Amnesty International spendeert het grootste deel van haar geld aan pro-abortus campagnes

screenshot van de website van Amnesty International Ierland, waarin opgroepen wordt tot de legalisatie van abortus (screenshot afkomstig van Katholiek Nieuwsblad)

Amnesty International doet zich voor als een goede liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor mensenrechten. Dit blijkt echter niet waar te zijn. Hun grootste bezorgdheid is het legaliseren van moorden op ongeboren kinderen via abortus.

Vorig jaar besteedde de organisatie maar liefst 275.463 euro aan pro-abortus campagnes. Dit is een aanzienlijk hoger bedrag dan werd gereserveerd voor andere acties, zoals het tegengaan van martelingen (89.370 euro), het bestrijden van discriminatie (55.537 euro) en het afschaffen van de doodstraf (34.983 euro). Van het bedrag zou 160.687 euro zijn uitgegeven aan een campagne die wees op de noodzaak van het legaliseren van abortus in Ierland, de human rights compliment abortion law. 114.776 euro ging naar een actie genaamd My body, My rights, waarmee wordt gestreden voor “reproductieve rechten” voor vrouwen in landen zoals Ierland, Nepal, Marokko en Tunesië.

Volgens het hoofd van Amnesty International in Ierland, Colm O’Goldman, zou het wettelijk verbieden van abortus een schending van de mensenrechten zijn: “Vrouwen en meisjes hebben het mensenrecht om toegang te hebben tot veilige en legale abortus”. Over de mensenrechten van de ongeboren kinderen wordt natuurlijk weer niet gesproken: zij zijn de untermenschen die zomaar vermoord mogen worden, en het is zelfs een schending van de mensenrechten als je hen niet mag vermoorden.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

29 commentaren op “Amnesty International spendeert het grootste deel van haar geld aan pro-abortus campagnes

 1. Daar schrik ik nu helemaal niet van . Ze komen zogezegd op voor de mensenrechten maar schenden ze zelf . Deze humanisten waar de wil van de mens centraal staat hebben niet veel vandoen met Evangelische waarden!!

 2. … Van mij ziet Amnesty International geen Euro. Ik heb ze nooit vertrouwd.

  … Zoals het tegenwoordig “bon ton” is, beschouwt Amnesty International het ongeboren kind als een pakje vlees dat gewoon mag weggeworpen worden als het u goed uitkomt. Of als een bedorven stuk gemalen rundvlees dat je snel in de vuilnisbak moet kieperen. (Tenzij het nog nuttig bevonden wordt voor de schoonheidsindustrie …)

  … Waar mogelijk moeten de christenen laten horen dat dit immoreel is. Ook in eigen kring als het nodig is.

 3. Voor afschaffing van de doodstraf ,maar de ongeboren kinderen vermoorden mag wel. Altijd maar praten over rechten, maar plichten is kennelijk een vies woord geworden. Als een vrouw sex heeft moet ze altijd rekening houden met een zwangerschap. Wil je niet zwanger worden, dan ook geen sex. Zo simpel is het. Ben je zwanger, dan heb je het kind maar te laten komen, dat is het geboorterecht van het kind en de plicht van de vrouw. Egoïsme voert de boventoon. Ik geef geen cent aan Amnesty !

 4. “Amnesty International doet zich voor als een goede liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor mensenrechten”
  Ach, wat zijn nu de “mensenrechten”? Al ooit zo’n klucht gelezen in de H. Schrift? De mens voor de mens, en zonder God noch gebod. Dat zijn de “rechten van de mens”.
  Amnestie International, weer zoiets als waar iedereen naar kijkt alsof het een instelling is die rechtvaardigheid nastreeft, maar het is een vuiligheid met een laagje goudverf erover heen.
  De gerechtigheid kan alleen bestaan in de geboden van God, al het overige is onrecht, kwaad en afschuw.
  Instellingen zoals deze zijn er ontelbare, zoals ook artsen zonder grenzen, het rode kruis, enz…
  Maar ja, de massa wil leven zonder God, en daarom zoeken en/of aanvaarden zij iets dat op de goddelijke gerechtigheid lijkt.
  De NWO en de NWO kerk zijn in volle aantocht en zullen weldra een wereldleider inluiden. Dan zal er gejubel zijn voor de goddeloze, die denken God voorgoed te hebben verbannen uit Zijn schepping. Echter zij beseffen zich niet dat Jezus binnenkort Zijn erfdeel komt opeisen.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 5. ☩JMJ☩

  Goldman. Een Jood dus. De Joden zijn Europa aan het kapotmaken, en toch weigert men in deze samenleving nog steeds om de olifant in de kamer te zien en aan te wijzen. De Joden zijn een minderheid temidden van de Europese bevolking waar zij als gasten vertoeven, en toch blijft men het maar normaal achten dat die groep zo dik aanwezig is in de machtscirkels, en over die machtscirkels heerst. Inderdaad, zij zelf zijn het die de genoemde machtscirkels gecreëerd hebben ter vervanging van de oude Christelijke politieke orde!

  Europeanen! Gaat u blijven dansen op het fluitspelen van Godsmoord-Juda, terwijl de Hebreeërs uw kroost uitmoorden door abortus? De jeugd is de wandelstok van uw oude dagen. Hervindt de wijsheid om dit in te zien.

  1. Nogal een gemakkelijke uitvlucht om alles wat fout loopt in onze huidige samenleving op de rug te schuiven van de Joden. En het klopt natuurlijk ook niet. De abortuswetgeving werd in België gestemd door een meerderheid die o.m. gevormd werd door de christelijke volkspartij. Ik zie daar alvast niet de hand van “de Jood” in.

   Benjamin, uw gedachten ruiken iets teveel naar onversneden antisemitisme, iets wat de Kerk nooit tot haar overtuiging heeft gemaakt. Wil uw vrij twijfelachtige politieke visie niet te verwarren met Jezus’ boodschap en de geloofsschat die de Kerk door de eeuwen heeft doorgegeven.

  2. Al meerdere keren heb ik aangestipt dat er hier artikelen verschijnen waarvan de referentie overduidelijk niet nagekeken werden. Hier ook. Er staat geen “Colm O’Goldman” aan het hoofd van Amnesty Ireland, van wie Benjamin zich haast om weer te verwijzen naar “de eeuwige Jood”. De “executive director” heet evenwel Colm O’Gorman. Een Ier. Geen Jood.

  3. Benjamin, ja deze hebben sinds het jaar 1 AD, de wereld gehaat en de ganse schepping van God en zijn vijanden van God. Deze hebben gezworen de K. Kerk tot op zijn vestigingen af te breken, en dat is wat er gebeurt.
   De door hen gemanipuleerde massa heeft God verlaten en als men God verwerpt dan aanvaardt men automatisch Gods en onze vijand, Satan.
   Laus tibi +
   Ave Maria +

   1. Stilaan onthult zich het ware gezicht van een aantal mensen. In het Duits valt Jules’ uitspraak samen te vatten met: “Die Juden sind schuld!”. U bent in goed gezelschap, beste Jules!

    1. Schrijft u in raadseltjes, Jan? Welk zou “het ware gezicht van een aantal mensen” dan volgens u moeten zijn? Wat heb ik verkeerd geschreven? Het staat toch in de H. Schrift; “Hij kwam onder de zijnen, maar de zijnen aanvaarden Hem niet.”
     Wie bent u jan Van Den Berghe? U komt hier juist maar op dit forum om roet in het eten te gooien.
     Geen onbegrip is dat maar onwil.

     1. Om de haverklap zie ik hier allerlei onkatholieke standpunten verschijnen. Eigenlijk gaat het niet meer of minder dan ketterijen. Lees ik over knotsgekke complottheorieën. En op de koop toe wordt ons katholiek geloof verwart met allerlei vreemde politieke opvattingen. Inderdaad, daar heb ik geen begrip voor. Als katholiek verlang ik naar de zuiverheid van Gods boodschap zoals die Kerk die in haar wijsheid uitdraagt.

     2. Jan als je schrijft: “Als katholiek verlang ik naar de zuiverheid van Gods boodschap zoals die Kerk die in haar wijsheid uitdraagt.”
      Goed, Jan geef dan het voorbeeld hier en schrijf: “Ik erken het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods Maria, zoals de Katholieke Kerk het heeft afgekondigd.” “Ik erken dat God alles heeft geopenbaard wat in de H. Schrift staat en dat Adam en Eva door God zijn geschapen zoals het staat in de H. Schrift.” “Ik erken dat Lutherse missen bijwonen tegen de voorschriften zijn van Onze Moeder de H. Rooms Katholieke Kerk.” “Ik erken dat er maar één geopenbaarde waarheid is zoals de Katholieke Kerk die altijd heeft onderwezen, en dat er buiten die H. Katholieke Kerk geen heil is.”
      Ik wacht op uw antwoord, waarvoor ik u reeds dank.

    2. Benjamin Van Dyck, Peter en Jules Van Rooijen zijn de meest toegewijde Katholieken. Ik denk dat jij jouw ware gezicht laat zien. Ben jij soms een heimelijke Jood?

     1. Heel opvallend hoe sommigen zich bijna schuimbekkend uitlaten als er op gewezen wordt dat er een groteske fout in de tekst van bovenstaand artikel is geslopen. De voorzitter van Amnesty Ireland is geen Jood. Wel een Ier. En zijn naam luidt Colm O’Gorman. Niet Colm O’Goldman.

      1. Inderdaad, onze collega nam de naam O’Goldman over van Katholiek Nieuwsblad, maar het is inderdaad Colm O’Gorman. Dit is hierbij aangepast.

     2. Ephraïm, Jan zal beslist hierover geen “schuimbekkende uitlatingen” over doen, wees gerust. Er zal hierover beslist wel een radiostilte van zijn kant geven.

     3. Van den Berghe, iemand schuimbekkendheid verwijten is wel heel erg. Ben je zelf niet een beetje aan het schuimbekken? Overigens, Gorman komt weldegelijk voor in de Joodse familieboeken net zoals de Iers aandoende naam McDonald (bekend van de wereldwijde vreetschuur waar troep aan de goyim wordt verkocht) en ook jouw eigen naam staat gewoon in de boeken met Joodse familienamen. Daarom nogmaals, ben je gestuurd door de Vrijmetselarij of ben je een Hasbara troll?

     4. Jan Van den Berghe,
      Beste Jan, mag ik u de volgende vraag stellen,
      Als iemand de WOII genocide onderzoekt naar waarheid, of deze niet erkend of deze wel erkent, heeft deze persoon dan een zonde begaan?
      Als uw antwoord neen is, dan zeg ik ; waar is dan het probleem?
      Als uw antwoord ja is, dan vraag ik hoezo?

     5. Jan, geef eens de referentie naar die “Joodse familieboeken” waar de naam “Gorman” in zou voorkomen.

 6. De ongeborenen zijn inderdaad de nieuwe “Untermeschen”. Hoelang gaat het nog duren voordat men collectief uitroept: “Wir haben es nicht gewusst”.

 7. Laten we wel onderscheid maken tussen Joden en Joden. Wat u bedoelt zijn lieden zoals Rothschild, Soros enz. Dat zijn mensen die het joodse geloof hebben aangenomen om er zelf beter van te worden , opportunistisch dus. De Joden die echt joods zijn en hun geloof beleven vanuit een oprechtheid, liberaal of orthodox maakt niet uit, kun je van geen kwaad betichten. Ook mensen van Joodse komaf maar zonder te geloven kun je dat niet in hun schoenen schuiven. Laten we niet anti semitisch zijn , het is Gods uitverkoren volk en Jezus zelf was ook een Jood.

  1. Ik sta u bij Marrie. Jezus heeft het “jood zijn” vervuld. Ons geloof kent zijn oorsprong in het Joods-zijn. Wij zijn er echter veel te veel van vergeten. Wanneer je de rijkdom van het Hebreeuws leert kennen, samen met het oude testament, dan leer je Jezus pas echt kennen. Men kan zelfs niet claimen Christen te zijn en het Joodse terzijde schuiven. Dan snij je je eigen wortels af. De Joden van nu verwachten de Messias nog. Er zijn er velen, in Jeruzalem en omstreken die in het geheim al in Jezus geloven. Dat er Joden zitten tussen die oligarchen maakt het Jodendom op zich nog niet slecht.

   1. Is Rom.11,1-11 geen reden om ons niet negatief uit te laten over het volk Israel? Dat de Talmud zich niet bepaald lovend over Jezus uitlaat is van hieruit gezien niet verwonderlijk. Maar om daarom en vanwege de activiteiten van sommige invloedrijke joden al het joodse maar te verketteren is hetzelfde als héél de Kerk verketteren vanwege bv. het gepleegde kindermisbruik van bepaalde geestelijken of andere minder fraaie daden van katholieken.
    Waarop baseert u zich als u zegt dat het Gods uitverkoren volk “was”, indien Paulus zegt dat God zijn volk “volstrekt niet” verstoten heeft?

    1. In diezelfde brief heeft de apostel Paulus het erover. In het hoofdstuk 9 maakt hij duidelijk dat we door de Belofte behoren tot Israël. Alhoewel niet geboren uit Israël, zijn de christenen door Gods belofte het nieuwe Israël. Protestanten spreken in dat verband over de “vervangingsleer”, iets wat ze beschouwen als een Roomse dwaling.

     1. Dank voor uw antwoord. Ik geloof ook dat de Kerk het nieuwe Israël is maar dat wil nog niet zeggen dat God Zijn belofte aan het oude Israël, hoe verscheiden dat tegenwoordig moge zijn, opgeheven heeft. Zij blijven Gods vrienden, omwille van de aartsvaders. Ons past daarom, zoals Paulus zegt, bescheidenheid. De manier waarop op dit forum soms over “de Joden” gesproken wordt is daarom niet passend en zelfs onchristelijk. Hoe misdadig de werken van sommigen van hen ook mogen zijn en al zou hun Talmoed van voor naar achter antichristelijk zijn, tekent dit enkel hun blindheid, niet hun uitverkiezing want die komt van God uit en niet vanuit ons beperkte zicht. Onze Kerk is als een moeder die op haar verloren kind wacht, zij roept en verwijt niet, zij bidt en verlangt. In die geest zouden wij ook moeten denken en spreken. De kwaadaardigheid is voor Gods oordeel, niet voor het onze. Er is er al een die ons aanklaagt bij God, dag en nacht. Wij moeten ons bij hem niet aansluiten.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht