Eindtijd (4): Jeruzalem en de occulte wereldpolitiek

Dies Irae in een middeleeuws handschrift

Het occulte is het verborgene. “Quidquid latet, apparebit“, zingt het Dies Irae over de eindtijd(en). “Wat verborgen is, zal aan het licht komen“. Dat geldt ook voor het occulte in de wereldpolitiek, het sinistere en ronduit satanische.  Maar willen we wel zien? Iets kan verborgen zijn in een open gezichtsveld, “hidden in plain sight“…

Bronnen

Bron over de messianistische sekten van Zevi en Frank is het onvolprezen werk van de joodse onderzoeker Gershom SCHOLEM, Major trends in Jewish Mysticism, 1946 (vele herdrukken). Voor de Dönme sekte en het verband met de “seculiere” kemalisten inTurkije en de Saoedi’s is er de artikels van de onderzoeksjournalist Wayne MADSEN https://www.strategic-culture.org/news/2011/10/25/the-doenmeh-the-middle-easts-most-whispered-secret-part-i.html . Tenslotte is er het indringende werk van de Franse historicus van Marokkaanse afkomst Youssef Hindi over de Kabbala en de Franse republiek. Zie: http://www.geopolintel.fr/article1993.html Hij behandelt ook het terrorisme in historisch verband (sinds de massamoorden van Cromwell en de Franse revolutionairen!) in  http://www.geopolintel.fr/article1989.html  . 

Protestantse dupes

Jeruzalem is de hoofdstad van de eindtijd voor de joodse messianisten en zionistische protestanten. Na de ultieme wereldoorlog van de geschiedenis, het Armageddon, zal de messias terugkomen en het uitverkoren volk over de wereld heersen volgens de voorspellingen van de Hebreeuwse Bijbel. De zionistische protestanten of millenaristen geloven dat Christus dan terugkeert en het millennium aanbreekt. Daarbij worden de (protestantse) uitverkorenen meteen in de hemel opgenomen. Maar in werkelijkheid doen de christelijke millenaristen het vuile werk voor de anderen, zij zijn de nuttige idioten  https://www.katholiekforum.net/2017/12/21/eindtijd-3-jeruzalem-joden-moslims-christenen-en-nuttige-idioten/ .

Het Westen is Irak binnengevallen, destabiliseert de Arabische landen (“Arabische lente”). “This crusade is gonna take a while” zei Bush II domweg in 2003 toen hij onder valse voorwendsels Irak binnenviel  https://www.youtube.com/watch?v=rHBiT6eJaQQ .

De Westerse christenen krijgen van de moslims daarvan de schuld. Er is in katholiekforum.net al dikwijls op gewezen dat christenen en moslims tegen mekaar opgezet worden. Dit verdeel-en-heers is een doel van de occulte wereldpolitiek.

Verdeling van het Midden Oosten

De verdeling van het Midden Oosten staat al lang op de agenda bij de zionisten, of beter gezegd de anglo-euro-saoedi-zionisten. Dat woord maakt duidelijk dat het niet zozeer om een louter religieuze joodse beweging gaat maar om een overheersingsproject waar een heleboel Amerikanen achter staan, de zgn. neoconservatieven, die in meerderheid helemaal niet joods zijn, en ook de Saoedische elite. Voeg daarbij de euro-zionisten die bv. in Frankrijk onder Macron (Rothschild-bankier) heel veel invloed hebben.

Dit is het plan van Bernard Lewis (1916-), islamspecialist VK en VS. Hij schiep de term “schok van de beschavingen”

Een Groot-Israël dat “Eden” en het mythische land van Abraham zou omvatten…

Dit radicale messianisme gaat terug tot de 17de en 18de eeuw

Daarbij maken de zionisten dankbaar gebruik van een louter wereldlijk messianisme dat in zijn radicale vorm teruggaat op twee messianistische joden uit de 17de en 18de eeuw, Zevi en Frank. Die wilden de eindtijd bespoedigen, desnoods door totale wetteloosheid. De Messias moest afdalen in het rijk van het kwaad om de lichtgensters weer te verzamelen (volgens de Kabbala). In de eindtijden moesten de messianisten zich niet meer aan de wet houden. Deze richting is het “antinomisme“.  Gershom Scholem in Major trends in Jewish mysticism (1946) noemt in dat opzicht de Poolse jood Frank “bekeerd” tot het katholicisme, “the sinister Frank”. Dat messianisme heeft verder gewerkt in de Europese “Verlichting”, de vrijmetselarij van de 18de eeuw, de Franse Revolutie, het anarchisme, het socialisme enz. Dat stipt Gerschom Scholem aan.

Sabbatai Zevi, (1626-1676)

Zevi beweerde de Messias te zijn en had in Zuidoost-Europa een grote aanhang. De sultan gaf hem de keuze: bekering tot de islam of terechtstelling. Hij bekeerde zich en een deel van zijn aanhang volgde hem. Antinomisme was volgens hem geoorloofd in messiaanse tijden. Ze bleven wel de joodse rite aanhangen. Ze zijn bekend onder de naam “Dönmeh” in Turkije. Ze waren Europees gezind en hadden een grote invloed op de Jong Turken van Ataturk. De architect van de Armeense holocaust Talaat Pasha stond (net als Ataturk) dicht bij de vrijmetselaarsloges van Thessaloniki waar heel wat Dönmeh actief waren. Is dat soms de reden waarom Israel de Armeense genocide niet als holocaust erkent? Zie een artikel van 2015: https://www.timesofisrael.com/why-israel-still-refuses-to-recognize-a-century-old-genocide/  Ook de latere seculiere regeringen (kemalisten) stonden onder de invloed van die loges en de Dönmeh.

Het “seculiere” Turkije

Erdogan speechend voor een portret van Mustafa Kemal Ataturk. Is Erdogan “grillig” of tekent er zich toch een lijn af?

De kemalisten stonden positief tegenover de joodse staat -in tegenstelling tot de afgezette sultan – en waren daarom Westerse bondgenoten. Verandert dat met Erdogan? Erdogan is uit de gratie van het Westen gevallen sinds hij de occulte netwerken (het “seculiere” Ergenekon-schandaal o.i.v. de Dönmeh sekte en het “islamistische” netwerk van Fethulah Gülen) aanpakt. Het Gülen-imperium omvat de grootste private-scholenstichting in de VS en heeft goede contacten in de CIA. De anglo-euro-saoedi-zionisten hebben liever zulke partners dan de “grillige” Erdogan.

Antinomisme en moderne terreur

Jacub Frank, Polen, (1726-1791). De “reïncarnatie” van Zevi. “Bekeerde” zich tot het Katholicisme en kreeg een deel van de Poolse adel op zijn hand. Grote invloed met zijn antinomisme op de Duitse loges (o.a. Illuminati) en vandaar op de Franse revolutionairen.

Je kunt stellen dat de Europese Verlichting een lichtzijde (onderwijs, volksverheffing, mensenrechten…) maar ook een donkere zijde heeft. Die donkere zijde is de terreur van een schaal nooit gezien bij het vestigen van de nieuwe wereldorde. Dat gaat van de Ierse genocide van Cromwell (1649-1653) tot de Franse revolutie (240000 Katholieken uitgemoord in de Vendée), de Russische revolutie (tienduizenden boeren met gifgas uitgemoord in de provincie Tambov onder Lenin en Trotsky) tot de uitroeiing van koloniale volken (Boeren in Zuid-Afrika, Herrera’s). Dan hebben we het nog niet over de slavenhandel, deportaties van bevolkingen en de dwangarbeid die in vele kolonies is blijven bestaan tot in de jaren 1950.

De Saoedische Verlichting

Een fantasieschets van Mohammed ben Abdelwahhab (1703-1792), de stichter van het wahhabisme, de officiële sectaire godsdienst van de Saoedi’s. 

Tot de donkere zijde van de Verlichting behoort ook het wahhabisme, niet omdat het “middeleeuws” zou zijn maar juist omdat het eigentijdse terreur (genocide enz.) inhoudt. De Saoedische vorsten gebruikten o.i.v. Abdelwahhab een bij moslims nog nooit geziene terreur tegen moslims van bepaalde streken, soennieten zowel als sjiieten, om hun sectair gezag te vestigen. Abdelwahhab zou een Dönmeh grootvader gehad hebben. In elk geval zal bij zijn reizen in het schiereiland het antinomisme gepredikt door de Donmeh sekte hem sterk aangesproken hebben.

In 1918 verklaarde de Saoedische vorst Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al Saud Al Faisal zich akkoord met een joodse staat in Palestina in ruil voor toegevingen van de Britten. Zie een onverdachte moslimbron daarover: https://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/316160-sultan-abdul-aziz-ibn-saud-assured-uk-on-palestine De Saoedi’s en Israël hebben dan officieel wel geen diplomatieke betrekkingen, er is niettemin al decennia een diepe “collusie”. Met Mohammed Bin Salman en zijn megalomane project Visions 2030 neemt dat nu vaste vorm aan. Begeleider is de Franse seculiere jood Jacques Attali, ex-voorzitter van de Europese ontwikkelingsbank EBRD en mentor van Macron.

Christenen de schuld van de erkenning van Jeruzalem

Nu Trump Jeruzalem erkent, krijgen de christelijke millenaristen weer de schuld. Zij zouden druk uitgeoefend hebben via de christelijk-zionistische organisaties in de VS om de erkenning van Jeruzalem eindelijk te bekrachtigen. Het komt goed uit dat christenen, de “kruisvaarders” telkens de schuld krijgen in de moslimwereld voor controversiële zaken (inval in Irak, Libië, diplomatieke erkenning van de Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem..). Zo is de werkelijke agenda (de anglo-saoedi-eurozionistische) enigszins gecamoufleerd. 

Een voorbeeld. De progressieve media als L’ Express (in de handen van de Frans-Israëlische miljardair Drahi) hebben er geen moeite bij om een “samenzweringstheorie” te lanceren. Die erkenning van Jeruzalem is de schuld van de christelijke zionistische organisaties van Jerry Falwell  https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/trump-va-reconnaitre-jerusalem-comme-capitale-d-israel_1966590.html .

Alles wijst er echter op dat het de schoonzoon van Trump, Jared Kushner, en de financiers achter Trump zijn die hun slag thuisgehaald hebben. Door de beslissing heeft Trump wat ademruimte en gunt hij de joods Amerikaanse miljardair, sponsor, casino-magnaat en concurrent Sheldon Adelson (Oekraïense afkomst) ook iets. Die is een persoonlijke vriend van Netanyahu.

Cromwells beslissing (1656) en de nawerkingen

De zionistische protestanten hebben zich in de nesten gewerkt. Alle christenen draaien nu een stuk op voor de controversiële beslissingen van een sinistere anglo-saoedi-euro-zionistische elite en worden in grote delen van de wereld als schuldigen aangezien.

De Amsterdamse schrijver Menasseh ben Israel gaf een Kabbala voor christenen uit. Het succes ervan reikt tot in de huidige New Age. Zo wordt de indruk gewekt dat het jodendom een buitengewoon diepzinnige spiritualiteit bevat. De joodse filosoof Spinoza dacht daar anders over.

Het begon al met Cromwell die onder de indruk was van de Kabbala voor christenen van Menasseh ben Israël en die man persoonlijk ontmoet heeft. De joden waren in 1290 uitgezet en in 1656 liet Cromwell hen  weer tot Engeland toe. Zo konden Hollandse joden daar banken oprichten en mee de basis leggen voor de latere Bank of England. Van daar heeft het christelijke zionisme zich verspreid over de VS en de wereld.

Netanyahu bezocht in de jaren 80 en 90 herhaaldelijk de hoog aangeziene rabbi Schneerson van de messianistische Lubavich sekte in New York. 

De messianisten en zionistische protestanten willen anders dan de Katholieken en de mainstream moslims de eindtijd bespoedigen desnoods met antinomisme. Met Netanyahu heeft Israël de meest messianistische regering ooit. In 1990 zei de hoog aangeziene Lubavich rabbi Schneerson (New York) tot Netanyahu  https://www.youtube.com/watch?v=rHBiT6eJaQQ : De Messias is nog niet gekomen; doe dan toch iets om zijn komst te verhaasten.” 

De regering zit vol met radicalen: bv. de minister van huisvesting behorend tot de radicale kolonisten van Gush Emunim. Grote rellen in de Palestijnse gebieden en inmenging van Hezbollah zou voor Netanyahu een droom zijn. Dan kunnen ze hard terugslaan en meer grondgebied bezetten ook in het Syrische grensgebied. Was het leger vroeger grotendeels seculier, nu zou al veertig procent behoren tot messianistische sekten.

Wanneer worden we wakker?

Deze zaken zijn sinister maar eigenlijk niet zo occult. Wie ogen heeft, kan zien. Misschien brengt de erkenning van Jeruzalem duidelijkheid. Vele landen bewezen lippendienst aan het “vredesproces” (sinds Clinton) maar deden ondertussen toch hun deals. Zo is Israël virtueel een NAVO-lid. Het “vredesproces” blijkt enkel een rookgordijn te zijn geweest. Dit rookgordijn trekt nu op. Wanneer worden we wakker en zien we dit anglo-saoedi-eurozionisme aan voor wat het is? Dat geldt voor christenen, joden en moslims. 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

10 commentaren op “Eindtijd (4): Jeruzalem en de occulte wereldpolitiek

 1. De erkenning van Jeruzalem is in de VS reeds goed gekeurd in de jaren negentig maar de presidenten hebben het voor schrik met de Palestijnen nooit uitgevoerd en de huidige president doet gewoon iets wat reeds een tijdje had moeten gebeuren. Hoe je Jeruzalem beziet hangt af van je geloofsovertuiging, voor Joden zal met de komst van de Messias het vrederijk doorbreken in de katholieke kerk vinden we daar weinig van . Het heeft ook te maken met de leer van het chialisme deze verwachten nog een duizendjarig vrederijk met jezus als koning over Jeruzalem .

 2. Aan Willy,

  De komst van de Messias impliceert het 6e zegel, dat niet het laatste oordeel betreft, de beschrijving hiervan kun je gewoon naast Matt.24:29-31 leggen.
  Het laatste Oordeel betreft Openb.20:11-15 en als je goed leest is daar de toestand geheel anders.

  In Zacharia 6:11-12 zie je 2 kronen in de eindtijd.. dat zou dan voor Jezus moeten zijn en voor wie dan nog?! ..maar nee er is een voor de Hogepriester-paus en een voor de eindtijd Monarch.
  In andere vertalingen dan die van de rk wordt vermeld dat de koning ook priester is terwijl de Heer Hogepriester is.
  De Spruit in vers 12 is dan de grote Monarch na het 6e zegel.

  In Jeremias 33:15 betreft de Spruit niet Jezus onze Heer, maar de grote Monarch ten tijde van het 6e zegel en dat omdat hij pas in die dagen van het 6e zegel zal ontkiemen, groeien.

  Omdat de antichrist pas kort voor het laatste Oordeel komt kan hij dus ook niet voor het 6e zegel komen.. wie dan wel komt is de valse profeet, want in Openb.13:12 treedt hij in de macht van het eerste beest in de persoon van de antichrist en dat “onder dienst ogen”..dat wil zeggen: optredend voor het 6e zegel daar de antichrist pas later komt, kort voor het laatste Oordeel ..door het 6e zegel wordt alles gezuiverd om het Koninkrijk van God te openbaren, te verwezenlijken het tijdperk van Vrede tot aan de komst van de antichrist zelf.
  De tijdsduur van het optreden van de antichrist wordt aangeduid met 3½ jaar, zoals ook oa. in Daniël 12:7 is begrepen, maar er is ook nog een andere 3½ jaar tezamen 7 jaar en vermeld in Daniël 9:27, de helft van die jaarweek en die dan vóór het 6e zegel betreffen.
  Enkele ‘protestanten’ veronderstellen dat in vers 27 het Jezus zelf is die het oud testamentisch slachtoffer en spijsoffer doet ophouden (en dus niet staken zoals in 12:11) door zijn kruisoffer en ofschoon dat juist is “doorbreekt” het 6e zegel de eindtijd met 2 keer 3½ = “7”jaar van verdrukking.

  Bij Vassula is te zien dat de komst van de Heer in het 6e een zichtbaar voorbijgaan is en niet een blijven als koning om te heersen zoals de protestanten veronderstellen.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg921.html

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg922.html ..de Monarch in Zacharia 6:12

 3. @Piet : zeer goed geschreven en zeker het bestuderen waard. Maar als je de huidige geschiedenis goed leest dan is het ontstaan van Israel één van de grote mysteries van onze tijd en dat heeft paus Benedictus XVI in zijn prachtige boek ‘ Jezus ‘ zeer goed beschreven zeker een aanrader om dit boek in twee delen is de lezen het is zijn erfenis aan de wereld!

 4. De auteur heeft het over een anglo-semitische-saoudi-euro-zionistische samenzwering. Fout! Het moet zijn: anglo-euro-semitische-saoudi-zionistische-millenaristische-antinomistische-kaballistische-Belgicistische-protestantse-orthodoxe-jemenitische-Arabische-messianistische-Joods-Amerikaanse beweging. Dat is tenminste duidelijk.

 5. Beste ‘Piet’, Vassula is herhaaldelijk afgewezen door de R.K. kerk en ook door haar eigen ortodoxe kerk… Er zijn vele argumenten tegen haar zgn. ‘boodschappen’

 6. Aan Willy

  Het moet je toch ondertussen duidelijk zijn dat de zionisten de echte Joden haten.. de rothschilds hebben alles te maken met de stichting van Israël.

  Deze mensen zijn de schande en uitschot van de mensheid, maar ondanks dat zal God tot zijn doel komen zoals de Bijbel ons leert.

 7. @ Piet : Ik ga dat zeker niet betwisten , er gebeuren zaken in de politiek die het daglicht niet mogen zien !

 8. Aan mark waterinckx,

  Beste Mark Waterinckx, wat jammer nou dat je de geschriften van Vassula niet goed hebt gezeten want anders had je geweten dat de Duitse paus de geschriften niet heeft verboden.
  En wat haar eigen kerk betreft.. daar kun je ook in haar geschriften het een en ander over terug vinden.
  En daarbij raad ik je aan de boodschap van 7 augustus 1994 goed te lezen die persoon de Maleachibode weet het beter dan het gehele vaticaan bij elkaar en ook beter dan Vassula… helaas.

 9. Dit is al jaren niet mijn wereld. De volgende kernwoorden maken dit zeer duidelijk:
  Paus Franciscus met Amoris Laetitia, gender, LHBT, zelfbeschikking, euthanasie, inval Irak en als laatste maar niet het minste: abortus.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht