Trump-administratie beëindigt de verplichting voor religieuze organisaties om anticonceptiva te voorzien

De Trump-administratie heeft vandaag een besluit uitgevaardigd dat de federale vereiste beëindigt waardoor werkgevers gedwongen werden hun geweten te schenden door deel te nemen aan de voorziening van anticonceptiva en abortieve middelen voor hun werknemers.

Het ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) van de Obama-administratie had deze vereiste uitgevaardigd, dat vaak het HHS-anticonceptiebesluit genoemd wordt. De Kleine Zussen van de Arme, pro-life nonnen die voor de ouderen zorgen, weigerden samen met Hobby Lobby en andere religieuze organisaties, hieraan te voldoen. Door anticonceptiva en levensbeëindigende middelen aan te bieden zouden de Kleine Zusters van de Armen hun missie uitdrukkelijk in strijd brengen met de waardigheid van elk menselijk leven.

President Trump heeft tijdens zijn campagne beloofd deze vereiste te beëindigen. In mei 2017 tekende hij een uitvoerend bevel van de religieuze vrijheid, die dit proces in gang leek te zetten, hoewel sommige sociale conservatieven het “vreselijk onvoldoende” vonden en veel zwakker dan een eerste uitgelekte versie. Vandaag voldoen de nieuwe regels aan dit uitvoerende bevel.

“Geen Amerikaan moet gedwongen worden om te kiezen tussen de dictaten van de federale overheid en de eisen van hun geloof,” zei Trump toen hij deze bestelling ondertekende in het Witte Huis. Hij riep de Kleine Zussen van de Arme naar het podium met hem.

Delen uit een artikel van Claire Chretien voor Lifesitenews: “BREAKING: Trump administration ends rule requiring nuns to fund contraception”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum.

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

16 commentaren op “Trump-administratie beëindigt de verplichting voor religieuze organisaties om anticonceptiva te voorzien

 1. En ook geen Belg zou moeten gedwongen worden om te kiezen tussen de dictaten van de federale overheid en de eisen van hun geloof. Dat is geen vrijheid – maar slavernij. Gelukkig zit de vrijheid wel niet in de dictaten van onze overheid – maar zit de vrijheid van ieder trouwe katholiek in het aanvaarden van het kruis. Dat kan niemand van een andere religie of iemand van de seculariseerde wereld ons ooit afnemen. Want de vrijheid is niet wat de wereld ons te bieden heeft – maar de vrijheid zit in de Heilige Drievuldigheid ‘ De Vader – de Zoon – Heilige Geest. en om die innerlijk vrijheid te bewaren krijg je nog eens extra steun van Moeder Maria. Want het bidden van de rozenkrans is een stevige wapenuitrusting tegen de wereldse onzin dat bij vele mensen trouwens altijd eindigt in zielendood ( depressie – burn-out – zelfmoord – verslavingen en zelf tot vele abortussen en euthanasie-aanvragen ). Als je innerlijk vrij wil zijn en ook graag blijven, is bidden onze enigste bescherming – geen wapens – geen geweld – maar gewoon klein worden en knielen voor Godsaanschijn. Knielen mag wel niet meer in België, daar hebben onze lauwe bisschoppen en priesters voor gezorgd om de knielbanken te verwijderen uit het Belgische landschap en te vervangen door ligzetels. Dat is duidelijk dat deze lauwe mannen het nog niet goed begrepen hebben waarom er ooit knielbanken waren voor de leken. Awel hier heb je het antwoord – om als katholiek te volharden in een maatschappij waar God niet meer welkom in is. Wat hebben we aan ligzetels en aan pinautomaten? Dat zal een trouwe katholiek zeker niet voeden in het volhouden van ” Barmhartigheid ” – want onze voeding zit in het knielen en bidden voor Godsaanschijn en in een zuiver “Heilige Eucharistie” die ons helpen om in een Goddeloze wereld waar de dood van zielen overal zijn intrede doet te volharden in de LIEFDE. Amen.

  1. Jezus heeft ons heel duidelijk op het hart gedrukt dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Er is echt geen nood om het traditioneel katholicisme te vereenzelvigen met een of andere reactionaire staatkundige beweging. Dat werkt alleen maar remmend, verlammend en brengt ook bijzonder veel negativiteit binnen. En dat laatste, Benjamin, kenmerkt veel van uw berichten.

  2. @Lotje,
   wat een goede oproep. Heel waardevol. Heerlijk om zó overtuigd te zijn. Ook ik bidt het snoer van rozen. Maar er is nog niemand geweest die als katholiek de inhoud van deze link voor mij (n gevoel) heeft willen weerleggen:
   https://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=article&id=160:had-jezus-broers-en-zussen&Itemid=93

   Zolang die twijfel over deze mariale dogma’s blijft bestaan, is ook het bidden van de rozenkrans steeds weer aangetast.
   Help.

   1. ☩JMJ☩

    Hendrik,

    Christus was de Eerstgeborene van Maria. Dat wil niet zeggen dat Zij daarna nog andere biologische kinderen had, maar het primogenituur had in Israël een groot belang binnen religieus en temporaal domein, en had ook een profetische en typologische waarde met betrekking tot de Messias. Ook nu nog is het normaal taalgebruik om, wanneer iemands eerste zoon geboren wordt, te spreken over de eerstgeborene, ofschoon die persoon geen andere kinderen heeft.

    De “Broeders des Heren” waren in feite neven van Christus. Sint Jacobus de Rechtvaardige, de eerste Bisschop van Jerusalem en de schrijver van het Canoniek Epistel naar hem genoemd, was de zoon van Maria Cleophae, zuster van de Onbevlekte Maagd Maria. Sint Judas Thaddeus was een broer van deze Sint Jacobus, en de schrijver van het Canoniek Epistel naar hem genoemd (het nieuw-testamentisch Epistel van Sint Judas). De Kerkvader, Sint Hiëronymus, heeft de aanvallen tegen de perpetuele maagdelijkheid van Maria reeds weerlegd vele eeuwen voordat het protestantisme losbarstte.

    In verband met Mariadevotie wil ik u de werken aanraden van Sint Lodewijk de Montfort, die werkelijk een speciale zalving bezitten. Zij zullen als balm zijn voor uw ziel.

    1. ☩JMJ☩

     Onder de Israëlieten werden neven, en zelfs in nog bredere zin alle leden van een stam, “broeders” genoemd, en dus betekent dat woord niet in elke context kinderen van dezelfde moeder. Sint Paulus, toen hij de Judeeërs toesprak [Act. Ap. 22, 1], sprak hen aan met de woorden, “Viri fratres”, “Mannen, broeders”. Het is dus zeer anachronistisch om vanuit de huidige Nederlandstalige taaldecadentie het woord “broeders” te gaan analyseren met betrekking tot bloedverwantschap met Onze Heer Jezus Christus.

     1. Het heeft weinig met ” de huidige Nederlandstalige taaldecadentie” te maken. Reeds in de christelijke Oudheid werd er over dit element nagedacht. Origines bijvoorbeeld schrijft dat het om stiefbroers zou gaan, kinderen uit een vorig huwelijk van Jozef. Een benadering die later ook werd hernomen door grote kerkvaders als de heilige Ambrosius, Cyrillus, Johannes Chrysostomus, Hilarius… In andere apostolische geschriften vinden we dan weer de uitleg dat het om neven zou gaan. Ook dan te vinden bij een heilige Hiëronymus.

      Bij mijn weten heeft de Kerk nooit een standpunt ingenomen ten voordele van het ene of het andere. Sommigen denken dat de Kerk voor Vaticanum II over alles een strikt standpunt heeft ingenomen, maar dat is zeker niet het geval.

   2. Beste Hendrik,
    Ik begrijp je vraag. Ik laat je dan ook hierbij een link achter:
    https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&id=1071
    Deze link uit de catechismus van de RK zal je een goede verklaring en weg geven om het rozenhoedje voortaan goed te kunnen bidden. Tevens geef ik je ook de link naar het Dossier Dogma:
    https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=34
    De link die u aangeeft is één van de zovele protestantse ontkenningen, daar deze mensen de Traditie en talrijke geschriften, de rijke geestelijke schat van de RK, sinds 1517 deze over boord hebben geworpen, om nadien in allerlei onzinnigheden en ketterijen te vervallen.
    Ik hoop dat u hier iets meer te weten bent gekomen.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

    1. Beste Hendrik, Nog even dit.
     Virgine in het latijn is maagd en drukt de lichamelijke maagdelijkheid uit. Het woord Alma komt van het Hebreeuws -> almah. Dit betekend maagd naar lichaam en geest, onberispelijk zijn.
     Als we nu Adam en Eva betrachten, dan had Eva eerst gezondigd door te twijfelen aan Gods woord en daarna door ongehoorzaamheid. Zodus was zij wel nog lichamelijk maagd maar een zondige maagd. Wat heeft dat voor betekenis dan voor God, lichamelijk maagd te zijn maar zondig? Nadien is ook Adam samen met Eva in de zonde vervallen en was dat een bovennatuurlijk vergrijp tegenover de Almachtige en moest er een bovennatuurlijk geneesmiddel komen.
     Maria, komt ons te hulp hierbij, als zij zegt “mij geschiede naar Uw woord.” dat de ongehoorzaamheid van Eva goed maakt en Zij als Almah de tweede Adam – Jezus door de H. Geest uit de Hemel doet neerdalen in Haar maagdelijke schoot.
     Eva was genomen uit Adams lichaam. Nu komt de tweede Adam uit het Lichaam van de tweede Eva.
     Als je goed kunt opmerken in de H. Geschriften, herstelt God steeds de misstappen van de mens met Zijn Goddelijke Voorzienigheid, in de omgekeerde richting als de zondige richting die de mens had genomen.
     B.v. Caïn de vrucht van de eerste zonde, Kaïn de tweede vrucht die God behaagde.
     Lees maar je zult ze wel tegenkomen.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

    2. @ Peter,
     dank ik ga het zeker opzoeken.
     Graag zou ik ook een mail zenden naar pr Peter Klos, maar kan niet vinden in welke parochie hij nu werkzaam is.

     1. Dank je wel Hendrik voor je bericht en voor het vragen van de verdere informatie. De link die Peter heeft gegeven van de “Rooms Katholieke documenten” is heel interessant. Ik ga daar ook af en toe kijken voor meer informatie. En ook top om te lezen dat we al met twee zijn die de Rozenkrans bidden in België 🙂 Maar, tegen Polen kunnen we nog niet op, de Polen zijn bezweken voor de kracht van de Rozenkrans. Die hebben het begrepen – die zullen bespaard blijven.

 2. ☩JMJ☩

  In plaats van de Kerk tot slavin proberen te maken, is het de morele plicht van de Staat om in zaken van Geloof en Moraal onderworpen te zijn aan de Kerk. Elke Staat, zoals ook elk persoon in het bijzonder, heeft de plicht om de ware Religie te belijden. Zoals Sint Augustinus schreef zijn er twee steden; de Stad van God en de Stad van de Mens; en tussen deze twee bestaat er een altijddurende, onverzoenlijke strijd. Neutraliteit bestaat dus niet, en men is ofwel vóór ofwel tégen de Religie. Ziedaar de enige realiteit. De joods-maçonnieke “scheiding van Kerk en Staat” was van in den beginne dan ook niets anders dan een list om de Kerk tot een profaan staatsinstrument proberen te maken.

  Zij, echter, troont soeverein in een goddelijk gemandateerd gezag, en geen enkele kracht op aarde heeft het recht om die soevereiniteit te belagen en usurperen.

  Wij zien heden wat er gebeurt met een maatschappij die de Kerk haar rechten ontkent. Zij (de maatschappij) wentelt zich in sodomie, transhumanisme, kindermoord en ander door zieke geesten geproduceerd excrement, en de schaduwheerschappij kijkt van op haar met schedels gebouwde, en met bloed gecementeerde, internationale tribune het spektakel toe van volkeren die frenetiek en al schuimbekkend zichzelf vernietigen.

  Kijk niet langer ledig toe, Belgen, hoe eigen volk in de beerputten van libertijnse krankzinnigheid verstikt wordt, en sluit u aan bij de Kruistocht. De Republiek moet en zal vallen, want God wil het.

  1. Heel juist, beste Benjamin.
   Zeer juist ook hoe de geesten verdwaald zijn door de verstikking van de leugens, die alom tegenwoordig zijn, onder verschillende laagjes aantrekkelijkheid. Echter, als er slechts nog maar een handje vol echte volgelingen van Christus en Zijn Kerk overblijven, zal Hij door deze, door de maatschappij betiteld als onbenullig, Zijn Almacht laten zien. Deze verrotte maatschappij onderwezen door de joodse-vrijmetselarij en de daarmee samenhangende vijanden van Christus onderschatten wat er op til staat. Namelijk dat Jezus de Opperste Almacht is en zoals tijdens de gedaanteverandering – transfiguratie – op de Berg Tabor, de Apostelen Petrus, Johannes en Jacobus, zich door Zijn Goddelijke schittering bevreesd waren, Hij hen Zijn Almacht zal tonen.
   Mattheüs XVII 5-8
   “5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! 6 Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en weest niet bevreesd. 8 Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.”
   Wel, op een door God voorziene wijze en tijd zullen allen deze Almacht aanschouwen in de Waarheid.
   Wie er dan nog staande zal zijn en niet plat ter aarde neergeworpen, zal voor Zijn Aanschijn verdwijnen.
   Zelfs als er nog meer één enkele ziel op aarde trouw zou blijven aan Jezus en Zijn ware K. Kerk, is het voldoende voor God om Zijn Schepping en Zijn Kerk te vernieuwen en het kwaad voor altijd te verbannen.
   Ondertussen, is het gevecht enorm en zonder voorgaande.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. ☩JMJ☩

    De Katholieke bevolking moet wederom bekend geraken met de kerkelijke leer van het Sociaal Koningschap van Christus, die in ere hersteld moet worden. Scheiding van Kerk en Staat werd veroordeeld door de Gelukzalige Pius IX (Syllabus Errorum) en Sint Pius X (Vehementer Nos), en voor alle Pausen van voor de Franse Omwenteling was het ondenkbaar geweest dat de Staat het recht zou gehad hebben om atheïstisch te zijn. Christus-Koning is soeverein in Zijn universele, absolute rechten over alle schepsel, over al wat is, en dus ook over de Staat. Hij is immers Degene Die legitieme vorsten en regeringen met temporaal gezag bekleedt. Zolang een land de Rechten van Zijne Goddelijke Majesteit niet respecteert zal dat land nooit echte stabiliteit bezitten. Wanneer prinsen en republieken de Opperste Heer niet vrezen, dan zullen hun onderdanen hen ook niet vrezen.

    Secularistische Rechtsen klagen luidkeels over de mahometisering van het Westen, maar zolang zij niet willen erkennen dat dit een goddelijke kastijding betekent voor het afwerpen van Zijn juk, dat zacht en zoet is om te dragen, zullen zij machteloos blijven tegen de met Joods geld gesponsorde Saraceense bezetter. De mahometaanse Saraceen was van in den beginne de Nieuwe Assur die zich als strafgesel op ontrouwe Christenheden wierp. Dat is hun rol in de geschiedenis, en instinctief weten zij dat op een vage manier.

    “Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum ejus. Dirumpamus vincula eorum, et projiciamus a nobis jugum ipsorum. Qui habitat in caelis irridebit eos, et Dominus subsannabit eos. Tunc loquetur ad eos in ira sua, et in furore suo conturbabit eos.” [Ps. 2, 1-5]

 3. dat is goed nieuws vanuit de VS. iedereen is vrij om zijn geweten te volgen . Geloof en moraal is niet het werk voor de staat maar inderdaad voor de kerk !

 4. Godzijdank dat de Obama/ Clintonkliek eruit zijn. Zij hadden vreselijke plannen O.a abortus tot het einde van de zwangerschap. Goed gedaan Trump !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht