David vs Goliat anno 2018: KVHV vs de gehele politiek-correcte elite. Een kroniek van almaar groeiende gedachtenpolitie.

Niemand zal de mediagekte rond de zogezegde geslachtsverandering van vtm-presentator Boudewijn Van Spilbeeck ontgaan zijn. Een daad van aan krankzinnigheid grenzende vertwijfeling waarvoor men vroeger psychiatrische hulp zou krijgen, maar die nu de hemel ingeprezen wordt. Dit is eenzelfde soort pseudo-barmhartigheid als de zogezegde barmhartigheid waarbij men iemand die aan drugs verslaafd is geen hulp aanbiedt om af te kicken, maar juist aan drugs helpt en hem nog als rolmodel aanprijst ook.

Het feit dat een dergelijke tegennatuurlijke daad in alle mainstream-media zo de hemel wordt ingeprezen zonder enig kritisch geluid, toont aan dat vrije media een fictie is en dat ze nieuws brengen op basis van dictaten van hogerhand. Het feit dat geen enkele Christelijke organisatie zich hiertegen uitspreekt, toont aan dat ze allemaal in hetzelfde bedje ziek zijn en schatplichtig zijn bij dezelfde broodheren als de atheïstische mainstream-media.

Dapper verzet tegen dit van hogerhand opgelegde eenheidsdenken dat het tegennatuurlijke wilt sublimeren kwam er wel van KVHV. Als David tegen Goliat, hebben ze een zeer goed tegenartikel gepubliceerd in Tegenstroom, dat wij volledig onderschrijven. Het artikel kreeg – hoe kan het ook anders? – een inhoudsloze mediahysterie als reactie. Enkele citaten uit het artikel van Tegenstroom:

“Wanneer men worstelt met bepaalde gevoelens en/of in de knoop ligt met zijn hormonen, dient men hierbij geholpen te worden door naasten en mensen met een medische kennis in plaats van aangemoedigd door het halve land. De beslissing om uw geslacht te veranderen, is dan ook geen moedige beslissing, maar een overgave aan het absurde. Het getuigt pas echt van lef en karakter wanneer men zijn excentrieke fantasieën het hoofd kan bieden.”

“De media normaliseert het radicale en radicaliseert het normale. Wederom getuigt het pas van echte moed wanneer men door de perceptie van transgenderisme als goed zijnde, opgewekt door de massamedia, kan doorkijken.”

“Veranderen van geslacht kan en zal nooit genormaliseerd worden.”

De gebeurtenissen zijn verontrustend, niet alleen omdat het tegennatuurlijke verheerlijkt wordt en als na te volgen voorbeeld gepresenteerd wordt. Het toont ook een duidelijke groei van intolerantie jegens meningen die afwijken van het politiek-correcte denken dat de elite steeds opdringeriger wilt opleggen.

In het Nederlandse programma Voetbal Inside werden de gebeurtenissen satirisch gepresenteerd: iemand deed alsof hij ook van geslacht wilde veranderen. Niet verkeerd bedoeld, gewoon om eens te lachen met iets dat door de overgrote meederheid van de bevolking (terecht) als zeer raar wordt ervaren. Er was ook iemand in het programma die zij dat hij de zogezegde geslachtsverandering respecteerde, maar dat hij het raar vond. Alles was heel onschuldig. Maar zelfs iets gematigds en ludieks als dit mag niet meer. Alles moet in hetzelfde oersaaie politiek-correcte keurlijf. Zelfs op iets onschuldigs als dit volgt een uitbarsting van inhoudsloze hysterie.

Hieronder kunt u het vermakelijke fragment waarover het gaat zien:

De hypocrisie van de massamedia is grenzeloos. Als het aankomt op de Katholieke Kerk kan men niet genoeg lachen. Maar als het aankomt op iets tegennatuurlijks dat door de elite gesublimeerd wordt tot norm, is lachen opeens een misdaad. De georkestreerde hysterie van de elite begint meer en meer een ware gedachtenpolitie te worden die met zachte hand dissidente meningen wilt verdringen. Dit is ronduit gevaarlijk. Hoe lang zal het nog duren voor de elite overgaat naar de harde aanpak van openlijke vervolgingen?

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

52 commentaren op “David vs Goliat anno 2018: KVHV vs de gehele politiek-correcte elite. Een kroniek van almaar groeiende gedachtenpolitie.

  1. Men denkt tegenwoordig te genieten van de weldaad van een modderbad, terwijl men in realiteit alsmaar dieper verzinkt in het moeras van immoraliteit.

 1. De genderideologie is in strijd met de bijbel en de traditie van de kerk, het is de mens die zijn eigen vormgeving wil geven en alleen voor zichzelf leeft, hij beslist over zijn lichaam!

 2. – Goed artikel . Hartelijk dank.

  – Prachtig van het KVHV. Proficiat mannen, jullie hebben verstand en ruggengraat !

  – Wat het KVHV doet zou de lokale Kerk ook moeten doen. Maar die houden zich stil in een hoekje, bang dat ze schaduw zouden afgeven. Ze laten maar begaan. Misschien denken ze dat het allemaal vanzelf overwaait, maar morele kanker gaat niet over, die breidt zich alleen maar uit.

  – In bredere kerkkringen werd er wél al geprotesteerd tegen de dwaze en nefaste genderideologie. Maar te weinig en niet luid genoeg.

 3. Ach ja, wat ik altijd hoor is dat je elkaar moet respecteren en dat anderen een andere mening (mogen) hebben.

 4. Warom blijft men hardnekkig de fout maken van te verkondigen dat het om “excentrieke fantasieën” zou gaan?
  De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Het is absoluut mogelijk dat een lichaam een ander geslacht heeft dan de ziel, daar kan niet aan getornd worden! Het is geen psychische afwijking! Het is keiharde realiteit! Luister dan toch naar het slachtoffer! Het is echt geen prettig spelletje!!!

  Waar het om gaat is dat de media dit misbruiken om iedereen te misleiden, te verleiden en in verwarring te brengen!

  Men mag mij vierendelen en levend villen, maar ik blijf verkondigen dat hier eens te meer blijkt dat de profeten J.Lorber en J.Rulof van levensbelang zijn! Men gelooft wel dat mensen op de maan zouden geland zijn met uiterst primitieve middelen maar men weigert de ogen te openen voor de geestelijke realiteit van het aardse leven.

  Het slachtoffer kan beter tot oprecht gebed komen en, zoals Christus, zijn kruis opnemen en het effectief blijven dragen, heel dit leven lang! Er bestaat geen andere oplossing.

 5. Beste Eric,

  – Kieper de onzin van J. Lorber a.u.b. zo snel mogelijk in de vuilnisbak. De kerkelijke leer is duidelijk, en werd reeds door paus, diverse bisschoppen (bv. ook kardinaal Robert Sarah, ook kardinaal Eijk) en de catechismus tot uitdrukking gebracht : MEN MOET ZIJN GESLACHT AANVAARDEN. Dat geslacht van de mens – één in lichaam en geest – is door God gewild. Jij moet het niet beter gaan weten en er aan gaan prutsen.
  – Was J. Lorber dan voor het inspuiten op grote schaal van kunstmatige hormonen ?
  – Een man die zich voorstelt dat hij in “het verkeerde lichaam zit” moet op een geestelijke manier en met liefde opgevangen worden, en niet door dat waanidee te gaan bevorderen, de penis af te snijden, een nepvaginaatje te installeren, en vrouwenkleren en een sacoche te gaan uitkiezen, onder veelvuldig toedienen van hormonen.
  – Het is een illusie dat “men van geslacht kan veranderen” : elke cel die men heeft blijft van hetzelfde geslacht (kijk naar de chromosomen).
  – Recent zag ik nog een krantenartikel waarbij een transgender getuigde dat zijn operatie eigenlijk niet aan zijn probleem verholpen had.
  – Het is bekend dat transgenders dikwijls nog grote problemen hebben, en het aantal zelfmoorden is er zeer groot, groter dan bij mensen die worstelen met hun geslachtsidentiteit.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. Men getuigt van een groot gebrek aan empathie wanneer men meent dat iemand zich een ander geslacht zou kunnen inbeelden. Ziel en lichaam kunnen totaal verschillend zijn.

   Wanneer ziel en lichaam een verschillend geslacht hebben en deze mens geen Christelijke opvoeding kreeg en dus niet in staat is zijn kruis een heel leven lang te dragen wordt hij wanhopig. Daar kan men niet omheen.

   Men kan niet uit iemands hoofd wegpraten dat hij een ander geslacht moet aanvaarden dan het geslacht dat zijn ziel heeft, men kan de innerlijke aard niet blijvend ontkennen.

   Profeten worden door God de Vader opgewekt en dus moeten wij hun wijze lessen in geestelijke kennis aanvaarden.

   1. Beste Eric, ik denk niet dat God zich zou kunnen “vergissen”, want als je dat beweert zou dat neerkomen op godslastering. Het is de mens die zich vergist, of: te kampen heeft met bekoringen/ingevingen van de demon. En die moeten herkend worden voor wat ze zijn. Lees ook: http://www.katholiekforum.net/2017/06/29/ik-ben-homoseksueel-en-gelukkig-getrouwd-met-een-vrouw-en-ik-ben-niet-de-enige/
    Ik moet met A.Stinus toegeven dat je beter Lorber laat varen, er staan te veel ketterijen in (leven op andere planeten etc, universalisme (alverzoening, zelfs van gevallen engelen!), natuurzielen die natuurrampen veroorzaken, afwijking van katholieke moraal op seksueel gebied, kritiek op institutioneel karakter van de RKK (oa biecht wordt afgewezen), evangelie niet geïnspireerd door de H. Geest, Jezus moest voor zichzelf de waardigheid van een God verwerven vooraleer hij zich met de geest van God kon verenigen en waarachtig Zoon Gods werd (!); verloochening van de Jongste Dag (elk heeft zijn eigen ‘jongste dag’) (!), reïncarnatie (meerdere levens mogelijk!); loochening van de hel; …), m.a.w.: Lorber is gevaarlijk. Doe zoals Paulus zegt: toets alles en behoud het goede. Er bestaan wel degelijk “valse profeten”, waar Jezus o.a. voor waarschuwt in de H. Schrift. God schiep “man en vrouw”, niet: “man in een vrouwenlichaam of vrouw met mannelijke geslachtsorganen…”. Deze absurditeiten zijn kenmerkend voor een beschaving die zich losgerukt heeft van God en in verval is.
    In Christus,
    Michaël

 6. Beste Michaël,
  hoe kom je aan het idee dat “God zich zou vergissen”, daar is toch geen aanleiding toe?

  Bij een jong mens ontstaat op zeker moment sympathie. Sympathie is niet een blokje dat men ter hand neemt om dan te zeggen ik heb sympathie, neen, het moet leven, het is eigenlijk een vorm van bidden en dan groeit het uit tot empathie. Maar ook dit groeit verder uit.
  Helaas kan en mag ik hier niet weergeven waar empathie naartoe groeit.
  Wel zouden de priesters regelmatig moeten waarschuwen voor het misbruiken van empathie want dan komt men in de hekserij terecht.

  Welnu, dat er kinderen geboren worden met velerlei vormen van zowel uiterlijke en innerlijke geslachtelijke onduidelijkheid maar dikwijls ook zeer duidelijk innerlijk tegenovergesteld aan de uiterlijke vorm is een gevolg van het misbruiken van empathie.

  Dat is de reden dat de H.Schrift zegt dat helderziende vrouwen uit de samenleving moeten gestoten worden. Ik zou zeggen: onchristelijke helderzienden moet men verstoten. Dit gebeurt echter niet, integendeel!

  1. Maar mijn beste Eric, wat schrijft u toch een verwarde taal in uw reacties. Ik stel mij de vraag waar u dit alles vandaan haalt.
   Empathie, sympathie, enz… Het geslacht van de ziel ….
   Ach waar haalt u dat toch vandaan?

 7. Aan Michaël en Eric,

  … Beste Michaël. Bedankt dat u een goede opsomming geeft van zaken waarin J. Lorber gewoon verkeerd is. Veel dingen die Lorber vertelt zijn onzin of simpelweg tegengesteld aan de katholieke godsdienst. Gewoon iemand die ketterijen en onzin verkoopt.

  … Beste Eric. Je bent slachtoffer geworden van nefast bijgeloof en ketterijen. Gooi de geschriften en gedachten van Lorber snel overboord, want ze zijn gevaarlijke onzin. Laat je ontfermen door Christus en zijn Kerk, en gooi de rest weg. De ziel een ander geslacht dan het lichaam ? Mens toch …

 8. — Oppervlakkigheid plus welvarendheid geven vrije ruimte aan politiek correct denken!!!

  Baby’s kennen geen sympathie, zij zijn enkel met zichzelf bezig. Sympathie en empathie zijn geen schakelaars die aan of uit staan.
  – Hoe kan je empatisch werkzaam zijn zonder sympathie? Verklaar me dat dan a.u.b.?

  Het is geestelijke arbeid, net als gebed. Des te meer het hart meedoet, des te meer diepte. Werkzaamheid leidt tot ervaring, inzicht. Men maakt dus vorderingen.
  – Ga je akkoord of niet, verklaar dan jezelf?

  Des te meer je hart op iemand inzoomt kan je die persoon aanvoelen, voorspellen, inleven, gedachtecommunicatie, geestelijk contact. Kwaadaardige mensen buiten dit hartsgrondig uit en oogsten ongeoorloofd profijt. Hekserij is niets anders dan dat. Men kan zich beter met heel het verstand en heel het hart tot Jezus en Maria richten!
  – Akkoord, of niet? Verklaar je!

  Goddelozen die heel hun leven lang, samen met sommigen van hun kinderen en meestal vriendinnen, zich helemaal overgeven aan misbruik van gedachtecommunicatie kunnen bij jongeren zeer zware verstoringen aanrichten in de ziel. Maar het kan nog veel verder gaan dan dat. Denk maar aan het diep geestelijk gebed van degenen die men heiligen noemt: zij laten zich beroeren door de H.Harten van Jezus en Maria! Deze vorm van gebed is de goede weg.

  Daarom is hekserij waarlijk zware misdaad, want daarin groeien de wortels van homofilie en vervolgens komt heel het innerlijk geslacht onder druk te staan. Gewoon logica.
  Deze woorden komen niet van J.Lorber, noch van J.Rulof. Lees gewoon het Evangelie van Johannes. Ik ben er van overtuigd dat Jezus dit Evangelie eigenhandig schreef toen Hij nog als Mensenzoon werkzaam was. En ja, de intelligentste heksen en vrijmetselaars lezen de bijbel met kwade bedoelingen, zoals de duivel hen dat ingeeft! Daaruit ontstond de satansbijbel.
  – Met welke van deze elementen ga je niet akkoord?

  — Oppervlakkigheid plus welvarendheid geven vrije ruimte aan politiek correct denken!!!

 9. Beste Eric. Ik vind in je tekst geen rechtlijnigheid of lijn, en snap er de bedoeling niet van.

 10. Klopt niet helemaal, ze hebben namelijk ook gelachen met boudewijn van spilbeeck (op een positieve manier) in tegen de sterren op.Wat op vtm is. Dus nee, dit gaat niet om politieke correctheid of mainstream media maar om te willen zijn wie je wil zijn.

 11. Is er soms een grens in het zoeken naar waarheid?
  Een grens gesteld door iets dat men vaag de naam van “katholiek fatsoen” geeft?
  – Waarachtig Katholiek ‘fatsoen’ dwingt volgens mij om ook de details te onderzoeken.

 12. – Als je wil weten wat je geslacht is, dan moet je gewoon eens naar beneden kijken als je een douche neemt. Je vraag is meteen beantwoord. En leg je bij het antwoord neer. Je hebt ook je ouders niet voor het kiezen, en ook niet het geslacht van je kinderen. Maak er het beste van in het spoor van Jezus Christus.

  – De mens wordt in de loop der eeuwen alsmaar arroganter, en op de duur denkt hij nog dat hij zijn eigen geslacht moet kunnen kiezen. Een arrogante illusie.

 13. ☩JMJ☩

  De machthebbers, degenen die zich achter de façade-regeringen bevinden, beweren van zichzelf dat zij goden zijn, en dat zij de mensheid kunnen ‘herscheppen’. Die hoogmoedige gedachte is wat er zich achter het transhumanisme bevindt. De verhouding tussen man en vrouw is een hiërarchische verhouding, en daarom willen de egalitaristische krachten die verhouding vernietigen; het geslacht is echter natuurlijkerwijze bepaald, en zodus valt men in de afschuwelijke absurditeit van gepretendeerde ‘geslachtsoperaties’. Een man die dergelijke ‘initiatieritus’ ondergaat, wordt echter in werkelijkheid geen vrouw, maar blijft achter als een verminkt man. Een ‘verbouwde’ vrouw, insgelijks, is geen man geworden, maar is slechts een verminkte vrouw. Hoe lang zal de waanzin nog getolereerd worden? Levens worden van kleins af aan verwoest door het krankzinnig transhumanisme; kinderen die zotgepraat worden en zeggen dat zij van het ander geslacht willen zijn, worden pillen gegeven die hun normaal ontwikkelingsproces verstoren, in plaats van door de hulp van hun ouders bevrijd te worden van die krankzinnige gedachte. Wie kan dit stoïcijns blijven aanschouwen, deze verwoesting van ontspoorde volwassenen en zelfs kinderen, die allen geschapen werden in het evenbeeld van God? Zeker, een maatschappij die dit tolereert is verstoken van alle liefde tot God en tot de naaste.

  Mensen die zich door het transhumanisme laten misleiden hebben moeten door hun medemensen tot God gebracht worden voordat zij tot zelfmoord overgaan en hun miserabele toestand vereeuwigen. Alleen God kan hun zielen genezen en op orde brengen. Moge de Moeder van God voor hen intercederen.

 14. In-vitrofertilisatie, abortus, euthanasie, geslachtsverandering, transgender, homo, lesbienne, geaardheid, pornografie, erotiek, echtscheiding, feminisme, e.a. zijn wegen die regelrecht naar het verderf leiden. Ze zijn de volmaakte instrumenten van satan om het huwelijk, het Sacrament van het huwelijk te vernietigen, met als gevolg dat de mens, geschapen naar het beeld en gelijkenis van God, geen goede gezinnen, priesters en kloosterlingen meer voortbrengt en alzo de Katholieke Kerk geen peilers meer heeft voor een gezond voortbestaan te leiden.
  Deze gijzeling door Satan op het medeschepper zijn van de mens (ga en vermenigvuldig u en bevolk de aarde,) is sinds de erfzonde een rechtstreeks doel van de duivel om de schepping van God te ondermijnen en het komend Rijk van Christus tegen te gaan.
  Satan haat al wat nieuw leven is en zal zoveel mogelijk mannen en vrouwen met zijn dwalingen besmetten de hierboven opgesomde middelen. Het is gemakkelijk voor Satan om het medeschepperschap van de mens te stoppen door zijn gif toe te dienen door valse gevoelens en dwaalleer en alzo een bezetenheid te bekomen.
  De mens is aldus gevangen in lichaam en geest door een waanbeeld en Satan kan dan ook volledig bezit nemen van de geest en lichaam door de bezetenheid.
  De mens is dan verblind en verkeert in wanhoop, daar hij het beeld van God volledig heeft verloren en zich ongelukkig voelt. Hij gaat op zoek naar een ander beeld om aan deze innerlijke roep een antwoord te vinden en komt zo automatisch terecht bij het beeld van het beest en leidt tot de wanhoop en uiteindelijk moord en/of zelfmoord.
  Indien er meer duiveluitdrijvingen, gebed en offer zou zijn, zouden deze zielen uit hun gevangenis kunnen bevrijd worden.
  De ellenlange discuties die aan, de grond en de oorzaak van dit alles, voorbijgaan zijn tijdverlies en nutteloos en brengen echter meer olie op het vuur van de dwaling.
  Ik zou zeggen, als jullie toch deze zielen willen helpen, doe het dan zoals de Heer Jezus het de Apostelen heeft geleerd, te bidden en te vasten voor hen die anders niet kunnen bevrijdt worden.
  Bevrijdt uw broeders uit de greep van de duivel. Vast en bidt!
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 15. Feiten kan men niet negeren.
  Een baby wordt geboren met mannelijke geslachtsorganen en wordt dan ook als een jongetje aanvaard en geregistreerd. Geleidelijk aan blijkt het echter om een meisje te gaan en eenmaal tiener weet dat kind zich geen raad meer in de jongensschool. Werkelijk uit alles blijkt dat zij een vrouw is.

  Men kan niet anders dan dit te onderzoeken.

  Ook uit zeer veel andere feiten van heel andere aard blijkt dat de Nieuwe Openbaringen broodnodig zijn. Deze hebben niets te maken met leugenachtige eigentijdse vernieuwing als uitingen van verdorvenheid!

  Uit onderzoek van megalitische structuren blijkt dat de geschiedenis van de aarde veel complexer is dan brave eenvoudige christenen zich durven voorstellen. Moet men dan alles zomaar ontkennen ten behoeve van het niet verstoren van vastgewortelde kleinburgerlijkheid?

  De eerbied voor God en Zijn schepping vermindert niet wanneer men meer begrip krijgt over dingen waar de wereld niet kon voor open staan de voorbije zesduizend jaren, integendeel!

  Hoe kunnen Katholieke profeten gedetailleerde complexe materiele en geestelijke structuren verklaren die zij onmogelijk uit zichzelf kunnen kennen en dat ’toevallig’ in het tjdperk van wereldwijde communicatie? Met behulp van deze profeten kan men de huidige leugens volledig uit de wind zetten en hen tot stilstand dwingen.

  1. ☩JMJ☩

   Destructieve leringen vermommen achter Christelijke woorden en symbolen is een klassieke tactiek van het duivels gnosticisme. Reeds Manichaeus, vader van een proto-maçonnieke sekte, het Manichaeisme, waarvoor hij een hogepriesterschap vestigde in Babylonië, appliceerde diezelfde tactiek om gemakkelijker Christenen in zijn valstrikken te leiden. De valse profeet Jakob Lorber volgde in dat opzicht het voorbeeld van zijn voorgangers. Ook hetgeen u doet, namelijk diegenen die zich terecht verzetten tegen uw bizarre beweringen “kleinburgerlijk” noemen, is een typische handelswijze van gnostici, die zichzelf als verlicht en superieur beschouwen door het bezit van hun gepretendeerde gnosis, alsof de waarheid ontoegankelijk zou zijn voor het merendeel van de mensheid, en slechts gegeven aan een selecte groep uitverkorenen die intuïtief genoeg zijn om geestelijke impulsen te ontcijferen. De gevallen engel dacht ook dat hij het beter wist, en heeft zich halsstarrig aan zijn eigen gedachte vastgeklampt, met de gevolgen die wij kennen.

   De waarheid omtrent Geloof en Moraal heeft God in haar volheid geopenbaard aan Zijn Heilige Apostelen, en is het heilig depositum dat de Katholieke Kerk doorheen de eeuwen ongeschonden en op ondoorbroken wijze moet doorgeven. De waarheid is dus openlijk toegankelijk voor de wereldbevolking, en is niet exclusief voorbehouden aan een gewaande elitegroep van ingewijden die zich rondom één of andere heretisch gezinde geestdrijver scharen zoals de esoteristische en origenistische Jakob Lorber.

   Ik weet niet of u het ziet, maar mensen zijn hier zeer bezorgd om u, omwille van hetgeen u neerschrijft. Dat heeft niets met “kleinburgerlijkheid” te maken. De nood dringt zich bij u op om veel selectiever te worden in de boeken die u leest.

   1. Beste Benjamin,
    Ja, zo kom je veel van die sjarels op internet tegen. De zogenaamde zelfverklaarde “profeten”

    1. ☩JMJ☩

     Het gevaar bij uitstek van het internet is dat elke bizarre gedachte er een platform vindt om zichzelf te verkondigen. Het gevolg is dat het een podium is van, zoals u zegt, leugenprofeten en degenen die door hen gedupeerd worden. Stel u voor dat één of ander kind met veel problemen thuis per ongeluk terecht komt op deze pagina, en hij begint de mijmeringen van Eric te lezen. Enkele jaren later komt dat kind dan misschien op een operatietafel terecht met de waan dat hij van geslacht gaat veranderen. Beseft men wel wat voor desastreus effect bizarre schrijfsels kunnen hebben op kwetsbare geesten die het lezen?

     We leven in een cultuur waar degene die vermaant als een soort van harteloze beul afgeschilderd wordt; maar ondertussen zinkt de mensheid steeds dieper weg in de kuil die de demonen er voor gegraven hebben.

     1. Een mens met een gezonde intelligentie zal zijn dubbel geslacht niet laten wegsnijden maar er mee leren leven. Het gevaar begint daar waar men de rug naar God keert en dan zich overgeeft aan een club van (dikwijls occulte) zoekers naar erotische perversiteit.
      Het probleem ontkennen en niet naar de oorsprong zoeken van het mechanisme dat dergelijke gevolgen schept is een christen onwaardig. Het volstaat van goed na te denken welke de gevolgen zijn van moedwillig misbruik van sympathie en empathie, het cultiveren van duivelse leugenachtigheid. Wanneer men bereid is dit in te zien komt men op het spoor van degenen die zich aan de macht van de duivel overleverden. Eenmaal dit duidelijk wordt moet men de moed vinden om de realiteit onder ogen te zien en komt de discussie in een heel ander licht te staan. Het is me niet bekend dat christenen hier ooit openlijk over spreken, het is volgens mij een publiek geheim dat zich dus afspeelt in een duistere hoek van de gemeenschap, ook in de christelijke gemeenschappen.

      Dit ontkennen is de misdaad goedkeuren. Ik kan dus niet anders dan hier op blijven hameren.

 16. Eric,

  … Er zijn mensen waar er met de uiterlijke kenmerken van de seksualiteit iets fout is. De schepping is nu eenmaal niet perfect. Die mensen moeten zo goed mogelijk opgevangen worden.
  … Maar de genderideologie beweert dat wij zelf ons geslacht moeten kunnen kiezen, een gevaarlijke zotternij. Men moet zijn geslacht aanvaarden. “Geleidelijk aan blijkt het echter om een meisje te gaan” schrijf je. Waar zou men dat kunnen uit opmaken ? Door te DENKEN dat je een meisje bent, ben of word je geen meisje.
  … Wat megalitische structuren met het geslacht van de mens te maken hebben is me een groot raadsel. Onzin van Lorber en aanverwanten ?
  … Als je je tot Christus bekeert, moet je niet gaan meelopen aan de arm van would-be profeet Lorber. Het is zelfs een zware belediging voor Christus, want Lorber loochent de hel, wijst de biecht af, enz. Het gezag van Lorber is nergens op gebaseerd, en door hem te volgen ontken je de barmhartigheid van Christus, de laatste dag enz.
  … Bespaar ons a.u.b. de onzin van Lorber en aanverwante ketters die dachten dat ze de waarheid uit zichzelf wisten. Christus is de zoon van God, en we hebben geen Lorber of andere pseudo-profeet nodig om Christus en zijn Kerk te gaan corrigeren.

  AGSt.

 17. Lorber zet absoluut niet aan tot een of ander soort hogepriesterschap, wel integendeel de grootste nederigheid en hoe men tot die nederigheid kan komen en wat daar de geestelijke gevolgen van zijn en de geestelijke vruchtbaarheid. Herhaaldelijk bevestigt hij de Katholieke respectvolle traditionele en ook feestelijke ceremonie om God te eren door beschrijvingen daarvan op andere planeten en aan de hand daarvan kan de RKK zelfs nog heel wat verfijnen. Daarmee gaat hij recht tegen het protestantisme in. Hij beschrijft meerdere malen hoe sommige volkeren op andere planeten het moeilijk hebben om de ware toedracht in te schatten van het H.Offer, maar overal zijn er wel enkele nederige zielen die tot het juiste begrip kunnen komen, waarna deze er toe aangezet worden om op de meest nederige wijze de medemens ten dienste te staan. Dit is geen nieuwe godsdienst maar een bevestiging van beperkte beschrijvingen door Katholieke heiligen. Hogepriesterschap komt in het geheel niet voor op andere planeten, tenzij Christus zelf, en Hij alleen! Waar haalt men men zulke beschuldigingen vandaan?

  Men heeft hier op aarde niets anders dan de “Goddelijke Comedie” van Dante dat nauwelijks ergens op steunt. Is die titel niet onchristelijk? Is dat geen fantasie?
  – Is het soms verboden kennis te verkrijgen over de werkzaamheid in de hemel of in de hel?

  Sedert Lorber ontdekken ‘wetenschappers’ voortdurend juist die dingen die Lorber beschreef maar nooit zullen zij de eer aan Lorber gunnen.

  Wanneer het gaat over de uitgebreide kennis van sympathie, empathie en het rijke geestelijk goed dat daar uit voort kan komen hoeft men aan geen enkele priester of dominee uitleg te gaan vragen, met het gevolg dat men voortdurend lastig wordt gevallen door occultisten allerhande, meestal vrouwen, die Lorber net zo afstotelijk vinden zoals zij de hele H.Schrift niet kunnen verdragen. Deze mensen zijn helderziende en hebben een hekel aan godsdienst. Vermits juist deze mensen zo veel aandacht aan mij besteden, moet ik hen soms volgen? Nee hoor, ik blijf me tegen hen verzetten, dat is nu al meer dan 27 jaren! Mij dunkt dat ik daarover al meer dan voldoende rekenschap gaf! Die occulte bende hangt me hartsgrondig de keel uit. Ik ben niet van plan me ooit aan hen over te geven! En wat dan te zeggen over moderne priesters die te koop lopen met bepaalde talenten, totdat zo iemand beseft dat ik naar de traditie neig, dan is het plots gedaan met de demonstraties! Dit is werkeljk niet meer te verdragen.

  Waarom de heer Stinus zich blijft afkeren van harde feiten is me een raadsel.

  Kleinburgerlijk is wanneer kinderen aan ouders of leraars vragen wat engelen en heiligen doen in de hemel zij meestal als antwoord krijgen “rijstpap eten met gouden lepeltjes”. Verder dan dat kent men niets anders dan een vage Dante.

 18. ☩JMJ☩

  Citaat Eric: “Vermits juist deze mensen zo veel aandacht aan mij besteden, moet ik hen soms volgen? Nee hoor, ik blijf me tegen hen verzetten, dat is nu al meer dan 27 jaren! Mij dunkt dat ik daarover al meer dan voldoende rekenschap gaf! Die occulte bende hangt me hartsgrondig de keel uit. Ik ben niet van plan me ooit aan hen over te geven!”

  Indien u werkelijk door occultisten gekweld wordt, dan is de eerste stap naar het breken van hun macht dat u het orthodoxe Geloof van Rome belijdt. Het Geloof is de grondslag van alle geestelijk leven, zonder hetwelk u geen verweer heeft tegen de aanvallen van de boze. Valse profeten zoals Lorber volgen is het Geloof verstikken, waardoor men de eigen toestand slechts erger maakt.

  Het Apostolisch Geloof in haar integraliteit belijden is werkelijk de essentiële eerste stap om bevrijd te worden. Daarna biedt het legitiem door God gevestigd gezag op aarde, het priesterlijk gezag van de Kerk, een machtig geestelijk arsenaal van wapenen tegen de demonische invloeden dat grotendeels vergeten is door deze gedegenereerde maatschappij.

  Wat u doet staat gelijk aan discipel worden van Simon Magus met de waangedachte dat u dan opgewassen bent tegen de krachten van de hel. Zo is het in de werkelijkheid niet.

 19. Beste Eric,

  … Het is niet omdat sommige leiders van de Kerk niet deugen dat we onze toevlucht moeten nemen tot quatschverkopers en ketters zoals Lorber.
  … Het is al erg genoeg dat jij slachtoffer werd van Lorber. Maar bespaar de lezers van deze website zijn onzin. Lorber die de wetenschap vooroploopt ? Te gek om los te lopen. Waar zitten de “longen van de aarde” juist, onder de Atlantische oceaan, die de getijden veroorzaken ? Ze werden nooit ontdekt en zullen nooit ontdekt worden. Op basis van de theorieën van de gelovige Isaac Newton kunnen de getijden perfect verklaard worden. De natuurwetten weerspiegelen de intelligentie van God.
  … Erger is dat Lorber van alles vertelt dat op niets gebaseerd is, en dat tegenstrijdig is met de katholieke geloofsleer : er zou reïncarnatie zijn, de biecht zou moeten afgewezen worden, de hel moet verloochend worden, enz.
  … Mijn goede raad, beste Eric : maak je geest zuiver van die bedrieglijke ketterijen, keil de ketterse geschriften van Lorber en aanverwanten vandaag nog in de vuilnisbak, en houd deze website vrij van Lorberiaanse onzin. Lees liever de Catechismus van de Katholieke Kerk. Die is betrouwbaar, en ze hebben daar Lorber echt niet nodig gehad. De Openbaring, Christus en de kerkelijke leer, dat is de betrouwbare basis.

  Met vriendelijke groet, AGSt.

 20. Voor alle duidelijkheid: het zijn mensen van vlees en bloed die mij hun geestelijke macht komen demonstreren midden in het publiek, sommigen zijn moderne priesters. Een van hen heeft een gebedsgroep en wanneer ik aan een kennis voorzichtig tracht te vertellen wat ik van die dame onderga wil hij dat niet aanvaarden en ik dring niet aan. Hoe ver kan helderziendheid getolereerd worden in christelijke middens wanneer zulke dame spelletjes speelt met mensen, zelfs wanneer men hen kan doorzien? Het geloof belijden? Dat doe ik innerlijk voortdurend en dan is er die lachende heks die me zegt dat ik vergat te bidden voor het ontbijt vanmorgen, want doordat zulke vrouw me innerlijk volgt moet zij ook ondergaan wat bij mij niet weg te krijgen is.

  In de Katholieke Kerk krijg ik geen antwoorden die me iets bijbrengen. Voordat ik begreep dat men ongeweten zulke macht kan ondergaan stapelde ik voortdurend de ergste frustraties torenhoog op. Dank zij genoemde katholieke profeten begon het steeds duidelijker te worden en toen een bijzonder agressieve heks ten tonele verscheen en me vooreerst een ware schok bezorgde kon ik het uiteindelijk aan en nu blijft er van die frustraties niet veel meer over, slechts de ergernis dat ik eens haar sterke wil te ver volgde.

  Ondertussen weet ik heel veel over het onstaan van homofiele verlangens en hoe kinderen kunnen geboren worden met onduidelijk geslacht. Het wordt immers ook getoond in ontelbare kunstuitingen. Wanneer zulke agressieve vrouw je overheerst dringen haar hevige verlangens tot je door en dan moet je echt oppassen om te onderscheiden wat zij je ingeeft en wat je zelf nooit zou verlangen. Indien dergelijke heksen me niet lijfelijk benaderden in het openbaar zou ik ongetwijfeld met de vreselijkste frustraties geplaagd worden. Dat stadium is God dank voorbij. Kennis schenkt bevrijding en innerlijke rust. Niemand gaat me nog uit het lood slaan. Ik weet nu hoe keine zielen die nooit boeken lezen te troosten. Troost die ik zelf nooit kreeg van levenden, slechts uit sommige psalmen en boeken van genoemde profeten. Die kleine zielen die door ‘wetenschappers’ totaal verkeerd ‘geholpen’ worden, in instellingen verkommeren.

 21. Beste Eric,

  … Je schrijft heel verwarrend. Het ziet er naar uit dat je serieus verward zit in een net van zottigheden, illusies en ketterijen. Vandaag is het Aswoensdag, tijd om je hoofd te zuiveren van al deze dingen en je over te geven aan Christus en zijn Kerk.
  … Vergeet niet dat Christus werkzaam is in zijn sacramenten, alhoewel de bedienaar van het sacrament misschien niet deugt.
  … Ik raad je aan een betrouwbare katholieke priester te zoeken als geestelijk raadsman.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. Er zijn hier reageerders om minder verdreven.
   Ook door hen die wel (nog) worden gedoogd.

 22. Beste Stinus,
  indien jij ‘de bijbel’ (eigenlijk H.Schrift) leest op dezelfde wijze als jij Lorber leest, dan kun je inderdaad zowel ‘de bijbel’ als Lorber bij het afval smijten.
  Geestelijke teksten leest men op geestelijke wijze zoniet verdoet men zijn tijd. Op geestelijke wijze lezen is een vorm van gebed.

 23. Beste Eric,

  – Je kunt niet tegelijkertijd Jezus en Lorber volgen, want Lorber spreekt Jezus en zijn Kerk tegen. Zie wat Michaël D. vroeger schreef : Lorber is tegen de biecht, neemt de reïncarnatie aan, enz.
  – De Bijbel is reeds lang geleden aangenomen als boek van de openbaring. De geschriften van fantast Lorber zijn dat voor geen sikkepit.
  – Lorber heeft geen gezag, Jezus wel, op basis van wonderen, zijn verrijzenis (door de apostelen vastgesteld), enzovoorts. En als je al dacht dat Lorber toch gezag had, dan slaat hij die gedachte zelf de kop in door zijn krankzinnige beweringen die voor wetenschap moeten doorgaan.
  – Als je Lorber volgt, volg je een ketter die grote quatsch verkoopt. Je beledigt dan Jezus en je geraakt op een duister spoor.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 24. Beste Stinus,
  in de zeer lange processie van ernstige zielen op aarde gaat de Rooms Katholieke Kerk uit voor alle andere Christelijke gelovigen en Joodse Christenen en draagt zij de H.Hostie met het grootst mogelijke respect. Geen enkele Katholieke profeet kan dit principe aanvechten.
  In heel de geschapen ruimte is Christus algemeen gekend, zij het dikwijls met minder inzicht dan degenen op aarde die op een of andere wijze behoren tot de RestKerk en deze is samengesteld uit veelsoortige geallieerden. Zelfs zielen die niet verder geraken dan oprecht verlangen naar rechvaardigheid behoren tot de RestKerk, zij worden heden op gelijkaardige wijze vervolgd.
  Geallieerden beschimpt men niet.
  Laat het oordeel aan God over.

 25. Beste Eric,

  – Vrome tekstjes produceren is één zaak. Maar je moet ook wat zakelijk en nuchter kunnen zijn, en vooral trouw aan Christus. Wel, die nuchterheid moet je ingeven dat Lorber en aanverwante fantasten gevaarlijk en hinderlijk bijgeloof, ketterijen en onzin verkopen. Alleen Christus moet je volgen, en volg ook de ware leer van de katholieke Kerk. De geschriften van Lorber moet je in de afvalbak kieperen.

  – Bovendien is het nefast van op deze site die fantasten te promoten.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 26. Beste Stinus,
  -1- M.Dekee ken ik niet persoonlijk maar wel door zijn schriftelijk werk, -2- van mystica Catharina van Siena heb ik een naar het Nederlands vertaalde brief gericht aan twee pausen en opvallend sterk gelijkend in stijl aan J.Lorber, -3- Lorber was een begenadigd componist die zijn werk opgaf om in totale armoede maar met ondersteunende vrienden de dienst van het Woord voorrang te verlenen, -4- je hebt waarschijnlijk ook al meerdere keren gekeken naar de acteur die in “Meditation of the Holy Sacrifice” de apostel Johannes vertolkt ( Heeft Johannes dan niet een veel groter en stabieler geloof dan Petrus? Mogelijk moedigde Jezus Petrus alleen maar aan om sterker te staan in geloof? Het NT verschaft daaromtrent wel enige verklaringen. ) , -5- je kent misschien niet de zeer getalenteerde dame die in ons Vlaanderen een traditionele kapel met Tridentijnse Diensten onderhoudt en zich daar al meer dan 25 jaar volkomen voor inzet.
  Dezen zijn allen door de H.Geest geraakte personen die volkomen uit dezelfde H.Geest geboren werden als geestelijk eeneiige vijfling.
  Ik ken in mijn omgeving nog zo enkele mensen die een opvallend fijnzinnige geaardheid hebben.
  — Enkel wanneer men door de mystieke kracht van de H.Geest geraakt is staat men rotsvast in het geloof, er is geen andere weg daartoe. —

  Daarom, beste Stinus, jij die zo grote bewondering koestert voor verstandelijke wetenschappers, verwerp a.u.b. die onnatuurlijke grootheid van die gekunstelde mensen want zij zijn slechts moleculen in de voetbank van God de Vader die Zijn vijanden tot een voetbankje maakt.
  Jesaja 66:1-2. “1. Zo spreekt Jahweh: De hemel is mijn troon, En de aarde mijn voetbank! Waar wilt ge dan een huis voor Mij bouwen, En waar is de plaats, waar Ik zou rusten? Mijn eigen hand heeft dit alles gemaakt, Van Mij is dit alles, spreekt Jahweh! 2. Neen, slechts op hem zie Ik neer, Die nederig is en deemoedig van hart, Die van vrees voor Mijn woord is vervuld!”

  Geef je volledig over aan de volkomen vrije doorgang van de H.Geest doorheen je zieltje, dan zul je eindelijk begrijpen hoe doorwrocht en onuitsprekelijk wonderlijk Gods Schepping is.

 27. Beste Eric,

  … Ik weet soms echt niet waar je naar toe wil. Ik wilde je duidelijk maken dat Lorber een onbetrouwbare fantast en een ketter is, die men moet loslaten als men Christus volgt. CHRISTUS MOET NIET VERVOLLEDIGD OF GECORRIGEERD WORDEN door ene Lorber of wie dan ook. Enkel de katholieke Kerk als geheel is gerechtigd de leer van Christus toe te lichten.
  … Ik wilde je dus duidelijk maken dat Lorber een onbetrouwbare fantast en een ketter is.
  En wat schrijf je ? Dat Lorber gestopt is als componist om zich aan zijn “geestelijk werk” te wijden. Sorry, maar dat is aan geen kanten een bewijs voor zijn gezag.
  … Aangezien Lorber dan nog eens Christus tegenspreekt en onzin vertelt over de natuurwetenschappen zeg ik : zwier de geschriften van Lorber overboord, en verlos jezelf van bijgeloof, onzin en ketterijen.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 28. Beste Stinus,
  Niet alleen Lorber en Rulof,
  maar ook Stefania Caterina
  en ook sporen bij Maria Valtorta voor zover ik haar werk las,
  en tracht eens te proeven van de mystiek van Vassula,
  – de geestelijke band die men herkent bij alle profeten,
  wijzen op een nabije cosmos-wijde communicatie aangaande al degenen die in oprechte diepe geestelijke eenvoud open staan voor de inspraak van de H.Geest en aangaande de cosmische gevolgen van de groeiende duisternis op ons klein planeetje.

  Het zit hem in de klare eenvoud, en juist dit is zo moeilijk te verklaren aan wetenschappers en modernisten. Het vereist de eenvoud van een kind!

  https://towardsthenewcreation.com/2018/02/13/message-of-the-mother-of-humanity-of-13-february-2018-to-stefania-caterina/

 29. Meerdere malen geleden waarschuwde ik dit forum al voor dergelijke onkatholieke opvattingen. Als reactie begon Eric alsook enkele anderen openlijk te ijveren om mij van het forum te verwijderen. Tekenend dat de pestbuil nu volledig openbarst, maar dat de moderator van dit katholiek (?) forum in alle talen zwijgt.

 30. Eric, ik ontdek echt geen “klare eenvoud” in wat je schrijft, enkel zinnen die zo uit zinloze esoterische boeken lijken overgenomen. Schrijft je soms in het Lorberiaans ? Zwier al die onzin weg, het is een belediging voor God en zijn openbaring.

 31. Beste Stinus,
  Moeder Martina van Maastricht, die inspraken ontving telkens zij haar gebedsgroep leidde en die zieken genas, zei dat Jakob Lorber in de nabije toekomst zal aanvaard worden. Nog steeds komen mensen naar de gebedsgroep en haar huis kan bezocht worden op aanvraag. Zij was zeer gesteld op natuur en eenvoud van hart.

 32. Beste Eric,

  – Ik ken geen Moeder Martina van Maastricht. En wie zegt dat deze vrouw echt inspraken van Jezus kreeg ? Ik merk er in elk geval niets van dat “Lorber door de Kerk zou aanvaard worden”.
  – Lorber beweert dat er menselijke bewoners van Saturnus bestaan. Acht jij dat echt mogelijk, op deze hoogst onherbergzame planeet ? Lorber is gewoon een charlatan, zoals er al veel geweest zijn.
  – Op sommige punten van de seksuele moraal neemt Lorber afstand van de katholieke moraal. Wel, de katholieke moraal is streng, maar consequent. Dat Lorber het beter zou weten kun je wel vergeten.
  – Je moet Christus en de leer van de katholieke Kerk volgen, en geen charlatans.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 33. Beste Stinus, schrijf Moeder Martina Maastricht in je zoekmachine.

  – Lorber liet een mooie toekomst als door de stad aangesteld en gerespecteerd componist vallen voor de zekerheid van armoede en miskenning en kans op vervolging. Het enige boek dat hij in zijn armoedig kamertje had was een Katholieke bijbel. Zijn vrienden waren gerespecteerde gekende mensen die met gevaar voor hun eigen leven enkele manuscripten naar Duitsland smokkelden en daar op eigen kosten lieten drukken. Van religieus drukwerk is nog nooit iemand rijk geworden en van een snelle return hoeft men zeker niets te verwachten. Verklaar mij hoe jij in zulke fijnzinnige mensen charlatans kunt zien?

  – Lorber en zijn vrienden waren Katholiek en zij respecteerden de tien geboden juist meer dan anderen vanwege Lorbers werk dat zij als eersten konden lezen. Bovendien heeft hij als mysticus door goddelijke inspiratie fijntjes onderwezen dat het Hooglied niets met wereldse liefde te maken heeft zoals heden sommige zich traditioneel opstellende Katholieken nochtans onterecht blijven volhouden. Ook maakt hij zeer duidelijk hoe op de meeste andere planeten zeer streng wordt toegezien op de omgang van jongeren met elkaar. Meestal kunnen zij slechts op zondagnamiddag het andere geslacht ontmoeten in de oplettende nabijheid van niet alleen de ouders maar van bijna de hele wederzijdse families. Het sociale leven is meestal streng gestructureerd. Er is nergens sprake van klasseverschillen en er wordt geen belang gehecht aan het opbouwen van een wereldse loopbaan. Jonge koppels worden door de hele gemeenschap ondersteund en zij krijgen elk een taak aangewezen die zij aankunnen. Niemand wordt aan willekeur overgelaten.

  Voorwaar, verscheidene naar traditie neigende Katholieken kunnen nog een en ander opsteken van de Nieuwe Openbaringen en wat de ‘modernisten’ betreft, deze kunnen niet anders dan diep beschaamd worden bij de lezing van Lorber!

 34. Beste Eric,
  U maakt hier een kleine bloemlezing voor uw vriend Lorber, dat uw volste recht is.
  U schrijft: “Ook maakt hij zeer duidelijk hoe op de meeste andere planeten zeer streng wordt toegezien op de omgang van jongeren met elkaar. ”
  Wel, als zulke citaten u niet alarmeren en u daarin opgaat, ja, dan stel ik mij zeer ernstige vragen omtrent uw gedachtegoed. Dan kun je evengoed de Hollywood-leugenfilms geloven. Avatar of zoiets.
  Ach, beste Eric, kom a.u.b. terug op aarde.

  1. ☩JMJ☩

   Reeds bij een korte oogopslag op de Wikipedia-pagina’s van die Lorber en Rulof is het duidelijk voor eenieder met gezond verstand over wat voor esoterische brol het bij die figuren gaat. Echt gevaarlijke rommel.

   Die Lorber beweerde zelfs dat de materie bestaat uit gevallen engelen die een tastbare vorm aangenomen hebben. De echo van het oude gnostische dualisme van de Manicheeërs weerklinkt er door, dat de materie als een kwaad bestempelde waaruit het ‘geestelijke’ bevrijd moest worden. Hun dwaling beweerde dat natuurlijk licht geestelijk was en niet fysisch. Daaruit vloeiden ook eertijds vele van de bizarre praktijken van de Manicheeërs, bijvoorbeeld het zich uithongeren tot stervens toe om gepretendeerde lichtpartikels, die volgens hen in hun lichaam opgesloten zaten, uit de gevangenis van de materie te bevrijden. Dezelfde oude dwalingen steken telkens weer de kop op, zij het in andere vormen.

   Als rotte kers op de misselijkmakende taart heeft Lorber (eigenlijk zijn zij voorspelbaar, de dwaallichters) zijn eigen lorberiaanse versie van het origenistisch heilsuniversalisme.

   Zijn nabijheid met het Manicheïsme/Albigensianisme/Katharisme en het Swedenborgianisme doet ook de vraag rijzen of hij directe sociale banden had met de logesekten.

   De dromerijen van figuren zoals Lorber leiden rechtstreeks naar het eeuwig hellevuur.

 35. Beste Eric,

  … Lees maar eens goed wat Peter en Benjamin Van Dyck je schrijven. Ze hebben volledig gelijk. Kom a.u.b. snel met je voetjes op de aarde, en gooi de gevaarlijke brol van Lorber en aanverwante charlatans op de afvalbak.

  … Mogelijk was Lorber een brave mens, en mogelijk ook zijn omgeving. Maar dat bewijst aan geen kanten dat hij de waarheid in pacht had. Even nadenken over wat hij verteld heeft leert je dat hij een fantast was.

  Vriendelijke groeten, AGSt.

 36. Het blijft me verwonderen dat men ook van naar traditie neigende Katholieken steeds weer heel erg aardse taal moet vernemen.

  Inderdaad ben ik te zweverig om aan een vanzelfsprekend maatschappelijk leven te kunnen deelnemen. Die vanzelfsprekendheid van de brave Katholieken om me heen, in de eerste plaats mijn ouders en hun familie, begon ik al heel vroeg in twijfel te trekken. Van zodra ik vlot kon lezen verslond ik alles wat ik in handen kreeg en steeds weer verwonderde mij de aardse aard van de sfeer om me heen en in de echt Katholieke tijdschriftjes van mijn moeder. Zij was thuis de enige die altijd de rozenkrans is blijven bidden en ik was de enige die haar soms vergezelde samen met haar twee zeer Katholieke vriendinnen op de avondlijke gebedswandel naar het midden in het veld gelegen kapelletje van zeven veldwegen. Toen zij in 1985 (70jaar) overleed nam ik enkele van die tijdschriftjes van haar over en kwam tot de ontdekking zoals vele anderen dat de inhoud ervan werkelijk niet zuiver op de graat was. Maar ik kon het verschijnsel dat zich ook in de moderne mis vertoonde toen nog geen naam geven. Het paste ook in geen van de geestelijke ervaringen die ik mocht krijgen.

  Ondanks mijn zweverigheid en daaruit volgende diplomaloosheid ben ik toch wel in staat computercode te schrijven op X11 niveau van Linux en dit om eindelijk bevrijd te zijn van het afschuwelijke windows 10 van Bill Gates. Een en ander bevestigt me dus in hetgeen ik doe want wanneer men een enkel bitje verkeerd interpreteert reageert de computer met een meedogenloos error. De vele honderden miljarden verslindende ruimtevaart en de onvoorstelbare ontdekkingen daaraan gepaard worden met de dag boeiender en daarom kan men Lorber, Rulof, Stefania Caterina en anderen niet ontzien.

  Want de waarheid is het waard om voort te strijden, veldslag na veldslag, met vallen en weer opstaan.
  Het veelvuldig lezen van heiligenlevens en profeten en het rondneuzen in duistere geschriften heeft me vreselijke vijanden bezorgd waar ik onophoudend tegen moet strijden vooral op geestelijk niveau en dikwijls blijken daar mensen van vlees en bloed mee gemoeid. Voor hen is kennis gelijk aan macht zelfs indien harteloos, voor mij moet kennis gepaard gaan met respect voor het onveranderlijke Woord van God die oneindig getrouw en absoluut rechtvaardig en liefdevol is.

 37. Beste Eric,

  Overweeg eens het volgende : waren de apostelen soms zweverige mensen ? Neen, ze hadden een zeer concreet beroep (visser, belastingbeambte, …). Hen moest je geen fabeltjes wijsmaken. En ze waren niet snel overtuigd, denk aan de heilige Thomas. Pas na Jezus’ wonderen en de verrijzenis, en het ontvangen van de H. Geest, gingen ze er volop voor.

  Dus wij moeten niet lichtgelovig zijn en allerlei zelfbenoemde “profeten” nalopen. Er is maar één God, en Christus is zijn Zoon. Die moeten we volgen. En we hebben geen esoterie of fantasten nodig als “aanvulling”. Lorber en co nalopen is zelfs gevaarlijk en zondig. Je beledigt er Christus door, en op deze website geef je ergernis aan anderen die hier rondneuzen.

  Met vriendelijke groet, AGSt.

 38. Beste Eric,
  U schrijft: “Want de waarheid is het waard om voort te strijden, veldslag na veldslag, met vallen en weer opstaan.”
  Ja, dat is juist, maar dan is het eerst kijken of men met het wapen van de waarheid strijd, anders is er geen strijd, maar is een strijd overbodig, daar men de leugen reeds aanvaardt.
  Dus als er onjuistheden in die zogezegde profetieën voorkomen, die niet met de geopenbaarde waarheid overeenstemmen, dan moet je die aan de kant schuiven, ook als staan er soms ontroerende momenten in te beleven.
  Weet dat de duivel veel slimmer is als gelijk welke mens op aarde en ons doorgrond om door middel van onze zwakheden, die hij goed kent, ons te bewerken als een instrument. Daarom is het noodzakelijk om de woorden van God, geopenbaard in de K. Kerk en haar leer te kennen en te volgen.
  Er zijn genoeg Heiligen van het verleden die de Heer bijzondere genaden heeft gegeven, juist om ons in de waarheid te bevestigen. Zoek ze op, of vraag het mij of Jules of Benjamin, we zullen er u een hele reeks kunnen opnoemen, die u dan zullen voldoen in de waarheid van de leer van de K. Kerk.
  Beste groeten

 39. Beste A.G. Stinus,
  Het zou ook voor u goed zijn deze Heiligen waaraan God grote genaden heeft gegeven en die erkend zijn door de K. Kerk, waarover ik schreef aan Eric, om hun geschriften te lezen, daar er daar eveneens nauwkeurig wordt beschreven hoe God alles geschapen heeft om Zijn geopenbaarde waarheid in Zijn Licht kracht bij te zetten.

 40. Beste Peter,
  … Ik lees regelmatig geschriften van heiligen.
  … De openbaring van God slaat in hoofdzaak op de relatie tussen God, Christus, de mens, enz. Dat zijn religieuze zaken, en daar staat niet in detail bij hoe de aardse schepping die we nu kennen, tot stand gekomen is. En de heiligen hebben geen patent op onfeilbare detailbeschrijvingen over de dynamiek van de aarde, evolutie van dieren enz.
  … Interessant is nochtans het volgende. Augustinus schreef dat ook de tijd door God geschapen is, en God “buiten de tijd” leeft. Een zeer modern standpunt, want bij de oerknal zeggen de wetenschappers dat toen ruimte én tijd samen ontstaan zijn. Moeilijk voor te stellen, maar zo is het. En met het ontstaan van de tijd is ook de vergankelijkheid er gekomen, en de dood van alles wat leeft (ook de mens). Dit klopt met de Bijbel : door de zonde (erfzonde, bedreven in het paradijs), is de dood in de wereld gekomen.
  Met vriendelijke groet, AGSt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht