VN mensenrechten-comité op ethisch hellend vlak: vandaag abortus, morgen euthanasie

Foto: Genetic Home Reference

In een opiniestuk in de Standaard (11 december), drukte Réné Stockman, Generaal-Overste van de Broeders van Liefde, zijn bezorgdheid uit over recente pro-abortusverklaringen van het VN Comité voor de Rechten van de Mens. Het VN Mensenrechten-comité bestaat uit internationale experts die de Rechten van de Mens moeten promoten door richtlijnen op te stellen over hoe men deze rechten moet interpreteren, actualiseren en implementeren.  Tijdens een vergadering van dit Comité (klik hier voor ledenlijst) te Genève begin November werd abortus als een aanvaardbare manier voorgesteld om handicaps te voorkomen.

Dit was onder andere te zien in de volgende Youtube video, waarbij het Tunesisch lid van het VN mensenrechten-comité, Prof. Yadh Ben Achour,  het recht van vrouwen benadrukt om een gehandicapt kind te aborteren. Hij verdedigde de rechten van reeds geboren mensen met een beperking, maar vond het ethisch niet contradictorisch, om foetussen met een handicap af te drijven. “We moeten alles doen om gehandicapten een zo kwaliteitsvol mogelijk leven te geven, maar dat wil daarom niet zeggen dat men een foetus met een handicap moeten laten leven,” aldus Ben Achour. Yadh Ben Achour is jurist, expert in Islamitische politieke theorie en voorzitter van de Tunesische politieke hervormingscommissie (2011).

Eugenetica en nazipraktijken

Broeder Stockman beschuldigde het VN Mensenrechten-comité van eugenetica en nazipraktijken: “Wie niet voldoet aan de vooropgestelde normen, wordt dus a priori het recht op leven ontzegd.” De ironie in dit ganse verhaal, aldus Broeder Stockman is dat de “Rechten van de Mens werden opgesteld in 1948, in de nasleep van het nazi­regime, waar eugenetica het criterium was om zich te ontdoen van al wie niet paste in het beeld van de ‘Übermensch’. Is men vergeten, dat men precies daarom de eugenetische abortus uitdrukkelijk verwierp?” Broeder Stockman huiverde ook bij plannen van het VN mensenrechten-comité om begin 2018 geassisteerde suïcide en euthanasie op hun agenda te zetten. “We mogen ons dus nog aan een stel nieuwe rechten verwachten die mensen in naam van het autonome leven het recht geven om te doden: zichzelf en anderen.”

Scherpe reactie van VN Comité voor Personen met een Handicap

De interesse van de VN voor de argumenten van het pro-abortus/euthanasie/reproductieve rechten-lobby is zeker niet nieuw. De VN is al langer een verdediger van reproductieve rechten en de gender ideologie (gender als culturele constructie en dus als maakbaar begrip).  In september van dit jaar verdedigde een groep “mensenrechten”-experts van de VN het recht van vrouwen wereldwijd op een “veilige abortus” en een decriminalisering van vruchtafdrijving.  Interessant om te noteren, is dat het VN Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) uitdrukkelijk aan het VN Mensenrechten-comité gevraagd heeft om de “actualisering” van haar richtlijnen inzake abortus in geval van een handicap in te trekken.  In een document verklaarde het CRPD, dat wetten, die een abortus toelaten op basis van een handicap, niet alleen in strijd zijn met het VN verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (2006, Art,. 4,5,8), maar ook het “stereotype vereeuwigen, dat een handicap niet compatibel is met een zinvol leven.”

Pro-life meningen op conservatieve websites automatisch “fake news”?

In een reactie op Broeder Stockman’s opiniestuk, deelde Dominique Minten, redacteur buitenland bij De Standaard, de Generaal-Overste van de Broeders van Liefde afwijzend in onder de “conservatieve vleugel” van de Katholieke Kerk. “De plannen van de VN rond ‘eugenetische abortussen’ ….circuleert bijna uitsluitend op ethisch-conservatieve en extreemrechtse websites, en wordt daar eenzijdig gebracht,” aldus Minten. Met andere woorden:  de meningen van deze conservatieve opiniemakers en websites, zijn, volgens Minten, automatisch ongeloofwaardig en “fake news” omwille van hun politieke kleur. Tijd voor een cursus “kritisch nadenken”? Blijkbaar zijn de intellectuele oogkleppen van sommige journalisten zo groot geworden, dat ze niet meer in staat zijn om de eenheidsgedachte, die door het media-establishment wordt opgedrongen, in vraag te stellen.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

6 commentaren op “VN mensenrechten-comité op ethisch hellend vlak: vandaag abortus, morgen euthanasie

 1. De stad ligt aan de kust, waardoor handelaars hun rook kunnen zien als er iets met de stad zou gebeuren (Openbaring 18: 17-18).
  De Verenigde Naties hebben hun hoofdkantoor in de stad.

 2. De opiniebijdrage van René Stockman lijkt mij problematisch, hoor. Hij maakt geen onderscheid tussen de tussenkomsten van de commissieleden en het document van het VN-comité. Deze uiteindelijke tekst is erg verontrustend, maar vermeldt geen gehandicapten.

  Ik vermoed dat René Stockman zich baseerde op het stuk van dr. Grégor Puppinck, de directeur van ECLJ (een NGO die tegen abortus lobbyt). Hij is jurist en heeft hierover een zeer correct en duidelijk opiniestuk gepubliceerd. De site van ECLJ bevat een link naar de tekst van het VN-comité.
  https://eclj.org/abortion/un/le-retour-de-la-culture-de-mort

 3. ☩JMJ☩

  Zowel Hitler als de Geallieerden dienden één en dezelfde cryptocratie; diezelfde cryptocratie die vandaag haar agenten in politieke functies plaatst. Hitler’s eugeneticisme en hersenspoelingtactieken bleven dan ook na de oorlog in ontwikkeling. De politieke strijd tussen “Rechts” en “Links” sinds de oorlog is één grote farce. Het plan is om volgens graduele stappen de wereldtoestand te transformeren volgens het model van het Schrikbewind van de Franse Revolutie; volgens graduele stappen omdat de cryptocraten menen dat zij op die manier kunnen voorkomen dat hun georganiseerde systeemterreur zou imploderen gelijk het Schrikbewind. De creatie van de woeste, irreligieuze, rasselijk vermengde, identiteitsloze, naakte en barbaarse mens van de Verduisteringsfilosofen, doormiddel van hersenspoeling en geïnstitutionaliseerde moord, is hun doel. De hersenspoelingtactieken werden na de oorlog verder ontwikkeld onder de codenaam MKUltra. Deze uiten zich in de televisie, internet, schriftelijke propaganda, de commerciële verspreiding van antidepressiva, verdoken testen op het menselijk brein etc. etc. De intellectuele slavernij die reeds bereikt werd doormiddel van massale hersenspoeling is waanzinnig vergaand; dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de regeringen in oorlog zijn tegen de aan hen onderworpen volkeren zonder dat die volkeren het beseffen.

  Er valt niet mee te praten, met de serviele homo modernus; zelfs de inherente immoraliteit van het uitmoorden van gehandicapte kinderen vooraleer zij zelfs geboren zijn begrijpt hij niet meer. Alleen de Hoogheilige en Aanbiddelijke Drie-Eenheid kan de kroost van Adam uit het intellectueel en moreel vacuüm trekken waarin het heden wegteert, en die barmhartige God werkt door Zijn op aarde gestichte Kerk. Het is dan ook van het hoogste belang dat de paralyserende wantoestanden binnen de Kerk zo spoedig mogelijk uit de weg geruimd worden, opdat haar goddelijke zending niet langer van binnen uit verhinderd wordt.

 4. We leven in zeer slechte tijden en abortus,euthanasie , gendersideologie zullen zeer normaal worden en wie er tegen ingaat zal worden verketterd . Dat zien we dagelijks alles zal aanvaard worden en God en zijn geboden zullen verbannen worden naar het museum en God zal zelfs vergeten worden, gelukkig zullen er nog ware gelovigen zijn die in het geheim Gods woord zullen bewaren en er naar handelen!

 5. … Mijn felicitaties en bewondering voor Broeder René Stockman, die zonder complexen opkomt voor het leven : anti abortus en anti euthanasie. Over de Verenigde Naties maak ik me geen illusies, en nog veel minder over juiste, logische ethische standpunten in de zelfbenoemde kwaliteitskrant(?) de Standaard.
  … Moeder Theresa deed er ook geen doekjes rond in haar toespraak toen ze in 1979 de Nobelprijs voor de vrede kreeg : “De grootste vernietiger van de vrede vandaag is de schreeuw van het ongeboren kind. Want als een moeder haar eigen kind kan vermoorden, in haar eigen schoot, waarom zouden we dan elkaar niet doden ? Vandaag de dag worden miljoenen kinderen vermoord, maar we zeggen niets.”
  … Geen wonder dat Moeder Theresa bekritiseerd werd door “hedendaagse denkers”.

  (Dank aan Katharina Gabriels voor dit prima artikel.)

 6. De VN en de EUSSRR, zijn al vanaf de oprichting, opgezet als voorlopers van de judeo-maçonnieke wereldregering, los van God. Toen indertijd het VN handvest werd opgesteld, waren het de communistisch joodse Sovjet Unie en het maçonnieke Frankrijk die zich verzetten tegen de opname van een hemelse verwijzing naar de Schepper. Hetzelfde gebeurde met de EUSSR “constitutie”, in 2005, weet U het nog beste lezers, door de Franse maçonnieke regering. Sindsdien is de VN verder gederailleerd en niet-vrijmetselaars hebben daar geen toekomst. Ook de hier aangehaalde profeet van het eugenetisch aborteren, Ben Achour, kan niet de islam vertegenwoordigen. Want de islam wijst abortus af. Vaak zijn de islam landen, bondgenoten van het Vaticaan als het om verdediging van pro-life standpunten gaat. Ben Achour, spruit van een vooraanstaande Tunesische bourgeois familie, is ongetwijfeld een marraan. Anders is de Tunesisch binnenlandse tegenstelling tegenover de elite, niet te verklaren. Anderzijds, niet te somber zijn beste lezers. Hier in Den Haag, een week geleden, hielden ongeveer 15.000 deelnemers, protestanten en katholieken, hun jaarlijkse anti-abortus mars door het centrum van de stad. De laatste jaren verdubbelt het aantal deelnemers telkens. Er is nog Christelijke potgrond. In België zal dat sterker zijn. Maar de ommekeer in denken over de wereld zonder God, ja, de wereld van de VN, die van de EUSSR, en de meeste Westerse landen, heeft zijn langste tijd gehad. De Christelijke opwekking wordt aangestuurd vanuit de ex-communistische landen in Midden- en Oost-Europa. Na Frankrijk zijn nu ook de Duitse burgers wakker geworden. Hongarije en Polen zijn de voortrekkers van dit nieuwe gegeven.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht