Foto van Griekse kerk met verwijderde kruisen op yoghurt van Lidl

Foto: Tilegrafima

Eridanous is een Griekse yoghurt die verkocht wordt door Lidl. Op de verpakking staat de foto van een prachtig Grieks landschap met een mooie kerk uit Santorini. Maar een pikant detail: ze hebben de kruisen op de kerk verwijderd om “de neutraliteit van alle religies te behouden”.

Op de foto is het duidelijk te zien: bovenaan staat de kerk in de werkelijkheid, onderdaan het potje yoghurt met exact dezelfde kerk, alleen zonder kruisen. Dit is opgemerkt door een klant genaamd Anton, die zijn beklag heeft gedaan bij RTLF Info. Als antwoord kreeg hij van Lidl dat ze niemand wilden kwetsen, maar dat ze de “neutraliteit van de religies” wilden bewaren. Ondertussen zijn er al veel klachten gekomen.

Wat zit hierachter? Dit lijkt een geschifte daad van minachting voor het Christelijk geloof, minachting voor historische feiten en minachting voor onze cultuur.  Zouden ze angst hebben voor de Islam? Dan zit de dhimmitude al heel diep geworteld… Of zouden ze het Christendom zo hard haten dat ze ervoor aan geschiedenisvervalsing moeten doen? Hoe dan ook, is dit weer een volgende stap in de zelfvernieting van onze cultuur, die sommigen bewust of onbewust willen doorvoeren.

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

6 commentaren op “Foto van Griekse kerk met verwijderde kruisen op yoghurt van Lidl

 1. Als de politieke criminele handlangers, die alleen erop uit zijn om prestige te verwerven, de agenda van de duistere cultuur van de dood ( Brotherhood of death) uitvoeren, dan krijgen wij toestanden waar, de correct denkende zich vragen bij stellen, van ‘hoe is dat nu mogelijk?’.
  Niet alleen de politieke handlangers, maar ook in de andere sectoren van de huidige samenleving (lees soep), zoals industrie, handel, bank-, financiën- en verzekeringenwezen, sociale sector, syndicaten, rechterlijke macht, onderwijs, politie, leger, media, uitgeverijen, film- en ontspanningsindustrie, sport, enz… zijn de agenten van deze mondiale criminele organisatie aanwezig.
  Men kan wel verstaan dat de vraag op het waarom de kruizen verwijderd werden op een eenvoudige foto van een levensmiddel, gemakkelijk antwoorden.
  Alles wat beweegt op deze aarde voor het ogenblik is onder hun invloed.
  Het enige doel wat nooit onder ogen wordt gezien en wat meerdere malen is bevestigd, zelfs in hun geschriften, en waarrond alles draait, is het laten verdwijnen van de Katholieke Kerk samen met de H. Stichter, Jezus Christus, met al de herinneringen die hieraan verbonden zijn op aarde.
  Alles is hierop gericht.
  Men zou dan kunnen zeggen dat hierop reclameren toch niets uithaalt en dat ze met smoesjes u de laan zullen uitsturen. Maar niets is minder waar, want als er reactie op komt dan worden anderen zich ervan bewust dat dit aan de gang is, het wissen uit het mensengeheugen van de leer van Christus. Juist zoals een harde schijf gewist kan worden en met nieuwe bestanden worden vervangen.
  Wat het oog ziet wordt in het mensengeheugen opgeslagen. Beetje per beetje doen ze het beeld van God (het ware beeld) in het geheugen verdwijnen, dat dan vervangen wordt door een afgodsbeeld. Dit gebeurd door het vervangen van namen en symbolen die herinneren aan de Kerk en haar Stichter Jezus Christus. Zo b.v. is de toenmalige katholieke thuisverpleging ‘Het Wit-Gele Kruis’ met een wit-geel (pauselijke vlag) kruis afgebeeld, in verschillende etappes vervangen tot het nu nog enkel een logo overblijft ‘het wit-gele’ met vierkantjes die het kruis vervangen. Katholieke namen van scholen worden vervangen met onnozele namen (Zo b.v. Sint Jozefschool wordt “De Klim”) Zo kunnen er duizenden voorvallen aangehaald worden die de druk bezig zijnde ‘slaven’ toch niet opmerken en er gewoon aan worden.
  Het vervangen van Gods beeld, daarop is alles gefocust in deze wereld.
  Wie echter besluit om tegen God en de zijnen te vechten, is waarachtig krankzinnig, want God is de Almachtige en dit zal hun ook wel duidelijk voorgehouden worden, heel binnenkort, wanneer God het beslist op het juiste ogenblik.
  Ave Maria +.

  1. De vroeger Sint Jozefschool bij ons alhier is vervangen door: Jozefschool. Het woord ‘Sint’ (bet.’Heilige’) heeft men eraf gehaald. Meteen al bij de nieuwbouw van de Sint Jozefschool (basisschool) kwam deze naamsverandering.

   1. Bij veel scholen zwiept de borstel nog veel meer. Wat dacht u van “De Vaart” voor “Heilig Hart”? Of “De Bron” voor “Sint-Jozefscollege”? Namen die op een bijna revolutionaire manier komaf maken met de christelijke achtergrond en geschiedenis van onderwijsinstellingen. Geleerd van de leninisten die in Rusland ook een “ongewenst” verleden met een naamsverandering trachten weg te moffelen?

    1. Ten tijde van de Franse Revolutie had men in Frankrijk zelfs de Christelijke jaartelling afgeschaft, en vervangen met een revolutionaire jaartelling met eigen maanden. Ook had men een paganistische ‘Cultus van de Rede’ ingevoerd in Parijs, hetgeen de aanbidding van een hoer inhield, die op een altaar van een Katholiek kerkgebouw zat met een kruisbeeld aan haar voeten en met een Frygische muts op het hoofd. Ook werd een ‘Cultus van de Natuur’ ingevoerd, die vandaag nog steeds gepraktiseerd wordt in de druïdische riten van de Bohemian Club (en waarmee ongetwijfeld de hedendaagse klimaat-hysterie verbonden staat). Mogelijk was de hoer-aanbidding in Parijs een overblijfsel van de verafgoding van de hoer, Helena, van de Gnostische sekte van Simon Magus, die volgens Sint Irenaeus van Lyons (Adversus Haereses) met een minerva-beeld afgebeeld werd door de volgelingen van die sekte. Het afgodisch uilenbeeld van de Bohemian Club verwijst naar de duivel Minerva, die door de hedendaagse Weishauptiaanse maçonnieke sekten aanbeden wordt. Reeds John Robison sprak in zijn werk, “Proofs of a Conspiracy” (18de eeuw), over leerlingen van de Joodse en satanistische Adam Weishaupt die men “minervalen” noemde. Wie oplet zal opmerken dat die afgodsuil dikwijls in de materialistische anti-cultuur verschijnt. Hij staat zelfs afgebeeld op sommige eurostukken, en de pseudo-artiest, Justin Bieber, heeft hem op zijn arm laten tatoeëren. Men probeert dus niet alleen de Christelijke symboliek uit te wissen, maar men wil het meer en meer vervangen met het satanisch druïdisme van de geheime sekten. Op het slaveneiland (Little Saint James Island) van de Joodse Jeffrey Epstein, waar politici naartoe reisden om kindslaven en kindslavinnen te verkrachten om daarmee gechanteerd te kunnen worden door de Joodse Rothschilds, staat een paganistische tempel met eveneens een uilenbeeld. Bill Clinton zou herhaaldelijk dat eiland bezocht hebben, en Donald Trump, de huidige President van de VSA, is blijkbaar bevriend geweest met Epstein. Heeft de machtige invloed van de Joodse Jared Kushner over Trump hier mee te maken?

     Het zich afkeren van het Katholicisme betekent een terugkeer naar het heidens barbarisme. Indien de huidige stand van zaken nog vijfhonderd jaren verder zou evolueren, dan zouden de Europese volkeren hier met strooien rokken in hutten zitten zoals in Afrika. Dat is reeds in zekere mate reeds zichtbaar, want Europa staat reeds gekentekend door haar nudisme in klederdracht, haar dalende intellectuele capaciteit en niveau, het zich de neus met voorwerpen doorboren als versiering, de introductie van boosaardige ‘muzikale’ tradities van het oud Kanaänitisch ritueel heidendom, de groei van de nefaste invloed van hekserij en afgodisme (er worden tegenwoordig openlijk heksenwinkels opgericht, waar de Joodse rempham-ster omhoog hangt), de demonische bezetenheid die daar het gevolg van is (het is bekend hoe priesters-exorcisten tegenwoordig meer en meer werk hebben), en het steeds dierlijker wordende gedrag van de bevolking. Indien een bevolking op een eeuw tijd zo regressief kan zakken als van 1917 tot 2017, hoe zou de toestand dan niet zijn na vijf eeuwen? De gepretendeerde ‘utopische’ mens van Rousseau zou dan in zijn schandelijke naaktheid en ruwe domheid tronen op de ruïnen van de altaren en kerken, de puinen van het roemrijk verleden van de Europese natiën, dan verbannen naar de vergetelheid.

     Gelukkig heeft God nog plannen met Europa, omdat in haar hart de onverwinnelijke Apostolische Stoel van Petrus gevestigd staat, en van zodra wij een goede paus zullen hebben, zal het tij keren zonder dat de vijanden van God dat tegen kunnen houden. Het Kruis zal dan niet alleen op potjes yoghurt staan, maar op de tronen van de monarchen die dan zullen regeren in onderwerping aan het Primaatschap van Petrus, en aan de God Die hem de Sleutelen van het Rijk schonk.

     Ave Maria! ✠

 2. … Alweer een teken van de heilige neutraliteit die men maniakaal nastreeft. En bij dat nastreven worden eerst en vooral alle christelijke symbolen en verwijzingen verwijderd. Christenen klagen toch nooit, zo wordt dan gezegd.

  … Meteen is men er van verzekerd dat mohammeddanen en atheïsten zich niet zullen storen aan hun potjes yoghurt, waardoor de omzet wel eens een beetje zou kunnen gedaald zijn.

  … Flauw gedoe van Lidl.

 3. Nu lijkt het precies op een moskee . De neutraliteit van Godsdiensten is een pose van de vrijmetselaars die nog actief zijn. Ik denk dat het in de toekomst nog moeilijker zal worden om voor je geloof uit te komen het zal niet meer worden aanvaard de eerste tekenen zien we nu reeds !!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht