Schandaalprediker voor de vastenretraite van de Paus

Om zijn vastenretraite te prediken, heeft Paus Franciscus dit jaar een Portugese “priester-dichter” uitgekozen, José Tolentino Calaça de Mendonça,  bekend als fervent voorstander  van de ” kritische theologie” van Theresa Forcades  ,een Spaanse kloosterlinge, die door de BBC “de meest radicale kloosterzuster van Europa ” wordt genoemd.Zij verdedigt de legalisatie van abortus, de erkenning door de Spaanse regering van het “homohuwelijk” en de adoptie door koppels van hetzelfde geslacht! Wij vernamen dit van onze confraters van Life Site News.

Tolentino de Mendonça is vice-rector van de katholieke universiteit van Lissabon en schreef de inleiding van de Portugese vertaling van het boek ” de feministische theologie in de geschiedenis” van Theresa Forcades.In die inleiding schrijft hij dat Jezus aan de mensheid geen enkele regel of wet heeft achtergelaten.”Jezus heeft geleefd”, zo schrijft hij, “Hij heeft een relationele ethos opgebouwd, hij heeft de poëzie van zijn boodschap in zijn eigen lichaam verweven en dat lichaam als premisse uitgedrukt”…

Toen het boek in 2013 gepubliceerd werd, met de inleiding van Tolentino de Mendonça, had  Forcades reeds duidelijk stelling genomen als verdedigster van de wettelijke abortus en de instelling van het “homohuwelijk”.Datzelfde jaar lanceerde zij ook een video-film ter ere van de Venezolaanse dictator Hugo Chavez, die toen stervende was.

Tolentino de Mendonça vergelijkt Forcades met Hildegarde vàn Bingen en beweert dat haar theologie zich uitdrukt ” in symbolische vorm  ,open en met gevoel voor de werkelijkheid”, in tegenstelling tot de traditionele manier van spreken van de Kerk in duidelijke en niet-metaforische termen, die hij bestempelt als het “eenduidige triomfalistische woordgebruik”…”Het doctrinaire verhaal moet gezien worden als een gelezen en niet als een geschreven tekst, als een reis, meer dan als een plaats, vermits de overdracht van de memorie  niet te herleiden is tot een wettelijke codex, tot een visie, tot iets automatisch”, zo schrijft deze priester.” “Hier komt het provocerende werk van Theresa Forcades ,” De feministische theologie in de geschiedenis”,  ons ter hulp”, zo stelt hij.

In 2016 verketterde Tolentino de Mendonça in een interview voor de Portugese radio Renascença  de katholieken en in ’t bijzonder de kardinalen die kritiek hadden op Paus Franciscus.Hij verwierp hun visie op het “traditionalisme” en zette daar de “echte traditie” tegenover..” Vandaag zien wij dat Paus Franciscus tegengesproken wordt .door een meer behoudende vleugel van de Kerk en door belangrijke personen, zelfs kardinalen, die bereid zijn het traditionalisme boven de traditie te plaatsen” , zo verwoordde hij het.

Over de “welwillende” houding van paus Franciscus tegenover degenen die bewust in een zwaar zondige situatie van homoseksualiteit en overspel leven, verklaarde Tolentino de Mendonça aan de interviewer: ” Niemand mag buitengesloten worden uit de liefde en de barmhartigheid van Christus.Deze ervaring van de barmhartigheid moet aan allen worden aangeboden, of het nu gaat om hertrouwde christenen, gekwetst door traumatische huwelijkservaringen of om de realiteit van nieuwe gezinsvormen , zoals homoseksuele koppels, die in de Kerk een ruimte moeten vinden waarin zij gehoord worden, een een plaats van verwelkoming en barmhartigheid.”

Tolentino de Mendonça zal preken en geestelijke raad verlenen aan Paus Franciscus en aan de verantwoordelijken van de Curie tijdens hun retraite van 18 tot 23 februari van dit jaar.

Tot dit dieptepunt is de Kerk gekomen.Goed wordt als kwaad voorgesteld, kwaad als goed!Laten wij ons vertrouwen in de Goddelijke voorzienigheid daarom echter niet opgeven!

Auteur:Veroon ter Zee

4 commentaren op “Schandaalprediker voor de vastenretraite van de Paus

 1. De spreuk “soort zoekt soort” is niet nieuw.
  Zoals op de rooie VRT, VTM enz… nodigt men altijd diegenen uit die de show zullen opluisteren met dezelfde deuntjes.
  Hier, in dit geval, is dat eveneens zo. Men kan zich moeilijk inbeelden dat de “paus” zich een soort Don Luigi Villa zou uitkiezen voor de “vastenretraite”.
  (http://www.chiesaviva.com/donluigivilla%20ing.pdf)
  Bergoglio “Paus Fransiscus” en de priester José Tolentino Calaça de Mendonça, weren zich voor zulke heilige priesters als Don Luigi Villa, zoals een duivel in een wijwatervat.
  Toch is de missie van deze heilige Don Villa niet voor niets geweest en zal heel zeker in de nabije toekomst van pas komen, tegen wil en dank in van de vernielers van de H. Kerk van Christus.

 2. De rot in de kop versnelt zich, beste Veroon ter Zee, getuige kardinaal Schönborn in het nevenstaande artikel, die de moedige bisschop Laun durft te kapittelen over de onaantastbare Leer der Openbaring, ten aanzien van de tegen natuur. Na huwelijk en gezin, zijn de sexualiteit en de tegen natuur aan de beurt. De modernisten, gemijterde schurken op prominente posities, beperken zich niet meer tot de ketterij van het V2 Concilie. Na de aanval op huwelijk en gezin, gaan zij een stap verder, en verkrachten ze zelfs de Openbaring op het essentiële punt van de sexualiteit.
  St. Paulus zegt in Rom. 1 : 25-32, ” Ze hebben de waarheid van God tegen de leugen geruild, en liever het schepsel geëerd en gediend, dan de Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid. Amen ! En daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld ; ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zo hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen. En daar ze de kennis van God hebben versmaad, heeft God hen overgeleverd aan hun smadelijke instincten, zodat ze doen wat niet past : vol zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid ; vol van afgunst, moord, lust, twist, bedrog en gemeenheid ; lasteraars zijn het, kwaadsprekers, godvergeten, onbeschaamd, verwaand, grootsprekers en zinnend op kwaad ; ongehoorzaam zijn ze aan hun ouders, onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend. En terwijl ze weten dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen, die ze doen.”
  En bij 2 Tim. 4 : 3-4, ” Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt, naar eigen smaak ; dat men zich de oren laat strelen, maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels”. Zo ligt het schip erbij.
  Al een halve eeuw, hebben modernisten de top van de Kerk bezet. De tijd lijkt rijp voor het slotoffensief met het huwelijk en de sexualiteit. Twee “maakbare” terreinen in de Openbaring. Paus Franciscus heeft goed begrepen hoe het werkt. Introduceer een rot in de Leer, en de woekering gaat van start, als vanzelf en zonder verdere moeite, top down. De top maakt hoogverraad veelal onomkeerbaar. Woekering, zodat alles verziekt en het lichaam afsterft. Dat is nu, en dat was de berekening in 1965 : “menselijkerwijs kan de Kerk niet meer overleven”. (.:. vrijmetselaar kard. Liénart, Lille)
  Maar gezien de belofte van Christus, zal het niet zover komen. Weerstand groeit op de hoogste niveaus. Na een halve eeuw chaos, lijkt op afzienbare termijn, de wal het schip te keren.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht