Eindtijd (3): Jeruzalem. Joden, moslims, christenen en … nuttige idioten.

De Omar moskee en de kleine Al Aqsa moskee in Jeruzalem. Moeten die straks wijken voor de “Derde Tempel” in Jeruzalem hoofdstad? Al in 2010 ziet Attali (globalist en mentor van Macron en  dictator Mohamed Bin Salman!) in Jeruzalem de ideale “planetaire hoofdstad van de wereldregeringhttp://www.fdesouche.com/110860-attali-jerusalem-capitale-planetaire-dun-gouvernement-mondial

Op 6 december bekrachtigde Trump een beslissing die het Amerikaanse parlement al in 1995 genomen had. Jeruzalem is voor de VS de hoofdstad van Israël en de ambassade verhuist daarheen. Op conservatieve sites als Xandernieuws verheugen de lezers zich daarin en enkelen verkneukelen zich al in de komende krachtmetingen. “Gog en Magog zullen nu tegen Israël in het geweer komen. Hezbollah, Hamas, Iran noem maar op. Volgens het Boek van de Openbaring vindt de slag van “Gog en Magog” na de “duizend jaar” plaats maar de lezers vinden dan een argument in Ezechiël 38 met de eerste slag van “Gog en Magog”. Als Gog, leider van Magog, zien de lezers de leiders van Iran en Turkije en daarachter eventueel Putin. De Palestijnen moeten bij hen op geen enkel begrip rekenen.

Die lezers lijken mij bijbelvaste christenen nooit verlegen om een citaat meer of minder maar dan liefst uit hun geliefde Oude Testament (Daniël en Ezechiël). Ze zijn erg verontwaardigd over anti-joodse uitspraken in de Koran en de Hadith. Erdogan haalde in zijn reactie één Hadith aan (in vetjes): “Diegenen die denken Jeruzalem te bezitten, kunnen zich maar beter realiseren dat ze zich morgen niet achter bomen zullen kunnen verschuilen.”

Diezelfde lezers van Xandernieuws schijnen niet te beseffen dat de Talmoed bol staat van antichristelijke uitspraken veel meer dan er anti-joodse uitspraken in de Koran en Hadith zijn. De Talmoed, de commentaar op de wet(ten), ontstaan vanaf de 6de eeuw voor Christus en neergeschreven vanaf 100 na Christus, is voor de joden even belangrijk zo niet belangrijker dan de Thora zelf, maar de inhoud ervan is voor de niet-joden grotendeels onbekend. Voor een verkorte uitgave zie BARCLAY Joseph, The Talmud (kindle en pdf). Een greep eruit:

Een jood die getuigenis aflegt tegen een andere jood tegenover een niet-jood wordt in het openbaar vervloekt. Een jood is bevrijd van elke eed die hij tegenover een niet-jood zou zweren. Het is een joodse arts alleen toegestaan niet-joden te genezen omwille van het ereloon of de praktijk van de geneeskunde maar het is niet toegestaan hun levens te redden in perioden van gevaar. Dan zijn er de verwijzingen naar Christus:  Die daar. De gek. De bedrieger van Israël. Hij is een hoerenzoon en zijn mirakels worden aan hekserij toegeschreven die Hij uit Egypte zou hebben meegesmokkeld in een amulet in Zijn huid. Hij wordt gefolterd in de hel.

Wat bezielt zovele christenen om mee de kar van het zionisme te trekken? Kunnen we niet de nationale rechten van de Joodse staat (en die van de Palestijnen enz.) erkennen zonder ons met “zionisme” in te laten? Laten we even kijken bij onze niet meer christelijke tijdgenoten. Waarom trekken zo vele Westerlingen de kar van het zionisme? 

In de Franse politiek is dat heel duidelijk. De zionistische lobby (LICRA) is daar even almachtig als in de VS (AIPAC). Aan de Franse rechterkant heeft bij de laatste verkiezingen ook het Front National alle kritiek op de politiek van Israël laten varen. Centrum rechts  is al lang zionistisch (Sarkozy) en centrum links ook (Vals). Macron heeft joodse mentors (Attali). Alleen bij de linkse kandidaat Mélenchon hadden nog pro-Palestijnse groepen onderdak. Mélenchon blaast nu echter in die zaken koud en warm. Als de eerste regering van Macron te onpopulair wordt, moet hij wellicht depanneren en daarvoor moet hij “compatibel” genoeg zijn. Op 25 juli 2017 werd een wet goedgekeurd die personen schuldig aan feiten verband houdend met racisme, antisemitisme, negationisme en homofobie onverkiesbaar stelt. De LICRA had nog verder willen gaan en kritiek op Israël automatisch met antisemitisme willen gelijkstellen. Stel u voor, u had kritiek op de Sovjet-Unie veertig jaar geleden en ze zouden u zeggen: “Stop. U bent een racist. Kritiek op een Slavisch land is racistisch, want u beschouwt dan de Slaven als een slavenvolk zoals Hitler deed.”

In 2009 trouwde de zoon van Sarkozy met een erfgenaam van de Darty-keten. Hij bekeerde zich daarvoor tot het jodendom. Siné tekende hem met een keppeltje en de vermelding “Die jongen zal het ver brengen”. Hij werd prompt ontslagen bij het politiek correcte Charlie Hebdo.

Wat is nu zionisme? Volgens Wikipedia is dat het streven naar een nationale staat voor het joodse volk ontstaan op het einde van de 19de eeuw, waarbij ‘joods’ dan staat voor een godsdienst en cultuur eerder dan de inwoner van een land of streek. Deze Wikidefinitie is echter te neutraal. “Zion” is namelijk geen simpele aardrijkskundige naam (zoals Frankrijk voor het land van de ‘Franken’ enz.). Het is volgens een andere Wikipagina de plaats waar de gelovige jood zich verbonden voelt met God, door de orthodoxe joden vereenzelvigd met Jeruzalem.

Zionisme – ook al is het vaak niet religieus – gaat altijd over de herstichting van een land van tweeduizend jaar geleden. Een land deels mythisch en legendarisch want de bijbelboeken zijn maar neergeschreven vanaf de 6de eeuw toen er de behoefte was om in de Babylonische volkenmoord en ballingschap uit te kijken naar een groots nationaal verleden met de belofte van een grootse toekomst. Jahweh als een farao die over Zijn volk waakt, soms vertoornd is maar het uiteindelijk in zijn eer zal herstellen en GROOT maken in DEZE wereld om uiteindelijk te heersen over alle volken.

Zionisme is onder het mom van het herstel van een deels mythisch land niet zo maar een gewoon project van natievorming (zoals van de Armeniërs, de Koerden enz.) maar een project van van regionale en zelfs globale dominantie. De Wikipagina’s verdoezelen dat onder encyclopedische weetjes. Er is in het Midden Oosten een regionaal condominium in de maak: Israël en Saoedi-Arabië. Dit is nu open en bloot.

Er is een deal tussen Israël en de Saoedi’s om het Saoedische Rode-Zeegebied tot een Nieuwe Economische Zone (zoals die in China) uit te bouwen. Kostprijs 500 miljard dollar https://www.challenges.fr/monde/moyen-orient/neom-le-projet-hallucinant-a-500-milliards-du-prince-heritier-d-arabie-saoudite_508726 .

De regio van Mekka oostelijk ervan krijgt dan een speciaal statuut als een soort Vaticaan van de islam. Dan blijven er nog de romp, het olierijke gebied, voor de Saoedische oligarchie en een restgebied om de sjiieten te dumpen. Dat kadert in het plan Vision 2030 van dictator Mohamed Bin Salman (MBS). Hij wordt daarin bijgestaan door twee joden Schwarzman (Amerikaanse projectontwikkelaar van Blackstone) en zijn Franse mentor Attali. Voor de geste zal het Mekka-Vaticaan dan enkele anti-joodse Hadith desactiveren. Dat MBS ondertussen prinsen en rijken in Ritzhotels foltert o.l.v. Amerikaanse huurlingen om hun bankgeheimen te ontfutselen, is geweten maar wordt in het Westen niet aan de klok gehangen  http://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries-torturing-Saudi-princes.html . Het gaat niet over Iran want gebeurde het daar, dan zou onze pers het natuurlijk van de daken schreeuwen.

De erkenning van Jeruzalem sluit daarbij aan. Nu wordt er nog wat toneel opgevoerd maar de Saoedi’s hebben de Palestijnse president Abbas al vorige maand duidelijk gemaakt dat ze niet op Jeruzalem moeten rekenen, hooguit op Abu Dis, een satellietstad ten oosten ervan. Verder zal hun gebied niet aaneengesloten zijn met Gaza, stukken van de Westoever. Joodse nederzettingen daar blijven bestaan. Ze zouden een deel van de Sinaï krijgen. Zie https://www.nytimes.com/2017/12/03/world/middleeast/palestinian-saudi-peace-plan.html

Gezicht op Abu Dis, toekomstige Palestijnse hoofdstad, netjes achter de muur van de schaamte.

Dat nieuws lokt bij de lezers van Xandernieuws cynische opmerkingen uit: “Laat ze nu maar eens zoals de Israëli’s de woestijn vruchtbaar maken. Maar ja de Palestijnen kunnen niks zaaien behalve haat“. Dertig-veertig jaar geleden, in de tijd van de Apartheid in Zuid-Afrika, zouden ze dergelijke niet aaneengesloten gebieden “thuislanden” of “bantoestans” genoemd hebben. We zijn er in sociale empathie de laatste dertig jaar niet op vooruitgegaan…

Zionisme is dus een overheersingsproject. Het is niet almachtig, het is bv. niet geslaagd in Syrië. Turkije en Iran weten hoe laat het is en zoeken noodgedwongen toenadering. In de week van 9 december is Iran volwaardig lid geworden van de Eurasian Economical Union (Russische Federatie, Wit-Rusland, Armenië, Kazachstan, Kirgizistan), de tegenhanger van de EU maar dan een samenwerking tussen landen die hun soevereiniteit behouden. Zie https://www.geopolitica.ru/en/news/iran-and-eaeu-finalize-agreement-free-trade-zone Niets daarover in onze pers. Turkije zou lid worden in 2018.

De strateeg Mackinder zag het al in het begin van de 20ste eeuw. De dominantie van het Midden Oosten is een sluitstuk in de dominantie van het Eurazische hartland. De Atlantische machten (VS, Groot-Brittannië en hun NAVO-vazallen) zetten daar verder op in (ondanks tegenslagen in Syrië, de toenadering tussen China en Rusland…). Het anglo-saoedi-zionisme kadert daar perfect in. 

Mohamed Bin Salman met Jared Kushner en Ivanka Trump, de anglo-saoedi-zionistische orde…

Zijn alle joden nu zionisten? Nee. In Oost-Europa en Rusland vinden een heel deel van de chassidische joden dat het aan de komende messias is om het land te herstichten en dat ze daarop moeten wachten. In feite is het zionisme altijd een anglo-zionisme en nu zelfs een anglo-saoedi-zionisme. In het anglo-zionisme speelt het geld de grootste rol via Wall Street, de City en de door het Westen gecontroleerde instellingen zoals het IMF. Dit is geen occulte samenzweringstheorie maar een open en blote collusie. De Amerikaanse jood Lloyd Blankfein, CEO van Goldman Sachs, zei in 2009 dat hij “Gods werk doet” http://www.businessinsider.com/lloyd-blankfein-says-he-is-doing-gods-work-2009-11?international=true&r=US&IR=T .

Het is duidelijk dat het daarbij gaat om de god van deze wereld, de “kosmokratoi” zoals Paulus ze noemt. De god van Lloyd Blankfein is als een farao die zijn volk, de globalistische wereldelite, samenbrengt in in hun Zion waar zijn volk zal gedijen en de anderen hen zullen dienen. Zoals bij de profeten uit het Oude Testament worden de “rechtvaardigen van de volken” toegelaten rondom Zion om de uitverkorenen te dienen. Bij de anglo-zionisten wordt dat een louter wereldlijke eschatologie of eindtijd.

Waarom spannen zo vele christenen zich voor die kar van het anglo-saoedi-zionisme? Zien ze niet dat dit een louter wereldlijke bedoening is? De God van Jezus is Geest, zegt Johannes. Zijn Rijk is niet van deze wereld. Christus is het Woord en het Woord gaat uit van de Vader in alle eeuwigheid. Antichrist(en) zijn zij die Jezus niet erkennen in de Geest maar enkel in “het vlees”. D.w.z. ze zien Hem enkel een wereldlijke heerser, een magiër, een psychisch medium…

De joden en de moslims zien de eindtijd in wereldlijke zin met uitzondering van een bepaalde chassidische mystiek (Oost-Europa), soefimystiek en sjiitische mystiek. Ook het hiernamaals zien ze wereldlijk als het er al is want in de oudste Talmoed is het niet aanwezig. Het paradijs van de moslim is bekend voor zijn wereldlijke geneugten: tuinen, spijs en geestrijke drank, maagden en knapen als intiem gezelschap.

Christenen die zich voor de kar van het anglo-zionisme spannen, zijn nuttige idioten. Amerikaanse fundamentalisten mogen dan geloven dat bij de herstichting van Israël het Laatste Oordeel vlugger komt en de uitverkorenen direct opgenomen worden. In feite vergapen ze zich op een in hoofdzaak wereldlijke apocalyptiek, die volgens de theoloog Marco Vannini wezenlijk een oud-Perzische erfenis is (mazdeïsme) die in het jodendom en de islam heel sterk aanwezig is. De joodse en islamitische apocalyptiek vormen trouwens elkaars spiegelbeeld zoals de spiegelgevechten in de film “The Matrix”.

In het Christendom is er het Boek van de Openbaring, een boek dat maar laat als canoniek is beschouwd. Het neemt die oud-Perzische symboliek op: het Beest, de afgrond, de eindstrijd tussen goed en kwaad. Volgens Vannini kan het niet aan de evangelist Johannes worden toegeschreven. Johannes schrijft een zuiver Grieks, het Boek is vol taalkundige barbarismen. Bovendien strookt het totaal niet met de theologie van Johannes. In het Boek is alles antropomorf, bij Johannes is God Geest en dus voorbij elke antropomorfe voorstelling. Tenslotte slaat het Boek in de eerste plaats terug op de eigen tijd (Romeinse rijk, de vergoddelijkte keizer Nero enz.), zoals het boek van Daniël dan weer terugslaat op die tijd (Perzische rijk, de vergoddelijkte heerser Antiochus Epiphanes).

Is er dan geen apocalyptisch te noemen strijd bezig in deze wereld? Natuurlijk wel, ook al zijn die machten niet van “vlees en bloed” zoals Paulus zegt. Duivelse machten, “kosmokratoi”. In Tessalonicenzen 2 houdt Paulus ons voor dat er ook een tegenmacht is die voorlopig het ergste probeert af te wenden. Hij noemt dat “Katechon”, nu eens als persoon dan weer als macht op zich (met een onzijdig woord). Het is duidelijk dat dat niet de paus is,want zoals Stalin zei: “Hoeveel divisies heeft de paus?”  In Syrië heeft Putin opgetreden als “katechon”,tot grote steen des aanstoots van onze West-Europese ook “christelijke” politici. Antichristen (in het meervoud in het evangelie en de brieven van Johannes!) zijn er ook maar die zijn er vanaf het begin geweest, bij de vleet zelfs. Antichrist is wie Christus niet in de “Geest” erkent maar enkel in het “vlees”,enkel wereldlijk. We dreigen daarin te vervallen als we ons overwegend op de joodse Bijbel focussen en het Nieuwe Testament afzwakken tot een vervolg ervan. Een Katholieke Bijbelvertaling voerde als titel “De Bijbel. De weg, de waarheid en het leven“. Niet de Bijbel is de Weg, de Waarheid en het Leven maar Christus zelf!

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

33 commentaren op “Eindtijd (3): Jeruzalem. Joden, moslims, christenen en … nuttige idioten.

 1. IK heb op deze website reeds mijn menig veelvuldig gegeven. mijn persoonlijke geloofsgetuigenis wat Joden betreft is die van de restkerk. God laat zijn uitverkoren volk de Joden niet in de steek tenslotte is hij voor hen gekomen en zullen ze zich volledig bekeren lees eenvoudig Apoca 11 Mjn beste wensen voor iedereen voor 2018 !

  1. Beste Willy, je slaat de bal volledig mis. Gods uitverkoren volk is niet wat u er zich op dit ogenblik van voorstelt. De Verlosser Jezus Christus is niet “voor hen gekomen” maar om alle volkeren te verlossen.
   Ik heb u al de raad gegeven om de geschriften van Maria van Agreda te lezen, maar ik stel vast dat u het niet hebt gedaan.
   Het Boek van de Openbaring lezen zonder een goede uitleg hierover is onbegrijpelijk. Tenslotte behandelt dit boek de de ganse schepping van begin tot het einde.
   Ik zou u nog veel meer kunnen aanhalen, maar ja … inspanningen om de zovele geschriften van Heiligen te lezen die de Heer ons ter verduidelijking gegeven en zijn natuurlijk, wondermooi. Alleen nog maar de vraag of men niet de internet verhaaltjes liever heeft als deze heilige woorden?

   1. Je hebt volledig gelijk, beste Peter, maar hier blijven philo-semitische sentimenten sommigen nog parten spelen. Zij lezen de Openbaring, selectief. Zij blijven blind voor de realiteit van de joodse kwestie, de chronische pijn in de nek van de Kerk en de mensheid, sinds het begin van de jaartelling.
    Christus is niet voor hen gekomen, de Wet was de tuchtmeester, aan wiens hand de joden de eeuwen doorkwamen in afwachting van Zijn komst. (Gal. 3 : 24) “Door van een nieuw Verbond te spreken heeft Hij het vroegere verouderd verklaard.” (Heb. 8 : 13) “Wij zijn joden van afkomst en geen zondaars uit heidenen. Maar omdat we weten dat de mens niet door de werken der Wet gerechtvaardigd wordt, doch door het geloof in Christus, daarom hebben we het geloof in Christus aanvaard, om gerechtvaardigd te worden, want niemand wordt gerechtvaardigd door de werken der Wet”. (Gal. 2 : 15-16) “Thans is er geen jood meer of heiden, geen slaaf en geen vrije, geen man en geen vrouw. Want allen zijt gij één in Christus, en wanneer gij Christus toebehoort, dan zijt gij ook het kroost van Abraham en erfgenamen volgens Belofte.” (Gal. 3 : 28-29)

    Daartegenover staan diegenen “die zich joden noemen maar het niet zijn, maar een synagoge van satan.” (Ap. 2 : 9)

    Hier ligt de blinde vlek van velen, naïeven, onwilligen en onwetenden, gebrainwashed door de na-oorlogse propaganda, door de leugens van Nostra Aetate van het V2 concilie en tenslotte, de censuur in het gekunstelde NOM missaal, waaruit nagenoeg alle Farizeese teksten verwijderd zijn, in weerwil van de vele, vele teksten in de Openbaring die de gelovigen waarschuwen voor de vijand en in het traditionele missaal ruim aan bod komen.

    De Kerk, de hiërarchie en het katholieke kerkvolk worstelen al twee millenia lang met de joodse kwestie. Tot voor kort, eerste helft 20ste eeuw, was dit een punt van discussie in katholieke en maatschappelijke kringen. Daar was geen gezeur over zoals nu, met sporen van “heilige verontwaardiging”, op deze voortreffelijke webstek. In de eerste helft 20ste eeuw, heeft de opkomst van het communisme en de Russische revolutie (1917), een talmud joodse revolutie (Soljenitsyn), daaraan bijgedragen. Dat algemene besef, beste Peter, is maatschappelijk verdampt.

    In vroeger tijden wist de Kerk, uit zelfverdediging, maatregelen te treffen. Vele Concilies werden daaraan gewijd. Met name door de instelling van de fameuze Inquisitie konden verraderlijke marranen ontmaskerd worden. De Inquisitie was de waarborg voor de sociale cohesie en maatschappelijke rust, gefundeerd op de Openbaring, fundament van de maatschappelijke orde, overeenstemmend met de natuurlijke realiteit. Zij was in essentie, contra-revolutionair.

    De Franse revolutie (1789) bracht de breuk. De Reformatie (1517) en de Engelse revolutie (eind 17de eeuw) waren de voorlopers. Na 1789, volgden de Duitse en Italiaanse revoluties (1870), WO I en de Russische revolutie, en tenslotte WO II (de oorlog van de joden Churchill en Roosevelt), het V2 Concilie (1962) veroorzaker van de Parijse cultuur marxistische revolutie van 1968 ( Marcuse en Cohn Bendit).

    De Franse revolutie was het scharnier punt ; het bracht totaal andere maatschappelijke verhoudingen. Met de onthoofding van Louis XVI, Gods wereldlijke luitenant op aarde, werd de aardse band doorgesneden met de hemel. Sindsdien is de natuurlijke, van Godswege gegeven maatschappelijke, natuurlijke orde vernietigd. En sindsdien heeft de Synagoge van satan (Ap.2:9,3:9) de macht gegrepen over de westelijke wereld, via het internationale banken systeem en het monopolie op de geldcreatie en de algehele corruptie in de westerse “demoncratieën”.

    1. Ja, beste Jules, ik ben het ten volle met u eens. Zoals u de inspanningen hebt gedaan om dit alles vast te stellen, heb ik eveneens lange opzoekingen gedaan en conclusies kunnen trekken om de waarheidte achterhalen. Geen geleuter van “je mag tegen niemand iets hebben” of “niet oordelen en veroordelen”, dat en koste gaat van de waarheid. Ik verkies de waarheid in de liefde, en de liefde in de waarheid, evenals de liefde voor de waarheid, want Christus Jezus IS de waarheid. Een leugen blootleggen en openbaren is beslist niet wat, het zo ingepompt gezeur van anti dit en anti dat, inhoudt. Als mensen DAT eens zouden willen vatten, dan zijn we al een reuzenstap verder.
     Het is zo op die manier dat al deze soldaten zonder ruggengraat, die zich de soldaten van Christus hebben laten noemen (sacrament van het vormsel), en helemaal niet geluisterd hebben naar de woorden van Christus; “waak en bid”, dat zulke catastrofen zoals u ze o.a. opnoemt de christelijke samenleving en de Kerk van Christus afgebrolen zijn geworden. Slapende soldaten zijn totaal nutteloos, daar de vijand nog geen één schot moet lossen om ze te overmeesteren.
     Hoe vele malen ik dat niet heb gezegd en geschreven, maar ja… ze luisteren niet, dodo doen is beter zeggen ze met zulke uitdrukkingen.

    2. Nabrander beste lezers,
     leest de tweede alinea a.v. :
     “………maar een synagoge van satan. (Ap. 2 : 9) “Broeders in Christus Jezus zijt gij navolgers geworden van de gemeenten Gods in Judea, omdat gij van uw stamgenoten hetzelfde hebt verduurd, als zij van de joden, die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood, en ook ons hebben vervolgd ; Gode niet welgevallig, alle mensen vijandig”. (1 Tess. 2 : 14-15)

     1. Beste Jules,
      Uiteraard kunnen niet alle joden bedoeld zijn in de brief van St. Paulus, aangezien er ook joden waren die wel in Christus geloofden. Het citaat “omdat gij van uw stamgenoten hetzelfde hebt verduurd, als zij van de joden, die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood, en ook ons hebben vervolgd;” bevat door de omsluitende komma’s een uitbreidende bijvoeglijke bijzin, waardoor dan alle joden zijn ingesloten. De vertaling/interpunctie is derhalve fout. De bijzijn moet beperkend zijn. De tekst wordt dan aldus: “omdat gij van uw stamgenoten hetzelfde hebt verduurd, als zij van de joden die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood, en ook ons hebben vervolgd;” Nu gaat het alleen over die joden die… enz. Bedenk wel dat in het Grieks noch in het Latijn (Vulgaat) komma’s voorkomen!

 2. – Men moet de geschriften van Maria van Agreda niet op hetzelfde niveau stellen als de Bijbel, hét door God geïnspireerde boek. Tegen geen enkele bevolkingsgroep mag je iets hebben, ook niet tegen Joden. Jezus, Maria en Jozef waren ook joods.

  – Veroordeel daden en meningen als die fout zijn, maar veroordeel geen mensen, en zeker niet op basis van hun afkomst. Laat het beoordelen van mensen maar aan God over.

  VREDEVOLLE, ZALIGE KERSTDAGEN AAN IEDEREEN

  1. A.G. Stinus, mijn beste. Ik haal maar alleen feiten aan. Als u denkt met die modernistische praat van “niet oordelen en veroordelen” en de Nostra Aetate doctrine, mij proberen te brengen om de feiten NIET aan te halen, dan moet ik u voor altijd teleur stellen.
   Eerst en vooral, een bijbel ken ik niet, dat is voor het protestantisme dat ik verafschuw, voor mij is er de Heilige Schrift.
   Deze is door God aan de geopenbaard aan mensen die deze hebben genoteerd, juist zoals de geschriften van Maria van Agreda het is opgelegd door God om de wondemooie openbaring van de Cité Mystique de Dieu – de Allerheiligste Maagd Maria – te noteren.
   Lees het dan toch, dan zult u het zelf kunnen vaststellen.

 3. Beste Peter , zonder met jou in polemiek te gaan moet je eens zeer goed het begin van het Mattheus Evangelie lezen en dan zult je lezen dat Jezus oorspronkelijk voor zijn broeders de Joden kwam . en Paulus kon schrijven eerst Jood dan de niet Jood . Dat de Redder moest geboren worden binnen het Joodse volk kun je lezen bij Mozes ( DT. 18 ) en dat gegeven is ook aangeraakt door de eerste paus Petrus in het boek praxis , goede kersttijd !

  1. Zo, beste Willy, u bent niet de eenige op deze webstek die de Heilige Schrift leest. Weet dan dat het Matheus Evangelie begint met het geschiedboek . Mat 1:1 Geschiedboek van Jesus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Mat 1:2 Abraham won Isaäk. Isaäk won Jakob. Jakob won Juda en zijn broeders.
   at 1:16 Jakob won Josef, den man van Maria, uit wie Jesus geboren is, die Christus genoemd wordt.
   Mat 1:17 Tezamen dus zijn er van Abraham tot David veertien geslachten, en van David tot de wegvoering naar Babylon veertien geslachten, en van de wegvoering naar Babylon tot den Christus veertien geslachten.
   “… Maria, uit wie Jesus geboren is, die Christus genoemd wordt.”
   Dit geschiedboek begint niet met Adam, zoals u kunt merken, maar wel met Abraham. Waarom? Heel eenvoudig, omdat Abraham (Hebreeër) geloofde in de komst van Christus (zoals de overige Aartsvaders en Profeten, daar hij niet geaarzeld heeft om te gehoorzamen aan de stem van de Almachtige om zijn zoon te slachtofferen, wat God onderbroken had, daar het toekwam aan de Almachtige Vader om Zijn welbeminde Zoon te laten slachtofferen tot het offer volbracht was. Vandaar de roep van Jezus tot de Vader: oh_19:30 Toen Jezus de azijn had genuttigd, zeide Hij: Het is volbracht. Hij boog het hoofd, en gaf de geest.
   Abraham en alle anderen die de komst van Christus verwachten, waren waarachtig Christenen. Zij dankten voor deze komst en loofden God ervoor. Zij wisten veel meer als vele huidige Katholieken.
   U hebt het nu over hen die zich graag joden laten noemen en die hiermee niets gemeen hebben, integendeel.
   Jules heeft het hierboven nog eens, ja … nog eens goed beschreven. Lees het a.u.b.!
   Deze, zogenaamde joden, die alles op het spel zetten, ja tot zelfs volkenmoorden, om zich uiteindelijk door de ganse wereld te laten aanbidden en voor hen neer te buigen als ‘het uitverkoren volk’, zijn criminelen die de ware vijanden zijn van Gods Kerk en samenleving.
   En dan maar zeuren over ‘discriminatie’ en ‘antisemitisme’ enz…
   Neen, de waarheid is mij zeer dierbaar, omdat God de waarheid is in alle eeuwigheid.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. De meeste Gutmenschen zijn Oost-Indisch doof, beste Peter, en blind voor de feiten. Die willen ze niet zien. Vaak gaat het om bekeerlingen, voor wie de inhaalslag op waarheid en realiteit, mentaal niet op te brengen is. Liberaal protestant denken, het individualisme en de prioriteit van de eigen keuzes, boven de waarheid en realiteit van de Heilige Schrift, is een virus waarvan de meesten, NOM clerus en gelovigen, niet meer genezen. Zij blijven blind en doof, voor het concreet aanwijsbare failliet van het V2 concilie, de “geest” erna, de liturgische chaos, en nu het zichtbaar zinkende schip van de NOM-kerk. Ze steken al jarenlang, de kop in het zand, ze willen niets, worden als lemmingen meegesleurd. Daarom heeft de moedige pastoor van de Lodewijk parochie in Leiden, de patstelling doorbroken. Hij heeft de “Lutherse tafel” van de NOM dienst, uit de kerk gezet. Weg is weg. Die tafel, een sta in de weg voor Traditionelen, is voor goed verdwenen, en de gelovigen vinden het prima. Er zijn nauwelijks vragen gerezen. De meesten begrijpen kennelijk, dat het zo niet langer kan.

   2. Het geslachtsregister in Lucas 3 gaat van Jozef wel terug tot Adam (die zoon van God was, maar geen Israeliet of Jood). Waarom, beste Peter?

    Het geslachtsregister in Mattheus loopt inderdaad van Abraham tot Jozef. Orthodoxe joden zien in de geslachtregisters een discrepantie met de maagdelijke geboorte, zoals in Lucas vermeld. Geslachten lopen via de mannelijke lijn. De messias moe(s)t geboren worden uit de stam van Juda. Als de vader van Jezus niet uit de stam van Juda komt, kan Jezus niet de messias zijn. Jozef is niet de vader. God is niet uit de stam van Juda, en een vrouw (hier: Maria), ook al komt zij uit de stam Juda voort, bepaalt (Thora) de geslachtslijn niet. Ergo: Jezus komt niet uit de stam van Juda en is niet de messias. Weet iemand een steekhoudend tegenargument?

    1. ☩JMJ☩

     Wat wij van onze biologische vaderen in linea recta meegekregen hebben, waardoor rechten aan agnatische afstamming verbonden kunnen worden zoals in het Salisch opvolgingsrecht en de ethnische identificeringsmethode van de Heilige Schrift, dat heeft Jezus Christus op miraculeuze wijze van Maria gekregen. Een mirakel is een goddelijke ingreep die iets bewerkstelligt buiten de zichtbare natuurorde om. Zo heeft de Heilige Geest aan Christus Y-DNA gegeven uit de substantie van de Davidische Maagd op wonderlijke wijze, hetgeen een groot Mysterie is, want eertijds heeft God Eva gemaakt uit een rib van Adam. Het behoort dus tot de heilige inversie der dingen die eigen is aan het Verlossingswerk. Volledig uit de substantie van Adam werd Eva geschapen; volledig uit de substantie van de Nieuwe Eva kreeg het Lichaam van de Nieuwe Adam vorm. Door de ongehoorzaamheid van Eva werd het mensdom ten val gebracht; door de perfecte gehoorzaamheid van Maria, de Nieuwe Eva, werd het hersteld en heropgericht. Door het hout kwam tot ons de dood; door het Hout werden wij er van vrijgekocht.

     Omdat Christus Zijn Y-DNA van Maria gekregen heeft, geldt de agnatische afstamming vanaf Maria dus welzeker op legitieme wijze voor de Gezalfde.

     1. “Omdat Christus Zijn Y-DNA van Maria gekregen heeft, geldt de agnatische afstamming vanaf Maria dus welzeker op legitieme wijze voor de Gezalfde.”

      “Vanaf” moet natuurlijk “door” zijn. Sorry voor de onduidelijkheid.

  2. Beste Willy, ik kan me ook niet voorstellen, dat alle Joden door God weg geserveerd zouden worden. Je hebt er ook christenen onder, zowel katholieken als protestanten en oprechte gelovige Joden die de komst van de Messias afwachten. Bovendien was er toch een belofte en wellicht ook een profetie, dat vele Joden het geloof in Christus alsnog aan zouden nemen? En bovendien is Jezus veel positiever over mensen die gunstig over Hem spreken dan ongunstig. Vele protestanten spreken gunstig over Hem en maken bekeerlingen. Daar kunnen vele katholieken in Nederland nog een voorbeeld aannemen. Verder Zalig Kerstmis!

 4. … God heeft de Joden uitgekozen als volk dat de Verlosser ging voortbrengen, volk dat ons leerde bidden door de psalmen, volk dat een belangrijk deel van de schrift op papier gezet heeft. Al of niet bedekte haat of woede tegen deze mensen lijkt me ongezond en totaal ongepast. Zeker als je Jezus’ woorden ter harte neemt : hou zelfs van je vijanden.

  … De Joden waren een weerbarstig volk, weerbarstig tegen Jahweh. Maar hoe zit het met de gedoopten in het Westen ? Het overgrote deel ervan trekt zich van God en zijn gebod niets meer aan. Moeten we dan het ganse Westen gaan haten ?

  … Tegen onrecht en foute opvattingen moeten we reageren, van wie ze ook komen. Of ze nu van Joden of wie dan ook komen. Maar houd je aan de uitspraak van kerkvader Augustinus : “Bemin de zondaar, maar haat de zonde”.

  Vredevol en genadevol Kerstfeest aan iedereen.

 5. Beste Peter, ik zou het zo scherp niet willen stellen , ik ben het totaal eens met Stinus we mogen niemand tegen elkaar uitspelen, tenslotte zullen alle Joden hun Messias Jezus aanvaarden en dit is ook door veel katholieke zieners voorzegd en door de Apostel Paulus uitvoerig beschreven in zijn Romeinenbrief van 9 tot hoofdstuk 11 , waar hij duidelijk stelt dat de Joden ondanks alles Gods vrienden blijven !

  1. Beste Willy, wie volgens u is het “joodse volk”? Hoeveel van de afstammelingen van Abraham naar het lichaam zijn er nog? Zijn het zij die zich joden laten noemen?
   Rom 9:31 maar Israël heeft gestreefd naar een wèt der gerechtigheid, doch heeft die wet niet bereikt.
   Rom 9:32 Waarom? Omdat het niet uit geloof geschiedde, maar uit kracht van de werken. Ze stieten zich aan de steen des aanstoots,
   Rom 9:33 zoals er geschreven staat: “Zie Ik stel in Sion een steen des aanstoots, En een rotsblok van ergernis; En wie in Hem gelooft, Zal niet worden beschaamd.”
   Iedere mens op aarde die geloofd in Christus Jezus en die doet wat Hij ons onderwezen heeft is een kind van God.
   Al het overige is uit den boze.

 6. Vraagje: Wat bedoeld Paulus in Romeinen 11?
  Ik vraag dus: Heeft God dan zijn volk soms verstoten? Verre vandaar! Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin. Neen, God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij uitverkoren had…

  Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

  1. Beste Tine, u vraagt ; “Wat bedoeld Paulus in Romeinen 11? “
   Betr. : Romeinen 11
   Wel, de vraag hier is, tot wie en waarover spreekt Sint Paulus op dat ogenblik wanneer hij zegt :
   “Rom 11:1 Ik vraag dus: Heeft God dan zijn volk soms verstoten? Verre vandaar! Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin. “
   Hij Israëliet (Ik noem u niet meet Jacob, maar Israël)
   “Gen_32:28 (32-29) Hij zeide toen: Voortaan zult ge geen Jakob meer heten, maar Israel; want ge hebt met God en met mensen gestreden, en de overwinning behaald.”
   Jacob zoon van Isaac, Isaac zoon van Abraham.
   Het offer van zijn zoon Isaac, dat Abraham aan God bracht door zijn geloof, en dat God niet liet eindigen in een bloedig offer, is de voorafbeelding van de Almachtige Vader die zijn Enige Goddelijke Zoon Jezus Christus liet slachtofferen op het Kruis en dat Hem alleen toekwam om het H. Offer te brengen tot alles was volbracht.
   “Gen 22:11 Daar riep de engel van Jahweh uit de hemel hem toe, en sprak: Abraham, Abraham! Hij zeide: Hier ben ik.
   Gen 22:12 Hij sprak: Sla uw hand niet aan den knaap, en doe hem geen kwaad. Want nu weet Ik, dat gij God vreest; want ge hebt Mij uw enigen zoon niet willen onthouden.” “Gen_22:13 Nu sloeg Abraham zijn ogen op, en zag een ram, die met zijn horens in het struikgewas zat verward; Abraham greep den ram, en droeg hem als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. “

   “Gen 22:14 Abraham gaf die plaats de naam: “Jahweh draagt zorg”, daarom wordt ook nu nog gezegd: “op de berg van Jahweh wordt zorg gedragen”.
   Gen 22:15 Voor de tweede maal riep de engel van Jahweh Abraham uit de hemel toe,
   Gen 22:16 en sprak: Ik zweer bij Mijzelf, Luidt de godsspraak van Jahweh! Omdat ge dit hebt gedaan, En uw enigen zoon niet gespaard hebt:
   Gen 22:17 Daarom zal Ik u zegenen, En uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, En als het zand aan het strand van de zee; Uw kroost zal de poorten van zijn vijanden bezitten.
   Gen 22:18 In uw zaad zullen alle volken der aarde worden gezegend, Omdat gij naar mijn stem hebt gehoord. “

   Abraham kreeg van God dan een ram dat met de horens vast zat in het struikgewas, dat het Lam Gods die de zonden van de wereld moest wegnemen, vertegenwoordigde.

   Gen_18:18 Want Abraham zal zeker een groot en machtig volk worden, en alle volken der aarde zullen in hem worden gezegend.
   Gal_3:9 Wie dus uit het geloof zijn geboren, worden met den gelovigen Abraham gezegend.
   Gal_3:14 opdat door Jesus Christus de zegen van Abraham over de heidenen zou komen, en wij door het geloof de beloften van den Geest zouden ontvangen.
   Gal_3:16 Welnu, de Beloften zijn gedaan aan Abraham en aan zijn Zaad; er wordt niet gezegd: “aan zijn zaden,” alsof er spraak was van meerderen, maar “aan uw Zaad,” als van één, en dit is Christus.
   Gal_3:18 Welnu, wanneer dit Erfdeel werd geschonken uit kracht van de Wet, dan zou het niet zijn geschonken uit kracht der Belofte; en toch heeft God het door een Belofte aan Abraham goedgunstig verleend.
   Gal_3:29 en wanneer gij Christus toebehoort, dan zijt gij ook het kroost van Abraham en erfgenamen volgens Belofte.
   Jas_2:21 Werd Abraham, onze Vader, niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij Isaäk, zijn zoon, op het altaar had geofferd?
   Jas_2:23 En toen ging de Schrift in vervulling, die zegt: “Abraham geloofde aan God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend;” toen ook werd hij genoemd: “de vriend van God.”
   Wanneer er gesproken wordt over de God van de patriarchen Abraham, Isaac en Jacob, is dat, zoals hierboven vermeld, Christus Jezus.
   Er is geen ander uitverkoren volk als zij die geloofden in Jezus Christus, zoals deze patriarchen.
   Vandaar: “Rom 11:1 Ik vraag dus: Heeft God dan zijn volk soms verstoten? Verre vandaar! Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin. “
   Allen die in Christus Jezus hebben geloofd vanaf Adam, zijn de uitverkorenen.
   “Velen zijn geroepen maar weinig uitverkorenen.”
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. *verbetering: Dank u Peter, voor deze opheldering …moest hieronder komen te komen staan

 7. De Talmud bevat volgens de orthodoxe joden de zgn. mondelinge Wet. Deze Misjna is eveneens geopenbaard door Mozes. Ze bevat onder andere de uitleg van de geschreven Thora, de profeten en de andere geschriften.. Men zou hem qua gewicht kunnen vergelijken met wat wij katholieken de Traditie noemen. Verder is er nog de Gemara, die commentaren bevat op de Misjna.
  Of de Jezus van de bijbel in de Talmud voorkomt, is onderwerp van debat. Wel weet ik uit ervaring dat veel joden menen van wel. Jezus is volgens hen een zeer slechte jood en de enige persoon die voor eeuwig in de hel verblijft.
  Een uitstekend overzicht staat in de Engelstalige Wikipedia:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_the_Talmud

 8. Het heeft geen zin de Joden als bevolkingsgroep te verketteren. Ze hebben een belangrijke rol vervuld in het tot stand komen van de Schrift en de verlossing. Sommige bekeerlingen uit het jodendom leveren zelfs in onze tijd sterke bijdragen tot het gelovige leven in de katholieke Kerk.
  … Zoals de Franse kardinaal Jean-Marie Lustiger.
  … Of zoals de heilige Edith Stein. Deze filosofe, bekeerlinge uit het jodendom, stierf tenslotte in een concentratiekamp. Ze is de auteur van talrijke geestelijke katholieke geschriften, en werd uitgeroepen tot kerklerares. Wat ze geschreven heeft kan nog ontelbare generaties gelovigen in positieve zin beïnvloeden. Bovendien is ze een mooi voorbeeld van wat vrouwen kunnen doen in het heiligingsproces van de mensen.

 9. Het telkens terug kerend refrein van sommige naïeve Gutmenschen, die als blinden blijven goedpraten, de “joden die geen joden zijn” (Ap. 2 : 9) en “Gode niet welgevallig, en alle mensen vijandig” (1 Tess. 2, 14 – 15), kan zand in de ogen strooien van hen die de geschiedenis niet kennen. Laat U niks wijs maken beste mensen, die Gutmenschen zijn allang door de realiteit inhgehaald. Dat betreft ook de bloemetjes op het station in München of de bloemetjes in Nijmegen, bij de opvang centra van illegale “migranten” islamieten. In de Franse Kerkprovincie was kard. Lustiger geen profeet van duidelijkheid, eerder een schulpjes kardinaal die erkende “eerst jood te zijn, en daarna pas Fransman”. Hij ondernam ook niks evenals zijn collega’s tegen de abortuswet van 1976, door de joodse minister mevrouw Weil in de vrijmetselaarregering Chirac/Giscard. Hier was het indertijd de joodse minster Ed van Tijn. We kunnen nog lang doorgaan. Daartegenover zijn er een handvol moedige joden die tegenstoom geven tegen wat joden ons aandoen. Eric Zemmoer, Ivan Rioufol, Shlomo Sand, Henry Makow en nog anderen. Vooral de laatste houdt niet op met het duiden van het levensgrote gevaar van de joodse almacht in de media wereldwijd, de oorlogen in Irak en Syrië ten bate van Israël en het Grote Israël, Hollywood, de geldwereld en de joodse almacht in de Amerikaanse regeringen.

 10. ☩JMJ☩

  Is er hier iemand op de hoogte van de QAnon-interventies op 8chan? QAnon is bevestigd als een agent die in opdracht van Trump cryptische boodschappen op het internet zet om aan te kondigen dat Trump op het punt zou staan om de Joodse Deep State in de VSA te verbrijzelen. De Amerikaanse alternatieve media ontploffen betreffende dit onderwerp.

  Het zou bijvoorbeeld kunnen dat George Soros gevangen gehouden wordt in Camp David, en dat de verslaggeving van gisteren, dat Soros een hartaanval in Hongarije zou gekregen hebben, valse informatie is.

  Trump heeft trouwens op 21 december, op de heidense feestdag zelf van de pedo-maçonnerie (solstitium), een executief bevel uitgevaardigd waarin hij een nationale noodtoestand afroept. Indien men tussen de lijnen leest, dan is het duidelijk dat het over de internationale Joodse pedo-maffia gaat. Die datum van publicatie kan geenszins toeval zijn; het is alsof men de pedocratie op haar eigen feestdag tegen de schenen wilde stampen.

  Staat Trump op het punt de satanistische oligarchieën omver te werpen, of is het één grote list? Als dergelijke omverwerping in de Verenigde Staten plaatsvindt, dan zal dat weldra volgen in Europa, want het gaat over een internationaal netwerk, volledig geconnecteerd. Indien men in Amerika het onkruid uittrekt, dan zullen de wortels hier in Europa mee boven de grond komen.

  1. Beste Benjamin,
   U stelt de vraag: “Staat Trump op het punt de satanistische oligarchieën omver te werpen, of is het één grote list? ”
   Trump is toch de man die sinds tientallen jaren gevormd is om in deze tijd president te worden.
   Zodus, hij doet niets uit eigen beweging. Voor de rest laat ik u nadenken.

   1. ☩JMJ☩

    Dag Peter,

    Soms keren slaven zich tegen hun Rothschild-meesters; men is immers geen robot, maar menselijk. Of Trump zich daadwerkelijk tegen de cryptocraten aan het keren is kan ik niet met zekerheid beoordelen, dus ik wacht af. Wel is het “executive order” van Trump, inmiddels ook door Andries Termote hieronder vernoemd, niet zo maar een alledaagse gebeurtenis. Het werd in feite op 21 december gepubliceerd (ik heb het op die dag zelf gelezen op de website van het Wit Huis), en niet op 23 december, hetgeen zoals ik hierboven reeds zei geen toeval kan zijn, gezien dat de maçonnieke feestdag van satanisch kindermisbruik is.

    Het is op de sociale media opgevallen dat het Twitter-account van Obama met Kerstmis een foto van 2013 gepubliceerd heeft, in plaats van een foto van dit jaar, 2017, waardoor er speculatie bestaat dat Trump Obama gevangen genomen heeft, en dat hij dus geen vrije toegang meer heeft tot het internet. De duidelijke implicaties van QAnon komen er op neer dat Trump een militaire insurrectie tegen de Deep State aan het plannen zou zijn. Is het waar, of is de President via zijn QAnon-agent de mensen in het zak aan het zetten? Wij zullen zien…

    1. ☩JMJ☩

     Ik heb mij laten vangen…

     Ik denk dat Trump in feite zich niet tegen de Rothschilds aan het keren is, maar dat de Rothschilds simpelweg besloten hebben om het Clinton-établissement te laten vallen, en dat Trump in deze de uitvoerder is van hun opdrachten. Waarschijnlijk gaat het dus slechts de Obama-Clinton-zijde van de NWO zijn die opgerold wordt, terwijl men de Trump-zijde van de satanische pedo-maffia met rust zal laten. Typisch dubbelspel van de Joodse oligarchen. De zichtbare vriendschappelijkheid tussen Trump en Netanyahu is een belangrijke factor in het begrijpen van wat er gaande is. Het was bekend dat Obama, tijdens zijn dagen als President, niet helemaal in de lijn van Netanyahu stond, en dat er nogal wat onenigheid tussen de twee bestond, die tot grote proporties losbarstte toen Obama het Iran-akkoord ondertekend had. Niet lang daarna werd Trump door de Rothschilds tot President verheven… Dat kan geen toeval zijn. Het was de reactie van de Rothschilds, onder andere, op het Iran-akkoord. Een strijd tussen satanisten van één en dezelfde NWO dus.

     De Jerusalem-declaratie onlangs is overigens daverend bewijs dat Trump nog steeds de Rothschilds en de judeo-maçonnerie dient.

 11. Beste Peter ! ik zou geen heiligenlevens lezen? Kent ge de zalige Anna-Maria-Taigi kent ge ze? Ze was de dochter van een geruineerde apotheker uit het Italiaanse Sienna . Ze is moeder geworden van zeven kinderen,leeft een hard leven in armoede , gebed en boete voor de zondaars . En Jezus zal haar begunstigen met een mystieke zon. Waarin ze de toekomst van de kerk kan zien en andere gebeurtenissen veroorzaakt door zondige mensen . Zodoende zal ze raadgeefster worden van minstens vier pauzen uit haar tijd . En in de basiliek van San Grisogono te Rome ligt het niet vergane lichaam van deze zienster . Wat zag ze dan in haar mystieke zon? Wat ook P.Pio had gezien! Er zal over de aarde drie dagen van duisternis komen en om het kort te houden ze zag tevens dat alle Joden en veel moslims tot geloof kwamen in Jezus en dan zal hij wederkomen wanneer de Heer de mensheid gezuiverd zal hebben ! Tot zover deze berichtgeving !

  1. Indien Trump de weg opgaat die JFK heeft willen bewandelen en het financieel systeem beoogt om zo de geheime vennootschappen droog te leggen, dan kan hij wel eens het zelfde einde kennen als dat van JFK.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht