Een ‘rode pil’ voor iedereen die er maar eentje hebben wil

Laatst had ik het zeldzame voorrecht om een goed boek te lezen. Het boek heet ‘Oorlog is misleiding en bedrog’ van iemand die zich identificeert als “Fre Morel”. Een pseudoniem van een in 2012 overleden Nederlander.

Een heel continent in een apocalyptische oorlog storten

Waar gaat het boek over? Het boek gaat over wat de schrijver de “eenendertigjarige oorlog” noemt. De oorlog die in 1914 tegen Oostenrijk-Hongarije en Duitsland begon met de moord op Frans-Ferdinand van Oostenrijk tot en met het neerzetten van de Sovjetvlag bovenop de Duitse Rijksdag van 1945. De oorlog die het ‘Oude Europa’, na de roerige negentiende eeuw, definitief vernietigde. Frans Jozef I, keizer van Oostenrijk en apostolisch koning van Hongarije, zei tegen de toenmalige Amerikaanse president “in mij ziet u de laatste monarch van het Oude Europa.” En inderdaad. De geschiedenis heeft hem gelijk gegeven.

Het boek documenteert als geen ander boek de tijd tot op de fatale schoten op zijn beoogde opvolger Frans Ferdinand. Opgemerkt wordt dat Frans Ferdinand, die voorstander was van een staat voor de Zuid-Slaven, vermoord werd door een voorstander van een staat voor de Zuid-Slaven genaamd “Jug-o-Slavija”. De moordenaar, Gavrilo Princip, werd dus voorgelogen door zijn opdrachtgevers en dat eindigde in de moord op de persoon bij uitstek die zijn droom zou verwezenlijken. Wie waren dan zijn opdrachtgevers, hoor ik u denken.

Nu komen we op de kracht van het boek. Het boek stelt niet teleur in het noemen van namen en rugnummers. De opdrachtgever was de organisatie ‘Zwarte Hand’, maar de Zwarte Hand was een frontorganisatie voor de Britse geheime dienst.

Ik hoor u opnieuw denken. Waarom zouden de Britten dit doen? Nou, de Britten hadden en hebben als doel Europa verdeeld te houden. Duitsland werd economisch te machtig en Rusland kreeg in die tijd heel veel invloed. Er waren zelfs al Russische plannen om Constantinopel binnen te vallen en te bezetten! De Britten voelden de druk dat indien er geen oorlog zou komen de continentale machten Duitsland, Rusland en de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie Groot-Brittannië glansrijk voorbij zouden streven. Dit moest gestopt worden. En is er een beter middel om dat te doen dan om alle drie in een oorlog te storten waarbij ze elkaar vernietigen?

Dit is een totaal andere uitleg van de feiten dan in een gemiddeld middelbare schoolboek staat en het boek stopt hier niet. Het boek ontmantelt systematisch de jaren die op de tragische gebeurtenissen van 1914 volgen op een onnavolgbare en, belangrijker nog, uiterst gedocumenteerde manier. Geen enkele (geen enkele!!) gebeurtenis in de Eerste en Tweede Wereldoorlog blijft onbenoemd; Fre Morel bekijkt ze met zijn eigen, unieke en diepe inzicht in het beschikbare feitenmateriaal.

Taalkundige overpeinzingen

Het boek is geen saaie geschiedenisles. De schrijver neemt de intellectuele ruimte wat overpeinzingen met de lezer te delen. Wat te denken van het woord “nadenken” bijvoorbeeld, lijkt dat meer op “na-apen” of “zelfstandig denken”? Mijn antwoord is dat “nadenken” in de tegenwoordige zin van het woord, vooral “na-apen” betekend. Links-liberalen associëren hun ideeën vooral met intelligentie. Wie niet kan “nadenken” is niet “intelligent”. Maar ik wil die mensen helemaal niet “na-apen in hun denken”. Als ik dan niet “intelligent” ben dan zij het maar zo. Sterker nog, hier in Vlaanderen is verbroederen zingen en drinken in een cantus. Dat is nuttiger tijdverdrijf dan links-liberalen “na-apen in denken”. Zo is zingen beter dan nadenken.

Trivia

Grappig is het boek met trivia en ‘leuke feitjes tussendoor’. Wist u bijvoorbeeld dat de Romeinse groet, tegenwoordig bekend als de ‘Hitlergroet’, een vrij normaal iets was tot en met 1941 aan toe en ook in Amerika gebruikt werd als militaire groet? Nee? Dan weet u het nu. Wist u dat dr. Jozef Goebbels zijn ideeën voor het Rijksministerie voor Volksverlichting en Propaganda baseerde op ideeën van het neefje van Sigmund Freud?

En dat het neefje van Sigmund Freud, Edward Bernays, een soort Amerikaans “Rijksministerie voor Volksverlichting en Propaganda”, het Committee on Public Information (CPI), heeft opgericht? Het CPI had onder meer als doel om via Hollywood-films de wensen van de Amerikaanse regering te propaganderen bij het volk, op een schaal waarop genoemde dr. Jozef Goebbels alleen maar kon dromen. Het is allemaal echt waar.

Dit soort opsommingen van feiten zijn alleen nuttig en geloofwaardig als er ook een register is met waar de schrijver het allemaal vandaan heeft gehaald. En het boek stelt ook daarin niet teleur. Iedereen kan het als een uitdaging zien om de feiten die de schrijver aandraagt te diskwalificeren. Waarmee we op het volgende punt aankomen.

Lezen of niet?

Het is vooral een kwestie van *willen* weten. Als de lezer zichzelf de vraag stelt: “over de Irakoorlog in 2003 is gelogen, over de Irakoorlog daarvoor is gelogen, over de oorlog in Vietnam is gelogen, over de oorlog in Korea is gelogen, zal het dan niet zo zijn dat er ook leugens zijn verteld over de Eerste en Tweede Wereldoorlog?” Als uw antwoord “ja” is (en mijn antwoord is zeker “ja!”), maar u heeft niet het feitenmateriaal voorhanden om te zeggen wat die leugens precies zijn, dan is hier uw kans uw kennis van de geschiedenis wat op te poetsen. Uw kijk op de ‘Eerste en Tweede Wereldoorlog’ zal nooit meer hetzelfde zijn.

Fré Morel ~ Oorlog is misleiding en bedrog (2e druk)

Artikel door Erwin Wolff (Vicevoorzitter Katholiek Forum), oorspronkelijk gepubliceerd op Novini: http://www.novini.nl/rode-pil-iedereen-er-eentje-wil/ 

Auteur:Erwin Wolff

4 commentaren op “Een ‘rode pil’ voor iedereen die er maar eentje hebben wil

  1. De tijd dat de Britten nog de wereld beheersten is reeds lang voorbij ook al geloven ze dat nog . Ook zijn ze ook verantwoordelijk voor de miserie in het Midden-Oosten. zeker een interessante boek om eens te lezen de vergane glorie van de Britten !!

  2. Zo worden we nou belazerd op school en in de media. Ik ga het boek zeker lezen ! Bedankt voor dit wetenswaardige artikel !

  3. Heeft U het nu ook in de gaten, beste Erwin W., geschiedenis is het verhaal van de overwinnaar. Degene die de geschiedenis bepaalt, bepaalt het heden en de toekomst. Advies, alles vergeten wat U op school geleerd heeft, of op één van die fabeltjes faculteiten. Begin opnieuw, en dan zult U ontdekken dat de grote geldwereld, ja, die van de talmud baronnen in de City en Wallstreet, bepalen wanneer, en met wie oorlog gevoerd gaat worden. Het Engelse en het Amerikaanse volk zijn hun voetvegen, kanonnenvoer ; de soldaten zijn horigen die voor de geldbaronnen de wereld moeten veroveren. Zelfs Napoleon hing van hen af. Toen hij nationalist werd, lieten ze hem vallen, met het omgekochte verraad door Rothschild, van zijn generaal Grouchy, die te laat in Waterloo terug was om Napoleon te ontzetten. Maar ik vraag me af of de schrijver Fre Morel, tot op het bot gaat. Gezien de uitgever, denk ik van niet. Daarom heb ik het boek niet gekocht. De moordenaar Principe in 1914, was een joodse vrijmetselaar en “de Zwarte Hand”, was onderdeel van de loge. Tijdens het proces heeft hij verklaard dat de troonopvolger Ferdinand, “veroordeeld was door de vrijmetselarij”. De wapens van Principe en zijn handlangers, kregen zij van kolonel Dimitrijevec, chef van de locale loge. Eén van de doelen was ook, uit Europa de drie Christelijke keizers (Habsburg, Hohenzollern, en de Tsaar) te verdrijven en om Europa voor goed te destabiliseren, en tenslotte in 1917 het joods aangedreven communisme in Rusland te brengen. Het principe besluit tot de oorlog was genomen op het Jekill eiland voor de kust van Georgia (VS), door een teintal joodse vrijmetselaar Wallstreet top bankiers, in 1913. Hun namen zijn bekend. Kan nog veel langer doorgaan, maar beter een volgende keer.

  4. Echt jammer dat het boek vreselijk ontsierd wordt door een massa taal- en spelfouten ! Ik begrijp niet dat een uitgever dat niet beter naleest alvorens zo iets uit te geven

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht