VN-medewerkers in het afgelopen decennium verantwoordelijk voor 60.000 verkrachtingen

Foto: Lifesitenews

Een voormalig topfunctionaris bij de Verenigde Naties beweert dat verschillende stafleden van de Verenigde Naties in de afgelopen tien jaar 60.000 mensen hebben verkracht en hun posities hebben gebruikt om de kwetsbare mensen die ze geacht worden te beschermen te exploiteren. Hij zegt ook dat 3.300 pedofielen werken voor VN-agentschappen.

Deze bewering komt van professor Andrew MacLeod, de voormalige chef van de operaties van het noodhulp-coördinatiecentrum van de VN.

“Verkrachtingen van kinderen worden onbewust gedeeltelijk mee gefinancierd door de belastingbetaler in het Verenigd Koninkrijk”, vertelde hij aan The Sun in Groot-Brittannië.

The Sun meldt dat MacLeod een jaar geleden een dossier heeftover de ongebreidelde verkrachtingen op missies die mee gesteund werden door het Britse Ministerie van Internationale Ontwikkeling. Hij heeft nu een kopie ervan aan hen verstrekt.

“Er zijn tienduizenden hulpverleners over de hele wereld met pedofiele neigingen, maar als je een T-shirt van Unicef draagt, zal niemand je vragen wat je van plan bent”, zei hij. “Je hebt de straffeloosheid om te doen wat je wilt.” Dit probleem is “wijdverbreid in de hulpindustrie over de hele wereld”, zei MacLeod.

“Het grimmige aantal 60.000 waarover de professor spreekt is gebaseerd op de bekentenis van de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres van vorig jaar dat vredeshandhavers en civiele medewerkers van de VN 311 slachtoffers misbruikten in een periode van slechts 12 maanden in 2016”, meldde The Sun. “De VN geeft ook toe dat het waarschijnlijke aantal gevallen dubbel zo veel is, omdat cijfers buiten oorlogsgebieden niet centraal worden verzameld.”

MacLeod schat dat zeer weinig verkrachtingen door VN-werknemers in ontwikkelingslanden worden gemeld. Hij merkt erbij op dat zelfs in Westerse landen het aantal verkrachtingen dat effectief gerapporteerd wordt laag is.

Deze onthulling van MacLeod komen in nasleep van het Oxfam-schandaal over seksueel misbruik. Oxfam is een belangrijke internationale liefdadigheidsorganisatie die pro-abortus en pro-anticonceptie is. Het plaatsvervangend hoofd trad vorige week af nadat het publiek bekend werd dat de directeur van Haïti en medewerkers in Haïti slachtoffers van aardbevingen hadden gebruikt – sommigen mogelijk minderjarigen – als prostituees.

Een van de medewerkers die hierbij betrokken was, werkte voor CAFOD, de officiële liefdadigheidsorganisatie van de katholieke bisschoppen van het VK.

De voormalige directeur in Haïti van Oxfam ontkent nu dat een vrouw met wie hij seks had in Haïti een prostituee was: ze zou gewoon een slachtoffer van de lokale aardbeving zijn, zei hij. Een vertrouwelijk Oxfam-document dat is beoordeeld door The Times, zei dat hij slachtoffers van aardbevingen gebruikte als prostituee op feestjes in zijn door Oxfam gehuurde villa in Haïti. Hij is ook beschuldigd van soortgelijke activiteiten tijdens zijn hulpverleningswerk in Tsjaad en Liberia.

Iemand die in de internationale hulp werkt, vertelde Matthew Green in Financial Times dat “iedereen op dit moment zijn mond houdt” omdat het probleem van seksueel misbruik in de sector zo wijdverspreid is en op “vele manieren vergelijkbaar is met de Harvey Weinstein-zaak.”

Veel bekende ‘humanitaire’ groepen pushen anticonceptie en abortus in arme landen en vaak wordt er geld van westerse regeringen verstrekt, op voorwaarde dat het ontvangende land bepaalde sociaal liberale beleidsmaatregelen uitvoert.

 

Artikel van Claire Chretien voor Lifesitenews: “Former UN official: UN workers responsible for 60k rapes in last decade”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum.

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

17 commentaren op “VN-medewerkers in het afgelopen decennium verantwoordelijk voor 60.000 verkrachtingen

 1. Schandalig gewoon, deze mensen vertegenwoordigen een organisatie die een voorbeeld zou moeten zijn, maar ook daar staat God buiten !

 2. Degoutant natuurlijk, maar in het achterhoofd houdende wat er ind e Katholieke Kerk de laatste decennia is gebeurd zou ik dit artikel toch niet zo breed durven uitsmeren. U doet nu net hetzelfde als zoveel mensen de afgelopen jaren hebben gedaan met de Kerk. “Er zijn pedofiele priesters, die dan ook nog eens bescherming kregen van hun oversten, hier wil ik niks meer mee te maken hebben…” kreeg ik meermaals te horen.

  Ik citeer: ““Er zijn tienduizenden hulpverleners over de hele wereld met pedofiele neigingen, maar als je een T-shirt van Unicef draagt, zal niemand je vragen wat je van plan bent”. Laat ons de Unicef shirt even vervangen door een priestergewaad…

  Een klein beetje nederigheid op een forum dat zich nota bene Katholiek noemt, zou niet misplaatst zijn. En dat doet niks af aan de feiten zelf. Maar het trauma van een verkracht kind is niet kleiner of groter of het al dan niet verkracht werd door een priester dan wel door een vn medewerker… Het gaat over macht en vertrouwen. En het misbruik van die twee, telkens opnieuw. En die vind je spijtig genoeg OVERAL!

  1. ☩JMJ☩

   Feit is dat pedofiele priesters agenten zijn van de maçonnieke en paramaçonnieke loges die het Geloof en het priesterschap haten, en die de clerus geïnfiltreerd hebben met de bedoeling van de Kerk af te breken. Het is dus niet iets “van” de Katholieke Kerk. In de Kerk is het trouwens minder aanwezig dan in andere aspecten van de samenleving, hetgeen onder andere komt omdat satanisten het moeilijk volhouden om dagdagelijks in contact te komen met het Allerheiligste Sacrament van het Altaar. De satanspriesters van de gnostische kerk herkennen geconsacreerde Hosties doordat zij ziek worden als zij in de buurt van de Hostie komen.

   Organisaties zoals Oxfam zijn echter in zichzelf gebaseerd op de maçonnieke dwaalleer (luciferiaanse democratie, egalitarisme, anarchische verhouding tussen man en vrouw, doelgerichte steriliteit, ‘rechten’ voor sodomie etc.) en lenen zich dan ook vanuit hun eigen revolutionaire natuur tot de misselijkmakende toestanden die recentelijk in het breder daglicht gekomen zijn. De VN, nog meer dan Oxfam, is een maçonnieke creatie, en de verkrachtingen die onder het VN-logo geschieden zijn dan ook praktische toepassingen van de ‘religie’ waar de VN-bende toe behoort.

   Die wantoestanden binnen de VN zijn trouwens al lang bekend, maar nu lijkt de zaak meer en meer mainstream te gaan, wat een opmerkelijk fenomeen is. Ik vraag mij werkelijk af of President Trump daar niet achter zit, gezien het fenomeen van de Q-berichten bij de Anons in Anglo-Amerika. Ik heb lang gedacht dat Trump sinds zijn presidentskeuze nog steeds volledig als dubbelagent van de Rothschilds en de Rockefellers ageert, maar ik begin daar toch sterk aan te twijfelen gezien hetgeen wat er aan het gebeuren is… Om te begrijpen wat ik bedoel is het nodig om echt de toestand in Amerika te volgen. De toekomst zal echter uitwijzen hoe de vork in de steel zit.

   Opmerkelijk feit is dat een protestantse ‘pastor’, Paul Begley, gezegd heeft dat Melania Trump, vooraleer haar intrek te nemen in het Witte Huis, geëist had dat alle afgodsbeelden uit de tijd van Obama en Clinton, uit het Witte Huis verwijderd werden en dat het gebouw volledig geëxorciseerd werd. (Bron: CNS News – “Pastor Begley: Melania Trump Demanded Spiritual Cleansing of WH, Removal of Pagan, Demonic Idols”.)

   Moesten alle zwarte geheimen van de westerse luciferiaanse democratie in één keer uit de kast gehaald worden, dan zouden er mogelijk gewelddadige opstanden losbreken doorheen geheel de Occident. Het merendeel van de bevolking leeft in een valse realiteit; de waarheid achterhalen over de diepten van corruptie in het Westen is traumatisch en uitermate choquerend. De pedomane ondergrondse netwerken zijn niet ‘iets van de Katholieken’ zoals tot nu toe leugenachtig gezegd wordt, maar integendeel iets van de diametraal tegenovergestelde factie, de luciferiaanse vrijzinnigen die helaas de Kerk geïnfiltreerd hebben, maar nog steeds minder in de Katholieke Clerus aanwezig zijn dan in andere aspecten van de maatschappij. De georganiseerde pedofilie komt voort uit het georganiseerd anti-katholicisme.

   Priesters die kinderen schenden moeten gelaïciseerd worden en vervolgens het doodvonnis krijgen van de civiele rechtbank (brandstapel lijkt mij gepast – dat helpt trouwens om andere potentiële daders af te schrikken); elke priester die zich schuldig maakt aan dergelijke tenhemelschreiende misdaad is een geval te veel. Maar het hypocriete van vrijzinnigen die met hun vinger naar Katholieken wijzen is dat zij de werkelijke bron van dat afschuwelijk kwaad obfusceren; namelijk diezelfde vrijzinnigheid waarvan zij zich als militanten opstellen.

   1. Beste Benjamin,
    Uw redenering kan ik best volgen. Echter past dit alles in een plan. Welk plan?
    Wel reeds jaren volg ik hun plan dat beetje per beetje zich verwezenlijkt. Het principe is eenvoudig, zowel voor de Kerk als voor de samenleving, regeringen.
    Om een nieuw huis te kunnen bouwen, moet er eerst alles wat er zich op de bouwgrond bewind afgebroken en geruimd worden.
    Deze afbraak is voornamelijk begonnen in 1789. Daarna steeds door chaos te creëren zijn de waarden en normen in die maten veranderd dat het goede als kwaad kan betiteld worden en andersom. (Vele voorbeelden kunnen hiervan aangehaald worden.)
    Het doel is om de voor 1789 gevestigde Kerk en samenleving volledig af te breken en al de (door hen geïnstalleerde) naties en regeringen in die omstandigheden te brengen dat ‘regeren’ onmogelijk is geworden, en dit op globaal vlak.
    Denk maar aan excessieve staatsleningen, moraal, ethiek, opvoeding, enz…
    Het doel is dan deze (gedwongen) falende “regeringen” te kunnen aanduiden als de schuldigen en als het ware de schuld geven van de ontstane chaos.
    Eens dit alles is gebeurd (waar we nu middenin zitten) ontstaat er een vacuüm. Een leegte. En, voilà de bouwgrond is klaar om het nieuwe huis te kunnen bouwen.
    De massa die door opstanden en chaos moe wordt van dat “gerommel” zal dan een nieuwe wereldregering en Kerk klakkeloos aanvaarden.
    Als u goed observeert kunt u zien dat alle gebeurtenissen die zich nu afspelen (schandalen, wanorde, manipulaties, enz…) aangewend worden om dit uiteindelijke doel te bereiken.
    En als je nu een bevolking hebt die algemeen misnoegd is over alles en geen uitweg meer zien, dan aanvaarden deze de “rechtvaardige wereldregering” als slaven en met gejubel, zonder te weten dat diegenen die de afbraak hebben bewerkstelligd, dezelfde zijn als deze die de “nieuwe rechtvaardige wereldorde” brengen.

    1. ☩JMJ☩

     Het creëren en manipuleren van chaos is uiteraard één van de oude tactieken van de logenetwerken en hun meesters. Eén van hun leuzen is “solve et coagula”; zij breken af en bouwen op om de chaos steeds meer te institutionaliseren. Geen enkele restant van de oude Katholieke Wereldorde willen zij als staande blijvend tolereren, hetgeen zich uit in één van hun andere leuzen, “lilia destrue pedibus” (“vernietig de leliën met de voeten”), hetgeen zinspeelt op de omverwerping van het Frans Koningschap, waarvan de lelie (lys) het symbool was. Dat Koningschap representeerde de Christelijke Wereldorde vanouds, waarvan de principes in het Geloof en de Moraal geworteld waren (ofschoon er dikwijls van afgeweken werd). Het was de Franse Koning die de gnostische tempeliers gevonnist had, en hun lust om de dood van Jacques Molay te wreken op het Pausdom en de Christenheid is sindsdien nooit verzadigd geweest. Het is ook geen toeval dat de Koninklijke Familie gevangen gezet werd in de Tempelgevangenis, een gebouw dat in de Middeleeuwen als een vesting van de tempeliers gefungeerd had.

     De maçonnieke sekten baseren zich onder andere op de middeleeuwse tempeliers, en in het begin van de twintigste eeuw hebben zij de “ordo templi orientis” (“orde van de tempel van het oosten”) opgericht die onder andere het Vaticaan geïnfiltreerd heeft en één van de duistere krachten is achter de wereldwijde netwerken van kindermisbruik.

     Op YouTube staat een documentaire, geplaatst door de gebruiker “Alexandre Lebreton” onder de titel: “Vivre l’enfer – Abus rituels sataniques en Allemagne (documentaire 2003 VOSTFR)”. Naar het einde toe tekent een kind dat slachtoffer geweest is van SRA (satanisch ritueel misbruik) een beschrijving van de traumatische gebeurtenissen. Het kind tekende een man in een gewaad dat op de voorkant een cirkel met een driehoek in als symbool draagt; het is bekend dat theosofisten, martinisten/rozenkruisers, de OTO en aanverwante sekten dat occultistisch symbool gebruiken in hun rituelen.

     De meeste mensen die nu te horen krijgen van de schandalen in Oxfam, de VN en soortgelijke stokpaarden van de demoncratie, weten de helft nog niet van wat er achter gesloten deuren gebeurt in dat systeem waarin zij hier leven. Het is afgrijselijk tot het uiterste van het uiterste. ‘Neutraliteit’ bestaat niet; ofwel heerst Christus in de samenleving, ofwel de duivel. Atheïsme werd op de bevolking geslingerd om de mensen als ‘nuttige idioten’ weg te trekken van het Geloof en de Moraliteit, opdat zij zoals brute beesten dociel de wil doen van hun ‘meesters’, die zelf duivels aanbidden die tijdens hun gnostische rituelen aan hen verschijnen om instructies te geven.

     Wat denkt men hier dat Clinton eertijds in Haïti gaan zoeken is?

     Die recente schoolschutter in Florida, Nikolas Cruz; over wat voor iemand denkt men hier dat het gaat? Dat is een MK-Ultra-slachtoffer; bijna geen twijfel over mogelijk.

     Mogen vele godvruchtige zielen zich tot een leven van gebed en boete toewijden om deze rotte wereld uit het slijk te trekken en de occultistische krachten te breken; het is hoog nodig.

     1. U bent wel in de goede richting aan het zoeken, dat symbool wordt veel gebruikt, inderdaad dienen wij dat te bestrijden. Maar daartoe dient u heel diep te gaan, en zelfs te tellen vanaf Genisis, m.a.w. te leren aanvaarden dat Christus in Genesis al aanwezig was maar nog niet openbaar. Zo niet dan wordt het moeilijk tegen de tempel der “mensheid”of Salomon te strijden. Christus ging aan hen, OT aanhangers, vooraf, alleen zo kun je bouwen aan Het Koninkrijk Der Hemelen.

   2. pedofiele priesters bij de leken toelaten, nee, excommunicatie past dan daar. Ik wens als leek geen deelgenoot aan gelaiceerde priester te zijn en u ook niet als het goed, gewoon weer ex-communicatie, de doop echter uitwissen kunnen zelf wij niet.

   3. ☩JMJ☩

    Citaat: “Ik heb lang gedacht dat Trump sinds zijn presidentskeuze nog steeds volledig als dubbelagent van de Rothschilds en de Rockefellers ageert, maar ik begin daar toch sterk aan te twijfelen gezien hetgeen wat er aan het gebeuren is…”

    In beelden van Trump te Davos heb ik hem duidelijk het Illuminati-handteken van de drie zessen van Antichrist zien maken; ik heb het beeld bevroren om zeker te zijn dat ik het niet miszag, en het was ongetwijfeld dat teken. Het is volstrekt onmogelijk dat hij niet weet wat het betekent, dus er schiet niet de minste twijfel over bij mij dat Trump, en bijgevolg ook Q, volledig de duistere agenda van de duivelse oligarchieën aan het uitvoeren is en dat zijn ‘worstelingen’ met de Synarchie slechts toneel zijn.

    Voor de spotters; die handtekenen worden ongetwijfeld gebruikt door machthebbers, en voormalige satanisten bevestigen dat ook. De geheime sekten hebben een drang naar symboliek die hun plannen in het open daglicht tentoon spreidt zonder dat de meeste mensen het zien.

    1. Benjamin, men wordt geen president van de VS of men moet tot de club behoren. Al deze “presidenten” als ook de naaste “medewerkers” moeten hiertoe opgeleid worden.
     De VS is een VM natie, kijk maar naar de symbolen op de Dollar, het George Washington Masonic National Memorial
     https://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington_Masonic_National_Memorial
     en zoveel meer.
     Als u naar de AIPAC speech van D. Trump geluisterd hebt, dan weet men toch genoeg.
     Hij zal de agenda voorzetten, maar dan op een manier die minder zichtbaar is als met de vorigen.

 3. En Nederland betaalt per jaar meer dan € 1.000.000.000 aan lidmaatschapsgeld aan VN.

 4. Een voordeel hebben de berichten over het misbruik bij hulporganisaties, in de sportwereld etc., wel opgeleverd. De mantra: “het komt allemaal door het celibaat”, is verstomd.

 5. Dacht men nu echt dat de sexuele miskleunen alleen in de kerk te vinden zijn ? In alle lagen van de maatschappij is dit verderf aanwezig ! Hoe zou het ook anders kunnen in een sexueel geobsedeerde maatschappij, zie de vruchten van Goddeloze op zichzelf gerichte organisaties . Wanneer alles aan het licht zou komen zal dit vast en zeker nog de mistoestanden binnen de kerk in de schaduw stellen geloof me vrij.

  1. pedofilie heeft niets met sex te maken, het gaat om dominantie, superpower gedrag, schenden van de ziel van een onschuldige weerloze.

 6. – Hier zie je het verschil tussen een betrouwbare missionaris, die aandacht heeft voor de ganse mens en zelf het voorbeeld geeft, en een ontwikkelingswerker, die allicht vindt dat hij wel wat seks kan gebruiken.

  – Oxfam ga ik even veel blijven steunen als vroeger, maar die steun was wel nihil. Ik steun liever Kerk in Nood – Oostpriesterhulp. Daar heb je te doen met bezielde mensen.

  1. inderdaad Kerk in Nood functioneert nog, bidden dat het zo blijft, wij doen mee.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht