Amoris Laetitia toegepast door de bisschoppen van Malta

Kerk van OLV van de Karmel in Malta.

De bisschoppen van Malta hebben een document gepubliceerd waarin zij hun toepassingscriteria van hoofdstuk VIII van “Amoris Laetitia” uitleggen. De tekst zet de deur groot open voor al diegenen die uit de echt gescheiden en “hertrouwd” zijn en wiens eerste huwelijk niet door de Kerk nietig verklaard werd, om de heilige communie te ontvangen.

Dit is het eerste schandaal. Het tweede is de publicatie van de tekst, zonder enig voorbehoud, door de ” Osservatore Romano”, wat impliciet een erkenning ervan inhoudt.

De tekst van de Maltese bisschoppen stelt dat “indien het aan hertrouwd gescheidenen menselijkerwijze onmogelijk is de leer van de Kerk te volgen, die eist dat zij in onthouding “als broer en zus” leven en wanneer zij niet uit elkaar kunnen gaan, zij toch de communie mogen ontvangen indien zij zich in vrede met God voelen.” Dit klinkt mooi, maar het is een louter subjectief begrip ,dat alleen maar een gevoelen uitdrukt.

De tekst van de bisschoppen van Malta gaat verder dan die van de Argentijnse bisschoppen door te stellen dat de priesters niets mogen weigeren aan katholieken die menen dat zij “in vrede met God” zijn , ook al relativeert dit de hele leer van de Kerk over het huwelijk, zoals die van in het prille begin gepredikt werd. Dit komt erop neer dat de priesters verplicht worden om een  heiligschennende absolutie te verlenen aan personen die weigeren vergiffenis te vragen voor hun ” openbaar en permanent overspel”.

Deze feiten tonen nogmaals aan hoe dringend het is dat de paus een sluitend antwoord geeft op de vijf “Dubia”, waarover de kardinalen Burke, Brandmüller, Caffarra en Meisner hem terecht om verduidelijking en klaarheid vragen.Tenzij de snelle en integrale publicatie van de tekst van de Maltese bisschoppen deel uitmaakt van “het reeds gegeven” antwoord van paus Franciscus, die onophoudelijk “het rigorisme van de wetgeleerden” aan de kaak stelt en die weigert op te treden tegen de duidelijk onrechtzinnige interpretaties van “Amoris Laetitia”. Paus Franciscus drijft daardoor alleen maar de verwarring ten top. Ziet hij dan niet in hoe onbarmhartig zijn houding is tegenover die talloze katholieken die in hun leven veel opgeofferd hebben om trouw te kunnen blijven aan de leer van de Kerk over het huwelijk ?…

De heilige Publius van Malta, de eerste bisschop van Malta en een van de patroonheiligen van het eiland.

Auteur:Veroon ter Zee