Grootmufti van Saudi-Arabië roept op tot de vernieling van kerken

Foto: Times of Israël

De hoogste geestelijke autoriteit van Saudi-Arabië, een bondgenoot van onze politici, heeft opgeroepen tot kerkvernieling. Over deze Christenvervolging wordt er in onze media natuurlijk nooit iets gezegd.

De belangrijkste islamitische geestelijke van Saudi-Arabië heeft opgeroepen tot de vernietiging van alle kerken op het Arabische Schiereiland nadat de wetgevers in de Golfstaat Koeweit wetten hadden gemaakt die een verbod legden op de bouw van religieuze gebouwen voor het christendom.

Sjeik Abdul Aziz bin Abdullah, de grootmufti van Saoedi-Arabië heeft volgens Arabische media tegen een delegatie in Koeweit dat de vernietiging van kerken absoluut noodzakelijk is en vereist wordt door de islamitische wet.

Abdullah, die beschouwd wordt als de hoogste ambtenaar van het religieuze recht in het soennitische islamitische koninkrijk, is eveneens het hoofd van de Hoge Raad van Ulema (islamitische geleerden) en van het Permanent Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek en Uitgifte van fatwa’s.

Vorige maand kondigde Osama Al-Munawer, een Koeweits lid van het parlement,  zijn plannen aan om een ​​wetsvoorstel in te dienen waarin wordt opgeroepen tot de verwijdering van alle kerken in het land. Al-Munawer verduidelijkte later dat de wet alleen zou gelden voor nieuwe kerken, terwijl de oude overeind zouden mogen blijven staan.

Artikel van Times of Israël: Saudi grand mufti calls for demolition of churches
Vertaling door Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

16 commentaren op “Grootmufti van Saudi-Arabië roept op tot de vernieling van kerken

 1. Christenen in het Midden-Oosten zijn de meest vervolgde uitgezonderd in Israel. Het gevaar is nu en daar is al dikwijls op gewezen dat het Christendom in het Midden-Oosten langzaam oplost en daarvoor moeten we bidden voor onze vervolgde broeders in die regio!

  1. Bidden…Mediteren..Vooral Vechten!!! Kijkt naar Israël omringd door vijanden te moeten overleven!!!

 2. Goed idee, hoe heavvy ook klinkt, bid ik al jaren om. Menselijk bedachte systheem kerken, gruwel in Gods ogen, slecht voor de mensheid zie de geschiedenis. Daarbij brengt het je verder in relatie af naar de Hemelse Vader, ook al doen die systhemen hoe goed misschien bedoeld anders voordoen.

  1. Het is toch weer typisch dat de Mametten weeral bijval vinden in hun anti-christelijke dweperij bij protestantsgezinde verraders zoals u. Uw vader, Luther, allieerde zich eveneens openlijk met de Islamitische oorlog tegen de Kerk van Christus omdat de Katholieken het Heilig Misoffer hebben, hetgeen hij als “afgodisch” bestempelde, en de Turken niet.

   Maar uw hypocriete gebeden zullen zich tegen u keren. Wacht maar af.

   Laudetur Maria!

 3. We zullen eens zien of die achterlijke woestijnkabouter nog hard zal lachen wanneer een heroplevend Christendom zijn minaretten komt neerhalen.

  Deus vult!

  1. Toch kan men ook de vraag stellen of de christenen die nu lachen en soms ook nog zelfgenoegzaam zijn daarin, nog kan lachen als inderdaad nieuwe aanslagen komen en daadwerkelijke de kerken vernield zullen worden. We zullen hoe dan ook, onze troost, bij God zelf meten zoeken en nergens anders. Het enige dat dan kan komen, zijn schuilkerken of bij mensen in huis. Moslims vinden zelf vaak dat christenen zich helemaal niet aan Gods Wetten houden. Dat klopt, want het merendeel van christenen en katholieken zijn verdwenen, zeker in Nederland. Hoe de cijfers in België liggen weet ik niet precies. Maar dat er sprake is geweest en nog steeds van een geloofscrisis, waar velen hun geloof hebben verloren en de kerk zijn uitgestapt is duidelijk. Daarentegen heb je toch nog vele buitenkerkelijken die toch gelovig zijn gebleven, wellicht met meer een progressiever gedachtengoed, maar dat hoeft niet zo te zijn.

   1. De Belgische Kerkprovincie is een kerkhof waar apostasie gelijk mos op de ruïnen groeit. Doch, talrijke profetieën die uit verschillende eeuwen origineren kondigen een wereldwijde heropbloei van het Christendom aan onder het weldadig ageren van een heilige Paus en een machtig vorst, die de ketters en de Turk militair zullen verbrijzelen. De Eerbiedwaardige Bartholomaeus Holzhauser interpreteerde de Apocalyps van Sint Johannes zelfs in die zin, en stelde dat de vijfde status van de Kerk (Ecclesia Sardis – de Kerk van Sardis), de status van lijden, kwelling en ellende, begonnen is onder Paus Leo X en Keizer Karel V, en dat deze zal eindigen in de komst van die twee eerder genoemde, door God uitverkoren personen, die de zesde status (Ecclesia Philadelphiae – de Kerk van Philadelphia) zullen inluiden; dat is, die van soelaas en vertroosting voor de Heilige Roomse Kerk, om haar te sterken en voor te bereiden op de eindstrijd tegen de zoon des verderfs, de anti-christ, die tijdens de zevende status (Ecclesia Laodicaeae – de Kerk van Laodicea) zal plaatsvinden.

    Het huidig jaar van het honderdjarig anniversarium van de Mariale Verschijningen te Fatima is een sleuteljaar. De Triomf van Maria Dolorosa et Immaculata zal weldra geschieden, doch het is mogelijk dat de Turken hier eerst een grote ravage zullen aanrichten, gezien Holzhauser schreef dat de Turk eerst Italië en vele andere plaatsen zal bezetten. Laten wij bidden dat, indien mogelijk, Europa van dit lot gespaard blijft. In het licht van die profetieën, echter, behoort men de sultan van Turkije, Erdogan, in het oog te houden, opmerkende dat hij steeds stoutmoediger wordt tegenover Brussel.

    Lodewijk XX van Frankrijk, de huidige Franse Koning in ballingschap, voert een providentiële rol uit ter preservatie van het legitiem troonrecht als Salisch erfgenaam op de Capetiaanse Troon, tot dat de grote Monarch van de profetieën zal verschijnen die publiekelijk een genealogie zal bewijzen die hem voorrang geeft op die troon, en waardoor het troonrecht bijgevolg op hem zal overgaan. Vele orakels omtrent de terugkeer van de Lys de France op de Bourbon Troon hebben weerklonken doorheen de gewijde geschiedenis. De valse eenheid van de Europese Unie moet vervangen worden door een herboren Christelijke feodaliteit die de Europese natiën in heilige solidariteit zal verbinden onder het echelon van het herstelde Rijk van Charlemagne, onze vader, en onder de geestelijke suprematie van de Paus van Rome.

 4. Kerken, moskeeën, synagoges enz. zijn clubhuizen of verenigings gebouwen, waar mensen bijelkaar komen die in min of meer dezelfde spirituele boeken geloven. In de regel zijn ze vanaf hun geboorte daarin opgevoed en geïndoctrineerd. De één streng en de ander wat minder streng. Maar waar geloven al deze mensen nu eigen lijk in, vraag ik mij af. Zijn dat de handleidingen die ruim 4 000 jaar geleden zijn ontstaan, terwijl de mens al ruim 4 000 000 (4 miljoen) jaar bestaat. Is het met alle kennis van nu, niet heel erg kortzichtig, om toch krampachtig vast te houden aan wat mensen, ruim 4 000 jaar geleden hebben verzonnen en opgeschreven?

 5. wat een gedoe om geloof beide zijn even slecht afschaffen die handel religie is alleen maar oorlog voeren en zakken vullen ( Paus leeft in weelde) en bidden helpt geen zier daden wel

  1. Ware het maar zo dat Katholieken hier wederom een oorlogsmentaliteit hadden, dan was dit land heden veel minder rot en zou onze Belgische Kerkprovincie niet zo zwaar geïnfecteerd zijn met democratische vuiligheid. De internationale machthebbers misbruiken en vermoorden kinderen in satanische rituelen, terwijl zij vrijzinnige burgers zoals u hersenspoelen doormiddel van het door de geheime sekten ontworpen sociaal atheïsme. Nu dat in de Verenigde Staten het bewustzijn omtrent machtige pedosatanisten begint te groeien, zou het niet slecht zijn indien de Belgische burgers terug gaan denken aan hetgeen destijds Regina Louf bekend gemaakt heeft over die onderwereld van de geopolitiek. Helaas heeft de volksmassa een kort geheugen.

   Wie atheïst blijft, doet de facto de wil van duivel-aanbiddende kindermolesteerders en kindermoorders. Ontwaak dan uit uw ziekelijke vrijgeesterij, en buig uw hoogmoedige nek voor het Heilig Kruis. De maatschappij bevindt zich in het slijk van historische diepten, en alleen God kan de domgemaakte volkeren nog redden, en Hij zal dit doen door Zijn Onbevlekte Moeder, Maria.

   De internationale pedonetwerken die hun praktijken onder de clerus verspreid hebben moeten neergehaald worden. Op dit moment zijn er, God weet hoeveel, slaven en slavinnen in het Westen die in gevangenschap leven om verhandeld te worden aan rijke en machtige perverten. Men heeft het recht niet om hersenloos te blijven. Men heeft het recht niet om goddeloos te blijven.

 6. “Seigneurs, sachiez; qui or ne s’en ira
  en cette terre où Dieu fut mort et vif,
  et qui la croix d’outre-mer ne prendra,
  à dure peine ira en paradis.”
  – Thibault de Champagne.

 7. Met deze paus zal het niet ophouden. Zijne heiligheid is meer voor het dialoog. ” Er kan slechts vrede komen wanneer de liefde voor hun kinderen groter wordt dan de haat tegenover ons. ” ( cit: Mevr. Golda Mehier.

 8. Misschien is dit de gesel die over Europa moet komen, omdat het Westen haar christelijke identiteit grotendeels is vergeten. We hebben op dit moment helaas geen sterk leger die ons land goed kan verdedigen. Al het geld gaat op aan bommen en wapens elders onder het mom van ‘zelfverdediging’, maar zelfverdediging is op de eerste plaats het verdedigen van je eigen land. En elk land heeft het recht op zelfverdediging, dat geldt ook voor landen in het Midden-Oosten en in Islamitische landen. We kunnen feitelijk niet zeggen dat dit keer de moslims ons als eerste hebben aangevallen. Zelfs 9/11 wordt als doorgestoken kaart gezien. Het zou Amerika geweest zijn, die achter deze aanslag zitten en niet de moslims. Zij hadden daardoor een aanleiding om zowel Afghanistan als Irak binnen te vallen. Er wordt een vies spel gespeeld in de Politiek. En Nederland hing aan een leien band van Amerika. De vraag is of dat blijft of dat ze Engeland volgen in hun Brexit, een eventuele Nexit. Overigens weet ik niet wat nu het verstandigste is wat dat laatste betreft.

 9. ieder geloof is een moord machien en al wie geloof in om het even welke doctrine is verkeer bezig iedere ramp of oorlog is door het geloof gefinancieert en door de gelovigen betaal

  1. Uw atheïsme is zelf een doctrine (een valse), en één waarvoor zeer veel bloed vergoten geweest is. Men blijft maar dezelfde marxistische slogans parotteren zonder na te denken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht