Nieuw interview: Franciscus onthult invloed van een communistische vrouw

Dominique Wolton (Foto: R. Tietzmann, Flickr)

In een recentelijk gepubliceerd interviewboek onthult Paus Franciscus dat een communistische vrouw een uitgesproken invloed heeft gehad op zijn politieke denken. “Zij leerde mij denken over politieke realiteit”, zegt Franciscus over Esther Ballestrino De Careaga. “Ik heb zo veel aan deze vrouw te danken.”

Franciscus begon te spreken over Bellastrino toen de interviewer, Dominique Wolton, hem vroeg naar vrouwen die een belangrijke invloed in zijn leven hebben gehad. “Ze was communistisch”, geeft Franciscus zonder problemen toe, en hij voegt eraan toe: “ze gaf me boeken, allemaal communistische.”

Vanmorgen werden er exclusieve uittreksels uit het interview gepubliceerd in Le Figaro. Het boek, Politiek en samenleving: Paus Francis spreekt met Dominique Wolton, zal op 6 september in het Frans worden uitgegeven.

George Neumayr, de auteur van een diepgaand boek over Paus Franciscus getiteld The Political Pope, merkt op dat Ballestrino de baas was van Jorge Bergoglio in het laboratorium waar hij werkte toen hij nog jong was. “Ze introduceerde hem in de communistische tijdschriften en literatuur,” vertelde Neumayr aan LifeSite in een interview. “Toen ze in de problemen kwam met de autoriteiten, verborg hij haar Marxistische tractaten in een Jezuïetenbibliotheek.” “De verslaggever John Allen zegt dat Bergoglio de vraag van haar familie of ze begraven zou kunnen worden op een Katholieke begraafplaats ‘gemakkelijk inwilligde’, hoewel hij wist dat ze geen gelovige Katholiek was.”

Terwijl sommige Katholieken het werk van Neumayr als oneerbiedig zouden kunnen zien, onthult het werk een grimmige beeld van een paus die zwaar beïnvloed wordt door het communisme. Hij zei tegen de Italiaanse pers dat hij niet “beledigd” was als mensen hem een communist noemen, omdat hij, volgens zijn eigen woorden, “veel Marxisten heeft ontmoet in zijn leven die goede mensen zijn.”

Neumayr wijst op de communistische invloed van Paus Franciscus in de politiek, zowel binnen als buiten de Kerk. “Zoals ik in het boek beschrijft, rolde hij het rode tapijt uit voor Raul Castro, tot onheil van hen die onder het communisme moeten leven.

Binnen de Kerk merkt Neumayr op dat Franciscus bevrijdingstheologen heeft omarmd, die door zijn voorgangers werden verbannen. “ De bevrijdings theologie, die een poging is om socialisme in de Katholieke theologie op te nemen, werd gemarginaliseerd onder Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI,” zei hij.

Artikel van John-Henry Westen voor Lifesitenews: “In new interview, Pope Francis reveals heavy influence by Communist woman”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

24 commentaren op “Nieuw interview: Franciscus onthult invloed van een communistische vrouw

 1. Dat zegt genoeg over deze politieke paus die het Westen wil vernietigen zijn politieke keuzes staan wijd weg van het christelijk geloof en overtuiging !!!

 2. Ongelooflijk, dat mensen hem omschrijven als ‘paus’. Iemand die de leer omhelst als zijnde iets “goeds” – het communisme – dat de rechtstreekse leer om de Godheid van Jezus uit de wereld en de Kerk te verbannen, aanleert, kan toch slecht de naam van ‘Paus’ dragen. Ik kan dat niet!
  Gisteren was het de feestdag van de Heilige Paus Pius X. Oh, wat een contrast! Snakken jullie dan niet naar iemand zoals Paus Pius X? Blijkbaar is dat voor velen een lang vervlogen tijd, zelfs voor hen die zich Katholiek noemen maar de ware leer van de Katholieke Kerk verwerpen.
  Spijtig! Maar dat maakt nu eenmaal deel uit van dat wij ervoor moeten zorgen dat het Koningschap van Jezus Christus op aarde komt.
  “Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.”
  Ave Maria+.

  1. Men moet het ambt niet verwarren met de bizarre hersenkronkels van de private persoon die het ambt draagt. Paus Franciscus draagt legitiem het pauselijk ambt, en is dus ontologisch de Paus van Rome. Sinte Catharina van Senen heeft gezegd dat zij de Paus van Rome kinderlijk zou blijven beminnen in zijn hoedanigheid van Paus, al ware hij de duivel geïncarneerd.

   Verzet u tegen hem als Jorge Bergoglio, maar eer hem als Petrus.

    1. Ja, natuurlijk, met alle begrip voor je standpunt, beste Peter, maar bij deze schertsfiguur komt nu in alle heftigheid, de aap uit de mouw. Daar gaat een voorgeschiedenis aan vooraf. Hij is niet de eerste communist op de stoel van Petrus. Na de wegbereider en vrijmetselaar Roncalli, kwam Montini, de joodse communist die, naar verluid, zijn macht misbruikte als staf man van paus Pius XII, om priesters, die als ondergrondse missionarissen naar het Oostblok werden gestuurd, door verraad uit te leveren aan de communistische machthebbers. Dat was de reden voor Pius XII, om hem voor het leven te verbannen uit Rome. Maar zodra Roncalli aantrad als J XXIII, werd hij terug geroepen om zich klaar te stomen als paus Paulus VI, in 1962. In navolging van Roncalli, droeg hij er ook zorg voor dat het communisme niet veroordeeld werd door dat vervloekte V2 concilie (1962-1965). Ook toen in 1962, werd voor de tweede keer, de verkozen kardinaal Siri, zodanig levens bedreigd door crypto-communisten, vrijmetselaars, en philosemieten in het kardinalen college, dat hij zich terugtrok. Deze P VI was de man van de beruchte “Ostpolitiek”, het jarenlang aanpappen met de communistische regiems, de joodse vertegenwoordigers van de duivel, dat tot niets geleid heeft. En dit ondanks de waarschuwingen en de protesten van verzets helden, als de kardinalen Mindzenty (Hongarije) en Wyszinski (Polen). Paulus VI werd opgevolgd door Johannes Paulus I, die 33 dagen geleefd heeft, voordat hij vermoord werd door de crypto communisten uit zijn staf, de vrijmetselaar kardinalen Villot en Casaroli. (33 is een berucht symbolisch vrijmetselaars getal) Villot is wat later door een “auto-ongeluk” in Zuid-Frankrijk omgekomen. Casaroli heeft het nog jaren lang als curie stafman volgehouden tot en met paus Johannes-Paulus II, geen crypto communist, maar wel de favoriete poolse bisschop van de Poolse communisten. Als bisschop heeft hij zich ook nooit verzet, noch het communisme veroordeeld. Dat was de reden dat hij genegeerd werd door zijn toenmalige Poolse collega’s, die Polen, na de oorlog, door de communistische winter hebben doorgeleid. Maar JP II was wel de man die met behulp van president Reagan het communisme en uiteindelijk de Muur, in 1989, heeft doen vallen.

     1. @Jules, ik geloof niet dat paus Paulus VI+ (R.I.P.) een vrijmetselaar was of is geweest.

     2. Het is geen kwestie van geloven, beste Marian, maar van realiteitszin en achting voor de feiten. Je wint geen oorlog als illusies feiten verdringen, of, als je feiten veronachtzaamd, zoals de meeste universitairen geleerd hebben te doen na enkele jaren brainwashing op staatskosten. Ik zal citeren uit het boek van Augustin Delassus dat ik hier bij de hand heb, een bekende katholieke Franse schrijver met meerdere boeken op zijn naam, “La guerre de la Franc-maçonnerie contre Fatima”, blz. 167 :
      “50 années d’atomisation conciliaire ont ravagé l’Eglise et le monde au-delà de tout ce qu’on pouvait imaginer. L’Ennemi a tout détruit, mais ne supporte pas qu’on dise pourquoi ! Puisque les clercs apostats et ignorants font la sourde oreille sur ces révélations inopportunes, citons le Frère .:. mexicain Jaime Ayala Ponce, auteur de l’ouvrage ” Introduccion a la Masoneria”, publié à Mexico en 1983. On y apprend qu’un illustre maçon, le Pr Alfonso Sierra Partida, possédait des copies des actes d’initiation d’une loge de Paris, ou furent initiés …. Angelo Roncalli et Giovanni Montini, mieux connus sous les noms de Jean XXIII et Paul VI.”
      “….ces révélations…” slaat op de voorzeggingen van de Heilige Maagd in Fatima (1917), de drie geheimen, en waarvan het derde geheim nog steeds niet bekend is gemaakt, terwijl dat had moeten gebeuren voor 1960. Dat derde geheim is intussen wel ontrafeld : de infiltratie van satan in de top van de Kerk, hij zal heersen over de wereld en Rome zal verrotten, hetgeen omwentelingen, oorlog en terreur in de wereld zal brengen ; de apostasie van de top van de Kerk veroorzaakt een ongekende afval der zielen en de geestelijkheid.
      Momenteel in Zuid-Frankrijk, heb ik niet alle bronnen thuis, tot mijn beschikking, beste Marian, maar meerdere bronnen wijzen op het duivelse lidmaatschap van de pausen J XXIII en P VI.

 3. De “spekpater” (stichter van Kerk in nood – Oostpriesterhulp, Werenfried van Straten) schreef ooit dat hij in zijn jonge tijd wat in linkse, communistische zin dacht. Maar de confrontatie met de realiteit van het communisme heeft hem snel geleerd wat deze nefaste leer inhield. Niets goed dus. Spijtig dat niet iedereen snel het communisme heeft afgeschreven.

 4. Wie zich in de modder wentelt bevuildt zijn kleren, dat geldt dus zeker voor Bergoglio. Maar dit snap ik echt niet, Deze paus gelooft dus zeker niet in de profetieën van Fatima of La Salette en al helemaal niet in de tussenkomsten van de hemel om de mensheid voor het noodlot te behoeden .Anders zou hij toch zien dat hijzelf deze profetieën tot vervulling laat komen tot onheil van de kerk. Er zijn dus twee mogelijkheden , deze paus gelooft niet en is een communistische stroman die het tot paus heeft geschopt. Of hij is ziende blind door gebrek aan geloof en dient onbewust de vijanden van de katholieke kerk .

  1. Dat lijkt me stug. Het schijnt dat er binnen niet afzienbare tijd toch een uitspraak komt ten gunste van de Verschijningen in Medjugorje en twee wat gaat de paus dan doen met het vijfde Mariale Dogma, wat in mijn beleving meer afgedwongen wordt via de verschijningen van Maria (bekend onder ‘de Vrouwe van alle Volkeren.’ Wat als de goedkeuring komt voor de bouw van een Kathedraal of basiliek ter ere van de Vrouwe hebben we meteen een nieuwe Bedevaartsplaats onder de naam ‘Lourdes aan de Amstel’. Sommige katholieken geloven hier heilig in, maar deze verschijningen zijn niet onomstreden.

  2. Ook al erkent de Kerk de echtheid van een verschijning, toch onderstreept de Kerk heel duidelijk het geloof erin of de aanvaarding ervan totaal geen rol speelt voor het heil van de individuele gelovige. Dergelijke verschijningen zijn en blijven niet meer en niet minder dan private openbaringen. De aanvaarding behoort tot de persoonlijke devotie van eenieder. Niet tot de kerkelijke leer en al evenmin een voorwaarde tot eenieders redding.

  3. “dat hijzelf (Bergoglio) deze profetieën tot vervulling laat komen”,
   inderdaad beste sergeant Yves, maar Bergoglio is niet de enige geweest. Zijn voorgangers zijn niet beter geweest. Géén van de pausen na Fatima, in totaal 9, heeft zich ook maar iets aangetrokken van de Mariale boodschappen aldaar. Niet alleen hebben ze het derde geheim verduisterd en er zelfs over gelogen in het jaar 2000, maar vooral heeft géén van hen Rusland aan haar toegewijd, teneinde de bekering van Rusland te verkrijgen. Ze heeft er herhaaldelijk op aangedrongen. De gevolgen zijn vreselijk geweest, WO II, de vestiging van de joodse Sovjet Unie, en de verspreiding van het joodse communisme over een groot deel van de wereld, voorts, de militaire, joods communistische bezetting van Oost-Europa, de opkomst van linkse socialistische en communistische partijen veelal gedomineerd door joodse burgers à la Van Thijn (de man van de NL abortus wet), en tenslotte het joodse marxisme dat zich nestelde in de hoofden en harten van de quasi intellectuelen in de media en daarbuiten in onze Westerse demoncratische landen. De “Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9) heeft na Fatima 1917, zich ongekend kunnen nestelen via de netwerken van de vrijmetselarij, inclusief Rome, omdat 9 pausen nalieten alle maatregelen te treffen tbv haar dringende vragen en de consequenties te trekken uit wat de Heilige Maagd in 1917, via de Fatima kinderen, verzocht heeft. Bergoglio, beste sergeant Yves, is de consequentie van het falen van pausen en bisschoppen, sinds 1917 ; inclusief de massale infiltratie van vrijmetselaars in de top van de kerkelijke hiërarchie, al meer dan een eeuw lang. Enkel Sint Pius X, heeft daar, voor 1917, een rem op kunnen zetten. Maar met het aantreden van Benedictus XV, kwam er de opening door het modernisten dossier te vernietigen, en kreeg de infiltratie ruim baan. Zonder de belofte van Christus, dat de poorten van de hel de Kerk niet zullen overweldigen, was dat nu allang gebeurd geweest. Deze pausen en bisschoppen hebben zelfs een valse zuster Lucia kunnen lanceren om ons katholieken nog meer te kunnen bedriegen. De echte zuster Lucia is overleden in 1959, vlak voor het vervloekte concilie van 1962, waartegen ze gewaarschuwd heeft. Of ze vermoord is geweest zoals paus JP I, (de 33dagen paus), laat ik in het midden, maar het valt zeker niet uit te sluiten. De valse zuster Lucia is overleden in 2005 !! De Vaticaan II pausen, als eerst verantwoordelijken, hebben allemaal vuile handen.

 5. 1. Het Evangelie. (O.T. en N.T. samen). Jezus vervulde de Wet (O.T.) aanvullend: Met Liefde, zoals God het heeft bedoeld.
  2. De Leer van de Katholieke Kerk. (Universele Kerk).
  Beiden moeten overeenkomen.
  Wat leert de paus? Komen ze overeen met 1 en 2. Dan hebben we een goede paus.
  Komen ze niet overeen met een of met twee, dan is er iets aan de hand met de paus (staat ook maar onder druk, net als destijds em. paus Benedictus XVI in de Wereldkerk, waarvan ondanks dat, Christus bij Zijn Kerk blijft en de poorten der hel haar niet zullen overweldigen.
  Conclusie: Ongeacht hoe een priester, bisschop of paus zich gedraagt, kunnen we eigenlijk katholiek blijven, want God zelf verandert niet zijn Wetten. In principe weten we dus allemaal waar we aan toe zijn. Maar theorie en praktijk zijn weerbarstig. Oef… mensen, ook ik, zijn wat aan de weerspannige kant. Kwestie van soms niet kunnen en/of niet willen buigen. Ook op oudere leeftijd kan je last van weerspannigheid krijgen.
  Misschien moeten we gewoon weer leren elke dag naar de H. Mis te gaan maar helaas is dat in onze tijd in de meeste gevallen niet meer mogelijk. Opnieuw de schuldbelijdenis leren bidden met ons hart. En verder kijken dat het woord ‘schuld’ of wel ‘culpa’ wat ons aanklaagt, en leren zien wie Jezus was, hoe Hij in Zijn leven dingen heeft gedaan.

  1. @ Marian
   De leer van de katholieke geloof omvat het Evangelie, sterker nog: de Kerk heeft het Evangelie vastgesteld. De katholieke Kerk is een Traditie waarin de Overlevering is opgenomen (en het Evangelie is van die Overlevering deel). Voorts is slechts een deel van het Blijde Boodschap op schrift gesteld. Er is ook een orale predicatie. De Evangeliën zijn dan ook geen volledige verhalen en dat beogen zij ook niet te zijn; zij hebben enkele tonelen uit het lieven van Christus beschreven. Zie ook Augustinus: “Ik zou niet in het Evangelie geloven als niet de autoriteit van de katholieke Kerk mij ertoe dreef”(geciteerd in de katholieke Katechismus, nr.119)

 6. Meneer Paus Bergoglio Franciscus is het soort mens dat zijn geweten lang geleden al heeft dichtgeschroeid als met een gloeiend ijzer.
  Hij weet zeer goed welke geestelijke macht er uitgaat van allen die op een of andere wijze naar de traditie neigen. Dat zijn niet alleen de naar traditie neigende Katholieken!

  Ieder woord en iedere daad, zonder uitzondering, van deze man, zijn bedoeld om verwarring te zaaien en te misleiden.

  Beitel dat in uw ziel en vergeet het niet meer.
  Verkondig het Woord van God en waarschuw voor degenen die doelbewust misleiden!

 7. Wat een onzin als zou de echte Zr Lucia overleden zijn in 1959 !! er zijn daar totaal geen bewijzen voor en is zelfs lasterlijk !!!

  1. Er is daar een filmpje over op you tube. Men vergelijkt de gezichten van de Beide Zusters Lucia’s die echt zouden verschillen. Maar de laatste zuster Lucia zou gezegd hebben, dat de toewijding van Rusland aan Maria nu wel aanvaard zou zijn. Ik weet het niet meer, wat ik er dan zelf wel of niet van kan geloven. Deze tijd is ontzettend moeilijk dus en daardoor ook zeer vermoeiend. Al dit soort dingen draagt ook niet bij aan een stabiel geloofsleven. Hoe graag had ik dat zelf niet gehad!

   1. Inderdaad, ik herinner me dat ook. Het was duidelijk op TV dat iedereen tevreden akkoord was. Maar er hing een wrang gevoel in de lucht, hetgeen ik jarenlang voelde i.v.m. de moderne mis en gemoderniseerde Katholieke tijdschriften.

   2. De vraag moet eerder gesteld worden wat de waarde is van veel filmpjes op YT. Iedereen kan daar de gekste theorieën kwijt. Je vindt er ook filmpjes over een holle aarde, over buitenaardse wezens, over reïncarnatie, over UFO’s, enzovoort en zo verder.

    1. Alles wat op You Tube komt hoeft toch ook weer niet altijd onwaar te zijn? Dat klopt wel wat u zegt over de gekste theoriën bijv. over Ufo’s en bijv. het Spaghettimonster, dat is bijvoorbeeld wel een zeer bijzonder (vrij nieuw) geloof. Of wat er al verkondigd wordt (zou nog bewaarheid kunnen worden ook), dat de buitenaardse wezens genaamd ‘Aliens’ de Leugen wordt die verspreid zal worden over de gehele wereld, zoals voorzegd is. De Leugen zou het dus zijn. Niet onmogelijk, er bestaat zelfs een lied over, door een van de Kelly Family gezongen in de jaren tachtig of negentig. Zij waren toe erg op de mystieke spirituele toer. Echt wel een beetje eng, erg mysterieus.

     Katholieke sites zijn ook op you tube te vinden. En juist dat van Zuster Lucia zie mijn reactie van 07 september, 10:21 leek mij een heel betrouwbare video. Het was vooral de neus en de mond die dan verschilden. Maar als ik het boekje lees wat zuster Lucia ( die in 2005 gestorven is), leek dat toch ook weer heel waar. Maar er zijn kleine boekjes van zr. Lucia, in omloop waarvan ik de foto van de laatste zuster Lucia onecht vindt, niet mooi. Er leek wel iets mee te zijn. Er dat vond ik elke keer als ik het boekje pakte. Als men al bedrogen wordt, dan weet men het in de meeste gevallen niet. Het valt blijkbaar niet genoeg op. Maar de familie van Zuster Lucia zelf moet het toch wel weten, lijkt mij. Hebben die hun monden dan nooit open gedaan? Neven en/of nichten misschien? Is dit in de bekende doofpot gegaan?

     De kleine boekjes over zuster Lucia dos Santos de Jésus werden uitgegeven door de H. Landstichting/Stirezo. Te goeder trouw kan men misschien toch onware dingen doorgeven, omdat men het niet weet. En wat geloof je zelf er wel en er niet van? Zo kunnen we dus allemaal op een dwaalspoor worden gebracht, zonder dat we er erg in hebben. Daarom moeten we zo voorzichtig zijn om verschijningen en inspraken van Maria te snel te gaan geloven.

     Want waarom zou men alleen in de geneeswijzen van andere Godsdiensten persé bijna alles moeten afwijzen en de Mariaverschijningen moeten geloven omdat Maria het ‘recht’ heeft om te verschijnen. Ik zie daar zelf ondertussen soms ook een demonische gang van zaken erachter zitten. (Vrouwe van Alle Volkeren). En ik heb daar hele goede redenen voor om dat ook te vinden. Is er niet veeleer sprake van magie dan van God dat ’toevallig’ de twee schilderijen van Maria, de Vrouwe van Alle Volkeren, die geschilderd zijn zowel in Nederland als in de Filipijnen? En dan ziet men dat als een bewijs van Godswege. Maar waarom zou het ook niet van demonische krachten kunnen zijn? Omdat de Kerk Katholiek is? Doen katholieken nooit geen foute dingen?? Plegen zij nooit geen bedrog? Doen alleen protestanten dat dan?? Ik vind dat de Kerk hierin eerlijk moet zijn. Want waarom hebben zij zoveel Gezag verloren?? Ligt het misschien toch ook niet bij de Leiding van de Kerk aan een zeker mate van goedgelovigheid? En dan zijn er ook nog gelovigen die het af willen dwingen dat die verschijningen gewoon waar zijn. Ze blijven wachten op goedkeuring van de Kerk. En de echte definitieve goedkeuring blijft wel erg lang uit.

     Verder bestaat er een boek waar een foto van de Vrouwe van Alle Volkeren in staat (te zien op het Internet op een R.K. website, die deze verschijningen promoot en blijft promoten). De wereldbol waar Maria op staat, daar zag ik nog een wereldbol in, en dat zag er duidelijk uit als een glazen bol. Een glazen bol staat symbool voor het voorspellen van de Toekomst door waarzeggers/zegsters. God is tegen deze vorm van het voorspellen van de toekomst, omdat het op deze wijze met magie te maken heeft. Magische machten/krachten gebruiken zijn demonisch. De H. Maagd Maria (deze Maria?) was daar in die verschijningen volop mee bezig en veel details vertelde ze er ook nog bij en er zouden al veel dingen zijn uitgekomen. Maar Maria is toch geen waarzegster? Ik ben er daar toen ook steeds tegenin gegaan. Diegene die antwoord gaf, bleef zeer politiek correct, net als daar in het Politieke Centrum van Den Haag. Met andere woorden, ze omzeilden aldoor mijn kritische noten en ik vraag mij nog steeds af of dat wel terecht was.

     Maar iemand, die niet haar of zijn naam bekend maakte, schreef dat het niet kies is om tegen verschijningen van Maria te strijden, immers ze heeft het ‘Recht’ om te verschijnen. Het woord Recht bij Maria, alsof zij dat Recht zou opeisen, gaat er bij mij niet in. Maria was/is geen feministe, toch??

 8. Nee Marian, Maria = Waar, Goed, en Mooi, de kern van het Geloof, Onze Houdvast.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht