Pausen Franciscus en Benedictus “spreken geen woord meer met elkaar”, volgens Vaticaan-expert

Eigenzinnige Franciscus versus "pantserkardinaal" Benedictus
Eigenzinnige Franciscus versus “pantserkardinaal” Benedictus

Rome – Paus Franciscus en zijn voorganger Paus-emeritus Benedictus XVI zouden diep in de clinch liggen. „Ze spreken geen woord meer met elkaar,“ vermeldde Vaticaan-expert Andreas Englisch tijdens een lezing op 16 maart in de Josef-Kohlmaier-Halle te Limburg (Duitsland) met als thema “Franciscus – strijder in het Vaticaan”.  Andreas Englisch, die zijn bewondering voor Paus Franciscus niet onder stoelen of banken steekt, werkt al 30 jaar als Italië- en Vaticaan-correspondent voor het mediabedrijf Axel Springer in Rome. 

 Relatie tussen Pausen al langer verzuurd

Volgens Englisch zou de relatie van Paus Franciscus met zijn voorganger al langer verzuurd zijn en communicatie minimaal. De Paus-emeritus zou zich enkel nog in het openbaar vertonen op uitdrukkelijk verzoek van Franciscus. Hoewel Englisch niet op de hoogte was van de kernredenen voor deze moeilijke relatie, benadrukte hij dat de problematiek niet van gisteren zou dateren en mogelijk ook te maken zou hebben met de omstreden voormalige bisschop van Limburg, Tebartz-van Elst. Deze kwam in opspraak omwille van de bouw van een overmatig luxueuze bisschoppelijke residentie, en verhuisde daarna naar Rome. Englisch vervolgde dat Paus Franciscus bij de aanstelling van bisschoppen andere criteria hanteert dan zijn voorgangers, waarbij “sociaal engagement voor de armen” de belangrijkste component vormt. Franciscus zou maar weinig geduld hebben met clerici die „zichzelf boven de leer van Jezus Christus stellen en niet op normale ooghoogte met gewone gelovigen omgaan”. Bisschoppen die niet aan zijn criteria voldoen, zoals Terbartz-van Elst, worden al snel naar een “garagepost” verschoven.

“Eigenzinnige” Franciscus versus “pantserkardinaal” Benedictus?

Andreas Englisch benadrukte het grote contrast tussen de persoonlijkheden van zowel Paus Franciscus als Paus Benedictus. De Rome-correspondent schilderde Paus Franciscus als een heel eigenzinnige, sterke persoonlijkheid. Hij ‘“weet wat hij wil”, en zegt het dan ook onmiddellijk. Benedictus daarentegen is, volgens Englisch een “gefundeerde theoloog”, maar stelde zich, ondanks zijn jarenlange reputatie als “pantserkardinaal” tijdens zijn pontificaat eerder “zwak” op. Benedictus XVI zou heel wat beslissingen gedelegeerd hebben aan anderen, terwijl Franciscus gewoon “doet wat hij wil”.

Volgens katholisches.info zou de rol van  Benedictus XVI momenteel gereduceerd zijn tot een aantal  openbare verplichtingen, wanneer dit Paus Franciscus “goed uitkomt”. Dit was vooral het geval bij de creatie van nieuwe kardinalen, onder andere in 2014 and 2015. Het viel dan ook op dat Benedictus wegbleef van de kardinaalverheffingen van 19 november 2016, waardoor Paus Franciscus met de nieuwe kardinalen alsnog een bezoek bracht aan de paus-emeritus in het Mater Ecclesiae-klooster. Is dit toeval, of vermoedde ook Paus Franciscus een politieke zet achter het wegblijven van zijn voorganger? Commentatoren leggen dan ook een link met de vreemde omstandigheden rond het aftreden van Paus Benedictus XVI, het politieke getouwtrek achter de verkiezing van Paus Franciscus, alsook de imagoschade die Franciscus onderging naar aanleiding van zijn controversiële exhortatie rond het gezin “Amoris Laetitiae”.

Bron: katholisches.info

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

3 commentaren op “Pausen Franciscus en Benedictus “spreken geen woord meer met elkaar”, volgens Vaticaan-expert

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht