclesiologie. Het hoofd nuchter houden en de bedreigingen correct analyseren is noodzakelijk.

  Uiteraard is de métissage-politiek van Franciscus een grote ramp; hij dient de internationale geldmacht die het gelaat van Europa wil uitwissen. Elke Staat heeft het recht en de plicht om zich te verzetten tegen de smerige ethno-dissolverende propaganda van de huidige Paus, die tot niets anders leidt dan chaos en identiteitscrisissen, en ergst van al, nog meer apostasie en moreel vacuüm dan er heden reeds is.

  1. Beste Benjamin,
   De Pausen van na Paus Pius XII, hebben allemaal boter op hun hoofd. Het Vaticanum II concilie is een ongekend evenement in de geschiedenis van de K. Kerk. Alhoewel het modernisme steeds aanwezig was in meer of mindere maten, is dit V2 concilie de afschuw waarvan Onze Moeder Gods in Fatima in het derde geheim voor waarschuwt.
   Al deze Pausen hebben, onder de duivelse leiding van de joodse-vrijmetselarij (4 loges in de Kerk – Rozenkruisers enz…) hun bijdrage gedaan om de K. Kerk te ontdoen van het Mystieke Lichaam van Christus.
   Benedictus XVI is daar ook dan geen uitzondering in.
   Allen hebben zich op een onrechtmatige (maar wettige) wijze de Stoel van Petrus toegeëigend. Zij hebben hun het Pauselijk gezag onrechtvaardig en onrechtmatig toegeëigend.
   Het is zo’n beetje als wanneer een ongehuwd koppel een kind verwekt, dat op een onrechtmatige wijze is verwekt, maar toch geldig is. Het kind zal dan moeten opgebracht worden volgens de voorschriften van de ware K. Kerk om het eeuwig leven te verwerven. Dat is dan ook de grote verantwoordelijkheid van het koppel indien dat niet gebeurd.
   Indien het kind opgroeit, zal het de capaciteiten hebben om zelf op zoek te gaan naar de waarheid.
   De misleiding sinds 1962-65, is dan ook enorm groot en deze verwarring heeft dan ook het gevolg van het verlies van een groot aantal zielen.
   Dit staat alles in de Openbaringen, en de schrift moet vervuld worden.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 5. Na lezing van meerdere artikelen en boeken over de achtergronden van politiek en financiële machten kan ik enkel de volgende conclusie onderschrijven. D e kerk heeft zich altijd aan de zijde van de macht geschaard zowel van ik het begin na de verklaring van de toenmalige Romeinse keizer om het christelijke geloof te volgen als in de middeleeuwen als in de 20ste eeuw. Ook in België hebben de bisschoppen en kardinalen altijd geheuld met de franskiljonse machthebbers tegen het Vlaamse volk. En dan verwonderd zijn van de geloofsafval door de gewone mensen.

  1. Beste heer Van Dyck,
   U mengt twee dingen. Ten eerste de R.K. Kerk en de politieke macht.
   Weet dan dat sinds 1789 deze twee als vijanden tegenover elkaar staan. De politieke macht van na 1789 is dusdanig de vijand van de voordien gevestigd blok van Kerk en naties. Dit Katholiek blok was een onoverwinnelijk blok in die maten dat de Kerk aan het hoofd van alle naties en de naties onderdanen van de K.Kerk, Gods wil volbrachten. Om deze sterke structuur te kunnen breken heeft de judeo-vrijmetselarij niet geaarzeld om systematisch, te beginnen met Frankrijk, de oudste en machtigste dochter van de Kerk, de koningen te vermoorden en te vervangen met hun liberaal parlementarisme te vervangen, teneinde een seculiere maatschappij (goddeloze) te kunnen installeren, die ons op heden bekend is .
   Tot aan Paus Pius XII was de K. Kerk niet met deze wereldse politieke zaken vermengd en heeft meermalen het gevaar hiervoor onderstreept.
   Echter bij het begin van de revolutie (Vaticanum II) in de K.Kerk is de Kerk zodanig veranderd dat deze het beeld van God niet meer verspreidt onder de volkeren.
   Ik weet het, er zijn zovele boeken die de K. Kerk een verwrongen geschiedenis toeschrijven, in alle opzichten. Het is dan ook aan u om eerst en vooral u deze zou lezen, te achterhalen wie deze boeken geschreven heeft en met welke bedoelingen.
   Dat is wat ik u zou aanraden indien de waarheid u lief is.

   1. Peter, terecht dat je wijst op de bronnen van anti-katholieke boeken. Ik zie echter nog een element waar u wellicht niet aan dacht bij V2 (dat niet bestaat, het was de afronding van V1, met twee conflictjes ertussen en in 1948 Israel en Wereldraad van Kerken): namelijk;
    -het zodanig inrichten van de kerk van altijd opdat het een aanbod is en kan blijven voor zowel enerzijds “de reformanten/protestanten/re-organiseerders” en anderzijds de “orthodoxen” (ook via de Oosters Katholieke Kerken).
    Een strategische keuze dus met de twee conflicten in het achterhoofd.
    Nu zou je kunnen stellen: is dat 50 jaar na dato gehaald dat doel van binnenstromen van de afgedwaalden? Nee, wellicht nog niet, maar de scheuren in die twee afgedwaalde sectoren van de kerk zijn wel zichtbaar, helaas die bij ons ook. Dan heulen met vde machthebbers: het is waar dat er een strijd is tussen hen die wereldlijke macht over de kerk wensen en de kerk. Slechts, of als eerst in de geschiedenis, Karel de Grote stelde zich als eerste Rooms Keizer onder het gezag van de Paus, tot woede van de Constantijnse Kerk in Constantinopel, dat vervolgens ook viel later aan de Islam. Dus die strijd was er altijd al, eerst in het Concilie van Jeruzalem, met “joden”die wensten de mitzvot te onderhouden als uiting van het ware christen/messias dom, toen was dat al aanwezig, en het houdt niet op tot onze tijd, zie dat Israel ook boven de kerk wenst te staan via Amerika, VN, etc. Dus de kerk heeft zich inderdaad beziggehouden met machthebbers, teneinde de almacht van God, De Vader en De Zoon te vestigen in hen, de zogenaamde machthebbers. Dat leverde de kerk altijd veel kritiek op, daar het een volledig tot dan toe onbekende boodschap bracht aan die machthebbers.

  2. U heeft kennelijk nog niet door, beste Van Dyck, dat nagenoeg alle boeken van “bekende”, ofwel ” gerenommeerde “, ofwel “officiële”, ofwel “aanbevolen”, historici, schrijvers, pamflet scribenten in de boekwinkels van “bekende” uitgevers, onderdeel zijn van het systeem. De officiële geschiedenis is één grote vervalsing. De enkeling die hieraan heeft kunnen ontsnappen is de reeds overleden Russische schrijver Soljenitsyn, met zijn laatste boek, “Deux siècles ensemble” (Fayard), over het joodse communisme in de Sovjet Unie, een joodse dictatuur. Fayard zat vast, hij moest het boek contractueel uitgeven. Toen hij het contract tekende met S. wist hij niet wat Soljenitsyn nog in petto had. Niet in het Engels vertaald door de Anglo-Amerikaans joodse censuur aldaar, op de gehele engelstalige msm media. Het boek is wel in het Duits te lezen. Vergeet, beste Van Dyck, alles dat U geleerd en gelezen heeft over geschiedenis en cultuur, en begin opnieuw, bij voorkeur in het Frans, want daar is het meest te verkrijgen. Frans is de taal die nog het echte nieuws de wereld rondstuurt, de schatkamer van onze historische en culturele wortels. Die “rot joden” hebben daar nog geen absolute greep op.

   1. ☩JMJ☩

    Voor alle duidelijkheid; ik ben niet degene die hierboven onder de naam “Van Dyck” schreef.

    Deze andere drager van de genoemde familienaam toont zich inderdaad als slachtoffer van het gemanipuleerd geschiedkundig discours. Wie een minimum aan Kerkgeschiedenis kent, weet immers dat zij getekend wordt door voortdurend kerkelijk verzet tegen de ongegronde aanmatigingen van rebelse staatshoofden, dikwijls met bitter leed ten gevolge voor dappere Pausen en Bisschoppen. De Gibellijnse factie was immers doordrongen van een sterke neiging om de Paus-Koning tot een louter attribuut van de Germaanse Keizer te reduceren, maar heeft meermaals zijn tanden kapot gebeten op de rotsharde weerstand van de clerus.

    Het is oog-openend om te lezen wat Pius VI en zijn Opvolger, Pius VII, te verduren gehad hebben van, nota bene, revolutionair Frankrijk. De Katholieke Kerk is groter dan het microscopisch gedeelte van Europa waar wij leven, en het is dom om haar te analyseren door de lens van de compacte talenstrijd die zich hier in de twintigste eeuw heeft afgespeeld. Er zijn trouwens wel Belgische Bisschoppen te vinden die voor de bescherming van de Nederlandse taal waren, zoals bijvoorbeeld Monseigneur Martin-Hubert Rutten.

    Overigens ben ik het eens met de woorden van de heer van Rooyen; “Frans is de taal die nog het echte nieuws de wereld rondstuurt, de schatkamer van onze historische en culturele wortels.”; en men moet geen Franse taalimperialist zijn, die de Nederlandse taal en cultuur wil teniet doen, om dit te begrijpen en naar waarde te schatten. De Franse taal is de voornaamste drager en vertaling van de Romanitas in de Kelto-Germaanse wereld, en dat heeft totaal niets te maken met de ongelukkige taalstrijd hier in ons België.

 6. Ls, wat u ook schrijft deze Paus Franciscus, gerorge Bergoglio is de Paus naar Sint Petrus hart, Uw Paus, Onze Paus, Onze Luitenant en Ridder van Christus.

  Gideon

 7. Ls, wat u ook schrijft deze Paus Franciscus, gerorge Bergoglio is de Paus naar Sint Petrus hart, Uw Paus, Onze Paus, Onze Luitenant en Ridder van Christus.

  Gideon

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht